Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szigeti Cecília.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szigeti Cecília."— Előadás másolata:

1 Dr. Szigeti Cecília

2 Cégbemutató A CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. elkötelezett a folyamatos innováció, a fenntartható fejlődés mellett. A legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy Önnek és vállalatának mindig a legmagasabb színvonalú kutatás-fejlesztési szolgáltatásokkal és tanácsadással szolgáljunk. Mindezt úgy, hogy ne csak egyszerűen megvalósítsuk elképzeléseit és terveit, hanem kiegészítsük azokat munkatársaink legkülönfélébb szakterületeken megszerzett több évtizedes tapasztalatával, és megkeressük, javasoljuk azokat a megoldásokat, amelyek a legjobban szolgálják a megrendelő céljait.

3 Szolgáltatásaink Kutatások Adatgyűjtés, gazdasági elemzés, tanácsadás Ökológiai lábnyom, karbonlábnyom meghatározása Jelentések, beszámolók készítése Képzések, oktatások Fenntarthatósági Füzetek

4 Kutatási területeink Környezet-gazdaságtani kutatások CSR és PR kutatások Menedzsment kutatások Pénzügyi kutatások Marketing kutatások Informatikai kutatások

5 Publikációink Ökológiai lábnyom mutató számítása Papírmentes iroda paradoxona Versenyképes fenntarthatóság Kommunikációs technológiák a kkv szektorban Felelőtlen iparágak társadalmi felelősségvállalása

6 Fenntartható fejlődés koncepciói – állami, önkormányzati szerepek a fenntarthatóságban

7 A kezdetek 1872. Yellowstone Nemzeti Park 1909. Svédország 1939. Debreceni Nagyerdő 1973. Hortobágyi Nemzeti Park

8 Nemzetközi egyezmények
1957-ben, amely a geofizika éve volt, kezdődtek a környezet- megfigyelési programok 1958-ban nemzetközi egyezményt fogadtak el a nyílt tengerekről, amely kitért az olajszennyezésre is. 1959–ben írták alá az Antarktisz szerződést, 1961-ben pedig a Világűrszerződést.

9 „ Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Elterjedés Irodalom – Rachel Carson: A néma tavasz (1962, de magyarul csak 1994-ben) Tudomány – Római klub (1968) „A növekedés határai” (1972 Társadalom – Denis Hayes: Föld napja (1970. április 22.) „ Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

10 Politika 1972. ENSZ Konferencia az emberi környezetről, Stockholm (Brundtland Bizottság) 1987. Közös Jövőnk 1992. Környezet és Fejlődés Konferencia, Rio de Janiero 2002. Johannesburg – Fenntartható fejlődés 2009. Koppenhága (COP 15)

11 A fenntartható fejlődés definíciói
„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk igényeinek kielégítését.” (Brundtland Bizottság) „ A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak.” (Daly)

12 Természet – társadalom – környezet

13 Gyenge és erős fenntarthatóság
Például Z mutató: Z = S/Y - N/ Y - M/Y Például az ökológiai lábnyom számítása

14 Az állam szerepe a környezetvédelemben
Beavatkozás indoka: piaci kudarcok közjavak, externáliák, monopóliumok, aszimmetrikus információ, Beavatkozás következménye (gyakran): Kormányzati kudarc Korlátozott információk, korlátozott ellenőrzés, Politikai folyamatok korlátai

15 Kormányzati szerepvállalás
20. század során a közszféra mérete megtízszereződött, Második világháború után erős növekedés, „államtalanítás” a magyar gazdaságban Tulajdonforma vagy verseny? Nem egyértelmű mekkora az „ideális méret”

16 Közvetlen szabályozás Közvetett szabályozás Önkéntes megállapodások
Közvetlen szabályozás Közvetett szabályozás Önkéntes megállapodások Piaci önkéntes magatartás Célok kijelölése jogszabály, hatóság vállalat és a hatóság közösen a vállalat maga Vállalati mozgástér nincs van Ellenőrzés hatósági a piaci szereplők ( pl. tanúsító cégek, iparági szövetségek ) Milyen problémák esetén alkalmazható? Súlyos probléma vagy, ha a be nem avatkozás nagy kockázattal jár A probléma nem annyira súlyos, a bizonytalanság kockázata kicsi Példák norma, bírság adók, forgalmazható szennyezési jogok környezetvédelmi célok ISO 14000, EMAS; környezeti címkézés

17 Állami szerepvállalás a környezetvédelemben
Szakfeladatokat ellátó kormányszervként elsőként az Országos Természetvédelmi Hivatalt hozták létre (1961-ben). 1977-ben létrejött az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, 1987 végén a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, 1990-ben pedig a KTM. 1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól

18 Környezetpolitika Reaktív Proaktív
Kormányzati irányítás Ágazati Integráló Problémakezelés Differenciált Holisztikus Eszközök Adók és bírságok Önkéntes megállapodások, EMAS Háttér Pigou Coase Bürokrácia Büntetés, kárelhárítás Együttműködés, probléma megoldás Műszaki megoldás Csővégi Tisztább termelés Finanszírozás Elkülönített alapok Önkormányzat, alapítvány Eredményesség GDP %-ban ISEW, HDI Időhorizont Rövid táv Tartós eredmények Érintettek Szűk körű, ellenfél Civil szervezetek Szektor Fejlett környezeti ipar Oktatás, információ, tanácsadás

19 Az állam környezetvédelmi feladata I.
37. § (1) A környezet védelmének jogi szabályozását, a környezet védelmével összefüggő jogok és kötelezettségek megállapítását és megtartásuk ellenőrzését, a környezet védelmének tervezését és irányítását az állam és a helyi önkormányzat szervei látják el. (2) Az állam biztosítja a környezet védelméhez fűződő állampolgári jogok és a más államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött környezetvédelmi egyezmények, szerződések érvényesülését. 38. § A környezetvédelem állami feladatai különösen: a) a környezetvédelmi követelmények érvényesítése az állam más irányú feladatai ellátása során; b) a környezet igénybevételének, megóvásának, károsodása megelőzésének, veszélyeztetése megszüntetésének, helyreállításának, illetve állapota fokozatos javításának irányítása; c) a környezetvédelem kiemelt feladatainak meghatározása;

20 d) a környezetvédelmi célok elérését szolgáló jogi, gazdasági és műszaki szabályozórendszer megállapítása; e) a környezetvédelmi államigazgatási feladatok ellátása; f) a feladatok végrehajtását megalapozó, a környezet állapotát és az arra gyakorolt hatásokat mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információsrendszer kiépítése, fenntartása és működtetése; g) a környezet állapotának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek feltárása, terhelhetősége és igénybevétele mértékének, továbbá elérendő állapotának (célállapot) meghatározása, figyelembe véve a népesség egészségi állapotának mutatóit is; h) a környezetvédelem kutatási, műszaki-fejlesztési, nevelési-képzési és művelődési, tájékoztatási, valamint a környezetvédelmi termék- és technológia-minősítési feladatok meghatározása, és ellátásuk biztosítása; i) a környezetvédelem gazdasági-pénzügyi alapjainak biztosítása.

21 Az önkormányzatok környezetvédelmi feladata
46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat; b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá; c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz; d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel; e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását.

22 Civil szervezetek honlapjai:

23

24 Köszönöm a figyelmet! CG&Partners Kutató és Tanácsadó Kft.
9026 Győr, Hédervári út 39/A. Tel.: Fax: Internet:


Letölteni ppt "Dr. Szigeti Cecília."

Hasonló előadás


Google Hirdetések