Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szigeti Cecília. Cégbemutató A CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. elkötelezett a folyamatos innováció, a fenntartható fejl ő dés mellett. A legfontosabb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szigeti Cecília. Cégbemutató A CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. elkötelezett a folyamatos innováció, a fenntartható fejl ő dés mellett. A legfontosabb."— Előadás másolata:

1 Dr. Szigeti Cecília

2 Cégbemutató A CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. elkötelezett a folyamatos innováció, a fenntartható fejl ő dés mellett. A legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy Önnek és vállalatának mindig a legmagasabb színvonalú kutatás- fejlesztési szolgáltatások kal és tanácsadás sal szolgáljunk. Mindezt úgy, hogy ne csak egyszer ű en megvalósítsuk elképzeléseit és terveit, hanem kiegészítsük azokat munkatársaink legkülönfélébb szakterületeken megszerzett több évtizedes tapasztalat ával, és megkeressük, javasoljuk azokat a megoldásokat, amelyek a legjobban szolgálják a megrendel ő céljait.

3 Szolgáltatásaink Kutatások Adatgyűjtés, gazdasági elemzés, tanácsadás Ökológiai lábnyom, karbonlábnyom meghatározása Jelentések, beszámolók készítése Képzések, oktatások Fenntarthatósági Füzetek

4 Kutatási területeink Környezet-gazdaságtani kutatások CSR és PR kutatások Menedzsment kutatások Pénzügyi kutatások Marketing kutatások Informatikai kutatások

5 Publikációink Ökológiai lábnyom mutató számítása Papírmentes iroda paradoxona Versenyképes fenntarthatóság Kommunikációs technológiák a kkv szektorban Felelőtlen iparágak társadalmi felelősségvállalása

6 Fenntartható fejl ő dés koncepciói – állami, önkormányzati szerepek a fenntarthatóságban

7 A kezdetek  1872. Yellowstone Nemzeti Park  1909. Svédország  1939. Debreceni Nagyerdő  1973. Hortobágyi Nemzeti Park

8 Nemzetközi egyezmények  1957-ben, amely a geofizika éve volt, kezdődtek a környezet- megfigyelési programok  1958-ban nemzetközi egyezményt fogadtak el a nyílt tengerekről, amely kitért az olajszennyezésre is.  1959–ben írták alá az Antarktisz szerződést,  1961-ben pedig a Világűrszerződést.

9 Elterjedés  Irodalom – Rachel Carson: A néma tavasz (1962, de magyarul csak 1994-ben)  Tudomány – Római klub (1968) „A növekedés határai” (1972  Társadalom – Denis Hayes: Föld napja (1970. április 22.) „ Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

10 Politika  1972. ENSZ Konferencia az emberi környezetről, Stockholm (Brundtland Bizottság)  1987. Közös Jövőnk  1992. Környezet és Fejlődés Konferencia, Rio de Janiero  2002. Johannesburg – Fenntartható fejlődés  2009. Koppenhága (COP 15)

11 A fenntartható fejl ő dés definíciói „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk igényeinek kielégítését.” (Brundtland Bizottság) „ A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak.” (Daly)

12 Természet – társadalom – környezet

13 Gyenge és er ő s fenntarthatóság Például Z mutató: Z = S/Y -  N/ Y -  M/Y Például az ökológiai lábnyom számítása

14 Az állam szerepe a környezetvédelemben  Beavatkozás indoka: piaci kudarcok –közjavak, –externáliák, –monopóliumok, –aszimmetrikus információ,  Beavatkozás következménye (gyakran): Kormányzati kudarc –Korlátozott információk, korlátozott ellenőrzés, –Politikai folyamatok korlátai

15 Kormányzati szerepvállalás  20. század során a közszféra mérete megtízszereződött,  Második világháború után erős növekedés,  „államtalanítás” a magyar gazdaságban  Tulajdonforma vagy verseny?  Nem egyértelmű mekkora az „ideális méret”

16 Közvetlen szabályozás Közvetett szabályozás Önkéntes megállapodások Piaci önkéntes magatartás Célok kijelölésejogszabály, hatóság vállalat és a hatóság közösen a vállalat maga Vállalati mozgástér nincs van Ellenőrzés hatósági a piaci szereplők ( pl. tanúsító cégek, iparági szövetségek ) Milyen problémák esetén alkalmazható? Súlyos probléma vagy, ha a be nem avatkozás nagy kockázattal jár A probléma nem annyira súlyos, a bizonytalanság kockázata kicsi Példák norma, bírság adók, forgalmazható szennyezési jogok környezetvédelmi célok ISO 14000, EMAS; környezeti címkézés

17 Állami szerepvállalás a környezetvédelemben  Szakfeladatokat ellátó kormányszervként elsőként az Országos Természetvédelmi Hivatalt hozták létre (1961-ben).  1977-ben létrejött az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal,  1987 végén a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium,  1990-ben pedig a KTM.  1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól

18 KörnyezetpolitikaReaktívProaktív Kormányzati irányításÁgazatiIntegráló ProblémakezelésDifferenciáltHolisztikus EszközökAdók és bírságokÖnkéntes megállapodások, EMAS HáttérPigouCoase BürokráciaBüntetés, kárelhárításEgyüttműködés, probléma megoldás Műszaki megoldásCsővégiTisztább termelés FinanszírozásElkülönített alapokÖnkormányzat, alapítvány EredményességGDP %-banISEW, HDI IdőhorizontRövid távTartós eredmények ÉrintettekSzűk körű, ellenfélCivil szervezetek SzektorFejlett környezeti iparOktatás, információ, tanácsadás

19 Az állam környezetvédelmi feladata I. 37. § (1) A környezet védelmének jogi szabályozását, a környezet védelmével összefüggő jogok és kötelezettségek megállapítását és megtartásuk ellenőrzését, a környezet védelmének tervezését és irányítását az állam és a helyi önkormányzat szervei látják el. (2) Az állam biztosítja a környezet védelméhez fűződő állampolgári jogok és a más államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött környezetvédelmi egyezmények, szerződések érvényesülését. 38. § A környezetvédelem állami feladatai különösen: a) a környezetvédelmi követelmények érvényesítése az állam más irányú feladatai ellátása során; b) a környezet igénybevételének, megóvásának, károsodása megelőzésének, veszélyeztetése megszüntetésének, helyreállításának, illetve állapota fokozatos javításának irányítása; c) a környezetvédelem kiemelt feladatainak meghatározása;

20 d) a környezetvédelmi célok elérését szolgáló jogi, gazdasági és műszaki szabályozórendszer megállapítása; e) a környezetvédelmi államigazgatási feladatok ellátása; f) a feladatok végrehajtását megalapozó, a környezet állapotát és az arra gyakorolt hatásokat mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információsrendszer kiépítése, fenntartása és működtetése; g) a környezet állapotának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek feltárása, terhelhetősége és igénybevétele mértékének, továbbá elérendő állapotának (célállapot) meghatározása, figyelembe véve a népesség egészségi állapotának mutatóit is; h) a környezetvédelem kutatási, műszaki-fejlesztési, nevelési-képzési és művelődési, tájékoztatási, valamint a környezetvédelmi termék- és technológia-minősítési feladatok meghatározása, és ellátásuk biztosítása; i) a környezetvédelem gazdasági-pénzügyi alapjainak biztosítása.

21 46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat; b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá; c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz; d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel; e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását. Az önkormányzatok környezetvédelmi feladata

22 Civil szervezetek honlapjai: •www.humusz.huwww.humusz.hu •www.tve.huwww.tve.hu •www.kovet.huwww.kovet.hu •www.levego.huwww.levego.hu •www.vedegylet.huwww.vedegylet.hu

23 http://www.ecopolis-konferencia.hu /

24 Köszönöm a figyelmet! 9026 Győr, Hédervári út 39/A. Tel.: +36 96 550 222 Fax: +36 96 550 223 E-mail: info@cgpartners.hu Internet: www.cgpartners.hu CG&Partners Kutató és Tanácsadó Kft.


Letölteni ppt "Dr. Szigeti Cecília. Cégbemutató A CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. elkötelezett a folyamatos innováció, a fenntartható fejl ő dés mellett. A legfontosabb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések