Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IOSHA Konferencia 2010.03.09. A foglalkozás-egészségügy szerepe és lehetőségei az aktív lakosság egészségfejlesztésében,különös tekintettel a munkahelyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IOSHA Konferencia 2010.03.09. A foglalkozás-egészségügy szerepe és lehetőségei az aktív lakosság egészségfejlesztésében,különös tekintettel a munkahelyi."— Előadás másolata:

1 IOSHA Konferencia A foglalkozás-egészségügy szerepe és lehetőségei az aktív lakosság egészségfejlesztésében,különös tekintettel a munkahelyi egészségfejlesztésre Dr. Felszeghi Sára Ph.D.

2 IOSHA Konferencia Mi a legfontosabb érték az életben?  Arra a kérdésre, hogy mi a legfontosabb érték az életben, az egészség kapta a legtöbb „szavazatot”.  Ugyanakkor a lakosság első tíz „pénzköltési”, kiadási prioritása között nem szerepelt az egészségi állapot javítása, a betegségek megelőzése, az egészség fejlesztése.  Az egészség akkor válik itt is prioritássá, ha már nincs.  Hol veszítjük el egészségünket?  Ez életünk egyik meghatározó kérdése.

3 IOSHA Konferencia Mi a legfontosabb érték az életben?  A műtőasztalon, a kórházi ágyon, vagy a táppénzes papírra várva szinte mindenki megfogadja: ezen túl majd másképp lesz.  kezd a félelem, az első riadtság érzése elmúlni, a múlt homályába veszni, lassan azon vesszük észre magunkat, hogy ismét csak a régi módon működünk, ismét …

4 IOSHA Konferencia Teljes egészében a tulajdonos belügye?  Ma – kissé leegyszerűsítve – ami a munkahelyeken belül történik, az szinte teljes egészében a tulajdonos belügye, legyen az a tulajdonos az állam, vagy a magántőke.  A statisztikák szerint, ami jól működik, az a munkahelyi egészségfejlesztés. – 2008-ban például előadást tartottak egészségfejlesztés témában és – programot valósítottak meg a foglalkozás- egészségügyi ellátókon keresztül. – szűrővizsgálatot végeztek

5 IOSHA Konferencia  meglehetősen imponáló számokat kapunk.  Persze szükség is van rá, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ban a munkavállaló közül kb főt foglalkozási ártalom ér a mindennapi munkavégzése során.

6 IOSHA Konferencia

7  Önkormányzat és munkahely,  civil szféra és munkahely,  intézményi szféra és munkahely  még nem találta meg egymást. –Mindez véletlen, vagy éppen tudatos (konfliktuskerülés)?

8 IOSHA Konferencia „Nem veleszületett, hogy mindenki tudja, az egészség érték” (Pascal) Az elmúlt két évtizedben az európai országok túlnyomó részében, így hazánkban is, olyan gazdasági változások – makroszintű fejlődési folyamatok- sora zajlott le, amelyek alapvetően változtatták meg a munka világát.

9 IOSHA Konferencia Új egészségkárosító kockázatotok  a globalizáció,  az információs technológiák térhódítása,  a létszámcsökkenés, az időkényszer,  a munkaerő idősödése,  a foglalkoztatás módjának a megváltozása (részmunkaidő, távmunka),  a szolgáltatások térhódítása, valamint  a minőség és termelékenység magas színvonala, –új egészségkárosító kockázatot jelentenek a munkavállalóknak és új szakmai kihívást a foglalkozás- egészségügy és munkabiztonság területén dolgozóknak.

10 IOSHA Konferencia Új egészségkárosító kockázatotok  A munka világa ma a legveszélyesebb szakkörnyezet – a világon évente 120 millió a munkabalesetek száma, • ebből közel halálos kimenetelű,( /nap) –Magyarországon ember szenved évente munkabalesetet, • ebből halálos kimenetelű

11 IOSHA Konferencia Új egészségkárosító kockázatotok  Világszerte millió, és bár nincs statisztika a halálos foglalkozási eredetű megbetegedésekre – becslések szerint a daganatos megbetegedésben elhunytak száma meghaladja a halálos kimenetelű balesetek számát.

12 IOSHA Konferencia A magyar lakosság egészségi állapota a halálozási viszonyok tükrében az ezredfordulón

13 IOSHA Konferencia Megelőzhető okból bekövetkezett halálozás ~ 50 % *  Dohányzás. ~ 20 %  Étrend, aktivitás hiánya: ~ 14 %  Alkohol: ~ 5 %  Mikrobák, toxikus szerek: ~ 3 %  Tiltott szerek használata: ~ 1 % * EÁ, nálunk hasonló

14 IOSHA Konferencia Életünk legnagyobb részét (az alvást kivéve) a munkahelyen töltjük.  A munkahelyi környezet minősége és közvetlen/közvetett hatásai alapvetően meghatározzák és befolyásolják az egészségünket és jól- létünket.

15 IOSHA Konferencia

16

17

18

19 Európai Unió is kiemelten kezeli tagállamaiban  2004 október 8-án keretegyezményben szabta meg, hogy a vállalatok és a szervezeti egységek küldetés nyilatkozatának része kell, legyen a dolgozók testi és lelki egészségéért vállalt felelősség.

20 IOSHA Konferencia Egészségügyi Világszervezet Ottava-i Chartája (1986)  Fordulópont az egészségvédelem terén, nyilvánvalóvá teszi, hogy az egészség illetve egészségvédelem nem rendelhető el „felülről”, csak minden egyes személy közreműködésével érhető el eredmény.

21 IOSHA Konferencia /391/EEC  A 89/391/EEC keretdirektívában és az egyedi direktívákban kiemelt prioritást élvez az egészséges munkahely biztosítása.  A foglalkozás-egészségügy multidisz- ciplinarítását hangsúlyozza

22 IOSHA Konferencia évi XCIII. Tv. A Munkavédelemről  Ezeket az irányelveket a magyar jogrendszer az évi XCIII. Tv. A Munkavédelemről és a csatlakozó végrehajtási rendeletekkel csaknem teljes körűen átvette.

23 IOSHA Konferencia évi XCIII. Tv. A Munkavédelemről  évi XCIII-as törvény a munkavédelemről először határozza meg a foglalkozás- egészségügyet és kimondja, hogy Mo.-n minden szervezett munkát végzőnek a munkáltató köteles foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást biztosítania  évi CLIV-es törvény az egészségügyről kimondja: munkahigiéné és a foglalkozás- egészségügy alkotja a munkaegészségügyet  (53-55 §)

24 IOSHA Konferencia évi XCIII. Tv. A Munkavédelemről Munkavédelem Munkaegészségügy Munkabiztonság Foglalkozás-. egészségügy Munka- hygiéné Ergonómia Toxikológia Mhelyi eg. fejlesztés

25 IOSHA Konferencia A munkahely manapság nem kizárólag gazdasági egységet jelent, hanem egy felelős társadalmi intézményt is.  A profitmaximalizáláson kívül egy cég céljai közt szükségszerűen meg kell jelennie – az egészségfejlesztésnek, – a környezetvédelemnek, – szociális illetve – emberjogi aspektusoknak.

26 IOSHA Konferencia A munkahely és egészségtudat  A munkahelyen olyan ismereteket, módszereket és készetetést lehet és kell terjeszteni, amelyek az egészségtudatos magatartást és életmódot segítik megvalósítani.

27 IOSHA Konferencia A munkahely és egészségtudat  A munkahelyi egészségfejlesztés (MEF) a munkavállalóra irányul, de előnyei szerteágazóak: – csökkennek a betegséghez kapcsolódó kiadások, –nő a vállalat termelékenysége.

28 IOSHA Konferencia A munkahely és egészségtudat  A MEF - bizonyítható módon – nem kizárólag karitatív; egyértelműen kifizetődő tevékenység: –Hasznából egyaránt részesül: •Munkáltató •Munkavállaló •Szociális ellátó- rendszer

29 IOSHA Konferencia Munkáltató  Betegállományi statisztika javul  Rugalmasabbá válik a vállalkozás  Egészséges, képzett és motivált munkaerővel növekszik az innovációs készség és a termelékenység  Javítja a vállalatok képét az ügyfelek körében és a munkaerőpiacon egyaránt

30 IOSHA Konferencia  A vevő nem kizárólag terméket vásárol ma már, hanem márkaimage-t is, amellyel azonosulni képes.  Nem mindegy tehát, hogy az adott cégnél milyen munkahelyi egészségpolitikát folytatnak.  Ezért fogalmazta meg az Európai Bizottság 2004-ben hozott direktívája, hogy éves jelentésükben térjenek ki az európai vállaltok szociális és környezeti hatásaira.

31 IOSHA Konferencia Munkavállaló  Csökkenő terhelés következtésben ritkábbak az egészségre vonatkozó panaszok, vagy egészségkárosodásra vonatkozó tünetek  A pozitív munkahelyi klíma növeli a munka iránti motivációt  Kiteljesedik az egészségtudat – hat a munkavállaló családi, baráti és lakókörnyezetére

32 IOSHA Konferencia

33

34 Társadalom, ellátórendszer  Csökkenek az egészségügyi és rehabilitációs költségek  Nő a munkában eltöltött évek száma  A megelőzés költségei nagyságrenddel olcsóbbak, mint a gyógyítás költségei

35 IOSHA Konferencia Valóság  Egy vállalt életében számos döntés közös jellemzője, hogy azt gazdaságossági elemzés előzi meg.  A döntés = gazdaságosság  De valóban így van-e ez?

36 IOSHA Konferencia Valóság  Ma már a világon mindenhol egyértelmű, hogy a legjobban megtérülő befektetés az egészségre fordított összeg, mert az egészség = biztonság. –Sajnos, nálunk egyelőre ritkán találkozunk ezzel az elemzéssel.

37 IOSHA Konferencia Számos jó gyakorlat igazolja, hogy az 1 EUR ilyen célú befektetés 4-6 EUR megtérülést jelent  Citibank felmérés- Egy egészségileg magas rizikócsoportba tartozó dolgozói csoport egészségmegőrzésére 1$ után 4,7 $ megtakarítás jelentkezett. Ebben a felmérésben a megtakarítás összesen 7 millió $ volt.

38 IOSHA Konferencia Morbiditási mutatók a ME-n 2000-ben és 2007-ben

39 IOSHA Konferencia ME Morbiditási mutatói BAZ megye és Mo. adatainak tükrében

40 IOSHA Konferencia A munkahelyi egészségfejlesztésben szerepet vállalók érdekelté tétele  megváltoztatott látásmódon túl:  a munkáltatót gazdaságilag is érdekelté tegyék –pl. az ilyen célú beruházásait az adóalapból leírhassa  munkavállalók részére – a munkáltató által adott juttatásokon túl (pl. uszoda bérlet) –olyan bonus-malus rendszert dolgozzanak ki az eü. biztosításban, ahol az egészségével törődő munkavállaló kevesebb díjat fizetne, mint pl. a dohányzó, vagy túlzott alkoholfogyasztó társaik.

41 IOSHA Konferencia „Nem veleszületett, hogy mindenki tudja az egészség érték” ( Pascal)  A bevezető mottójaként választott idézet sajnos még sok vonatkozásában ma is időszerű, –pedig az egészségtudatos magatartásra való törekvés szocializálható,  fontos, hogy rögzüljenek azok a szokások, melyek napi rutinná válva pozitív egészségmagatartási elemként jelennek meg és stabilizálódnak a munkavállalók életvitelében, – ezáltal az egészséget, mint értéket kezeljék és visszaadják annak presztízsét.

42 IOSHA Konferencia Luxembourg-i Deklaráció 1997  A cél eléréséhez három eszközrendszer együttes alkalmazása szükséges. –A munkaszervezet javítása –Az aktív dolgozói részvétel biztosítása és támogatása –Az egyéni kompetencia erősítése”

43 IOSHA Konferencia Szemléletváltás  Mindezt csak alapvető szemléletváltással lehet elérni –ki kell terjedjen •a munkáltatóra, •munkavállalóra és •a társadalomra egyaránt – csak így őrizhetjük meg értékeinket NL

44 IOSHA Konferencia Németh László "Egy társadalom igazi ereje nem a belőle rakétaként felszálló tüneményekben, hanem a mélyén dolgozó emberek értékében van"

45 IOSHA Konferencia Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "IOSHA Konferencia 2010.03.09. A foglalkozás-egészségügy szerepe és lehetőségei az aktív lakosság egészségfejlesztésében,különös tekintettel a munkahelyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések