Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK SZAKMAI HÁTTERE ÉS TÖRTÉNETE Az e gyedi tájértéktől a TÉKA-ig „TÁJ – ÉRTÉK – VIDÉK” műhelykonferencia 2014. május 21. Dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK SZAKMAI HÁTTERE ÉS TÖRTÉNETE Az e gyedi tájértéktől a TÉKA-ig „TÁJ – ÉRTÉK – VIDÉK” műhelykonferencia 2014. május 21. Dr."— Előadás másolata:

1 AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK SZAKMAI HÁTTERE ÉS TÖRTÉNETE Az e gyedi tájértéktől a TÉKA-ig „TÁJ – ÉRTÉK – VIDÉK” műhelykonferencia 2014. május 21. Dr. Csemez Attila, egyetemi tanár BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

2 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 2 KIINDULÁS Az általános tájvédelem alapjául szolgáló tájértékelési módszer kidolgozása (p. 134) EGYEDI TÁJÉRTÉK Készült a Kertészeti Egyetem Tájrendezési Tanszékén az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Környezetvédelmi Főosztálya megbízásából Készítették:Csemez Attila és Mőcsényi Mihály Budapest, 1983. december

3 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 3 Kialakulás kronológia 1.Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983) tanulmány, Egyedi tájérték (Csima et al. 1984?) tanulmány, Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996) tankönyv, Mezősi Gábor vezette Bizottság (Tardy János) 2.1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 3.MSZ 20381 Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése (1999) 4.MSZ 20381 Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése (2009) 5.TÉKA 2006–2010 TájÉrtékKAtaszter

4 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 4 Egyedi tájértékek csoportosítása keletkezésük jellegzetességei szerint. – A termelés során keletkezett egyedi tájértékek – A közlekedési pályákkal kapcsolatos egyedi tájértékek – Történelmi eseményekkel összefüggő egyedi tájértékek – Kultúrtörténeti egyedi tájértékek 1.Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996)

5 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 5 1.Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996)

6 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 6 A termelés során keletkezett egyedi tájértékek Fás növények –mezővédő erdősávok, –fásított legelők, –véderdők, –csatorna menti fásítások, –fasorok, –majorfásítások, –kettős fasorok, –tanyafásítások, –szélvédő sövények, –utak menti fásítások, 1.Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996)

7 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 7 Történelmi eseményekkel összefüggő egyedi tájértékek Pontszerű megjelenésűek –műviek: emléktáblák, emlékoszlopok (Isaszeg, Pákozd), –növényiek: emlékfák (Hétvezér, személy, millenniumi), emlékligetek (Erzsébet-ligetek), –védelmiek: ütegállások, géppuskafészkek. Vonalas megjelenésűek –védelmi jellegűek: földvárak, árokrendszerek (lövész, vizes), sáncok –eszmei jellegűek: hadsereg-vonulások, halálmarsok nyomvonalai Felületszerűek –csataterek, ütközetek helyei, –táborhelyek, –országgyűlések helyei, –tragédiák színhelyei, –lőterek, gyakorló terek. 1.Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996)

8 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 8 Kultúrtörténeti egyedi tájértékek Kertek, parkok –arborétumok, –botanikus kertek, –Erzsébet-ligetek, -kertek, -sétányok, –esztétikai céllal alakított tájegységek, –gyűjteményes kertek (pl. rózsa,) –intézménykertek (iskola, intézet, kórház, szanatórium,) –kastélykertek, kastélyparkok, –kolostorkertek, remeteségek –temetők faállományai, –vadaskertek, –várkertek, –városi közparkok, –villakertek. 1.Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996)

9 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 9 1.Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996) Értékelési szempontok –szakterületi, –ökonómiai, –látvány, –esztétikai, –idegenforgalmi, –edukatív, –ökológiai és –etnikai jelentőség.

10 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 10 Az egyedi tájérték „szakterületi” jelentősége 1.Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996)

11 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 11 Az egyedi tájérték „szakterületi” jelentősége 1.Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996)

12 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 12 – „(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:  gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;” 2.1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

13 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 13 –„ (2) A t á j jellege, a term é szeti é rt é kek, az egyedi t á j é rt é kek é s eszt é tikai adotts á gok meg ó v á sa é rdek é ben:  a telep ü l é s-, a ter ü letrendez é s é s fejleszt é s, k ü l ö n ö sen a ter ü letfelhaszn á l á s, a telekalak í t á s, az é p í t é s, a haszn á lat sor á n kiemelt figyelmet kell ford í tani a term é szeti é rt é kek é s rendszerek, a t á jk é pi adotts á gok é s az egyedi t á j é rt é kek megőrz é s é re; ” 2. 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

14 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 14 –„A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény célja…” „A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése.” – 7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.” 2.1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

15 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 15 3.MSZ 20381 Természetvédelem Egyedi tájértékek kataszterezése (1999) „Az egyedi tájértékek típusai –Kultúrtörténeti értékek –Természeti képződmények Az értékelés szempontjai: –ritkaság/egyediség/különlegesség –régiesség/ősiségi jelentőség –idegenforgalmi/látogatottsági jelentőség –hagyományőrzési jelentőség –esztétikai/látvány jelentőség (tetszetőség/érdekesség) –történelmi/patriotikus jelentőség –tudományos/szakterületi jelentőség –oktatási/ismeretterjesztési jelentőség –etnikai/néprajzi jelentőség –kultúrtörténeti/kultikus jelentőség –ökológiai jelentőség –sérülékenység/veszélyeztetettség”

16 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 16 4.MSZ 20381 Természetvédelem Egyedi tájértékek kataszterezése (2009) „M4.Az egyedi tájérték főtípusai, típusai, altípusai és fajtái (előírás) M4.1.Kultúrtörténeti egyedi tájértékek M4.1.1.Teleüléssel kapcsolatos egyedi tájértékek M4.1.1.1.Mindennapi élettel kapcsolatos építmény, állandó (művészeti) alkotás M4.1.1.2.Birtokjel, határjel M4.1.1.3.Kultikus, szakrális építmény, alkotás, helyszín M4.1.1.4.Temetkezéssel kapcsolatos építmény, művészeti alkotás M4.1.1.5.Védelemmel kapcsolatos létesítmény M4.1.1.6.Földméréssel kapcsolatos létesítmény M4.1.1.7.Zöldfelületi létesítmény, objektum M4.1.2.Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos egyedi tájérték M4.1.2.1.Út, útvonal vagy annak részlete M4.1.2.2.Útvonalakat összekötő létesítmény M4.1.2.3.Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos építmény, épület, létesítmény”

17 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 17 4.MSZ 20381 Természetvédelem Egyedi tájértékek kataszterezése (2009) „M4.1.3.Termeléssel kapcsolatos egyedi tájértékek M4.1.3.1.Erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos egyedi tájérték M4.1.3.2.Agrártörténet egyedi tájérték M4.1.3.3.Ipartörténeti egyedi tájérték M4.1.3.4.Bányászattal kapcsolatos egyedi tájérték M4.1.3.5.Vízhasználattal, vízgazdálkodással kapcsolatos egyedi tájérték M4.1.4.Egyéb emberi tevékenységhez, eseményhez kapcsolódó egyedi tájérték M4.1.4.1.Történelmi vagy kulturális eseménnyel, illetve jelentős személlyel kapcsolatos egyedi tájérték M4.1.4.2.Turizmushoz, természetjáráshoz kapcsolódó egyedi tájérték M4.1.4.3.Vendéglátáshoz kapcsolódó egyedi tájérték M4.2.Természeti egyedi tájértékek M4.2.1.Földtudományi egyedi tájértékek M4.2.1.1.Geológiai egyedi tájérték”

18 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 18 4.MSZ 20381 Természetvédelem Egyedi tájértékek kataszterezése (2009) „M4.2.1.2.Geomorfológiai egyedi tájérték M4.2.1.3.Talajtani egyedi tájérték M4.2.1.4.Víztani egyedi tájérték M4.2.2.Biológiai egyedi tájértékek M4.2.2.1.Növényegyed, növénycsoport M4.2.2.2.Élőhely M4.2.2.3.Állatok tartózkodására szolgáló hely M4.3.Tájképi egyedi tájértékek M4.3.1.Kilátópont egyedi vagy jellegzetes látványképpel M4.3.2.Vonalas jellegű kilátóhely egyedi vagy jellegzetes látványképpel”

19 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 19 A TÉKA konzorcium … Földmérési és Távérzékelési Intézet digitális térképi alapok biztosítása, eredmények kapcsolása a digitális térképekhez KvVM Természet- és Környezetmeg. Szakállamtitkárság Egyedi tájértékek jogszabály szerinti felmérője, kezelője, felmérések végzése Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemlékek, kulturális értékek adatbázisa, felmérések Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat régészeti emlékek Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar felmérés, oktatás, metodika, térinformatikai feldolgozás projektvezetés Oslói Egyetem Külső szakértő, minőségbiztosítás Laikusok, NGO-k, érdeklődők adatok biztosítása, aktualizálása, ellenőrzése Tájértékek kataszterezése (TÉKA projekt) Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projekt Tájértékek kataszterezése (TÉKA projekt)

20 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 20 5. TÉKA 2006–2010 TájÉrtékKAtaszter

21 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 21 Tájérték felmérések állapota, várható értékek becsült nagysága (2010) Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projekt Felmért települések száma: 668 A TÉKA program során felmérendő: 378 Tájértékszám településenként30–50 Várható országos érték:110–140 ezer Műemlékek 11 ezer Régészeti lelőhely 50 ezer

22 Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Dr. Csemez Attila 22 Összefoglalás Az egyedi tájérték a tájértékelési módszerek, valamint az általános tájvédelem égisze alatt fogant. A természetvédelmi törvényben a természeti oldallal kiegészült. A TÉKA-ban „beteljesedett” és azóta csak szélesedik, bővül, terjed és széles körben meghatározóvá vált. KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK SZAKMAI HÁTTERE ÉS TÖRTÉNETE Az e gyedi tájértéktől a TÉKA-ig „TÁJ – ÉRTÉK – VIDÉK” műhelykonferencia 2014. május 21. Dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések