Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin egyetemi adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem – Közigazgatástudományi Kar – Közigazgatás-Szervezési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin egyetemi adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem – Közigazgatástudományi Kar – Közigazgatás-Szervezési."— Előadás másolata:

1

2 A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin egyetemi adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem – Közigazgatástudományi Kar – Közigazgatás-Szervezési és Urbanisztikai Tanszék E-government Kutatócsoport balazs.budai@e-government.hu www.e-government.hu +36-20-966-0454

3 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 3 Tartalom  A jogi szabályozás jellege  Stratégiai tényezők  Fontosabb jogszabályok  A KET.  A KET. módosítása  A helyzettudatosság törvény háttere  Szabályozási lehetőség alsóbb szinteken

4 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 4 A jogi szabályozás jellege Prizma elmélet:  Közösségi alapító szerződés elvei:  Távközlési politika  Infokommunikációs szabályozás  Európai ipari versenyképesség szabályai  Transzeurópai hálózati politika  Másodlagos jog (intézmények joga)  Stratégiák  Határozatok  Irányelvek  Rendeletek

5 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 5 Stratégiai tényezők  EU FP7 –Új, alternatív technológiák szerepe a digitális szakadék csökkentésében. –Az IKT fejlődésétől a közszolgáltatások korszerűsödését várja –„Többet kevesebbért” : fejlesztendő hatékonyságjavító funkcionalitások –Űrprogram: GALILEO, GMES, műholdas távközlés fejlesztése.  CIP (Versenyképességi és innovációs keretprogram) –Egységes európai információs tér kialakítása IKT eszközök segítségével. –Innováció ösztönzése, az IKT alapú beruházások segítségével, az IKT szélesebb körű bevezetésén keresztül; –Integrált információs társadalom és a közérdekű szolgáltatások területén hatékonyabb és hatásosabb szolgáltatások kialakítása, az életminőség javítása.

6 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 6 Fontosabb jogszabályok  Elektronikus aláírás  2001. évi XXXV. TV és rendeletei  Közigazgatási alkalmazásához a KET-re várni kellett  194/2005. (IX.22.) Korm. Rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről  Az e-aláírást (minősítettet) közigazgatási eljárásban el kell fogadni • PKI : – Tanúsító hatóság. Olyan – a társadalom által elfogadott – szervezet, amely a felhasználó részére kiadja a kulcspárt, majd ennek nyilvános részét egy adatbázisban közzéteszi. – Nyilvános adatbázis. – Felhasználó. Privát kulcs segítségével elektronikusan aláírja az általa küldendő iratot. – Alkalmazás-szolgáltatók (bankok, webszolgáltatók stb.). Az adatbázisból kinyert nyilvános kulccsal ellenőrzik a felhasználó által küldött irat eredetiségét és hitelességét.

7 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 7 Fontosabb jogszabályok  A négy csapásiránynak megfelelő jogszabályok  Információs szolgáltatások  Egymenetes egyszerű ügyek intézése, ügyelőkészítés, részmozzanatok intézése;  Mobilfizetés (micropayment szolgáltatások)  Hitelesítés (m-signo, w-pki)

8 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 8 Fontosabb jogszabályok  2001. évi CVIII. E-Kereskedelemi törvény  Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  1990. évi XCIII. Törvény (illeték Tv.)  Lehetőség az elektronikus lerovásra (m-payment, W-PKI)  1992. évi LXIII. Törvény (adatvédelmi Tv.)  Az e-közigazgatásban a hatósági adatkezelés során számos helyen sérülhetnek személyiségi jogok  1997. évi CXLV. törvény és az ezt módosító 2003. évi LXXXI. Törvény az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről  Kft és Rt. esetében elektronikusan jegyezhető cég  Illeték szintén elektronikusan

9 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 9 Fontosabb jogszabályok  2003. évi CXXIX. Tv. A közbeszerzésről  E-közbeszerzés (EKR) lehetőségének megteremtése  2005. évi XC. Törvény az elektronikus információszabadságról  Minden közérdekű adat és jogszabály elérhető  Több lépcsős végrehajtás: teljes hatályosulás 2008-tól  Távközlési szabályozás  2001. évi XL. TV a Hírközlésről, majd  2003. évi C. TV a Hírközlésről  Eredmény: liberalizálódó távközlési piac, új belépők  Fogyasztóvédelmi rendelkezések  NHH

10 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 10 KET Áe és KET (1957. évi IV. És 2004. évi CXL Tv.)  Áe is számos lehetőséget biztosított módosításai után  KET önálló X. fejezete szól az e-ügyintézésről  Minden intézhető elektronikusan, amit jogszabály nem zár ki(!)  Kifejezett tiltás hiányában elektronikus formában végezhető: • kérelem, fellebbezési kérelem, az újrafelvételi kérelem, a méltányossági kérelem és a jogszabályban előírt mellékleteinek benyújtása; •a jogsegély iránti kérelem és annak teljesítése; •a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás; •az eljárás irataiba való betekintés; •az idézés ; •az igazolási kérelem előterjesztése; •az ügyfél nyilatkozata ; bejelentése ; a hatósághoz intézett bármely beadványa ; •a bizonyítékok ügyfél elé tárásának határnapját tartalmazó felhívás; •a felügyeleti szerv eljárásához szükséges iratok felterjesztésére szóló felhívás; •az ügyfél tájékoztatására, értesítésére és felhívására vonatkozó egyéb hatósági közléseknek az ügyfél tudomására hozása; •a döntés közlése.

11 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 11 KET  Főszabály szerint nem kötelező az elektronikus út  Bármikor kérhető, bármikor váltható, bármikor visszaváltható  Hatóság mindig minősített aláírással ellátott közokiratot állít ki  Üzemzavar  Átmeneti (24 órán belül szervizelt)  Tartós (5 napon át tartó)  Tájékoztatási kötelezettség, határidők számításánál figyelmen kívül kell hagyni  Ügyfél oldali üzemzavar esetében mulasztás esetén igazolási kérelemnek van helye

12 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 12 KET  Elektronikus tájékoztató szolgáltatás  Nagy részét azonosítás nélkül, bárki igénybe veheti  Hatóság neve, hatásköre, illetékessége  Elektronikus elérhetőség  Ügyintézők neve  Ügyfélfogadás rendje  Ügyintézéshez kapcsolódó útmutatók  Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  Ahol elektronikus ügyintézés van, tájékoztat: –az ügyintézés során alkalmazott, hatályos jogszabályokról és annak határidejéről; –az ügyintézés során elektronikus úton végezhető cselekményekről, az azokhoz kapcsolódó, ügyfelet érintő jogokról és kötelezettségekről; –az adatkezelésről és az ügyfél adatvédelmi jogairól; –az eljárási illetékről vagy szolgáltatási díjról és megfizetésének módjáról; –az egyedi azonosító használatáról és a hozzájutás módjáról; –az elektronikus ügyintézés technikai szabályairól.

13 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 13 KET  Követelmények az e-ügyintézéssel és tájékoztatással szemben  A hivatal biztosítja: –az elektronikus ügyirat sérthetetlenségét, megváltoztathatatlanságát ; –az olyan informatikai megoldások igénybevételét, mellyel lehetővé válik a hatóság és az ügyfél közötti, a személyes adatok védelmének és a megismerhető adatokhoz való hozzáférés követelményeinek megfelelő kommunikáció ; –az ügyiratba való betekintést, arról hiteles másolat készítését, visszakereshetőségét és jogszabály szerinti megőrzését.

14 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 14 A KET. módosítása  A módosítás egy új II/A. fejezetet tesz a Ket-be, amely az ügyfél és hatóság, valamint a hatóságok közötti kapcsolattartást szabályozza.  Itt a kapcsolattartás négy formáját nevesíti: –írásbeli (papír, vagy telefax segítségével), –szóbeli (jelenlévők között vagy telefon segítségével), –elektronikus (elektronikus dokumentum, elektronikus levél, vagy ügyfélkapu segítségével,) valamint –a rövid szöveges üzenet (sms) útján történő kapcsolattartást.  30 napos határidő 15 napra csökken (fokozatosan 2014-ig)  Ügyfeleknek időpontfoglalás 8 napon belüli időpontra.

15 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 15 Helyzettudatosság törvényi háttere Fogalmak  Helymeghatározó : a Helyinformáció szolgáltatásra szerződést kötő mobil előfizető, aki lekérdezési lehetőséget kap az erre hozzájárulást adott mobil előfizetők tulajdonában álló GSM számok fizikai pozíciójának meghatározására.  Helymeghatározott : az a mobil előfizető, illetve felhasználó, aki hozzájárulását adta arra, hogy egy harmadik személy, a tulajdonában, illetve használatában álló előfizetés fizikai pozícióját meghatározza. A hozzájárulás megadása a mobil operátoron keresztül történhet.  Fehér lista : az a lista, amelyen a mobil operátor – az előfizetők és felhasználók hozzájárulása alapján – minden Helymeghatározó vonatkozásában nyilvántartja, hogy a Helymeghatározó mely GSM számok fizikai pozíciójának lekérdezésére jogosult.  Felhasználó : egy adott előfizetés felhasználója olyan természetes személy (jogi- és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás), aki az adott előfizetéshez tartozó SIM kártyát használja.

16 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 16 Helyzettudatosság törvényi háttere  Az Elektronikus hírközlésről szóló törvény (2003. évi C. törvény) rendelkezései alapján csak annak a felhasználónak, illetve előfizetőnek a fizikai pozícióját lehet meghatározni, aki ehhez hozzájárult.  „156. § – (7) A felhasználóval, illetve előfizetővel kapcsolatos forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat a szolgáltató kizárólag a felhasználó, illetve az előfizető hozzájárulása esetén kezelheti és csak olyan mértékben és időtartamig, amely szükséges az értéknövelt szolgáltatás nyújtásához. – (8) A felhasználó, illetve az előfizető a (7) bekezdésben foglalt hozzájárulását bármikor visszavonhatja.”

17 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 17 Helyzettudatosság törvényi háttere  Egy GSM szám lekérdezéséhez a következő feltételeknek kell teljesülnie: –minden GSM számnak az Előfizető tulajdonában kell lennie, –minden GSM szám tekintetében az Előfizetőnek meg kell neveznie a Felhasználót, –az írásos hozzájárulását be kell mutatnia, vagy nyilatkoznia kell arról, hogy a GSM számhoz tartozó SIM kártyát fixen beszereli egy a tulajdonában álló gépjárműbe vagy egyéb objektumba.

18 Közigazgatástudományi Kar – KSZU Tanszék Dr. Budai Balázs Benjámin A mobil közigazgatás jogi környezete 18 Szabályozás alsóbb szinteken  Megye és régió „elméleti fogalmak” ebben a körben  Kistérség ekvivalens a kistérségi központtal és annak jogalkotásával  A települési jogszabályalkotást megszabja:  Nemzetközi stratégiák és jogszabályok  Nemzeti (központ) jogszabályok (pl.: Ötv)  Önkormányzati modernizációs törekvések  A jogharmonizáció főbb irányai  A települési elvárások – ideális esetben – települési informatikai stratégiában jelennek meg, melyek a MITS EÖR adaptációi  Markáns helyi rendelet még nincs, de az elvi lehetőség tág tereket nyit

19 Köszönöm a figyelmet! balazs.budai@e-government.hu www.e-government.hu +36-20-966-0454


Letölteni ppt "A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin egyetemi adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem – Közigazgatástudományi Kar – Közigazgatás-Szervezési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések