Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az MFB Zrt.szerepe az önkormányzati fejlesztések finanszírozásában Előadó: Dr. Schneider Magdolna igazgató MFB Zrt. MFB Zrt. Budapest, Budapest, 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az MFB Zrt.szerepe az önkormányzati fejlesztések finanszírozásában Előadó: Dr. Schneider Magdolna igazgató MFB Zrt. MFB Zrt. Budapest, Budapest, 2008."— Előadás másolata:

1 Az MFB Zrt.szerepe az önkormányzati fejlesztések finanszírozásában Előadó: Dr. Schneider Magdolna igazgató MFB Zrt. MFB Zrt. Budapest, Budapest, 2008. április 3.

2 2 Az MFB Bankcsoport

3 3 Hitelprogramok Termékstruktúra VállalkozásokMagánszemélyek Társasházak, lakásszövetkezetek Önkormányzatok Pályamódosító Hitelprogram Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Panel Plusz Hitelprogram Agrárfejlesztési Hitelprogram ”Forrás„ Áthidaló tőkehitel Vidékfejlesztési Hitelprogram Mikrohitel Plusz Program Kisvállalkozói Hitel Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Bérlakás Hitelprogram 3

4 4 MFB Hitelprogramok Refinanszírozás • Vállalkozásfejlesztés ( Mikrohitel nélkül) • Agrárfejlesztés • Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés • Önkormányzatok, társasházak és lakásszövetkezetek • Magánszemélyek Közvetlen hitelezés • Vállalkozásfejlesztés ( Mikrohitellel együtt) • Agrárfejlesztés • Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés

5 5 Önkormányzatok működésének jogszabályi környezete •Alkotmány: ( 1949.évi XX. tv IX. fejezet Helyi Önkormányzatok ) Nincs változás ! - feladatainak arányában állami támogatásban részesül - feladatainak arányában saját bevételre jogosult - saját felelősségére vállalkozhat •Önkormányzati törvény: (Ötv. 1990. évi LXV. tv) Változás. 2006.01.01.-től 88.§. korrigált saját bevétel (3) b. 2007.01.01.-től 80/A § 80. B § vagyonkezelői jog - jogok és kötelezettségek, feladatok folyamatosan bővültek •Államháztartási törvény: ( Áht. 1992. évi XXXVIII. tv) Változás: 25 űrlap Korm. rend. 217/1998.(XII.30.) Államháztartás működéséről - éves pénzügyi beszámolók ( K11) •Éves központi költségvetési törvény: Változás: 2008. évi bevételi előirányzat: 7 894,7 milliárd Ft - állami hozzájárulások mértéke: 1.348 milliárd Ft ( Közp. Költv.17%-a) ebből: SZJA átengedett mértéke (40%) 565,3 milliárd Ft •Hpt. tv 1996.évi CXII.tv. 130.§. ( Khr, nincs önkormányzati hitelnyilvántartás )

6 6 Az Államháztartás alrendszereinek GDP arányos pénzforgalmi bevétele és kiadása Megnevezés2007. évi előirányzat2008. évi előirányzat BevételKiadásBevételKiadás Központi költségvetés6 687,58 340,47 894,7 9 034,3 GDP %-ában26,533,028,832,9 Társadalombiztosítási alapok4 198,14 230,34 307,74 305,7 GDP %-ában16,616,715,7 Helyi önkormányzatok3 091,93 175,93 237,03 348,1 GDP %-ában12,212,611,812,2 Elkülönített állami pénzalapok428,6412,7481,7476,8 GDP %-ában1,71,61,81,7 Államháztartás összesen14 406,116 159,315 921,117 164,9 GDP %-ában57,063,957,062,6 milliárd forint GDP: 25 300 27 440

7 7 Az Önkormányzatok költségvetési támogatása milliárd forint Megnevezés 2007. évi előirányzat (2008. évi szerkezetben) 2008. évi előirányzat BevételKiadásBevétel Kiadás Központi költségvetés6 669,78 376,57 894,79 034,3 Központi költségvetésből Önkormányzatok támogatása 1 345,0 (20,1 %) 1 348,0 (17,1 %) ebből átengedett SZJA 40%513,3565,3 Helyi önkormányzatok3 096,13 180,13 237,03 348,1 Önkormányzatok központi költségvetési támogatása a bevétel %-ban 43,441,6 Önkormányzatok saját bevétele a bevétel %-ban 55,658,4

8 8 Önkormányzati rendszer strukturája Önkormányzati Rendszert alkotja : 1991- 2007 között : önkormányzatok száma 3150-ről 3194-re nőtt ( 84% község) 1991 – 2007 között a vagyon 10 300 milliárd Ft-ra nőtt ( 26-szoros növekedés) 2003. 2006. 2007. önkormányzatok száma 3167 3187 3194 Számuk db % 2003. évi kiadások megoszlása Községek összesen 2895 91,44 22,3% Főváros és kerületetek 24 0,76 22,2% Megyei önkormányzatok 19 0,61 12,6% Városok összesen 229 7,2 42,9% Összesen 3167 100 % 100,0%

9 9 Az önkormányzatok bankrendszerrel szembeni pozíciója Önkormányzati szektor betétei (Mrd. Ft) Önkormányzati szektor hitelei (Mrd. Ft) Önkormányzati hitel/betét aránya (%) Kötvény, hitelt megtestesitő értékpapír 2000.12.31. 148,357,60,39 2001.12.31. 197,573,10,37 2002.12.31. 219,3115,10,52 2003.12.31. 211,3144,00,68 2004.12.31. 251,9182,40,72 2005.12.31. 249,9241,50.,97 2006.12.31. 243,0347,31,4227,4 2007.12.31 379,5358,50,94203,2* Forrás: MNB adat * Forrás: PM adat

10 10 Önkormányzatok hitel és kötvény állománya Az önkormányzatok hitel és kötvény állományának alakulása (milliárd Ft) * A hitelek megoszlása 2006. 2007. Hazai bankoktól felvett hitel 347,3 358,5 • éven belüli lejáratú 132,5 72,3 • éven túli lejáratú 214,8 286,2 (9,8deviza) Külföldről felvett hitel 123,3 132,2 Hitelek összesen. 470,6 490,7 Kötvény: 27,4 203,2** Mindösszesen: ( hitel+kötvény ) 571,6 693,9 * Forrás: MNB pénzügyi számlákról szóló statisztika ** PM adat

11 Önkormányzatok hitelképessége Hitelfelvételi korlát: Ötv. 88.§ ( a kötvény is beleszámít) Hitelfelvételi korlát = Korrigált saját bevétel 70%-a Számítása: I. Saját folyó bevételek (helyi adó-, illeték-, gépkocsiadó bevételek, kamatok, bírságok, bérbeadásából, üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek, egyéb sajátos bevételek) II. Rövid lejáratú kötelezettségek (fennálló éven túli kötelezettségek adósságszolgálata) III. Korrigált saját, és folyó bevétel (I.-II. *0,7) IV. Új hitel tőke + kamat (éves adósságszolgálat) V. KÖVETELMÉNY: III. > IV. 11

12 Finanszírozási programok az önkormányzatok részére Hitelprogramok: ( 2004. óta folyamatos) „Sikeres Magyarországért” I. Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretösszege: 235 milliárd Ft II. Bérlakás hitelprogram: keretösszege : 60 milliárd Ft Kidolgozás alatt: „ Új Magyarországért„ I. Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram derogációs projektekhez keretösszeg 50 milliárd Ft II. Kötvényfinanszírozási Program. Korm. határozat alapján keretösszeg 60 milliárd Ft ebből 30 milliárd Ft derogációs projektekhez Hivatkozás. 2196/ 2007. (X.27.) Korm határozat 12

13 13 Derogációs projektek Derogációs projektek a Környezet és Energia Operatív programban (KEOP) Egészséges, tiszta települések prioritás keretében kiírt pályázatok KEOP -2007- 1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP -2007- 1.3.0 Ivóvízminőség-javítás Vizeink kezelése prioritás KEOP -2007- 1.1.1 A települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek. KEOP -2007- 2.3.0 A települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése.

14 14 Hitelprogramok az önkormányzatok részére „ Új Magyarországért „ „ Új Magyarországért „ MFB Programok MFB Programok az Önkormányzatok részére Célja: Az Önkormányzati szektor beruházásainak, fejlesztésének finanszírozása. Hitelprogramok főbb jellemzői: Kötvényprogram főbb jellemzői - Forint hitel - Forint kötvény - Kedvező kamatozású - 5 éves kedvező kamatozású - hosszú lejáratú 20- 25 éves - futamidő 25 év - türelmi idő 3-5 év - - türelmi idő 5 év

15 Hitelprogramok az önkormányzatok részére „Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram „ Hitelcélok: 1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási hitelcélok 2. Általános beruházási hitelcélok 3. Közoktatási célú beruházások 4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása 5. „Panel Plusz” társasházak felújítási hitelprogram 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 7. Informatikai közműfejlesztési hitelcélok 8. Az Új Magyarország Fejlesztési terv operatív programjai meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása * 9. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása * * A pályázatokhoz szükséges önerő hitelből történő biztosítása csak a 8. vagy a 9. hitelcél lehet. 15

16 Hitelprogramok az önkormányzatok részére 1.Saját erő: 5 % (a saját erőbe az állami vagy közösségi támogatás beleszámít) 2. Hitel összeg: a beruházás bekerülési értékének max. 90%-a 3. Futamidő: 20 év, 8.9 hitelcélnál 25 év 4. Türelmi idő: 3 év 8.9 hitelcélnál 5 év 5. Egyéb díj: projektvizsgálati díj felszámítható Nincs: rend.tartási díj, folyósítási jutalék. 5.Kamatok: 2. hitelcélnál: 3 havi EURIBOR + max 3,5 % / év többi hitelcélnál: 3 havi Eurbor + max 2,5 % 5. Hitelcél – Panel Plusz – Önkormányzatoknál: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5 % / év – Lakóközösségeknél: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5 % /év. MFB „Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram „ Kondíciók 16

17 17 MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram adatai * Hitelprogramok az önkormányzatok részére MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram adatai * Hitelprogram neve Keretösszeg (mrd Ft) MFB által megkötött refinanszírozási szerződések Keret kihasználtság %-ban szerződések összege (mrd Ft) rendelkezésre tartott összeg (mrd Ft) kifolyósított hitelállomány (mrd Ft) Önkormányzati Infrastruktúra- fejlesztési Hitelprogram (ÖKIF) 23553,2125,2 **29,187,6 Bérlakás Hitelprogram 601,4 0,890,280,61 •Az adatok a Program 2004. novemberi meghirdetése óta refinanszírozott és MFB közvetlen adatrok együttesen 2007.12.31. állapot szerint ** „Panel Plusz” hitelcélt is tartalmazza

18 18 Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében nyújtott hitelek Régiónkénti bemutatása (szerződött összeg Ft, 2007. december) Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl É-Magyarország Közép-Mo és Bp Észak-Alföld Dél-Alföld (12,5 Mrd Ft) (17,8 Mrd Ft) (13,4 Mrd Ft) (12,5 Mrd Ft) (32,1 Mrd Ft) (15,9 Mrd Ft) (20,9 Mrd Ft) 1. Győr-M.-S. (75 db)1. Fejér (107 db )1. Baranya (61 db)1. BAZ (125 db)1. Budapest (48 db)1. Hajdú-Bihar (43 db)1. Bács-Kisk (63 db) 2. Vas (33 db)2. Kom.-Eszt. (45 db)2. Somogy (86 db)2. Heves (37 db)2. Pest (177 db)2. J.N. Szoln. (83 db)2. Békés (26 db) 3. Zala (79 db)3. Veszprém (80 db)3. Tolna (67 db)3. Nógrád (61 db) 3. Sz.-Sz.-B. (106 db)3. Csongrád (57 db) 19

19 Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram refinanszírozásába résztvevő pénzintézetek adatai (szerződött, 2007. december, M Ft)

20 20 Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében nyújtott hitelek hitelcélonkénti bemutatása (szerződött összeg Mrd Ft, 2007. december) Megj.: A 8. és 9. hitelcélra kérelem még nem érkezett.

21 21 EGYÜTTMŰKÖDÉS GYORSASÁG EGYEDI MEGOLDÁSOK HITELESSÉG RUGALMASSÁG ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ++ + + =

22 www.mfb.hu www.mfb.hu Köszönöm figyelmüket! Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Az MFB Zrt.szerepe az önkormányzati fejlesztések finanszírozásában Előadó: Dr. Schneider Magdolna igazgató MFB Zrt. MFB Zrt. Budapest, Budapest, 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések