Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tatabánya, 2013. december 10. Felkészülés a 2014-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tatabánya, 2013. december 10. Felkészülés a 2014-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője."— Előadás másolata:

1 Tatabánya, 2013. december 10. Felkészülés a 2014-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője

2 Személyi jövedelemadó SZJA

3 Alapfogalmak  41. Agrár csekély összegű támogatás  51. Termőföld  91. Kockázati biztosítás Szja tv. 3. §

4 Biztosításból származó jövedelem  Adómentes  1. sz. melléklet 6.3. pont: kockázati biztosítás  1. sz. melléklet 6.9. pont: kockázatinak nem minősülő, halál esetére szóló  1. sz. melléklet 6.6. pont: a biztosító szolgáltatása  Egyéb jövedelem  Más által fizetett adómentes díj esetén a biztosító teljesítése Szja tv. 28.§ (2)

5 Családi kedvezmény  Elvált szülők, de a gyermek közös gondozás alatt  50-50%-ban jogosultak családi pótlékra,  50-50%-ban jogosultak családi kedvezményre Nem élhetnek ezzel a lehetőséggel a felváltva gondozó szülők Szja tv. 29/B. § (1e)

6 Példa  Anya:  közös gyermek: 1 fő  Új házasságában: 1 gyermek  Apa:  közös gyermek: 1 fő  Új házasságában: 2 gyermek Anya: 62 500 + (62 500 / 2) Apa: 206 250 + 206 250 + (206 250 / 2)

7 Családi kedvezmény a bevallásban  Fel kell tüntetni a kedvezményre jogosító hónapok számát is  Ha egy magánszemély egy évben több személlyel osztja meg vagy érvényesíti közösen a kedvezményt, akkor külön-külön is fel kell tüntetni a hónapokat Szja tv. 29/B. § (2)

8 Családi járulékkedvezmény A kedvezmény tömege változatlan, de a bevalláskor keletkező „túlvonást” az szja- ban kell rendezni. Szja tv. 29/B. § (2a)

9 Vállalkozói kivét adóelőlege Ha az egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor a vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelem adóelőlegét havonta állapítja meg és vallja be. Szja tv. 49. § (6)

10 Pénztári befizetések kedvezménye Nyugdíjpénztári befizetés, jóváírás 20%-a Szja tv. 44/A. § (1) Egészség- és önsegélyező pénztári befizetés, jóváírás 20%-a Elkülönített és legalább 24 hónapra lekötött összeg 10%-a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékének 10%-a

11 Pénztári befizetések kedvezménye Nyugdíjpénztári befizetés, jóváírás 20%-a Szja tv. 44/A. § (1) Egészség- és önsegélyező pénztári befizetés, jóváírás 20%-a Elkülönített és legalább 24 hónapra lekötött összeg 10%-a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékének 10%-a de max. 100 (130) ezer

12 Pénztári befizetések kedvezménye Nyugdíjpénztári befizetés, jóváírás 20%-a Szja tv. 44/A. § (1) Egészség- és önsegélyező pénztári befizetés, jóváírás 20%-a Elkülönített és legalább 24 hónapra lekötött összeg 10%-a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékének 10%-a de max. 100 (130) ezer

13 Pénztári befizetések kedvezménye Nyugdíjpénztári befizetés, jóváírás 20%-a Szja tv. 44/A. § (1) Egészség- és önsegélyező pénztári befizetés, jóváírás 20%-a Elkülönített és legalább 24 hónapra lekötött összeg 10%-a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékének 10%-a de max. 120 (150) ezer

14 Pénztári befizetések kedvezménye Nyugdíjpénztári befizetés, jóváírás 20%-a Szja tv. 44/A. § (1) Egészség- és önsegélyező pénztári befizetés, jóváírás 20%-a Elkülönített és legalább 24 hónapra lekötött összeg 10%-a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékének 10%-a de maximum 150 ezer

15 Tartós befektetésből származó jövedelem  0-3 év: 16%  3-5 év: 10%  5 év után: 0%  Értékpapír átalakítása, kicserélése 15 napon belül is lehetséges.  Akár pénzintézetet is válthatunk Szja tv. 67/B. § (4a)

16 Kamatjövedelem adója  Ha a kamatjövedelemből adó levonása nem lehetséges, és  A jövedelmet egészségügyi hozzájárulás is terheli, akkor az adó alapja a jövedelem 1,28-szorosa Szja tv. 65. § (1) c. Pl.: 100 ezer forintos tárgynyeremény után: -szja: 100 000 × 1,28 × 0,16 = 20 480 -Eho: 100 000 × 1,28 × 0,06 = 7.680

17 Utalványok  Ha a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel,  ha az utalvány nem visszaváltható (kivéve a ki nem osztott utalványok),  ha a juttatás körülményei megfelelnek a 70-71. § rendelkezéseinek Szja tv. 69. § (3)

18 Cafeteria rendszer 2013  Adómentes juttatások: 1. sz. melléklet Sportbelépő korlátlan mennyiségben  Béren kívüli juttatások: 71.§ Évente magánszemélyenként 500 ezer forintos korlátig  Egyes meghatározott juttatások: 70.§  Minden más: összevonandó jövedelem

19 Sportrendezvény Sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül.

20 Lakáscélú munkáltatói támogatás  Lakáscélú munkáltatói támogatás:  30%  5 évente  5 millió forintig  Méltányolható lakásigény  Vétel, építés, bővítés, korszerűsítés  Korábban felvett hitel törlesztéséhez is Szja tv. 1.sz. melléklet 2.7. pont

21 Egyéni vállalkozók  Jellemző bevételek: kártalanítás is  Adókedvezmény: 2013.12.31 után kötött hitelszerződésekre a kamat 60%-a.  Bevallás formája: szüneteltetés esetén lehet egyszerűsített formában Szja tv. 13. sz.mell. 10. pont

22 Egyéb módosítások  14%-os eho nem számolható el költségként  A decemberi béreket január 10-ig kell kifizetni

23 Egyéb módosítások  Külföldi előadóművész egyszerűsített bevallása Magyarországon  Nem belföldi  Nem kifizetőtől származó, Mo-on adóköteles jövedelemre  Adókötelezettség  Évente 200 ezer forint adómentes  Főszabály vagy 70% után 16% szja  Egyszerűsített bevallás:  3 soros bevallás  Az elutazás napjáig Szja tv. 1/B. §

24 Társasági adó TAO

25 Nyereség-minimum 2013-tól!!! Összes bevétel - csökkentő tételek + növelő tételek: új a taggal szembeni kötelezettség a napi átlagos állományának az adóévet megelőző adóév utolsó napján fennálló kötelezettségét meghaladó összeg 50%-a Tao tv. 6.§ (9)

26 Veszteségelhatárolás  A korábbi évek negatív adóalapját  Időbeli korlátozás nélkül lehet felhasználni  A tárgyévben enélkül számított adóalap 50%-áig.  Átalakulásnál a jogutódra átszálló veszteséget is  Beolvadásnál már az első évben (a beolvadás napját magába foglaló adóévben) Tao tv. 17.§

27 Bejelentett részesedés  Belföldi szabályok alapján létrejött társaságban  Legalább 10% részesedés szerzése  Ha 75 napon belül bejelentjük az adóhatósághoz (cégbírósági bejegyzéshez képest) Tao tv. 4.§ 5.pont

28 Nem jelentős összegű hiba  Nincs új fogalom a tao törvényben,de…  A számviteli törvény szerint definiált nem jelentős hibával azonos  Mikrogazdálkodói beszámolónál minden hiba nem jelentős  Módosítás az adóalap-korrekcióknál is Tao tv. 7.§ (1) u. Tao tv. 8.§ (1) p.

29 Kkv-k „beruházási” kedvezménye  Új elemmel bővül: Szoftvertermékek felhasználási joga Tao tv. 7.§ (1) zs

30 Kutatás-fejlesztés  a már meglévő 7.§ (1) t.) pontjában levő lehetőségeket szélesíti  Az adóalap-csökkentési lehetőséget tao- alany kapcsolt vállalkozás is levonhatja Tao tv. 7.§ (1) w

31 Kamat miatti adókedvezmény  2000.12.31 – 2013.12.31 között kötött hitelszerződésekre: 40%  2013.12.31 után kötött hitelszerződésekre: 60% Tao tv. 22/A. § (2)

32 Látványcsapatsport támogatás  Támogatás naptári évét követő 6. naptári évig lehet felhasználni  Kihirdetést követő naptól  Kiegészítő sportfejlesztési támogatás nem csak az országos szakszövetség részére lehet utalni  2013. december 31. után nyújtott támogatásokra Tao tv. 22/C. § (2)

33 Előadó-művészet támogatása  Támogatás naptári évét követő 6. naptári évig lehet felhasználni  2013. december 31. után nyújtott támogatásokra  ÚJ elem, a kiegészítő támogatás Tao tv. 22. § (6)-(8)

34 Feltöltési kötelezettség  A mulasztási bírság alapjából figyelmen kívül kell hagyni a feltöltés bevallási határideje és a fordulónap közötti időszakra eső árfolyam-különbözetet Art. 172. § (12) Nem a bevallás beadásának napjától!

35 Vállalkozás érdekében felmerült elismert költség  Éttermi szolgáltatás, ha az repinek minősül  Bankkártyával, hitelkártyával történő fizetése esetén a nyugta is elszámolható Tao tv. 3. sz. mell. 21. pont

36 Helyi adó Htv.

37 Választások a helyi adóban FőszabályEgyszerűsített módszerEgyedi módszer TAObármikor nettó árbevétel < 8M ft, akkor annak 80%-a nincs SZJAbármikor nettó árbevétel < 8M ft, akkor annak 80%-a nincs Átalány- adó bármikor nincs EVAbármikor nettó árbevétel < 8M ft, akkor annak 80%-a eva alap 50%-a KIVAbármikor nettó árbevétel < 8M ft, akkor annak 80%-a kiva alap 120%-a KATA ha nem kért tételes adót nettó árbevétel < 8M ft, akkor annak 80%-a településenként 2,5M forint

38 A választás határideje és időtartama FőszabályEgyszerűsített módszerEgyedi módszer TAObármikor nettó árbevétel < 8M ft, akkor annak 80%-a nincs SZJAbármikor nettó árbevétel < 8M ft, akkor annak 80%-a nincs Átalány- adó bármikor nincs EVAbármikor nettó árbevétel < 8M ft, akkor annak 80%-a eva alap 50%-a KIVAbármikor nettó árbevétel < 8M ft, akkor annak 80%-a kiva alap 120%-a KATA ha nem kért tételes adót nettó árbevétel < 8M ft, akkor annak 80%-a településenként 2,5M forint

39 Kata-alanyok iparűzési adója  Bejelentés 15 napon belül vagy január 15- éig  Döntés adóévre szól, de egész addig, amíg be nem jelentjük azt, hogy már nem kívánjuk alkalmazni  Bevallás szükséges  Szüneteltetés, megszűnés esetén  adókedvezményhez Hatv. 39/B. §

40 Főszabály a helyi adóban  500 mFt-os árbevétel felett arányosítani kell:  Elábé  Közvetített szolgáltatása  Nem kell arányosítani  Alvállalkozói teljesítések  Anyagköltség  K+F költség Hatv. 39. §

41 Még egy néhány egyedi szabály  Kapcsolt vállalkozással együtt, de csak akkor, ha (elábé + közv. szolg) > nettó árb. 50%-a  Exporthoz tartozó költségekkel nem kell arányosítani Hatv. 39. § (6)-(7)

42 Úthasználati díj  2013.július 1-jétől  Megtett úttal arányos útdíj költségként, ráfordításként elszámolt részének 7,5%-a levonható az iparűzési adóból Hatv. 40/a. § (1) b.

43 Adóelőleg Újdonság, hogy nem kell adóelőleget bevallani és megfizetni a jogelőd nélkül alapított vállalkozásoknál Hatv. 41. § (4) b.

44 Általános forgalmi adó ÁFA

45 Pénzforgalmi elszámolás  2013-tól bevezetett szabály  Úgy néz ki tökéletes lett , mert az idén egyetlen betűje sem változik. Áfa tv. 196/A-G §

46 „Folyamatos” szolgáltatások  Közszolgáltatási szerződés alapján: teljesítés időpontja = fizetési határidő  Egyéb esetekben teljesítés időpontja = időszak utolsó napja 2014. július 1-jétől lép hatályba Áfa tv. 58. § (1)

47 Az adó alapjának utólagos csökkenése  2008-2013 között folyamatosan bővült az esetek száma  2014-től általános megfogalmazás, ami minden olyan esetet felölel, amikor módosul az adó alapja (ez volt 2008 előtt is) Áfa tv. 77. §

48 Levonható adó utólagos módosítása  Ha utólag csökken  Fizetendő adót növel  Amikor a számla a személyes rendelkezésre áll (azaz nem kell önellenőrizni)  Ha a pénzt visszatérítik, akkor ebben az időpontban  Ha utólag nő  Amikor a számla a személyes rendelkezésre áll Áfa tv. 153/C. §

49 Fizetendő adó utólagos módosítása  Ha utólag nő  Eredeti teljesítési időpontra  Ha utólag csökken  Az érvénytelenítő vagy módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll  A jogosultnak az összeget visszatérítik Áfa tv. 153/B. §

50 Nyugtákra vonatkozó változások  Kötelező tartalmi eleme a nyugta kelte, kivéve ha a nyugta tartalmazza azt az időpontot, amikor a rajta levő szolgáltatást igénybe vehetjük  Elektronikusan is ki lehet bocsátani. Áfa tv. 174. § Áfa tv. 173. § (2)

51 Viszonteladók bejelentései  Főszabály:  különbözet szerinti adózás  Bejelentés alapján:  Nem akarjuk a különbözet szerinti adózást: 2 év  Egyedi nyilvántartás helyett globális módszer: 1 év  Műalkotás, gyűjtemény, régiségre is egyedi nyilvántartáson alapuló különbözeti adózás: 2 év Áfa tv. 225. § (2)

52 Tárgyi eszközökre vonatkozó különös szabályok  Jogutódlás vagy apport esetében bekerült eszköznél  Jogelőd és jogutód, illetve apportot adó és fogadó cégnél teljes naptár évet kell számolni  Vagyoni értékű jog  Ingó tárgyi eszköz szabályait kell alkalmazni (60 hónap) Áfa tv. 135. § (4)-(5)

53 Adómentes export  Adómentes az export, ha  Kiléptető hatóság igazolja  90 napon belül  Elhagyta a közösség területét  Új: 90 napon belül nem, de 360 napon belül igen, akkor adómentessé tehető Áfa tv. 98. § (5)

54 Fordított adózás a mezőgazdaságban  Eredetileg 2014. július 1-ig  Kitolva: 2018. december 31-ig

55 Áfa mérték változás  2014. január 1-jétől  5% áfa alá tartozik  Sertés élve  Sertés egészben vagy félbe (frissen, hűtve, fagyasztva) Áfa tv. 3. sz.mell.

56 Adózás rendje ART

57 Adókötelezettségek teljesítése Mulasztási bírsággal sújtható a felszámolás, végelszámolás előtti vezető tisztségviselő Art. 14. § (4)

58 Egészségügyi szolgáltatási járulék  Megszűnt, ha biztosítási jogviszony jött létre  Megszűnik akkor is, ha  Külföldi tartózkodás miatt nem minősül belföldinek  elhalálozott Art. 20. § (7a)

59 Felfüggesztett adószám törlése határozat 180. nap törlés Felfüggesztett adószám Art. 24/A. § (12)

60 Felfüggesztett adószám törlése határozat 180. nap törlés Felfüggesztett adószám határozat 180. nap törlés Felfüggesztett adószám Art. 24/A. § (12)

61 Elektronikus fizetési rendszer  Első lépcső  Magánszemély szja-előleg  Levont szja  Levont járulékok  Második lépcső  Minden egyéb adónem Art. 43. § (5a) 1.Esedékesség sorrendjében 2.A tartozások arányában 1.Esedékesség sorrendjében 2.A tartozások arányában

62 Ellenőrzések  Felszámolási eljárások esetén:  60 nap  Megbízólevél:  Elektronikusan is kézbesíthető  Dokumentumok:  Szoftverek, informatikai rendszerek  Mintavétel Art. 92. § (6) Art. 93. § (1) Art. 95. § (1) Art. 98. § (4)

63 Az adó feltételes megállapítása  Határozathozatal határideje  75 nap + 60 nap  Díja  5 millió (+ 3millió)  Új lehetőség: konzultáció  Egyeztetés a miniszterrel   Díja 100 ezer forint Art. 132. §

64 Határidők  Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat  02.25 05.31  Önellenőrzés  Akár az eredeti határidő előtt is. Art. 31. § (5) Hatályon kívül az Art. 51. § (3)

65 Mulasztási bírság  Pénztárgéppel kapcsolatos kötelezettség megszegése: Mulasztási bírság és Üzletbezárást helyettesítő bírság Art. 172. § (8a)

66 Foglalkoztatás adói Járulékok, szocho

67 6%-os eho  2013.08.01-től  Kamatjövedelmeket terheli  Kifizető levonja, és nem kell a magánszemélynek bevallani  Ha kifizető nem vonja le, akkor be kell vallani Eho. 3/A. §

68 Feltöltési határ  Változatlanul  450 ezer forint  Levonható az egyéni járulék  Családi járulékkedvezményből „elveszthetünk ”

69 Biztosítotti jogviszony  Szünetel a biztosítás:  Ügyvédi tevékenység szüneteltetése  Állategészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetése  Tanulószerződés szüneteltetése  Minden egyéb esetben, amikor az alapul szolgáló jogviszony szünetel Tbj. 8. §

70 Nem lesz biztosított  Hallgatói munkaszerződés alapján  Szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében Tbj. 11. § d.)

71 Családi járulékkedvezmény Alanya  Szja törvény szerinti családi kedvezményre jogosult  Biztosított  Megosztás esetén a biztosított házastárs Tbj. 24/A. § (1)

72 Családi járulékkedvezmény Szja-ban Adóalap-kedvezmény, NEM pedig adókedvezmény Tbj. 24/A. § (3) Tbj-ben NEM Járulékalap- kedvezmény, hanem Járulék-kedvezmény

73 Családi járulékkedvezmény Szja-ban Adóalap-kedvezmény, NEM pedig adókedvezmény Tbj. 24/A. § (3) Tbj-ben NEM Járulékalap- kedvezmény, hanem Járulék-kedvezmény Közös nevezőre kell hozni

74 A sorrend  Szja-kedvezmény  Járulék-kedvezmény  Természetbeni egészségbizt. járulék  Pénzbeli egészségbizt. járulék  Nyugdíjbiztosítási járulék Tbj. 51. § (3)

75 Év végi elszámolás  Ha többet érvényesítettünk  Szja-t kell visszafizetni  Ha kevesebbet érvényesítettünk  Szja bevallásban lehet visszaigényelni  Ha igénybe vettük, de nem lettünk volna rá jogosultak  Különbözeti bírság 12% Tbj. 51/B.§

76 Egészségügyi szolgáltatási járulék  Havi 6810 Ft (napi 227 Ft)  Nem kell fizetni annak a kiegészítő tevékenységű vállalkozónak, akinek  Ügyvédi tevékenység szünetel  Foglalkoztatása eléri a 36 órát Tbj. 19.§ (4)

77 Hallgatói jogviszony  Nappali oktatás keretében  Köznevelési törvény szerinti tanuló  Felsőoktatásról szóló törvény szerinti AKTÍV hallgatói jogviszonnyal rendelkezik  Jogviszonya megszűnését követően a diákigazolvány lejártáig Eat. 466.§ (9)

78 Járulékalapot (szocho alapot) képező jövedelem  A tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj Eat. 455.§ (1) c.

79 Utólagos kifizetések  Úgy kell tekinteni, mintha a megszűnés napján került volna sor a kifizetésre Eat. 455.§ (1b)-(1c)

80 Evás egyéni vállalkozó szochója  Nincs szocho kötelezettsége  Kiegészítő tevékenységűnek (eü.szolg.járulékot fizet)  Legalább a minimálbér 112,5%-a után  Főfoglalkozású egyéni vállalkozónak  Az eva alap 4%-a után  Munkaviszony melletti egyéni vállalkozónak  Hallgatói jogviszonyosnak  Tagi jogviszony melletti egyéni vállalkozónak Eat. 456.§ (4) b.

81 Szocho kedvezmények 2013 Ami már nincs: START Extra START Plusz START Bónusz Ami volt, és marad is: Nettó bérmegtartó Karrier Híd Program Rehab. kártya Ami új 2013-ban: Szakképzettséget nem igénylő 25 év alatt, 55 év felett GYED, GYES, GYET Tartósan álláskereső Pályakezdő Kutató-fejlesztő

82 Szocho kedvezmények 2014 Ami már nincs: START Extra START Plusz START Bónusz Ami volt, és marad is: Nettó bérmegtartó Karrier Híd Program Rehab. kártya Ami van 2014-ben is: Szakképzettséget nem igénylő 25 év alatt, 55 év felett GYED, GYES, GYET Tartósan álláskereső Pályakezdő Kutató-fejlesztő Doktori képzésben részt vevő hallgató kifutott

83 Tartósan állást keresők Tartósan álláskeresőnek minősül, akit -az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartott -a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig A közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát figyelmen kívül kell hagyni. Eat. 462/C.§ (3)

84 Tartósan állást keresők  Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint  Kedvezmény:  27%, két évig (fiz. szocho: 27-27=0%)  14,5%, még egy évig (fiz. szocho: 27-14,5=12,5%)  új munkáltató tovább érvényesítheti a kedvezményt! Eat. 464.§ (10)

85 Magasan képzettek kedvezménye Kutatóhelynek minősülő vállalkozásoknál  Doktori vagy ennél magasabb címmel rendelkező kutató, fejlesztő  500 ezer forintig 27% kedvezmény  Doktori képzésben résztvevő hallgató vagy doktorjelölt  200 ezer forintig 14,5% kedvezmény Eat. 462/F.§

86 „GYED Extra” - javaslat Anyasági ellátásban részesülők utáni kedvezmény Eat. 462/D.§ (4) 45 hónap 3 év 69 hónap 5 év

87 Számvitel

88 Évközi saját tőke  A tőkehelyzet évközbeni megállapítására közbenső mérleget kell készíteni  Példák:  Tőkeleszállítás, tőkekivonás  Tőkepótlás (jön az új PTK  ) Szt. 21.§ (6) k.k.n.

89 Eredménytartalék  Eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni:  Kilépő tagra jutó saját tőke  Ha a JT, TT, ET arányos rész feletti rész is jár, akkor az ET-t kell módosítani Szt. 37.§ (2g) 2013

90 Osztalék Ha a kifizetése nem pénzeszközzel történik értékesítés Szt. 39.§ (2a) 2013

91 Devizás beszámoló  EUR és USD is lehet  bármely vállalkozó, számviteli politikában rögzített döntés alapján  bármely üzleti év első napjától  létesítő okirat módosítása [ld. Ct. 30. § (4)]  döntést követő 5 évig nem változtatható Szt. 20.§ (4) 2014

92 Év végi átértékelés  Választható árfolyamok bővítése  Választott hitelintézet szerinti vételi és eladási árfolyamának átlaga  Magyar Nemzeti Bank  Európai Központi Bank Szt. 60.§ (4)-(5) 2013

93 Konszolidált beszámoló  Mentesülési értékhatár emelkedett  Mérlegfőösszeg: 5400 millió forint  Árbevétel: 8000 millió forint  Létszám. 250 fő Szt. 117.§ (1) 2014

94 Könyvvizsgálat  Árbevétel alapján: 300 millió forint  ÚJ: régi és nagy tartozás miatti kötelező könyvvizsgálat  10 millió forint  60 nap Szt. 155.§ (5a) 2014

95 Behajtási költségátalány  PTK-ban van, 2013.07.01-től  Az új PTK nem tartalmazza  Kapott  Egyéb bevétel  Fizetett  Egyéb ráfordítás Szt. 77.§ (2) 81.§ (2) 2013

96 Halasztott ráfordítás  Keletkezése:  Hitel év végi átértékelése miatt…  Meg kell szüntetni, ha a hitel megszűnik  Átmeneti szabály:  2014.12.31-ig  Lejárat előtti visszafizetés esetén  1+2 évben is meg lehet szüntetni Szt. 177.§ (38) 2013

97 Országos Számviteli Bizottság  A számvitel elméleti és alkalmazott módszertani megoldásának fejlesztésére  Tagjainak kétharmadát a szakmai szervezetek javaslata alapján nevezik ki  2014.04.01-ig Szt. XIII. fejezet 2014

98 Előző évi változások Amit most alkalmaztunk először  Hibahatárok  Lényeges hiba megszűnt  Jelentős hiba: 2%, 1millió Ft  Skontó elszámolása  Rendezendő ellenérték 3%-a a határ 2013

99 Időbeli elhatárolás a mikrogazdálkodói beszámolókban  NINCS elhatárolás: Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni teljes összegében, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották.  VAN elhatárolás, ha azok a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több üzleti évet érintenek 2013

100 Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA

101 Kisadózó  Nem főállású kisadózó:  …  Legalább 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll  Nem kiegészítő tevékenységű vállalkozó  Máshol főállású kisadózó  Máshol főállású egyéni vagy társas vállalkozó  Hallgatói jogviszonyos egyéni vagy társas vállalkozó Katv. 2.§ 8.

102 Variációk egy témára… Kisadózó egyéni v. társas vállalkozó 36 órás munka- viszonya van A magánszemély: + 2013: 25.000 2014: 25.000

103 Variációk egy témára… Kisadózó egyéni v. társas vállalkozó Két db napi 4 órás munkaviszonya van A magánszemély: + 2013: 50.000 2014: 25.000

104 Variációk egy témára… Kisadózó egyéni v. társas vállalkozó Főfoglalkozású társas vállalkozó A magánszemély: + 2013: 50.000 2014: 25.000 Itt fizeti a minimum járulékot

105 Variációk egy témára… Kisadózó egyéni vállalkozó Kisadózó társas vállalkozásban A magánszemély: + 2013: 50.000 2014: 50.000 2013: 50.000 2014: 25.000 Fordítva?

106 Variációk egy témára… Kisadózó egyéni v. társas vállalkozó Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó A magánszemély: + 2013: 25.000 2014: 25.000 Itt fizeti a 6810 forintot

107 Variációk egy témára… Kisadózó egyéni v. társas vállalkozó Társas vállalkozó hallgatói jogviszonyban A magánszemély: + 2013: 50.000 2014: 25.000 Csak a kivét után fizet

108 Kisadózók bejelentése  Eddig: kilépő kisadózó helyére aznap új kisadózó bejelentése  2014-től: a kilépést követő napig kell bejelenteni új kisadózót Katv. 5. § (1f)

109 Év közben kezdő vállalkozás  Kata alanyiság kezdete:  Nyilvántartásba vétel napja  Létesítő okirat ellenjegyzésének napja közül, amelyik a korábbi időpont Katv. 4. § (2)

110 Biztosítás szüneteltetése ha az egyéni vállalkozás szünetel akkor szünetel a biztosítás ezért az adót nem kell megfizetni, tehát egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni Katv. 10. § (1a)

111 Tételes adó  Nem főállású kisadózó után  25.000 Ft / hó  Főállású kisadózó után  50.000 Ft / hó  75.000 Ft / hó Katv. 8. § (4a) választható visszavonható 136 250 Ft-ra biztosít

112 Emelt összegű tételes adó keletkezése és megszűnése  Keletkezése  A bejelentés hónapjára először  Megszűnése  A bejelentés hónapját követő hónapra először Katv. 7. § (3a)

113 Emelt összegű tételes adó keletkezése és megszűnése  Keletkezése  A bejelentés hónapjára először  Megszűnése  A bejelentés hónapját követő hónapra először  Januárban bejelenti az emelt összeget  januárra (február 12-éig): 75 000 Ft  Októberben kijelentkezik az emelt összeg alól  Októberre (november 12-éig): 75 000 Ft  Novemberre (december 12-éig): 50 000 Ft Katv. 7. § (3a)

114 Bevételi nyilvántartás Az is megfelelő, ha a kiállított nyugtákat, számlákat teljes körűen megőrizzük Katv. 12. § (3a)

115 Adatszolgáltatás …az egymillió forintot meghaladó bevételekről  A „másik oldal” határideje a tárgyévet követő március 31-e  Nem kell figyelembe venni azokat, amelyekről a vállalkozás számlát nem állított ki Katv. 13. §

116 Osztalékadót kiváltó adó Az evából érkező társaságoknál figyelmen kívül kell hagyni az eva időszaka alatt keletkezett eredménytartalékot Katv. 26. § (2) 2013-ra is

117 Adótartozás a katában  100 ezer forintot meghaladó adótartozás megszünteti a kata-alanyiságot  Új: nettó módon kell számolni Katv. 5. § (1) j. pont

118 Kisvállalati adó KIVA

119 KIVA alap  Személyi jellegű kifizetés  tbj. szerinti járulékalap  Korrigálva a „kedvezményezett” foglalkoztatással  Pénzforgalmi eredmény  Pénzeszközök változása  korrigálva a törvény szerinti tételekkel  A megfizetett kiva emeli, a visszatérített kiva csökkenti az adóalapot Katv. 20. §

120 Személyi jellegű ráfordítás  Tag esetében a minimálbér 112,5%-a után kell fizetni  Kedvezményezett foglalkoztatás  Személyenként havonta 100 ezer forint  Személyenként havonta 50 ezer forint

121 Pénzforgalmi eredmény  Kiindulópont: záró pénzkészlet - nyitó pénzkészlet ± amit figyelmen kívül kell hagyni  Korrekciós tételek  Növelő  csökkentő

122 Készlet a kivában  Csökkentési lehetőség az első kivás évben  Ha az első év zárókészlete kisebb mint a nyitókészlet  Növelési kötelezettség a kiva-alanyiság megszűnésének évében  Ha van az év végi leltárban kiva időszaka alatt beszerzett készlet Katv. 20. § (18) c. Katv. 20. § (17)

123 Jó pihenést!


Letölteni ppt "Tatabánya, 2013. december 10. Felkészülés a 2014-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője."

Hasonló előadás


Google Hirdetések