Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Televízió csatornák üzemeltetése. Szerkezeti felépítés, hierarchia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Televízió csatornák üzemeltetése. Szerkezeti felépítés, hierarchia."— Előadás másolata:

1 Televízió csatornák üzemeltetése. Szerkezeti felépítés, hierarchia.
Imre Dezső Televízió csatornák üzemeltetése. Szerkezeti felépítés, hierarchia. Munkamegosztás, feladatkörök. 1. Aktuális műsorok szerkesztőségei.

2 Televíziós csatornák típusai.
Kereskedelmi országos csatornák. Kereskedelmi tematikus csatornák. Közműsor szolgáltató országos csatornák. Közműsor szolgáltató regionális csatornák. Közműsor szolgáltató tematikus csatornák. Online televíziós csatornák. Online film, video letöltő csatornák.

3 Nagy szerkesztőségek, országos csatornák aktuális műsoraiban.
Napi aktuális műsorok főszerkesztője / hírigazgató. Producer Az adott műsorszám főszerkesztője. Főszerkesztő helyettes. Felelős szerkesztők. Szerkesztők, segédszerkesztők. Szerkesztőriporterek. Szerkesztő műsorvezető. Műsorvezető Hírolvasó. Műsortitkár. Operatőr, kameraman. Technikus. Beíró. Vágó. Hang technikus. Adáslebonyolító, üzenő csík, SMS szerkesztő. Gyártásvezető.

4 Napi aktuális műsorok főszerkesztője, vagy hírigazgató.
Feladata: Összehangolja a napi aktuális műsorok tartalmát. Meghatározza a napi témák fontossági sorrendjét. Összehangolja a műsorok közötti kereszt promót. Elosztja az adott témákat az aznapi aktuális műsorok között. Irányítja a főszerkesztők, és a felelős szerkesztők munkáját. Felügyeli a műsorok tartalmát, ellenőrzi azt. Összekötőkapocs a csatornavezetés, és a főszerkesztők között. Jogi szempontból tartja a hátát a műsorokban elhangzottakért. Felügyeli az esetleges helyreigazításokat, bocsánatkéréseket.

5 Producer. Gyakran nem a szerkesztőség tagja, hanem felette áll, mint egy tulajdonos. Feladata: Ő találja ki a műsort. A műsor arculatának kialakítása. A műsor költségvetésének megtervezése. A műsor elfogadtatása a csatornavezetőkkel. A műsor várható nézettségének a megtervezése statisztikák, tesztközönség, stb. A műsor költségeinek a nyomon követése, támogatók megkeresése. Költségek állandó csökkentése, bevételek folyamatos növelése. Egyeztetés a gyártási és a szerkesztő munkatársakkal.

6 Főszerkesztő. Feladata: Végrehajtatja az aktuális műsorok főszerkesztőjének az utasításait, a szerkesztőséggel. Koordinálja a felelős szerkesztők munkáját, ellenőrzi őket. A meghatározott mederben tartja a műsor napi témáit. Meghatározza a műsorszámok sorrendjét. /Ez a sorrend változhat/ Beosztja a különböző posztokon dolgozó munkatársak munkarendjét. Ellenőrzi a napi munkát. Ellenőrzi a napi tartalom előadását, tartalmi helyességét. Odafigyel a jogi és erkölcsi normák betartására. Ellenőrzi a stábok munkáját. Figyelemmel kíséri az eszközök diszponálását, egyeztet a gyártásvezetővel. Odafigyel a leadott anyagok időtartamára, egyezteti a szerkesztők munkáját. A megadott időtartamba sűríti a műsort, ellenőrzi a napi felelősszerkesztő által Készített adásmenet tervezetet. Figyelemmel kíséri a nézettséget. Összehangolja a nézők és a csatorna érdekeit.

7 Főszerkesztő helyettes.
Feladata: Megkönnyíti a főszerkesztő munkáját, terheket vesz la a válláról. Főszerkesztői döntéseket hoz, amikor a főszerkesztő nem elérhető. A főszerkesztő szócsöve, és jobb keze. Jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik, a főszerkesztővel egyetemben. Irányítja és ellenőrzi az alárendelt munkatársak munkáját. Betölti a felelős szerkesztői feladatkört.

8 Felelős szerkesztők. Feladatuk: A napi adás menetének a megtervezése. A súgógépre írt szövegek ellenőrzése, vagy a szöveg megírása. Az adáslebonyolítókkal történő kapcsolattartás. A műsorvezetők, hírolvasók berendelése, ellenőrzése. Az elhangzottak figyelése, esetleges korrigálás, helyesbítés elrendelése. Azonnali bejelentkezések elrendelése, koordinálása. Leadott anyagok sorrendbe állítása, szövegek hozzárendelése. Amennyibe szükséges, a műsorvezetők fülére súgás, instrukció adása. Telefonos kapcsolatok megszervezése, ellenőrzése. SMS üzenő csík szerkesztő ellenőrzése, instruálása. A főszerkesztő által előírtak betartása, betartatása a szerkesztőséggel. Jogi és erkölcsi felelősségvállalás, a műsorban elhangzottakért. Az alárendelt munkatársak munkájának irányítása.

9 Szerkesztők, segédszerkesztők.
Feladatuk: Főszerkesztők, szerkesztők egyszerűbb feladatainak átvétele. Főszerkesztők, szerkesztők munkájának segítése. Főszerkesztők, szerkesztők munkájának előkészítése. Kapcsolattartás, kapcsolatteremtés külső személyekkel. Kapcsolattartás a gyártással. Vendégek, közönség, interjúalany toborzása. Statisztikák készítése, kutatások végzése, megfigyelése. Kapcsolattartás más műsorok szerkesztőségeivel, titkárával. Vendégek, közönség, interjúalany fogadása, kiszolgálása. A főszerkesztő akaratának érvényesítése. Az alárendelt munkatársak munkájának irányítása.

10 Szerkesztőriporterek.
Feladatuk: Témák felkutatása. Témák elfogadtatása a főszerkesztővel. /Szinopszis/ Riport forgatókönyvének írása. Szükséges kutatómunka elvégzése, információgyűjtés. Külső forgatások megszervezése. Utazás megszervezése. Egyeztetés a műsortitkárral a teendők felosztásáról. Interjúalanyok, találkozók, interjúk megszervezése. Stáb és eszközigény felmérése. Egyeztetés a gyártásvezetővel. Stáb diszponálása. Stáb munkájának irányítása. Operatőr részére instrukciók adása. Vágó munkájának irányítása, szerkesztés. Narráció. Esetleg bevezetőszöveg megírása a műsorvezető részére.

11 Szerkesztő műsorvezető.
Feladata: Megírja, vagy átírja a bevezető és átkötő szövegeit. Az adott anyagokból, kiválasztja az éppen adásba kerülőt. Figyeli a konkurens csatornák adását. Felügyeli a külső bejelentkezéseket. Külső bejelentkezéseknél kérdez, segíti a riporter munkáját. Kommunikál a betelefonálókkal, ha azok adásba kerülnek. Stúdióvendégekkel beszélgetést bonyolít. Tartja a kapcsolatot a felelős szerkesztővel. Jogi és erkölcsi felelősséget vállal a műsorba kerülő tartalomért. Irányítja, műsorvezető-társának a munkáját.

12 Műsorvezető. Feladata: A szerkesztő műsorvezető, vagy szerkesztő instrukcióinak a követése. Szöveg megírása, vagy átírása. A megadott szövegek beolvasása. Jogi és erkölcsi felelősségvállalás az elhangzottakért. Beszélget a betelefonálókkal. Beszélget a stúdióvendégekkel. Külső bejelentkezéseknél, kérdez, segíti a riporter munkáját. Reagál a szerkesztők adás közbeni instrukcióira.

13 Hírolvasó. Feladata: Az előre megírt szövegek beolvasása. Szöveg nyelvi helyességének ellenőrzése. Szerkesztői utasítások betartása.

14 Műsortitkár. Feladata: Kapcsolattartás a szerkesztőség, és a külvilág között. A műsor archívumának kezelése. Hivatalos levelezés lebonyolítása. Nézői levelekre reagálás. Külső forgatási helyszínek szervezése. A szerkesztők kérése alapján, szervezési feladatok elvégzése. Más szerkesztőségekkel történő kapcsolattartás. Beérkező témák továbbítása, kompetens szerkesztőségek felé. Nézettségi mutatók statisztikák elkészítése. A főszerkesztő üzeneteinek továbbítása, szerkesztők felé, és viszont. Szerkesztőség munkájához szükséges feltételek megteremtése. Stúdióvendégek szervezése, fogadása, igényeik felmérése. Stúdióvendégek kéréseinek teljesítése, ellátásuk, esetleges beszerzés.

15 Operatőr, kameraman. Nagyobb TV-knél, nem a szerkesztőséghez tartozik, hanem a gyártáshoz. Feladatuk: A szerkesztő riporterek által megadott témák rögzítése. Stúdiókép rögzítése. Helyszíni bejelentkezések közvetítése. Vágóképek rögzítése. Fotók készítése. Erkölcsi és jogi felelősségvállalás, a rögzített anyagokért, amennyiben azokat nem szerkesztői utasításra rögzítette.

16 Technikus. Nagyobb TV-knél, nem a szerkesztőséghez tartozik, hanem a gyártáshoz. Feladata: Kíséri az operatört, sok esetben ő a sofőr. Minden szempontból segíti az operatőr munkáját. Vételezi az eszközöket, ellenőrzi azok működését, elszámol velük. Cipel, kipakol, bepakol. Külső forgatásokon, ő kezeli a világosítást. Külső forgatásokon, ő kezeli a hangtechnikát. Tartja a mikrofont, a lámpát, a derítőt, ellenőrzi a rögzítést. Stúdiókban, gyakran kamerát is kezel. Figyelemmel kíséri a szerkesztő riporter utasításait, és végrehajtja azokat. Odafigyel az operatőr utasításaira, végrehajtja azokat. Kezeli az adathordozókat.

17 Beíró. Nagyobb TV-knél, nem a szerkesztőséghez tartozik, hanem a gyártáshoz. Feladata: Megkönnyíti a szerkesztő riporterek munkáját. A leadott adathordozókról menti az anyagokat a szerverekre. Felelősséggel tartozik, hogy az anyagok a megfelelő helyre kerüljenek. Felelősséggel tartozik, hogy az anyagok megfelelő formátumban legyenek elmentve.

18 Vágó. Nagyobb TV-knél, nem a szerkesztőséghez tartozik, hanem a gyártáshoz. Feladata: Technikailag kivitelezi a vágást. Dramaturgiai tanácsaival segíti a szerkesztőt. Technikai ötleteivel feldobja az anyagot. Élő adásnál, adáslebonyolítóként is működhet. Szerkesztői vagy rendezői utasításra, váltja a kameraképeket. Jogi tudásával támogatja a vágást, kitakarások, torzítások, zenehasználat, stb. Odafigyel a kép és a hang minőségére.

19 Nagyobb TV-knél, nem a szerkesztőséghez tartozik, hanem a gyártáshoz.
Hang technikus. Nagyobb TV-knél, nem a szerkesztőséghez tartozik, hanem a gyártáshoz. Feladata: Felszereli a mikrofonokat, mikroportokat. Beállítja a megfelelő térhatást. Ellenőrzi az akusztikát, a visszhangot. Beállítja a megfelelő hangerőt. Figyel a jel-zaj viszonyra. Folyamatosan állítja a hangerőt a beszélők hangerejéhez. Figyel a hangsávok eltolódásainak megakadályozására. Külső helyszíneken, a technikus szerepét tölti be.

20 Adáslebonyolító, üzenő csík SMS szerkesztő.
Nem azonos az adáslebonyolítóval! Feladata: A beérkező SMS üzenetek elolvasása. Lektorálása. Cenzúrázása. Csíkra gépelése, vagy irányítása. Kommentár hozzáfűzése. Kérdések megválaszolása. Erkölcsi és jogi felelősségvállalás a megjelent üzenetek tartalmáért.

21 A gyártás költségeinek kiszámítása, optimalizálása.
Gyártásvezető. Alapesetben nem a szerkesztőség tagja, de kisebb csatornáknál előfordul. Feladata: A gyártás költségeinek kiszámítása, optimalizálása. A megfelelő eszközök kiválasztása. Külső helyszínek bérlése, felépíttetése. Fogyóeszközök beszerzése. Eszközök bérlése, vagy vásárlása. Gyártás személyzetének alkalmazása. Gyártás személyzetének az irányítása, munkaszervezés. A diszponált eszközök rendelkezésre bocsátása. A diszponált stábok kiállítása. Közlekedés biztosítása, helyfoglalás, jegyvásárlás, tankolás biztosítása. Gépjármű bérlése, biztosítása. Lakókocsi, lakás, szállodai szoba bérlése. Sminkes és fodrász biztosítása, vendég, játékos, közönség, stb részére. Étel, ital, és egyéb vendégigények felmérése, biztosítása. Pénzeszközök kezelése, elszámolás. Stúdióbérlés, kialakítás, berendezés.

22 A fenti séma alapján, nagy költségvetésű műsorok, vagy csatornák működtetése lehetséges. Kisebb csatornák, alacsonyabb létszámmal, alacsonyabb költségvetésből gazdálkodnak. Ezekben a produkciókban, eltűnnek, vagy összemosódnak pozíciók, feladatkörök. Egyszerű példa, egy kis csatorna egy műsorának, szerkesztőségi felépítésére. Csatornavezető vagy tulajdonos, producer, főszerkesztő, szerkesztő, felelősszerkesztő. Főszerkesztő helyettes, szerkesztő, felelősszerkesztő, műsortitkár. szerkesztőriporter, operatőr, technikus, vágó, beíró. Szerkesztő műsorvezető, hírolvasó, szerkesztő riporter, vágó, operatőr, technikus. Látható, hogy három személy, egy online csatornát, vagy egy kis televízió magazin vagy hírműsorát, képes működtetni. A gyártás ebben az esetben, beolvad a szerkesztői, és produceri munkakörbe.


Letölteni ppt "Televízió csatornák üzemeltetése. Szerkezeti felépítés, hierarchia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések