Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Továbbtanulás Magyarországon külföldi bizonyítvánnyal Budapest, 2005. október 20. Továbbtanulás Magyarországon külföldi bizonyítvánnyal Budapest, 2005.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Továbbtanulás Magyarországon külföldi bizonyítvánnyal Budapest, 2005. október 20. Továbbtanulás Magyarországon külföldi bizonyítvánnyal Budapest, 2005."— Előadás másolata:

1 Továbbtanulás Magyarországon külföldi bizonyítvánnyal Budapest, 2005. október 20. Továbbtanulás Magyarországon külföldi bizonyítvánnyal Budapest, 2005. október 20. Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

2 2 Dr. Mang Béla helyettes államtitkár úr előadásából: A 2005. ÉVI FELVÉTELI LEGFONTOSABB ADATAI n Idén érettségizők száma: 114 986 fő n Emelt szintű vizsgát tettek: 16 000 fő (idén érettségizett); 7 000 fő (korábban érettségizett) n Idén felvételire jelentkezők száma: 150 076 fő n Az államilag finanszírozott képzés kerete: 62 000 fő n Az államilag finanszírozott nappali képzésre felvettek között a régi érettségizettek aránya tavaly: 30,8 százalék n Az államilag finanszírozott nappali képzésre felvettek között a régi érettségizettek aránya idén: 30,9 százalék

3 3 Külföldi bizonyítvánnyal a felsőoktatásba jelentkezők száma 2005-ben Összes jelentkező: 150 076 fő Külföldi bizonyítvánnyal: 2267 fő (1,5%) (ebből 1633 főt vettek föl az intézmények)

4 4 „külföldi bizonyítvány” = külföldi oktatási rendszer szerint működő intézményben - külföldön vagy - Magyarországon szerzett érettségi bizonyítvány

5 5 Jogszabályi alap a)A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (Felsőoktatási tv.) b)A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Felvételi rendelet) c)A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.)

6 6 Néhány fogalom n elismerés = ún. „teljes jogi hatályú elismerés”, amelyet az Oktatási Minisztérium végez a végzettségi szintek tekintetében n továbbtanulási célú elismerés = az oktatási intézmények által végzett, korlátozott jogokkal felruházó eljárás n végzettségi szint, iskolai végzettség = alapfokú, középfokú és felsőfokú végzettség

7 7 Külföldi bizonyítvány a felvételi eljárásban Az eljárás két része: a)a jelentkezésre jogosultság megállapítása (= továbbtanulási célú elismerés) b)a felvételi pontszám megállapítása

8 8 A továbbtanulási célú elismerés A bizonyítványok két csoportra oszthatók: 1. eljárás és határozat nélkül elismerhetők 2. eljárás nyomán, határozattal elismerhetők

9 9 A továbbtanulási célú elismerési eljárás lépései Jogszabályi alap: Elismerési tv. 13. § (3) bekezdése a) a jelentkező elvégezte-e az adott közoktatási rendszerben előírt 12 vagy 11 évfolyamot? b) a kibocsátó ország belső jogrendje szerint érettségi bizonyítvány-e az okirat? c) kell-e továbbtanulási célú elismerési eljárást lefolytatnia az intézménynek?

10 10 Nem szükséges eljárás, azaz eljárás és határozat nélkül elismerhető a bizonyítvány, ha… a magyarországi érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűséget jogszabály mondja ki E jogszabályok: Elismerési tv. 13. § (1) bekezdése és 17. §-ában jelzett „kétoldalú ekvivalenciaegyezmény”

11 11 Az Elismerési tv. 13. § (1) bekezdése alapján: - az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagországaiból, - az ún. Lisszaboni Egyezményt aláíró országokból származó bizonyítványok esetén

12 12 EGT-tagországok n Ausztria n Belgium n Ciprus n Csehország n Dánia n Észtország n Finnország n Franciaország n Görögország n Hollandia n Írország n Izland n Lengyelország n Lettország n Liechtenstein n Litvánia n Luxemburg n Magyarország n Málta n Nagy-Britannia és Észak- Írország n Németország n Norvégia n Olaszország n Portugália n Spanyolország n Svédország n Szlovákia n Szlovénia

13 13 A Lisszaboni Egyezményt aláíró országok Azon országok, amelyek nem tagjai az EGT- nek, illetve nincs velük Magyarországnak ekvivalenciaegyezménye: Albánia Ausztrália Svájc Ukrajna Szentszék (Vatikán)

14 14 A Lisszaboni Egyezmény n Teljes cím és kihirdető jogszabály: 2001. évi XCIX. törvény a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről n Az aláírók névsora bővül, elérhetősége: http://conventions.coe.inthttp://conventions.coe.int (Európa Tanács), 165. sz. egyezmény (‘treaty’, CETS: 165)

15 15 Ekvivalenciaegyezmények, melyek érettségi-egyenértékűségre is vonatkoznak n Ausztria n Bulgária n Csehország n Horvátország n India n Jugoszlávia n Kína n Laosz n Románia n Spanyolország n Szíria n Szlovákia n Szlovénia

16 16 Korábban kötött, illetve külön egyezmény alapján: n Csehszlovákia n Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság n Szovjetunió és ezek volt tagállamaiból alakult önálló államok n IBO n Deutsche Schule (EGT-beli bizonyítványnak minősül)

17 17 Eljárás és határozat nélkül elismerhető továbbá a bizonyítvány, ha… a jelentkező rendelkezik az OM által kiadott n „Hatósági igazolás”-sal n „Határozat”-tal, illetve n az egyenértékűségre is vonatkozó „Tájékoztatás”-sal

18 18 Az intézmény eljárás nyomán határozattal dönt az elismerésről, ha… az előzőek szerint a jelentkező bizonyítványának magyarországi érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét nem állapítja meg n sem jogszabály (Elismerési tv. 13. § (1) bekezdése, 17. §-a), n sem OM által kiadott irat

19 19 Az intézmény elismerő eljárása Vonatkozó jogszabályhelyek: n Intézményi hatáskör: Elismerési tv. 4. § n A jelentkező által benyújtandó okiratok: Elismerési tv. 7. § n Pótlólag bekérhető okiratok: Elismerési tv. 8. § n Hiánypótlás: Elismerési tv. 9. § n Jogorvoslati jog: Elismerési tv. 11. § n Szakértői vélemény kérése az OM-től: Elismerési tv. 5. § (2)

20 20 Néhány tanács az intézményi eljáráshoz – I. A bizonyítvány a kibocsátó országban érettségi bizonyítvány-e, jogosult-e tulajdonosa felsőfokú tanulmányokra jelentkezni? Segít: n hiteles fordítás n MEIK mintakönyve és munkatársai n ENIC/NARIC hálózat n UCAS-kiadványok, -honlap n Eurydice-adatbázisok n UNESCO-adatbázisok

21 21 Néhány tanács az intézményi eljáráshoz – II. Címek: n OM-MEIK kiadvány: Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése. Budapest, 2003 n ENIC/NARIC: http://enic-naric.nethttp://enic-naric.net n UCAS (Nagy-Britannia) – http://www.ucas.com http://www.ucas.com n Eurydice – http://www.eurydice.orghttp://www.eurydice.org n UNESCO – http://www.unesco.orghttp://www.unesco.org

22 22 Néhány tanács az intézményi eljáráshoz – III. Mi a teendő, ha az érettségi bizonyítvány oklevél típusú okirat? ( = nincs benne vizsgatantárgy, érdemjegy) Hiánypótlásban bekérjük a bizonyítványhoz tartozó n mellékletet vagy n tanulmányi kivonatot, amely ezen adatokat tartalmazza

23 23 Néhány tanács az intézményi eljáráshoz – IV. Honnan ellenőrizhető, hogy az adott országban hány évfolyamos a közoktatás, és hogy a jelentkező teljesítette-e az előírtakat? n A közoktatás szerkezete, időtartama: ENIC/NARIC, UCAS, Eurydice, UNESCO n A jelentkező igazolja a 12 vagy 11 évfolyam elvégzését (év végi bizonyítványok, összesítő tanulmányi kivonat)

24 24 Pontszámítás – I. Jogszabályi alap: n Felsőoktatási tv.83. § (1) bek. a) pont 83. § (2), (6)–(8) bek. 83. § (4) bek. n 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Felvételi rend.), különösen:5. § (8) bek. 8. § (8) bek. 9. § (6) bek.

25 25 Pontszámítás – II. Hozott pontok: n Felvételi rend. 8. § (8), (9) bek. n intézményi felvételi szabályzat n OM-ajánlás (Orsz. Felsőokt. Felv. Iroda honlapján): Környező országok:Magyarországon működő külföldi intézmények kapcsán: RomániaIBO-érettségi (Karinthy F. Gimn.) SzlovákiaOroszország (nagykövets. isk.) UkrajnaNagy-Britannia (Britannica) Jugoszlávia (SCG)Franciaország (Lycée Fr., Bp.) HorvátországAusztria (Bp. Osztrák Isk.) USA (Greater Grace Ch. Ac.)

26 26 Pontszámítás – III. Szerzett pontok: n Felvételi rend. 9. § (6) n intézményi felvételi szabályzat n OM-ajánlás („felvi.hu”; Felsőoktatási Főosztály körlevelében): Környező országok:Magyarországon működő külföldi intézmények kapcsán: RomániaIBO-érettségi (Karinthy F. Gimn.) SzlovákiaAusztria (Budapesti Osztrák Isk.) Ukrajna Jugoszlávia (SCG) Horvátország

27 27 Pontszámítás – IV.: Nemzetközi példák n UCAS, ezen belül UCAS Tariff (http://www.ucas.com)http://www.ucas.com n felsőoktatási intézményi honlapok: „Admissions” n osztrák partnerminisztérium (BMBWK), ENIC/NARIC Iroda honlapja: http://www.bmbwk.gv.at/universitaeten/naric/servicein ternat/empfehl_anerken.xml (http://www.bmbwk.gv.at →Universitaeten →ENIC NARIC AUSTRIA → Service/Internationales)http://www.bmbwk.gv.at

28 28 Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Továbbtanulás Magyarországon külföldi bizonyítvánnyal Budapest, 2005. október 20. Továbbtanulás Magyarországon külföldi bizonyítvánnyal Budapest, 2005."

Hasonló előadás


Google Hirdetések