Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011."— Előadás másolata:

1 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011

2 A kutatás célja DD régió országosan tapasztalt pozitív trendekkel ellenkező irányú és gyenge turisztikai teljesítménye okainak feltárása és cselekvési terv vázlatos megfogalmazása.

3 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 A kutatás módszere 1)Mélyinterjúk készítése a régióban tevékeny, véleményformáló turisztikai szakemberekkel 2)Három magyarországi turisztikai régió tevékenységének benchmarking jellegű vizsgálata és a régió turisztikai marketing tevékenységét ismerő, irányító turisztikai szakemberek megkérdezésével (mélyinterjúk). 3)MT ZRT DDRMI 2011 évi kampányainak és marketingkommunikációjának értékelése. 4)Összegző szakértői vélemény és stratégiai ajánlás megfogalmazása a régió turisztikai marketing tevékenységeit illetően.

4 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 EKF hatás? Első féléves teljesítmény regionális szinten nem hozható összefüggésbe a Pécs (+28%) és Baranya megye (+9%) tekintetében valóban komoly turisztikai forgalmat generáló Pécs2010 EKF évvel. Regionális adatokban jelentős javulást az EKF projekt nem hozott ( +0,6%). A 2010-es bázis adatok csupán a válsággal még kevésbé érintett 2008-as évet közelítették és a jelentősebb visszaesést (-8,7%) hozó 2009-es évhez képest mutatnak némi fejlődést (+4% és +0,6%).

5 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma régiónként, kistérségenként, megyénként, településenként 2010. ÉV I -XII.HÓ 2010 - DÉL - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ VendégElőző év=100,0%VendégéjszakaElőző év=100,0% külföldbelföldösszeskülföldbelföldösszeskülföldbelföldösszeskülföldbelföldösszes Pécsi kistérség Ócsárd 035 034,733,3087 028,927,8 Kozármisleny 01 687 0191,1 02 571 0215,7 Orfű 1 03616 06217 098186,7140,5142,66 31254 78761 099165,4183,7181,6 Abaliget 0996 0103,8 01 656 081,1 Pécs 34 47489 576124 050171,3114125,777 756160 389238 145174,6112,8127,5

6 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma régiónként, kistérségenként, megyénként, településenként 2010. ÉV I -XII.HÓ 2010 - DÉL - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ VendégElőző év=100,0%VendégéjszakaElőző év=100,0% külföldbelföldösszeskülföldbelföldösszeskülföldbelföldösszeskülföldbelföldösszes BARANYA53 694199 622253 316126,3108,7112160 705433 252593 957101,2111,7108,6 SOMOGY6 88036 49243 37280,992,390,324 84479 274104 11879,494,790,5 TOLNA8 43348 94957 38283,887,486,923 495107 000130 49575,38280,7 DD RÉGIÓ ÖSSZESEN69 007285 063354 070113102,1104209 044619 526828 57094,5102,9100,6

7 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Mélyinterjúk - „ régióban tevékenykedő turisztikai szakemberek”  12 interjú: – szállodaigazgatók, pályázati menedzserek, kamarai és TDM vezetők  Meglepően hasonló vélemények  Általában pesszimizmus  Legfőbb és legtöbbet ismételt problémák: » Együttműködések hiánya » Pécs és a régió ismertsége: „egyszerűen nem jut az eszükbe” » Szolgáltatások színvonalának elmaradása konkurens régióktól, különösen az üstökösként fejlődő wellness-spa területen » Harkány hatalmas probléma – lehúzza a régiót » Fürdők egyformasága és konkurenciája, egyediség és kiegészítőleges szolgáltatások, jelleg helyett

8 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Mélyinterjúk - leggyakoribb felvetések » Együttműködések teljes hiánya szolgáltatók és szervezetek között » Adottságok vannak, igazi termékek, komplex turisztikai programok nincsenek » Jelentős lemaradás szolgáltatások színvonalában a többi régióhoz mérten » EKF levezető év meg nem valósulása, programok, rendezvények és kommunikáció teljes hiánya » EKF bulvár sajtója nagyon rosszat tett.. » Komplementaritás és szinergiák helyett egyformaság és rivalizálás a fürdőkben » EKF – csak eszközfejlesztések, „soft” fejlesztések (programok, marketing) elmaradtak » Ki kell találni és intenzíven kommunikálni a regionális turisztikai márkát és a desztinációkat, termékeket ez alá besorolni... » Tradicionális piacok elvesztésének veszélye - erősebb osztrák és német promóció, jelenlét » Meghódítandó: horvátok, szerbek, vajdasági magyarok, csehek, skandinávok (psoriasis), hollandok; » Turisztika átalakulóban, paradigmaváltás kell, új termékek és új szemlélet » Alapvető pozícionálási problémák, realisztikus termékkínálat és célcsoport meghatározás

9 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Mélyinterjúk - kitörési pontok » Együttműködések: szolgáltatók egymás között, illetve turisztikai szervezetek és önkormányzatok » Régió ismertségének növelése, turisztikai márka/karakter meghatározása és bevezetése » Harkány mélyrepülésének és imidzs romlásának megállítása, unikális adottságainak ismertté tétele és hasznosítása » Egyedi, kreatív és komplex turisztikai termékek fejlesztése » EKF fejlesztések turisztikai hasznosítása » Tradicionális piacok visszaszerzése, új célcsoportok kijelölése és meghódítása » Pogányi reptér és vasúti elérhetőség javítása » Összehangolt szakmai munka megkezdése, regionális turisztikai stratégia mentén, realisztikus és piaci alapú kínálat felmérésre majd ennek megfelelő célcsoport meghatározásra és pozícionálásra építve

10 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 S W O T ERŐSSÉGEK  Pécs kiemelkedően jó imázsa országosan  A régió elérhetősége sokat javult (M6) GYENGESÉGEK  Prémium szolgáltatások hiánya  Turisztikai szolgáltatások színvonala NEM versenyképes országos összehasonlításban  Minőségi szálláshelyek hiánya  Prémium Wellness és SPA szolgáltatások hiánya  Programok és attrakciók hiánya EKF megszűnésével  Szakmai együttműködések hiánya  Regionális márka és arculat hiánya  Regionális és térségi turisztikai stratégia hiánya  Ad-hoc, tervezhetetlen és turisztikailag nem hasznosítható programok  Vasúti és „fapados” elérhetőség hiánya

11 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 S W O T LEHETŐSÉGEK  Rengeteg adottság a turisztika majd minden területén  Egyedülálló termál-turisztikai adottságok -> kiemelten a harkányi víz kvalitásai  Régióközpont továbbra is kedvező imidzse  További kiemelkedő kulturális, öko-, aktív-, lovas-, bor- és gasztro-turisztikai adottságok  Európai összefüggésben kiemelkedő ár/érték arány  Délszláv határok -> határmenti forgalom lehetősége  Autópályán két oldalról is megközelíthető  Kisebb gépek fogadására alkalmas modern repülőtér  Jelentős falusi-turisztikai és kemping szállás kapacitás  Gyógy és termálturisztikai kapacitások kreatív fejlesztése -> egyedi szolgáltatások fejlesztése  EKF beruházások hasznosítása

12 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 S W O T VESZÉLYEK  Pécs és a régió periferizálódása (EKF vákuum, program és kommunikáció hiány;) kiesése a köztudatból, negatív spirál felerősödése  Turisztikai együttműködések nem indulnak be, továbbra is csak regionális hatókörű programok és rendezvények;  Más turisztikai régiók további erősödése, növekvő bevételeiknek köszönhetően nagyobb marketinggel nagyobb ismertség, Pécs és DD régió kiesése a turisztikai köztudatból  Érdeklődés és bevételek hiányában turisztikai szolgáltatók eltűnése, kínálat és kapacitás csökkenése,  Turisztikai befektetők érdeklődésének teljes elvesztése  Sikeres pályázatok és befektetők hiányában új fejlesztések és felújítások elmaradása, további minőségromlás, lemaradás;

13 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Mélyinterjúk - 3 RMI Gulyás Péter regionális marketing igazgató - DÉL-ALFÖLD RÉGIÓ Hidvéginé Molnár Judit regionális marketing igazgató - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Tama István regionális marketing igazgató - NYUGAT-DUNÁNTÚL RÉGIÓ

14 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Mélyinterjúk - 3 RMI » Mindhárom igazgatóság kiemelt figyelmet fordít a turisztikai szereplők és szervezetek - szolgáltatók, tourinformok, TDM-ek - munkájának összehangolására és együttműködéseik elősegítésére » Mindhárom igazgatóság önálló regionális szlogennel hirdeti a turisztikai régiót, melyek alkalmasak tematikus termékeik, ajánlataik befogadására is, egyben igyekszik röviden bemutatni a régiót, arcot, karaktert adni neki. (Minden ízében élmény, Minden lépés új élmény, Az erőt adó régió). » Mindhárom igazgatóság munkájában kiemelt fontossággal bír az elektronikus kommunikáció, a Délalföldön inkább bannerhirdetéseket használnak (nemzetközi viszonylatban is, gyakori bannercserékkel), Észak-Magyarországon a honlap web 2.0 alkalmazásait és Facebook aktivitásukat emelték ki, míg Nyugat-Dunántúlon az elektronikus DM kommunikáció jelentőségére és lehetőségeire hívták fel figyelmünket. » Különösen a Délalföld RMI munkájában van kiemelt jelentősége a roadshow-nak és kitelepüléseknek. » Valamennyi igazgató megemlítette, kiemelten az észak-magyarországi régió igazgatóval folytatott interjúban szerepelt a workshopok, műhelymunka és tanulás, a csapatmunka és „egy hajóban evezünk” attitűd erősítése.

15 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 MT Zrt. marketing kommunikáció – regionális összefüggésben » Egyeztetetlen kiadások, használhatatlan óriásplakát kampányok (kicsi, vagy rossz..) » Helyi kezdeményezésű kommunikációra alig marad forrás » Alapvetően csak kiadványszerkesztési és study feladatok maradnak itt » FŐ PROBLÉMA: kampány kommunikáció országosan, egyetlen funkcióval (promo) alapvető imázs és ismertség építő elemek egyszerűen nincsenek, sem a régió sem desztinációi nincsenek meghatározva és bevezetve » Támogatott ismertség és imázs ok (Pécs) a gond: „nem jut az eszembe..” » Egészen más jellegű kommunikáció lenne szükséges, előtte összerakni a termékeket és programokat.

16 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Ajánlásaink » Pécs és a régió ismertsége roppant alacsony, „nem jutott az eszembe” kategóriába tartozik, ez ellen tenni kell valamit -> rendszeres Internet alapú kommunikáció (imázs + ajánlatok) » A régió turisztikai szereplőinek együttműködésének elindítása, és lehetővé tétele, elősegítése minden lehetséges eszközzel; » A régió turisztikailag nem definiált és nem rendelkezik egységes imázs-zsal, így a külső szemlélő számára nincs olyan pont vagy motívum mely segítségével markánsan jellemezhetné, megragadhatná a régiót; » A régió termékfejlesztéseiben fontos kulcsszavak legyenek az egyediség és különlegesség -> ellenkező esetben nem keletkeznek olyan attrakciók, programok és szolgáltatások melyek a régió felkeresését indokolnák; » Kísérletet kell tenni a tradicionális küldőpiacok (osztrák, német) megtartására; » Fontos lenne a régió kínálatának piaci alapon történő, realisztikus értékelése és a régió (újra-) pozícionálása ennek megfelelően; » Fontos, hogy a régió sokszínű és heterogén turisztikai kínálatából annak sokszínűsége emelkedjen ki, ne legyen zavaros, konfúz a kommunikáció; » Kiemelten fontos a piaci és menedzsment szemlélet megjelenése a régió turizmusában is ( -> szemléletformálás) » Turisztikai paradigmaváltás meghatározása, elfogadása és alkalmazása;


Letölteni ppt "DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések