Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011."— Előadás másolata:

1 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011

2 A kutatás célja DD régió országosan tapasztalt pozitív trendekkel ellenkező irányú és gyenge turisztikai teljesítménye okainak feltárása és cselekvési terv vázlatos megfogalmazása.

3 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 A kutatás módszere 1)Mélyinterjúk készítése a régióban tevékeny, véleményformáló turisztikai szakemberekkel 2)Három magyarországi turisztikai régió tevékenységének benchmarking jellegű vizsgálata és a régió turisztikai marketing tevékenységét ismerő, irányító turisztikai szakemberek megkérdezésével (mélyinterjúk). 3)MT ZRT DDRMI 2011 évi kampányainak és marketingkommunikációjának értékelése. 4)Összegző szakértői vélemény és stratégiai ajánlás megfogalmazása a régió turisztikai marketing tevékenységeit illetően.

4 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 EKF hatás? Első féléves teljesítmény regionális szinten nem hozható összefüggésbe a Pécs (+28%) és Baranya megye (+9%) tekintetében valóban komoly turisztikai forgalmat generáló Pécs2010 EKF évvel. Regionális adatokban jelentős javulást az EKF projekt nem hozott ( +0,6%). A 2010-es bázis adatok csupán a válsággal még kevésbé érintett 2008-as évet közelítették és a jelentősebb visszaesést (-8,7%) hozó 2009-es évhez képest mutatnak némi fejlődést (+4% és +0,6%).

5 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma régiónként, kistérségenként, megyénként, településenként ÉV I -XII.HÓ DÉL - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ VendégElőző év=100,0%VendégéjszakaElőző év=100,0% külföldbelföldösszeskülföldbelföldösszeskülföldbelföldösszeskülföldbelföldösszes Pécsi kistérség Ócsárd ,733, ,927,8 Kozármisleny , ,7 Orfű ,7140,5142, ,4183,7181,6 Abaliget , ,1 Pécs , , ,6112,8127,5

6 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma régiónként, kistérségenként, megyénként, településenként ÉV I -XII.HÓ DÉL - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ VendégElőző év=100,0%VendégéjszakaElőző év=100,0% külföldbelföldösszeskülföldbelföldösszeskülföldbelföldösszeskülföldbelföldösszes BARANYA ,3108, ,2111,7108,6 SOMOGY ,992,390, ,494,790,5 TOLNA ,887,486, ,38280,7 DD RÉGIÓ ÖSSZESEN , ,5102,9100,6

7 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Mélyinterjúk - „ régióban tevékenykedő turisztikai szakemberek”  12 interjú: – szállodaigazgatók, pályázati menedzserek, kamarai és TDM vezetők  Meglepően hasonló vélemények  Általában pesszimizmus  Legfőbb és legtöbbet ismételt problémák: » Együttműködések hiánya » Pécs és a régió ismertsége: „egyszerűen nem jut az eszükbe” » Szolgáltatások színvonalának elmaradása konkurens régióktól, különösen az üstökösként fejlődő wellness-spa területen » Harkány hatalmas probléma – lehúzza a régiót » Fürdők egyformasága és konkurenciája, egyediség és kiegészítőleges szolgáltatások, jelleg helyett

8 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Mélyinterjúk - leggyakoribb felvetések » Együttműködések teljes hiánya szolgáltatók és szervezetek között » Adottságok vannak, igazi termékek, komplex turisztikai programok nincsenek » Jelentős lemaradás szolgáltatások színvonalában a többi régióhoz mérten » EKF levezető év meg nem valósulása, programok, rendezvények és kommunikáció teljes hiánya » EKF bulvár sajtója nagyon rosszat tett.. » Komplementaritás és szinergiák helyett egyformaság és rivalizálás a fürdőkben » EKF – csak eszközfejlesztések, „soft” fejlesztések (programok, marketing) elmaradtak » Ki kell találni és intenzíven kommunikálni a regionális turisztikai márkát és a desztinációkat, termékeket ez alá besorolni... » Tradicionális piacok elvesztésének veszélye - erősebb osztrák és német promóció, jelenlét » Meghódítandó: horvátok, szerbek, vajdasági magyarok, csehek, skandinávok (psoriasis), hollandok; » Turisztika átalakulóban, paradigmaváltás kell, új termékek és új szemlélet » Alapvető pozícionálási problémák, realisztikus termékkínálat és célcsoport meghatározás

9 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Mélyinterjúk - kitörési pontok » Együttműködések: szolgáltatók egymás között, illetve turisztikai szervezetek és önkormányzatok » Régió ismertségének növelése, turisztikai márka/karakter meghatározása és bevezetése » Harkány mélyrepülésének és imidzs romlásának megállítása, unikális adottságainak ismertté tétele és hasznosítása » Egyedi, kreatív és komplex turisztikai termékek fejlesztése » EKF fejlesztések turisztikai hasznosítása » Tradicionális piacok visszaszerzése, új célcsoportok kijelölése és meghódítása » Pogányi reptér és vasúti elérhetőség javítása » Összehangolt szakmai munka megkezdése, regionális turisztikai stratégia mentén, realisztikus és piaci alapú kínálat felmérésre majd ennek megfelelő célcsoport meghatározásra és pozícionálásra építve

10 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 S W O T ERŐSSÉGEK  Pécs kiemelkedően jó imázsa országosan  A régió elérhetősége sokat javult (M6) GYENGESÉGEK  Prémium szolgáltatások hiánya  Turisztikai szolgáltatások színvonala NEM versenyképes országos összehasonlításban  Minőségi szálláshelyek hiánya  Prémium Wellness és SPA szolgáltatások hiánya  Programok és attrakciók hiánya EKF megszűnésével  Szakmai együttműködések hiánya  Regionális márka és arculat hiánya  Regionális és térségi turisztikai stratégia hiánya  Ad-hoc, tervezhetetlen és turisztikailag nem hasznosítható programok  Vasúti és „fapados” elérhetőség hiánya

11 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 S W O T LEHETŐSÉGEK  Rengeteg adottság a turisztika majd minden területén  Egyedülálló termál-turisztikai adottságok -> kiemelten a harkányi víz kvalitásai  Régióközpont továbbra is kedvező imidzse  További kiemelkedő kulturális, öko-, aktív-, lovas-, bor- és gasztro-turisztikai adottságok  Európai összefüggésben kiemelkedő ár/érték arány  Délszláv határok -> határmenti forgalom lehetősége  Autópályán két oldalról is megközelíthető  Kisebb gépek fogadására alkalmas modern repülőtér  Jelentős falusi-turisztikai és kemping szállás kapacitás  Gyógy és termálturisztikai kapacitások kreatív fejlesztése -> egyedi szolgáltatások fejlesztése  EKF beruházások hasznosítása

12 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 S W O T VESZÉLYEK  Pécs és a régió periferizálódása (EKF vákuum, program és kommunikáció hiány;) kiesése a köztudatból, negatív spirál felerősödése  Turisztikai együttműködések nem indulnak be, továbbra is csak regionális hatókörű programok és rendezvények;  Más turisztikai régiók további erősödése, növekvő bevételeiknek köszönhetően nagyobb marketinggel nagyobb ismertség, Pécs és DD régió kiesése a turisztikai köztudatból  Érdeklődés és bevételek hiányában turisztikai szolgáltatók eltűnése, kínálat és kapacitás csökkenése,  Turisztikai befektetők érdeklődésének teljes elvesztése  Sikeres pályázatok és befektetők hiányában új fejlesztések és felújítások elmaradása, további minőségromlás, lemaradás;

13 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Mélyinterjúk - 3 RMI Gulyás Péter regionális marketing igazgató - DÉL-ALFÖLD RÉGIÓ Hidvéginé Molnár Judit regionális marketing igazgató - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Tama István regionális marketing igazgató - NYUGAT-DUNÁNTÚL RÉGIÓ

14 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Mélyinterjúk - 3 RMI » Mindhárom igazgatóság kiemelt figyelmet fordít a turisztikai szereplők és szervezetek - szolgáltatók, tourinformok, TDM-ek - munkájának összehangolására és együttműködéseik elősegítésére » Mindhárom igazgatóság önálló regionális szlogennel hirdeti a turisztikai régiót, melyek alkalmasak tematikus termékeik, ajánlataik befogadására is, egyben igyekszik röviden bemutatni a régiót, arcot, karaktert adni neki. (Minden ízében élmény, Minden lépés új élmény, Az erőt adó régió). » Mindhárom igazgatóság munkájában kiemelt fontossággal bír az elektronikus kommunikáció, a Délalföldön inkább bannerhirdetéseket használnak (nemzetközi viszonylatban is, gyakori bannercserékkel), Észak-Magyarországon a honlap web 2.0 alkalmazásait és Facebook aktivitásukat emelték ki, míg Nyugat-Dunántúlon az elektronikus DM kommunikáció jelentőségére és lehetőségeire hívták fel figyelmünket. » Különösen a Délalföld RMI munkájában van kiemelt jelentősége a roadshow-nak és kitelepüléseknek. » Valamennyi igazgató megemlítette, kiemelten az észak-magyarországi régió igazgatóval folytatott interjúban szerepelt a workshopok, műhelymunka és tanulás, a csapatmunka és „egy hajóban evezünk” attitűd erősítése.

15 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 MT Zrt. marketing kommunikáció – regionális összefüggésben » Egyeztetetlen kiadások, használhatatlan óriásplakát kampányok (kicsi, vagy rossz..) » Helyi kezdeményezésű kommunikációra alig marad forrás » Alapvetően csak kiadványszerkesztési és study feladatok maradnak itt » FŐ PROBLÉMA: kampány kommunikáció országosan, egyetlen funkcióval (promo) alapvető imázs és ismertség építő elemek egyszerűen nincsenek, sem a régió sem desztinációi nincsenek meghatározva és bevezetve » Támogatott ismertség és imázs ok (Pécs) a gond: „nem jut az eszembe..” » Egészen más jellegű kommunikáció lenne szükséges, előtte összerakni a termékeket és programokat.

16 DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011 Ajánlásaink » Pécs és a régió ismertsége roppant alacsony, „nem jutott az eszembe” kategóriába tartozik, ez ellen tenni kell valamit -> rendszeres Internet alapú kommunikáció (imázs + ajánlatok) » A régió turisztikai szereplőinek együttműködésének elindítása, és lehetővé tétele, elősegítése minden lehetséges eszközzel; » A régió turisztikailag nem definiált és nem rendelkezik egységes imázs-zsal, így a külső szemlélő számára nincs olyan pont vagy motívum mely segítségével markánsan jellemezhetné, megragadhatná a régiót; » A régió termékfejlesztéseiben fontos kulcsszavak legyenek az egyediség és különlegesség -> ellenkező esetben nem keletkeznek olyan attrakciók, programok és szolgáltatások melyek a régió felkeresését indokolnák; » Kísérletet kell tenni a tradicionális küldőpiacok (osztrák, német) megtartására; » Fontos lenne a régió kínálatának piaci alapon történő, realisztikus értékelése és a régió (újra-) pozícionálása ennek megfelelően; » Fontos, hogy a régió sokszínű és heterogén turisztikai kínálatából annak sokszínűsége emelkedjen ki, ne legyen zavaros, konfúz a kommunikáció; » Kiemelten fontos a piaci és menedzsment szemlélet megjelenése a régió turizmusában is ( -> szemléletformálás) » Turisztikai paradigmaváltás meghatározása, elfogadása és alkalmazása;


Letölteni ppt "DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TURISZTIKAI MARKETING KUTATÁS 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések