Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KAP-reform magyar szempontból Potori Norbert Agrárpolitikai Kutatások Osztálya Agrárgazdasági Kutató Intézet Gödöllő, 2010. április 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KAP-reform magyar szempontból Potori Norbert Agrárpolitikai Kutatások Osztálya Agrárgazdasági Kutató Intézet Gödöllő, 2010. április 15."— Előadás másolata:

1 KAP-reform magyar szempontból Potori Norbert Agrárpolitikai Kutatások Osztálya Agrárgazdasági Kutató Intézet Gödöllő, 2010. április 15.

2  Évi 53 milliárd EUR támogatás: kevés vagy sok? • EU GDP-termelésének 0,43%-a • EU közkiadásainak 1%-a • Élelmiszergazdaság részesedése a GDP-ből 3% • Mezőgazdaságban foglalkoztatott munkaerő részaránya az aktív népességből 5,6% • Élelmiszerellátási láncháromszor több munkaerőt foglalkoztat • Élelmiszerellátási lánc háromszor több munkaerőt foglalkoztat • Vidéki lakosság részaránya az összlakosságon belül 40% • Termőterület részaránya az összes területből 80% • Mezőgazdaság (is) felel az EU élelmezés-, energia- és környezetbiztonságáért KAP költségvetése

3 Változatok a KAP első pillérének irányára… Brit verzió Németország jóslata Franciaország és Írország reménye 2002-ben rögzített felső korlát Moduláció és pénzügyi fegyelem pl. 20% millió EUR Forrás: Buckwell [2009] Remények, várakozások, javaslatok

4 … és egyéb elképzelések Forrás: Hofer [2009] KAT többlettámogatása KAT többlettámogatása Területalapú támogatás Területalapú támogatás Területhez kötött állattartás (kérődzők) támogatása Specifikus támogatások támogatások Biodiverzitás növelése Tájkép megőrzése Támogatás hektár/nagyállat-egység Az első és második pillér támogatásai kiegészítik egymást II. pillér I. pillér

5 Elképzelések a KAP átalakításáról: Bizottsági közlemény (2009. 10. 06.)  A KAP új hangsúlyai: • Válaszok a klímaváltozásra • ÜHG kibocsátásának csökkentése • Szén megkötése • Innováció és közös kutatás erősítése új technológiák kifejlesztésére  A támogatások legyenek célzottak, irányuljanak a közjószágok előállítására, az európai hozzáadott-érték növelésére  Javasolt a támogatások átcsoportosíthatósága a következő célokra: • Nem kötelező környezeti szolgáltatások • Fenntartható gazdálkodási gyakorlat • Kiemelt természeti értéket képviselő területek gondozása • Agrár- és élelmiszer-promóció, de szélesebb körű, átfogóbb stratégiai fejlesztésekre, úgymint agrárkutatás, foglalkoztatás, regionális közlekedés (a vidékfejlesztés és a kohéziós alapok kapcsolata szorosabb lehetne) I.

6 Elképzelések a KAP átalakításáról: Bizottsági közlemény (2009. 10. 06.)  I. tengely forrásainak jelentős csökkentése, II. tengely forrásainak esetleges növelése  III. tengely esetleges létrehozása a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos intézkedésekre  Közvetlen támogatások társfinanszírozottak lehetnének, és a KAP más elemeit is nemzeti hatáskörbe lehetne helyezni  SPS főbb elemei megmaradhatnak, de a támogatások összegét csökkenteni kell, és sokkal inkább a közjószágok előállítására, a fenntartható gazdálkodásra és a klímaváltozásra kell fókuszálniuk, alapjuk nem lehet történelmi bázis  Intervenciók további leépítése, hogy valódi biztonsági háló szerepét töltsék be  Egy főre vetítve nagyon alacsony jövedelmű tagállamok számára átmeneti időszak javasolt, hogy modernizálni tudják agrárgazdaságukat (beruházási támogatás átmeneti fenntartása) II.

7 Agrártámogatások jövője 1992MacSharry-reformok Intézményi árak csökkentésének kompenzálása 2003Fischler-reformok 2014 Függetlenítés Bázisjogosultságok Cross Compliance Gazdálkodók számára volt lehetőség az alkalmazkodásra Régi politikai, társadalmi, gazdasági indokok ? €€  Csak a politikailag hiteles, fenntartható érvek mellett érdemes felsorakozni  Agrárpolitika stabilitása = Kiszámíthatóság = Hosszú távú tervezés  Agrárpolitika stabilitása = Kiszámíthatóság = Hosszú távú tervezés

8 Politikailag hiteles, fenntartható érvelés  Kompenzáció a korábbi agrárreformok miatt…?  Alkalmazkodás  Alacsony jövedelmek a mezőgazdaságban…?  Szektorsemlegesség  Mezőgazdaság életképességének megőrzése, esetleg erősítése…?  Transzfer-hatékonyság  Lokális érdek (pl. LFA)  Mezőgazdaság versenyképességének javítása…?  Versenyképesség ≠ (közvetlen) támogatás  Hatékonyság, szakértelem, termékminőség stb.  Szigorú standardok…?  Ágazat-specifikusság  Extra költségek és közvetlen támogatások aránya Oktatás, szaktanácsadás, K+F, innováció stb. I. EU 2020 EU 2020

9 Politikailag hiteles, fenntartható érvelés  Cross Compliance…?  Jogszabályi kötelezettség  Specifikus közjavak szolgáltatása…?  Igény II.  Történelmi bázisok kivezetése  Célzott (targeted) támogatások  Átcsoportosítás Új politikai, társadalmi, gazdasági indokok Új politikai, társadalmi, gazdasági indokok  Lehetséges-e számunkra pénzügyi szempontból „nyereséges” forgatókönyv?  Mivel a válasz: „gyakorlatilag NEM”, ezért a defenzív helyett az offenzív és dinamikus agrárpolitikai szellemiséget kell magunkévá tennünk…  Számunkra a KAP átalakítása többet kell jelentsen a „jövedelmek” újraelosztásánál

10 1 526 Támogatásra jogosult területre vetítve (172 mio ha; 45,6 mrd €) I. és II. pillér támogatásainak alakulása (2013) Forrás: Zahrnt [2009]

11 1. Termeléstől független területalapú támogatás  Kifizetés összege: állandó  Kifizetés alapja: adott évben használt földterület  Kifizetés feltétele: cross compliance (egyszerűsített szabályozás, alacsonyabb adminisztrációs költség)  Forrás: EU 1/a. 73/2009/EK tan. rend. 68. cikkelyhez hasonló megoldás  Jogcímek: pl. használt földterülethez kapcsolódó állatállomány  Forrás: 1. pont (termeléstől független területalapú támogatás) forrásának adott százaléka 2. Termeléstől független differenciált támogatás  Termékek helyben történő feldolgozása  Kifizetés összege: tagállamonként/régiónként változó, évről évre csökkenő, kifutó (phasing out)  Kifizetés alapja: történelmi bázis  Kifizetés feltétele: cross compliance  Forrás: EU (ami felszabadul, az II. pillérbe kerül, az „új kihívásokra”) I. pillér: közvetlen támogatások

12 Forrás: AKI, Agrárpolitikai Kutatások Osztálya euró/ha Magyar modell: közvetlen támogatások Történelmi bázis leépül, 2019. évi célösszeg: 200 euró/ha átalány

13 Forrás: AKI, Agrárpolitikai Kutatások Osztálya millió euró Magyar modell: közvetlen támogatások főösszegének változása

14 Forrás: AKI, Agrárpolitikai Kutatások Osztálya százalék Magyar modell: közvetlen támogatások százalékos változása

15 1. tengely: Klímaváltozás / Zöld mezőgazdaság  Forrás: EU + nemzeti  CO 2 (egyenérték) kibocsátásának csökkentése  Vízbázisok óvása / vízfelhasználás csökkentése  Biodiverzitás megőrzése / növelése  Biomassza-hasznosítás  Kockázatkezelés stb. 2. tengely: Strukturális alkalmazkodás  Strukturális alkalmazkodást elősegítő fejlesztések *  Forrás: EU + nemzeti (GDP függő)  1. tengelyhez kapcsolódó fejlesztések  Élelmiszerbiztonság  Logisztika stb.  Generációváltás stb.  Forrás: EU + nemzeti 3. tengely: Diverzifikáció  Forrás: EU + nemzeti (GDP függő)  Termékek helyben történő feldolgozása  Termékek közvetlen értékesítése  Falusi turizmus stb. II. pillér: vidékfejlesztés Szerződéses alapon, Cross Compliance előírásoknál szigorúbb követelmények * Ezek sikeressége a makrokörnyezeten is múlik! EU 2020 EU 2020   

16 Stratégiai kérdések: •Miért van szükség európai Közös Agrárpolitikára? •Milyen célokat tűz a társadalom a sokszínű mezőgazdaság elé? •Miért kell megreformálnunk a jelenlegi Közös Agrárpolitikát és hogyan tehetjük olyanná, hogy megfeleljen a társadalom elvárásainak? •Milyen eszközökre van szükségünk a holnap Közös Agrárpolitikájához? http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate Társadalmi vita: 2010. április 12-től

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "KAP-reform magyar szempontból Potori Norbert Agrárpolitikai Kutatások Osztálya Agrárgazdasági Kutató Intézet Gödöllő, 2010. április 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések