Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KAP-reform magyar szempontból

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KAP-reform magyar szempontból"— Előadás másolata:

1 KAP-reform magyar szempontból
Potori Norbert Agrárpolitikai Kutatások Osztálya Agrárgazdasági Kutató Intézet Gödöllő, április 15.

2 KAP költségvetése Évi 53 milliárd EUR támogatás: kevés vagy sok?
EU GDP-termelésének 0,43%-a EU közkiadásainak 1%-a Élelmiszergazdaság részesedése a GDP-ből 3% Mezőgazdaságban foglalkoztatott munkaerő részaránya az aktív népességből 5,6% Élelmiszerellátási lánc háromszor több munkaerőt foglalkoztat Vidéki lakosság részaránya az összlakosságon belül 40% Termőterület részaránya az összes területből 80% Mezőgazdaság (is) felel az EU élelmezés-, energia- és környezetbiztonságáért

3 Változatok a KAP első pillérének irányára…
Remények, várakozások, javaslatok millió EUR 2002-ben rögzített felső korlát Franciaország és Írország reménye Moduláció és pénzügyi fegyelem pl. 20% Németország jóslata Brit verzió Forrás: Buckwell [2009]

4 … és egyéb elképzelések
Az első és második pillér támogatásai kiegészítik egymást Támogatás Specifikus támogatások II. pillér Biodiverzitás növelése Tájkép megőrzése KAT többlettámogatása Területhez kötött állattartás (kérődzők) támogatása I. pillér Területalapú támogatás hektár/nagyállat-egység Forrás: Hofer [2009]

5 Elképzelések a KAP átalakításáról: Bizottsági közlemény (2009. 10. 06
A KAP új hangsúlyai: Válaszok a klímaváltozásra ÜHG kibocsátásának csökkentése Szén megkötése Innováció és közös kutatás erősítése új technológiák kifejlesztésére A támogatások legyenek célzottak, irányuljanak a közjószágok előállítására, az európai hozzáadott-érték növelésére Javasolt a támogatások átcsoportosíthatósága a következő célokra: Nem kötelező környezeti szolgáltatások Fenntartható gazdálkodási gyakorlat Kiemelt természeti értéket képviselő területek gondozása Agrár- és élelmiszer-promóció, de szélesebb körű, átfogóbb stratégiai fejlesztésekre, úgymint agrárkutatás, foglalkoztatás, regionális közlekedés (a vidékfejlesztés és a kohéziós alapok kapcsolata szorosabb lehetne)

6 Elképzelések a KAP átalakításáról: Bizottsági közlemény (2009. 10. 06
II. I. tengely forrásainak jelentős csökkentése, II. tengely forrásainak esetleges növelése III. tengely esetleges létrehozása a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos intézkedésekre Közvetlen támogatások társfinanszírozottak lehetnének, és a KAP más elemeit is nemzeti hatáskörbe lehetne helyezni SPS főbb elemei megmaradhatnak, de a támogatások összegét csökkenteni kell, és sokkal inkább a közjószágok előállítására, a fenntartható gazdálkodásra és a klímaváltozásra kell fókuszálniuk, alapjuk nem lehet történelmi bázis Intervenciók további leépítése, hogy valódi biztonsági háló szerepét töltsék be Egy főre vetítve nagyon alacsony jövedelmű tagállamok számára átmeneti időszak javasolt, hogy modernizálni tudják agrárgazdaságukat (beruházási támogatás átmeneti fenntartása)

7 Agrártámogatások jövője
1992 MacSharry-reformok 2003 Fischler-reformok 2014 Intézményi árak csökkentésének kompenzálása Függetlenítés Bázisjogosultságok Cross Compliance ? Gazdálkodók számára volt lehetőség az alkalmazkodásra Régi politikai, társadalmi, gazdasági indokok Csak a politikailag hiteles, fenntartható érvek mellett érdemes felsorakozni  Agrárpolitika stabilitása = Kiszámíthatóság = Hosszú távú tervezés

8 Politikailag hiteles, fenntartható érvelés
Kompenzáció a korábbi agrárreformok miatt…? Alkalmazkodás Alacsony jövedelmek a mezőgazdaságban…? Szektorsemlegesség Mezőgazdaság életképességének megőrzése, esetleg erősítése…? Transzfer-hatékonyság Lokális érdek (pl. LFA) Mezőgazdaság versenyképességének javítása…? Versenyképesség ≠ (közvetlen) támogatás Hatékonyság, szakértelem, termékminőség stb. Szigorú standardok…? Ágazat-specifikusság Extra költségek és közvetlen támogatások aránya Oktatás, szaktanácsadás, K+F, innováció stb. EU 2020

9 Politikailag hiteles, fenntartható érvelés
II. Cross Compliance…? Jogszabályi kötelezettség Specifikus közjavak szolgáltatása…? Igény Történelmi bázisok kivezetése Célzott (targeted) támogatások Átcsoportosítás Új politikai, társadalmi, gazdasági indokok Lehetséges-e számunkra pénzügyi szempontból „nyereséges” forgatókönyv? Mivel a válasz: „gyakorlatilag NEM”, ezért a defenzív helyett az offenzív és dinamikus agrárpolitikai szellemiséget kell magunkévá tennünk… Számunkra a KAP átalakítása többet kell jelentsen a „jövedelmek” újraelosztásánál

10 I. és II. pillér támogatásainak alakulása (2013)
1 526 Támogatásra jogosult területre vetítve (172 mio ha; 45,6 mrd €) Forrás: Zahrnt [2009]

11 I. pillér: közvetlen támogatások
1. Termeléstől független területalapú támogatás Kifizetés összege: állandó Kifizetés alapja: adott évben használt földterület Kifizetés feltétele: cross compliance (egyszerűsített szabályozás, alacsonyabb adminisztrációs költség) Forrás: EU 1/a. 73/2009/EK tan. rend. 68. cikkelyhez hasonló megoldás Jogcímek: pl. használt földterülethez kapcsolódó állatállomány Forrás: 1. pont (termeléstől független területalapú támogatás) forrásának adott százaléka 2. Termeléstől független differenciált támogatás Termékek helyben történő feldolgozása Kifizetés összege: tagállamonként/régiónként változó, évről évre csökkenő, kifutó (phasing out) Kifizetés alapja: történelmi bázis Kifizetés feltétele: cross compliance Forrás: EU (ami felszabadul, az II. pillérbe kerül, az „új kihívásokra”)

12 Magyar modell: közvetlen támogatások
Történelmi bázis leépül, évi célösszeg: 200 euró/ha átalány euró/ha Forrás: AKI, Agrárpolitikai Kutatások Osztálya

13 Magyar modell: közvetlen támogatások főösszegének változása
millió euró Forrás: AKI, Agrárpolitikai Kutatások Osztálya

14 Magyar modell: közvetlen támogatások százalékos változása
Forrás: AKI, Agrárpolitikai Kutatások Osztálya

15 II. pillér: vidékfejlesztés
1. tengely: Klímaváltozás / Zöld mezőgazdaság  Forrás: EU + nemzeti CO2 (egyenérték) kibocsátásának csökkentése Vízbázisok óvása / vízfelhasználás csökkentése Biodiverzitás megőrzése / növelése Biomassza-hasznosítás Kockázatkezelés stb. 2. tengely: Strukturális alkalmazkodás Strukturális alkalmazkodást elősegítő fejlesztések*  Forrás: EU + nemzeti (GDP függő) 1. tengelyhez kapcsolódó fejlesztések Élelmiszerbiztonság Logisztika stb. Generációváltás stb  Forrás: EU + nemzeti 3. tengely: Diverzifikáció  Forrás: EU + nemzeti (GDP függő) Termékek helyben történő feldolgozása Termékek közvetlen értékesítése Falusi turizmus stb. Szerződéses alapon, Cross Compliance előírásoknál szigorúbb követelmények EU 2020 * Ezek sikeressége a makrokörnyezeten is múlik!

16 Társadalmi vita: 2010. április 12-től
Stratégiai kérdések: Miért van szükség európai Közös Agrárpolitikára? Milyen célokat tűz a társadalom a sokszínű mezőgazdaság elé? Miért kell megreformálnunk a jelenlegi Közös Agrárpolitikát és hogyan tehetjük olyanná, hogy megfeleljen a társadalom elvárásainak? Milyen eszközökre van szükségünk a holnap Közös Agrárpolitikájához?

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "KAP-reform magyar szempontból"

Hasonló előadás


Google Hirdetések