Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2012

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2012"— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2012

2 2011. évi CXXV. törvény 2011. évi CXLVII. törvény 2011. évi CLVI. Törvény Stb. …. Hatály: január 1.

3 Összevont adóalap Adójóváírás, adóalap-kiegészítés Családi kedvezmény Adóelőleg Egyes meghatározott juttatások Adómentes juttatások Ingó, ingatlanértékesítés Egyéni vállalkozó

4 Összevont adóalap Nem önálló tevékenység: Önálló tevékenység:
közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység nem önálló tevékenység, bérjövedelem természetbeni ellátások adómentesek Önálló tevékenység: lakás bérbeadás bevétel – más település bérleti díj ugyanazon év, megfizetett, igazolt, időtartam > 90 nap, nem térítik meg, nem számolja el Előre folyósított támogatás – h.időig fel nem haszn. határidő lejártának dec.31-én bevétel

5 Adójóváírás, adóalap-kiegészítés
Adójóváírás – megszűnik, jan. 15-ig kifiz. Adóalap-kiegészítés Jövedelem ≤ ezer Ft nem kell megáll. Jövedelem > ezer Ft % ( Ft/hó) Pl: éves jövedelem Ft adó: * 0,16 = Ft ( – ) *1,27 * 0,16 = Ft Ft 2012. évet követően !!! 78 %-os szabály - ha költségként nem elszámolható!!

6 Családi kedvezmény Érvényesítésnek nem feltétel a családi pótlék tényleges folyósítása Eltartottak létszám meghatározásánál nem feltétel a magasabb összegű családi pótlék megállapítása Rokkantsági járadékban részesülő személy vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozó érvényesítheti

7 Adóelőleg Nem kell előleget levonni:
Egyéni vállalkozó – közokirat számának feltüntetés Őstermelő – bemutatja a érvényesített ért. betétlapját Számlaadásra kötelezett Költségnyilatkozat % -ig 100 % helyett - 10 % - önálló tevékenység - 100 % - költségtérítés Fizetendő adó: Adóelőleg alapot csökkentő családi kedvezmény Személyi kedvezmény Adójóváírás kiesik

8 Adóelőleg Adóalap-kiegészítés: Adóelőlegnél is alkalmazni kell – 27 %
Kifizető – nincs nyilatkozat – adóalap-kieg. alkalm. éves jövedelem ≤ ezer Ft – írásbeli nyilatkozat 12 % kül. bírság > ezer Ft – kötelező alkalmazni Munkáltató - arányosítás Nem kell megállapítani: Adóköteles tb ellátás megállapításakor, ha nem a munkált. Adóköteles munkanélküli ellátás adóelőlegének megáll. Adóelőleg megállapítására nem kötelezett kifizető, kifizetőnek nem minősülő – jövedelem ≤ ezer Ft

9 Adóalap-kiegészítés Adóelőleget megállapító munkáltató:
Általa juttatott jövedelem > ezer Ft Ilyennek minősül: korábbi munkáltatótól átadott adatlapon igazolt összeg is Rendszeres jövedelem: Ft havi rendszeres jövedelem * várh. éves rszeres összevont jöv. pl: várható éves rendszeres bérjövedelem = Ft havi bérjövedelem = Ft e/3.360 e = 0,7214 * 0,7214 = * 0,16 = * 1,27 * 0,16 = adóelőleg * 12 = éves adó: * 0,16 = * 1,27 * 0,16 =

10 Adóelőleg Nem rendszeres jövedelem:
a kifizetés azon részére, amely várható éves rendszeres + már kifizetett nem rendszeres összevont jövedelem > Ft Pl: havi bérjövedelem: Ft jutalom: Ft – adóelőlege = ? * 12 = = – = * 0,16 = * 1,27 * 0,16 = adóelőleg Ft

11 Egyes juttatások 3 kategória: béren kívüli béren kívüli egyéb
juttatás juttatásnak nem minősülő jogviszony kifizetőt terheli % szerinti alap = jövedelem * 1,19 (eho alap is) nincs EHO EHO – 27 % EHO % Értékhatár: Ft

12 Béren kívüli juttatások
Munkáltató – munkavállaló között: (társ.váll.,szem.közrmük. is) Üdülési csekk - minimálbér/év szeptember 30-ig Munkáltató tulajdonában,vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás - minimálbér/év/fő október 1-től Étkeztetés Iskola rendszerű képzés átvállalt költsége – minimálbér*2,5/év Helyi utazási bérlet – munkáltató nevére szóló számla Iskolakezdési támogatás – minimálbér 30 %/év/tanuló Munkáltatói hozzájárulás – min.bér50 %/ 30 %/hó (nyilatkozat) Internethasználat–5000 Ft/hó – évtől munkabérként adóköteles? Széchenyi Pihenő Kártya Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe utalt foglalkoztatói hozzájárulás - minimálbér 50 %/hó Szövetkezet közösségi alapjából – minimálbér 50 %/év

13 Béren kívüli juttatások
Étkeztetés - munkavállaló választása szerint: Ételfogyasztás – munkahelyi (üzemi) – munkáltató telephelyén működő, Ft/hó Fogyasztásra kész étel – Erzsébet utalvány Ft/hó jogviszony fennáll,Nemzeti Üdülési Alapítvány, utólag is, – melegkonyhás vendéglátóhelyen is, papír vagy elektronikus Adható: munkavállaló (kirendelt, kölcsönzött, nyugdíjas), szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgató

14 Béren kívüli juttatások
Széchenyi-pihenőkártya – SZÉP – kártya Szálláshelyre – Ft Vendéglátásra – Ft Ft/msz Szabadidőre – Ft Nem kapcsolódik a szálláshely szolg-hoz Nem átjárható Nyilatkozat – több munkáltató esetén

15 Egyes juttatások Béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatás
Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés, más szolgáltatás Cégtelefon magáncélú használata Csoportos biztosítás Azonos feltételekkel, módon, ingyenes, kedvezm. nyújtott termék, szolgáltatás – munkáltató, kifizető Reprezentáció, üzleti ajándék Csekély értékű ajándék Üzletpolitikai (reklám)célú juttatás, amely nem szerencsejáték Értékhatárt meghaladóan adott béren kívüli juttatás Ft arányos éves keretösszeget meghaladó!!!!!

16 Egyes meghatározott juttatások
Üzleti ajándék, reprezentáció Üzleti kapcsolatok keretében adnak Értékhatára megszűnik – minimálbér 25 %-a Tao alanyok által nyújtott repi, üzleti ajándék adómentessége megszűnik Részleges mentesség – társ. szervezet, köztestület, egyházi jogi személyek, alapítványok cél szerinti tev. felmerült költség 10 %, de max elszámolt bevétel 10 % Egyéb kifizető - adóköteles

17 Egyes meghatározott juttatások
Üzletpolitikai (reklám)célú juttatás, amely nem szerencsejáték Nem adómentes, nem üzleti ajándék Nem ajándéksorsolás – vásárláshoz kötött Pl: különböző vásárláshoz nem kötődő promóciós játékok, honlapon regisztrációhoz kapcsolódó juttatások

18 Egyes meghatározott juttatások
Munkáltató: Valamennyi munkavállalónak adóköteles bevétel Azonos feltételekkel, módon, ingyenesen, vagy kedvezményesen Termék, szolgáltatás ténylegesen elérhető Pl: ruházati költségtérítés Belső szabályzat – kollektív szerződés, SZMSZ, Több munkavállaló, közös ismérv (munkakör, beosztás, életkor, eltöltött idő, …), kv: munkatelj. Azonos feltételekkel, módon, ingyenesen, vagy kedvezményesen átadott termék, szolgáltatás

19 Egyes meghatározott juttatások
Kifizető: Több magánszemélynek Ingyenes vagy kedvezményes Termék, szolgáltatás Nem állapítható meg magánszemélyenkénti jövedelem Több magánszemély (üzleti partner) Rendezvény, esemény – döntően vendéglátás, szabadidő Viselt költség - ajándéktárgy kiadása is egyedi értéke ≤ minimál bér 25 %/személy Pl: nőnap, mikulás, karácsony, …

20 Adómentes juttatások Hatályát vesztette: 2012. január 1-től
Végtörlesztés – zálogjog lakásra Munkáltató kamatmentes kölcsön nyújtása: banki igazolás – fennálló tartozásról – szept. 29-től Munkáltatói támogatás – vissza nem térítendő előtte - 7,5 millió Ft-ig, közvetlenül a jogosultnak telj. követően – igénybejelentő, bankszla kivonat munkavállaló által megjelölt bankszámlára 2011. szept. 29 – febr. 28. Munkavégzés díjazására nem használható

21 Adómentes juttatások Elengedett követelés: (saját döntés) – Közüzemi szolgáltató mszem a kötelezett, Hitelintézet 1főre eső jöv. ≤ Ft (nyilatkozat, 3 havi átlag) Devizaalapú kölcsönszerződés elengedett kötelezettség 1 főre eső jövedelem ≤ vagy Követelés biztosítékául szolgáló lakásra végrehajtást írtak ki Lakóingatlan zálogjoggal, deviza alapú kölcsön, rögzített árfolyamon történő végtörlesztése miatt megszűnt kötelezettség

22 Adómentes juttatások Szociálisan rászoruló hiteladósok:
lakhatás biztosítása Állam megvásárolja a lakást – hitelszerz. megszűnik, Ingatlan értékesítésből keletkezett jövedelem Lakás bérlés - kedvezményes bérletdíj Opciós joga van a volt tulajdonosnak - ingyenes, kedvezményes visszavásárlás

23 Ingó, ingatlan átruházás
Gazdasági tevékenység: a tevékenység üzletszerű, tartós vagy rendszeres folytatása, független formában, ellenérték fejében Gazdasági tevékenység során szerzett jövedelem önálló tevékenység jövedelme Jövedelem = bevétel – költség Ingatlannál az időmúlási szabály nem alkalm.

24 Ingó értékesítés Jövedelemszerzés időpontja: szerződés kelte
Bevétel: eladási ár, szokásos p. érték (csere), Jövedelem: bevétel – költség jövedelem ≤ Ft, Ft adót nem kell megfizetni Nem kell jövedelmet megállapítani bevétel ≤ Ft /adóév elejétől üzletszerűséget sem kell vizsgálni pl: babaruha értékesítése, feleslegessé vált holmik

25 Fémhulladék felvásárlás
Fémhulladék felvásárlása esetén jövedelem = bevétel * 25 % 16 % szja Kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti meg, vallja be (08, magánszemhez nem köthető kötelezettség) Egyéb kötelezettség nincs – kifizető, magánszemély Ingó értékesítés szabály nem alkalmazható ( Ft, Ft)

26 Ingatlanértékesítés Gazdasági tevékenység
Termőföldből átminősített ingatlan átruházása - művelés alól kivett területté válik - kivéve: 5 éven túli Ingatlanlízing-ügyletek

27 Termőföldből átminősített ingatlan átruházás
Ilyen társaságban részesedés átruházzák vagy kivonják Alkalmazása: Hozam > szokásos hozam (tulaj. tartás időszaka) Adóalap: (ingatlanértékesítésként kell vallani) szokásos hozam + 3 * (hozam – szokásos hozam) Hozam: Bevétel – költség Szokásos hozam: levonható költségek * 0,3 % * tulaj. tartás naptári napjai Nem alkalmazható - időmúlási szabály Örökléssel szerzett ingatlanra nem kell alkalmazni, bevallásban nyilatkozni kell

28 Ingatlanlízing ügyletek
Ingatlan tulajdonjoga a futamidő végén vételi jog gyakorlása útján száll át a magánszemélyre (nyílt v) Szerzés időpontja: ügyleti szerződés időpontja Jövedelem: bevétel – költség Egyéb kiadás: előtörlesztési díj (futamidő előtti vás.) Megszerzésre fordított összeg: Futamidő végén megfizetett ellenérték Vevői pozíció átvételéért fizetett összeg Vételi jog gyakorlásáért a vevőnek fizetett összeg

29 Egyéni vállalkozó Elhatárolt veszteség – időbeli ütemezés
vállalkozói adóalap 50 %-ig érvényesíthető mg. vállalkozó – mg. tev. arányában, visszamenőlegesen, max. elhat.veszt. 30 %-val Örökös/özvegy által folytatott vállalkozói tevékenység átalányadózó EV haláláig megáll. jöv. az elhunyt jövedelme, tevékenységet folytató az értékhatárnál figy. veszi Átalányadózás – statisztikai (TEÁOR, TESZOR) besorolás

30 Egyéb Regisztrált termelő - nem alkalmazhatja a kedvezőbb őstermelői szabályokat őstermelői igazolvány

31 Egyszerűsített vállalkozói adó
Eva mértéke – 30 % % Választás feltétele: Adóévet megelőző második év bevétele Adóévet megelőző év, adóévben várható bevétele ≤ 30 millió Ft Társasági adóelőleg: visszatéréskor Negyedévente bevallani, megfizetni (névet utolsó hó 10) Eva alanyiságot követő 60 napon belül (2012. febr. 29.) bevallás a – időszakra Tao előleg: megszűnés évében elszámolt évesített bevétel 1 %-a

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2012"

Hasonló előadás


Google Hirdetések