Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2012. •2011. évi CXXV. törvény •2011. évi CXLVII. törvény •2011. évi CLVI. Törvény •Stb. …. •Hatály: 2012. január 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2012. •2011. évi CXXV. törvény •2011. évi CXLVII. törvény •2011. évi CLVI. Törvény •Stb. …. •Hatály: 2012. január 1."— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2012

2 •2011. évi CXXV. törvény •2011. évi CXLVII. törvény •2011. évi CLVI. Törvény •Stb. …. •Hatály: 2012. január 1.

3 •Összevont adóalap •Adójóváírás, adóalap-kiegészítés •Családi kedvezmény •Adóelőleg •Egyes meghatározott juttatások •Adómentes juttatások •Ingó, ingatlanértékesítés •Egyéni vállalkozó

4 Összevont adóalap •Nem önálló tevékenység: – közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység nem önálló tevékenység, bérjövedelem természetbeni ellátások adómentesek •Önálló tevékenység: – lakás bérbeadás bevétel – más település bérleti díj ugyanazon év, megfizetett, igazolt, időtartam > 90 nap, nem térítik meg, nem számolja el –Előre folyósított támogatás – h.időig fel nem haszn. határidő lejártának dec.31-én bevétel

5 Adójóváírás, adóalap-kiegészítés •Adójóváírás – megszűnik, 2012. jan. 15-ig kifiz. •Adóalap-kiegészítés –Jövedelem ≤ 2.424 ezer Ft nem kell megáll. –Jövedelem > 2.424 ezer Ft 27 % (202.000 Ft/hó) Pl: éves jövedelem 3.000.000 Ft adó: 2.424.000 * 0,16 = 387.840 Ft (3.000.000 – 2.424.000) *1,27 * 0,16 = 117.043 Ft 504.883 Ft –2012. évet követően 0!!! –78 %-os szabály - ha költségként nem elszámolható!!

6 Családi kedvezmény •Érvényesítésnek nem feltétel a családi pótlék tényleges folyósítása •Eltartottak létszám meghatározásánál nem feltétel a magasabb összegű családi pótlék megállapítása •Rokkantsági járadékban részesülő személy vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozó érvényesítheti

7 Adóelőleg •Nem kell előleget levonni: –Egyéni vállalkozó – közokirat számának feltüntetés –Őstermelő – bemutatja a érvényesített ért. betétlapját –Számlaadásra kötelezett •Költségnyilatkozat - 50 % -ig 100 % helyett - 10 % - önálló tevékenység - 100 % - költségtérítés •Fizetendő adó: –Adóelőleg alapot csökkentő családi kedvezmény –Személyi kedvezmény –Adójóváírás kiesik

8 Adóelőleg •Adóalap-kiegészítés: –Adóelőlegnél is alkalmazni kell – 27 % –Kifizető – nincs nyilatkozat – adóalap-kieg. alkalm. éves jövedelem ≤ 2.424 ezer Ft – írásbeli nyilatkozat 12 % kül. bírság > 2.424 ezer Ft – kötelező alkalmazni –Munkáltató - arányosítás –Nem kell megállapítani: •Adóköteles tb ellátás megállapításakor, ha nem a munkált. •Adóköteles munkanélküli ellátás adóelőlegének megáll. •Adóelőleg megállapítására nem kötelezett kifizető, kifizetőnek nem minősülő – jövedelem ≤ 2.424 ezer Ft

9 Adóalap-kiegészítés •Adóelőleget megállapító munkáltató: –Általa juttatott jövedelem > 2.424 ezer Ft –Ilyennek minősül: korábbi munkáltatótól átadott adatlapon igazolt összeg is Rendszeres jövedelem: 2.424.000 Ft havi rendszeres jövedelem * várh. éves rszeres összevont jöv. pl: várható éves rendszeres bérjövedelem = 3.360.000 Ft havi bérjövedelem = 280.000 Ft 2.424 e/3.360 e = 0,7214 280.000 * 0,7214 = 202.000 * 0,16 = 32.320 78.000 * 1,27 * 0,16 =15.850 adóelőleg 48.170 * 12 = 578.040 éves adó: 3.360.000 - 2.424.000 * 0,16 =387.840 936.000 * 1,27 * 0,16 =190.200 578.040

10 Adóelőleg •Nem rendszeres jövedelem: a kifizetés azon részére, amely várható éves rendszeres + már kifizetett nem rendszeres összevont jövedelem > 2.424.000 Ft •Pl: havi bérjövedelem: 190.000 Ft jutalom: 300.000 Ft – adóelőlege = ? 190.000 * 12 = 2.280.000 + 300.000 =2.580.000 – 2.424.000 = 156.000 144.000 * 0,16 = 23.040 156.000 * 1,27 * 0,16 = 31.699 adóelőleg 54.739 Ft

11 Egyes juttatások •3 kategória: béren kívüli béren kívüli egyéb juttatás juttatásnak nem minősülő jogviszony kifizetőt terheli - 16 % szerinti alap = jövedelem * 1,19 (eho alap is) nincs EHO EHO – 27 % EHO - 10 % Értékhatár:500 000 Ft

12 Béren kívüli juttatások •Munkáltató – munkavállaló között : (társ.váll.,szem.közrmük. is) –Üdülési csekk - minimálbér/év - 2011. szeptember 30-ig –Munkáltató tulajdonában,vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás - minimálbér/év/fő - 2011. október 1-től –Étkeztetés –Iskola rendszerű képzés átvállalt költsége – minimálbér*2,5/év –Helyi utazási bérlet – munkáltató nevére szóló számla –Iskolakezdési támogatás – minimálbér 30 %/év/tanuló –Munkáltatói hozzájárulás – min.bér50 %/ 30 %/hó (nyilatkozat) –Internethasználat–5000 Ft/hó – 2012. évtől munkabérként adóköteles? –Széchenyi Pihenő Kártya –Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe utalt foglalkoztatói hozzájárulás - minimálbér 50 %/hó –Szövetkezet közösségi alapjából – minimálbér 50 %/év

13 Béren kívüli juttatások •Étkeztetés - munkavállaló választása szerint: –Ételfogyasztás – munkahelyi (üzemi) – munkáltató telephelyén működő, 12.500 Ft/hó –Fogyasztásra kész étel – Erzsébet utalvány - 5.000 Ft/hó jogviszony fennáll,Nemzeti Üdülési Alapítvány, utólag is, 2012.12.31 – melegkonyhás vendéglátóhelyen is, papír vagy elektronikus –Adható: munkavállaló (kirendelt, kölcsönzött, nyugdíjas), szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgató

14 Béren kívüli juttatások •Széchenyi-pihenőkártya – SZÉP – kártya –Szálláshelyre – 225.000 Ft –Vendéglátásra – 150.000 Ft 450.000 Ft/msz –Szabadidőre – 75.000 Ft •Nem kapcsolódik a szálláshely szolg-hoz •Nem átjárható •Nyilatkozat – több munkáltató esetén

15 Egyes juttatások •Béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatás –Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés, más szolgáltatás –Cégtelefon magáncélú használata –Csoportos biztosítás –Azonos feltételekkel, módon, ingyenes, kedvezm. nyújtott termék, szolgáltatás – munkáltató, kifizető –Reprezentáció, üzleti ajándék –Csekély értékű ajándék –Üzletpolitikai (reklám)célú juttatás, amely nem szerencsejáték –Értékhatárt meghaladóan adott béren kívüli juttatás –500.000 Ft arányos éves keretösszeget meghaladó!!!!!

16 Egyes meghatározott juttatások •Üzleti ajándék, reprezentáció –Üzleti kapcsolatok keretében adnak –Értékhatára megszűnik – minimálbér 25 %-a –Tao alanyok által nyújtott repi, üzleti ajándék adómentessége megszűnik –Részleges mentesség – társ. szervezet, köztestület, egyházi jogi személyek, alapítványok cél szerinti tev. felmerült költség 10 %, de max. elszámolt bevétel 10 % –Egyéb kifizető - adóköteles

17 Egyes meghatározott juttatások •Üzletpolitikai (reklám)célú juttatás, amely nem szerencsejáték –Nem adómentes, nem üzleti ajándék –Nem ajándéksorsolás – vásárláshoz kötött –Pl: különböző vásárláshoz nem kötődő promóciós játékok, honlapon regisztrációhoz kapcsolódó juttatások

18 Egyes meghatározott juttatások •Munkáltató: –Valamennyi munkavállalónak adóköteles bevétel –Azonos feltételekkel, módon, ingyenesen, vagy kedvezményesen –Termék, szolgáltatás ténylegesen elérhető –Pl: ruházati költségtérítés –Belső szabályzat – kollektív szerződés, SZMSZ, –Több munkavállaló, közös ismérv (munkakör, beosztás, életkor, eltöltött idő, …), kv: munkatelj. –Azonos feltételekkel, módon, ingyenesen, vagy kedvezményesen átadott termék, szolgáltatás

19 Egyes meghatározott juttatások •Kifizető: –Több magánszemélynek –Ingyenes vagy kedvezményes –Termék, szolgáltatás –Nem állapítható meg magánszemélyenkénti jövedelem –Több magánszemély (üzleti partner) –Ingyenes vagy kedvezményes –Rendezvény, esemény – döntően vendéglátás, szabadidő –Viselt költség - ajándéktárgy kiadása is egyedi értéke ≤ minimál bér 25 %/személy –Pl: nőnap, mikulás, karácsony, …

20 Adómentes juttatások •Hatályát vesztette: 2012. január 1-től •Végtörlesztés – zálogjog lakásra –Munkáltató kamatmentes kölcsön nyújtása: banki igazolás – fennálló tartozásról – 2011. szept. 29-től –Munkáltatói támogatás – vissza nem térítendő előtte - 7,5 millió Ft-ig, közvetlenül a jogosultnak telj. követően – igénybejelentő, bankszla kivonat munkavállaló által megjelölt bankszámlára 2011. szept. 29 – 2012. febr. 28. –Munkavégzés díjazására nem használható

21 Adómentes juttatások •Elengedett követelés: (saját döntés) – 2011.09.29- –Közüzemi szolgáltató mszem a kötelezett, –Hitelintézet 1főre eső jöv. ≤ 57.000 Ft (nyilatkozat, 3 havi átlag) –Devizaalapú kölcsönszerződés elengedett kötelezettség ‒ 1 főre eső jövedelem ≤ 57.000 vagy ‒ Követelés biztosítékául szolgáló lakásra végrehajtást írtak ki •Lakóingatlan zálogjoggal, deviza alapú kölcsön, rögzített árfolyamon történő végtörlesztése miatt megszűnt kötelezettség

22 Adómentes juttatások •Szociálisan rászoruló hiteladósok: lakhatás biztosítása –Állam megvásárolja a lakást – hitelszerz. megszűnik, –Ingatlan értékesítésből keletkezett jövedelem –Lakás bérlés - kedvezményes bérletdíj –Opciós joga van a volt tulajdonosnak - ingyenes, kedvezményes visszavásárlás

23 Ingó, ingatlan átruházás •Gazdasági tevékenység: a tevékenység üzletszerű, tartós vagy rendszeres folytatása, független formában, ellenérték fejében •Gazdasági tevékenység során szerzett jövedelem önálló tevékenység jövedelme •Jövedelem = bevétel – költség •Ingatlannál az időmúlási szabály nem alkalm.

24 Ingó értékesítés •Jövedelemszerzés időpontja: szerződés kelte •Bevétel: eladási ár, szokásos p. érték (csere), •Jövedelem: bevétel – költség •jövedelem ≤ 200.000 Ft, 32.000 Ft adót nem kell megfizetni •Nem kell jövedelmet megállapítani bevétel ≤ 600.000 Ft /adóév elejétől üzletszerűséget sem kell vizsgálni pl: babaruha értékesítése, feleslegessé vált holmik

25 Fémhulladék felvásárlás •Fémhulladék felvásárlása esetén jövedelem = bevétel * 25 % 16 % szja •Kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti meg, vallja be (08, magánszemhez nem köthető kötelezettség) •Egyéb kötelezettség nincs – kifizető, magánszemély •Ingó értékesítés szabály nem alkalmazható (600.000 Ft, 32.000 Ft)

26 Ingatlanértékesítés •Gazdasági tevékenység •Termőföldből átminősített ingatlan átruházása - művelés alól kivett területté válik - kivéve: 5 éven túli •Ingatlanlízing-ügyletek

27 Termőföldből átminősített ingatlan átruházás •Ilyen társaságban részesedés átruházzák vagy kivonják •Alkalmazása: Hozam > szokásos hozam (tulaj. tartás időszaka) •Adóalap: (ingatlanértékesítésként kell vallani) szokásos hozam + 3 * (hozam – szokásos hozam) –Hozam: Bevétel – költség –Szokásos hozam: levonható költségek * 0,3 % * tulaj. tartás naptári napjai –Nem alkalmazható - időmúlási szabály –Örökléssel szerzett ingatlanra nem kell alkalmazni, bevallásban nyilatkozni kell

28 Ingatlanlízing ügyletek •Ingatlan tulajdonjoga a futamidő végén vételi jog gyakorlása útján száll át a magánszemélyre (nyílt v) •Szerzés időpontja: ügyleti szerződés időpontja •Jövedelem: bevétel – költség •Egyéb kiadás: előtörlesztési díj (futamidő előtti vás.) •Megszerzésre fordított összeg: –Futamidő végén megfizetett ellenérték –Vevői pozíció átvételéért fizetett összeg –Vételi jog gyakorlásáért a vevőnek fizetett összeg

29 Egyéni vállalkozó •Elhatárolt veszteség – időbeli ütemezés vállalkozói adóalap 50 %-ig érvényesíthető mg. vállalkozó – mg. tev. arányában, visszamenőlegesen, max. elhat.veszt. 30 %-val •Örökös/özvegy által folytatott vállalkozói tevékenység átalányadózó EV haláláig megáll. jöv. az elhunyt jövedelme, tevékenységet folytató az értékhatárnál figy. veszi •Átalányadózás – statisztikai (TEÁOR, TESZOR) besorolás

30 Egyéb •Regisztrált termelő - nem alkalmazhatja a kedvezőbb őstermelői szabályokat őstermelői igazolvány

31 Egyszerűsített vállalkozói adó •Eva mértéke – 30 % 37 % •Választás feltétele: –Adóévet megelőző második év bevétele –Adóévet megelőző év, adóévben várható bevétele ≤ 30 millió Ft •Társasági adóelőleg: visszatéréskor –Negyedévente bevallani, megfizetni (névet utolsó hó 10) –Eva alanyiságot követő 60 napon belül (2012. febr. 29.) bevallás a 2012. 01. 01 – 2013. 06. 30. időszakra –Tao előleg: megszűnés évében elszámolt évesített bevétel 1 %-a

32 Köszönöm a figyelmet! www.nav.gov.hu


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2012. •2011. évi CXXV. törvény •2011. évi CXLVII. törvény •2011. évi CLVI. Törvény •Stb. …. •Hatály: 2012. január 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések