Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP ) 2014-2020 MAHOP 3.0 –munkaverzió 2013.november Mihálffy Szilvia Halgazdálkodási és HOP IH Osztály, VM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP ) 2014-2020 MAHOP 3.0 –munkaverzió 2013.november Mihálffy Szilvia Halgazdálkodási és HOP IH Osztály, VM."— Előadás másolata:

1 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP ) 2014-2020 MAHOP 3.0 –munkaverzió 2013.november Mihálffy Szilvia Halgazdálkodási és HOP IH Osztály, VM 2012.01.10.

2 Az Európai Unió halászati politikája

3 Európai Tengerügyi és Halászati Alap (2014-2020) – a forrás 1.Intelligens és környezetbarát halászat 2.Intelligens és környezetbarát akvakultúra 3.Fenntartható és Inkluzív Területfejlesztés 4.Integrált Tengerpolitika Magyarországra jutó keretösszeg még nem ismert- jelenleg kb. 13 milliárd forint Általános jellemző: KKV-k kiemelt támogatása 1.Intelligens és környezetbarát halászat 2.Intelligens és környezetbarát akvakultúra 3.Fenntartható és Inkluzív Területfejlesztés 4.Integrált Tengerpolitika Magyarországra jutó keretösszeg még nem ismert- jelenleg kb. 13 milliárd forint Általános jellemző: KKV-k kiemelt támogatása

4 2012.01.10. Bizottsági javaslatTanácsParlament ETHA: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról [valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről] (Első olvasat) 2011. december 02. általános megközelítés: 2013. július 15. tervezett trialógusok: 2013 november- december tervezett első olvasati megállapodás: 2014? PECH- halászati szakbizottsági szavazás: 2013. július 10. Első olvasat: tervezett: 2013. október 23. European Parliament procedural file KHP: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közös Halászati Politikáról (Első olvasat) 2011. július 13. általános megközelítés: 2012. június 12. általános megközelítés a nyitott kérdésekről: február 26. Tanács első olvasat: 2013. július 15. PECH- halászati szakbizottsági szavazás: 2012. december 18. szavazás plenárison- első olvasat: 2013. február 06. Második olvasattal elfogadva! European Parliament procedural file KPSZ: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a halászati és akvakultúra termékek piacainak közös szervezéséről (Első olvasat) 2011. július 13. általános megközelítés: 2012. június 12. trialógusok 2013: Tanács első olvasat: 2013. július 15. PECH- halászati szakbizottsági szavazás: 2012. június 27. szavazás plenárison, első olvasat: 2012. szeptember 12. tervezett szavazás plenárison – második olvasat: Második olvastban elfogada European Parliament procedural file

5 Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) általános jellemzői I. Hozzájárulás az EU 2020 Stratégiához- intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés • I. „Erőforrás-hatékony Európa”, • II. „Innovatív Unió”, • III. „Új készségek és munkahelyek menetrendje” Megerősített szociális dimenzió Környezeti fenntarthatóság Az innovatív, életképes és versenyképes halászat és akvakultúra középpontba helyezése 2012.01.10.

6 Az ETHA általános jellemzői II. Új lendület az integrált tengerpolitika (ITP) fejlesztéséhez Egyszerűsítés és az adminisztratív terhek csökkentése Egyesíti a KHP és az ITP korábbi öt pénzügyi eszközét Stratégiai megközelítés Stratégiai programozás Feltételrendszer Monitoring és értékelés 2012.01.10.

7 Az ETHA célkitűzései a)a versenyképes, gazdaságilag életképes, valamint társadalmi és környezeti szempontból fenntartható halászat és akvakultúra előmozdítása; b)a közös halászati politika végrehajtásának elősegítése; c)a halászati területek kiegyensúlyozott és inkluzív fejlesztésének előmozdítása; d)az integrált uniós tengerpolitika végrehajtásának elősegítése 2012.01.10.

8 ETHA fejezetek- intézkedéscsoportok I. A halászat fenntartható fejlesztése II. Az akvakultúra fenntartható fejlesztése III. A halászati területek fenntartható fejlesztése IV. Az értékesítéssel és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések V. A halászati és akvakultúra-termékek tekintetében felmerülő többletköltségek ellentételezése a legkülső régiókban VI. A megosztott irányítású közös halászati politikát szolgáló kísérő intézkedések 2012.01.10.

9 III. A halászati területek fenntartható fejlesztése A támogatásra jogosult halászati terület: földrajzi, gazdasági és társadalmi szempontból – különösen a halászati és az akvakultúra-ágazat tekintetében – funkcionálisan összefüggő, továbbá az emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrások vonatkozásában elegendő kritikus tömeget biztosít egy életképes helyi fejlesztési stratégia támogatásához. A helyi fejlesztési stratégiák biztosítják a halászati és az akvakultúra-ágazatnak a part menti és belvízi halászati területek fenntartható fejlesztésében való lehető legnagyobb mértékű részvételét. – helyi akciócsoportok 2012.01.10.

10 IV. Az értékesítéssel és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések • Termelési és értékesítési tervek • Tárolási támogatás • Értékesítési intézkedések – (eredetet, környezetbarát termékek, promóciós kampányok) • A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása energia-megtakarítás, kevésbé jelentős fajok, melléktermékek, ökológiai) Az intézkedéseket támogatjuk. 2012.01.10.

11 Operatív Program -a beavatkozási stratégia meghatározása Legfontosabb elemei: Előzetes feltételek Uniós prioritások kiválasztása Beavatkozási logika meghatározása Pénzügyi terv Integrált területi fejlesztés Teljesítménykeret 2012.01.10.

12 MAHOP fejezetek • 1.AZ OPERATÍV PROGRAM (OP) ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A PARTNEREK BEVONÁSA 1.AZ OPERATÍV PROGRAM (OP) ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A PARTNEREK BEVONÁSA • 2.SWOT ÉS AZ IGÉNYEK FELMÉRÉSE 2.SWOT ÉS AZ IGÉNYEK FELMÉRÉSE • 3.A STRATÉGIA LEÍRÁSA 3.A STRATÉGIA LEÍRÁSA • 4.A SPECIÁLIS ETHA VIZSGÁLATOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 4.A SPECIÁLIS ETHA VIZSGÁLATOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK • 5.A CLLD BEVEZETÉSÉNEK SPECIFIKUS INFORMÁCIÓI 5.A CLLD BEVEZETÉSÉNEK SPECIFIKUS INFORMÁCIÓI • 6.ÁLTALÁNOS HORIZONTÁLIS CÉLKITŰZÉSEK 6.ÁLTALÁNOS HORIZONTÁLIS CÉLKITŰZÉSEK • 7.EX ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE 7.EX ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE • 8.A TELJESÍTMÉNY KERET LEÍRÁSA 8.A TELJESÍTMÉNY KERET LEÍRÁSA • 9.ÉRTÉKELÉSI TERV 9.ÉRTÉKELÉSI TERV • 10.FINANSZÍROZÁSI TERV 10.FINANSZÍROZÁSI TERV • 11.PROGRAM VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK 11.PROGRAM VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK • 12.INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉSI, VIZSGÁLATI ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSÉRT FELELŐS SZERVEKRŐL 12.INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉSI, VIZSGÁLATI ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSÉRT FELELŐS SZERVEKRŐL • 13.ADATGYŰJTÉS (COM DÖNTÉS ALAPJÁN ELFOGADVA) 13.ADATGYŰJTÉS (COM DÖNTÉS ALAPJÁN ELFOGADVA) • 14.PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 14.PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2012.01.10.

13 1. Partnerség- partnerek bevonása 2012.01.10.

14 2. SWOT és a fejlesztési igények beazonosítása ETHA fejezetek alapján Igények az innováció-környezetvédelem, klímaváltozáshoz kapcsolódóan Megfelelő mutatók hozzárendelése 2012.01.10.

15 3. Stratégia és beavatkozási logika Uniós prioritás- Eredményindikátor (akvakultúra termelés növekedése) Speciális cél ETHA intézkedés- Output indikátor ( támogatott projektek száma).

16 EMVA uniós prioritások 2. Versenyképesség fokozása 3. Élelmiszerlánc szervezés és kockázatkezelés 5. Erőforrás hatékonyság előmozdítása, alacsony szén-dioxid kibocsátású és klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó gazdaság 4. Ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 6. Társadalmi befogadás előmozdítása, szegénység csökkentése 1. Tudástranszfer és innováció 1. Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése 2. Információs és kommunikációs technológia 3. Kis- és közép- vállalkozások,agrárszektor és halászati szektor versenyképességének fejlesztése, akvakultúrák támogatása 4. Alacsony széndioxid kibocsátású 8. Foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának megtartása 6. Környezetvédelem és erőforrás hatékonyság ösztönzése 5. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 7. Fenntartható közlekedés 9. Társadalmi befogadás 11. Hatékony közigazgatás 10. Oktatás EU 2020 célkitűzések Technikai segítségnyújtás és ex-ante feltételek 1. A fenntartható és erőforrás hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve a halfeldolgozást 3. A KHP végrehajtásának előmozdítása 5. Az Integrált Tengerpolitika végrehajtásának elősegítése 2. Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve a halfeldolgozást is 4. A foglalkoztatottság és a területi kohézió növelése ETHA uniós prioritások * ETHA - EMVA kapcsolódások Technikai segítségnyújtás és ex-ante feltételek

17 MAHOP prioritások 1. A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is b) a vízi biodiverzitás és ökoszisztémák védelme és helyreállítása c) az akvakultúrához köthető ökoszisztémák fejlesztése és az erőforrás-hatékony akvakultúra előmozdítása d) a magas szintű környezetvédelmet, állat-egészségügyet és jólétet, illetve közegészségügyet szolgáló akvakultúra előmozdítása 2012.01.10.

18 MAHOP prioritások 2. Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is (a) A technológiai fejlődés, az innováció és a tudástranszfer megerősítésének támogatása b) A halászati és akvakultúra vállalkozások, különösen a kkv- k versenyképességének és életképességének fokozása c) új szakmai készségek és az egész életen át tartó tanulás fejlesztése d) a halászati és akvakultúra termékek piacának jobb szervezése 2012.01.10.

19 MAHOP prioritások 3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása (a) tudományos ismeretek és adatgyűjtés szolgáltatása 2012.01.10.

20 MAHOP prioritások 4. A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése a) a gazdasági növekedés, a társadalmi befogadás, a munkahelyteremtés és a munkaerő mobilitásának támogatása a part menti és kontinentális területeken a halászattól és akvakultúrától függő közösségekben b) tevékenységek diverzifikációja a halászati ágazaton belül és más tengeri ágazatokban CLLD? 2012.01.10.

21 A MAHOP és rövid értékesítési lánc- a halfeldolgozás-helyi halboltok és új termékek - promóció, marketing

22 A MAHOP és akvakultúra- beruházások tógazdálkodás- energiahatékonyság

23 A MAHOP és akvakultúra beruházások-gépek

24 A MAHOP és az akvakultúra – halevő ragadozók elleni védelem

25 A MAHOP és az akvakultúra – Halastavi Környezetgazdálkodási Program

26 A MAHOP és az akvakultúra- (kutatás fejlesztés) innováció ?

27 A MAHOP és az akvakultúra- innováció- víztakarékos rendszerek

28 A MAHOP és akvakultúra – intenzív rendszerek, új fajok

29 A MAHOP és akvakultúra – multifunkcionális halgazdálkodás

30 A MAHOP és a természetes vízi halászat

31 OMÉK halászati késztermék díj 2013

32 5. Specifikus ETHA intézkedésekre vonatkozó követelmények Halastavi Környezetgazdálkodási Program- költségek és bevételkiesés meghatározásának metódusa 2012.01.10.

33 6. Előzetes feltételeknek való megfelelés 3 előzetes feltétel: Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Terv megléte Adatgyűjtés Nyomonkövethetőség 2012.01.10.

34 7. Integrált területfejlesztés CLLD- Community Led Local Development Közösség által irányított helyi fejlesztés VP kiegészítéseként? 3-5%? Helyi stratégiák- hol, mit? 2012.01.10.

35 8. Teljesítménykeret leírása Mérföldkövek- 2018-2022 Meddig jutottunk 2018-ig, majd 2022-ig? Megfelelt a pénzügyi allokáció, mennyi forrást sikerült lekötni? Output indikátorok- EUR/HUF Prioritásonként 2012.01.10.

36 8. Költségvetés A 2014–2020 közötti időszak vonatkozásában az ETHA-ból finanszírozandó kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló, megosztott irányítás keretébe tartozó források összege 5, 53 milliárd EUR. Ebből kell elkülöníteni a halászatra, az akvakultúra és a halászati területek fenntartható fejlesztésére: 4,38 milliárd EUR Tagállami allokáció még nem ismert, de az operatív programok finanszírozásában 7% -os csökkentés várható. (Az EHA –jelenlegi alap költségvetése a 2007 és 2013 közötti időszakra 4,3 milliárd EUR total) 2012.01.10.

37 MAHOP PrioritásokEU 2020 Tematikus célkitűzések Forrásarány ( OP-n belül) 1. A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is b) a vízi biodiverzitás és ökoszisztémák védelme és helyreállítása c) az akvakultúrához köthető ökoszisztémák fejlesztése és az erőforrás-hatékony akvakultúra előmozdítása d) a magas szintű környezetvédelmet, állat-egészségügyet és jólétet, illetve közegészségügyet szolgáló akvakultúra előmozdítása (VI) környezetvédelem és erőforrás- hatékonyság ösztönzése (VI): 36 % 2. Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is (a) A technológiai fejlődés, az innováció és a tudástranszfer megerősítésének támogatása b) A halászati és akvakultúra vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességének és életképességének fokozása c) új szakmai készségek és az egész életen át tartó tanulás fejlesztése d) a halászati és akvakultúra termékek piacának jobb szervezése (III) kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének fejlesztése, akvakultúrák támogatása (III) 48 % 3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása (a) tudományos ismeretek és adatgyűjtés szolgáltatása (III) kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének fejlesztése, akvakultúrák támogatása (VI) környezetvédelem és erőforrás- hatékonyság ösztönzése (VIII) a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása (III)3+(VI)2+(VIII)2=7% 4. A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése a) a gazdasági növekedés, a társadalmi befogadás, a munkahelyteremtés és a munkaerő mobilitásának támogatása a part menti és kontinentális területeken a halászattól és akvakultúrától függő közösségekben b) tevékenységek diverzifikációja a halászati ágazaton belül és más tengeri ágazatokban (VIII) a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása (VIII):3 % 5. Technikai segítségnyújtás6 % Összesen100% Pénzügyi elosztás a prioritások között

38 9. Horizontális elvek Fenntartható fejlődés Esélyegyenlőség Diszkrimináció-mentesség Férfiak és nők közötti esélyegyenlőség Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás- intézkedések pontozása Adminisztratív terhek csökkentése 2012.01.10.

39 10. Értékelés terv Mi az értékelési terv célja? Hogyan hajtható végre? Témakörök és tevékenységek Időbeliség Koordináció CLLD eredményeinek külön értékelése Kommunikáció Erőforrások 2012.01.10.

40 11. PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK Hatóságok kijelölése- IH, KSZ, IgH, EH Monitoring leírása Monitoring Bizottság leírása Nyilvánosság biztosítása ( halaszat.kormany.hu) 2012.01.10.

41 12. Információk az irányítási, ellenőrzési és végrehajtási rendszer megvalósításáért felelős szervekről Első sorban tengeri flotta ellenőrzése! Nyomonkövethetőség 2012.01.10.

42 13. Adatgyűjtés Hogyan, ki, mit? Munkaterv 2012.01.10.

43 (14. Pénzügyi eszközök ) 2012.01.10.

44 Társfinanszírozási arány Az ETHA-hozzájárulás maximális mértéke a támogatható közkiadások 75 %-a (minimális mértéke 20 %) Konvergens-nem konvergens terület nincs megkülönböztetve! Eltérhet ettől: 100% lehet: tárolási támogatás, ellentételezési rendszer esetében Bizonyos esetekben 50% v. 80%: ellenőrzés és végrehajtás 65%: adatgyűjtés 2012.01.10.

45 Támogatások intenzitása 1. Eset:Legfeljebb a művelet összes támogatható kiadása 50 %-ának megfelelő, közpénzből nyújtott támogatási intenzitást alkalmazható. 2. Eset :100% lehet: tárolási támogatás, ellentételezési rendszer, adatgyűjtés 3. Eset : 50–100 %, a halászati területek fenntartható fejlesztése kapcsán bizonyos intézkedéseknél Minimális, közpénzből adható támogatási intenzitás: 20% 2012.01.10.

46 www.szamitaszavam.hu Halaszat.kormany.hu Köszönöm a figyelmet! 2012.01.10.


Letölteni ppt "Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP ) 2014-2020 MAHOP 3.0 –munkaverzió 2013.november Mihálffy Szilvia Halgazdálkodási és HOP IH Osztály, VM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések