Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az autizmus spektrum zavarok klinikai megjelenése ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2010. Április 13. Prekop 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az autizmus spektrum zavarok klinikai megjelenése ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2010. Április 13. Prekop 1."— Előadás másolata:

1 Az autizmus spektrum zavarok klinikai megjelenése ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2010. Április 13. Prekop 1

2 AUTIMUS TÖRTÉNETEA TUDOMÁNYBAN (Frith) autos (gör)= önmaga 1801. ITARDVictor az aveyroni fiú 1809. HASLAM Idiot Savant 1911. BLEUER Skizofrénia egyik tünete,DEFINIÁLTÁK: 1943. KANNERUSA 1944. ASPERGERAUSZTRIA A SZÉPIRODALOMBAN CSIPKERÓZSIKA (Grimm) BOLONDMESÉK (népmesék) SAKKNOVELLA (Zweig) … 2 Prekop

3 HANS ASPERGER 1906-1980(Fuentes) „nem vesznek fel szemkontaktust, …rövid pillantásokkal vesznek tudomást környezetükről… …sok …a sztereotip mozgás..., …beszédhasználat mindig abnormális… …kizárólag saját indítékaik vezérlik, helyzettől, elvárásoktól függetlenül… „…nem rávehetőek, hogy tanuljanak a felnőttektől, tanítóiktól… …érdeklődési körük izolált… …kiváló képességük lehet az elvont gondolkodásra… …új, egyéni szavakat alkotnak” … Prekop 3

4 LEO KANNER 1894-1981 …”A kezdetektől fennálló, szélsőséges autisztikus magány jelentése: a gyermek, ahol csak lehet, figyelmen kívül hagy, kizár mindent, ami a külvilágból hat rá. Jó a kapcsolata a tárgyakkal, érdeklődik irántuk, órákig eljátszik velük… …Az emberekkel való kapcsolata más… viselkedését a mély magányosság uralja… …Az állandósághoz való ragaszkodás: …tevékenysége monoton módon korlátozott, repetitív, artikulációja…az állandóság fenntartásához való, kínosan rögeszmés ragaszkodás irányítja… Az elszigetelt képességekről : …A beszélni tudó gyermekek meghökkentő szókincse, kitűnő visszaemlékezése a több évvel korábbi eseményekre, fantasztikus memóriája, a versek és nevek bemagolása, bonyolult minták, képsorok pontos felelevenítése terén…” Prekop 4

5 AUTIZMUS A WHO DIAGNOSZTIKUS RENDSZERÉBEN BNO-10 F 84 Pervazív fejlődési zavarok A zavaroknak olyan alcsoportja, melyben a reciprok szociális interakciók és a kommunikációs sémák minőségi abnormalitása észlelhető, melyek az egyén funkcióit minden helyzetben meghatározzák. F 84.0 Gyermekkori autizmus F 84.1 Atípusos autizmus F 84.2 Rett-szindróma F 84.3 Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar F 84.4 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társult túlzott aktivitás F 84.5 Asperger-szindróma F 84.8 Egyéb pervazív fejlődési zavar F 84.9 Nem meghatározott pervazív fejlődési zavar Prekop 5

6 AUTIZMUS F 84.00 I.abnormális vagy károsodott fejlődés 3 éves kor előtti kezdettel, a pszichopatológia 3 területén jellegzetes abnormális funkciók: II.reciprok szociális interakciók, III.kommunikáció, IV.szűk körű, ismétlődő sztereotip viselkedés. A meghatározott diagnosztikus kritériumokon túl, számos nem specifikus probléma észlelhető, mint fóbiák, alvás és táplálékozási zavarok, dührohamok, (önmaga felé irányuló) agresszió. Prekop 6

7 RETT-SZINDRÓMAF 84.2 Csak lányoknál ?, normál fejlődést követően a 7. hónap és a 24. hónap között indul. 1. a beszéd, motoros készségek, a kézhasználat részleges vagy teljes elvesztése, amit a fej növekedésének a lassulása kísér, 2. célirányos kézmozgások elvesztése, kézszorítási sztereotípia,hiperventilláció 3. a szociális és játékfejlődés érintett, de a közösségi érdeklődés megtartott. 4. 4 éves kor körül törzsi ataxia és apraxia kezd kialakulni, és ezt követően gyakran choreoatetoid mozgászavar 5. súlyos mentális retardáció többnyire elkerülhetetlen szövődmény. Korai tünetei emlékeztetnek az autizmus jellegzetes megnyilvánulásaira. Prekop 7

8 ASPERGER SZINDRÓMAF 84.50 Bizonytalan nosologiai tétel, megtalálható az autismusra jellemző reciprok szociális interakciók minőségi abnormalitása, amihez az érdeklődés és az aktivitások korlátozott, ismétlődő, sztereotip repertoárja társul. Az autizmustól alapvetően megkülönbözteti, hogy hiányzik a nyelvi vagy kognitív fejlődés késése vagy retardációja. Gyakran társul kifejezett ügyetlenséggel. Határozott tendencia észlelhető, hogy az abnormalitások egészen a serdülőkorig vagy a felnőttkorig fennálljanak. Kora felnőtt korban pszichotikus epizód társulhat hozzá. F 84.8 Egyéb pervazív fejlődési zavar F 84.9 Nem meghatározott pervazív fejlődési zavar Ajánlott kifejezés: Autizmus spektrum zavar Prekop 8

9 EPIDEMIOLÓGIA Az esetek számának növekedése mutatkozik Fombonne,E.: PDD 67,5/10.000 Autizmus 10/10.000 Asperger sy. 2,5/10.000 Baird et al.:PDD57,9/10.000 Chakrabati:PDD61,3/10.000 Scott et al.:PDD 57/10.000 Nemek szerinti arány Fombonne:Autizmus – 3:1 Atípusos autizmus – 3:1 Asperger sy – 8:1 Prekop 9

10 A dokumentumban az „autizmus” szót használjuk, tág értelemben, a teljes spektrumot beleértve, kivéve ott, ahol a megkülönböztetésnek jelentősége van (az „autisztikus” kifejezés: jelző). Bevezetés Az autizmus közvetlenül illetve közvetve (szűk család) minimum a lakosság 1-1,5 %-t érinti. Korai diagnózist és élethosszig tartó, nagyon különböző szintű gondozást kíván, amely multidiszciplináris feladat. Az „Irányelv” a jelenlegi tudományos evidenciákon és szakmai konszenzuson alapuló jó gyakorlatot tükrözi, összhangban a 7.8. pont alatt felsorolt nemzetközi szakmai ajánlásokkal, publikációkkal,illetve a hivatkozott szakirodalom releváns részével. Prekop 10

11 1. alapellátási szint; 2. gyermekpszichiátriai (pszichiátriai) szint / kivizsgálás; 3. tercier vizsgálati lehetőség / szint; Prekop 11

12 Az autizmus területén klinikai gyakorlattal rendelkező: gyermekpszichiáter-, pszichiáter szakorvos, pszichológus, gyógypedagógus, a szükséges vizsgálattól függően más bevonandó szakember, pl. gyermekneurológus, neurológus. Optimális: a multidiszciplináris team. Prekop 12

13 Legkorábban a gyermekgyógyász vetheti föl az autizmus gyanúját - a szülői panasz, védőnői megfigyelés miatt, vagy az általános fejlődési szint követése során végzett rutin fejlődésneurológiai vizsgálat eredményeként, a típusos gyanújelek informális megfigyelése, a gyermekkel való interakció alapján, vagy célzott szűrővizsgálatra építve. A célzott vizsgálat indikációjának alapjai: Általános fejlődési elmaradás irányában (Filipek 2000 alapján) fejlődés- neurológiai vizsgálat indikációja, ha 12 hónap: nincs gagyogás, gesztus (pl. pápá és mutatás); 16 hónap: szavakat sem használ 24 hónap: kétszavas mondatok hiánya (nem csak echolália); bármikor: funkcióvesztés. ha a fentieken túl vagy önmagában: szociális és kommunikációs készségekben elmaradást, szokatlan devianciát és/vagy maladaptív viselkedési tünetek megjelenésétészleli a gyermekgyógyász vagy védőnő. Prekop 13

14 a tekintet megfelelő spontán alkalmazása a szemkontaktussal kísért, meleg, örömteli arckifejezések használata az érdeklődés vagy öröm megosztás, a névre adott válasz, a szemkontaktus, az arckifejezés, a gesztusok és a hangadás koordinációja, a rá-, és megmutatás szokatlan prozódia; a test, a karok, a kezek, vagy az ujjak repetitív mozgásai vagy tartása; tárgyakkal végzett repetitív mozdulatok. Prekop 14

15 AZ AUTIZMUS KIALAKULÁSÁNAK VALÓSZÍNŰ ÖSSZEFÜGGÉSEI Biológiai okok genetikai, kromoszómális, anyagcsere, vírusok, immuntolerancia, perinatális károsodás(ok) Következmények Tartós károsodás az idegrendszer fejlődésében Agyi funkciózavarok: Az ingerfeldolgozás zavarai Naiv tudatelméleti deficit Végrehajtó funkciók zavara Központi koherencia deficit Tünetek: kognitív – kommunikáció - szocializáció Prekop 15

16 AZ INGERFELDOLGOZÁS ZAVARÁRA UTALÓ TÜNETEK Fokozott szenzomotoros élménykeresés, ingerkerülés sztereotípiákkal, repetitív késztetésekkel, „fóbiákkal” (Bogdashina) Végrehajtó funkciózavarok tágabb összefüggései  vesztibuláris és taktilis ingerek túlzott sajátos keresse, kerülése,  alak-háttér rendezés zavarai az ingerek kiválasztása szempontjából  megtervezendő, vagy konstruktív dolgok iránti csökkent érdeklődés, ill. azok kerülése (Ayres) Gestalt:, „EXEL tábla memória”, rendszerben gondolkodás (Cohen) Prekop 16

17 Prekop 17

18 Prekop 18

19 Prekop 19

20 Prekop 20

21 Prekop 21

22 Prekop 22

23 Prekop 23

24 A NAIV TUDATELMÉLET ZAVARA A naiv tudatelmélet képesség tesz minket arra, hogy gondolatokat, érzelmeket, szándékokat tulajdonítsunk másoknak, és mások viselkedését ezekből a mentális állapotokból eredeztessük. Ezért vagyunk képesek a komplex emberi viselkedést értelmezni magyarázni előre jelezni, „bejósolni” E készség sérülésével a személy nem képes mások belső állapotait reprezentálni, elképzelni ezek nem hatnak viselkedésnek vezérlésére, szociális viselkedésére és kommunikációjára, A viselkedésben a társas kölcsönösség, a kétirányúság hiánya, károsodása mutatkozik. Prekop 24

25 A „GONDOLATOLVASÁS” ELSAJÁTÍTÁSÁSNAK ELMÉLETE I.SZÁNDÉK AZONOSÍTÁS Mozgásos ingerek osztályozása primitív szándékosságot mutató mentális állapotok szerint. II.TEKINTET AZONOSÍTÁS Szem, vagy szem-szerű ingerek felismerése Tekintet irányának kiszámítása Egyszerű következtetések alkotása mások tekintetéről III. KÖZÖS/MEGOSZTOTT FIGYELEM Háromoldalú reprezentációk építése (e én és a tárgy, amit közösen vizsgálunk IV. TUDATTEÓRIA ToM (THEORY OF MIND) Mentális állapotokról való fogalmak kifejezve: pl.: TUDOM, HOGY TUDOM, ÉRZEM, TUDOM, HOGY NEM TUDOD, stb. E tudás tárolása, spontán, helyes alkalmazása Prekop 25

26 KIVITELEZÉSI FUNKCIÓK ZAVARA: „KIGONDOLNI, MEGCSINÁLNI” A viselkedés (távoli) célok érdekében történő összerendezése - koordináció - cél és körülmények felmérése valóság monitorozása - viselkedési terv készítése - A célszerű viselkedés rugalmas kivitelezése Sérülése:komplex, célvezérelt viselkedés zavara sztereotip, repetitív viselkedésmintázatok, beszűkült érdeklődés - perszeverációs hibák - késleltetési képesség zavara FEJLŐDÉSI KÉSÉS FUNKCIONÁLIS ZAVAROK Prekop 26

27 A KÖZPONTI KOHERENCIA – DEFICIT MEGNYILVÁNULÁSAI Kognitív zavarok: - észlelési sajátosságok - mechanikus memória - figyelmi problémák - kontextus-függetlenség Kommunikáció: -kommunikáció zavarai - sajátos szóhasználat, - sztereotip beszéd, - szószerinti értelmezés - echolália Társas kölcsönösség: - kétirányú kapcsolatok zavarai - gondolatolvasás a szemkontaktus funkcionális használatával, -érzelmek felismerésének zavarai, -beleélés problémái Prekop 27

28 Társas viselkedés mások arcát figyeli, hogy megértse pl. min, miért nevet, ránevet a másik személyre – felnőttel, kortárssal való kontaktus keresése, mások viselkedését utánozza Közös figyelem kezdeményezése, fenntartása Tekintet irányának változtatása a tárgy és a másik személy arca között, Érzelmek kifejeződése - distressz - dühkitörések Kommunikáció - gagyog, ciklizál, szavakat utánoz, spontán mond, gesztikulál, - felé irányuló beszéd megértése, instrukciók követése „Autisztikus” viselkedési tünet lehet Öningerlő viselkedés - fülek befogása - neve hallatán nem fordul a hangforrás irányába - elrévedő tekintet - Látszólag indokolatlan érzelem megnyilvánulások, sírás, nevetés ÁTLAGOS ÉS „AUTISZTIKUS” FEJLŐDÉS 12 HÓNAPOS KOR TÁJÁN : Prekop 28

29 Hiányzó viselkedés: szerepjáték közös figyelem közös figyelmet kezdeményező rá- vagy megmutatás szociális érdeklődés szociális játék Tapasztalható viselkedés: érintő mutatás funkcionális játék ép motoros fejlődés AUTIZMUSRA UTALÓ ELŐJELEK 18 HÓNAPOS KOR TÁJÁN CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) (Cohen) Prekop 29

30 Szülők által leggyakrabban felismert tünetek, panaszok: 1. Szociális kapcsolatok, 2. Kölcsönös kapcsolatok, 3. Motoros utánzás, 4. Nem verbális kommunikáció, 5. Nyelvi megértés, 6. Tárgyhasználat zavarai Szülők számára kevésbé feltűnő tünetek: 1. Érzelmi válaszok, 2. Észlelési sajátosságok, 3. Mozgásos viselkedés zavarai, 4. Azonossághoz való ragaszkodás (PIA) SZÜL INTERJÚ (Stone, Hogan) Prekop 30

31 A szülők panaszai a védőnői státuszlappal is többé-kevésbé követhetők A speciális vizsgálatokat mielőbb érdemes kezdeményezni. A korai diagnózis lehetőséget ad - szülők képzésére - a gyerek mielőbbi fejlesztésére, - a későbbi viselkedésproblémák elkerülésére, - az érdekvédelemre - … Prekop 31

32 1021. Budapest Lipótmezei út 5. Tel.: 392-14-00, e-mail: info@vadasnet.hu info@vadasnet.hu 32 Prekop

33 33 Prekop

34 A SZÜLŐTRÉNING TARTALMA 1. 1. Az autizmus tünetei, sajátosságai, a hiányzó képességekből eredő tünetek megértésének lehetőségei, azok jelentősége. A kommunikáció korlátai és a segítségadás alternatív módszerei A GYERMEK ALTERNATÍV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZEI 2. A szülők közléseinek alternatív eszközei, amelyek segítik a gyermeket azok megértésében NAPIREND, folyamatábrák 3. A környezet ingereinek összefüggései a gyermek viselkedésének és a család mindennapi életének szempontjából, az optimális környezet kialakításának szempontjai, ÉRZÉKELÉSI, ÉSZLELÉSI, ÉRTELMEZÉSI PROBLÉMÁK és A KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 34 Prekop

35 35 Prekop

36 MI TÖRTÉNIK A TRÉNING ALATT ÉS UTÁN? A tréninggel párhuzamosan egyéni segítséget nyújtunk az Autisták Országos Szövetségével együttműködésben. Kollégáink közreműködésével a szülők közösen készítik el a szükséges vizuális segítségadás eszközeit: a napirendet, a kommunikációs kártyákat, folyamatábrákat, konzultálunk az otthon megkezdett Én-könyv (szöveges fotóalbum) szerkesztésének technikai és tartalmi szempontjairól. Az eszközök bevezetésébe (kis sikerrel) meghívjuk a gyermekkel foglalkozó pedagógusokat is, így a szülőkkel közösen kezdjük el azok használatát ambuláns keretek között a tréningen tanult elvek alapján. 36 Prekop

37 TOVÁBBI LEHETŐSÉGEINK 37 Prekop

38 38 Prekop

39 Kérjük, hogy a gyerekeket mielőbb küldjék kivizsgálásra, ha fenti tüneteket tapasztalják vagy, ha szülő ezek miatt aggódik. Rengeteg a teendő, amivel az állapot javítható, a súlyos viselkedésproblémák elkerülhetők. Az Országos Autizmus Stratégia ígérete szerint fejlesztik a szolgáltatásokat az autizmussal élő emberek és családjuk életminőségének javítása érdekében. Autizmus-Tény-Képek www.esoember.hu Kiváló eszközeikkel, szaktudásukkal, értékes dokumentációikkal számítunk a segítségükre. Prekop 39

40 www.vadaskertalapitvany.hu Telefon: 06-1-3921400 Első időpont egyeztetés: TEL: 06-1-392 1445hétfő-péntek: 12-13h között 40 Prekop

41 www.esoember.hu www.vadaskertalapitvany.hu autizmus.lap.hu KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! Prekop Csilla gyógypedagógus Prekop 41


Letölteni ppt "Az autizmus spektrum zavarok klinikai megjelenése ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2010. Április 13. Prekop 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések