Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az autizmus spektrum zavarok klinikai megjelenése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az autizmus spektrum zavarok klinikai megjelenése"— Előadás másolata:

1 Az autizmus spektrum zavarok klinikai megjelenése
ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2010. Április 13. Prekop

2 AUTIMUS TÖRTÉNETE A TUDOMÁNYBAN (Frith)
autos (gör)= önmaga 1801. ITARD Victor az aveyroni fiú 1809. HASLAM Idiot Savant 1911. BLEUER Skizofrénia egyik tünete, DEFINIÁLTÁK: 1943. KANNER USA 1944. ASPERGER AUSZTRIA A SZÉPIRODALOMBAN CSIPKERÓZSIKA (Grimm) BOLONDMESÉK (népmesék) SAKKNOVELLA (Zweig) Prekop

3 HANS ASPERGER 1906-1980 (Fuentes)
„nem vesznek fel szemkontaktust, …rövid pillantásokkal vesznek tudomást környezetükről… …sok …a sztereotip mozgás..., …beszédhasználat mindig abnormális… …kizárólag saját indítékaik vezérlik, helyzettől, elvárásoktól függetlenül… „…nem rávehetőek, hogy tanuljanak a felnőttektől, tanítóiktól… …érdeklődési körük izolált… …kiváló képességük lehet az elvont gondolkodásra… …új, egyéni szavakat alkotnak” Prekop

4 LEO KANNER …”A kezdetektől fennálló, szélsőséges autisztikus magány jelentése: a gyermek, ahol csak lehet, figyelmen kívül hagy, kizár mindent, ami a külvilágból hat rá. Jó a kapcsolata a tárgyakkal, érdeklődik irántuk, órákig eljátszik velük… …Az emberekkel való kapcsolata más… viselkedését a mély magányosság uralja… …Az állandósághoz való ragaszkodás: …tevékenysége monoton módon korlátozott, repetitív, artikulációja…az állandóság fenntartásához való, kínosan rögeszmés ragaszkodás irányítja… Az elszigetelt képességekről : …A beszélni tudó gyermekek meghökkentő szókincse, kitűnő visszaemlékezése a több évvel korábbi eseményekre, fantasztikus memóriája, a versek és nevek bemagolása, bonyolult minták, képsorok pontos felelevenítése terén…” Prekop

5 AUTIZMUS A WHO DIAGNOSZTIKUS RENDSZERÉBEN BNO-10
F 84 Pervazív fejlődési zavarok A zavaroknak olyan alcsoportja, melyben a reciprok szociális interakciók és a kommunikációs sémák minőségi abnormalitása észlelhető, melyek az egyén funkcióit minden helyzetben meghatározzák. F 84.0 Gyermekkori autizmus F 84.1 Atípusos autizmus F 84.2 Rett-szindróma F 84.3 Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar F 84.4 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társult túlzott aktivitás F 84.5 Asperger-szindróma F 84.8 Egyéb pervazív fejlődési zavar F 84.9 Nem meghatározott pervazív fejlődési zavar Prekop

6 AUTIZMUS F 84.00 I. abnormális vagy károsodott fejlődés 3 éves kor előtti kezdettel, a pszichopatológia 3 területén jellegzetes abnormális funkciók: II. reciprok szociális interakciók, III. kommunikáció, IV. szűk körű, ismétlődő sztereotip viselkedés. A meghatározott diagnosztikus kritériumokon túl, számos nem specifikus probléma észlelhető, mint fóbiák, alvás és táplálékozási zavarok, dührohamok, (önmaga felé irányuló) agresszió. Prekop

7 RETT-SZINDRÓMA F 84.2 Csak lányoknál ? , normál fejlődést követően a 7. hónap és a 24. hónap között indul. 1. a beszéd, motoros készségek, a kézhasználat részleges vagy teljes elvesztése, amit a fej növekedésének a lassulása kísér, 2. célirányos kézmozgások elvesztése, kézszorítási sztereotípia ,hiperventilláció 3. a szociális és játékfejlődés érintett, de a közösségi érdeklődés megtartott. 4. 4 éves kor körül törzsi ataxia és apraxia kezd kialakulni, és ezt követően gyakran choreoatetoid mozgászavar 5. súlyos mentális retardáció többnyire elkerülhetetlen szövődmény. Korai tünetei emlékeztetnek az autizmus jellegzetes megnyilvánulásaira. Prekop

8 Ajánlott kifejezés: Autizmus spektrum zavar
ASPERGER SZINDRÓMA F 84.50 Bizonytalan nosologiai tétel, megtalálható az autismusra jellemző reciprok szociális interakciók minőségi abnormalitása, amihez az érdeklődés és az aktivitások korlátozott, ismétlődő, sztereotip repertoárja társul. Az autizmustól alapvetően megkülönbözteti, hogy hiányzik a nyelvi vagy kognitív fejlődés késése vagy retardációja. Gyakran társul kifejezett ügyetlenséggel. Határozott tendencia észlelhető, hogy az abnormalitások egészen a serdülőkorig vagy a felnőttkorig fennálljanak. Kora felnőtt korban pszichotikus epizód társulhat hozzá. F 84.8 Egyéb pervazív fejlődési zavar F 84.9 Nem meghatározott pervazív fejlődési zavar Ajánlott kifejezés: Autizmus spektrum zavar Prekop

9 EPIDEMIOLÓGIA Az esetek számának növekedése mutatkozik
Fombonne,E.: PDD 67,5/ Autizmus 10/ Asperger sy. 2,5/10.000 Baird et al.: PDD 57,9/10.000 Chakrabati: PDD 61,3/10.000 Scott et al.: PDD /10.000 Nemek szerinti arány Fombonne: Autizmus – 3:1 Atípusos autizmus – 3:1 Asperger sy – 8:1 Prekop

10 EÜ MINISZTÉRIUM SZAKMAI IRÁNYELVE Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól (Pszichiátriai Szakmai Kollégium , Autizmus Alapítvány : Dr. Balázs, Dr . Stefanik) A dokumentumban az „autizmus” szót használjuk, tág értelemben, a teljes spektrumot beleértve, kivéve ott, ahol a megkülönböztetésnek jelentősége van (az „autisztikus” kifejezés: jelző). Bevezetés Az autizmus közvetlenül illetve közvetve (szűk család) minimum a lakosság 1-1,5 %-t érinti. Korai diagnózist és élethosszig tartó, nagyon különböző szintű gondozást kíván, amely multidiszciplináris feladat. Az „Irányelv” a jelenlegi tudományos evidenciákon és szakmai konszenzuson alapuló jó gyakorlatot tükrözi, összhangban a 7.8. pont alatt felsorolt nemzetközi szakmai ajánlásokkal, publikációkkal,illetve a hivatkozott szakirodalom releváns részével. Prekop

11 A DIAGNOSZTIKUS FOLYAMAT SZINTJEI
1. alapellátási szint; 2. gyermekpszichiátriai (pszichiátriai) szint / kivizsgálás; 3. tercier vizsgálati lehetőség / szint; Prekop

12 SZAKEMBER IGÉNY Az autizmus területén klinikai gyakorlattal rendelkező: gyermekpszichiáter-, pszichiáter szakorvos, pszichológus, gyógypedagógus, a szükséges vizsgálattól függően más bevonandó szakember, pl. gyermekneurológus, neurológus. Optimális: a multidiszciplináris team. Prekop

13 AZ ELLÁTÓRENDSZER FELADATAI
Legkorábban a gyermekgyógyász vetheti föl az autizmus gyanúját - a szülői panasz, védőnői megfigyelés miatt, vagy az általános fejlődési szint követése során végzett rutin fejlődésneurológiai vizsgálat eredményeként, a típusos gyanújelek informális megfigyelése, a gyermekkel való interakció alapján, vagy célzott szűrővizsgálatra építve. A célzott vizsgálat indikációjának alapjai: Általános fejlődési elmaradás irányában (Filipek 2000 alapján) fejlődés-neurológiai vizsgálat indikációja, ha 12 hónap: nincs gagyogás, gesztus (pl. pápá és mutatás); 16 hónap: szavakat sem használ 24 hónap: kétszavas mondatok hiánya (nem csak echolália); bármikor: funkcióvesztés. ha a fentieken túl vagy önmagában: szociális és kommunikációs készségekben elmaradást, szokatlan devianciát és/vagy maladaptív viselkedési tünetek megjelenését észleli a gyermekgyógyász vagy védőnő. Prekop

14 SZOKATLAN KORAI VISELKEDÉSI TÜNETEK, HIÁNYZÓ KÉSZSÉGEK
a tekintet megfelelő spontán alkalmazása a szemkontaktussal kísért, meleg, örömteli arckifejezések használata az érdeklődés vagy öröm megosztás, a névre adott válasz, a szemkontaktus, az arckifejezés, a gesztusok és a hangadás koordinációja, a rá-, és megmutatás szokatlan prozódia; a test, a karok, a kezek, vagy az ujjak repetitív mozgásai vagy tartása; tárgyakkal végzett repetitív mozdulatok. Prekop

15 AZ AUTIZMUS KIALAKULÁSÁNAK VALÓSZÍNŰ ÖSSZEFÜGGÉSEI
Biológiai okok genetikai, kromoszómális, anyagcsere, vírusok, immuntolerancia, perinatális károsodás(ok) Következmények Tartós károsodás az idegrendszer fejlődésében Agyi funkciózavarok: Az ingerfeldolgozás zavarai Naiv tudatelméleti deficit Végrehajtó funkciók zavara Központi koherencia deficit Tünetek: kognitív – kommunikáció - szocializáció Prekop

16 AZ INGERFELDOLGOZÁS ZAVARÁRA UTALÓ TÜNETEK
Fokozott szenzomotoros élménykeresés, ingerkerülés sztereotípiákkal, repetitív késztetésekkel, „fóbiákkal” (Bogdashina) Végrehajtó funkciózavarok tágabb összefüggései vesztibuláris és taktilis ingerek túlzott sajátos keresse, kerülése, alak-háttér rendezés zavarai az ingerek kiválasztása szempontjából megtervezendő, vagy konstruktív dolgok iránti csökkent érdeklődés, ill. azok kerülése (Ayres) Gestalt:, „EXEL tábla memória”, rendszerben gondolkodás (Cohen) Prekop

17 LÁTÁS Bogdashina, O. 2003. túlérzékenység:
Fényben eltakarja a szemét, folyamatosan lefelé néz csökkent működés: Vonzza a fény, a kezét , a mozgó, pörgő tárgyakat nézi Prekop

18 HALLÁS túlérzékenység: befogja a fülét, minden zajra felriad,
fél a kutyaugatástól, a hajvágó olló hangjától, mintha igyekezne saját hangjával kizárni a bejövő zajokat csökkent működés: keresi a zajforrásokat, konyhában, közlekedésben szeret lenni, vagy maga kelt zajokat papírtépéssel, tárgyak dobálásával, ajtócsapkodással, stb. Prekop

19 TAPINTÁS túlérzékenység: érintéstől elhúzódik,
új textíliákat elutasít, kerüli a maszatot ételben, játékban, élénken reagál a hőmérséklet változásaira, fájdalomra csökkent működés: önmaga „gyártja” az ingereket, nehéz, durva felületeket, szűk ruhákat, érintést, szorítást kedveli Prekop

20 SZAGLÁS túlérzékenység: szobatisztasági problémák,
menekül izgatott lesz szagoktól (lovarda), nem (nehezen) vált ruhát, kerüli az illatokat, az emberek társaságát csökkent működés: keresi a szagok, erős illatok forrását, szagolgat, esetleg bepisil, székletével„játszik” Prekop

21 ÍZLELÉS túlérzékenység: étkezésben válogatós,
nyelve hegyét használja ízlelésre, bizonyos ételeket korlátlanul fogyasztana csökkent működés: mindent a szájába vesz, rágcsál, lenyel (PICA), a szokatlan, intenzív, ízkombinációkat kedveli Prekop

22 „ÖNÉRZÉKELÉS” (proprioceptív)
túlérzékenység: furcsa testhelyzetek iránti vonzódik, ügyetlen a finom-mozgása, teljes testtel fordul valami irányába,(a testrészek differenciált mozgatása korlátozott) csökkent működése: gyenge izomtónus, nem érzi saját éhségét, fájdalmat, ügyetlen a mozgása, nincs tudatában saját mozgásos sztereotípiáinak Prekop

23 EGYENSÚLY túlérzékenység:
fél a mozgásos játékoktól, magasságtól, instabil, egyenetlen, felületektől, kerüli a feje pozícióját megváltoztató helyzeteket, megrémül, ha a lába elhagyja a talajt, csökkent működés: nagymozgásos sztereotípiákat keresi, (forgó fotelban, hintán, magasságban szeret lenni) Prekop

24 A NAIV TUDATELMÉLET ZAVARA
A naiv tudatelmélet képesség tesz minket arra, hogy gondolatokat, érzelmeket, szándékokat tulajdonítsunk másoknak, és mások viselkedését ezekből a mentális állapotokból eredeztessük. Ezért vagyunk képesek a komplex emberi viselkedést értelmezni magyarázni előre jelezni, „bejósolni” E készség sérülésével a személy nem képes mások belső állapotait reprezentálni, elképzelni ezek nem hatnak viselkedésnek vezérlésére, szociális viselkedésére és kommunikációjára, A viselkedésben a társas kölcsönösség, a kétirányúság hiánya, károsodása mutatkozik. Prekop

25 A „GONDOLATOLVASÁS” ELSAJÁTÍTÁSÁSNAK ELMÉLETE
SZÁNDÉK AZONOSÍTÁS Mozgásos ingerek osztályozása primitív szándékosságot mutató mentális állapotok szerint. TEKINTET AZONOSÍTÁS Szem, vagy szem-szerű ingerek felismerése Tekintet irányának kiszámítása Egyszerű következtetések alkotása mások tekintetéről KÖZÖS/MEGOSZTOTT FIGYELEM Háromoldalú reprezentációk építése (e én és a tárgy, amit közösen vizsgálunk IV. TUDATTEÓRIA ToM (THEORY OF MIND) Mentális állapotokról való fogalmak kifejezve: pl.: TUDOM, HOGY TUDOM, ÉRZEM, TUDOM, HOGY NEM TUDOD, stb. E tudás tárolása, spontán, helyes alkalmazása Prekop

26 KIVITELEZÉSI FUNKCIÓK ZAVARA: „KIGONDOLNI, MEGCSINÁLNI”
A viselkedés (távoli) célok érdekében történő összerendezése - koordináció - cél és körülmények felmérése valóság monitorozása - viselkedési terv készítése - A célszerű viselkedés rugalmas kivitelezése Sérülése:komplex, célvezérelt viselkedés zavara sztereotip, repetitív viselkedésmintázatok, beszűkült érdeklődés - perszeverációs hibák - késleltetési képesség zavara FEJLŐDÉSI KÉSÉS FUNKCIONÁLIS ZAVAROK Prekop

27 A KÖZPONTI KOHERENCIA – DEFICIT MEGNYILVÁNULÁSAI
Kommunikáció: kommunikáció zavarai - sajátos szóhasználat, sztereotip beszéd, szószerinti értelmezés - echolália Kognitív zavarok: - észlelési sajátosságok - mechanikus memória - figyelmi problémák - kontextus-függetlenség Társas kölcsönösség: - kétirányú kapcsolatok zavarai - gondolatolvasás a szemkontaktus funkcionális használatával, érzelmek felismerésének zavarai, beleélés problémái Prekop

28 ÁTLAGOS ÉS „AUTISZTIKUS” FEJLŐDÉS 12 HÓNAPOS KOR TÁJÁN
Társas viselkedés mások arcát figyeli , hogy megértse pl. min, miért nevet, ránevet a másik személyre – felnőttel, kortárssal való kontaktus keresése, mások viselkedését utánozza Közös figyelem kezdeményezése, fenntartása Tekintet irányának változtatása a tárgy és a másik személy arca között, Érzelmek kifejeződése - distressz - dühkitörések Kommunikáció - gagyog, ciklizál , szavakat utánoz, spontán mond, gesztikulál, - felé irányuló beszéd megértése, instrukciók követése „Autisztikus” viselkedési tünet lehet Öningerlő viselkedés - fülek befogása - neve hallatán nem fordul a hangforrás irányába elrévedő tekintet - Látszólag indokolatlan érzelem megnyilvánulások, sírás, nevetés : Prekop

29 közös figyelmet kezdeményező rá- vagy megmutatás szociális érdeklődés
AUTIZMUSRA UTALÓ ELŐJELEK 18 HÓNAPOS KOR TÁJÁN CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) (Cohen) Hiányzó viselkedés: szerepjáték közös figyelem közös figyelmet kezdeményező rá- vagy megmutatás szociális érdeklődés szociális játék Tapasztalható viselkedés: érintő mutatás funkcionális játék ép motoros fejlődés Prekop

30 (PIA) SZÜL INTERJÚ (Stone, Hogan)
Szülők által leggyakrabban felismert tünetek, panaszok: 1. Szociális kapcsolatok, 2. Kölcsönös kapcsolatok, 3. Motoros utánzás, 4. Nem verbális kommunikáció, 5. Nyelvi megértés, 6. Tárgyhasználat zavarai Szülők számára kevésbé feltűnő tünetek: 1. Érzelmi válaszok, 2. Észlelési sajátosságok, 3. Mozgásos viselkedés zavarai, 4. Azonossághoz való ragaszkodás Prekop

31 CÉL A KORAI DIAGNÓZIS A szülők panaszai a védőnői státuszlappal is többé-kevésbé követhetők A speciális vizsgálatokat mielőbb érdemes kezdeményezni. A korai diagnózis lehetőséget ad - szülők képzésére - a gyerek mielőbbi fejlesztésére, - a későbbi viselkedésproblémák elkerülésére, - az érdekvédelemre - … Prekop

32 1021. Budapest Lipótmezei út 5.
Tel.: , Prekop

33 VADASKERT ALAPÍVÁNY - AUTIZMUS MUNKACSOPORT Az autizmussal foglalkozó szakmai műhelyekhez hasonlóan a „Vadaskertben” kialakított „autizmus” munkacsoport a diagnosztikai és terápiás feladatok mellett jelentős figyelmet fordít a szülők képzésére, ahová gyermeküket vagy autizmus diagnózissal, az autizmussal kapcsolatban tájékozottan, képzetten vagy ezek nélkül érkeznek előjegyzés alapján. Beavatkozások fő területei: Vizsgálatok: informális és formális (beszélgetések, tesztek) ADI, ADOS, PEP, IQ, stb. Szülőképzés: 4 részes autizmusról szóló elmélet és gyakorlat egyéni és kiscsoportos keretek között, A tanult módszerek és elkészített eszközök bevezetése a gyerekkel és a szülővel közösen, Csoportos terápiák: a gyermekeknek, „klub” a szülőknek, Után-követés, kapcsolattartás a gyermekkel dolgozó pedagógusokkal, Prekop

34 A SZÜLŐTRÉNING TARTALMA 1.
1. Az autizmus tünetei, sajátosságai, a hiányzó képességekből eredő tünetek megértésének lehetőségei, azok jelentősége. A kommunikáció korlátai és a segítségadás alternatív módszerei A GYERMEK ALTERNATÍV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZEI 2. A szülők közléseinek alternatív eszközei, amelyek segítik a gyermeket azok megértésében NAPIREND, folyamatábrák 3. A környezet ingereinek összefüggései a gyermek viselkedésének és a család mindennapi életének szempontjából, az optimális környezet kialakításának szempontjai, ÉRZÉKELÉSI, ÉSZLELÉSI, ÉRTELMEZÉSI PROBLÉMÁK és A KÖRNYEZET ÁTALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Prekop

35 A SZÜLŐTRÉNING TARTALMA 2. 4
A SZÜLŐTRÉNING TARTALMA A hiányzó képességek pótlását követően tapasztalható viselkedésproblémák azonosítása, elelemzési szempontjai, következmények hatása a viselkedésproblémákra, azok rendezésének, megelőzésének, átalakításának szabályai, jutalmazás módszerei VISELKEDÉSMÓDOSÍTÁS, ÉTKEZÉSI, ALVÁS és A SZOBATISZTASÁGI PROBLÉMÁK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI A társas viselkedés, az önszervezési nehézségek segítségének lehetőségei, jelentősége a játéktevékenységek, önkiszolgálás, stb. megszervezésében „STUKTURÁLT ÖNÁLLÓ ÉS TÁRSAS TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE, ÉNKÖNYV” Szakirodalom ajánlás:JOGOK, LEHETŐSÉGEK, SZÜKSÉGLETEK A CIVIL SZERVEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEK KÖRÉBEN Prekop

36 MI TÖRTÉNIK A TRÉNING ALATT ÉS UTÁN?
A tréninggel párhuzamosan egyéni segítséget nyújtunk az Autisták Országos Szövetségével együttműködésben. Kollégáink közreműködésével a szülők közösen készítik el a szükséges vizuális segítségadás eszközeit: a napirendet, a kommunikációs kártyákat, folyamatábrákat, konzultálunk az otthon megkezdett Én-könyv (szöveges fotóalbum) szerkesztésének technikai és tartalmi szempontjairól. Az eszközök bevezetésébe (kis sikerrel) meghívjuk a gyermekkel foglalkozó pedagógusokat is, így a szülőkkel közösen kezdjük el azok használatát ambuláns keretek között a tréningen tanult elvek alapján. Prekop

37 TOVÁBBI LEHETŐSÉGEINK
A későbbiekben kontrollok, konzultációk, szülő és gyermekklub, iskola-előkészítő csoport és kórházi osztályos intenzív „ott-alvós” szülő-gyerek és serdülő csoportokban segítjük a szülőket és, vagy a gyerekeket a speciális eszközök minél kiterjedtebb, pontosabb alkalmazásában. A szülők lehetőségeikhez mérten 2-3 hónappal az első találkozás után tevékeny résztvevői és segítői gyermeküknek. TOVÁBBI LEHETŐSÉGEINK Prekop

38 SZÜLŐTRÉNING Prekop

39 HA GYANÚ MERÜL FEL SZÜLŐBEN VAGY ÖNÖKBEN
Kérjük, hogy a gyerekeket mielőbb küldjék kivizsgálásra, ha fenti tüneteket tapasztalják vagy, ha szülő ezek miatt aggódik. Rengeteg a teendő, amivel az állapot javítható, a súlyos viselkedésproblémák elkerülhetők. Az Országos Autizmus Stratégia ígérete szerint fejlesztik a szolgáltatásokat az autizmussal élő emberek és családjuk életminőségének javítása érdekében. Autizmus-Tény-Képek Kiváló eszközeikkel, szaktudásukkal, értékes dokumentációikkal számítunk a segítségükre. Prekop

40 www.vadaskertalapitvany.hu Telefon: 06-1-3921400
Első időpont egyeztetés: TEL: hétfő-péntek: 12-13h között Prekop

41 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! Prekop Csilla
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK autizmus.lap.hu KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! Prekop Csilla gyógypedagógus Prekop


Letölteni ppt "Az autizmus spektrum zavarok klinikai megjelenése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések