Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közigazgatás. A közigazgatás szervezete •Központi feladatok: minisztériumok és országos hatáskörű szervek •Helyi feladatok: önkormányzati hivatalok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közigazgatás. A közigazgatás szervezete •Központi feladatok: minisztériumok és országos hatáskörű szervek •Helyi feladatok: önkormányzati hivatalok."— Előadás másolata:

1 A közigazgatás

2 A közigazgatás szervezete •Központi feladatok: minisztériumok és országos hatáskörű szervek •Helyi feladatok: önkormányzati hivatalok •Országos feladatok – egyes szakágazatokért felelős minisztériumok, pl.:oktatás, kultúra, egészségügy, •Szervezetek irányítás – rendőrség, honvédség, vámőrség stb.

3 Országos hatáskörű szervek •Ksh •Apeh •Ántsz •Földhivatal – regionális szervek, ún. dekoncentrált szervezetek •Oh – ennek is regionális hivatalai

4 Védelmi funkciók Képzés, oktatás Kutatás, fejlesztés Egészségügy TB-, jóléti szolgáltatások Lakás-, települési infrastruktúra Környezet- védelem Kulturális szolgáltatások Párt-, hitéleti- és civil tevékenységek Információ- szolgáltatás Alap- infrastruktúra Pénzügyi, üzleti szolgáltatások Mezőgazdaság, bányászat, ipar Tömeg- közlekedés Hálózatfüggő szolgáltatások Monetáris rendszer Gazdasági funkciók Jóléti funkciók Kulturális funkciók Törvény- alkotás Igazság- szolgáltatás Végre- hajtás Honvédelem Rendvédelem Államhatalmi funkciók Az állami felada trendszer

5 ÁllamigazgatásÖnkormányzati igazgatás KÖZPONTIKÖZPONTI TERÜLETITERÜLETI - Kormány (+segítő és hivatali szervek) minisztériumok, korm./kp. hivatalok Helyi (területi és települési) önkormányzatok Területi államigazgatási szervek Közigazgatási szervezetrendszer Terület- fejlesztés OTF Rft Mft Kistérségi ft /többcélú kistérségi társulás - Autonóm áll.ig. szervek

6

7 A kistérségek •2007. évi CVII. Törvény – 174 kistérség •Névadó: a székhelytelepülés (pl. bajai, pásztói, sásdi stb kistérség) •A közigazgatás átalakítása minősített többségű törvényt igényelt, ez nem volt meg •Ezért: többcélú kistérségi társulások jöttek létre- anyagi ösztönzés

8

9

10 Régiók •Az EU csatlakozással összefüggésben szükség volt ún. „statisztikai-tervezési” közigazgatási egységek létrehozására •Így alakultak ki a régiók, ezekből 7 van •Az EU adatszolgáltatás ezek alapján történik, ezek alapján mérik pl. a GDP-t+más mutatókat •Nem közigazgatási egységek, nincs önkormányzatuk

11 •Vezetésüket Regionális Tanácsok látják el •Ezekbe a kormány nevezi ki a tisztségviselőket •Több országos hivatal regionális alapon szerveződik, például az Oktatási Hivatalok

12

13

14 Feladatrendszer I. •Két alapvető feladattípus: –Közszolgáltató (saját megoldásban, vagy kiszerződéssel) –Közhatalmi (hatósági jogalkalmazás és jogalkotás) –Strukturálisan tagozódó feladat- és hatáskörök –Gazdasági (helyi térségfejlesztés, munkahelyteremtés, helyi infrastruktúra – ivóvíz, szennyvíz, hulladék, telefon, gáz, út, köztisztaság, környezet) –Humán szolgáltatások (óvoda, alsó- és középfokú oktatás, helyi kulturális szolgáltatások, szociális és egészségügyi szolg.) –Rendvédelem, tűzoltóság

15 Feladatrendszer II. •Kötelező feladatok – csak törvény írhat elő. Alapfeladatok az Ötv-ből (8.§ (1)bek.), továbbiak a szakmai törvényekből –Környezetvédelem –Lakásgazdálkodás –Vízrendezés és elvezetés –Csatornázás –Településfejlesztés és –rendezés –Köztemetők fenntartása –Helyi közutak és közterületek fenntartása –Helyi tömegközlekedés –Köztisztaság és településtisztaság –Óvoda, alapfokú nevelés, oktatás, szociális és egészségügyi ellátás –Közművelődés, sport –Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása –Egészséges életmód feltételeinek biztosítása

16 Az intézmenyrendszer •3600 óvoda •3300 általános iskola, közel 800 ezer tanuló •302 gimnázium •340 szakközépiskola •100 sportlétesítmény •60 ezer kórházi ágy •3700 köztemető •600 ezer km. belterületi út •Napi 1,6-2,0 millió köbméter vízmennyiség szolgáltatása

17

18 Feladatrendszer III. •Önként vállalt feladatok – és vállalkozási tevékenység •Államigazgatási –Jogalkalmazás (engedélyek, adatközlés, szankciók stb.) –Katasztrófa-elhárítás –Kiszolgáló jellegű (pl. választások

19

20

21

22 Szervezetrendszer •Rendszerváltás előtt kétszintű –Alapszint (1500) község-város –Járások (1983-ig) –Körzetközpontok (1984-től) –Megyék (19) –Hierarchikus kapcsolatok

23 •Új önkormányzati rendszer –Kb. 3100 helyi önkormányzat –Gyenge megyei szint –22 megyei jogú város –Községek – körjegyzőségek, társulások –főváros •Decentralizáció sajátos megvalósítása: –Gyenge megye –Dekoncentrált szervezetek –Regionalizáció?

24 DarabszámLakosságs zám megoszlás a(%) Kiadások az összes önk. kiadás %-ában Főváros1-19,9 Fővárosi kerületek 231811,3 Megyei önkormányzat 19-10,9 Megyei jogú város 222018,4 Egyéb város1952522,9 Nagyközség222115,6 Község26912611,0 Összesen3173100

25 Az önkormányzatok koncentrációja(1994 ) Egy települési önkormányzatra jutó népesség (fő) Magyarország3322 Franciaország (36 664 önkorm.) 1584 Ausztria3000 Dánia18412 Írország (84 önkormányzat) 41667

26 Gazdasági jellemzők I •Az önkormányzati rendszer létrejöttével nemcsak a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos döntési funkció decentralizálódott, hanem átalakult az állmháztartás rendszere)

27 •Privatizációs bevételből való részesedés •A költségvetési szektor differenciálódása, az államháztartási alrendszerek önállósodtak. Átláthatóbb pénzáramlás, összehangoltabb feladatellátás - decentralizáció •Egyik változás: az állami tulajdon lebontása. Versenyszférában privatizáció, önállósult államháztartási rendszerek részére történő vagyonátadás (tb. tulajdon, önkormányzatoknál korábbi kezelői jogból tulajdonosi jog)

28 Gazdasági jellemzők II. •Gazdasági alapokat az Alkotmány rögzíti három tételben: –Saját bevételek –Állami támogatás –Önkormányzati vagyon

29 •Keretszabályok az Ötv.ben: –Bevételeivel önállóan gazdálkodik –Tulajdonával önállóan rendelkezik –Feladatai ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik –Hitelt vehet fel, kötvényt bocsáthat ki –Gazdálkodását az ÁSZ ellenőrzi •Keretszabályok az Áht.-ben: –Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás helyi szintje –Gazdálkodás éves költségvetés alapján történik

30 Központi költségvetés Társadalombiztosítási Alapok •Egészségbiztosítás •Nyugdíjbiztosítás Önkormányzati Rendszer Decentralizált Pénzalapok ÁLLAMHÁZTARTÁS

31 2007 mrd Ft %kiadás/G DP (%) Központi költségvetés83405133 Egészségbiztosítási Alap Nyugdíjbiztosítási Alap 1669 2562 11 16 7 10 Helyi önkormányzatok31761913 Elkülönített Alapok41330,2 Összesen:16 159100,063,9 GDP: 25 280 mrd Ft

32 Az önkormányzatok kiadásai (1993-2000évek átlaga) A GDP %-ábanÁHT összkiadás % Magyarország11-1323-26 Franciaország9-1118-20 Ausztria8-1015-18 Dánia30-3243-45 Finnország20-2238-40 Szlovákia3-56-8

33 •A feladatmegoldás alternatív módjai: –A közszolgáltatások szerződésbe adása (pl. hulladékkezelés) –Koncesszió –Nonprofit szervezetek bevonása –Privatizáció

34 Közigazgatási feladatok csoportjai II. Államigazgatási feladatok Általános közérdek -helyi-területi viszonyokhoz nem kötődő feladatok vagy - helyi érdekkel szemben érvényesítendő feladatok (országos, területi/helyi) Önkormányzati igazgatási feladatok Szűkebb közösségi érdek -helyi (települési, megyei, fővárosi) önkormányzati feladatok -köztestületi feladatok I. Központi feladatokTerületi feladatok


Letölteni ppt "A közigazgatás. A közigazgatás szervezete •Központi feladatok: minisztériumok és országos hatáskörű szervek •Helyi feladatok: önkormányzati hivatalok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések