Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Council of European Municipalities and Regions (Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Council of European Municipalities and Regions (Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa)"— Előadás másolata:

1 Council of European Municipalities and Regions (Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa)

2 A Szervezetről: 1951 Genova Európai polgármesterek egy csoportja Európa legnagyobb önkormányzati szervezete 35 ország, 100 ezer település (helyi és regionális önkormányzat) Éves költségvetése: 2,5 millió Euro (tagdíj + Európai Bizottság támogatása – 15 %) Székhely: Párizs és Brüsszel

3 CEMR tevékenysége, céljai Európa egyesülésének elősegítése, melynek bázisa nem más, mint a regionális és helyi önkormányzás és demokrácia. Törekvés arra, hogy Európa jövőjének alakításában a helyi és regionális önkormányzatok közreműködő szerepe minél erősebb legyen. Az Európai jog és politika befolyásolása. Helyi és regionális szintű tapasztalatcsere. Együttműködés a partnerekkel és a világ más szervezeteivel. CEMR munkájának főbb területei: - Regionális politika - Közlekedés - Környezetvédelem - Esélyegyenlőség - Közigazgatás Munkacsoportok szerepe az EU törvényeinek megalkotásában (előkészítés, véleményezés)

4 Tagországok

5 Szervezeti felépítés CEMR három kormányzó testület - Politikai Bizottság (Policy Committee) - Végrehajtó Testület (Executive Bureau) - Közgyűlés (General Assembly) Policy Committee: általában évente kétszer tanácskozik a szervezet legfőbb testülete az országok küldötteiből áll (2-6 fő/ország) Executive Bureau: A Politikai Bizottság ülései között hozza a döntéseket. Általában szintén évente kétszer ülésezik. General Assembly: általában a három évben egyszer találkoznak. A tagszövetségek tanácskozását teszi lehetővé. A CEMR’s Elnökét, és az elnökség tagjait a Politikai Bizottság választja 3 éves időtartamra.

6 Tisztségviselők Elnök: Dr Michael Häupl Bécs város főpolgármestere Az Osztrák települések és városok Szövetségének elnöke Általános elnökhelyettes: Anders Knape a Svéd Önkormányzati Szövetség elnöke Igazgatási (Végrehajtási) Elnökhelyettesek: Bärbel Dieckmann Bonn polgármestere Oldrich Vlasak Európa Parlamenti Képviselő Walter Veltroni Róma polgármestere Nikitas Kaklamanis Athén polgármestere és KEDKE elnöke Tiszteletbeli Elnök: Valéry Giscard d'Estaing

7 7 alelnök Női képviselők választott elnöke: Jocelyne Bougeard (Rennes polgármestere) Főtitkár: Jeremy Smith (2009-ig) Munkaszervezet: •Szervezési és Titkársági munkacsoport •Pénzügyi Bizottság •Könyvvizsgálók UCLG (Egyesült Városok és Önkormányzatok Világszervezete) Választott alelnök: Dr. Wolfgang Schuster (Stuttgart polgármestere)

8 Magyar részvétel a CEMR munkájában Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖÉOSZ) Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) Magyar Faluszövetség (MF) Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

9 Magyar részvétel a CEMR munkájában A CEMR 1999. októberében felvette teljes jogú tagjai közé a magyar önkormányzati szövetségeket. A magyar önkormányzati szövetségek aktívan 2004-től vesznek részt a CEMR munkájában. - 2005. – Esélyegyenlőségi munkacsoport Európai Charta a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben - Testvérvárosi kapcsolatok CEMR kezdeményezésre – 2004-ben TÖOSZ elvállalta a testvérvárosi kapcsolatok koordinálásának szerepét. - „2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év”: Kommunikáció Részvétel a szakértői munkacsoportban - Előttünk álló feladatok, terveink

10 CEMR tevékenysége Európai Alkotmány: az európai polgárok érdekeinek, igényeinek megfelelő döntéseket és döntési mechanizmusokat kell tartalmaznia szélesebb nemzetközi együttműködés szubszidiaritás Helyi és regionális önkormányzatok szerepvállalása Gazdasági és társadalmi stabilitás megteremtésének fontossága az európai növekedés megindulásában Bővítési folyamat kihívásai Közös politika, kooperációs módszerek és gyakorlat növelése Állampolgárok felé tájékoztatás (Unió működésének, célkitűzéseinek megismertetése) Belpolitikai kérdések: közszolgáltatások javítása, munkaidő szabályozása – konzultáció fontossága Fenntartható fejlődés Kohéziós politika (finanszírozás és a kohéziós politika hatékonysága) Helyi önkormányzás kartája Twinning („ikresítés”) – testvértelepülési hálózat

11 „Európai Charta” a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben (Az európai helyi és regionális önkormányzatok chartája, amelyben elkötelezik magukat az emberek közötti nagyobb egyenlőség megteremtése mellett, hatásköreik és a partnerség felhasználásával)

12 „Európai Charta” a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben A Charta: - az európai helyi és regionális önkormányzatoknak szól - annak aláírására kéri fel őket, hogy nyilvánítsák ki hivatalosan elkötelezettségüket a nők és a férfiak egyenlőségének elve mellett és hatásköreiken belül a chartában megfogalmazott vállalásokat hajtsák végre.

13 „Európai Charta” a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben A chartát aláíró önkormányzat vállalja:   kidolgoz egy Esélyegyenlőségi Cselekvési Tervet, melyben megjelöli a prioritásokat, a tevékenységeket és az erre fordítandó erőforrásokat is.   a területén lévő valamennyi intézménnyel és szervezettel együttműködik annak érdekében, hogy elősegítsék a valódi esélyegyenlőség érvényesülését a gyakorlatban.

14 Testvértelepülési hálózat A testvérvárosi mozgalom, a II. Világháborút követően 1951-ben indult el hódító útjára, ekkor egy új típusú együttműködési formaként, mely „olyan találkozásokat tett lehetővé, melyek során két önkormányzat az európai értékeket szem előtt tartva, közösen lép fel a jelentkező problémákkal szemben és egyre szorosabb, baráti viszonyt alakít ki egymással”. - Szimbolikus szerződések, amelyek különleges alkalmat szolgáltatnak a nemzetek közötti tapasztaltcserére, a közös értékek felismerésére, valamint az ellentétek feloldására. - Politikai természetűek is, hiszen hozzájárulnak az európai egység megteremtéséhez, az európaiság gondolatának megalapozásához tovább erősítve az európai identitást, és lehetővé teszik a határokon átnyúló, a nemzeti kormányok hatáskörén kívül eső konfliktusok, problémák megoldását.

15 Testvértelepülési hálózat Kb. 30.000 testvérvárosi kapcsolat létezik szerte a világon. - - A CEMR elsődleges prioritásai között tartja számon a testvérvárosi mozgalom sorsát, és támogatja azt. - A testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó CEMR állásfoglalásokat a CEMR testvérvárosi szekciója készíti elő. A szekció munkájában az egyes CEMR tag- önkormányzati szövetségek képviselői vesznek részt.

16 Testvértelepülési hálózat „Twinning in Europe: beyond exchange” /Testvérvárosi kapcsolatok Európában : több mint csereprogram/ 4 évente kongresszus Alapgondolatai: - Együttélés – Szolidaritás - Kölcsönös megértés Segítsék az európai emberek együttélését Együttműködés konkrét formáinak kialakítása Korszerű kommunikáció bevonása a kapcsolatrendszerbe Fiatalok szerepének erősítése Újszerű kapcsolati elemek, gyakorlati módszerek

17 RODOSZ 2007.május közös nyilatkozat (melyben kifejezésre jutatták azon elkötelezettségüket, hogy biztosítsák, hogy a testvér-települési mozgalom megfelelő eszközként szolgáljon a világ összes polgárainak és kultúráinak integrációjához.) A nyilatkozat kihangsúlyozza:   A testvér-települési kapcsolatok különleges szerepet játszanak a tagjelölt országok EU – ba való belépési folyamatának előkészítésében, és az EU - val szomszédos országokkal való jó viszony ápolásában.   A testvér-települési kapcsolatok segítenek hidakat építeni a mediterrán országok települései között, és hozzájárulnak a béke alapjainak megteremtéséhez a térségben.   A testvér-települési kapcsolatok segíthetik a fejlődő országok felzárkózását is.   Az európai uniós intézményeknek szoros együttműködést kell kialakítaniuk az önkormányzatokkal, és a CEMR-nak ebben a folyamatban koordinátori szerepet kell játszania.   A testvér-települési kapcsolatok segítenek elmélyíteni a párbeszédet és az egyeztetéseket egy, az EU alapvető elveihez, intézményeihez, polgárainak alapvető jogaihoz kapcsolódó szerződés megfogalmazásához, elfogadásához, amelyeken az Európai Uniónak alapulnia kell.

18 Testvértelepülési hálózat Európa a Polgárokért (2007-2013) című program. Testvér-települési pályázatok („Aktív polgárokat Európának” elnevezésű 1.számú akciójának részeként) - kiírója az EU Bizottság - pályázat benyújtása: Brüsszel (kiértékelése, kiválasztás is itt történik) Két program: 1. Testvérvárosok polgárainak találkozóira vonatkozó támogatás 2. Testvérvárosok tematikus hálózatának támogatása.

19 Testvértelepülési hálózat Magyar önkormányzatok: 45 ország, 1940 önkormányzat (1872 európai) Pályázatok: 4.-5. hely (EU Bizottság által kiírt pályázatok sikeressége) TÖOSZ: - CEMR testvérvárosi szekcióban képviseli a magyar önkormányzatokat és önkormányzati szövetségeket. -Részt vesz a CEMR EU Bizottsággal folytatott egyeztetéseken (érdekképviselet – pályázat kiírása, tartalma, szerkezet kialakítása) -Információ szolgáltatás a magyar önkormányzatoknak, önkormányzati szövetségeknek - Pályázati dokumentáció űrlapjainak nem hivatalos magyar fordítása

20 2008-2010: 4 mandátum Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR), Politikai Bizottság magyar delegáció I. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) Tag: Zsiros Sándorné, Alsózsolca polgármestere, női tagozat elnöke Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) Póttag: Vécsey László, Szada, polgármestere, elnökségi tag II. Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) Tag: Kósa Lajos, Debrecen polgármestere, MJVSZ elnöke Póttag: Dr. Kovács Zoltán, Debrecen képviselő-testületi tag III. Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) Tag: Dr. Sárhegyi Judit, Szentbalázs polgármestere Póttag: Martényi János, Kölked polgármestere IV. Magyar Faluszövetség (MF) Tag: Fenyődi Attila, Bucsa alpolgármestere Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Póttag: Wittinghof Tamás, Budaörs polgármestere

21 Előttünk álló feladatok, terveink CEMR: 2009. Európai parlamenti választások előtt a testvér-települési kapcsolatok segíthetik elmélyíteni a párbeszédet és az egyeztetéseket egy, az Európai Unió alapelveivel, intézményeivel, az európai polgárság alapvető jogaival kapcsolatos Szerződés elfogadására vonatkozólag. Feladat, hogy kezdeményező szerepet vállaljon mint összekötő a helyi önkormányzataink és az európai intézmények között, fejlesszen ki gyakorlati eszközöket a testvér-települési mozgalom támogatására és működjön együtt az önkormányzatok és régiók összes hálózatával a béke ösztönzése érdekében. Magyar delegáció: Együttműködés az Európai Unió szervezeteiben tevékenykedő delegáltakkal: - Aktív részvétel az európai önkormányzati érdekegyeztetési folyamatokban - Közös álláspont az aktuális európai kérdésekben Környezetvédelem, fenntartható fejlődés, közlekedéspolitika Oktatás Kisebbségek helyzete Szegénység elleni küzdelem

22 Köszönöm megtisztelő megtisztelő figyelmüket ! figyelmüket ! Zsiros Sándorné Telefon: 46/520-02 Telefon: 46/520-02 Mobil: 30/681-4315 Mobil: 30/681-4315 E-mail: zsirosrebeka@freemail.hu E-mail: zsirosrebeka@freemail.hu


Letölteni ppt "Council of European Municipalities and Regions (Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések