Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KATONAI ALAPISMERETEK KONFERENCIA „A hazáért mindhalálig” BALATONKENESE 2011. FEBRUÁR 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KATONAI ALAPISMERETEK KONFERENCIA „A hazáért mindhalálig” BALATONKENESE 2011. FEBRUÁR 22."— Előadás másolata:

1 KATONAI ALAPISMERETEK KONFERENCIA „A hazáért mindhalálig” BALATONKENESE 2011. FEBRUÁR 22.

2 CZANK LÁSZLÓ NY. ALEZREDES ZMNE KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI RÉSZLEG ELŐADÓ TELEFON: 06 30 607 2284 EMAIL: CZANK.LASZLO@ZMNE.HU

3 A HONVÉDELMI ALAPISMERETEK TÁVOKTATÁSI RENDSZER ALKALMAZÁSA A PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSÉSÉBEN A KVÍZ PROGRAM BEMUTATÁSA A KATONAI ALAPISMERETEK PEDAGÓGIAI RENDSZER A GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK BEMUTATÁSA AZ ELŐADÁS VÁZLATA

4 A tantárgy neve Katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy A közös cél A DIÁKOK FELKÉSZÍTÉSE A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE A TANTÁRGY TÁRSADALMI ELISMERTSÉGÉNEK FOLYAMATOS JAVÍTÁSA

5 A PEDAGÓGIAI RENDSZER

6 A PEDAGÓGIAI RENDSZER ELEMEI AKKREDITÁLT KERETTANTERV TANKÖNYV JAVÍTOTT 2. KIADÁS TANÁRI KÉZIKÖNYV MUNKAFÜZET ÁPRILIS 30. KÉZIRAT AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÓ: HM KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK A JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS FOLYAMATBAN VAN 2013. JANUÁR 1. KatonaSuli honlap KVÍZ

7 A PEDAGÓGIAI RENDSZER ÖSSZEFÜGGÉSEI KERETTANTERV TÉMAKÖRÖK ÉS TARTALMAK TANKÖNYV LECKECÍMEK ÉS BEVEZETŐ KÉRDÉSEK KERETTANTERV BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK TANÁRI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTAN TANULÓI TEVÉKENYSÉG KERETTANTERV TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI TANÁRI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTAN ELÉRENDŐ CÉLOK KERETTANTERV TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI TANÁRI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTAN ELÉRENDŐ CÉLOK KÉT SZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

8 HM HUMÁNPOLITIKAI FŐOSZTÁLY OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZŐ OSZTÁLY (KatonaSuli honlap) KÖZÉPISKOLÁK A PEDAGÓGIAI RENDSZER ELEMEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL TELJES FELELŐSSÉGGEL A DIÁKOK FELKÉSZÍTÉSE A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE KATONAI ALAPISMERETEK INFORMÁCIÓS RENDSZER ZMNE KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI RÉSZLEG A MAGYAR HONVÉDSÉG ALAKULATAI (TOBORZÓ IRODÁK) A PEDAGÓGIAI RENDSZER ELEMEIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, SZERVEZÉSI INFORMÁCIÓK A TANÁROK ELMÉLETI FELKÉSZÍTÉSE, FOLYAMATOS KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG A TANKÖNYVSZERZŐKKEL A GYAKORLATI ILL. A BEMUTATÓ FOGLALKOZÁ- SOKHOZ A FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA

9 HONVÉDELMI ALAPISMERETEK TÁVOKTATÁSI RENDSZER TÁVOKTATÁS SZERVEZŐ 7 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN 1 FÉLÉVES 3 KREDITES TANTÁRGY

10 FÉLÉVEKFŐ 2007/2008. I.279 2007/2008. II.526 2008/2009. I.778 2008/2009. II.802 2009/2010. I.853 2009/2010. II.463 2010/2011. I. (II.)862 (935) ÖSSZESEN5498 HONVÉDELMI ALAPISMERETEK – ADATOK A TANTÁRGYAT FELVETT HALLGATÓK SZÁMA

11 HONVÉDELMI ALAPISMERETEK – ADATOK A BEKÜLDÖTT ÍRÁSBELI DOLGOZATOK SZÁMA FÉLÉV Hadtör- ténelem Lő- kiképzés ABV ismeret Terep- tan Törvény- ismeret Béketá- mogatás összesen 2007/2008. I.2428471597130 2007/2008. II.71881474723 399 2008/2009. I.158146111884743593 2008/2009. II.150144110864642578 2009/2010. I.17314112547873576 2009/2010. II.1066770423016331 2010/2011. I.167118132536330563 ÖSSZESEN8497327423783051643170

12 HONVÉDELMI ALAPISMERETEK – ADATOK A KOLLOKVIUMOK ÉRDEMJEGYEI A kollokviumok átlagai A tantárgyat felvett és eredményes vizsgát tett hallgatók aránya 3,0857,10 % félév elégtelenelégségesközepesjójelesösszesen 2007/2008. I.025344027126 2007/2008. II.137912611740375 2008/2009. I.778015423041582 2008/2009. II.8811717617011562 2009/2010. I.8214715513326543 2009/2010. II.2478928626306 2010/2011. I.5011217412655517 ÖSSZESEN3346389119022263011

13 TÁVOKTATÁSI RÉSZLEG TÁVOKTATÁS SZERVEZŐ (TUTOR) OKTATÓI MUNKACSOPORT Digitális tananyag KÖZÉPISKOLAI TANÁROK KATKOZEP@ZMNE.HU FELH.NÉV: tanar JELSZÓ: K10sCz11 1. PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSRE ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS 2. A PEDAGÓGUSOK FOLYAMATOS ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉSE ZMNE – KLHTK KATONAI ALAPISMERETEK TÁVOKTATÁSI RENDSZER www.zmne.hu/oktatás/honvédelmi felkészítés CÉLOK

14 http://193.224.76.12:8080/apex/f?p=101 FELH.NÉV: tanar JELSZÓ: K10sCz11

15 FEJEZET SORSZÁMA FEJEZET MEGNEVEZÉSE MODULOK SZÁMA (DB) OLDALSZÁM I.Jogszabályismeret19165 II.Biztonságpolitikai és szövetségi ismeretek7172 III.Modern háborúk8151 IV.Hadtörténelmi ismeretek15131 V.A Magyar Honvédség666 VI.Béketámogató műveletek VII.Általános harcászat772 VIII.Túlélési ismeretek765 IX.Katonai logisztika12127 X.ABV védelmi ismeretek12171

16 FEJEZET SORSZÁMA FEJEZET MEGNEVEZÉSE MODULOK SZÁMA (DB) OLDALSZÁM XI. A tájékozódás alapjai és modern eszközei XII.Egészségügyi ismeretek185 XIII.Haditechnikai ismeretek14190 XIV.Általános lőkiképzés566 XV.Műszaki ismeretek993 XVI.Különleges erők1253 XVII.Híradó ismeretek XVIII.Katonai testnevelés795 XIX.Vezetéselmélet453 XX.Önellenőrző feladatlapok795 XXI.Képek (PPT)13795

17 „A katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy gyakorlati oktatásának és számonkérésének módszertana a középiskolák 9-12. évfolyamán” A HM által alapított pedagógus továbbképzési program megnevezése ELMÉLET: 10 ÓRA GYAKORLAT: 18 ÓRA VIZSGA: 2 ÓRA

18 A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMA A Magyar Köztársaság honvédelmével és a Magyar Honvédség felépítésével és feladatrendszerével kapcsolatos elméleti ismeretek. KONZULTÁCIÓ FELKÉSZÜLÉS A TANFOLYAM MEGKEZDÉSE ELŐTT TÁVOKTATÁSSAL  Térkép és tereptani alapismeretek  Tájékozódás a terepen  Általános katonai ismeretek  A katonai alapismeretek pedagógiai rendszer elemei és összefüggései  A gyakorlati tárgykörök megtervezésének és lebonyolításának módszerei  Az ABV védelmi ismeretek gyakorlati feladatainak végrehajtása  A katonák kiképzésének és napi életének bemutatása.  Alaki felkészítés  Egészségügyi ismeretek  A szóbeli és a gyakorlati érettségi vizsga végrehajtásának módszerei  Írásbeli és gyakorlati vizsga

19 A TANANYAG

20 ÓRAELOSZTÁS ÉvfolyamFejezetFejezet megnevezéseÓraszám 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek36 11. C) FEJEZET Általános katonai ismeretek72 12. D) FEJEZET A Magyar Köztársaság honvédelmének felépítése és szabályozása 36 E) FEJEZET Egészségügyi ismeretek18 Felkészülés az érettségire78 Összesen: (EMELT SZINTRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓVAL + 68 ÓRA) 276

21 Lecke száma Lecke címeTanóra 1.Biztonsági kihívások a világban, a globalizáció és annak hatásai1 2.A hazánkat fenyegető biztonságpolitikai tényezők és kockázatok1 3.A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája1 4.A NATO létrejötte, bővítésének állomásai1 5.A NATO fontosabb szervei és működésének jellemzői2 6.A NATO feladatai a 21. század első évtizedében1 7.A terrorizmus elleni küzdelem1 8.Az Európai Unió létrejötte, bővítésének állomásai1 9.Az Európai Unió biztonság- és védelem politikája1 10.Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége1 11.Az ENSZ tevékenysége a válságövezetekben1 12.Ismétlő foglalkozás2 A) FEJEZET 1. TÁRGYKÖR A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete ELMÉLET: 14 ÓRA

22 A) FEJEZET 2. TÁRGYKÖR A Magyar Honvédség Lecke száma Lecke címeTanóra 13.A Magyar Honvédség felépítése és vezetése2 14.A katonai kötelékek jellemzői1 15.A harci erők felosztása és feladatai1 16.A harci támogató erők felosztása és feladatai1 17.A harci kiszolgáló-támogató erők felosztása és feladatai1 18.A szerződéses katonák kiképzése1 19.A Magyar Honvédség részvétele NATO-missziókban2 20. A Magyar Honvédség részvétele az ENSZ békefenntartó misszióiban 1 21.Ismétlő foglalkozás2 ELMÉLET: 6 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

23 A) FEJEZET 3. TÁRGYKÖR Korunk háborúinak jellemzői Lecke száma Lecke címeTanóra 22.A modern háborúk jellemzői2 23.Egy amerikai szárazföldi zászlóalj felépítése és jellemzői vonásai1 24.A különleges egységek jellemzői és feladatai1 25.Modern haditechnikai eszközök1 26.Ismétlő foglalkozás1 27.Ismétlő foglalkozás az A) fejezet anyagából3 28.Ellenőrző foglalkozás az A) fejezet anyagából1 ELMÉLET: 6 ÓRA GYAKORLAT: 4 ÓRA

24 B) FEJEZET TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK 1. TÁRGYKÖR Tereptani alapismeretek Lecke száma Lecke címeTanóra 29.A terep alkotóelemei2 30.Terep- és tájtípusok2 31.Ismétlő foglalkozás1 ELMÉLET: 5 ÓRA

25 B) FEJEZET TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK 2. TÁRGYKÖR Térképismeret Lecke száma Lecke címeTanóra 32.Vetületi alapismeretek2 33.Az UTM vetület koordinátarendszere2 34.A földrajzi koordinátarendszer2 35.Az MGRS azonosító rendszer2 36.A GEOREF azonosító rendszer2 37.Egyezményes jelek, jelkulcsok2 38.A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken2 39.A topográfiai térképek szelvényezése2 40.Ismétlő foglalkozás2 ELMÉLET 6 óra GYAKORLAT: 12 ÓRA

26 B) FEJEZET TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK 3. TÁRGYKÖR Tájékozódás a terepen Lecke száma Lecke címeTanóra 41.A terepi tájékozódás alapjai2 42.Tájékozódás a terepen térképpel4 43.A globális helymeghatározás elve2 44.A GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei2 45.Ismétlő foglalkozás a B) fejezet anyagából2 46.Ellenőrző foglalkozás a B) fejezet anyagából1 ELMÉLET: 7 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

27 C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 1. TÁRGYKÖR Az általános harcászat alapfogalmai Lecke száma Lecke címeTanóra 47.A harc fogalma, kategóriái, a támadás és a védelem alapjai2 48.A katonák tevékenysége a harcmezőn1 49.Ismétlő foglalkozás1

28 C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 2. TÁRGYKÖR A béketámogató műveletek alapjai Lecke száma Lecke címeTanóra 50.A béketámogatás kialakulása és feladatai2 51.A nem háborús műveletek felosztása és jellemzésük2 52.Békefenntartó eljárásmódok2 53.Ismétlő foglalkozás1

29 C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 3. TÁRGYKÖR A lőelmélet alapjai Lecke száma Lecke címeTanóra 54.A lövész lőszerek felépítése és jellemzői2 55.A lövedék röppályájának elemei2 56.A lövés2 57.Ismétlő foglalkozás1 1. 2. 3. TK. ELMÉLET: 12 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

30 C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 4. TÁRGYKÖR Túlélési ismeretek Lecke száma Lecke címeTanóra 58.A túlélés alapelvei1 59.Felkészülés rendkívüli helyzetekre1 60.Menedékkészítés1 61.A tűzgyújtás módszerei1 62.A víznyerés módszerei1 63.Élelemszerzés a természetből1 64.Az álcázás és rejtőzködés szabályai1 65.Ismétlő foglalkozás2

31 C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 5. TÁRGYKÖR ABV védelmi alapismeretek Lecke száma Lecke címeTanóra 66.Nukleáris fegyverek1 67.Az atomrobbanás pusztító tényezői1 68.A biológiai harcanyagok jellemzői és felosztása1 69.A biológiai harcanyagok hatása és alkalmazása2 70.A vegyi fegyverek általános jellemzői és felosztása1 71.A mérgező harcanyagok élettani hatásai2 72.A védekezés lehetőségei az ABV fegyverek hatásai ellen3 73.Ismétlő foglalkozás3 4. 5. TK. ELMÉLET: 17 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

32 C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 6. TÁRGYKÖR Haditechnikai ismeretek Lecke száma Lecke címeTanóra 74.Az AK-63D gépkarabély részei, működése és jellemző adatai2 75. A 96M P9RC Parabellum pisztoly részei, működése és jellemző adatai 2 76. A 96M NF támadó kézigránát részei, működése és jellemző adatai 1 77. A 93M NF védő kézigránát részei, működése és jellemző adatai 1 78.A T–72 harckocsi jellemzése és fegyverzete1 79.A BTR–80A gyalogsági harcjármű jellemzése és fegyverzete1 80.A JAS–39 Gripen repülőgép jellemzői és technikai adatai1 81.A MI–24D harci helikopter jellemzői és technikai adatai1 82.Ismétlő foglalkozás2 ELMÉLET: 6 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

33 C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 7. TÁRGYKÖR Alaki felkészítés Lecke száma Lecke címeTanóra 83.Az egyenruha története és szerepe a különböző korokban2 84. Az alaki tevékenység kialakulása, jelentősége a katonák kiképzésében 1 85.Az alakiság fogalma, a katonai rend és fegyelem jelentősége1 86.Alaki mozdulatok állóhelyben, egyénileg2 87.Tiszteletadás, a jelentés és jelentkezés szabályai2 88.A katonai kötelékek kialakulása és fejlődése2 89.A raj sorakoztatása, mozgásmódok kötelékben2 90.Katonai rendezvények2 91.Ismétlő foglalkozás2 92.Ismétlő foglalkozás a C) fejezet anyagából2 93.Ellenőrző foglalkozás az C) fejezet anyagából1 ELMÉLET: 4 ÓRA GYAKORLAT: 12 ÓRA

34 D) FEJEZET A Magyar Köztársaság honvédelme, szerződéses katonák a Magyar Honvédségben 1.TÁRGYKÖR A honvédelem rendszere, a honvédelmi kötelezettségek tartalma, a Magyar Honvédség személyi állománya. Lecke száma Lecke címeTanóra 94. A szabályozás szintjei, törvények, miniszteri rendeletek, helyi szabályzók 1 95. Az Alkotmány előírásai a honvédelemről, a minősített időszakok jellemzői 1 96. A honvédelem rendszerének felépítése, a védelmi bizottságok feladatai 1 97.A honvédelmi kötelezettségek tartalma1 98.A Magyar Honvédség feladatai1 99. A Magyar Honvédség személyi állományának összetétele, a jogviszony sajátosságai 1 100.A hivatásos és szerződéses jogviszony jellemzői1 101. Az önkéntes tartalékos és a ZMNE ösztöndíjas hallgatói jogviszony jellemzői, létrejöttének és megszűnésének feltételei 1 102.Ismétlő foglalkozás2 ELMÉLET: 10 ÓRA

35 D) FEJEZET A Magyar Köztársaság honvédelme, szerződéses katonák a Magyar Honvédségben 2. TÁRGYKÖR A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben Lecke száma Lecke címeTanóra 103.A katonák feladatai és kötelességei1 104.A katonai rendfokozatok1 105.A szabályzat szerinti élet és a napirend1 106.Az alegységszintű szolgálatok feladatai1 107.A függelmi viszonyok tartalma, a parancs jellemzői1 108.A katonai udvariasság szabályai1 109.A katonák járandóságai, biztosításuk általános szabályai1 110.A katonák elhelyezése1 111.A katonák élelmezési ellátása1 112.A katonák ruházati ellátása1 113.A katonák illetménye2 114.Ismétlő foglalkozás2 ELMÉLET: 8 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

36 D) FEJEZET A Magyar Köztársaság honvédelme, szerződéses katonák a Magyar Honvédségben 3. TÁRGYKÖR Hadijogi alapismeretek Lecke száma Lecke címeTanóra 115.A hágai és a genfi egyezmények létrejötte, tartalma1 116.A harcos megkülönböztetése és jellemzői1 117.A zsoldos, a kém és a terrorista jellemzői1 118.A hadifoglyokkal való bánásmód szabályai1 119.A polgári lakosság védelme1 120.A hadviselés eszközeinek szabályozása1 121.Háborús bűnök a II. világháború óta1 122.Ismétlő foglalkozás1 123.Ismétlő foglalkozás a D) fejezet anyagából3 124.Ellenőrző foglalkozás a D) fejezet anyagából1 ELMÉLET: 12 ÓRA

37 E) FEJEZET EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK 1. TÁRGYKÖR A sérültek kimentése Lecke száma Lecke címeTanóra 125.Feladatok a baleseti helyszínen, a sérültek osztályozása1 126.A sérültek kimentésének szabályai és sorrendje1 127.A sérültek és betegek mozgatása, fektetési módjai2 128.Ismétlő foglalkozás1 ELMÉLET: 2 ÓRA GYAKORLAT: 3 ÓRA

38 E) FEJEZET EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK 2. TÁRGYKÖR Újraélesztés Lecke száma Lecke címeTanóra 129.Az eszméletlen sérült vizsgálata2 130.Az újraélesztés végrehajtása2 131.Ismétlő foglalkozás1 ELMÉLET: 1 ÓRA GYAKORLAT: 4 ÓRA

39 E) FEJEZET EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK 3. TÁRGYKÖR Vérzéscsillapítás Lecke száma Lecke címeTanóra 132.Az artériás vérzés ellátása1 133.A vénás vérzés ellátása1 134.Törések és ízületi sérülések ellátása1 135.Ismétlő foglalkozás1 ELMÉLET: 1 ÓRA GYAKORLAT: 3 ÓRA

40 E) FEJEZET EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK 4. TÁRGYKÖR Harctéri ellátás Lecke száma Lecke címeTanóra 136.A sérült katonák NATO elvek szerinti harctéri ellátása1 137.Ismétlő foglalkozás az E) fejezet anyagából2 138.Ellenőrző foglalkozás az E) fejezet anyagából1 ELMÉLET: 1 ÓRA GYAKORLAT: 3 ÓRA

41 A) FEJEZET ELMÉLET: 26 ÓRA GYAKORLAT: 10 ÓRA ÖSSZES ÓRASZÁM B) FEJEZET ELMÉLET: 18 ÓRA GYAKORLAT: 18 ÓRA C) FEJEZET ELMÉLET: 42 ÓRA GYAKORLAT: 30 ÓRA D) FEJEZET ELMÉLET: 30 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA E) FEJEZET ELMÉLET: 5 ÓRA GYAKORLAT: 13 ÓRA ELMÉLET: 121 ÓRA (61%) GYAKORLAT: 77 ÓRA (39%) ALAKI: 12 TEREPTAN: 18 EÜ: 13 ÖSSZ: 43 ÓRA EBBŐL A DIÁKOK GYAKORLÁSA ---- ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY

42 A TANKÖNYV

43  a hasonlóságok és különbségek bemutatása, azonosítása és kerestetése;  a lényeges információk kiemelése és összefoglalása;  rendszeres ismétlés és megerősítés;  otthoni feladatadás és gyakorlás;  vizuális ismeretforrások alkalmazása;  kooperatív tanulásszervezés;  a tanulási célok és követelmények előzetes meghatározása;  a lényegre történő orientáció kérdések segítségével. A KÉSZÍTÉSKOR ALKALMAZOTT TANÍTÁSI STRATÉGIÁK TANKÖNYVRENDELÉS: ZRÍNYI MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS Kft. Kenderes Magdi Email: kenderes@armedia.hu Telefon: 06 30 343 7706

44 TANKÖNYV - ADATOK 422 oldal 5 fejezet 20 tárgykör 138 lecke 304 illusztráció 111 (339 oldal) új ismeretet feldolgozó lecke 355 db feladat 92 db közvetlenül illusztrációhoz tartozó feladat 141 db illusztrációhoz tartozó egyéb feladat 18 tárgyköröket záró ismétlő foglalkozás 5 fejezetet záró ismétlő foglalkozás 5 fejezetet záró ellenőrző foglalkozás tankönyvvé nyilvánítás: 2009. december 21. HM-69157 szám

45 TANKÖNYV – A LECKÉK FELÉPÍTÉSE Bevezető: A lecke tartalmának bemutatása kérdések formájában. Indító feladat: amely ráhangolja a tanulókat az új témára, és alkalmas arra, hogy előhívja az előzetes ismereteiket a témával kapcsolatban. Problémafelvetés: Egy példán keresztül annak bemutatása, hogy milyen problémák megoldásához és megértéséhez szükségesek azok az ismeretek, amikről a leckében szó lesz. Ismeretadás: az új ismeretanyag jellemzői az alcímekkel tagolt tartalom, logikusan felépülő ismeretelemek, érthető szövegezés, képek, ábrák, térképek alkalmazása a hozzájuk kacsolódó kérdésekkel és feladatokkal. Alkalmazás: egyéni és csoportos feladatok, amelyek a tanultak alkalmazását vagy továbbgondolását igénylik. Összefoglalás: A lényeg megismétlése rövid pontokba szedve.

46 A TANKÖNYV LECKÉINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI „A” FEJEZET 1-11. LECKE elhelyezi hazánkat a világban, megérteti, hogy miért fontos a honvédelem, ezen belül mi a Magyar Honvédség szerepe. 13-18. LECKE a katonai terminológia, alapfogalmak megismerése, ezen leckék anyagát az 1-11. lecke alapozza meg, 22-25. LECKE a modern hadviselésről szól, ehhez már szükséges az 1-18. leckék ismeretanyaga. „B” FEJEZET 29-43. LECKE elsajátításához kellenek a 13-18. leckékben megismert fogalmak. 43-44. LECKE anyagának elsajátításához szükséges a 22-25. leckék anyaga. Az 1-138. leckék egy logikai láncra vannak „felfűzve”. Az egyes leckék új ismeretanyagai a már megtanult ismeretekre épülnek. Továbbá a leckék feladatai folyamatosan hivatkoznak a már tanultakra, sok esetben konkrét ismétlő feladatokat határoznak meg a diákok számára. AZ EGYES TÁRGYKÖRÖK ÉS FEJEZETEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

47 A TANKÖNYV LECKÉINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI „C” FEJEZET 47-48. LECKE anyagát (harcászat) a 13-18. leckék alapozzák meg. 50-55. LECKE anyagát (béketámogatás) az 1-11. leckék alapozzák meg. 54-55. LECKE anyaga (lőkiképzés, túlélés) önálló ismeretanyag. 66-73. LECKE anyagát (ABV ismeretek) az 1-11. leckék alapozzák meg. 74-82. LECKE anyaga (haditechnika) önálló ismeretanyag. 83-90. LECKE anyagát (alaki) a 13-18. leckék alapozzák meg. „E” FEJEZET 125-135. LECKE (egészségügyi ismeretek) önálló ismeretanyag. 136-137. LECKE (harctéri ellátás) szükségesek az „A” és a „C” fejezet ismeretei. „D” FEJEZET 94-102. LECKE (honvédelmi szabályzók) anyagának az elvárható szinten történő elsajátításához szükségesek a történelmi előtanulmányok. 103-114. LECKE anyaga (a katonák napi élete) önálló ismeretanyag, de akkor hatékony az oktatás, ha ekkorra már vannak ismereteik a Magyar Honvédségről. 115-122. LECKE anyagának (hadijog) elsajátításához szükséges ismerni a XX. század második felének történelmét, szükséges hozzá az 1-11, az 50-55. lecke. A gyakorlati foglalkozások blokkosításához kellő körültekintéssel az egyes fejezeteken belül az elméleti leckék oktatásának sorrendjén lehet változtatni.

48 A TANÁRI KÉZIKÖNYV

49 ÓRAELOSZTÁS KERETTANTERV DVD MELLÉKLET ÁLTALÁNOS ÉS RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK TANÁRI KÉZIKÖNYV - FELÉPÍTÉS

50 MÓDSZERTAN KÉPEK TANÁRI KÉZIKÖNYV – DVD MELLÉKLET 51 FEJEZET - 122 OLDAL A TANKÖNYV ILLUSZTRÁCIÓI EGYENKÉNT KIVETÍTHETŐ FORMÁBAN DIASOROZATOK 49 TÉMAKÖRBEN ÖSSZESEN 1182 DB FÉNYKÉP

51 TANÁRI KÉZIKÖNYV – MÓDSZERTAN A tárgykörhöz tartozó leckék címei és óraszámai A tematikai egység feldolgozása során elérendő célok A feldolgozáshoz alkalmas ismerethordozók A feldolgozás során javasolt tanári tevékenység A feldolgozás során javasolt tanulói tevékenység A tematikai egységhez tartozó javasolt értékelési feladatok

52 A KVÍZ

53 KVÍZ TÁRGYKÖR KÉRDÉS (DB) 1. TK.127 2. TK.95 3. TK.117 4. TK.61 5. TK.137 6. TK.100 7. TK.42 8. TK.63 9. TK.23 10. TK.50 TÁRGYKÖR KÉRDÉS (DB) 11. TK.100 12. TK.70 13. TK.100 14. TK.70 15. TK.130 16. TK.100 17. TK.100 18. TK.100 19. TK.100 20. TK.60 ÖSSZESEN1745

54 KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

55 ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. számú melléklet RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK 40/2002.(V.24.) OM rendelet Középszinten: írásbeli, szóbeli Emelt szinten: írásbeli, szóbeli

56 A középszintű vizsgán a diákoknak az egyszerűbb ismeretszerzési eljárásokról, a rendszerezés és alkalmazás alapvető formáiról kell számot adniuk. A vizsgakövetelményekben megfogalmazott témakörök lényegi ismeretanyagának reprodukálása, a fontosabb összefüggések felismerése, a katonai terminológia használata, a gyakorlati ismeretek elsajátítása és az érettségin történő alkalmazása a követelmény. Az emelt szintű vizsga elsősorban a katonai felsőoktatásba készülő diákok képességeit és ismereteit vizsgálja, ahol a vizsgázótól a középszintű követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezőkészséget, összetettebb összehasonlítási és elemzési szempontokat követel meg, valamint a tények és az adatok tágabb körét kéri számon.

57 II. A VIZSGA LEÍRÁSA - A vizsga részei KözépszintEmelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc15 perc240 perc30 perc 100 pont50 pont100 pont50 pont

58 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA Írásbeli vizsgaSzóbeli vizsga 120 perc15 perc Feladatlap megoldása „A” altétel térkép és tereptani alap- ismeretek „B” altétel alaki ismeretek „C” altétel egészségügyi ismeretek 20 pont15 pont 100 pont50 pont

59 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA - TÉMAKÖRÖK Témakörök Középszint írásbeliszóbeli 1.A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezeteX 2.A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetekX 3.A modern háborúk jellemzői, különleges egységekX 4.Térkép- és tereptani alapismeretekXX 5.Általános katonai ismeretekX 6.Alaki ismeretekX 7.A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségekX 8.Hadijogi alapismeretekX 9.A szerződéses katonák élete a Magyar HonvédségbenX 10.Egészségügyi ismeretekXX

60 Témakörök Megoszlás aránya (db) A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete3-4 A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek3-4 A modern háborúk jellemzői, különleges egységek2-2 Térkép- és tereptani alapismeretek3-4 Általános katonai ismeretek5-7 A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek2-4 Hadijogi alapismeretek2-2 A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben2-2 Egészségügyi ismeretek2-3 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA – ÍRÁSBELI FELADATLAP

61 EMELT SZINTŰ VIZSGA FELÉPÍTÉS Írásbeli vizsgaSzóbeli vizsga 240 perc30 perc I. Feladatsor II. Feladatsor „A” feladat egy téma összefüggő kifejtése megadott szempontok alapján „B” feladat alaki ismeretek vagy térkép- és tereptani alapismeretek „C” feladat egészségügyi ismeretek 80 perc160 perc 40 pont60 pont20 pont15 pont 100 pont50 pont

62 FszTémakörök Emelt szint írásbeliszóbeli 1. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete XX 2. A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek XX 3. A modern háborúk jellemzői, különleges egységek XX 4.Térkép- és tereptani alapismeretekXX 5.Általános katonai ismeretekXX 6.Alaki ismeretekX 7. A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek XX 8.Hadijogi alapismeretekXX 9. A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben XX 10.Egészségügyi ismeretekXX EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. FELADATSOR FELÉPÍTÉS

63 Témakörök Megoszlás aránya (db) A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete3-4 A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek2-4 A modern háborúk jellemzői, különleges egységek1-2 Térkép- és tereptani alapismeretek2-4 Általános katonai ismeretek4-6 A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek2-3 Hadijogi alapismeretek1-2 A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben1-2 Egészségügyi ismeretek2-3 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK

64 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA II. FELADATSOR 2 hosszú szöveges, elemző, 2 rövid szöveges, problémamegoldó, valamint 2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. A 2 hosszú szöveges, elemző feladat: forrásanyag nélkül 35-40 soros szövegben (kb. 170-180 szóban) egy fogalom vagy kérdés kifejtése a megadott terjedelemben, szempontok segítségével. A feladatokra maximálisan 15-15 pont adható. A 2 rövid kifejtendő feladat: egy szöveges, problémamegoldó feladat. Megadott forrás (szöveges, képi) felhasználásával kell néhány mondatban, 9-10 sorban kb. 60-70 szóban megoldani a kitűzött feladatot. A feladatokra maximálisan 10-10 pont adható. A 2 tájékozódással kapcsolatos feladat: térképen végrehajtott konkrét szerkesztési feladatot jelent. Ez lehet egy adott pont koordinátája, adott pont azonosító adatai, egy megadott tereptárgy vagy pont azonosítása a térképen, a terepi tájékozódással kapcsolatos térképi szerkesztési feladat. A feladatokra maximálisan 5-5 pont adható.

65 A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezetének változása a II. világháború óta napjainkig A Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának főbb elemei, jellemző vonásai Hazánk Nemzeti Katonai Stratégiájának fontosabb elemei A Magyar Köztársaság biztonsági helyzetének változása a NATO-ba történt belépésünk óta Az Európai Uniós tagság hatása a Magyar Köztársaság biztonsági helyzetére A NATO létrejöttének történelmi körülményei A NATO-doktrínák kidolgozásának történelmi háttere, hatásuk a világpolitikai helyzetre A NATO feladatrendszerének változása a kétpólusú világrend megszűnése után A NATO válasza a XXI. század biztonságpolitikai kihívásaira Az Európai Unió kialakulásának folyamata, az integráció lépcsőfokai Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának szükségessége és jellemzői Az ENSZ tevékenysége a világ válságövezeteiben 1945 óta Az ENSZ első generációs béketámogató műveleteinek kialakulása, jellemzői Az ENSZ második generációs béketámogató műveleteinek kialakulása, jellemzői Az ENSZ harmadik generációs béketámogató műveleteinek kialakulása, jellemzői A Magyar Honvédség béketámogató tevékenységének története A Magyar Honvédség aktuális külföldi misszióinak feladatai és jellemzése A Magyar Honvédség felépítése, haderőnemeinek jellemzői A globalizáció és a modern hadviselés kapcsolata EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK A) FEJEZET

66 A terep- és tájtípusok jellemzői, hatásuk elemzése a katonai tevékenységekre Egy adott pont UTM koordinátájának meghatározása Egy adott pont földrajzi koordinátájának meghatározása Egy adott pont MGRS azonosítójának meghatározása Egy adott pont GEOREF azonosítójának meghatározása Az IMW szelvényezési rendszer jellemzése A földrajzi, a mágneses és a hálózati északi irányok összefüggései Tájékozódási módszerek a terepen A GPS alapú tájékozódás elve EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK B) FEJEZET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK C) FEJEZET A béketámogató eljárások rendszere az 1992-es ENSZ főtitkári jelentés alapján Az egyes békefenntartó eljárásmódok bemutatása A katonákat érhető rendkívüli helyzetek rendszere A túlélés érdekében szükséges teendők bemutatása A nukleáris fegyverek jellemzői, alkalmazásának hatásai A vegyi fegyverek csoportosítása és jellemzése A biológiai fegyverek csoportosítása és jellemzése Az alaki tevékenység kialakulása, az alakiság jelentősége a katonai fegyelem fenntartásában

67 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK D) FEJEZET A Magyar Köztársaság honvédelmét meghatározó jogszabályok A minősített időszakok elrendelésének feltételei, az egyes minősített időszakok jellemzői A honvédelmi kötelezettségek rendszere, tartalma A honvédelem rendszerének irányítása minősített időszakokban A Honvédelmi Tanács összetétele és feladatai A genfi egyezmények létrejöttének körülményei, fontosabb elemei A hágai egyezmények létrejöttének körülményei, fontosabb elemei KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA ANYAGSZÜKSÉGLETE ALAKI ISMERETEK: NEM KELL SEGÉDANYAG TÉRKÉP ÉS TEREPTANI ISMERETEK: A SZÜKSÉGES TÉRKÉPSZELVÉNYEK A TÉTELEKHEZ MELLÉKELVE LESZNEK EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK: KÖTSZER

68  rövid választ igénylő, nyitott kérdések,  feleletválasztás, ahol legalább négy válaszlehetőség van,  hiányos szöveg kiegészítése, szavak, kifejezések pótlása,  képek alapján feltett kérdésekre rövid válaszadás,  képeken lévő információk felismerése,  hamis és igaz állítások kiválasztása,  fogalmak felismerése, hibásan leírt fogalmak kiválasztása,  ábrák, vázlatok kiegészítése vagy felismerése,  egymáshoz rendelés, például:  képek, események, összekevert bekezdések sorrendbe rakása,  vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása,  csoportosítás megadott kategóriák szerint stb. A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉS AZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI I. FELADATSOR LEHETSÉGES FELADATTÍPUSAI

69 MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI II. FELADATSOR HOSSZÚ SZÖVEGES, ELEMZŐ 1. FELADAT Mutassa be a NATO történetének fontosabb állomásait, reagálását a biztonsági környezet változásaira! A feladat megoldásakor vegye figyelembe az alábbi szempontokat!  a tömeges megtorlás stratégiája  a rugalmas reagálás stratégiája  a válságkezelés stratégiája  az „out of area” missziók  a 2001. szeptember 11-i terrortámadás hatása HOSSZÚ SZÖVEGES, ELEMZŐ 2. FELADAT Jellemezze az atomrobbanás pusztító tényezőit! A feladat megoldásakor vegye figyelembe az alábbi szempontokat!  a hő- és fénysugárzás  a lökő-szívó hatás (detonáció), vagyis a légköri hullám  az áthatoló (kezdeti) radioaktív sugárzás  az elektromágneses impulzus  a visszamaradó radioaktív sugárzás

70 MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI II. FELADATSOR RÖVID SZÖVEGES, PROBLÉMAMEGOLDÓ 2. FELADAT Ismertesse a Magyar Honvédség tényleges állományát! Melyek a hivatásos és az önkéntes tartalékos jogviszony fontosabb jellemzői? MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ SZÓBELI „A” FELADAT Mutassa be a Nemzetközi Törvényszék létrejöttének körülményeit és feladatait! RÖVID SZÖVEGES, PROBLÉMAMEGOLDÓ 1. FELADAT Villaggio Italia Mi az összefüggés a jelvény és a két kifejezés között? Jellemezze a hozzájuk kapcsolódó feladatot! Pec

71 MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI II. FELADATSOR TÁJÉKOZÓDÁSSAL KAPCSOLATOS FELADAT MAGYARÁZZA MEG A KÉPEN LÁTHATÓ TÉRKÉPSZELVÉNYEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEKET! MIT JELENTENEK A KÉPEN LÁTHATÓ UTM KOORDINÁTA ADATAI?

72 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "KATONAI ALAPISMERETEK KONFERENCIA „A hazáért mindhalálig” BALATONKENESE 2011. FEBRUÁR 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések