Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Városmarketing Stratégia City Co-operation Projekt Szentgotthárd, 2011. február 24-25. Nagy Judit – Ongjerth Richárd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Városmarketing Stratégia City Co-operation Projekt Szentgotthárd, 2011. február 24-25. Nagy Judit – Ongjerth Richárd."— Előadás másolata:

1 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Városmarketing Stratégia City Co-operation Projekt Szentgotthárd, 2011. február 24-25. Nagy Judit – Ongjerth Richárd

2 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Mi is az?  Marketing: a társadalmi igények megismerésének és azok legjobb kielégítési módjának megtalálása (Nemzeti Alaptanterv, 1997) – nem csak az értékesítés, hanem a gyártás előkészítésének is eszköze  Stratégia: a célok, és a hozzájuk vezető út együttes megtervezése  Tervezés: a jövőbeli cselekvések útmutatója – más, mint a prognózis!

3 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Város/településmarketing  A városmarketing a városfejlesztés egyik legfontosabb eszköze. Olyan folyamatos, ciklikusan ismétlődő szakaszokból álló tevékenységsor, amely egy város - szélesebb értelemben egy település, vagy térség - léptékében tervezi és fejleszti tovább hatékony, a társadalmi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat. (Wikipédia) várostelepülésvárostelepülés  Sajátossága: a különféle szerepek gyakran egybeesnek – a termelő egyben értékesítő, sőt vásárló is.

4 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont A településtervezés alapjai  Fejlesztési tervezés: időtávtól függően: hosszútávú koncepció 10-25 év, középtávú program 5-10 év, rövidtáv 1-3 év – minél távolabb, annál nagyvonalúbb  Rendezési tervek: településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv  Egységes koncepció – ágazati programok  Oda-vissza hatások

5 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Belső és külső marketing  Belső marketing: az adott településen élők igényeit feltáró, legjobb kielégítésüket megtervező és megvalósító folyamat  Külső marketing: a településen kívül élők megnyerését (pl. turistaként, befektetőként) célzó igényfeltáró, kielégítésüket megtervező és megvalósító folyamat

6 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Részterületek  Helyszínmarketing  Belvárosmarketing (Citymarketing)  Városrészmarketing  Turizmusmarketing  Közigazgatási marketing   Kommunális marketing

7 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Jellegzetes célcsoportok  Belső marketing  Helyi lakosság •Idősek, fiatalok, vállalkozók, sportbarátok, lokálpatrióták, környezetvédők, bélyeggyűjtők, fúvószenészek, stb.  Ide ingázók, átmenetileg itt lakók (pl. egyetemisták)  Külső marketing  Turisták  Befektetők

8 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Ki mit vár?  Virtuális és tényleges célok célcsoportonként  Maslow Ön- meg- valósítás Érvényesülés Tisztelet, Státusz, Elismerés, Személyiség Szociális Igény Kapcsolat, Társadalom, Barátság, Szerelem Biztonság Igény Munkahely, Védelem, Félelem Nélküli Közérzet A Kockázat, Veszély Utálata Fizikai Testi Alapigény Ön- és Fajfenntartás, Élelem, Fedél/Lakás, Ruházat, Meleg, Nyugalom/Mozgás Maslow emberi igény- hierarchia piramisa

9 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont A stratégia lépései  Célok kitűzése (átfogó cél, tervezet)  Helyzetkép, eszközök számbavétele  Helyzetértékelés (SWOT, mindig viszonylagos!)  Átfogó célrendszer kialakítása  Részletek megtervezése  Megvalósítás  Monitoring (és újra kezdődik)

10 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Átfogó célok (a termék)  Ezzel kezdünk! (előzetes célként, amihez a helyzetfeltáró és –értékelő munkát viszonyítjuk)  A település sokszínű termék  A közös nevező – eszköz a partnerség építésére

11 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Saját adottságok  Szervezeti adottságok  Társadalmi: pl. iskolai végzettség, foglalkozás, kor szerinti megoszlások  Gazdasági:foglalkoztatottság, cégstruktúra cégformák szerint, jellemző gazdasági tevékenységek – tercier, kvaterner – kreatív ipar, kultúra, mint vonzerő másoknak – ok a büszkeségre  Környezeti:értékek és gyenge pontok – szektorok  Intézményi: szolgáltatási minőség – a lényeg az ott élőknek – célcsoport-specifikus  Infrastrukturális: szolgáltatási minőség – a lényeg az ott élőknek – célcsoport-specifikus

12 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Helyzetkép, helyzetelemzés  Saját adottságok  Szervezet: mennyiség, minőség  „Vevőanalízis” (kulcs-célcsoportonként, belső-külső)  Számuk  Elhelyezkedésük  Preferenciáik  Termékhasználatuk  Döntéshozatali jellemzőik  Egyéb sajátosságok

13 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Potenciális partnerek  Az „anyagellátás” területén  Közhatalmi beruházók (kormányzati szervek, más önkormányzatok, és azok vállalatai, intézményei  Magánfejlesztők (ingatlanfejlesztők, gazdasági szereplők, stb.)  Az „értékesítés” területén  Közvetítők – pl. ingatlanügynökök  Turisztikai marketingcégek  A működés területén  Intézményműködtetők, más szolgáltatók, kereskedők, stb.  Mindenki lehet partner!

14 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Makrokörnyezeti elemzés  Politikai helyzet: a kiegyensúlyozott hatalomgyakorlás bizalomerősítő  Gazdasági tényezők: milyenek a viszonyok? milyenek a többiek? ki van már ott?  Társadalmi tényezők: munkaerő, képzettség, befogadóképesség, tolerancia  Technológiai tényezők: mink van, mire támaszkodhatunk?

15 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont A lehetséges (átfogó) stratégiák Változatok a fejlesztési irányokra:  0 változat – do nothing!  További legalább két változat, amelyek irányukban, vagy mértékükben világosan különböznek  Négynél több már túlzás!  Az eredmény rendszerint a megvitatott változatok keveréke  A legfontosabb elemeikkel, indikátorokkal jellemezzük, és el is nevezzük őket, csak a kiválasztottat részletezzük!

16 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Részletek  „Termékcsalád” a különféle fontos célcsoportok számára, összehangolt, de különböző elemekkel, arculattal, szlogennel, eseményekkel, kommunikációval, stb.  Az összehangoltság hitelessé tesz, szinergiát biztosít!  „Termékfejlesztés”: véget nem érő folyamat  „Garancia”: ügyfélszolgálat, infopontok, honlapok, stb. – élő kapcsolatok!  „Csomagolás”: arculatok rendszere – nem címer!

17 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Árstratégia  Közvetlen: pl. adók, bérleti díjak, eladási árak  Közvetett: alátámasztott pozicionálás a partnerek felé, szükség esetén szabályozási háttérrel  Kedvezmények köre, mértéke: beruházáshoz és működéshez

18 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Disztribúció  Az információk eljuttatása az potenciális partnerekhez  Hirdetések  Konferenciák  Kiállítások  Sajtómunka  „Ügynökhálózat” (ITDH is)

19 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Promóció  Promóciós célok megfogalmazása  Reklám: Melyik célcsoportnak, hogyan, mennyiért?  PR-közkapcsolatok: a közbeszéd alakítása informálással  Promóciós kampányok: a célcsoporthoz igazodva

20 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Rövid távú cselekvések  Azonnali lépések  Az első projektek beindítása – munkafolyamatok generálása  Költségek és bevételek  Megtérülési pontok kitűzése

21 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Köszönöm a figyelmet!  Nagy Judit  BGF  E-mail: nagyjuditildiko@gmail.com nagyjuditildiko@gmail.com  Telefon:+36 20 949 1173  Ongjerth Richárd  Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.  E-mail: ongjerth@t-online.hu  Telefon: +36 30 311 3540

22 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Feladat-vázlat: Marketing stratégia a település turisztikai fejlesztéséhez  Átfogó cél („vállalati cél”)  Saját adottságok  Külső adottságok: versenytársak, célcsoportok  Helyzetkép, -értékelés: SWOT  Célrendszer: Átfogó cél, szektoriális részcélok, prioritás-tengelyek  Termékek, termékcsomagok  Árazás, disztribúció, promóció


Letölteni ppt "Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Városmarketing Stratégia City Co-operation Projekt Szentgotthárd, 2011. február 24-25. Nagy Judit – Ongjerth Richárd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések