Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falutévén olvasható hirdetések a wwww wwww wwww.... bbbb aaaa zzzz aaaa kkkk eeee rrrr eeee tttt tttt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falutévén olvasható hirdetések a wwww wwww wwww.... bbbb aaaa zzzz aaaa kkkk eeee rrrr eeee tttt tttt."— Előadás másolata:

1

2

3 TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falutévén olvasható hirdetések a wwww wwww wwww.... bbbb aaaa zzzz aaaa kkkk eeee rrrr eeee tttt tttt yyyy eeee.... hhhh uuuuinternetes oldalon is elérhetők a FaluTV menü alatt Önkormányzat Bázakerettye

4 HIRDETÉSFELVÉTEL Közszolgálati közlemények mellett továbbra is vállalunk magáncélú hirdetéseket Személyesen Levélben Telefonon Cím: Polgármesteri Hivatal 8887 Bázakerettye, Fő út 4. Ügyintéző: Németh Attila Tel.: 30/

5 H I B A B E J E L E N T É S A KábelTV szerelési és karbantartási munkáit a ZELKA ZRT Zalaegerszegi Kirendeltsége végzi. ELÉRHETŐSÉG: 92/ vagy 92/ Hétvégén: +3620/ Fax: 92/ vagy 40/

6 Orvosi Ügyelet (LETENYE) ; Rendőrőrs (LETENYE): Mentőállomás (LETENYE): Önkorm. KFT (víz és csatorna): Födő Zsolt: 30/ és Bécsi Ágnes: 30/ Önkorm KFT (SZÁMLAÜGYEK) Salamonné Gy. Anikó:93/ Dr.Varga István háziorvos - Orvosi rendelő: Mobil: 20/ , illetve: 30/ Fogorvos:93/ Falufenntartással kapcsolatos problémák: (Bécsi Ágnes:30/ , Iványi László: 30/ ) LOVÁSZI Temetkezés:30/

7 HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ KÖRUTAK: Minden páros héten kedden Kiscsehi , Maróc , Lispe Páratlan héten kedden Lasztonya Hétfő: Kedd: (10 30 után körút) Szerda, Csütörtök Péntek: Orvos elérhetősége: 06/ ; 06/ A rendelési időtől függetlenül az orvos mobiltelefonon elérhető, betegei rendelkezésére áll, segít, tanácsot ad!

8 FOGORVOSI RENDELÉS Tájékoztatom a Tisztelt Betegeimet, hogy BÁZAKERETTYÉN a fogorvosi rendelés a következő: Kedd: Szerda: A rendelés előjegyzés alapján történik, így kérem betegeimet, hogy a 30/ vagy a 93/ számon szíveskedjenek időpontot kérni. Dr. Balázs András fogorvos

9 GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS Értesítjük a lakosságot, hogy a ZALAI NYÍRFA GYÓGYSZERTÁR nyitvatartása től a következő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Dr. Bajszné Megla Margit

10 KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK

11 INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS 2 oltást lehet kérni: Fluval A+B (TRIVALENS -3 komponensű H1N1, influenza A+B) ebben mind a három influenza törzs ellen védőanyag benne van. PNEUMO 23 oltás tüdőgyulladás ellen. Ezért fizetni kell, kb Ft (5 évre ad védettséget) A kettő oltás együtt javasolt. Az oltás előtt nyilatkozatot kell aláírni, hogy a beteg kéri és tudja mit kap, vállalja a felelősséget. A beadás MINDIG a rendelés utáni 1 órában, szerdán és csütörtökön a rendelés előtti 1 órában történik. Rendelés alatt nincs oltás, nincs telefonos érdeklődés, mert első a betegek ellátása! Dr. Varga István háziorvos

12 K ö r j e g y z ő mint Bázakerettye,Kiscsehi,Lasztonya, Lispeszentadorj á n, Mar ó c községek körjegyzője 8887 Bázakerettye, Fő u. 4. Telefon: 93/ B U R S A P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Bázakerettye, Kiscsehi, Maróc és Lispeszentadorján Község Önkormányzatai 2013-es évben is csatlakoznak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot. Az ösztöndíjpályázaton részt vehetnek: az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok A./ típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetőségi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

13 Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya őszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújtanak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 1012/2013. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. B./ típusú pályázat keretében: a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy

14 felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: - középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt - A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója A pályázat benyújtása: A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:/www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

15 A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER- Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat kötelező melléklete: hallgatói, tanulói jogviszony igazolása, közös háztartásban élők jövedelemigazolása. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: november 23. Drávecz Gyuláné sk körjegyző

16 MOBIL JOGSEGÉLY Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttműködésben az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Zala megyei jogászok közreműködésével. Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel. §§

17 Kérjük a ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal. A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok: Bázakerettye Polgármesteri Hivatal Minden páratlan hét szerdáján óráig Az ügyfélfogadást tartja: DR. KOVÁCS ORSOLYA jogász Elérhetősége: 06 30/

18

19 Helye: Bázakerettye központban Ideje: November 15. (csütörtök) HALVÁSÁR

20 PÁLINKA FŐZÉS A Pákai-Szesz Kft dömeföldi főzdéjében a pálinka főzés től újraindult! Igény esetén a szállítás is megoldható. Páka, Dömeföldi út 40. Érd.: 06/

21 VIRÁGVÁSÁR Október 8-tól Minden hétfőn ÁRVÁCSKA és KRIZANTÉMVÁSÁR lesz Helyszín: élelmiszer bolt előtt Időpont: óráig

22 ÉRTESÍTÉS Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy megnyitottuk temetkezési szolgáltatásunkat Letenye, Kárpáti u. 1. (Kiskastélyban) Halottszállítás, koporsós, urnás temetések temetkezési kellékek árusításával egybekötve. Megbízható, diszkrét ügyintézés irodánkban, forduljon hozzánk bizalommal, segítünk Önnek. Elérhetőségünk: 06-30/ ; 06-30/ Tisztelettel: Lovászi Temetkezés

23 TÁJÉKOZTATÁS Bázakerettye Község Önkormányzata ezúton értesíti a T. Lakosságot, hogy Dr. Szabó Miklós ügyvéd által tartott jogi tanácsadás, illetve ügyvédi ügyelet ezen túl előzetes egyeztetés szerint történik. Helye továbbra is: 8887 Bázakerettye, Fő u. 4. Bejelentkezés és időpont egyeztetés az alábbi telefon számokon lehetséges: 93/ , illetve a 20/ §§


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falutévén olvasható hirdetések a wwww wwww wwww.... bbbb aaaa zzzz aaaa kkkk eeee rrrr eeee tttt tttt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések