Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kellogg „Alfa” - a kezdeti hitehagyás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kellogg „Alfa” - a kezdeti hitehagyás"— Előadás másolata:

1 A Kellogg „Alfa” - a kezdeti hitehagyás
Írta: Dr. Idel Suárez lelkész Medical Missionary Gardiner, Maine állam 2005. szeptember 24. Fordította: Dr. Tokics Imréné

2 A Nyugati Egészségügyi Reform Intézmény
Alapítva 1866-ban Battle Creek-ben, Michigan államban James és Ellen White voltak az alapítói A részvényeket csak adventista tagoknak adták el. A betegek számára ez olyan otthon volt, ahol kezeléseket kaptak betegségeikre, ugyanakkor megtanulták, hogyan kell vigyázni magukra, és megelőzni a betegségeket. Ez szanatórium volt, nem kórház. Forrás: SDA Bible Commentary, 10. kötet, 722. o.

3 Dr. John Harvey Kellogg 1862-ben született 16 gyermekes családban
16 éves koráig tanult 1 év alatt elvégezte a középiskolát. 24 évesen diplomázott az orvosi egyetemen Majd az Adventista Egészségügyi Intézmény igazgatója lett.

4 Dr. John Harvey Kellogg Kellogg egy kis termetű, energiával feltöltött ember volt, aki a későbbi években fehér öltönyben, fehér lábszárvédővel Battle Creek-ben ide-oda futkosott. A hírek szerint gyakran munkába menet kerékpárról diktálta az üzleti levelezést a mellette lihegve futó titkárának.

5 Dr. John Harvey Kellogg Kellogg egy bonyolult és elbűvölő személyiség volt, természetadta orvosi tehetséggel, megrázó szónoki képes-séggel. Olyan ember volt, aki tudott sírni, amikor istentiszteleten egy leve-let olvasott fel Ellen White-tól, és aki közvetlenül ezután képes volt őt szel-lemi tolvajnak nevezni. Olyan ember volt, aki látszólag mindent tudott; mindent egy dolgon kívül: nem tudott ellenállni annak a kísértésnek, hogy a Battle Creek Szanatóriumot és az egészségügy valamennyi üzenetét egy titokzatos úton vezesse – azon az úton, amelyet elképzelt fejében.

6 Fő tevékenységei Házasságot kötött egy dietetikussal, akit Ella Eaton-nak hívtak. Felnevelt 40 gyermeket Erős védelmezője volt a mértékletességnek és a vegetarianizmusnak Feltalálta a kukorica-(zab)pehely készítménye-ket, és a húspótlást 50 könyvet írt Végrehajtott több ezer műtétet Family of Dr. J.H. Kellogg, Battle Creek, Michigan Location: Vol.8, No.6

7 A Battle Creek-i Szanatórium
Battle Creek Sanitarium, Battle Creek, Michigan 1898. július 1-jén újjászervezték 700 betegük és 1000 alkalmazottjuk volt A legnagyobb egészségügyi intézmény volt a világon

8 A Battle Creek-i Szanatórium belgyógyászati és sebészeti épülete
Ápolóképző iskola Amerikai Egészségügyi Misszionárius Főiskola Battle Creek-i Élelmiszergyár Táplálkozástudomány iskolája Health Reformer újság, melynek neve később Good Health Magazin Drawings of The Medical & Surgical Sanitarium and other buildings, Battle Creek, Michigan

9 Nevelés és megelőzés Tanítják, hogyan kell főzni
Tanítják az egészséges légzést Tanítják a vízterápiát Tanítják a tornagyakorlatokat

10 A Szanatórium bűnei

11 Figyelmeztető szavak húsos ételre
Levél dr. J. H. Kellogg-nak, Sydney-ből Ausztráliából, 1896, júl. 26. Az Úr ad tanácsot az ő népének arra vonatkozóan, hogy mikor nem fogják érinteni vagy fogyasztani halott állatok húsát. Azért írok neked kedves testvérem, hogy előírást adjak az állatok húsának fogyasztására vonatkozóan, melynek többé nem szabad jelen lennie intézményeinkben. Erre nincs bocsánat. Tudatom veled, hogy intézményeinkben többé nem lesz hús az asztalon. Ha a pártfogás kevesebb, hát legyen! (Kress Collection, 32. o.)

12 Figyelmeztető szavak a divatról
Az öltözködésben nem a világi divatnak kell megfelelni. A betegségek különböző fajtája olykor az egészségtelen öltözködési stílus miatt következik be. Előtérbe kell helyezni azt a tényt, hogy reformra van szükség mielőtt a kezeléseket alkalmazzuk a gyógyításban. Bizonyságtételek orvosoknak és a szanatóriumi munkásoknak, 58., és 74. o. Változásoknak kell bekövetkeznie a Szanatóriumban. Felemelem szavamat az ellen a folyamat ellen, amely a világi szokásokba és divatba való beilleszkedést követi. Azoknak, akik kapcsolatban állnak ezen intézménnyel, olyan példaképeknek kellene lenniük, miként a reformátoroknak. Dr. Kellogg ellenállt az öltözködési reformnak, és helytelen utat mutatott…

13 Figyelmeztető szavak a világias szórakozásra
Hogyha a szanatóriumban világi szórakozásokat és színházi előadásokat vezetnek be a jövőben, miként a múltban, akkor az Úr visszavonja védőszárnyait fölöttünk. Az Úr helyteleníti ezeket a dolgokat. Amilyen hamar bevezetésre kerülnek az effajta szórakozások, a színházba-járás ellenzése megszűnik, és az az érvelés, hogy a színházakban ún. erkölcsi és magas szintű darabokat játszanak, ledönti a végső korlátokat. Bizonyságtételek orvosoknak és a szanatóriumi munkásoknak, o.

14 A Battle Creek-i Szanatórium
1902. február 19-án leégett. Életek nem vesztek el Ellen G. White előre megmondta pusztulását Ez előrevetítette árnyékát, mi fog történni az egyházban lelki téren

15 Jeruzsálem pusztulása összehasonlítva Battle Creek-kel
Átnéztem némely írásomat és látom, hogy erről már évekkel ezelőtt kaptatok figyelmeztetéseket. Ezek az írások világosan megállapítják, hogy nem kellene bővítenetek a Battle Creek-i épületeket, és nem lenne szabad épülethez épületet adnotok, csak azért, hogy a berendezéseket szaporítsátok. Fennáll a veszély, hogy Battle Creek azzá lesz, ami az ősi Jeruzsálem volt – hatalmas központtá. Ha nem engedelmesedünk a figyelmeztetéseknek, mireánk is bekövetkeznek a gonoszságok, amelyek tönkretették Jeruzsálemet. Mi is, ha túl sokat építünk egyetlen helyre, a munkásoknak fejébe száll az önzés és a büszkeség, így ha behódolnak e kísértésnek, nem Isten munkatársai többé T p. 133

16 A szanatórium bukása a hitetlenség miatt
Ha behódolunk e kísértésnek ugyanazok a veszedelmek zúdulnak ránk, mint amelyek az ősi Jeruzsálemet érték. Nem ismerjük meg Istent, és nem képviseljük jellemét. Nagyon vigyázzunk, nehogy mint régen a zsidók elbukjunk a hitetlenség miatt. Legyetek önzetlenek! Komolyan érdekeljen bennünket más intézmények alapítása, és fejlesztése, ne csak azok, amelyeket vezetünk. Őszintén kívánom, hogy bárcsak jó messze lenne kórházunk Battle Creek-től. Az Istentől kapott világosságból tudom, hogy ez jót tenne lelkiségének, és hasznavehetőségének. 8 T p. 134.

17 Az új szanatórium Az új szanatórium 180 m hosszú ötemeletes, épület lett Két melléképülete hozzávetőlegesen 150 m hosszú volt Márvány padlózata mozaikkal volt díszítve. 1 000 beteg befogadására volt képes Ugyanazzal az olasz művésszel kötöttek szerződést, aki a Kongresszus Könyvtárának is dolgozott.

18 Tékozlóan fényűző megnyilatkozás
Az előcsarnok Az étterem

19 Felhívás reformációra
Reformáció kellene. Utasítást kaptam, hogy reformációra van szükség. 8 T p. 138. Amennyiben nem történik reformáció, a szerencsétlenség utoléri a kiadóhivatalt és a világ megtudja az okát. 8 T p. 96 (1901. november)

20 A Review and Herald a világ legnagyobb kiadóhivatala volt 1900-ban
Review and Herald Publishing building, Battle Creek, Michigan

21 A Review and Herald Kiadóhivatal
1902. december 30-án tűz által pusztult el. Dr. Kellogg Élő Templom című könyve nyomtatás alatt volt. Bebizonyosodott, hogy a reformáció nem történt meg.

22 A. T. Jones és E. J. Waggoner is dr. Kellogg pártjára állt
Mialatt a Carrol Manor házban lakott, Ellen White kapott egy látomást, amelyben egy nagy társaságban látta magát. „ Egy személy, aki úgy tűnt, hogy a jelenlevők számára ismeretlen volt, előrelépett és figyelmeztető üzenetet mondott dr. Paulson-nak és dr. Sadler-nek, sürgetve őket, hogy szakítsák meg kapcsolatukat dr. Kellogg-gal és legyenek óvatosak, hogy tapasztalataik nehogy a filozófia és üres csalás prédái legyenek. Szabaduljatok meg! Szabaduljatok meg! – ez az üzenetem” – írta egyik levelében a két orvosnak. Letter 279, 1904. A levél szövege nagyon hasonló volt ahhoz a levélhez, amelyet Jones és Waggoner presbitereknek küldött, akik most dr. Kellogg-gal álltak kapcsolatban Battle Creek-ben. A küldött, aki beszélt hozzájuk azt mondta, hogy ezek a férfiak ködben járnak és nincsenek tudatában annak a kényszerítő érzelgősségnek, amely az Élő Templom könyvben fordul elő. 1Tim 4:1: „A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.” Majd hozzá-tette: „Előttük áll ezen veszély Alfája, de az Omega sokkal káprázatosabb lesz.” Letter 263, BIO 348.4

23 Alonso T. Jones …de amikor az Élő Templom c. könyv megjelent néhányan a lelkészek közül azt mondták, hogy semmi új nincsen benne, csak az, amit én egész életemben tanítottam. Láttam már előre, hogy mekkora a veszély ezzel kapcsolatban. Láttam, hogy sokakat, akik régóta az igazság-ban járnak, azokat is megtéveszt. Azért imádkozom,hogy az Úr nyissa fel ezeknek a lelkészeknek is a szemeit, hogy lássák a különbséget a világosság és a sötétség illetve az igazság és a hamisság között. 1SAT 343.5 Alonzo T. Jones

24 Dr. E. J. Waggoner Elfogadta az Élő Templom tanításait
Dr. Kellogg oldalára állt Elidegenedett a feleségétől Elvált és újraházasodott Elhagyta az egyházat E. J. Waggoner, felesége, és gyermekei

25 Arthur Grosvenor Daniells
A Generál Konferencia elnöke Visszautasította az Élő Templom elméleteit Aggódott A. T. Jones miatt, aki dr. Kellogg oldalára állt Igényelte White testvérnő segítségét a válságban A. G. Daniells

26 Arthur Grosvenor Daniells
A. G. Daniells, aki az egyik legnagyobb személyiség az adventista misszionáriusok között, az 1901-es Generál Konferencián szent bátorsággal előterjesztette, hogy lehetséges volna a megszokott szabályokat és az eddigi vezetésmódot – ami a Generál Konferencia ügyvitelét illeti – a jövőben hatályon kívül helyezni. A. G. Daniells 26

27 Arthur Grosvenor Daniells
„Vessük el korábbi, idejétmúlt nézeteinket, és lépjünk bátran előre, követve a világosságot, amely adatik nékünk, akár látjuk előre világosan a célt, akár nem; ha abban a világosságban haladunk, amellyel bírunk… Isten további világossággal ajándékoz meg bennünket… Ő nem vezet minket tévedésbe, testvéreim! A rend útján kíván minket vezetni… abban a rendben, amelyet ő készített el, és… amely semmiképpen sem korlátozza, vagy hátráltatja az Ő művét, hanem amely hatalommal és nagy gyorsasággal viszi előre… Bárcsak megsegítene minket az Úr az Ő Nevéért.” A. G. Daniells 27

28 Arthur Grosvenor Daniells
„A. G. Daniells testvér lett a Generál Konferencia elnöke, aki az elkövetkezendő húsz év folyamán olyan missziós programot épített ki, amelyhez hasonló nem volt azóta, hogy az első keresztények a világot meghódították. Ez alatt a húsz év alatt az advent misszió elterjedt az egész világon. A.G.Daniells elnökké választása előtt évenként csak egy vagy két misszionáriust küldtek ki Észak-Amerikából. A megválasztását követő évben a Hetednapi Adventista Egyház hatvan új misszionáriust küldött a tengeren túlra. Elnöksége idején pedig évenként átlagosan kilencven új misszionárius hagyta el Észak-Amerika partjait.” (G. Oosterwal) A. G. Daniells 28

29 White testvérnő figyelmeztető és dorgáló üzenete Elmshaven-ből
Ellen Gould White White testvérnő figyelmeztető és dorgáló üzenete Elmshaven-ből

30 A szörnyű eretnekségek „Alfá”-ja
Egyszer, azután megint, majd újra láttam, hogy ezek csupán megnyerő mesék, melyek a bűn meg-szentelését jelenti. Az Élő Templom című könyv a szörnyű eretnekségek alfáját tartalmazza. 11MR 247.2 Megtiltatott számomra, hogy erről a témáról beszéljek Dr. Kellogg-gal, mert ez nem az a téma, amelyről be- szélni kell. Figyelmeztettek, hogy bizonyos vélemények az Az Élő Templom c. könyvben ezeknek az elméleteknek az alfáját tartalmazza. SAT 343.4

31 A kezdeti hitehagyás, avagy az Élő Templom három támadása

32 Az 1901-es Generál Konferencia ülésen Battle Creek-ben
Ellen G. White tartotta a megnyitó beszédet Ellen G. White addressing 1901 General Conference Session, Battle Creek, Michigan

33 Az 1901-es Generál Konferencia megnyitójából
Amit most akarunk, az újraszervezés. Az alapoknál akarjuk kezdeni, és különböző elveken akarunk építeni... Egyesek a különféle nevelési érdekeltségű intézmények, mások pedig a különböző területi- és különböző államok konferenciai vezetőségének tagjai; akik ügyeket képviselnek, s szavuk van a végrehajtandó tervek lefektetésében és készítésében Egy, kettő, három embernél többnek kell áttekintenie az óriási területet. A munka nagy és egyetlen emberi agy sincs, amely meg tudja tervezni a mű számára az elvégezendőket. Isten nem helyez semmilyen felső hatalmat sorsainkba, hogy ellenőrizze a műnek ezt vagy azt az ágát. A munkát nagyban korlátozta az az erőfeszítés, hogy azt minden vonalon ellenőriz-tük... Megújulásnak, újjászervezésnek kell lennie; a szükséges hatalmat és erőt a bizottságokba kell vinni. (E. G. White nyitó beszéde a Generál Konferenciához Battle Creekben ápr. 2-án).

34 William C. White „Eljutott hozzám az Élő templom egy példánya,
de a könyvtáramban maradt olvasatlanul. Végül fiam azt tanácsolta, hogy legalább néhány részt olvassak el a könyvből, hogy meglássa, vajon összhangban van-e a nekem adott világossággal. Leült mellém, együtt olvastuk el a bevezetőt, majd az első fejezet nagy részét és rész-leteket a többi fejezetből is. 1SAT 341.3 William C. White cir. 1890’s (C. Hemus, Photographer, Auckland, New Zealand)

35 Az Élő templom elméletek az Alfa-hitehagyásban
Olvasás közben pontosan azokat a kijelentéseket ismertem fel, melyek ellen munkám kezdetén figyelmeztető üzenetet kellett hallatnom. Amikor először elutaztam Maine államból, Vermont felé kellett mennem, hogy ott bizonyságot tegyek eme tanítások ellen. Az Élő templom ezeknek az elméleteknek az alfáját tartalmazza. Tudtam, hogy az omegának is hamarosan jönnie kell, és remegtem népünk tagjaiért. Tudtam, hogy figyelmeztetnem kell a testvéreket, hogy ne kezd-jenek vitázni Isten személyisé-géről és jelenlétének mibenlé-téről. Az Élő templom ezekre vonatkozó kijelentései nem iga-zak, a könyv tanításának alátá-masztására szolgáló igeversek alkalmazása pedig nem biblikus. 1SM 203.3

36 Megbánásra való felhívás Dr. Kellogg-hoz
Ellen G.White levelet írt dr. Kellogg-nak, a Berrien Springs-ben történt találkozóval kapcsolatban és annak következményeiről: (5BIO 348.4) A Berrien Springs-i összejövetelről más emberként mehettél volna el, ha megértetted volna az igazi helyzetet, hogyha felismerted volna, hogy Sátán mesteri módon játssza az élet játékát a lelkedért. Ha úgy láttad volna vesztedet, ahogyan nekem bemutat-ták, akkor ráestél volna Sziklára és összetörtél volna. Egyetlen reményed, hogy a Sziklára ess. Ha nem teszed, akkor az fog reád esni és összetör a gyógyulás reménye nélkül. Letter 271, (5BIO 349.1)

37 Kellogg hitehagyása 1904-ben dr. Kellogg elhagyta
A Battle Creek-i Szanatóriumot A Battle Creek-i Élelmiszer vállalatot A Mexikói Egészségügyi Intézményt 4,000 személy követte őt, közöttük nagyon sok orvos 1907-ben dr. Kellogg-ot kizárták J. H. Kellogg

38 Az „Omega” – a végső hitehagyás
Az Élő templom című könyv a szörnyű eretnekségek alfáját tartalmazza. Az omega is el fog jönni, és azt el fogják fogadni azok, akik nem akarnak figyelmezni az Istentől jövő figyelmeztetésre. 1SM, p. 200

39 A Nagy Háború avagy az I. Világháború
Az „Omega” – a végső hitehagyás

40 „Borzasztóan sajnáljuk!”
Az Egyház vezetői: „Borzasztóan sajnáljuk!” A német és az orsztrák gyülekezetek bocsánatot kérnek a Holocaust miatt Írta: MARK A. KELLNER, a Generál Konferencia Kommunikációs Osztályának felelős társszerkesztője A I. Világháború alatt a Német Adventista Egyház egy része kettészakadt a katonai szolgálat kérdésében. Ez ahhoz vezetett, hogy a Nemzeti Szocialisták 1936-ban megakadályozták az ún. „Reform Mozgalomat” ez időben. Brugger kijelentette, hogy a nácik által bezárt főbb adventista gyülekezetek feletti aggodalom nehéz súlyt helyezett a vezetők vállára. „Úgy gondolom, azokban a napokban az egyház vezetői attól féltek, hogy elveszítik magát az egyházat és annak irányítását, mivel a politikai hatalmak már megosztották az egyházat a „Reform mozgalommal” – fejtette ki. „Úgy gondolom, vezetőink attól tartottak, hogy elveszíthetik egyházunk hivatalos elismertségét, mivel talán nem voltak elég hűségesek a hitelvekben annyira, amennyire az szükséges lett volna.” „Fel kellett ismernünk, hogy akár egy rossz megnyilvánulás, vagy egy rossz cselekedet ahhoz vezethetett, hogy valaki a koncentrációs táborban végezheti” – mondta el Pöbler erről az időszakról. „Ez volt az oka, amiért ki kellett zárnunk a zsidó születésű adventista testvéreket, és nem tudtunk közösséget vállalni velük. Ha a helyi gyülekezet ezt nem tette volna meg, akkor a nácik bezárták volna a gyülekezetet, a vezetőit börtönbe vetették volna, s ez azt jelentette volna, hogy az egész egyház működését megszüntették volna.”

41 A jéghegy allegória Egyik éjjel a következők tárultak elém látomásban: sűrű köd volt és egy hajó úszott a vízen. A megfigyelő hirtelen felkiáltott: „Jéghegy előttünk!” – A hajó előtt óriási jégtömb tornyosult. Úgy hallottam, mintha a Kapitányunk kiáltotta volna: „Tarts szembe vele!” Egy pillanatnyi idő sem volt a tétovázásra. Azon- nali cselekvésre volt szükség. A gépkezelő teljes gőzt adott. A kormányos pedig egyenesen a jégtömb felé fordította a hajót. A jég nagyot reccsent. A félelmetes rázkódás után a jégdara- bok hatalmas zajjal peregtek a fedélzetre. Az ütközés ereje igen megrázta az utasokat, de mindenki életben volt. A hajó megrongálódott, de nem maradt javíthatatlan. Az ütközés ha- tására orrától a faráig megremegett, de utána visszanyerte erejét, s tovább folytatta útját. 1SM 205.3, 206 (1904)

42 A Titanic allegória A jéghegy elsüllyesztette a Titanicot
Milyen jéghegyek vannak az életedben?

43

44 Bukás előtti felfuvalkodottság
Péld 16:18-19: A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel. Ez 30:6: Így az szól ÚR: És elessenek, akik Egyiptomot támogatják, és alászálljon erősségének kevélysége: Migdoltól fogva Siénéig fegyver miatt hullanak el benne, ezt mondja az Úr ISTEN.

45 Jézus jön! — Kész vagy-e elhagyni büszkeséged?


Letölteni ppt "A Kellogg „Alfa” - a kezdeti hitehagyás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések