Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ GÖRGEY. „…a nemzet becsülete és méltósága.”  Görgey Artúr  Görgey,a katona  Görgey, az áruló  Értékelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ GÖRGEY. „…a nemzet becsülete és méltósága.”  Görgey Artúr  Görgey,a katona  Görgey, az áruló  Értékelése."— Előadás másolata:

1 „ GÖRGEY

2 „…a nemzet becsülete és méltósága.”

3  Görgey Artúr  Görgey,a katona  Görgey, az áruló  Értékelése

4 Életrajzi adatok Görgey Artúr ősi nemesi családba született 1818 januárjában, a felvidéki Toporcon. A Görgey-család okleveles említése 1256-ból való. Édesapja: Görgey György Édesanyja: Pertzian Vilma Erzsébet Iskoláit Késmárkon és Lőcsén végezte.

5 Katonává édesapja akaratának megfelelően lesz - a család szerény anyagi körülményei miatt el kell fogadnia az ingyenes képzést biztosító helyet. Tulln városában jár az utászkari iskolába, a Cs.Kir. 60. gyalogezred hadapródjaként. Tanulmányai végeztével 28 tantárgyból a legjobb, 6-ból jó eredményt ér el.

6 1837 szeptemberétől a bécsi magyar királyi testőrség tagja. Komolyan tanul, nem mulat,nem kártyázik, nem csinál adósságot ig főhadnagy a Nádor-huszároknál.

7

8 Magánéletének jelentős momentuma: eljegyzi Medgyaszay Friderikát,akit azonban nem vesz feleségül – kifejezetten anyagi okok miatt. (Tiszti kaució és az úri életforma biztosításának hiánya)

9 1843 májusában meghal az édesapja, aki miatt vállalta, hogy katona lesz júniusában kiváló minősítéssel,rangjának megtartása nélkül kilép a hadseregből. A minősítési lap szerint Görgey jó katona akart lenni, és az is volt!

10

11 Görgey, a vegyész 1845 szeptemberében Prágában találjuk,kémiát tanul korának elismert tudósa, Redtenbacher professzor irányítása alatt. Eredményei kiemelkedőek, Redtenbacher segítségével 1847 szeptemberétől Lembergben szándékozik folytatni tudományos munkáját.

12 A tudományos munkának vége szakad. Okai:  Meghalt nagybátyja birtokát próbálja vezetni Toporcon.  A biztos anyagi háttér reményében megházasodik, felesége Adéle Aubouin. A birtok irányítása kudarcba fullad.

13 Fordulópont vagy végzet? május 16-án megjelenik a felhívás kilépett tisztek számára a Batthyány-féle seregbe. Görgey azonnal jelentkezik.

14 A szabadságharc leverése után  Kossuth elmenekül  Szemere elmenekül, elviszi a Szent Koronát  Görgei marad – kegyelmet kér bajtársainak és amnesztiát a nemzetnek Az ausztriai Klagenfurtba száműzik.

15 Klagenfurt - Viktring Nehéz körülmények között él. Meg kell küzdenie a család fenntartásának gondjaival jövedelem és állás nélkül – folytonos rendőri felügyelet mellett. El kell viselnie az árulás vádját, mely otthonról és az emigrációból egyaránt érkezik.

16

17 A kiegyezés évében hazatér. Deák barátságosan fogadja. Görgey (Deák megbecsülésének védelmében) nem kér, és nem is vár a magyar kormánytól semmit. Öccse – Görgey István – visegrádi villájába költözik. Megindul csendes rehabilitálása a politikai,irodalmi közéletben.

18

19 Görgey utolsó évei a csendes tisztelet megadásában, vitézsége elismerésének fényében teltek. Halála előtt 3 hónappal lett fekvő beteg május 21-én, Buda visszavívásának évfordulóján adta vissza nemes lelkét teremtőjének. 98 évet élt.

20

21

22 „…élő hitem mégis, hogy a győzelem, nem ma, nem is holnap, de végtére a mienk, a mi táborunké lesz. Mert a mi jelszavunk ma is ugyanaz, mellyel ezelőtt évekkel harcra keltünk: a nemzet becsülete és méltósága.” Görgey Artúr

23 Görgey, a katona  1848.június 13-án az 5. honvédzászlóalj századosa Győrben  1848.augusztus 27-én a Tiszán inneni mozgó nemzetőrség parancsnoka, honvédőrnagy  1848.október 7-én az OHB ezredessé,13-án a feldunai hadtest dandárparancsnokává teszi  1848.november 1-jén a feldunai hadtest parancsnoka - tábornok

24

25  1849.március – ideiglenes fővezér  1849.március 8-án Kossuth úgy dönt,Vetter Antal legyen a fővezér.Az ő betegsége miatt lesz újra Görgey – március végétől  A tavaszi hadjárat nagy sikerei igazolják Görgey tehetségét  Az 1849.ápr.14-én kihirdetett Függetlenségi Nyilatkozat azonban szembe állítja Kossuthtal.

26 ISASZEG

27 NAGYSALLÓ

28 TÁPIÓBICSKE

29 BUDA

30  1849.ápr.15-én Kossuth hadügyminiszterré nevezi ki – Görgey május 1-jén elfogadja kinevezését, a hadsereget és a fővezérséget azonban nem hagyja el  május 4-21 között elfoglalja Buda várát  1849.május 16-án képviselővé választják Dédesen  ZENIT

31  Hírek jönnek az oroszok beavatkozási terveiről  Görgey úgy véli, hogy mindez a Függetlenségi Nyilatkozat miatt van, azért Kossuthot hibáztatja  1849.május 22. – a képviselőház javaslatára altábornaggyá léptetik elő, megkapja a Magyar Katonai Érdemrend I. osztályát – nem fogadja el.

32 Erőviszonyok a nyári hadjárat előtt Legpontosabb becslések szerint: MAGYAROK fő 464 tábori löveg 393 várlöveg CS. KIR. CSAPATOK fő 770 löveg (kb.felesen)

33 OROSZOK fő 584 löveg KÉSZENLÉTBEN Galíciában orosz katona Havasalföldön orosz katona

34 Egyetlen megoldás lehetséges a győzelemre: külön-külön kell legyőzni az ellenséges csapatokat:  Görgeynek az osztrákokat (Haynau)  Bemnek, Dembinszkynek az oroszokat és osztrákokat Erdélyben  Perczelnek fel kell tartóztatnia Jellasicsot Péterváradnál (Délvidék)

35 Nem ez történik júl.1-jén Kossuth leváltja Görgeyt a fővezérségről – elrendeli valamennyi haderő Szeged környékére való összevonását 1849.júl.2. – Haynau megtámadja és elfoglalja a komáromi sánctábor egy részét Görgey személyesen vezeti az ellentámadást Életveszélyes koponyasérülést szenved

36 Két napig élet-halál között A további katonai feladatokat ilyen egészségi állapotban oldja meg. Miután nem tudott áttörni az orosz főerőkön, egy hónapig lekötötte azokat a Felvidéken Ezzel elérte, hogy Haynau egyedül vette fel a harcot a többi haderőnkkel 1849.aug – Aradra érkezik seregével

37 A fővezér Dembinszky totális vereséget szenved Temesvárnál, Bem Segesvárnál – sereg nincs, csak Görgey hadteste 1849.aug.11. – Kossuth kinevezi Görgeyt fővezérré, majd a katonai és polgári teljhatalom birtokosává teszi 1849.aug.13. – a fővezér tisztikarának (80 fő) döntése alapján leteszi a fegyvert az oroszok előtt.

38 „Mit Istennek végzése reánk fog mérni, tűrni fogjuk férfias elszántsággal, s az öntudat azon boldogító reményében, hogy az igaz ügy örökre veszve nem lehet!” Görgey Artúr 1849.aug

39

40 Görgey,az áruló „Görgeinek hívják a silány gazembert, Ki e hazát eladta cudarul. Kergesse őt az Istennek haragja A síron innen és a síron túl.” Vörösmarty Mihály

41 „Áruló?...Soha!...Egyetlen gondolatában sem volt. Görgey nyugodtan alhatott, lelkiismeretét semmi sem bánthatta. Kötelességét híven teljesítette, s az a büszke öntudat élhetett benne rendületlenül, hogy a magyar kardnak, a magyar vitézségnek ő volt utolsó legendás hőse. Tisztelet adassék a nagy katonának, akinek nem adatott meg, hogy örömét érezze a hősiességnek.” Móricz Zsigmond

42  Árulónak Kossuth nevezte először a híres- hírhedt vidini levelében, melyet idegen földről írt  Kmetty György tábornok és Horváth Mihály püspök szintén megerősítik külföldről  Az emigráció – főleg az első időkben – szintén ellene fordul

43  1852-ben kiadják emlékiratait Életem és működésem címmel, németül,Németországban  Magyarországon betiltják  Könyvtárnyi irodalom született arról, áruló volt-e, vagy sem GÖRGEY ARTÚR  A Biblia szerint gyümölcséről ismerszik meg a jó fa – tettei alapján kell megítélni az embert!

44 1884.november 24-én 273 honvéd aláírt nyilatkozatot adott át Görgeynek, melyben a kortársak nevében fölmentik őt az árulás vádja alól.

45 „Nyílt egyenességgel, bátran kimondjuk: hogy a világosi fegyverletétel oly nagy túlerőkkel szemben nem volt árulás, nem volt fegyvereinket meggyalázó tény, nem volt haza elleni bűn, hanem volt a honi vér további hasztalan ontását megszüntető, emberséges és tisztességes befejezése egy azon túl reménytelen, céltalan s azért tovább nem is indokolható háborúnak.”

46 Értékelése Történeti koronként változik A Horthy-korszakban ő volt az örök magyar katonaerény megtestesítője A kommunisták a forradalmár Kossuth fényét féltették,az áruló felelt meg koncepciójuknak 1973-tól jelennek meg olyan kutatási eredmények is, amelyek szakítottak a nemzeti romantika áruló-mítoszával

47 Görgey szobra 1935.

48 Görgey ledöntött szobra 1945.

49 Görgey szobra 1998.május 21.


Letölteni ppt "„ GÖRGEY. „…a nemzet becsülete és méltósága.”  Görgey Artúr  Görgey,a katona  Görgey, az áruló  Értékelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések