Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ INTÉZMÉNYES NÉPMŰVELÉS KORA A "SZABADOKTATÁS" KORA (1890-1918)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ INTÉZMÉNYES NÉPMŰVELÉS KORA A "SZABADOKTATÁS" KORA (1890-1918)"— Előadás másolata:

1 AZ INTÉZMÉNYES NÉPMŰVELÉS KORA A "SZABADOKTATÁS" KORA (1890-1918)

2 •az állam tudatosan veszi kezébe a közművelődés és a felnőttképzés szervezését. •ekkor alakultak ki a közművelés első intézményei, •ekkor jelentek meg olyan emberek, akiknek már művelődés-szervezés a foglalkozásuk.

3 Külföldi minták •Working Men' s College (1854) •University Extension •Arthur Toynbee munkássága •Worker's Educational Association

4 Magyarországi szervezetek •Általános Munkás Olvasó Egylet •Felvidéki Magyar Közművelődési Egylet (FMKE) 1882, Nyitra •Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egylet (EMKE), 1885, Kolozsvár •Vasárnapi Munkásképző Országos bizottság (1895) •Országos Központi Katholikus Kör 1892, Budapest (baross Gábor) •A parasztság szakoktatása - gazdasági vándortanítók •Szabad Lyceum (1894) Brezeviczy Albert Baross GáborBerzeviczy Albert

5 •Budapesti Népszerű Főiskolai Tanfolyam (1903) Wlassits Gyula

6 Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület és a felnőttoktatás

7 AZ URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MEGALAKULÁSA •1899-ben hozták létre •MTA kezdeményezésére és támogatásával •Kaposi Molnár Viktor ( művelődéspolitikus, a kultuszminisztérium vezető munkatársa) alapította több intézmény mellett: - Uránia Tudományos Egyesület - Uránia Tudományos Színház - Uránia folyóirat Az Egyesület ügyvezető elnöke lett. • Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület elnöke: Matlekovits Sándor

8 Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület létrehozásának célja és okai •Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület tiszteletbeli elnöke -Br. Eötvös Loránd -Gr. Szögyény Marich László •Cél: ismeretterjesztő tevékenységével a közművelődés színvonalát emelni •Közvetlen kiváltó ok: a hasonló bécsi és berlini szervezetek létrejötte

9 Az Uránia működése •Rendszeres tudományos előadások - a fővárosban és vidéken is (egész ország területén) - a tagok száma 2000 körül •Számos városban szerveztek ún. munkásgimnáziumokat (iparossegéd képzése) •Az Egyesület munkájának hatékonyabbá tételére létrehozták: az Uránia Magyar Tudományos Színházat

10 ELŐADÁSOK •A potsdami porosz királyi csillagdáról –Konkoly-Thege Miklós, –az ógyallai csillagda alapító igazgatója, –1899. nov.10. •Mikor a levegő folyóssá lesz –Klupathy Jenő, 1899. nov. 11. –Kísérletekkel kiegészítve •A novemberi hulló-csillagokról –Kövesligethy Radó, 1899. nov. 13. •A dobsinai jégbarlangról –Cholnoky Jenő, 1899. nov. 15. Konkoly- Thege Miklós Klupathy Jenő Kövesligethy Radó

11 Uránia „Népszerű Tudományos Folyóirat” •1900. május 1. •Havi folyóirat •Szerkesztő: Szász Károly •Munkatársak: –Móricz Zsigmond –Lyka Károly –Ráth-Végh István –Beöthy Zsolt –Cholnoky Jenő Cél: “A tudományos és művészeti törekvéseket megismertetni azok történeti fejlődésében. A tudásvágyat s a hazafias érzelmet emelni...Szoros összeköttetésben az Uránia Tudományos Színházzal.”

12

13 Uránia Magyar Tudományos Színház •Épület: Rimanóczy palota (1893) keleties díszítésű mulató (mai Rákóczi úton) •1899 április 4-én nyílt meg •570 férőhely •Az előadások témái: természettudományok, művelődéstörténet, néprajz, művészet, ipar és technika •Előadók: a kor neves tudósai, írói, közéleti személyiségei •

14 Uránia Tudományos Színház története •1899. április 4-én megnyit a színház berlini és bécsi mintára •Támogatók: Berzeviczy Albert és az MTA III. szakosztálya, illetve az akadémia elnöke, Eötvös Loránd

15 Az első előadások •Kűzdelem az éjszaki polusért •Cholnoky Jenő, 1899. november 4. •3 felvonás, 15 kép •Három északi-sarki expedició: –1869-iki második német expedició a Germánia és Hanza hajóval –az 1872-74-iki osztrák expedíciót, a Ferencz József-föld felfedezésével, a Tegethoff hajóval –Nansen expedicióját •A szöveget írta: Cholnoky Jenő, felolvasta: Dajka Balázs Cholnoky Jenő

16 A táncz •1901. április 30. •Szöveg: Pekár Gyula •Mozgóképek: Zitovszky Béla •Magyar némafilm kezdete, úttörő a magyar tájakról, népcsoportokról készült filmek sorában

17 További fontos előadások •A tenger •Az orosz–japán háború •Dalmácia •Páris 1900-ban •A 19. század •Amerika •Mesés India •Az orosz Riviéra és a Kaukázus •„1848”, a szabadságharc története

18 Erzsébet Népakadémia (1902) •1902-ben, Budapesten alakult népművelő egyesület. •Politikai és felekezeti célzatok nélkül a közműveltség terjesztésére és fokozására törekedett; népszerű tudományos előadásokat, rendszeres gyakorlati tanfolyamokat és szórakoztató zenei és irodalmi estéket rendezett.

19 Népművelő Társaság •Előadások, •Tanfolyamok •Fővárosi Könyvtár •Népművelés c. művelődéspolitikai folyóirat Bárczy István

20 Társadalomtudományi Társaság 1901 •Huszadik Század c. folyóirat

21 Egyesületek, műkedvelő társulatok •Magyar Társadalomtudományi Egyesület (1902) Elnök: Pikler Gyula •Magyar Gazdaszövetség előadásai •Thália Társulat (1904-1908) •Julián Egyesület

22 Az 1907. évi Szabadtanítási Kongresszus PÉCS

23 A szakosztályok •Első szakosztály –I.: filozófia, történelem, irodalom, nyelv –II.: matematika, természettudományok –III.: kereskedelem, technika, ipar –IV.: tanítók, bizonyítványok, munkásnők •Második szakosztály: könyvtár, múzeum •Harmadik szakosztály: sajtó •Negyedik szakosztály: művészet •Ötödik szakosztály:turizmus, testnevelés

24 Waldapfel János: Falusi közművelődési egyesületek- problémák •Sok közművelődési egylet, de: –Felülről szerveződnek –Túl nagy területet fednek le kicsi a hatásfok •A központ nem tud életet lehelni a tagintézményekbe •Nem kielégítő az egyesületek munkája (kultúraterjesztés)

25 Waldapfel János javaslatai •Kisebb szervezetek létrehozása •Sejtszerű szervezet, élő organizmus •Ezt a tervet megvalósítja –Előadások felnőtteknek: közgazdaságtan, mezőgazdaság, kertészet –Programok szervezése: kirándulások, színielőadások, tanfolyamok •A jó példa ragadós (lenne) •Építkezés: falu kerület megye

26 Wildner Ödön: Kik tanítsanak a szabad tanítás iskoláiban? •Népszerű főiskolák, egyetemek –Követelmények: magas nívójú tudás, –alkalmazkodókészség, jó előadásmód kevés alkalmas egyetemi oktató –Akkor ki? •Aki ért hozzá, jártas az előadás témájában •Aki „hisz” a népfőiskolában •Alsóbbfokú iskolák –Középiskolai tanárok + tanítók (tanítva tanulnak)

27 Márki Hugó: A hallgatók milyen módon számoljanak be tudásukról? •Előadás és szeminárium összekapcsolása (kérdések, beszélgetés) •Írásbeli dolgozatok hétről hétre vizsgára jelentkezhetnek a hallgatók –Bizonyítványszerzési lehetőség •Mindez csak Angliában működik •A „kontinensen” nem alkalmazzák •Magyarországon új törvény kell

28 Szabó Ervin: Általános irányelvek népkönyvtárak könyveinek válogatására •Könyvtárnak széles rétegeket, a nép szükségleteit kell szolgálnia •Általános irányelvek –Általános ismeretek, szépirodalom –Vezérelvek: igazság és szépség –Független, elfogulatlan –Öntudatos, igaz emberek nevelése –Problémák bemutatása több oldalról –Kizárólag esztétikai szempontok (szépirodalom) •Külföldi tapasztalatok •Mintakönyvjegyzék!

29 Kenedi Géza: A sajtó bevonása a szabad tanítás szervezetébe •Nagy lapok: szűk rétegek olvassák •Krajcáros lapok: sok olvasó, de nem megfelelő tartalom •A népművelő lapok „elsorvadtak” •Szabad tanítás érdekei –Szabad tanítás népszerűsítése, hírek –Ismeretterjesztés: tanfolyamok, előadások reprodukciója •Népies könyvkiadó vállalat létrehozása

30 Glücklich Vilma: A munkásnők továbbképzéséről •Lányok iskoláztatása •Alacsony végzettség, alacsony bér •Munka + háztartás túl nagy feladat •Korlátok a tanulás terén •Megoldás: –Otthon: munkamegosztás –Állami feladat: lánytanoncok, tanfolyamok elérhetősége, felzárkóztatás

31 A kongresszus üzenete I. – Maróti Andor nyomán •Világnézeti ellentétek •Nem versenyképes tudás, gazdaság •Nem ismerjük a „nagyvilágot” •3 alapelv –Köznapiság –Műveltség –Hatalom •Állami támogatás fontossága •Megfelelő témaválasztás •Korábbi tapasztalat figyelembe vétele

32 A kongresszus üzenete II. – Felkai László nyomán •Felnőttoktatás társadalmi kérdés, a tudás a fejlődés kulcsa •Szellemi színvonal javítása •Könyvtárak gyarapítása •Anyagi körülmények javítása •Sajtóvisszhang –Konzervatív: radikálisok elítélése –Haladó szelleműek: az elavult rendszer bírálata, iskola – élet közelítése, testi nevelés, nőnevelés


Letölteni ppt "AZ INTÉZMÉNYES NÉPMŰVELÉS KORA A "SZABADOKTATÁS" KORA (1890-1918)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések