Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megyei tanévnyitó 2008/2009. tanév

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megyei tanévnyitó 2008/2009. tanév"— Előadás másolata:

1 Megyei tanévnyitó 2008/2009. tanév
Turbók Arnold Bertalan Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

2 A rendszerváltozás hite, reménye:
„HAZA ÉS HALADÁS” Segíti-e ezt a mai oktatási rendszer?

3 Miért hagytuk, hogy így legyen?
El ne hidd azt, bárki mondja, hogy ez jó így, El ne hidd, hogy minden rendben, bárki szédít…

4 A 2008/2009. tanév rendje 17/2008. (V.9.) OKM. rendelet www.mpigyor.hu
MK. 72. szám, oldal OH mérései, ellenőrzései 5 (középiskolákban 6) tanítás nélküli munkanap – PEDAGÓGIAI CÉLRA 1 nap a diákönkormányzaté

5 Óvodai ellátás Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával kapcsolatos kutatás tapasztalatai, feladatok: A gyermekek alapkompetenciáinak fejlesztése. Az iskolai életmódra felkészítés tartalmának definiálása (1. osztályban bemeneti mérés).

6 Óvodai ellátás Egy csoport: 2 óvónő, 1 dajka
(Kt. 1. számú melléklet, Első rész) Nyitvatartás – Mi a szülő igénye? Új többcélú intézmény Egységes óvoda-bölcsőde MPI szolgáltatás – OKJ-s képzések óvodai dajka csecsemő- és kisgyermek gondozó

7 Óvodai ellátás Ellátási kötelezettség HHH felvétele kötelező
5 éves kor előtt óvodáztatási támogatás (feltételekkel) 2010-től minden jelentkező felvétele kötelező A szülő státusa (gyes) nem lehet elutasítási ok, vagy fél napos felvételi korlátozás

8 SNI felülvizsgálat SNI új besorolás Nem SNI: BTM vagy az sem Organikus
Nem organikus Jogosult a fejlesztő foglalkozásra [Kt. 30. § (7), 35. § (1) és 52. § (6)b] Megbízható a feladatellátással: gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, stb. Nem SNI: BTM vagy az sem

9 Felülvizsgálat eredménye 2008
Felülvizsgált összes gyermek és tanuló (2001/2002-ben: 6291 fő) fő SNI – A (Kt.121.§ (1). 29/a - ORGANIKUS OK) : 13481 fő SNI – B (Kt.121.§ (1). 29/b – NEM ORG. OK): 7479 fő BTM (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség: 6403 fő Nincs tanulási/viselkedési nehézség, vagy rendellenesség sem: fő (FORRÁS: EDUCATIO) A fő-ben megközelítőleg ezer fő olyan akit a KT stat. Adatszolgáltatásnál az iskolák SNMI-ként jelöltek be, a helyszíni vizasgálat során kiderült, hogy az iskola tévesen jelezte az adatszolgáltatásnál--- NevTanos véleménnyel rendelkező gyerekeket is SNI-ként jelöltek 9

10 Általános iskolák Felvételi körzethatárok Átszervezések
március 31-ig dönteni kell érintetteknek érdemi tájékoztatás Normatíva változások csoport finanszírozás kiteljesedése Tanítási időkeret legalább két hónapban meghatározni

11 Nem szakrendszerű oktatás
ÚJ KERETTANTERV (Ajánlás) HELYI TANTERVI SZABÁLYOZÁS ALKALMAZÁSA OH ELLENŐRZÉS MPI SZOLGÁLTATÁS kistérségi, intézményi konzultáció OKM eredmények elemzése, hasznosítása 120 ÓRÁS TOVÁBBKÉPZÉS TAPASZTALATOK ALAPJÁN FÉL NAPOS INGYENES UTÓKÉPZÉS

12 Az igazgató feladatai a nem szakrendszerű oktatás bevezetésében
Helyi tantervi szabályozás Tananyagtartalom Nem szakrendszerű órák óraszámai Tantárgyfelosztás Tantárgyi rendszerben vagy új tantárgyként Tömbösítés, projekthét, témakörök zárásához igazítva Pedagógusok végzettsége Értékelés Tanmenetek Figyelemmel az országos mérési eredményekre

13 Az igazgató feladatai a nem szakrendszerű oktatás bevezetésében
Naplóvezetés Intézményi és munkaközösségi munkatervek Belső ellenőrzési terv Óralátogatási szempontsor A tanév kiemelt feladata MIP mérési modellje

14 Óralátogatások 27 iskolában, iskolánként 4-6 órát érintően AZ ÚJ TANÉVBEN IS FOLYTATJUK Egységes megfigyelési szempontok MPI SZOLGÁLTATÁSKÉNT IGÉNYELHETŐ Tapasztalatok: vezetői óralátogatások, értékelések hiánya szokatlan a külső „szem” sok a tanárközpontú óraszervezés az idegen nyelvi órákat több helyütt a magyar nyelvűség jellemzi módszertani kultúra egyszerűsége Minden pedagógusnál rögzítésre kerültek a fejlesztési területek.

15 Munkaközösségek Bővülő feladatkör Együttműködés
részvétel a belső ellenőrzésben gyermekvédelmi feladatok HHH gyermekek integrációja Együttműködés nem szakrendszerű osztályozás 4. év végén Szakmai tervezés és elemzés

16 Módszertani változatosság, mert…

17 Középiskolák Változó középfokú felvételi eljárás
tanulmányi eredmények tanulmányi eredmény + központi írásbeli felvételi 9. évfolyamra: + szóbeli meghallgatás Tehetséggondozó középiskola

18 Középiskolák Felkészülés az angol nyelv tanítására (2010) OKM mérések
10. évfolyam Mérési azonosító: nyomonkövetés, visszajelzés Kulcskompetenciák Hogyan olvasnak, beszélnek, érvelnek, elemeznek érettségin a vizsgázók?

19 Mit üzennek a felvételi ponthatárok 2008-ban?
Óvónő Tanító Matem. Történ. alapképzés 20 8,2 (6,6) 7,4 10,8 14,4 144 59p (48p) 54 p 78 p 104 p 480 195 p 41% 179 p 37% 260 p 54% 347 p 72% Fizetős képzés: 160 pont – 33 % Csökkenhet-e a felsőoktatás színvonala? Olvasók: - Valószínűleg. - Igen. - Nem a színvonallal van baj, hanem a működtetett oktatási rendszerrel.

20 Felvételi ponthatárok 2008 – 160 pont alsó határ (egy megközelítő eredmény számítás)
11. és 12. évfolyam végén mindenből közepes (3), így pontszáma p 4 tárgyból 2-es, ~39 %-os érettségi, egy tárgyból 3-as, emelt szintű, ~33 %-os érettségi p Két felvételi tárgy (2-es és 3-as) p Emelt szintű pluszpont p ÖSSZESEN p (alapképzés esetén)

21 Új szakképzés szervezés (Új TISZK)
TISZK-ek a megyében Hatékonyság, rugalmasság, gyors alkalmazkodás a munkaerőpiachoz szakoktatás helyzete segítő módszerek (együttműködés, projekt) RFKB-K új szerepben tervezés limitek megállapítása

22 Eszközjegyzék Határidő: 2008. szeptember 1.
dokumentáció Módosul a 11/1994. MKM rendelet melléklete nem kell minden feladat-ellátási helyen megteremteni aula, orvosi szoba kiváltása eszközök kiváltása

23 Szülői jogok Szélesedő tájékoztatási (nem manipulálási) kötelezettség
szülői szervezeteknek közérdekű igényérvényesítés nyilvános és közérdekű adatok a ped. szakszolgálati ellátás igénybevételének kötelezettsége (pedagógus kezdeményezésére)

24 Vezetői és pedagógus értékelés
A helyi eljárásrend szerint alkalmazni kell az idei tanévtől Dokumentálás A vezetőt a fenntartó értékeli Folytatjuk a felkészítést Vezetőknek Kistérségekben a polgármestereknek Ma értékel a vezető, holnap szavaz róla a pedagógus! – Vajon az ipar vagy a KKV-k működnének ezen elv szerint?

25 A mindennapok A pedagógus pálya vonzóvá tétele
KIR – adatszolgáltatási kötelezettség OKM helyi feldolgozása, hasznosítása Esélyteremtési programok Nevelés Módszertan: eredményesség

26 Szakmai szolgáltatók konzorciuma
TÁMOP-3.2.2/08/A/2 - „Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás” ROP Infrastruktúra fejlesztés Tartalmi modernizáció

27 A MPI szolgáltatásai Kistérségi pedagógiai napok
szeptember 1. – Pannonhalma szeptember vége – soproni kistérség Vezetői munkaközösségi értekezletek nem szakrendszerű pedagógus értékelés Intézményi nevelőtestületi értekezletek

28 A MPI szolgáltatásai Óralátogatások Okm eredmények feldolgozása
Jogsegélyszolgálat Megújult hírek, honlap Pályaválasztás (hiányszakmák)

29 KÖLCSEY MIÉRT LETT AZ EMBERBŐL HUMÁNERŐFORRÁS?
„Azonban ismerni a jót könnyebb, mint követni; sőt még az sem nehéz, hogy némelykor jó vagy éppen nemes tettet vigyünk véghez: de egész éltedet meghatározott elv szerént intézve, sohasem tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván; s még akkor sem, midőn haszon, bátorlét, indulat heve vagy szenvedelem ereje másfelé ragad; ezt hívják erénynek.”


Letölteni ppt "Megyei tanévnyitó 2008/2009. tanév"

Hasonló előadás


Google Hirdetések