Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Megyei tanévnyitó 2008/2009. tanév Turbók Arnold Bertalan Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Megyei tanévnyitó 2008/2009. tanév Turbók Arnold Bertalan Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet."— Előadás másolata:

1 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Megyei tanévnyitó 2008/2009. tanév Turbók Arnold Bertalan Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

2 A rendszerváltozás hite, reménye: „HAZA ÉS HALADÁS” Segíti-e ezt a mai oktatási rendszer?

3 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Miért hagytuk, hogy így legyen? El ne hidd azt, bárki mondja, hogy ez jó így, El ne hidd, hogy minden rendben, bárki szédít…

4 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet A 2008/2009. tanév rendje 17/2008. (V.9.) OKM. rendelet  MK. 72. szám, 5088. oldal www.mpigyor.hu OH mérései, ellenőrzései 5 (középiskolákban 6) tanítás nélküli munkanap – PEDAGÓGIAI CÉLRA  1 nap a diákönkormányzaté

5 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Óvodai ellátás Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával kapcsolatos kutatás tapasztalatai, feladatok:  A gyermekek alapkompetenciáinak fejlesztése.  Az iskolai életmódra felkészítés tartalmának definiálása (1. osztályban bemeneti mérés).

6 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Óvodai ellátás Egy csoport: 2 óvónő, 1 dajka (Kt. 1. számú melléklet, Első rész) Nyitvatartás – Mi a szülő igénye? Új többcélú intézmény  Egységes óvoda-bölcsőde MPI szolgáltatás – OKJ-s képzések  óvodai dajka  csecsemő- és kisgyermek gondozó

7 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Óvodai ellátás Ellátási kötelezettség  HHH felvétele kötelező •5 éves kor előtt óvodáztatási támogatás (feltételekkel)  2010-től minden jelentkező felvétele kötelező  A szülő státusa (gyes) nem lehet elutasítási ok, vagy fél napos felvételi korlátozás

8 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet SNI felülvizsgálat SNI új besorolás  Organikus  Nem organikus •Jogosult a fejlesztő foglalkozásra [Kt. 30. § (7), 35. § (1) és 52. § (6)b] •Megbízható a feladatellátással: gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, stb. Nem SNI: BTM vagy az sem

9 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Felülvizsgálat eredménye 2008 Felülvizsgált összes gyermek és tanuló (2001/2002-ben: 6291 fő) 31918 fő SNI – A (Kt.121.§ (1). 29/a - ORGANIKUS OK) : 13481 fő SNI – B (Kt.121.§ (1). 29/b – NEM ORG. OK): 7479 fő BTM (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség: 6403 fő Nincs tanulási/viselkedési nehézség, vagy rendellenesség sem: 4202 fő (FORRÁS: EDUCATIO)

10 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Általános iskolák Felvételi körzethatárok Átszervezések  március 31-ig dönteni kell  érintetteknek érdemi tájékoztatás Normatíva változások  csoport finanszírozás kiteljesedése Tanítási időkeret  legalább két hónapban meghatározni

11 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Nem szakrendszerű oktatás ÚJ KERETTANTERV (Ajánlás) HELYI TANTERVI SZABÁLYOZÁS ALKALMAZÁSA OH ELLENŐRZÉS MPI SZOLGÁLTATÁS  kistérségi, intézményi konzultáció  OKM eredmények elemzése, hasznosítása  120 ÓRÁS TOVÁBBKÉPZÉS  TAPASZTALATOK ALAPJÁN FÉL NAPOS INGYENES UTÓKÉPZÉS

12 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Az igazgató feladatai a nem szakrendszerű oktatás bevezetésében Helyi tantervi szabályozás  Tananyagtartalom  Nem szakrendszerű órák óraszámai  Tantárgyfelosztás •Tantárgyi rendszerben vagy új tantárgyként •Tömbösítés, projekthét, témakörök zárásához igazítva •Pedagógusok végzettsége Értékelés Tanmenetek •Figyelemmel az országos mérési eredményekre

13 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Az igazgató feladatai a nem szakrendszerű oktatás bevezetésében Naplóvezetés Intézményi és munkaközösségi munkatervek Belső ellenőrzési terv  Óralátogatási szempontsor  A tanév kiemelt feladata MIP mérési modellje

14 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Óralátogatások 27 iskolában, iskolánként 4-6 órát érintően  AZ ÚJ TANÉVBEN IS FOLYTATJUK Egységes megfigyelési szempontok  MPI SZOLGÁLTATÁSKÉNT IGÉNYELHETŐ Tapasztalatok:  vezetői óralátogatások, értékelések hiánya  szokatlan a külső „szem”  sok a tanárközpontú óraszervezés  az idegen nyelvi órákat több helyütt a magyar nyelvűség jellemzi  módszertani kultúra egyszerűsége Minden pedagógusnál rögzítésre kerültek a fejlesztési területek.

15 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Munkaközösségek Bővülő feladatkör  részvétel a belső ellenőrzésben  gyermekvédelmi feladatok  HHH gyermekek integrációja Együttműködés  nem szakrendszerű  osztályozás 4. év végén Szakmai tervezés és elemzés

16 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Módszertani változatosság, mert…

17 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Középiskolák Változó középfokú felvételi eljárás  tanulmányi eredmények  tanulmányi eredmény + központi írásbeli felvételi  9. évfolyamra: + szóbeli meghallgatás Tehetséggondozó középiskola

18 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Középiskolák Felkészülés az angol nyelv tanítására (2010) OKM mérések  10. évfolyam  Mérési azonosító: nyomonkövetés, visszajelzés Kulcskompetenciák  Hogyan olvasnak, beszélnek, érvelnek, elemeznek érettségin a vizsgázók?

19 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mit üzennek a felvételi ponthatárok 2008-ban? pontÓvónőTanítóMatem.Történ. alapképzés 20 8,2 (6,6)7,410,814,4 144 59p (48p)54 p78 p104 p 480 195 p 41% 179 p 37% 260 p 54% 347 p 72% Fizetős képzés: 160 pont – 33 % Csökkenhet-e a felsőoktatás színvonala? Olvasók: - Valószínűleg. - Igen. - Nem a színvonallal van baj, hanem a működtetett oktatási rendszerrel.

20 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Felvételi ponthatárok 2008 – 160 pont alsó határ (egy megközelítő eredmény számítás) 11. és 12. évfolyam végén mindenből közepes (3), így pontszáma 30p 4 tárgyból 2-es, ~39 %-os érettségi, egy tárgyból 3-as, emelt szintű, ~33 %-os érettségi 38p Két felvételi tárgy (2-es és 3-as) 72p Emelt szintű pluszpont 40p ÖSSZESEN 180p (alapképzés esetén)

21 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Új szakképzés szervezés (Új TISZK) TISZK-ek a megyében Hatékonyság, rugalmasság, gyors alkalmazkodás a munkaerőpiachoz  szakoktatás helyzete  segítő módszerek (együttműködés, projekt) RFKB-K új szerepben  tervezés  limitek megállapítása

22 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Eszközjegyzék Határidő: 2008. szeptember 1.  dokumentáció Módosul a 11/1994. MKM rendelet melléklete  nem kell minden feladat-ellátási helyen megteremteni  aula, orvosi szoba kiváltása  eszközök kiváltása

23 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Szülői jogok Szélesedő tájékoztatási (nem manipulálási) kötelezettség  szülői szervezeteknek  közérdekű igényérvényesítés  nyilvános és közérdekű adatok  a ped. szakszolgálati ellátás igénybevételének kötelezettsége (pedagógus kezdeményezésére)

24 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Vezetői és pedagógus értékelés A helyi eljárásrend szerint alkalmazni kell az idei tanévtől Dokumentálás A vezetőt a fenntartó értékeli Folytatjuk a felkészítést  Vezetőknek  Kistérségekben a polgármestereknek Ma értékel a vezető, holnap szavaz róla a pedagógus! – Vajon az ipar vagy a KKV-k működnének ezen elv szerint?

25 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet A mindennapok A pedagógus pálya vonzóvá tétele KIR – adatszolgáltatási kötelezettség OKM helyi feldolgozása, hasznosítása Esélyteremtési programok Nevelés Módszertan: eredményesség

26 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai szolgáltatók konzorciuma TÁMOP-3.2.2/08/A/2 - „Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás” ROP  Infrastruktúra fejlesztés  Tartalmi modernizáció

27 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet A MPI szolgáltatásai Kistérségi pedagógiai napok  szeptember 1. – Pannonhalma  szeptember vége – soproni kistérség Vezetői munkaközösségi értekezletek  nem szakrendszerű  pedagógus értékelés Intézményi nevelőtestületi értekezletek

28 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet A MPI szolgáltatásai Óralátogatások Okm eredmények feldolgozása Jogsegélyszolgálat Megújult hírek, honlap Pályaválasztás (hiányszakmák)

29 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet KÖLCSEY MIÉRT LETT AZ EMBERBŐL HUMÁNERŐFORRÁS? „Azonban ismerni a jót könnyebb, mint követni; sőt még az sem nehéz, hogy némelykor jó vagy éppen nemes tettet vigyünk véghez: de egész éltedet meghatározott elv szerént intézve, sohasem tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván; s még akkor sem, midőn haszon, bátorlét, indulat heve vagy szenvedelem ereje másfelé ragad; ezt hívják erénynek.”


Letölteni ppt "Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Megyei tanévnyitó 2008/2009. tanév Turbók Arnold Bertalan Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések