Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÉSZAK-ALFÖLDI LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK összefoglaló megállapításai LEADER Program átalakításához kapcsolódó társadalmi vita országos záró rendezvénye.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÉSZAK-ALFÖLDI LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK összefoglaló megállapításai LEADER Program átalakításához kapcsolódó társadalmi vita országos záró rendezvénye."— Előadás másolata:

1 Az ÉSZAK-ALFÖLDI LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK összefoglaló megállapításai LEADER Program átalakításához kapcsolódó társadalmi vita országos záró rendezvénye Lajosmizse, 2010. december 02.

2 ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ: 17 HACS

3 Nyilvánosság, számon kérhetőség, teljesítmény- és teljesítésértékelés a LEADER rendszerben  A jogszabályok az EU eredeti céljaihoz igazodjanak – félre fordításokat és félreértelmezéseket kerülni szükséges. A módosítani kívánt jogszabályok közvetlenül – e-mail formában – kerüljenek megküldésre véleményezés céljából az érintett LEADER HACS-oknak véleményezésre.  Az MVH által jelenleg meghatározott MVH feladat 40%-os mértéke konkrét feladat megadással, határidő megjelöléssel történjen. Ezzel együtt az adminisztrációs terheket csökkenteni szükséges. Az értékelési szempontok kialakítása során figyelembe kell venni a HACS-ok EGYMÁSTÓL ELTÉRŐ (TÉRSÉGI) JELLEMZŐIT.

4 Nyilvánosság, számon kérhetőség, teljesítmény- és teljesítésértékelés a LEADER rendszerben  Átjárhatóság biztosítva legyen az MVH és IH között, vagyis az IH felé leadott indikátorokat ne kelljen az MVH felé ismételten megküldeni, egy központi rendszerben ellenőrizhető legyen azok valódisága, történhessen meg ott azok ellenőrzése (beszkennelt dokumentumok).  A jelenlegi rendszerben a hibák miatt szankcionálás történik, ösztönzők viszont nincsenek beépítve a rendszerbe.  Az előző rendszertől eltérően egy-egy HACS hibáját nem kell feltétlenül rendszerhibának tekinteni, ill. SZANKCIÓ a hibázó HACS-ot érintse, ne kollektív hasson minden csoportra.

5 Nyilvánosság, számon kérhetőség, teljesítmény- és teljesítésértékelés a LEADER rendszerben  Az egyéb bevételszerzés konkrét szabályrendszerét tisztázni szükséges. (pl. bevétel szerzés lehetősége fizikai helyszínben is elkülönül a munkaszervezeti feladatok ellátásának helyszínétől.)  Teljesítmény- és teljesítésértékelést - határidők és elvégzendő feladatok ismeretében – félévente végezzen a HACS, önértékelés, majd központi (szakemberek által összeállított) értékelési módszer alapján.

6 Észak-alföldi régió

7 A Helyi Akciócsoport jogállása  A működés és hatékonyság javítása érdekében a jogszabályok (pl. 93/2007. FVM rendelet, 141/2008. FVM rendelet) módosítása és egymáshoz való összhangjának megteremtése fontos feladat.  Az egyedi eseteket helyben kelljen rendezni.

8 Észak-alföldi Régió

9 HVS felülvizsgálata és a pályázati felhívások kidolgozása  A HVS jelenlegi formában – PPT – kezelhetetlen, szükséges felhasználóbarát formában való megalkotása.  Az elektronikus benyújtást támogatjuk, azonban a jelenlegi rendszer nem megfelelő ennek felhasználóbarát kivitelezésére. Mindenképpen szükséges az elektronikus benyújtást működtető felület felülvizsgálata!  A stratégia felülvizsgálata ne csupán az új projektgyűjtésen, hanem helyzetelemzésen is alapuljon. Aki eredményesnek ítéli a programja megvalósulását annak ne legyen kötelező a projekt gyűjtés. (HB vélemény alapján).

10 HVS felülvizsgálata és a pályázati felhívások kidolgozása  A HVS felülvizsgálata együtt történjen a helyi, megyei stratégiák kialakításával, a tervezés óta történt esetleges változtatások figyelembevételével.  A HVS felülvizsgálat valamint a helyi/megyei koncepció kölcsönösen legyen összhangban egymással.  IIER fejlesztésére jelenlegi állapotában – program félidejében – van még idő? Jelentősebb fejlesztések megvalósítása már nem megoldható, valamint kérdéses az erre fordítandó forrás előteremtésének kérdése is.  Amennyiben fejleszthető az IIER, akkor tervezési felülete illeszkedjen a HACS-ok tervezési önállóságához.

11 HVS felülvizsgálata és a pályázati felhívások kidolgozása  A HACS-nak legyen lehetősége a III. tengelyes és a LEADER források esetén is a projekt előzetes bírálatára. Döntse el, hogy a HVS céljaival összeegyeztethető projektről van-e szó. Amennyiben igen akkor kérelem szinten is kidolgozható a projekt. A HVS-hez való illeszkedés ne részpontszámot jelentsen hanem jogosultságot. (A HVS és a III. tengelyes kiírások tartalmi kapcsolata emiatt újra gondolandó.)  A LEADER források esetében alkalmazható szempontrendszer kialakítása az alapelvekből kiindulva a HACS feladata, azonban mindenképpen szükséges az IH koordináció - szintén az alapelvek betartása érdekében.  A pályázati kiírásokkal egy időben és egy helyen szükséges megjelentetni (tömörített formátumban is) a kiírással kapcsolatos dokumentumokat.

12 Észak-alföldi Régió Kulturális értékek

13 LEADER pályázatok benyújtása  A kérelmek elektronikus benyújtása meggyorsíthatja az ügyintézési folyamatot, éppen ezért az elektronikus benyújtás lehetőségének előtérbe helyezését támogatjuk. A pályázati felhívások meghirdetését követően - legkésőbb 6 hónapon belül, amennyibe hiánypótlásra van szükség - a kérelem benyújtói támogatási határozattal rendelkezzenek. (Hiánypótlás nélkül ez az időszak max. 4 hónapban kerüljön maximálásra.) A cél elérése érdekében egyértelmű, kiírással és egyéb jogszabályokkal összhangban lévő kérelem- kezelési útmutató készítése szükséges. A kiírásban és a kitöltési útmutató tartalmának összeállításánál szintén figyelembe kell venni az előzőeket.  Az elektronikus benyújtás fogalmát meg kellene határozni (online kitöltő program, letölthető kitöltő program és papíron+CD-n is be kell nyújtani, az adatlap elektronikusan tölthető – de program – és papíron+CD-n is be kell nyújtani, stb.)

14  A kérelmek elektronikus benyújtásának elősegítése szükséges!  Amennyiben megoldható, elektronikus formában – CD-re írva – is kerüljenek a kérelmek benyújtásra, a mellékleteket képző dokumentumok pedig postai úton jussanak el az illetékes HACS-hoz, MVH kirendeltséghez.  Kérelemkezelés eljárásrendjeinek kidolgozása előzze meg a pályázat meghirdetésének időpontját:  Kész eljárásrend – határidők – elvárások pontos ismerete = hatékonyabb, számonkérhető, értékelhető kérelemkezelés! LEADER kérelemkezelés

15 Összeférhetetlenség szabályozása  A megfogalmazott javaslatok elfogadhatóak. (DE: pl.szkennelés 4 óra?, a feladatok ilyen mélységig való meghatározása nem valószínű hogy az elvárt eredményt hozza.)  A HACS munkatársai bármikor adhassanak felvilágosítást a támogatási lehetőségekről, pályázati feltételekről, a tanácsadás fontos a helyi pályázók szerint!  Tanácsadó alkalmazása támogatandó, azonban kérdéses a finanszírozás.

16  Legyen lehetőség egy egyszerűsített adatlapon történő kérelem benyújtásra (max. 1-2 oldal).  Eltérő (egyszerűsített) adatlap szükséges építéssel járó beruházás és építéssel nem járó eszközbeszerzés esetén!  Egyszerűsített eljárás használata azon kérelmek esetén, melyek 2 millió forintos értékhatár alatt lévő kérelmek. (Főként építéssel nem járó gépbeszerzések esetén.) Kis értékű projektekre vonatkozó speciális eljárás szabályok alkalmazása

17 A HACS-ok alapvető tevékenységi területinek erősítése  A kiadott megfogalmazott javaslatokkal egyetért az ÉA-i Régió minden csoportja.

18 LEADER jogcímek változtatásai, a nemzetközi és térségek közötti együttműködési jogcím végrehajtási rendjének átalakítása  A megfogalmazott javaslatok alapvetően elfogadhatóak.  A jövőben kiírásra kerülő felhívások esetén szükséges annak megvalósítása, hogy a LEADER HACS-ok közös pályázatot tudjanak benyújtani pl. konzorcium vagy partnerség keretében.  A közös projektek kapcsán felmerülő költségek ne egy HACS forrását terheljék.

19 A terv, tanulmány, mint önálló jogcím megtartásának feltételei  A megfogalmazott javaslatok elfogadhatóak.  Független szakértői csoport bírálata során az elkészített terv, tanulmány átdolgozására legyen lehetőség, megjelölve a bírálatban a hiányosságokat.

20 Képzések  A képzések gyakorlat orientáltak legyenek, szükség szerint akár több napon keresztül tartó oktatások is szükségesek. A hatékony oktatások a valódi ismereteket tartalmazzák.  MAJD - Vizsga szintű, vagy pontozási rendszer szintű elismerés után lehessen dolgozni a rendszerben.  A delegált feladatok ellátását segítő képzésekre szükség van, de nem szakreferensek, hanem szakértők által. A képzéseken a MVH munkatársait és a HACS-ok munkatársait együtt képezzék.  Esetlegesen a képzés irányuljon egyéb ismeretek megszerzésére is, mint pl. KSH adatbázis kezelésének felhasználói szintű alkalmazása.

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Észak-alföldi Régió A megyei javaslatokat összeállította: Angyal Csaba és Szolovjov Rita


Letölteni ppt "Az ÉSZAK-ALFÖLDI LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK összefoglaló megállapításai LEADER Program átalakításához kapcsolódó társadalmi vita országos záró rendezvénye."

Hasonló előadás


Google Hirdetések