Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GYÜLEKEZET CÉLJAI Temesvár 2006 ápr. 6 de. B.Gy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GYÜLEKEZET CÉLJAI Temesvár 2006 ápr. 6 de. B.Gy."— Előadás másolata:

1 A GYÜLEKEZET CÉLJAI Temesvár 2006 ápr. 6 de. B.Gy.

2 Isten imádása Evangélizáció Közösség Tanítványság Szolgálat

3 Evangélizáció Isten üzenetének közvetítése

4 A TEMESVÁRI GYÜLEKEZET CÉLMEGHATÁROZÁSA!  Temesvár és környéke minden magyar lakóját szeretni fogjuk olyan módon, hogy kapcsolatba lépünk velük, képviseljük feléjük az evangélumot. Munkáljuk, hogy beépüljenek gyülekezetünkbe: megtérés, bemerítkezés által, és velünk közösségben szolgálják Jézus Krisztust, és az embereket örömmel.

5 A Jó hír az, hogy van jó hír!  Mi a hírek híre, az evangélium? έυανγήλιον JÓ HÍR Έυανγήλιοs ANGYAL Jó hírt, győzelmi üzenetet hozó Az evangélium nem egy ismeret, tudás, amit megtarthatunk magunknak, hanem üzenet, örömhír, amit tovább kell adni!

6 Mit kell tenni a jó hírrel?  2Kir. 7.7-11 Ezért futásnak eredtek alkonyatkor az (Arámok), otthagyva sátraikat, lovaikat,szamaraikat, a tábort, ahogyan volt, és futva mentették életüket. Amikor ezek a poklosok a tábor széléhez érkeztek, bementek egy sátorba, ettek, ittak, majd elvittek onnan ezüstöt, aranyat meg ruhákat, azután elmentek, és elrejtették azokat. Egy másik sátorba is bementek, onnan is vittek el, azután elmentek és elrejtették. Majd ezt mondták egymásnak: Nem helyes, amit teszünk. Ez a nap örömhírnek a napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a virradatot, büntetés ér bennünket. Jertek azért, menjünk és mondjuk el ezt a királyi palotában! Odaérkezve kiáltottak a város kapuőrségének, és ezt jelentették nekik: Bementünk az arám táborba, és láttuk, hogy senki sincs ott, emberi szó sem hallatszik, csak kikötött lovak és szamarak vannak ott, meg a sátorok, ahogyan voltak. Így kiáltottak a kapuőröknek, azok pedig jelentették ezt benn a királyi palotában.

7 Krisztus maga a jó hír  Tartalma és szerzője az evangéliumnak. Ahol meghirdetjük jelen van és hatni kezd. Szó és tett, cselekvés. Ige, mely teremt, újjá teremt.  Az ÚJSZÖVETSÉG CSAK EGYETLEN EVANGÉLIUMOT ISMER, MELY NEM EMBERI SZÓ, HANEM ISTEN SZAVA!

8 Az evangélium  Nem bilincselhető meg  2Tim. 2.9 amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve.  Új életet ad, újjászül  1Pt. 1.23 „mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.

9 Az evangélium  A békesség üzenete  Ef. 2.17 és eljött, és „békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek”.  Összehozza a távol levőket  Ef. 3.6 hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által.

10 Az evangélium  Szabadulást és üdvöt ajándékoz  Ef. 1.13 Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.  Életet, örök életet munkál  2Tim. 1.10 Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.

11 Evangélizáció (a)  Az evangélizálás annak a jó hírnek a továbbadása, hogy JÉZUS KRISZTUS meghalt bűneinkért, feltámadt a halálból az írások szerint, és most mint hatalommal rendelkező Úr, felajánlja a bűnösöknek bocsánatát és felszabadítja a Szentlélek ajándékát azok számára akik megtérnek és hisznek benne.

12 Evangélizáció (b)  Az evangélizáláshoz nélkülözhetetlen keresztyén jelenlétünk a világban és a párbeszéd azokkal, akik készek fogékonyan hallgatni bizonyságtéte- lünket. Az evangélizálás a történelmi, bibliai Krisztus szabadítóként és Úrként való hirdetése, és hozzátartozik az emberek felszólítsa arra, hogy jöjjenek Őhozzá személye- sen és béküljenek meg Istennel.

13 Evangélizáció (c)  Az evangélizációhoz kapcsolódó hívásban nincs jogunk ahhoz, hogy letagadjuk a tanítványság árát. Jézus hív mindenkit, aki kész megtagadni önmagát, felvenni keresztjét, és azonosítani magát a hívők közösségével, a gyülekezettel. Az evangélizálás következménye, a Krisztus iránti engedelmesség, beépülés az Ő gyülekezetébe, és felelős szolgálat a világban. (Lausanni nyilatkozat 1974 világkonferencia Lausanne)

14 A Gyülekezet célja az evangélizáció  Az EGÉSZ gyülekezet  Az EGÉSZ evangéliumot hirdeti  Az EGÉSZ világnak

15 Az evangéliumot el kell vinni!  Miért?  Mert elsősorban azoknak kell hallani akik még nem hallották  Mivel nem jönnek el a gyülekezetbe, nekünk kell elvinnünk a jó hírt hozzájuk  Miért? Mert:  Jézus is így tett  Megparancsolta, hogy tegyük.

16 Ha elvisszük az evangéliumot:  Betöltjük a misszióparancsot  Megvalósul a gyülekezet evangélizációs célja.  Emberek meg fognak térni  Növekedni fog a gyülekezet  Öröm van a mennyben és a földön  Siettetjük az Úr érkezését. Mt 24:14

17 Megjegyzések az evangélizációval kapcsolatban  A keresztyénség közös ügye  A Gyülekezet ügye  A gyülekezet minden tagja részes benne!  Mindenki bizonyságot tud tenni Megváltójáról.  Van aki az evangélista karizmáját kapta (10 %)  Vannak evangélisták speciális elhívással.

18 Figyelem!  Minden hívő evangélizál, de nem minden hívő evangélista.  Az evangélizálás leghatásosabb módja a már meglevő kapcsolatokon keresztül. (kb 8,5 kapcsolat)  Az evangélizáció igazából szív, szeretet kérdése és nem eszközök, módszerek dolga.  Isten módszere az ember. Nem jobb módszerekre, hanem jobb keresztyénekre van szükség!

19 Kérdések: -Elfogadtad-e már Krisztust megváltódnak? -Betagolódtál-e már a gyülekezetbe? -Milyen ajándékot kaptál amivel szolgálhatsz? -Mi az evangélizációs módszered? -Mikor mondtad el utoljára valakinek az evangéliumot? -Hogyan érezted maga közben? -Mikor akarod elkezdeni? -Kinek a megtéréséért imádkozol rendszeresen? -Ki viszel magadra a Graham evangélizációra? -Azon kívül, hogy meghívod teszel-e még valamit érte?

20 Kérdések: -Hogyan evangélizálsz személyesen? -Milyen segítségre van szükséged? -Hogyan evangélizáltok mint család? -Hogyan töltjük be ezt együtt, mint gyülekezet? -Hogyan valósul meg az evangélizációs cél a többi 4 mellett? -Ha délutánra lesznek kérdések, igyekszem megválaszolni őket.

21 Biztató ige:  Róm. 1.14 -16  Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is,

22 Már elkezdtél evangélizálni!  Folytasd!  Odaszántan, örömmel, bölcsen!  Péld. 11.30 a bölcs lelkeket nyer meg.


Letölteni ppt "A GYÜLEKEZET CÉLJAI Temesvár 2006 ápr. 6 de. B.Gy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések