Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A PAKTUMOK KOMMUNIKÁCIÓJA DR. SZÉLES KATALIN KULCSSZAKÉRTŐ BUDAPEST, 2006. JÚNIUS 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A PAKTUMOK KOMMUNIKÁCIÓJA DR. SZÉLES KATALIN KULCSSZAKÉRTŐ BUDAPEST, 2006. JÚNIUS 9."— Előadás másolata:

1 1 A PAKTUMOK KOMMUNIKÁCIÓJA DR. SZÉLES KATALIN KULCSSZAKÉRTŐ BUDAPEST, 2006. JÚNIUS 9.

2 2 ROP pályázati kiírásban feladat, illetve előírás volt: „ A megvalósítási tervben ki kellett térni a partnerségnek a szélesebb nyilvánosság felé irányuló tájékoztatás és kommunikáció meghatározására, illetve az együttműködési hálózatán belüli kommunikációra.”

3 3 A foglalkoztatási partnerségek, paktumok sem lehetnek sikeresek egy hatékony, tudatos kommunikáció, jól megfogalmazott üzenetek és azok célcsoportokhoz történő eljuttatása nélkül. De …. Egy jó kommunikáció sem tudja megoldani, vagy eltüntetni a helyi gazdasági, foglalkoztatási, szociális problémákat, a partnerség nem megfelelő működését.

4 4 A kommunikáció hosszú távon ható, átfogó, általános feladatok, tervezett tevékenységek rendszere, mely a partnerség legfontosabb céljai elérésének segítésére irányul azáltal, hogy tudatosan építi a paktum imázsát. A kommunikációnak szorosan kell kapcsolódnia a térség általános fejlesztési és az erre épülő egyéb rész stratégiáihoz.

5 5 A kommunikáció alapvető célja, hogy egy tudatos, szervezett folyamat eredményeként építse a paktum  egyedi arculatát,  azonosságát,  identitását,  pozitív irányba fejlessze,  adott esetben megváltoztassa a kialakult imázst.

6 6 A kommunikáció alapelvei: 1. integrált legyen, vagyis hangoljuk össze, egyeztessük a paktumok kommunikációját a térség más szereplőinek kommunikációjával ( önkormányzatok, vállalkozók, civilszervezetek) 2. a partnerségben résztvevő települések területi identitásainak összegezésével alakítsuk ki a térségi partnerség kommunikációját. 3. a partnerség elve a kommunikációban is érvényesül, a közös érdekekre kell koncentrálni, a különböző célcsoportok irányába folyamatos kommunikációt kell biztosítani

7 7 4. a folyamatos interakció: kommunikációnak nemcsak a paktum részéről kell kiindulnia, hanem a célcsoportok felől jövő kommunikációt is be kell fogadnia, vagyis kétirányú információáramlást kell megvalósítani 5. a paktum kommunikációt pontosan elő kell készíteni, meg kell tervezni és szervezni, 6. a paktum üzeneteinek megfogalmazásakor a hihetőségre, a hitelességre, a fokozatos bizalomépítésre kell törekedni. Erősséget kiemelni, gyengeségeket megoldani stílusú kommunikációra kell törekedni. 7. a paktum kommunikációja célcsoport orientált legyen, 8. érvényesítsük a hatványozott kommunikáció elvét, vagyis a célcsoportokat véleményvezérekre, az egyes célcsoportok meghatározott szereplőire koncentrálva érjük el, de fontosak a „közvetítők” is, a médiák, a szakmai, a politikai, a társadalmi szervezetek, intézmények is. Ide tartozik a lobbytevékenység is.

8 8 9. segítheti partnerségünk kommunikációját a térségből elszármazottak, vagy a térséghez kötődő személyek lobbytevékenysége, üzenetközvetítése is. 10. kommunikációnk képes legyen kezelni a válsághelyzeteket is, gyorsan, hitelesen tudjunk reagálni torz hírekre is. 11. kommunikációnk adjon lehetőséget új tradíciók teremtésére, elismerési lehetőségekre, pályázatokra, díjakra, amelyek mozgósító hatásúak, erősítik a partnerséget. 12. a közvetett hatásokra is építsünk, vagyis a tudatos kommunikáció mellett használjuk ki a térségről megjelenő híreket is paktum népszerűsítésére.

9 9 A kommunikáció sikerét szolgálja, ha a paktum munkájának bemutatására kommunikációs kampányt, vagy akciósorozatot tervezünk. Egy kommunikációs kampány kialakítása átgondolt, döntési folyamatot igényel, amelynek lépései: 1 / a kommunikáció célcsoportjának azonosítása: Elvárás, hogy a csoportok legyenek  minél homogénebbek,  kellő nagyságúak,  elérhetőek és ismerjük sajátosságaikat.

10 10 A paktum kommunikáció célcsoportjai lehetnek például:  A helyi lakosság,  Helyi vállalkozók,  Potenciális befektetők, üzleti partnerek,  Médiák, mint a kommunikáció meghatározó közvetítői,  Szakmai, civilszervezetek, politikai pártok.

11 11 2/ A kommunikáció céljának meghatározása, ami lehet  Alapvető megismertetés,  Emlékeztetés,  Tájékoztatás,  Meggyőzés,  Kapcsolatépítés.

12 12 3/ az üzenet, az információ tartalmának meghatározása, vagyis azon információ, érv megtalálása, amellyel be lehet mutatni azokat a komparatív előnyöket, azokat a tényezőket, melyeket a célcsoport tagjai a saját döntésük meghozatalakor fontosnak tartanak. 4/ A meghatározott célcsoport hatékony elérését biztosító kommunikációs csatornák megtalálása  Személyes,  Nyomtatott, vagy  elektronikus csatorna, médium kiválasztása, amelyen keresztül a leginkább kedvezően tudjuk elérni üzenetünkkel az adott szegmenst.

13 13 5/ az üzenet tartalmának kreatív és hatékony megjelenítése a kiválasztott területre adaptálva. Például egy hirdetés, plakát, prospektus, egy videofilm sajátosságihoz igazodóan kell kódolni az eljuttatandó információt. 6/ A kommunikáció intenzitásának meghatározása az elérendő cél érdekében Például: hirdetések száma, plakátok elhelyezésének megtervezése

14 14 7/ A kommunikációs kampány, akciósorozat lebonyolítása Ennek kivitelezésére készítsünk idő-, feladat és költségtervet és határozzuk meg mely eszközöket alkalmazzuk a megvalósításra. Eszközök lehetnek:  Hírek generálása,  Hirdetés,  Videofilm,

15 15  Véleménypanelek kialakítása,  Pályázatok meghirdetése,  Díjak adományozása,  rádió, tv interjú  konferencia szervezés,  verseny, ösztöndíj hirdetése,  partnerségben résztvevő vállalkozások bemutatása,  kiállítások, bemutatók szervezése,  reklámajándékok készítése, terjesztése,  kiadványtár, szervezeti kataszter készítése és terjesztése,  térségi kedvezményrendszer kialakítása ( vásárlási kártya)

16 16  személyes kapcsolatok,  térségi diplomácia,  adatbázisok kialakítása,  információs rendszerek működtetése,  sajtókapcsolat, sajtótájékoztatók szervezése,  nyomdai kiadványok készítése,  lobbyszervezés,  kommunikációs tanácsadás,  arculat, design,  logók védjegyek,  internet.

17 17 8/ Kommunikációnk hatásának mérése, ellenőrzés A hatások mérése lehetséges kutatásokkal, de egyszerűen a célcsoportok magatartásának változásával is. Célszerű egy tudatos monitoring és ellenőrzés kialakítása, az indikátorok meghatározása partnerségünk kommunikációjára.

18 18 Internetes kommunikáció: A paktum honlapjának kialakításánál a következő kommunikációs szempontokat kell figyelembe venni: 1/ Honlap elérhető, megtalálható legyen  Ezt a megfelelő domain-név kiválasztása és regisztrálása biztosítja. Célszerű a paktum nevének regisztrálása domain-névként.  Az elérhetőséget segíti, ha bejegyezzük a domain- nevet a fontosabb keresőkbe (Altavizsla, Google)

19 19 2/ Megfelelő vonzerővel rendelkezzen  A megfelelő vonzerőt azok az oldalak jelentik, amelyek a szörfölők számára a paktummal, partnerséggel kapcsolatos információk széles körét biztosítják.  Az interneten a tartalomszolgáltató oldalak, a site-ok elektronikus újság, vagy magazin jellegű képződmények, amelyek általános vagy szakosodott tartalmat szolgáltatnak, rendszeres frissítéssel. Ilyen például: www.index.hu,vagy www.portfolio.hu – befektetésekhez.www.portfolio.hu

20 20 3/ Biztosítson az interaktivitást, a látogatók a honlapon keresztül véleményt nyilváníthatnak Az interaktivitást biztosításának eszközei a fórumok, a chat-ek, levelezési listák, elektronikus szavazások, internetes kérdőívek. 4/ Fontos követelmény, hogy honlapunk informatív legyen, a paktum iránt érdeklődő látogatók, a paktum célcsoportjai információs igényének megfelelő, jól strukturált formában, megfelelő szélességben és mélységben kell a híreket, adatokat, információkat megjeleníteni.

21 21 5/ aktuális legyen Csak azok a honlapok számíthatnak folyamatos, aktív érdeklődésre, amelyek rendszeres frissítéssel biztosítják oldalaik aktualitását. Vannak alapinformációk, amelyek hosszabb távon megőrzik aktualitásukat. 6/ lojalitást építsen a paktum irányába, vagyis a helyi lakosság, a helyi vállalkozók körében javítsa az identitástudatot, fontos formálója lehet a térséggel, a paktummal kapcsolatos pozitív attidüdöknek. 7/ Fontos, hogy kapcsolódjon valamilyen nagyobb egység honlapjához, régiós honlaphoz, hálózat honlapjához, nemzetközi honlaphoz.

22 22 www.foglalkoztatas.hu http://fejer-paktum.fejer.hu www.gyormmk.hu/gypaktum.html http://www.nogradpaktum.com http://www.vasmmk.huhttp://www.vasmmk.hu – vasvári, szombathelyi, kemenesaljai paktumokról

23 23 A helyi vállalkozók, mint kommunikációs célcsoport  A helyi vállalkozókra irányuló kommunikációnál figyelembe kell venni, hogy ők többnyire helybeli lakosok, ezért preferenciáik nagyban megegyeznek a helyi lakosságéval,  másrészt mint vállalkozók preferenciáik hasonlóak a potenciális külső befektetők, üzleti partnerek preferenciáival.

24 24 A kommunikációban elsődleges cél: A vállalkozókat meg kell tartani, hogy a megtermelt profitot további helyi beruházásokra fordítsák, új munkahelyeket teremtve. Ez csak akkor érhető el, ha a vállalkozók elvárásainak megfelelő helyi előnyöket biztosít a partnerség azokon a területeken, amelyeket a vállalkozók fontos versenytényezőknek tartanak.

25 25 Ezek közül kiemelhetők például a következők:  Nyereségnövekedési és költségmegtakarítási előnyök: szakképzett, relatív, olcsó munkaerő, megfelelő felvevőpiac, helyi támogatások, alacsony szállítási költségek, olcsó ingatlanok  Időmegtakarítás: vállalkozás számára fontos kapcsolatok, partnerek elérése időigénye, hivatali ügyintézés időigénye.

26 26 Vannak olyan helyi adottságok, amelyek alapvetően befolyásolják a helyi vállalkozók sikerességét és amelyre hatással is lehet a partnerség – a kommunikációban ezekre kell fókuszálni. A kommunikáció irányukba a következő területeket foglalja magában:  1. tájékoztatás  2. vélemények, problémafelvetések fogadása: a vállalkozók bevonása a közös aktív gondolkodásba  3. színvonalas szolgáltatások nyújtása számukra.

27 27 1. A tájékoztatás, információs szolgáltató tevékenység a helyi vállalkozókat részletes információkkal kell ellátni:  a régió, a megye, a kistérség települési, területfejlesztési, gazdaságfejlesztési koncepciójáról, törekvéseiről  be kell mutatni az önkormányzatok által preferált beruházási területeket,  tájékoztatni kell az adódó üzleti, együttműködési lehetőségekről  átlátható adókedvezményi támogatási rendszert kell kialakítani és erről folyamatos tájékoztatást adni,  széleskörű tájékoztatást kell adni a pályázati lehetőségekről, pályázati feltételekről,  ki kell alakítani az egyedi információigények kielégítésének rendszerét is.

28 28 A vállalkozók felé a következő üzenetet kell közvetíteni: TERVEZHETŐ, BIZTOS JÖVŐ – EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS PARTNERSÉG

29 29 A hatékony tájékoztatás szükséges előfeltétele a rendszerek, adatbázisok megteremtése:  önkormányzatok hosszú távú településfejlesztési stratégiájáról, a fejlesztendő területek prioritási sorrendjéről,  hosszú távú helyi adópolitikáról, de  készíthetők régiószintű adatbázisok és statisztikák az önkormányzatok, a kamarák segítségével,  kialakítható egy vállalkozói ügyfélszolgálati rendszer is.

30 30 2. Fontos a vállalkozói vélemények fogadása is, ami szintén ügyfélszolgálati rendszerben valósítható meg. Fontos a vállalkozói bizalomépítésben a partnerség szereplőivel való rendszeres találkozó, fórum is. 3. Fontos a vállalkozásokat segítő szolgáltatások biztosítása a PR, a kommunikáció területén Az önkormányzatok és a szakma szervezetek feladata lehet a vállalkozók irányába szakmai, befektetői konferenciák szervezése, ezzel segítve pélául a helyi vállalkozók kereskedelmi, és külkapcsolatainak fejlesztését.

31 31 Célszerű a helyi vállalkozók imázsának növelése érdekében elismerő címek adományozása a szakmai szervezetek, az önkormányzatok, de akár a partnerség részéről is. Fontos ezek bemutatása a helyi médiákban is.

32 32 A médiák, mint a kommunikáció meghatározó tényezői A kommunikációs munka alapvető feladatai a médiumokkal kapcsolatban 1. információs rendszer és folyamat célorientált irányítása és kialakítása 2. a kommunikációs kapcsolatok tudatos, célorientált és rendszerezett kialakítása 3. vélemények és azok kialakítási folyamatának megfigyelése és elemzése

33 33 Elsődleges feladat a helyi médiák megnyerése kommunikációnkhoz Olyan kapcsolatot kell kialakítani a médiákkal, amelyben a média felismeri, hogy együttműködésükkel saját céljaik elérését is támogatják. Célszerű a médiákat eszközként, megdolgozandó célcsoportként kezelni. Kommunikációnkban a médiák felé fontos, hogy az információk rendelkezésre álljanak Az információkat megfelelő ütemezésben, megfelelő időben, megbízhatóan nyújtsuk a médiáknak.

34 34 Milyen formában adjunk információt a médiumoknak:  Egyszerű híranyag,  Tudósítás,  beharangozó  PR cikk,  reklám,  interjú,  beszámoló. A média lehet:  írott, vagy elektronikus  Helyi, regionális, országos

35 35 A média megnyerésének eszközei: Regionális médiatalálkozó szervezése Ez lehet az első lépés a közös munka elindítására, majd ezután negyedévi rendszerességgel folytathatjuk Sajtótájékoztatók Itt lehet bemutatni a partnerségi megállapodást, az éves terveket,, emellett a kiemelt rendezvények előtt is kell egy találkozót szervezni a sajtóval.

36 36 Médiaterv kidolgozása Milyen ütemezéssel kívánjuk bemutatni a partnerség akcióit és a kapcsolódó információkat Médialista Célja, hogy a médiumok csoportos, pontos névszerinti listájával rendelkezésre álljon a partnerség bármely kommunikációjához. Sajtókabinet A legjelentősebb médiumok vezetőinek, illetve munkatársainak rendszeres meghívása szakmai beszélgetésre, annak érdekében, hogy a kabinet tagjai részletesebb, bennfentesebb információkat kapjanak a partnerség egyes témáinak hátteréről.

37 37 PR akciók minősítése Fontos, hogy az olvasottságot, hallgatottságot és nézettséget mérjük kommunikációnk vonatkozásában, hogy a továbblépéshez megfelelő információnk legyen. Sajtófigyelés Össze kell gyűjteni a régióról, térségről a partnerségről és a partnerségünkről megjelenő cikkeket, tudósításokat, beszámolókat.

38 38 Mottó lehet: a médiumokkal partnerségre kell törekednie partnerségünknek, azaz ki kell szolgálni, együtt kell működni és ellenőrizni kell a média tevékenységét.

39 39 Köszönöm a figyelmet! szeles.katalin1@t-online.hu


Letölteni ppt "1 A PAKTUMOK KOMMUNIKÁCIÓJA DR. SZÉLES KATALIN KULCSSZAKÉRTŐ BUDAPEST, 2006. JÚNIUS 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések