Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Egység a sokféleségben”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Egység a sokféleségben”"— Előadás másolata:

1 „Egység a sokféleségben”
egyéni arculat kötöttségek mellett is Készítette: Dedinszkyné Szilágyi Erzsébet Hunfalvy FGYKKKSZI

2 Az eddigi történések 2006/2007 új OKJ
2008. április fővárosi szakmacsoportos alapozó tanterv 2008. május TISZK-en belüli egységesítés 2008. június iskolai helyi tantervek 200? új érettségi követelmények kerettantervi módosítások OKJ módosítás (beszámíthatóság,mentesség)

3 Fővárosi szakmacsoportos alapozó tanterv Alapelvek
Szakmacsoporton belül egységes alapozás Beszámíthatóság Felhasználható órák:5/5/8/8

4 Fővárosi szakmacsoportos alapozó tanterv Eljárás
A szakmacsoportonként meghatározó követelménymodulok kiválasztása Szakmai tartalmának átkonvertálása az alapozó képzésbe Megjelenítése egységes tantervben

5 A kiválasztott követelménymodulok a 17. szakmacsoportban
A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Marketing és PR alapismeretek

6 Tananyagegység

7 Tananyagelem Tananyagegység Tananyagelem Óraszám
Vállalkozási ismeretek 6 90 Vállalkozások gazdálkodása 162 Marketing és Pr alapismeretek 8 180

8 ÉRETTSÉGI: GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK
A CÉL ÉRETTSÉGI: GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése MENTESSÉG Marketing és PR alapismeretek TANULMÁNYI IDŐ CSÖKKEN

9 Tananyagtartalmak tantárgyakban
Gazdálkodási ismeretek Információkezelés Viselkedéskultúra 9. Kommunikáció 10. Közismereti inf., idegen nyelv (közgazdaságtan )

10 A szakmai orientációs szakasz tantervének jellemzői
A szakmai orientációs szakasz lássa el feladatát : alakítson ki pozitív attitűdöt a szakmai ismeretek terén koncentráljon a gazdasági készségek és kompetenciák kialakítására, fejlesztésére a közgazdasági látásmód a szaknyelv a szakmai tartalmakat az életkori sajátosságoknak megfelelően közvetítsen segíti a szakmai tartalmak gyorsabb elsajátítását a későbbiekben 10

11 Helyi tanterv GIS 9. évf. Témakörök Óraszám I. Gazdasági alapismeretek
6 II. A vállalkozás alapítása, működtetése, megszüntetése 14 III. A vállalkozás marketing tevékenysége 10 IV. A vállalkozás kapcsolatrendszere 12 V. Pénz, pénzforgalom 20 VI A háztartások gazdálkodása Összóraszám. 74

12 Helyi tanterv GIS 10. évf. Témakörök Óraszám I. Államháztartás 20 II.
Alapvető jogi ismeretek III. Polgári jog 12 IV. A gazdálkodás személyi feltételei, munkaviszony, munkajog Összóraszám. 74 12

13 A szakmai orientációs szakaszt jellemző tevékenységformák
Házi dolgozat Célja: adott témát logikusan felépített esszé formában kifejteni, formába önteni Módszere: Előre megadott téma ,határidőre (2-5 oldal)írásban; Forrásokhoz segítség; Formai követelmény: fedlap, tagolás, illusztráció, források. Néhányat szóban is meghallgatni, közösen értékelni

14 Házi dolgozatok

15 Gyűjtőmunka Célja: Közelebb hozza a diákokhoz a gyakorlatot → össze tudják vetni az elméletben tanultakat a napi életben, a gazdaságban tapasztaltakkal. Módszer: A gyűjtőmunkát rövid határidőre, az elméleti tananyag "megerősítésére", vagy újabb tananyagrész bevezetéséhez használhatjuk. Legyen ez egyfajta konkrét, személyes tapasztalatszerzés, amelynek eredményét az órán felhasználjuk, megbeszéljük

16 Hírek, érdekességek Hír”olvasás”
Célja: a tájékozottság igényének kialakítása, szaknyelv gyakorlása, szövegértelmezés, elemzés Módszere: minden órán szabadon választott cikk rövid ismertetése

17 Szövegértés, szövegelemzés
Célja: megtanítani a tanulókat arra, hogy értelmezni tudjanak egy gazdasági jelenségeket tartalmazó szöveget. Ez nagyban segíti a gondolkodva tanulást is. Módszer: Válasszunk a tárgyalt témakörhöz illeszkedő szöveget.. A rövid és egyszerű szövegektől haladjunk a hosszabb és összetettebbig. A szöveg megértését mindig segítsük értelmező kérdésekkel. Foglaltassuk össze a szöveg tartalmát, húzassuk alá a lényeget!

18 Szituációs gyakorlatok
Cél: Életszerű, gazdasági helyzetek, amelyekbe a diákok kerülnek vagy kerülhetnek mindennapjaikban. Átélhetik azokat a szituációkat, amelyek tananyagszinten megjelennek Módszer: A játék szerepeinek kiosztásakor pontosan beszéljük meg a szerepet játszó tanulóval, hogy mit kell képviselnie. Ez történhet négyszemközti megbeszéléssel, vagy szerepkártyák kiosztásával. Egy-egy játékhelyzet ne tartson tovább néhány percnél. Végén vonjuk le a következtetést a szituációból, értékeljük, hogy az egyes szereplők hogyan játszották a "szerepüket", mi a tanulság.

19 Fogalomkártyák Célja:A tanulók pontosan, szó szerint tanulják meg és folyamatosan "frissen" tartva naprakészen tudják is a tananyagban használt fogalmakat. Módszere: a tananyaggal párhuzamosan haladva saját fogalomkártya elkészítése. A kártya egyik oldalán a fogalom / a hátsó oldalán a meghatározás

20 És még néhány ötlet Gazdasági játékok – tőzsdejáték, lakatlan sziget
Kiselőadás – prezentációval Meghívott előadók – vállalkozó, banki v. egyéb gazdasági szakemberek Látogatás külső helyszíneken – MNB, tőzsde, parlament Versenyek – fogyasztóvédelmi, MNB, egyéb meghirdetett lehetőségek kihasználása

21 Akkor most következzen…


Letölteni ppt "„Egység a sokféleségben”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések