Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értékelemzés a Paksi Atomerőmű gyakorlatában Héjja László Erőmű Fórum 2010 Velence 2014. 07. 01. MET Erőmű Fórum - Velence.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értékelemzés a Paksi Atomerőmű gyakorlatában Héjja László Erőmű Fórum 2010 Velence 2014. 07. 01. MET Erőmű Fórum - Velence."— Előadás másolata:

1 Értékelemzés a Paksi Atomerőmű gyakorlatában Héjja László Erőmű Fórum 2010 Velence 2014. 07. 01. MET Erőmű Fórum - Velence

2 Témakörök •Az első értékelemzések az USA-ban és a PA. Zrt.-nél •Rövid ismertető a módszertanról •Mit vár el a megbízó és mit kap • Egy projekt bemutatása •Néhány eredmény az előző évekből MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

3 A kezdetek A II. világháborút követően, amint a nyersanyagok árai az eredeti szintre süllyedtek, ill. a hiány megszűnt, a szállítók visszatértek a drágább, eredetileg alkalmazott anyagokra, megoldásokra. Erre a jelenségre figyeltek fel a General Electric vezetői. Erlicher és Winnie már 1946-ban felismerték a téma jelentőségét, és körvonalazták az értékelemzés fogalmát, eljárásrendszerét. 1947-ben megbízták L. D. Miles-t, a General Electric mérnökét, hogy dolgozzon ki egy olyan, általánosan alkalmazható eljárást, amely - az elvárt minőség biztosítása mellett - költségcsökkenést eredményez. MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

4 1960-2010 – 50 éves a világszervezet SAVE International évi nemzetközi konferencia 2010. VI. 6-10. LONG BEACH, USA MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

5 Magyarország is tagja a szervezetnek A Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) 1996-ban lett tagja a SAVE International-nek, az Amerikai Értékelemzők Nemzetközi Társaságának (SAVE: Society of American Value Engineers) MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

6 Az első döntés Pakson 2005 novemberében a PA ZRt. műszaki vezérigazgató-helyettese döntött, az értékelemzés (Value Engineering, Value Methodology, Value Management) alkalmazásáról, a várható eredmények reményében. MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

7 2008. 04. 10-11. Budapest A TESZTELÉSI IDŐSZAK VÉGETÉRT II. mérföldkő MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

8 2008. 04. 10-11. Budapest MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

9 Értékelemési Fórum – Tengelic 2009 MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

10 Értékelemzési Fórum – Tengelic 2009 III. Mérföldkő, a PA. Zrt. Működteti a Value Managementet a szervezetben 2014. 07. 01. MET Erőmű Fórum - Velence

11 Rövid ismertető a módszertanról MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

12 LEGJOBBAKAT MEGTALÁLNI Nyílt problémának nevezi az irodalom azokat a problémákat, melyeknek nincs egyetlen egy, matematikai úton levezethető, optimális megoldása. A probléma megoldása sokféleképpen lehetséges, és a sok jó megoldás közül kell az adott körülmények között a legjobbakat megtalálni. MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

13 AZ ÉRTÉKELEMZÉS SZEMLÉLETE IGÉNY FUNKCIÓ TULAJDONSÁG PARAMÉTER MEGOLDÁSI VÁLTOZATOK FUNKCIÓ- KÖLTSÉG Érték = Funkció Költség MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

14 DIVERGENS ÉS KONVERGENS GONDOLKODÁS AZ ÉRTÉKELEMZÉS FOLYAMATÁBAN Téma- válasz- tás Igény- elem- zés Funkcióelemzés Gyenge- pont ku- tatás Ötletgyűjtés Értékelés Javaslatok kidolgozása Előkészítő szakasz Információs és elemző szakasz Alk. szak. Értékelési és tervezési szakasz Döntés a javas- latok be- vezeté- séről MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

15 ÉRTÉKELEMZÉSI DEFINICIÓ •SAVE International: Az értékelemzés (Value Methodology) egy rendszerezett folyamat, amit egy multidiszciplináris team abból a célból hajt végre, hogy növelje a projekt értékességét a projekt funkcióinak elemzése által. MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

16 Az új Közbeszerzési törvény (2004. január 1.) II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 4. § 8. értékelemzés: olyan döntés-előkészítő módszer, amelynek alkalmazása során az áru, a szolgáltatás, illetőleg az építési beruházás funkciójának, valamint előállítási, megvalósítási vagy beszerzési és üzemeltetési, működtetési költségeinek viszonyát kell vizsgálni; MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

17 Mit vár és mit kaphat a megbízó, ha úgy dönt, hogy alkalmazni akarja a módszertant? 2014. 07. 01. MET Erőmű Fórum - Velence

18 Megalapozott döntés előkészítés MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

19 Megalapozott döntés előkészítés Döntési kockázat csökkenés MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

20 Megalapozott döntés előkészítés Döntési kockázat csökkenés Minőség javulás MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

21 Megalapozott döntés előkészítés Döntési kockázat csökkenés Minőség javulás Hatékony forrás felhasználás MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

22 Megalapozott döntés előkészítés Döntési kockázat csökkenés Minőség javulás Hatékony forrás felhasználás Idő megtakarítás Egyenszilárdsággal rendelkező projekt előkészítések MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

23 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

24 ELVÁRÁS A team tagok nyitottak legyenek a változásra, az új kezdeményezésekre, annak érdekében, hogy megértsék és továbbfejlesszék az új ötleteket, amelyek akár teljesen eltérőek is lehetnek az eredeti, kiinduló elgondolástól. MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

25 Egy projekt bemutatása 2014. 07. 01. MET Erőmű Fórum - Velence

26 Paks, 2009.04.08. Javaslat-átadó előadás Sótalanvíz felhasználásának értékelemzéssel történő felülvizsgálata és fejlesztése MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

27 27 Az értékelemzési munka célja 2009. január 19-én alakult értékelemző team feladata a PAE sótalanvíz felhasználásának vizsgálata és fejlesztése. A vizsgálattal beazonosított és a fejlesztések során megvalósított megtakarítások a pótvízelőkészítő rekonstrukció tervezése során bemenő adatként szolgálnak. Az erőművi sótalanvíz felhasználás mérséklésével csökkenthető a pótvízelőkészítő rekonstrukció során beépítendő technológia pótvíz előállító kapacitása, amivel jelentős beruházási költség takarítható meg. MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

28 28 Az értékelemzési munka célja •a funkcionális követelmények meghatározása, a jelenlegi teljesülés színvonalának értékelése, továbbá •projekt terv megalapozása a magasabb érték elérésére, azaz a felhasznált vízmennyiség csökkentése. •javaslatok kidolgozása a vízmennyiség csökkentéséhez szükséges technológiai átalakításokról MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

29 29 Team összetétel Szakmai team vezető:TO Értékelemzési team vezető:RTO Értékelemző:RTO Állandó szakmai team tagok: Kiegészítő team tagok: GMO KGO GMO RTOFKO VTOPTO AKO Külső szakértő: MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

30 Módszertani lépések Funkcióelemzés: •A funkció a projekt tárgyának rendeltetésszerű feladata, működése, teljesítőképessége, esetleg tulajdonsága. •A funkcióelemzés két alapvető lépése: •a funkciók meghatározása, és •a funkciók rendezése A funkciók meghatározása: •A funkciókat az igényekből kiindulva, a működésre legkifejezőbb szavakkal, paraméterekkel körülhatárolható "főnév - ige" párok segítségével határoztuk meg. Alapvetően arra keressük a választ, hogy „Milyen feladatot lát el?” a projekt az igények teljesítése érdekében. Funkciók rendezése: •A funkciók rendezésének célja: a funkciók közötti hierarchiai, ok-okozati, logikai vagy egyéb kapcsolatok, kölcsönhatások feltárása. Igénykeltők: AKO, FKO, RTO, GMO, TO, VTO, KVCS, KTO, OAH MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

31 Funkció családfa és teljesítés bírálat Funkciók A funkció minősítése F1Sótalanvíz mennyiséget csökkentfejlesztendő F1.1. Zárt, tömörebb rendszert biztosítfejlesztendő F1.1.1 Elfolyást megakadályozfejlesztendő F1.1.1.1 Kifolyást gátol fejlesztendő F1.1.1.2 Kizárást lehetővé teszfejlesztendő F1.1.1.3 Tömörzárást biztosítfejlesztendő F1.1.1.4 Izolációt biztosítfejlesztendő F1.1.2 Forrást beazonosít (technológiai származás szerint)fejlesztendő F1.2 Utasításokat módosít fejlesztendő F1.2.1 Utasításokat összehangolfejlesztendő F1.2.2 Előírásoknak megfelelfejlesztendő F1.3 Újrafelhasználást biztosítfejlesztendő F1.3.1 Felhasznált víz újrahasznosítását lehetővé teszfejlesztendő F1.3.1.1 Gyűjtést lehetővé teszfejlesztendő F1.3.1.2 Sótalanvíz szervezett elvezetést lehetővé teszfejlesztendő F1.3.1.2 Puffer vízmennyiséget tárolfejlesztendő F1.3.1.3 Technológiai kapcsolatot biztosítfejlesztendő F1.3.1.4 Minőséget megőrizfejlesztendő F1.3.1.4.1 Mintavételi helyet biztosítfejlesztendő F1.3.1.4.1.1 Mintavételi helyet beazonosítfejlesztendő F1.3.1.4.1.2 Mintát veszfejlesztendő F1.3.1.4.1.2.1 Vízminőséget mérfejlesztendő F1.3.1.4.1.2.2 Vízminőséget kijelezfejlesztendő MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

32 Funkció családfa és teljesítés bírálat F5Környezetvédelmi követelményeknek megfelelmegfelelő F5.1 Környezet terhelést megakadályozmegfelelő F5.1.1 Környezetbe jutást gátolmegfelelő F6Kezelhetőséget biztosít fejlesztendő F6.1 Egyszerű kezelhetőséget biztosítfejlesztendő F6.2 Hozzáférhetőséget lehetővé teszfejlesztendő F6.3 Munkavédelmi előírásoknak, követelményeknek megfelelfejlesztendő F7Karbantarthatóságot biztosit fejlesztendő F7.1 Karbantartási technológiát biztosítfejlesztendő F7.2 Szerelést lehetővé tesz fejlesztendő F7.3 Ütemezett karbantartást lehetővé teszfejlesztendő F7.4 Minőségi követelményeknek megfelelfejlesztendő F7.5 Tartalék alkatrészt biztosítfejlesztendő F7.5.1 Csereszabatosságot biztosítfejlesztendő F7.5.2 Tartalékot képez fejlesztendő F7.5.2.1 Tárolást lehetővé teszmegfelelő F7.5.3 Dokumentációt biztosít (gyártóművi/engedélyezési)fejlesztendő MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

33 33 A PVE fogyasztói I-es kiépítés 1000 m 3 -es tartályok II-es kiépítés 1000 m 3 -es tartályok Pótvíz előkészítő • Hidrogén üzem • Diesel gépház I. • Segédépület I. • EÜ épület • Hűtőgépház • Diesel gépház II. • Segédépület II. • 10-es épület (TMK) • KKÁT • EÜ épület • 10-es épület (TMK) Előlágyított víz MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

34 34 PVE sótalanvíz kiadási útvonalak MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

35 35 A PVE termelési mutatói MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

36 36 Szekunderköri sótalanvíz igények Sótalanvíz fogyasztók Gőz fogyasztók •a szekunderköri szivattyúk tömszelence és csapágyhűtése •a szekunderköri szivattyúk záróvíz ellátása •a generátor tekercshűtővíz ellátás •a kisnyomású távadó állványok feltöltő rendszere •az expressz labor vízellátása •erőművi és városi fűtési pótvíz rendszer •szekunderköri pótvíz •olajállomás fűtés •hidrogénüzem •udvartéri és északi területi gőzfogyasztók Teljeskörű rendszerfelülvizsgálat és elemzés történt MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

37 A szekunderkör vízháztartása 37 RV21B001 Csurgalékvíz tartály Szekunderköri körfolyamat RV09,14 Sótalanvíz gerincek z1z1 z x +x +y y y z2z2 UL padlóvíz akna Duna MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

38 DIVERGENS ÉS KONVERGENS GONDOLKODÁS AZ ÉRTÉKELEMZÉS FOLYAMATÁBAN Téma- válasz- tás Igény- elem- zés Funkcióelemzés Gyenge- pont ku- tatás Ötletgyűjtés Értékelés Javaslatok kidolgozása Előkészítő szakasz Információs és elemző szakasz Alk. szak. Értékelési és tervezési szakasz Döntés a javas- latok be- vezeté- séről MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

39 39 ­ A sótalanvíz rendszer két blokk, azaz egy kiépítés sótalanvíz igényének kielégítésére alkalmas. Tehát az 1-2-es, és a 3-4- es blokkokra külön tartályparkkal ellátott sótalanvíz rendszereket építettek. ­ A pótvíz 97 %-a (1.135.000 m3/év, gőzturbinánként 18 t/h átlagosan) a szekunderköri fogyasztókhoz kerül, ami – a PWR atomerőművekkel összehasonlítva igen nagy felhasználás. Tényállapot MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

40 Amit a döntéshozó látni akar •Az értékelemzési javaslatok és azok pénzügyi hatásai: –Egyedi beavatkozások a fogyasztóknál (45 mFt) –Fogyasztói csoportok megtáplálása sótalanvízrendszer helyett főkondenzátum rendszerről, valamint a tömszelence vizek összegyűjtése és visszavétele a technológiai körfolyamatba (35 mFt) –Gőzmennyiség mérés beépítése az északi terület felé menő gőzvezetékbe (3 mFt) –Az átalakításokkal ~ 700 000 m³ sótalanvizet nem kell előállítani évente. Ez 25 éves üzemeltetésnél és 140 Ft/m³ előállítási árral számolva 2,45 mrdFt megtakarítást eredményez. –Technológiaváltásnál a tervezett beépítendő kapacitás 4 modul 60 t/h-órás teljesítmény ennek beruházási költsége 900 mFt, valószínűsíthető, hogy elég a 3 modul 40 t/h-ás kapacitással, aminek beruházási költsége ~25%-kal csökken. A megtakarítás 225 mFt. –A hárommodulos technológia üzemeltetése éves szinten 10 mFt-tal kevesebb, ezt 25 évre vonatkoztatva a megtakarítás 250 mFt. –A hárommodulos technológia vegyszerigénye tovább csökken, az életciklus költsége még kedvezőbb. –Szekunderkör vegyszerfelhasználása csökken, a CSGY tartály túlfolyásakor elveszített vegyszer mennyiség megszűnésével. –Jelenlegi KU-k és a MÜSZ által előírt korlátok biztonsági tartalékok értékei és a meglévő tartálykapacitások együttesen nagyobb karbantartási időkeretet tudnak biztosítani. –Átalakítások nagy része főjavításon kívüli időszakban is elvégezhető. –Nagyon rövid idejű megtérülési idő 2-12 hónap. –Ha ekkora a változás mértéke nem biztos, hogy folyamatos 3 műszakban kell sótalanvizet termelni vagy csak egy modult kell folyamatosan üzemben tartani. MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

41 Néhány példa az előző évekből MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

42 Párhuzamosan futó munkák 2008-ból •2008. 03. 03-án megkezdődött a vizes műtárgyak és a Rekuperációs vízi erőmű felülvizsgálata. •2008. 05. 07-én indult a 10-40TE01-02-03- 04W001 berendezésekhez kapcsolódó értékelemzés. •2008. 05. 26-án indult az EDK-rendszer rekonstrukciójának értékelemzése. •2008. 06. 03-án indult a vegyészeti technológiák és az épület értékelemzése. •A szakterületek ÜH programjaiból kijelölésre kerülnek az egyes területek program tervezetei értékelemzéses felülvizsgálatra. MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

43 Vizes műtárgyak felülvizsgálata MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

44 Vizes műtárgyak felülvizsgálata MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

45 A rekuperációs erőmű terv-változatainak értékelemzése MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

46 A rekuperációs erőmű terv-változatainak értékelemzése MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

47 A rekuperációs erőmű terv-változatainak értékelemzése Gá t Duzzasztott vízszint A kék vonalak a lehetséges új beton felépítményt jelölik A fekete vonalak a jelenlegi energiatörő műtárgyat jelölik Gá t A melegvíz csatorna duzzasztott vízszintje A fekete vonala k a jelenle gi energi a-törő műtár- gyat jelölik A kék vonalak a lehetséges új beton, és/vagy acél felépítményt jelölik Mátrix turbinák Záróla p Dun a MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

48 Látványterv 2009. november MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

49 Látványterv 2009. november MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

50 2008. 05. 26-án indult a PA. Zrt. Hírközlési rendszereire tervezett rekonstrukció értékelemzése. MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

51 MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

52 Funkció alulteljesítések •A DDK beruházást érintő javaslatok: •DDK rendszernél tervezett végkészülékek száma és típusa •Hordozható vonalas készülék és csatlakozási lehetőség biztosítása a hangos végkészülékeknél •Munkaállomások és a vezénylői kezelőkészlet kiegészítése •Érintőképernyős monitorok kiváltása más típusú monitorral •Közvetlen vonalak felülvizsgálata •Hangrögzítés szakmai indokoltsága és a javasolt kapacitás •Képernyős kezelő betáplálásának megerősítése •Rendelkezésre állás és működési biztonság módosítása •Optikai kábelhálózat kiépítése; • •Többlet ráfordítás igény: 159,6 mFt •Megtakarítási lehetőség: 18,1 mFt •Többlet ráfordítási igény összesen: 159,6 mFt – 18,1 mFt = 141,5 mFt • •A DDK rendszerre vonatkozó javaslatok a tervek módosítását is szükségessé teszik! • •A TETRA rádiórendszerre vonatkozó javaslatok: •A rádiókészülékek biztosítása •A rádiórendszer földrengésállósága; • •Többlet ráfordítás igény: 40 mFt •Megtakarítási lehetőség: 7,5 mFt •Többlet ráfordítási igény összesen: 40 mFt – 7,5 mFt = 32,5 mFt • MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

53 Nem egyszerűen az a lényeg, hogy a munkát jól elvégezzék, hanem az, hogy a jó munkát végezzék el. MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.

54 ? MET Erőmű Fórum - Velence 2014. 07. 01.


Letölteni ppt "Értékelemzés a Paksi Atomerőmű gyakorlatában Héjja László Erőmű Fórum 2010 Velence 2014. 07. 01. MET Erőmű Fórum - Velence."

Hasonló előadás


Google Hirdetések