Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KOMPLEX INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FELADATRENDSZERE ÉS A FENNTARTÁS FELTÉTELEI A TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZATBAN SZAKMAI NAP HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. március 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KOMPLEX INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FELADATRENDSZERE ÉS A FENNTARTÁS FELTÉTELEI A TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZATBAN SZAKMAI NAP HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. március 30."— Előadás másolata:

1 A KOMPLEX INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FELADATRENDSZERE ÉS A FENNTARTÁS FELTÉTELEI A TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZATBAN SZAKMAI NAP HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. március 30.

2 Bevezetés  Köszöntés, bevezető gondolatok  A visszatekintés indítékai:  az innováció legfontosabb szakmai/pedagógiai elemeinek felidézése a fenntarthatóság és a továbbfejlesztés érdekében  szakmai megerősítés a TÁMOP 3.1.4. projekt követelményeit teljesítő intézmények felé  Előadás-vázlat: 1. A komplex intézményfejlesztés elemei 2. A fenntartás kritériumai

3 1. A komplex intézményfejlesztés elemei A közoktatás rendszer-szintű problémáinak kezelése, fejlesztési intézkedések az elmúlt évtizedben  A minőségirányítás elemeinek megjelenítése  HEFOP 3.1.1.: 2003 – 2006.: a kompetencia központú fejlesztés alapozása  Országos kompetencia-mérések rendszerbe állítása  TÁMOP 3.1.4. pályázat : a nevelési-tanítási-tanulási folyamat megújítása, melynek jellemzői:  gyermek/tanuló-középpontú pedagógiai gyakorlat  változatos tanulásszervezési megoldások  tevékenységre épülő tanulói szerepek  megváltozott pedagógus attitűd és módszertan

4 1.1. Az óvodai program főbb jellemzői  ÓNAP-koherencia, 5 kiemelt kompetenciaterület  „Komplexitás”: 3 nagy kategória:  óvoda-iskola átmenet  integráció  érzelmi-erkölcsi nevelés, játék  Alapvetése: a játék  a legelemibb pszichés szükséglet  létforma  Ez kínálja – tapasztalatszerzés révén - a világ felfedezését/megismerését, ami  élményforrás és  a személyiségfejlesztés leghatékonyabb módja

5 1.1. Az óvodai program főbb jellemzői Lényege: differenciált pedagógiai fejlesztés  az óvodapedagógus nézőpontjából:  a választható témák,  tevékenységi körök,  szervezeti keretek tekintetében, másrészt  a gyermekek képességei szerint:  SNI  „standard”  tehetséges, kreatív

6 1.1. Az óvodai program főbb jellemzői  Komplex fejlesztési terv (alapja: a magyar kultúra jelképrendszere):  Levegő (július-szeptember)  Tűz (október-december)  Víz (január-március)  Föld (április-június)  3 tématervhez illeszkedik:  A család  Az élő és az élettelen világ  Közösségi nevelés  Kulcsfontosságú jellemző: az iskolai programcsomagok alapját képezi!!!

7 1.2. Az iskolai feladatrendszer Miért „komplex” a fejlesztés?  Kompetencia alapú nevelés/oktatás bevezetése  Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése  Saját innováció megvalósítása, „jó gyakorlat” átvétele  A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése  Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés)  Humánerőforrás-fejlesztés  Alapdokumentumok felülvizsgálata

8 1.2. Az iskolai feladatrendszer Kompetenciafejlesztő oktatási program-csomag:  Adott célú tanítási-tanulási folyamat megvalósítását segítő eszközrendszer, amely biztosítja a folyamat megtervezését, megszervezését és értékelését  Elemei:  pedagógiai koncepció  programterv  modulleírások  eszközi elemek (tanári, tanulói)  a pedagógusok felkészültségét segítő eszközök  az oktatási programot támogató szolgáltatási elemek

9 1.2. Az iskolai feladatrendszer További kötelezően megvalósítandó fejlesztések:  Modern pedagógiai módszertan alkalmazása:  legalább egy, 3 hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként,  legalább egy témahét megszervezése tanévenként,  legalább egy moduláris oktatási program megvalósítása tanévenként  Tantárgytömbösítés  „Jó gyakorlat” átvétele, saját innováció megvalósítása  Digitális tartalmak, taneszközök használata a programban érintett tanítási órák 25 %-ában

10 1.2. Az iskolai feladatrendszer  Méltányosság, az esélykülönbségek csökkentése:  2H-s, 3H-s tanulók  SNI tanulók  integrált nevelés/oktatás  Humánerőforrás-fejlesztés, képzések: vezetők és bevont pedagógusok  Alapdokumentumok felülvizsgálata  pedagógiai program-elemek  (SZMSZ, IMIP, HR: ?!)  Kollégiumok: 2 kulcskompetencia-terület Fontos jellemző: a bevont pedagógusok anyagi elismerésének lehetősége!

11 1. A komplex intézményfejlesztés A megvalósítás néhány kritikus pontja:  a pályázatban való részvétel „tudatosodása”  közbeszerzések elhúzódása, szakmai szolgáltatások (képzések, folyamat- tanácsadás) késői „belépése”  tankönyvrendelési bizonytalanságok  tanmenetek átdolgozása  a tantárgy-tömbösítés megvalósítása (szakképzést is folytató középiskolák!)  tanulói laptop-program, stb.(?!)

12 2. Fenntartási kritériumok Alapkövetelmény: a projekt zárásától számított 5 évig a felülvizsgált és módosított pedagógiai program szerinti intézményi gyakorlat megvalósítása a projekt zárásától számított 5 évig a felülvizsgált és módosított pedagógiai program szerinti intézményi gyakorlat megvalósítása (a 2009/2010. tanévivel minimálisan azonos bevont gyermek/tanulócsoport- és pedagógus-számmal) (a 2009/2010. tanévivel minimálisan azonos bevont gyermek/tanulócsoport- és pedagógus-számmal)

13 2. Fenntartási kritériumok Elemei:  A tervező munka megújítása  intézményi munka- és ütemtervterv (benne: a pedagógusi munka ellenőrzésének értékelésének szempontrendszere is)  munkaközösségi munkatervek  egyéni tanmenetek  A nevelési program módosított részfejezetei:  az intézményi nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, módszerei, eszközei  a személyiség- és közösségfejlesztés feladatai

14 2. Fenntartási kritériumok  A nevelési program módosított részfejezetei (folytatás):  a differenciált foglalkoztatás helyi rendszere (3 elem!)  a program megvalósítását szolgáló tárgyi eszközrendszer (és annak folyamatos fejlesztése)  az intézmény és a szülői ház új típusú kapcsolatai

15 2. Fenntartási kritériumok  A helyi tanterv módosított részfejezetei:  tantárgyi rendszer, kompetenciaterületek és óraszámok  tankönyvek, taneszközök, tanulási segédletek biztosításának elvei  az új oktatás- és tanulásszervezési eljárások  a tanulói teljesítmény értékelésének elvei, formái, módszerei

16 2. Fenntartási kritériumok  Esélyegyenlőségi kritériumok teljesítése:  a helyzetelemzésen alapuló Intézkedési Terv szerinti beavatkozások ütemezett megvalósítása  inkluzív szellemiség, csoportszervezés  integrált nevelés, oktatás  Szervezetfejlesztés, folyamatos műhelymunka:  belső továbbképzések  „egymástól tanulás”, folyamatos információcsere és együttműködés  dokumentálás

17 2. Fenntartási kritériumok  A nyilvánosság (média, honlap, kiadványok, kiállítások, stb.) biztosítása További kritériumok:  Szervezeti átalakítás esetén is érvényben marad a fenntartási kötelezettség  Beszerzett eszközök rendeltetésének, tulajdonviszonyának változatlansága  Dokumentáció megőrzése: 2020. dec. 31-ig Kritikus tényezők:  bevont pedagógusok  anyagi/pénzügyi feltételek

18 Záró gondolatok  Meg nem kerülhető tartalmi/pedagógiai és intézményszervezési tényezők:  „részleges” Kt-módosítás 2010.  NAT-felülvizsgálat, átfogó Kt-módosítás 2011.  Megerősítő nemzetközi és hazai kutatási, tudományos eredmények, empirikus tapasztalatok:  „Mit mondanak a tények?”: MTA KEB - TÁRKI TUDOK konferencia-sorozat (2011. január: „Együttnevelés és külön oktatás”) MTA KEB - TÁRKI TUDOK konferencia-sorozat (2011. január: „Együttnevelés és külön oktatás”)

19 Záró gondolatok  Intézményünk mottója a 2010/2011. tanévre: „Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk, Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő-erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban… Képességeket ébresszünk fel és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságunkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben” „Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk, Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő-erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban… Képességeket ébresszünk fel és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságunkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben” (Hunyadi J. Közoktatási Intézmény, Mezőkovácsháza) (Hunyadi J. Közoktatási Intézmény, Mezőkovácsháza) A projekt sikeres fenntartását kívánva, A projekt sikeres fenntartását kívánva, őszintén köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Cs. Nagy Gábor


Letölteni ppt "A KOMPLEX INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FELADATRENDSZERE ÉS A FENNTARTÁS FELTÉTELEI A TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZATBAN SZAKMAI NAP HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. március 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések