Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012.09.06.© Gács Iván (BME)1/11 Energia – történelem - társadalom Bevezetés az energiafelhasználás rejtelmeibe, hatásaiba Előadók: Dr. Gács Iván egyetemi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012.09.06.© Gács Iván (BME)1/11 Energia – történelem - társadalom Bevezetés az energiafelhasználás rejtelmeibe, hatásaiba Előadók: Dr. Gács Iván egyetemi."— Előadás másolata:

1 2012.09.06.© Gács Iván (BME)1/11 Energia – történelem - társadalom Bevezetés az energiafelhasználás rejtelmeibe, hatásaiba Előadók: Dr. Gács Iván egyetemi docens Dr. Bede Gábor egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

2 2012.09.06.© Gács Iván (BME)2/11 Követelmények •Félévközi jegy •Feltételei: •megjelenés az előadások legalább 70%-án •zárthelyi sikeres megírása (min. 40%) a 14. oktatási héten »pótzárthelyi a pótlási héten (dec. 16-20.) •értékelhető házifeladat beadása »esszé, szabadon választott energetikai témából, követelmények a tanszéki honlapon (belépés: ftp.energia.bme.hu; user: anonymous; jelszó nincs könyvtár: ftp.energia.bme.hu\pub\Gacs_Energia es kornyezet)ftp.energia.bme.hu

3 © Gács Iván (BME)3/11 Esszé követelményei A félévközi dolgozat bármilyen témával foglalkozhat, ami kapcsolódik az energetika és társadalom kapcsolatrendszerének témaköreihez. Témajavaslat leadása az előadóknak: 2013. október 17. Dolgozat leadás határideje 2013. december 5. 14:00 személyesen az előadóknál vagy a D.208-ban (tanszéki adminisztráció). Beadás:  kinyomtatva  doc vagy docx fájlban a gacs@energia.bme.hu e-mail címre Az írásbeli dolgozattal szemben támasztott követelmények: • mennyiségi határok: terjedelem legalább 10 és legfeljebb 25 oldal; • formai előírásoknak való megfelelés (formai előírások: ftp.energia.bme.hu)ftp.energia.bme.hu

4 © Gács Iván (BME)4/11 Esszé követelményei A kötelező tartalmi elemek (ebben a sorrendben): • Bevezetés, célkitűzések és feladatterv (1..2 oldal terjedelemben): a megoldandó feladat rövid körülhatárolása és pozicionálása az energetika területén belül, a probléma és a célkitűzés tömör megfogalmazása. • Előzmények áttekintése (2..8 oldal terjedelemben): a választott probléma és megoldási módszereinek megjelenése a hazai és nemzetközi szakirodalomban; az energetikai és társadalmi vonatkozások bemutatása. • A választott problémakör szerző szerinti értékelése, a lehetséges megoldások, az egyes megoldások előnyeinek, hátrányainak bemutatása (6..15 oldal terjedelemben) több, de legfeljebb 3 fejezetre tagoltan. Az egyes fejezetek logikailag összefüggő részfeladat megoldását mutassák be. A fejezetek egymásra épülése legyen logikus és alkossanak összefüggő gondolatmenetet! • Összefoglalás, következtetések (1..2 oldal terjedelemben): a feladat megoldása során elért eredmények rövid összefoglalása, a megoldás során levont következtetések továbbfejlesztési lehetőségek, még nyitott kérdések. • Felhasznált források részletes bibliográfiai adatokkal. Mellékletek (ha vannak) Függelék (ha van) Az irodalomjegyzék, a Mellékletek és a Függelék nem számít be terjedelmi korlátba.

5 © Gács Iván (BME)5/11 Esszé értékelése Szempontmin.max. a téma felvetése, aktualitása, kapcsolódása a energetika társadalmi vonatkozásaihoz 05 a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozásának színvonala 010 ábrák, táblázatok, egyenletek és irodalmi források hivatkozásai, érthetőség, követhetőség 05 a dolgozat tartalmi (érdemi) tagolása, részek egymásra épülésének logikája, a téma tárgyalásának felépítése, a megoldási módszer megfelelősége, korszerűsége 025 a dolgozat formai, esztétikai megjelenése 05 határidő utáni beadás (legkésőbb a pótlási időszakban) munkanaponként -20 mennyiségi korlát túllépése legalább 10 oldallal (megkezdett 10 oldalanként) –50 az alsó korlát alatti terjedelem –150 írásbeli összesen–1550

6 © Gács Iván (BME)6/11 Mi a helye…? •Az energetikai mérnök helye a társadalomban •energiakinyerési, átalakítási, felhasználási folyamatok tervezése, létesítése, üzemeltetése, irányítása •energiatermelő és felhasználó vállalatok, tervező- és kutatóintézetek, irányító hatóságok, szakirányú külkereskedelem, oktatás •Az energetikai képzés helye a felsőoktatásban •műszaki képzési terület •villamosmérnöki és energetikai mérnöki képzési ág •energetikai mérnök •A hallgató helye az energetikai képzésben •bizonytalan

7 © Gács Iván (BME)7/11 Energetikai mérnök képzés helye a BME-n •Energetikai mérnök (BSc és MSc) szak –szak működtetője: BME Gépészmérnöki Kar •szakmai irányítója: GÉK Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék •szak felelős: dr. Bihari Péter egyetemi docens –szakirányok: •atomenergetika »dr. Aszódi Attila egyetemi docens TTK Nukleáris Technikai Intézet •épületenergetika »dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens GÉK Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék •hőenergetika »dr. Bihari Péter egyetemi docens GÉK EGR •villamosenergetika »dr. Dán András egyetemi tanár VIK Villamosenergetika Tanszék •vegyipari energetika »dr. Örvös Mária egyetemi docens GÉK Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék

8 © Gács Iván (BME)8/11

9 © Gács Iván (BME)9/11 Hogy jutottonk ide? Mérföldkövek Nagy Bumm (14,5 milliárd éve) Naprendszer (Föld) keletkezése (4,6 milliárd éve) évvel ezelőtt oxigénes légkör (450…600 millió éve) dinoszauruszok kihalása (65 millió éve) Ausztralopithecus (6 millió éve) Homo Habilis (3 millió éve) Homo Erectus (2 millió éve) tűz használata (800 ezer éve) Homo Sapiens Sapiens (140 ezer éve) Homo S. S. Európában (40 ezer éve) Würm jégkorszak vége (12 ezer éve) első társadalmak (6 ezer éve) időszámításunk (2000 éve) Watt gőzgépe (250 éve) villamosenergia (130 éve) atomenergia (55 éve) II. világháború (65 éve) politikai és energetikai rendszerváltás (22 éve) 10 0 =1 10 1 =10 10 2 =100 10 3 =1000 10 4 10 6 10 7 10 5 10 10 9 10 8 10 11

10 © Gács Iván (BME)10/11 Miért logaritmikus skála? évek Föld lakóinak száma, millió fő Eddig kb. 110 milliárd Homo Sapiens ebből kb. fele az utolsó 2000 évben, közel 7% él még

11 © Gács Iván (BME)11/11 Energia Világ évi energiafogyasztása (450 EJ/év) EJ ZJ PJ TJ GJ MJ kJ J Magyarország primerenergia-fogyasztása (1,1 EJ/év) 1 t olaj (42 GJ) Mo. villamosenergia fogyasztása (150 PJ/év) hagyományos családi ház (80…100 GJ/év) passzív ház (8…10 GJ/év) 1 m 3 földgáz (34 MJ) 1 üveg sör (600…1000 kJ) 1 kg nukleáris üzemanyag (3…5 TJ) 10 0 =1 10 1 =10 10 2 =100 10 3 =1000 10 4 10 6 10 7 10 5 10 10 9 10 8 10 13 10 14 10 12 10 11 10 16 10 15 10 18 10 19 10 17 10 20 10 21 1 ember 1 m magasan (600…1000 J) 1 J = 1 Nm


Letölteni ppt "2012.09.06.© Gács Iván (BME)1/11 Energia – történelem - társadalom Bevezetés az energiafelhasználás rejtelmeibe, hatásaiba Előadók: Dr. Gács Iván egyetemi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések