Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A foglalkoztatáspolitika rövid- és középtávú céljai, a foglalkoztatás bővítésének atipikus formái A foglalkoztatás atipikus formái.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A foglalkoztatáspolitika rövid- és középtávú céljai, a foglalkoztatás bővítésének atipikus formái A foglalkoztatás atipikus formái."— Előadás másolata:

1 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A foglalkoztatáspolitika rövid- és középtávú céljai, a foglalkoztatás bővítésének atipikus formái A foglalkoztatás atipikus formái – a visegrádi országok tapasztalatai konferencia Pécs, 2006. március 30. Csizmár Gábor

2 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A magyar munkaerőpiac néhány fontosabb jellemzője •Nagy a mozgás (második szerkezetváltás), de nő a foglalkoztatottság, csökken az inaktivitás, jobb minőségű munkahelyek jönnek létre •Idősek bennmaradnak, fiatalok kapu előtt (munkaerő-kínálat 2006-ig bővül, utána csökken) •Strukturális feszültségek (végzettségek, szakképzettségek, földrajzi elhelyezkedés) az oktatás és a gazdaság között •Merev munkaerőpiac – kicsi a földrajzi, szakmai és foglalkoztatási mobilitás •Munkaerőhiány egyes szakmákban és régiókban •Nagyok – kicsik, külföldiek – magyarok ellentétes gazdasági és foglalkoztatási szerepe •Bejelentés nélküli munkavégzés nagyarányú

3 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A foglalkoztatottak számának alakulása (KSH)

4 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG

5 A 15-64 éves népesség gazdasági aktivitása,% (éves átlag) Foglalkoz- tatási ráta Munkanél- küliségi ráta Aktivitási ráta Inaktivitási ráta 200256,25,859,740,3 200357,05,960,639,4 200456,86,160,539,5 200556,97,261,438,6

6 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A foglalkoztatási ráták az EU-ban és Magyarországon Foglalkoztatási ráta,% EU-15 (2004) EU-25 (2004) Magyarország (2005) Összesen 15-64 éves népesség 64,763,356,9 Nők56,855,751,0 Férfiak72,770,963,1 15-24 évesek40,036,821,8 55-64 évesek42,541,033,0

7 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Foglalkoztatási ráták az EU-ban 2005. II. negyedév

8 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Munkanélküliségi ráták az EU-ban 2005. II. negyedév

9 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Aktivitási ráták az EU-ban 2005. II. negyedév

10 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A magyar munkaerőpiac legfőbb jellemzője A munkaerő-piaci helyzet legfontosabb jellemzője az alacsony munkaerő-piaci részvétel: •Az alacsony foglalkoztatási szint viszonylag alacsony munkanélküliséggel párosul •Magas a munkaerőpiactól tartósan távolmaradók aránya - alacsony az álláskeresési aktivitás

11 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A 15-64 éves inaktív népesség összetétele Tanul30 % Nyugdíjas41 % Gyermekeit gondozza10 % Egyéb19 % Összes inaktív100,0 %

12 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG KÖZÉPFOK, FELSŐOKTATÁS

13 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Foglalkoztatási (Fr) és munkanélküliségi (MNr) ráta iskolázottsági szintenként (2003) FelsőKözépAlap fokú végzettségűek %-ában FrMNrFrMNrFrMNr Magyar- ország 82,41,466,65,428,412,4 EU-25 82,54,968,49,446,612,2

14 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A munkaerőpiac területi különbségei

15 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Az EU foglalkoztatási iránymutatásai 3 prioritás – 8 iránymutatás -A munkaerő-piaci részvétel növelése és a szociális védelmi rendszerek modernizálása. -A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése, a munkaerőpiacok rugalmasságának javítása. -Hatékonyabb humánerőforrás-fejlesztés, jobb minőségű oktatás és képzés révén.

16 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A magyar foglalkoztatáspolitika céljai •Több munkahely – a foglalkoztatás bővítése (Cél a teljes foglalkoztatás – kb. 70 %-os foglalkoztatási ráta a 15-64 éves korosztályban) •Jobb munkahelyek •A munkavállalás mindenki számára legyen elérhető  az aktivitás területi különbségeinek csökkentése  szakképzettek számának gyarapítása

17 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A magyar foglalkoztatáspolitikai fő célja az aktivitás és a foglalkoztatás növelése Két fő pillérre épülő lisszaboni akcióprogram: •A munka legyen vonzó lehetőség  Érje meg dolgozni és aktívan állást keresni;  A munka legyen „választhatóbb” mint a szociális ellátások •A munka legyen tényleges lehetőség  Az álláskeresők kapjanak személyre szabott lehetőséget  A munkáltatóknak érje meg legálisan foglalkoztatni a leghátrányosabb helyzetűeket is

18 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG EU-s és nemzeti adatok és célkitűzések

19 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A kormányzati foglalkoztatáspolitika eszközei •Gazdaság-fejlesztés (modern ipar, szolgáltató központok, idegenforgalom), beruházás-ösztönzés, vállalkozás-ösztönzés, infrastruktúra-fejlesztés (út, vasút, informatika) •A foglalkoztatás költségeinek célzott csökkentése (bérfelzárkóztatás mellett) – SZJA, TA, eho, járulékkedvezmények, stb. •Atipikus foglalkoztatási formák elterjesztése •A humán erőforrás fejlesztése: képzés és gazdaság kapcsolatának erősítése, a felnőttképzési kapacitások bővítése •Meglévő források hatékonyabb, esélykiegyenlítő, aktivitást segítő felhasználása •Szabályozás (Mt., Flt., Met.) •Intézményrendszer (ÁFSZ) modernizációja, munkaerő-piaci folyamatok helyi, térségi, regionális, országos és európai menedzselése (prognózis, fizikai és elektronikus elérhetőség, foglalkoztatási együttműködések, civilek, stb.)

20 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Az atipikus foglalkoztatási formák megjelenése Magyarországon A társadalmi, gazdasági átalakulás hatására hazánkban is sokszínűbbé vált a munkapiac: –megszűnt az állami és a szövetkezeti szektor korábban csaknem kizárólagos munkáltatói szerepe –jelentősen gyarapodott a kis létszámmal működő szervezetek száma, amelyeknél élénkebb a munkaerő mozgás és a foglalkoztatás rugalmasabb formáinak terjedése –bővült a szolgáltatási szektor

21 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Jelenleg még alacsony és csak lassan növekszik az atipikus foglalkoztatási formákban foglalkoztatottak száma Az atipikus foglalkoztatási formák terjedését akadályozó tényezők: •A jogi szabályozás a változásokat lassan és csak kis részben követte, •A részmunkaidős foglalkoztatásban elérhető alacsony keresetek, •Viszonylag magas adók és bérjárulékok – egyösszegű egészségügyi hozzájárulás

22 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Csökkenő bérterhek

23 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Atipikus foglalkoztatási formák (Magyarországon a foglalkoztatottak 19%-a) •Alkalmi munkavállalás („Kék munka”) •Távmunka •Részmunkaidős foglalkoztatás •Munkaerő-kölcsönzés •Határozott idejű (szerződéses) foglalkoztatás •Osztott, vagy egyenlőtlen munkaidejű foglalkoztatás •Tranzit foglalkoztatás •Önfoglalkoztatás •Kollektív önfoglalkoztatás (MRP, szövetkezet) •Pályakezdők ösztöndíjas foglalkoztatása •Szociális gazdaság •A nonprofit szektor sajátos foglalkoztatási formái

24 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A szezonális és alkalmi munka (1) Az Alkalmi Munkavállalói Könyv bevezetése 1997-ben azt célozta, hogy a rövidebb időtartamú, alkalomszerű munkákat (évi 90/120 nap, havi 15 nap) munkaviszonyként elismerve jogosultságot teremtsen a munka nélkül lévőknek a társadalombiztosítási és a munkanélküli ellátásra. A közterhek fedezetét a munkáltatók kedvezményezett összegű bélyeg beragasztásával róhatják le.  Az alkalmi munkavállalás első négyéves tapasztalata: a kiváltott AM könyvek száma az első években folyamatosan emelkedett, de mindvégig alacsony maradt (1998-tól 2001-ig 18 ezer és 32 ezer között volt).

25 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A szezonális és alkalmi munka (2) A 2002. év szeptemberi törvénymódosítás több mint 50%- kal csökkentette az AM könyvvel történő munkavállalás közterheit, melynek eredményeképpen a legális alkalmi foglalkoztatás ugrásszerű növekedésnek indult.  A kiváltott és felhasznált AM könyvek 1999. évhez viszonyítva 2004. évre 7-8-szorosára növekedtek, míg a ledolgozott napok száma közel 12-szerese (1,1 millió nap) az 1999. évinek.

26 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A szezonális és alkalmi munka (3) 2005. augusztus 1-től –„Kék munka” bevezetése a háztartási és a ház körüli munkavégzés „láthatóvá” tételére, illetve a kiemelkedően közhasznú szervezeteknél (évi 200 nap) –Rugalmasabbá vált az alkalmi munkavállalás a mezőgazdaságban is (havi korlát feloldva) –Mezőgazdasági szezonális foglalkoztatás keretében lehetővé vált a harmadik országbeli munkavállalók alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatása is 60 napra  A kiváltott AM könyvek száma 2005. végére közel 270 ezerre növekedett, amely az előző évhez képest 205 %-os növekedést eredményezett.

27 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Az év során kiváltott alkalmi munkavállalói könyvek száma

28 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Távmunka (EU: 11-13%, Magyarország: 2%) •A távmunka elterjesztését 2002-től pályázati programok támogatják, elsősorban a megváltozott munkaképességű emberek, a 45 éven felüliek, a gyermeküket egyedül nevelők és a hátrányos helyzetű településen élők foglalkoztatásának elősegítése érdekében. (közel 4000 új munkahely született) •Megalakult és működik a Távmunka Tanács. •Az Országgyűlés 2004-ben elfogadta a távmunkáról szóló - az európai szociális partnerek 2002. évi keret-megállapodásának megfelelő - új munkajogi szabályokat, ehhez kapcsolódnak az adózási költség- elszámolási szabályok is •Az Internet-használat térnyerése: a szélessávú összeköttetésben a vállalati és egyéni felhasználók aránya 2003-ban 235%-kal nőtt 2002-höz képest.  Ma m á r a foglalkoztatottak 2%-a (k ö zel 80 ezer fő) távmunkás.

29 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A részmunkaidő (1) (EU: 18% – Magyarország: 5%) 1. A részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkáltatói és munkavállalói ellenérdekeltség csökkentése érdekében: –A tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól mentesítették azt a munkáltatót aki GYES, vagy GYET igénybevétele mellett részmunkaidőben foglalkoztatja alkalmazottját, illetve 50 év feletti tartósan munkanélkülit alkalmaz, –A tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidővel arányosan csökkent, –A tételes egészségügyi hozzájárulás összege 3450 Ft-ról 1950 Ft- ra csökkent, és 2006. november 1.-től teljes egészében megszűnik, –A nyugdíj-jogosultság elbírálásakor a részmunkaidős foglalkoztatás esetén nem csökken arányosan a szolgálati idő.

30 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A részmunkaidő (2) 2. 2003. októberétől támogatás nyújtható annak a munkáltatónak, aki részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállalja olyan személynek, aki regisztrált álláskereső, vagy a saját háztartásában gyermeket nevel, vagy a szociális törvény alapján ápolási díjban részesül. 3. Prémium Évek program a közszférában (nyugdíj előtt 5 évvel, 70%- os bérrrel, heti 12 órás munkaidővel), illetve a versenyszférában a részmunkaidős foglalkoztatást ösztönzi. 4. Közszférában 2006. január 1-től munkakörmegosztás.  2005-ben a foglalkoztatottak 5%-a dolgozott Magyarországon részmunkaidőben, ebből a nők aránya 66%.

31 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A munkaerő-kölcsönzés •2001. július 1-jei után számos cég alakult munkaerő-kölcsönzésre. •Több törvény módosításával mára lehetővé vált a hátrányos helyzetű munkan é lk ü liek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának támogatása. •2004 végén:  505 munkaerő-kölcsönző cég működött (csaknem 50 %-kal több, mint egy évvel korábban),  1700 cégnek nyújtottak szolgáltatást,  53 ezer dolgozót foglalkoztattak (60 %-ukat határozatlan időre szóló szerződéssel) •2005. február 1-jétől bevezettük a közhasznú társaságok - non-profit működési keretek közötti - munkaerő-kölcsönzési tevékenységének támogatását •2006. január 1.-től a feltételek újrarendezése történt meg (vissza- kölcsönzés tilalma, szabályosság garanciái, időbeni behatárolás).

32 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A határozott idejű munkaszerződés A gazdasági változásokkal, s nem utolsó sorban a munkaerő drágulásával a munkáltatók rákényszerültek a takarékos munkaerő- felhasználásra, növekedett a határozott időre kötött munkaszerződések száma. A törvényi szabályozás elősegítette, hogy •a diszkrimináció tilalmával javuljon a határozott időre alkalmazott munkavállalók helyzete, •illetve megakadályozzák az egymást követő határozott ideig tartó munkaszerződések alkalmazásából származó visszaéléseket.  2005-ben 235 ezer fő – a foglalkoztatottak 6%-a - dolgozott határozott idejű munkaszerződéssel, ebből a nők aránya 44%.

33 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Köszönöm figyelmüket! További információk: http://www.fmm.gov.hu e-mail: info@fmm.gov.hu


Letölteni ppt "LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A foglalkoztatáspolitika rövid- és középtávú céljai, a foglalkoztatás bővítésének atipikus formái A foglalkoztatás atipikus formái."

Hasonló előadás


Google Hirdetések