Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. LEADER PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEIT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK 35/2003. (V.22) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. LEADER PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEIT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK 35/2003. (V.22) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból."— Előadás másolata:

1 2013. LEADER PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEIT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK
35/2003. (V.22) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről Duna Összeköt Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Intézkedési Terv

2 A Duna Összeköt Egyesület által felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján kidolgozott Intézkedési Terv

3 1. Intézkedés: Civil szervezetek fejlesztése működési céljaik megvalósítása érdekében
Támogatás vehető igénybe: a közösségi gondolkodás, a helyi identitástudat erősítése érdekében a civil szervezetek működéséhez szükséges berendezési tárgyak, gépek, eszközök beszerzésére és a szervezeteknek helyet adó épületek, helyiségek felújítására, korszerűsítésére. Támogatási összeg Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft Maximum támogatási összeg: Ft Ügyfélkör non-profit szervezet Támogatási kritériumok: nem támogatható tevékenységek: e) rendezvény előkészítése és megvalósítása, f) képzés előkészítése és megvalósítása, g) tanulmánykészítés Az ügyfélnek vállalni kell, hogy a fejlesztés helyén elhelyezi, a Duna Összeköt Egyesület marketing tervében szereplő a térség arculati elemeit népszerűsítő információs táblát. Csatolandó dokumentumok: non-profit szervezet hatályos alapító okiratának másolata A pályázó nyilatkozata – a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

4 2. Intézkedés: A lakosság életminőségének javítását célzó programok támogatása
Támogatás vehető igénybe: a közösségi gondolkodás, a helyi identitástudat erősítése, a lakosság életminőségének javítása, a helyi hagyományok, szokások felelevenítése, megjelenítése érdekében bemutatók, kiállítások, kulturális rendezvények, programsorozatok, művészeti előadások, kiállítások szervezésére; nemzeti és etnikai közösségi programok, hagyományőrző vagy hagyományteremtő rendezvények, fesztiválok, falunapok, szervezésére; táborok szervezésére; a programok népszerűsítésére marketing tevékenységgel; a programok színvonalának növelése céljából eszközök beszerzésére. Támogatási összeg Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft Maximum támogatási összeg: 1 000 000 Ft Ügyfélkör: Önkormányzat non-profit szervezet egyházi jogi személy Csatolandó dokumentumok (a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon): Programterv együttműködési megállapodás a helyi termelőkkel Együttműködési megállapodás önkormányzat és civil szervezet között A pályázó nyilatkozata

5 A lakosság életminőségének javítását célzó programok támogatása
Támogatási kritériumok: Egynapos program esetében a maximális támogatási összeg: Ft Kettő vagy több napos program esetében a maximális támogatási összeg: 1 000 000 Ft az intézkedésre 1 településről 1 szervezet nyújthat be pályázatot kizárólag olyan fejlesztés támogatható, amely együttműködésben valósul meg, melyből az egyik fél kötelezően a helyi önkormányzat A pályázónak az általa szervezett rendezvényen legalább 3 a Duna Összeköt HACS területéről származó helyi termék megjelenését kell biztosítania, a helyi termelőkkel együttműködési megállapodás kötése szükséges Azon rendezvények amelynek benyújtott programterv alapján a fellépők legalább 60%-a a helyi akciócsoport területén működik. nem támogatható tevékenységek: b) gépbeszerzés, f) képzés előkészítése és megvalósítása, g) tanulmánykészítés táborok esetén az elszámolható kiadás legmagasabb összege bruttó 7 000 Ft/fő/nap a pályázónak vállalni kell, hogy a Duna Összeköt Egyesület által rendelkezésre bocsátott térségi arculati elemet (roll-up vagy molino) a rendezvény idején jól látható helyen kihelyezi, valamint a plakátokon, meghívókon megjeleníti, a Duna Összeköt Egyesület marketing tervének arculati kézikönyvében szereplő lógót.

6 3. Intézkedés: Kiadványok készítése
Támogatás vehető igénybe: a helyi értékek megőrzése és bemutatása érdekében a települések értékeinek, hagyományainak összegyűjtésére, feldolgozására, megőrzéséré, kiadványokban, adathordozókon (CD, DVD), online felületeken történő megjelentetésére. Támogatási összeg Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft Maximum támogatási összeg: 800 000 Ft Ügyfélkör: non-profit szervezet önkormányzat egyházi jogi személy Támogatási kritériumok: Helyi értékek: az akciócsoport településeinek történelmi, kulturális, művészeti, természeti értékei.. A pályázónak vállalnia kell, hogy kiadványain használni fogja, a Duna Összeköt Egyesület marketing tervének arculati kézikönyvében szereplő logót. a pályázó köteles a kiadvány egy példányát a Duna Összeköt Egyesület rendelkezésére bocsátani Csatolandó dokumentumok (a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon): A pályázó nyilatkozatai

7 4. Intézkedés: Művészeti, néprajzi, egyházi és helytörténeti értékek felújítása, restaurálása
Támogatás vehető igénybe: a térség épített és kulturális értékeinek megőrzése érdekében, a HACS területén található emlékművek, kül- és beltéri szobrok, egyházi tárgyi értékek felújítására, restaurálására, valamint történelmi, néprajzi, és helytörténeti értékkel bíró épületek, tárgyi értékek, felújítására, restaurálására. Támogatási összeg Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft Maximum támogatási összeg: 3 000 000 Ft  Ügyfélkör: önkormányzat non-profit szervezet egyházi jogi személy Támogatási kritériumok: Épületben található tárgyi érték, eszköz felújítása csak abban az esetben támogatható, ha annak látogathatósága egész évben legalább a hétvégi napokon legalább napi 4 órában, szombat és vasárnap is biztosított. nem támogatható tevékenységek: b) gépbeszerzés, e) rendezvény előkészítése és megvalósítása, f) képzés előkészítése és megvalósítása, g) tanulmánykészítés, Az ügyfélnek a fejlesztés megvalósítása során kötelező marketing tevékenységet végeznie, a marketing költségnek el kell érnie a projekt támogatási összegének minimum 3%-át. Az ügyfélnek vállalni kell, hogy a fejlesztés helyén elhelyezi a Duna Összeköt Egyesület marketing tervében szereplő a térség arculati elemeit népszerűsítő információs táblát. Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a pályázat megvalósítását követő 30 napon belül, a megvalósult projektről képes, szöveges bemutatót készít, minimum fél (A4), maximum 1 oldal terjedelemben, és azt elektronikus úton eljuttatja a Duna Összeköt Egyesület részére, honlapon való közzététel céljából. Csatolandó dokumentumok (a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon): A pályázó nyilatkozatai

8 5. Intézkedés: Közösségi színterek fejlesztése
Támogatás vehető igénybe: a helyi életminőség fejlesztése érdekében közösségi terek, szabadtéri rendezvényhelyszínek, színpadok, sportlétesítmények, sportpályák és kiszolgáló létesítményeik építésére, kialakítására, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, mindezekhez kapcsolódó. eszközök, berendezések beszerzése valamint a hozzájuk kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra felújítására, korszerűsítésére. Támogatási összeg Minimum támogatási összeg: 500 000 Ft Maximum támogatási összeg: 4 000 000 Ft Ügyfélkör: önkormányzat non-profit szervezet egyházi jogi személy Csatolandó dokumentumok (a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon): A pályázó nyilatkozatai Együttműködési megállapodás tulajdoni lap másolat (nem formanyomtatvány)

9 Közösségi színterek fejlesztése
Támogatási kritériumok: Nem támogathatóak a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet szerinti fejlesztések, a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet szerint támogatásban részesült Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT). Továbbá nem támogatható az IKSZT-vel azonos feladatokat ellátó épületek, közösségi terek, létesítése, fejlesztése, felújítása és eszközbeszerzése, amely olyan településen valósul meg, ahol IKSZT létesítésére, működtetésére került támogatás. Kivételt képez az IKSZT-vel azonos helyrajzi számon megvalósuló sportpálya, sportlétesítmény. A közösségi színtér fejlesztése abban az esetben támogatható, ha annak látogathatósága egész évben legalább heti 16 órában biztosított. nem támogatható tevékenységek: f) képzés előkészítése és megvalósítása, g) tanulmánykészítés, a fejlesztés helyének tulajdonosa kizárólag helyi önkormányzat, non-profit szervezet, vagy egyházi jogi személy lehet Az ügyfélnek vállalni kell, hogy a fejlesztés helyén elhelyezi, a Duna Összeköt Egyesület marketing tervében szereplő a térség arculati elemeit népszerűsítő információs táblát.

10 "Öko-Fecskeházak" kialakítása
Támogatás vehető igénybe: mintaprojekt kialakítására a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal együttműködve, mely a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság, a fiatalok helyben tartása érdekében bérlakásként működő „Öko-Fecskeházak” építésére irányul. Elsősorban természetes építőanyagok felhasználásával (szalmabála, vályogtégla), közösségi munkavégzéssel épülő házak építésére, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kialakítására. Támogatási összeg Minimum támogatási összeg: 10 000 000 Ft Maximum támogatási összeg: 20 000 000 Ft Ügyfélkör: önkormányzatok, önkormányzati társulások non-profit szervezetek Csatolandó dokumentumok (a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon): Együttműködési megállapodás Pályázó nyilatkozata Vidékfejlesztési Minisztérium támogató nyilatkozata (eredeti)

11 6. Intézkedés: "Öko-Fecskeházak" kialakítása
Támogatási kritériumok: A projekt abban az esetben támogatható, ha az ügyfél rendelkezik a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatónyilatkozatával a projekt megvalósításával kapcsolatban nem támogatható tevékenységek: g) tanulmánykészítés, Az ügyfélnek vállalni kell, hogy a fejlesztés helyén elhelyezi, a Duna Összeköt Egyesület marketing tervében szereplő a térség arculati elemeit népszerűsítő információs táblát. Az „Öko-fecskeházak” bérlői elsősorban felsőfokú végzettségű, a beköltözés időpontjában maximum 35 éves fiatalok lehetnek, akik a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. Az itt eltöltött évek alatt a fiataloknak kötelezően lakás elő takarékosság fizetését kell vállalniuk. Fecskeház: A fecskeházak olyan lakóingatlanok (bérlakások, bérházak) amelyek elsősorban felsőfokú végzettségű, helyi fiatalok letelepedésének elősegítését szolgálják. A beköltözés időpontjában maximum 35 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. Az itt eltöltött évek alatt a fiataloknak kötelezően lakás elő takarékosság fizetését kell vállalniuk. Ökoház: olyan, elsősorban a természetben található (természetes) anyagokból épített ház, amely a legkisebb káros hatást gyakorolja a környezetére.

12 7. Intézkedés: Közbiztonság javítása
Támogatás vehető igénybe: a helyi életminőség fejlesztése, települések közbiztonságának és vagyonvédelemének javítás érdekében biztonságtechnikai eszközök beszerzésére, felszerelésére, üzem behelyezésére, a meglévő rendszerek bővítésére, valamint a tevékenységgel szorosan összefüggő épületek fejlesztésére, eszközbeszerzésre, jelzőeszközök biztosítására, védő- és egyenruha biztosítására, elektromos kerékpár beszerzésére. Igénybe vehető támogatás Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft Maximum támogatási összeg: 3 000 000 Ft Ügyfélkör önkormányzat non-profit szervezet Támogatási kritériumok: Az ügyfélnek a fejlesztés megvalósítása során kötelező két támogatható tevékenységet (építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés, rendezvény előkészítése és megvalósítása, képzés előkészítése és megvalósítása, marketing) végeznie, s azokhoz költségeket rendelnie Non-profit szervezetek esetében csak helyi bejegyzett polgárőr egyesületek és/ vagy önkéntes tűzoltó egyesületek nyújthatnak be pályázatot, és rendelkeznie kell a helyi önkormányzat támogató nyilatkozatával. Ha a pályázat biztonságtechnikai eszközök elhelyezésére irányul az ügyfél köteles együttműködési megállapodást kötni a rendőrséggel, mivel a térfigyelő kamerák felvételeibe kizárólag a rendőrség tekinthet bele. A telepíteni kívánt biztonságtechnikai eszközök elhelyezésének módjáról, azok típusáról és működtetési feltételeiről köteles kikérni a biztonságért felelős szervezet (rendőrség, tűzoltóság) támogató szakvéleményét. Csatolandó dokumentumok Együttműködési megállapodás - a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon szakvélemény

13 8. Intézkedés: Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, valamint piacra jutásának támogatása
Támogatás vehető igénybe: a helyi gazdaság erősítése érdekében helyi termékek előállítására, feldolgozására, fejlesztésére, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre, termék előállítását elősegítő épületek, épületrészek építésére, korszerűsítésére, felújítására, bővítésére, infrastruktúrájának fejlesztésére, valamint a termékek értékesítésének, piacra jutásának elősegítésére. Házi-, kézműipari, kézműves termékek előállítására, a hagyományos kismesterségek technológiájának fejlesztésére. Valamint a tevékenység folytatásához szükséges műhely, bemutató és árusító tér kialakítására, fejlesztésére, a termékek értékesítésének piacra jutásának elősegítésére. Támogatási összeg Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft Maximum támogatási összeg:20 000 000 Ft Csatolandó dokumentumok (a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon): Együttműködési megállapodás Pályázó nyilatkozata

14 Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, valamint piacra jutásának támogatása
Ügyfélkör: mikro-, kisvállalkozás egyéni vállalkozó Őstermelő Önkormányzat nonprofit szervezet Magánszemély Támogatási kritériumok: nem támogatható tevékenységek:, g) tanulmánykészítés, A támogatás keretében csak olyan fejlesztés támogatható, amely legalább egy értékesítési- vagy felvásárlói-, vagy szolgáltatói együttműködést hoz létre, melyben az együttműködő partner a Duna Összeköt HACS területén működik. Az ügyfélnek vállalni kell, hogy az általa előállított terméken, termékeken megjeleníti, a Duna Összeköt Egyesület marketing tervének arculati kézikönyvében megjelenített logót. A projekt abban az esetben támogatható, ha az ügyfél vállalja, hogy termékét legalább egy alkalommal bemutatja, a Duna Összeköt Egyesület területén megrendezésre kerülő rendezvényen, erről együttműködési megállapodást köt a rendezvény szervezőjével Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy az alkalmazottak (beleértve az önfoglalkoztatást is) átlagos állomnyi létszáma a fenntartási idő végéig nem csökken.

15 Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, valamint piacra jutásának támogatása
Helyi termék: a Duna Összeköt Egyesület tervezési területén megtermelt, a térségben honos vagy ott termelt vagy előállított elsődleges termék, vagy alaptermék, vagy feldolgozott termék, kivéve a nagyüzemi technológiával előállított vagy feldolgozott terméket. Elsődleges termelés: (178/2002/EK RENDELET 2. cikke szerinti fogalom) elsődleges termékek előállítása, termesztése vagy tenyésztése, beleértve a termés betakarítását, a fejést és a haszonállat-tenyésztést az állatok levágásáig. Ugyancsak ide tartozik a vadászat és a halászat, valamint a vadon élő termékek betakarítása. Alaptermék: (a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint meghatározott alapterméknek minősülő élelmiszer, azaz) elsődleges termelésből származó termékek, beleértve a termőföldből, állattenyésztésből, vadászatból és halászatból származó termékeket. Feldolgozott termék: (852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének o) pontja szerint feldolgozott terméknek minősülő élelmiszer, azaz) a feldolgozatlan termékek feldolgozásából származó élelmiszerek. Ezek a termékek tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek az előállításukhoz szükségesek, vagy különleges tulajdonságokat adnak nekik. Helyi kézműves termék: a Duna Összeköt Egyesület HACS tervezési területén előállított, hagyományos technológiával készült kézműves kézműipari vagy népművészeti termék, beleérve a hagyományos technológiák újszerű alkalmazását is.

16 9. Intézkedés: Helyi termék értékesítésének elősegítése
Támogatás vehető igénybe: a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi termékek piacra jutásának segítése érdekében a helyi termékek értékesítését, árusítását elősegítő boltok, bolt-sarkok kialakítására, önálló bemutató vagy árusító pavilon, valamint árusításhoz szükséges eszközök beszerzésére, helyi termék piacok létrehozására, felújítására, korszerűsítésére, és a népszerűsítéshez kapcsolódó marketing tevékenységre. Kisléptékű infrastruktúra építésére. Támogatási összeg Minimum támogatási összeg: 1 000 000 Ft Maximum támogatási összeg: 12 000 000 Ft Ügyfélkör: mikro- kis- és középvállalkozás egyéni vállalkozó Önkormányzat Magánszemély Csatolandó dokumentumok (a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon): együttműködési megállapodás Pályázó nyilatkozatai

17 Helyi termék értékesítésének elősegítése
Támogatási kritériumok: Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Nem támogatható tevékenységek: g) tanulmánykészítés A projekt alapkritériuma, hogy a pályázónak a Helyi Akciócsoport területén működő helyi termelők, kézművesek közül legalább 5-tel együtt kell működnie. Boltsarok: kiskereskedelmi üzlet, árusító terének azon része, ahol megjelölt termékkör elkülönített árusítása történik. Csak az a pályázó támogatható, aki vállalja, hogy a támogatással kialakított helyen kizárólag helyi terméket árusít. Csak az a pályázó támogatható, aki vállalja, hogy alkalmazza, a Duna Összeköt Egyesület marketing tervében szereplő logót, szlogent. Önkormányzatok csak helyi piac létrehozására, felújítására, korszerűsítésére, valamint ehhez kötődő kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre pályázhatnak. Bolt-sarkok kialakítására, bemutató vagy árusító pavilonok beszerzésére a maximális támogatási összeg 1 000 000 Ft Helyi termékpiacok létrehozására, felújítására, korszerűsítésére a maximális támogatási összeg 5 000 000 Ft Kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre a maximális támogatási összeg: 5 000 000 Ft

18 10. Intézkedés: Helyi vállalkozások támogatása, helyi szolgáltatások fejlesztése
Támogatás vehető igénybe: a helyi vállalkozások erősítése, a helyi szolgáltatások fejlesztése érdekében induló vagy működő helyi mikro-vállalkozások, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások illetve önálló tevékenységet végző magánszemélyek gép- és eszközbeszerzéseire, kisléptékű infrastruktúra fejlesztéseire, kis léptékű telephelyfejlesztéseire, épület-felújításaira és fejlesztéseire, technológia fejlesztéseit célzó projektek megvalósítására, valamint piacra jutásuk elősegítésére. Támogatási összeg Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft Maximum támogatási összeg: 6 000 000 Ft Ügyfélkör: Magánszemély mikro-, kis- és középvállalkozás egyéni vállalkozó Csatolandó dokumentumok (a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon): Pályázó nyilatkozata Önkormányzat támogató nyilatkozata

19 Helyi vállalkozások támogatása, helyi szolgáltatások fejlesztése
Támogatási kritériumok: Az ügyfélnek vállalni kell, hogy a fejlesztés helyén elhelyezi, a Duna Összeköt Egyesület marketing tervében szereplő a térség arculati elemeit népszerűsítő információs táblát. Az ügyfélnek a fejlesztés megvalósítása során kötelező marketing tevékenységet végeznie, a marketing költségnek el kell érnie a projekt támogatási összegének minimum 5%-át, de nem haladhatja meg az Ft-ot. A projekt abban az esetben támogatható, ha az ügyfél rendelkezik a helyi önkormányzat támogató nyilatkozatával a projekt megvalósításával kapcsolatban nem támogatható tevékenységek:, g) tanulmánykészítés,

20 11. Intézkedés: A helyi igényeknek megfelelő képzés, oktatás támogatása
Támogatás vehető igénybe: a térség lakosainak, vállalkozásainak, civil szervezeteinek társadalmi, gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében, a LEADER stratégia megvalósításához kapcsolódó, a helyi igényeknek megfelelő ismeret bővítését elősegítő képzések megvalósítására. Támogatási összeg Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft Maximum támogatási összeg: 2 500 000 Ft Ügyfélkör: non-profit szervezetek egyházi jogi személyek mikro-, kis- és középvállalkozások egyéni vállalkozók Csatolandó dokumentumok: (a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon) képzési tematika együttműködési megállapodás Pályázó nyilatkozata

21 A helyi igényeknek megfelelő képzés, oktatás támogatása
Támogatási kritériumok: nem támogatható tevékenységek:a) építés, b) gépbeszerzés g) tanulmánykészítés, Olyan projekt támogatható, amelyben a képzésbe bevont résztvevők állandó lakhelye a HACS területén van. Ha a képzésen csak helyi lakosok vesznek részt, akkor a támogatási összeg legfeljebb Ft, kivéve, ha a projekt, képzés sorozatra irányul, azaz ugyanaz a program több településen (legalább 5 településen) is megvalósul. Az e jogcím keretében a c) pontban (eszközbeszerzés) nevezett kiadásokra maximum Ft fordítható. A fejlesztés együttműködés keretében támogatható. Az együttműködés során a helyi non-profit szervezeteket be kell vonni a képzés megszervezésébe és a kommunikációjába, annak érdekében, hogy minél szélesebb kör értesüljön a képzés lehetőségéről a pályázónak vállalni kell, hogy a Duna Összeköt Egyesület által rendelkezésre bocsátott térségi arculati elemet (roll-up vagy molino) a rendezvény idején jól látható helyen kihelyezi, valamint a plakátokon, meghívókon megjeleníti a Duna Összeköt Egyesület marketing tervének arculati kézikönyvében szereplő lógót. OKJ-s végzettséget nem adó képzések esetében a maximális adható támogatás 1 500 000 Ft

22 12. Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Támogatás vehető igénybe: turisztikai szálláshelyek kialakítására, fejlesztésére, a szálláshelyhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére, parkosításra, tereprendezésre illetve szálláshelyhez nem feltétlenül kötött alkalmi falusi, agroturisztikai, ökoturisztikai, borturisztikai, lovas turisztikai, horgász turisztikai, vadász turisztikai, kerékpáros turizmushoz kapcsolódó, vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, fejlesztésére, parkosításra, tereprendezésre. A fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre, a tevékenységhez kapcsolódó marketing tevékenységre. Támogatási összeg Minimum támogatási összeg: 500 000 Ft Maximum támogatási összeg: 20 000 000 Ft Ügyfélkör: mikro-, kis- és középvállalkozás egyéni vállalkozó Magánszemély non-profit szervezet egyházi jogi személy Önkormányzat Csatolandó dokumentumok: (a Duna Összeköt Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon) A pályázó nyilatkozatai Együttműködési megállapodás Önkormányzat támogató nyilatkozata

23 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Támogatási kritériumok: Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Nem támogatható tevékenységek: g) tanulmánykészítés. A pályázó köteles nyilatkozni, hogy a pályázatból kialakításra került szálláshely részt nem használja magáncélra. A pályázatból felújításra vagy kialakításra került szálláshely külön bejárattal kell rendelkeznie a vendégek számára. Az ügyfélnek vállalni kell, hogy a fejlesztés helyén elhelyezi, a Duna Összeköt Egyesület marketing tervében szereplő a térség arculati elemeit népszerűsítő információs táblát. Csak olyan pályázó támogatható, amely önkormányzati támogató nyilatkozattal rendelkezik. Csak együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható, amelynek egy másik, a térségben lévő turisztikai szolgáltatóval való együttműködésre kell irányulnia. Kizárólag azok a szálláshely és turisztikai szolgáltatásfejlesztésre irányuló pályázatok támogathatók, melyekben a pályázó vállalja a Duna Összeköt Egyesület területén működő turisztikai szakmai szervezethez való csatlakozást. Turisztikai szálláshely: a 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet alapján minden olyan szálláshely típus, amely nem szálloda minősítésű: panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshelyek, falusi szálláshely.

24 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Támogatási kritériumok: A szálláshely-szolgáltatásnak meg kell felelnie 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet 4. §-ban meghatározott követelményeknek, továbbá - az adott szálláshelytípustól függően - az 1. melléklet I-VI. pontjának B) alpontjaiban meghatározott követelményeknek. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor az ügyfélnek a 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendeletnek megfelelő üzemeltetési engedéllyel kell rendelkeznie a fejlesztéssel kialakított (létrehozott, bővített, felújított) szálláshely vonatkozásában. Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy az alkalmazottak (beleértve az önfoglalkoztatást is) átlagos állomnyi létszáma a fenntartási idő végéig nem csökken. Az ügyfélnek a fejlesztés megvalósítása során kötelező marketing tevékenységet végeznie, a marketing költségnek el kell érnie a projekt támogatási összegének minimum 3 %-át.

25 35/2013. (V.22) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

26 Támogatási intenzitások
Mikro-, kis- és középvállalkozás: 60-65% Egyéni vállalkozó: 60-65% Magánszemély: 60-65% Non-profit szervezet: bruttó 100% Egyházi jogi személy: bruttó 100% Önkormányzat: nettó 100%

27 Támogatható tevékenységek
a) építés, b) gépbeszerzés, c) eszközbeszerzés, d) rendezvény előkészítése és megvalósítása, e) képzés előkészítése és megvalósítása, f) tanulmánykészítés, g) marketing, vagy h) az a)-g) pontokba nem sorolható, a Vhr. 31. §-ában nem szereplő egyéb tevékenység.

28 Kizárólag az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél legfeljebb három pályázatot nyújthat be. Egy pályázat egy LEADER Intézkedési Tervben meghatározott intézkedésre, azon belül azonban több tevékenységre irányulhat.

29 A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31
A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet december 31. napjáig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb január 31. napjáig nyújtható be. Amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott művelet nem kizárólag a 2. § (3) bekezdés d)-f) pontjára irányul, az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

30 A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg
a) a Gépkatalógusban beazonosítható tételek vonatkozásában a Gépkatalógus, b) az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY szerinti referenciaárat. Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a pályázatához vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amely e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki, és tartalmazza az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét, a kiadási tétel műszaki adatait, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, vagy az az árajánlatból megállapítható, a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő, az ajánlattevő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának dátumát.

31 Elektronikus árajánlat esetén nem kell az ajánlatot aláírni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, mellékelni kell az elektronikus levelet és az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük az árajánlat követelményeinek. . Webáruházból letöltött árajánlat esetén nem kell feltüntetni az ajánlatkérő nevét, címét, nem kell aláírni, és a kiállítás dátumának sem kell szerepelni az ajánlaton. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét. Amennyiben az árajánlat a fenti bekezdésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult. Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően egy árajánlat csatolása szükséges a) jogszabályban meghatározott árral rendelkező eszköz vagy szolgáltatás esetében, vagy b) tradicionális eszköz beszerzése esetében, amely árajánlat egyúttal igazolja, hogy az eszköz hordozza a megismertetni kívánt időszakban használt eszköz formai és funkcionális jellemzőit, és az árajánlat becsatolása mellett az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az árajánlat alapján beszerzett tradicionális eszköz kereskedelmi forgalomban nem kapható.

32 A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL
a) a települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; b) az egyház nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét igazoló egyházi igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki; d) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát; a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot (ingatlan használati hozzájárulás, bérleti szerződés), amennyiben a pályázat nem kizárólag marketingre vagy tanulmánykészítésre irányul; f) legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, amennyiben a referenciaár a 4. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nem állapítható meg, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását.

33 a) építési engedélyköteles beruházás esetén
A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén - a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően - mellékelni kell a következő dokumentumok egyszerű másolatát: a) építési engedélyköteles beruházás esetén aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolás az építésügyi eljárás megindításáról, és ab) az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési-műszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket); b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és bb) az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat; c) a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészlet.

34 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA Az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 31-én 18:00 óráig. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

35 Pályázat benyújtásának menete
A projekt adatlapot az ügyfél az adatlap mellékleteivel együtt 2 példányban postai úton könyvelt postai küldeményként (ajánlott vagy tértivevényes küldemény), vagy személyesen, átadás-átvételi formanyomtatvány együttes aláírásával nyújtja be a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetéhez. A projektjavaslatot legkorábban az ügyfelek a felkészülésre biztosított idő első napjától kezdve, tehát a benyújtási időszakot megelőzően (az elektronikus felület nyitását megelőzően), a LEADER Intézkedési Tervek közzétételét követően folyamatosan nyújthatják be. A Helyi Bíráló Bizottság tervezett első ülése június 6. Ezután minden csütörtökön tart ülést forráskimerülésig, illetve a pályázati időszak végéig. Az eljárás rend szerint az ülés előtt 3 nappal beérkezett projekt javaslatok kerülnek a HBB elé. A projekt adatlaphoz csak az Intézkedési Terv egyes intézkedéseinél előírt mellékletek (nyilatkozat, együttműködési megállapodás, programterv, képzési tematika, stb.) csatolása szükséges.

36 Pályázat benyújtásának menete
A hiányosan, vagy hibásan benyújtott projekt adatlap javítására, illetve kiegészítésére a LEADER HACS munkaszervezete szólítja fel az ügyfelet a benyújtást követő három munkanapon belül. Mivel a HBB kizárólag hiánytalan projekt adatlap alapján tudja a döntését meghozni, így a hiányosan benyújtott adatlapról döntés nem hozható, a hiány pótoltatott projekt adatlapot a legközelebbi HBB ülésen tárgyalja meg a HBB. A projektjavaslat egy alkalommal hiánypótoltatható. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) dönt a benyújtott projekt javaslatról (illeszkedik-e a HVS LEADER Tervéhez). A döntésről a HBB támogató vagy elutasító nyilatkozatot állít ki az ügyfél részre

37 Pályázat benyújtásának menete
Az ügyfél a HBB támogató nyilatkozat által felhatalmazva kidolgozza projektjét, és a pályázatot 15 napon belül feltölti az Ügyfélkapun keresztül az MVH elektronikus rendszerébe (a pályázat szerkesztésére rendelkezésre álló időszak 5 nap) majd véglegesíti. A pályázat feltöltését követően az ügyfélnek 5 nap áll rendelkezésre a pályázat módosítására. A módosításra nyitva álló 5 napon belül vagy legkésőbb a módosításra nyitva álló 5 napot követő 3 munkanapon belül az ügyfélnek kérnie kell a HBB-től a támogató nyilatkozat záradékoltatását. Az ügyfél a támogató nyilatkozat záradékolást úgy kéri, hogy kinyomtatja a „KR dokumentumot” és az előzőleg kapott Támogatási Nyilatkozattal együt benyújtja az illetékes LEADER HACS munkaszervezetéhez elektronikusan, postai úton vagy személyesen. Az elektronikus adatlaphoz a LEADER rendelet (35/2013. (V.22.) VM rendelet 14. § pontja) által meghatározott mellékletek csatolása szükséges. A pályázatban megjelölt költségvetési fő- és részösszegek a projekt adatlapon megjelölt összegektől maximum 5%-ban térhetnek el negatív vagy pozitív irányban egyaránt. Új költségtípusok vehetők fel, de a legfeljebb 5 %-os eltérést a projekt összértéke vonatkozásában is tartani kell. Új tevékenység is vehető fel és törölhető a régi, de a célkitűzés, a várható eredmények nem változhatnak.

38 A PÁLYÁZAT ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSÁRÓL
A PÁLYÁZÓ a pályázat benyújtását saját nevében, vagy meghatalmazott útján teheti meg. Ha a pályázó SZERVEZET (cég/önkormányzat/egyház/nonprofit szervezet, stb.) , akkor kizárólag meghatalmazott útján történhet a pályázat benyújtása, mivel Ügyfélkapus belépési jogosultsággal kizárólag magánszemély rendelkezhet. Ha a pályázó MAGÁNSZEMÉLY (egyéni vállalkozás, őstermelő, adószámmal rendelkező magánszemély, stb.), akkor személyesen is benyújthatja pályázatát.

39 Ha a pályázó SZERVEZET (cég/önkormányzat/egyház/nonprofit szervezet, stb.) az elektronikus benyújtáshoz az alábbiakkal kell rendelkeznie: 1.      MVH regisztrációs szám: amennyiben nem rendelkezik ilyen számmal, abban az esetben, igényelhető a G001 Ügyfél regisztrációs lapon (honlapunkról letölthető) az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes kirendeltségén (Tolna megyei MVH kirendeltsége: 7101 Szekszárd, Augusz I. u Pf. 251, Bács-Kiskun megyei MVH kirendeltsége: 6001 Kecskemét, Kisfaludy u.6., Pf.470) A regisztrációval kapcsolatos minden tudnivaló elérhető az alábbi linken: Figyelem! G001-es  regisztrációs laphoz támogatást igénylő ügyfél esetén aláírási címpéldány, illetve a bankszámla kivonat másolatát csatolni kell! 2.      MVH jelszó (PIN kód): amennyiben nem rendelkezik ilyen számmal, abban az esetben igényelhető G946 Kérelem adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéshez szükséges jelszó iránti kérelem lapon (honlapunkról letölthető) az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes kirendeltségén (Tolna megyei MVH kirendeltsége: 7101 Szekszárd, Augusz I. u Pf. 251, Bács-Kiskun megyei MVH kirendeltsége: 6001 Kecskemét, Kisfaludy u.6., Pf.470)

40 Ha a pályázó SZERVEZET (cég/önkormányzat/egyház/nonprofit szervezet, stb.) , akkor KIZÁRÓLAG MEGHATALMAZOTT ÚTJÁN TÖRTÉNHET A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA. Ebben az esetben a pályázat benyújtáshoz a MEGHATALMAZOTTNAK (kizárólag magánszemély lehet) az alábbiakkal kell rendelkeznie: 1.      MVH regisztrációs szám: amennyiben nem rendelkezik ilyen számmal, abban az esetben, igényelhető a G001 Ügyfél regisztrációs lapon (honlapunkról letölthető) az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes kirendeltségén (Tolna megyei MVH kirendeltsége: 7101 Szekszárd, Augusz I. u Pf. 251, Bács-Kiskun megyei MVH kirendeltsége: 6001 Kecskemét, Kisfaludy u.6., Pf.470). Tehát nemcsak a szervezetnek, hanem az általa a pályázat benyújtására megbízott személynek is rendelkeznie kell regisztrációs számmal! Figyelem! G001-es  regisztrációs laphoz támogatást igénylő ügyfél esetén aláírási címpéldány, illetve a bankszámla kivonat másolatát csatolni kell! 2.      Ügyfélkapus jelszó (belépési jogosultság): amennyiben nem rendelkezik jelszóval, akkor azt a helyi Okmányirodában lehet igényelni.

41 A MEGHATALMAZÁST (a fent leírt regisztrációs számok és jelszavak birtokában) a pályázat kitöltését megelőzően 20 nappal kell az elektronikus felületen kitölteni és elküldeni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül. Valamint, postai úton (20 nappal a pályázat kitöltését megelőzően) eljuttatni az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre: (Tolna megyei MVH kirendeltsége: 7101 Szekszárd, Augusz I. u Pf. 251) (Bács-Kiskun megyei MVH kirendeltsége: 6001 Kecskemét, Kisfaludy u.6., Pf.470)

42 Ha a pályázó MAGÁNSZEMÉLY (egyéni vállalkozás, őstermelő, adószámmal rendelkező magánszemély, stb.) az elektronikus benyújtáshoz az alábbiakkal kell rendelkeznie: 1.      MVH regisztrációs szám: amennyiben nem rendelkezik ilyen számmal, abban az esetben, igényelhető a G001 Ügyfél regisztrációs lapon (honlapunkról letölthető) az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes kirendeltségén (Tolna megyei MVH kirendeltsége: 7101 Szekszárd, Augusz I. u Pf. 251, Bács-Kiskun megyei MVH kirendeltsége: 6001 Kecskemét, Kisfaludy u.6., Pf.470) Figyelem! G001-es  regisztrációs laphoz támogatást igénylő ügyfél esetén aláírási címpéldány, illetve a bankszámla kivonat másolatát csatolni kell! 2.      MVH jelszó (PIN kód): amennyiben nem rendelkezik ilyen számmal, abban az esetben igényelhető G946 Kérelem adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéshez szükséges jelszó iránti kérelem lapon (honlapunkról letölthető) az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes kirendeltségén (Tolna megyei MVH kirendeltsége: 7101 Szekszárd, Augusz I. u Pf. 251, Bács-Kiskun megyei MVH kirendeltsége: 6001 Kecskemét, Kisfaludy u.6., Pf.470) 3.      Ügyfélkapus jelszó (belépési jogosultság): amennyiben nem rendelkezik jelszóval, akkor azt a helyi Okmányirodában lehet igényelni.

43 ELÉRHETŐSÉGEK www.dunaosszekot.hu/stratégiánk Tel: Iroda: 75/675-202
Munkaszervezet vezető: 20/ iroda: Munkaszervezet vezető: Iroda címe: 7045 Györköny, Fő u. 60.

44 Duna Összeköt Egyesület
Köszönöm a figyelmet! Mérei Melinda Duna Összeköt Egyesület


Letölteni ppt "2013. LEADER PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEIT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK 35/2003. (V.22) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból."

Hasonló előadás


Google Hirdetések