Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NÉLKÜLÖZÉS ÁLARCAI, avagy „Nem csak kenyérrel él az ember…” TELEK ERVIN MISKOLC 2012. MÁJUS 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NÉLKÜLÖZÉS ÁLARCAI, avagy „Nem csak kenyérrel él az ember…” TELEK ERVIN MISKOLC 2012. MÁJUS 23."— Előadás másolata:

1 A NÉLKÜLÖZÉS ÁLARCAI, avagy „Nem csak kenyérrel él az ember…” TELEK ERVIN MISKOLC 2012. MÁJUS 23.

2 NO COMMENT

3 A nélkülözés mint a szükségletekben megjelenő hiány A nélkülözés mint a szükségletekben megjelenő hiány

4 A NÉLKÜLÖZÉS ALAPJAI:  Valaminek vagy valakinek a hiánya  Ez a hiány lehet időleges és tartós  Ez a hiány lehet részleges és teljes  A hiány oka: térbeli, időbeli, kapcsolati, érzelmi, akarati, dologi (anyagi)  A hiány feszültségcsökkentő vagy feszültségnövelő területen jelentkezik:, vagyis hiányalapú vagy növekedésalapú szükségletként jelenik meg.

5  Mi a nélkülözés?  Valaminek a híjával lenni, valakinek a hiányával lenni.  Mi jelenthet hiányt? Mi az, amit nélkülözünk? Tárgyak, eszközök, helyzetek, kapcsolatok, érzések, érzelmek, tudás, önbecsülés, elfogadottság és elfogadás, önkiteljesítés….

6 Mit lehet tenni?  Elfogadni a hiányt?  Szembenézni a nincs- csel?  Tiltakozni, lázadni a hiány ellen?  Esetleg álarc mögé menekülni, mert a valódi arcunkat nem is merjük megmutatni?  Úgy tenni, mintha a nélkülözés nem is létező probléma lenne?  Ál- cselekedni?

7 A nélkülözés alapja tehát a szükségletek hiánya: Akkor állítsuk feje tetejére Maslow piramisát!

8

9

10 MIÉRT? - mert a piramis szintjei azt feltételezik, hogy egy szint elérése után következhet a másik szint elérése - az elv azt feltételezi, hogy teljesen elérhető minden szükséglet kielégítése, így a nélkülözés nem jelenhet meg, hiszen az ember folyamatos aktivitással akarja bejárni a piramis lépcsőfokait. - nem számol azzal, hogy az ember esendő, olykor irracionális tettekre is képes, egy- egy szükséglet erősebben jelentkezik, mint az alacsonyabban megjelenő lépcsőfokok szükségletei. - a társadalom megélhetési és mentális problémái átstrukturálják a rendszert. - a mentálisan sérült ember szükségleti rendszere más perspektívákat követel.

11 NÉHÁNY „ARANYMONDÁS”  LÁTTÁL MÁR ALKOHOLISTÁT NEM DOHÁNYOZNI?  A HAJLÉKTALANNAK MIBŐL TELIK KANNÁS BORRA MINDEN NAP!  LÁTTÁL MÁR CIGÁNYGYEREKET MOBILTELEFON NÉLKÜL?  LÁTTÁL MÁR PUTRIT, AMIT NEM A PARABOLAANTENNA TART ÖSSZE?  A MINDEN GYERMEK LAKJON JÓL PROGRAMBAN „HALAT ADUNK HÁLÓ HELYETT!”  A KÁBSZERESNEK NEM KAJA KELL, HANEM ANYAG!  NYUGATI KOCSIVAL ARANY FUKSSZAL JÖNNEK SEGÉLYÉRT!  NEM IGAZ, HOGY NEM TALÁL MUNKÁT, HA KERES! NEM IS AKAR DOLGOZNI!  AZ INGYENES FŐZELÉKET MIND KIÖNTIK A KENYÉRREL EGYÜTT A KUKÁBA!  NIKE CIPŐ ÉS PIRCING NÉLKÜL KI SE LÉPEK OTTHONROL.

12 GONDJAIM  A NÉLKÜLÖZÉS KITERMELI A VÁMSZEDŐIT, UZSORÁSAIT  A TÁRSADALOM KIREKESZTI A NÉLKÜLÖZŐT  A NÉLKÜLÖZÉS MIATT A NÉLKÜLÖZŐT TESZI FELELŐSSÉ  ÁLINTÉZKEDÉSEK ÉS SZEGREGÁLT ELKÉPZELÉSEK JELENNEK MEG

13 A nélkülözés enyhítése Avagy az álorca Működése:PSZEUDO-TEVÉKENYSÉGEKPSZEUDO-ÉRDEKEKKEL

14 Pénz helyett utalvány  Mert elisszák, elkártyázzák,  Meg kell nevelni őket, ne pazaroljanak  Ösztönözni a helyes költekezésre  Szigorítani az ingyenélőket

15 ERZSÉBET UTALVÁNYÁT MÉLTÁNYOS ÁRON KÉSZPÉNZBEN FELVÁSÁROLOM TELEFON: HÁZHOZ IS MEGYEK

16 Természetbeni segedelem a nélkülözés enyhítésére  A nélkülöző mezőgazdasági szakismereteire alapozva?!

17

18

19 Amikor valami elgurul: a nélkülözés álorcás önteltsége

20 Eredmény:  sikoly

21 GONDJAIM AAAA NÉLKÜLÖZÉS ÁLARCOKAT KÖVETEL ÉS MUTAT MEG. AAAAZ ÁLARC ELREJTI A REÁLIS PROBLÉMÁT AAAAZ ÁLARCOK RÁÉGNEK AZ IGAZI ORCÁKRA AAAAZ ÁLARCOS MÁR NEM ISMERI EREDETI ÖNMAGA KÉPÉT

22 A nélkülözés mentális, pszichés következménye  A félelem  A kitaszítottság érzése  A kiszakadás lehetőségének mérlegelési hiánya  Álarcok alkotása

23 AAAAntiszociális magatartás PPPPszichés megbetegedések AAAAddikciók KKKKapcsolati zavarok PPPPszichoszomatikus tünetek

24 Mindezt a társadalom  Hisztériának  Passzivitásnak, semmittevésből eredő nyüszítésnek  Álarcviselésnek minősítheti! minősítheti!

25 IDÉZET  „… az emberi részvét egyidős az emberi nyomorral, azonban ez a részvét túl gyakran hamis nyomon jár, mert válogatás nélkül történik az alamizsnálkodás; a szegényügy rendezetlenségében az a koldus jár legjobban, aki a legnagyobb rafinériával, kitartással nyújtogatja kezét, és a legmegindítóbban tud könyörögni, még ha vagyona, háza, betétkönyve is van már, vagy ha pálinkára költi az összekoldult pénzt. Mellettük a szemérmes koldusok, az odújukban tehetetlenül fetrengő betegek, aggok, kétségbeeséssel viaskodva lesik azt az alázatos lelket, akit nem az utcán hat meg a kiabáló nyomor, hanem az igazi szenvedés gyötrő sebére akarja önteni az evangéliumi irgalmasság gyógyító olaját…”  P. Oslay Oswald ferences rendi házfőnök gondolatait dr. Urbán Gusztáv jogakadémiai tanár jegyezte fel az Egri Szegénygondozás 1928-as évkönyvében.

26 Az alapvető szükségletek átalakulása  Az élelem, folyadék, fedél, melegség, munka mellett eszközök, tárgyak, szokások tömkelege jelenik meg nélkülözhetetlen rekvizitumként:  Mobiltelefonok, „okos telefonok”, számítógép, internet, nyugati kocsik= mindezek alapvetővé válása eltereli a figyelmet a reális szükségletek kielégítéséről

27 SSSSzenvedélybetegek esetén az alapvető szükségleteket felváltja, mintegy „kiváltja” a szenvedély fenntartását jelentő anyag, viselkedési addikció. AAAA pszichiátriai eseteknél a betegség átalakítja a szükségletet, a megjelenő nélkülözés átlép az alapvető szükségletek hiányán!

28 Az álarcok használatának neurobiológiai alapjai  A szervezet neurotranszmitterei a normális ingerekre normálisan reagálnak. Öröm, dicséret, megbecsülés, elismerés, siker esetén a neurotranszmitterek szabályosan működnek. Érezzük mindezt és minket mindez örömmel tölt el.  Mi van akkor, ha a világ nem ad kellő impulzust mindehhez?  Ez esetben kívülről igyekszünk a stimulálást, gátlást szabályozni.

29  Ebben az esetben nem az alapvető szükségletek diktálnak, hanem az álságos cél-elérés működik.

30 Nélkülözési felhalmozás  Félelem a nélkülözéstől  Abnormális ragaszkodás a legyen kéznél, legyen meg, ne hiányozzon- alapálláshoz

31

32  Az irreális gyűjtés alapja: korábbi vagy aktuális nélkülözés megélése, emléke.  kell ez még valamire, szükség lesz rá valamikor  És begyullad a lakás, leég a ház  Hol van az alapvető szükséglet?

33 A nélkülözéstől való félelem álarca:  Nehogy éhen maradjunk!  Két napig nem lesz nyitva a bolt!  Természetesen megvannak az önfeláldozás álarcát viselők csapatai: a fogyasztás vámszedői!

34 KINEK MIK AZ ALAPSZÜKSÉGLETEI?  ÉLELEM

35 ÉHSÉG  GYERMEKÉHEZÉS  INGYENKONYHA  ÉTELOSZTÁS KARÁCSONYKOR A SZERETET JEGYÉBEN  KOLDULÁS, GUBERÁLÁS

36 ÉS  ANOREXIA  BULIMIA  FELHALMOZÁSI KÉNYSZER  PAZARLÁS ÉS POCSÉKOLÁS  TÚLSÚLYOS TÁRSADALOM  MÉRGEZTETÉSI DOXAZMA  SZOPOR VIGILITÁSI ZAVAR (NEM JELZI FIZIKAI SZÜKSÉGLETEIT)  KOMATIKUS ÁLLAPOT (NEM REAGÁL AZ INGEREKRE)

37 SZOMJÚSÁG

38 A szomjúság  Binge drinking (rohamivás) (rohamivás)

39 anyag nélkül anyag nélkül SóvárgásSóvárgásSóvárgássóvárgás

40 FEDÉL NÉLKÜL?

41  Hajléktalanság  Önértékelési zavarok  Kiszolgáltatottság  A realitás elvesztése  Kapcsolatok leépülése  A hajléktalanok eltüntetése esztétikai alapokon

42 GONDJAIM  LAKÁSMAFFIA  KILAKOLTATÁSI ÖNGYILKOSOK  ADÓSSÁGKEZELÉS  REZSISZÁMLÁK  SZÁMLAADÓ  INGATLANADÓ  Majd megvesszük és kiadjuk neked  Adósok lakótelepe  SZOLGÁLATI LAKÁS  INGYEN APPARTMAN  JÖVEDELEM-BEVALLÁS  KIADÓ LAKÁSOK

43 AZ EMBER MELEGSÉGRE VÁGYIK

44 Az ember melegségre vágyik…  Fagyhalál  Kikapcsolt fűtés, áram, víz  Emberi leértéktelenedés  Áramlopás  Emberi hidegség  Társadalmi fagyoskodás

45 A MUNKA NÉLKÜLÖZÉSE  FÖLÖSLEGESSÉG ÉRZÉSE  A BIORITMUS FELBOMLÁSA  PÉNZTELENSÉG  ÖNÉRTÉKELÉS – ÖNBECSÜLÉS, ELISMERÉS, TELJESÍTMÉNY HIÁNYÉRZETE

46 GONDJAIM  ÁLMUNKA  KÖZMUNKA  KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT BÜNTETÉS  A MUNKANÉLKÜLISÉG STATISZTIKAI ÁLARCAI  15 évesen dolgozni  Csicskáztatás, rabszolgaság  MEGÉLHETÉS MUNKABÉRBŐL?

47 munkaerőpiac

48 Kis magyar matematika:  Meg kell élni 22.800 - forintból  Meg lehet élni 47.000- forintból  Nem lehet megélni 750.000 forintból

49 AZ EGÉSZSÉGES SZEXUALITÁS NÉLKÜLÖZÉSE  MAGÁNY  PERVERZIÓ  EROTOMÁNIA  UROGENITÁLIS ZAVAROK  GYERMEKMOLESZTÁLÁS  PEDO-, GERONTOFILIA  BI-ÉS HOMOSZEXUALITÁS  SZEXUÁLIS BŰNCSELEKMÉNYEK  PROSTITÚCIÓ  AIDS, HEPATITIS

50 BIZTONSÁG NÉLKÜL  PERZEKÚTOROS DOXAZMÁK  SÉRÜL A BIZTONSÁGÉRZET  ELTORZUL A BIZTONSÁGI IGÉNY  BIRTOKLÁSI VÁGY  FÓBIÁK  KÉNYSZERESSÉG

51 Nélkülözési/megélhetési bűnözés RRRRettegés a bűnözőktől TTTTehetetlenség KKKKilátástalanság AAAA védés/védelem hiánya AAAA bűnöző a megélhetési gondokkal küzdőt támadja meg! „„„„A bűnöző is ember”

52 KAPCSOLATOK NÉLKÜLÖZÉSE  DEPERSZONALIZÁCIO,  DEREALIZÁCIO  REÁLIS EMBERI KAPCSOLATOK HIÁNYOZNAK  BESZÜKÜLT KOMMUNIKÁLÁS, HA LEHET ELEKTRONIKUSAN  ÁLKAPCSOLATOK KONTAKTUS NÉLKÜL  NEOLOGIZMÁK ( saját szókincs)

53 CSALÁDI KÖTELÉKEK NÉLKÜLÖZÉSE  IGAZ ÉS HAMIS VÁLÁSOK A NÉLKÜLÖZÉS LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN  CSALÁDI BÁNTALMAZÁS, ERŐSZAK  ELHAGYÁS, ELHANYAGOLÁS, MAGÁNY  INTÉZETI MAGÁNYOSSÁGOK  FÉLTÉKENYSÉGI PARANOIA  SZERELMI MEGALOMÁNIÁS DOXAZMÁK

54 A CSALÁD MNT A NÉLKÜLÖZÉS SZÍNTERE: az önfeladás és önfeláldozás álorcái:  LEGYEN NEKIK TÖBB, JOBB, SZEBB.  MAJD MI LEMONDUNK AZ Ő ÉRDEKÉBEN  AZ A DOLGA, HOGY TANULJON, MAJD MI MEGTEREMTÜNK MINDENT  ELFOGULTSÁGI KORKÉPEK

55 És a gyermek?  Hagyjál már békén!  Kell egy új cucc, mindenkinek van már!  Nekem ilyen szart vettél, hogy állok a többiek elé?  Ez a dolgotok!  Nem én akartam megszületni!  NIHILISZTIKUS MIKROMÁN DOXAZMÁK  MEGALOMÁNIÁS DOXAZMÁK (SZÁRMAZÁSI, FÉLTÉKENYSÉGI)

56 A BEFOGADOTTSÁG HIÁNYA  MAGÁNY  VALLÁSI HÓBORTOK  SZEKTÁK  MARGINÁLIS CSOPORTOZÁS  BŰNÖZÉS  SZKIROPHEN TÜNETEK: EGOSZISZTOLÉS, HYPOHONDRIOZUSUS, ÖNVÁDLÁSOS TÜNETETEK. ÖNVÁDLÁSOS TÜNETETEK.  A FIGYELEM ZAVARAI: DEKONCENTRÁLÁS, HIPOVIGILITÁS, HIPOTENACITÁS

57 ELISMERÉS NÉLKÜLÖZÉSE  RANGKÓRSÁG  Kényszeres karrierizmus  NAGYZÁSI MÁNIA  TÖRTETÉS  ZSARNOKSÁG  BOLDOGTALANSÁG  MÁSOK LEALÁZÁSA  FELTALÁLÁSI, POLITIKAI, SZÁRMAZÁSI MEGALOMÁNIÁK, BEFOLYÁSOLTATÁSOS MIKROMÁNIÁS TÜNETEK.

58 SZERETETLENÜL  SZERETET-ZSAROLÁS  AGRESSZÍV SZERETET  ÖNZÉS-EGOIZMUS  ENYÉM LESZEL, HA BELEDÖGLESZ IS!  GYÜLÖLET  ORIENTÁCIOS ZAVAROK  INKOHORENS SZKIZOFRÉN TÜNETEK  DEZORGANIZÁCIO  PARANOIA, HEBEFRÉNIA ( KÖZÖNYÖS), ( KÖZÖNYÖS),  SZIMPLEX (VISSZAHÚZODÓ) TÜNETEK

59 TUDATLANUL TTTTANULÁSI ZAVAROK: DEKONCENTRÁCIÓ, FIGYELEMZAVAROK, EMLÉKEZETZAVAROK A MINEK KELL EZ KÉRDÉSÉRE PPPPÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLISÉG „„„„AMIT, NEM TUDSZ, AZ NEM FÁJ!” „„„„AZ ÉLETNEK TANULSZ” NNNNÉZD MEG MIRE MENT MÁS, OSZT ISKOLÁJA SINCS! AAAA KOGNITÍV FUNKCIOK SÉRÜLÉSE, PERCEPCIOS ZAVAROK, ÉRTELMEZÉSI GONDOK, MONOMÁNIÁK, PRIMITIVIZMUS PPPPapírgyártás és dolgozatlopások AAAA PÁLYAVÁLASZTÁS SZABÁLYOZÁSA AAAA CREDIT-PONTOK PSZICHIÁTRIAI KÖVETKEZMÉNYEI

60 A TISZTELET HIJÁVAL  MEGALÁZÁS  SZELLEMI MINIMALIZMUS  ÁLCÁZOTT GRANDIOZITÁS  ERŐSZAK

61 A REND NÉLKÜLÖZÉSE  KÓROS RENDMÁNIA  KÁOSZ  MÁNIÁS DEPRESSZIÓ  ELLENÁLLÁS A RENDDEL, A RENDSZERREL = BÜNÖZÉS  RENDBONTÁS  ANARCHIA

62 A SZÉPSÉG, AZ ESZTÉTIKUM NÉLKÜLÖZÉSE  TESTI, LELKI ÖNLEALÁZÁS  A MÉDIA BEFOLYÁSOLÁSÁT KÖVETŐ ÖNÉRTÉKVESZTÉS  ÁLÉRTÉKEK ÉS FELHALMOZOTT ÉRTÉKTELENSÉGEK MINT KÖVETENDŐ PÉLDÁK  PLASZTIKAI SEBÉSZET  SZÉPÉSZETI ÁLARCOK  hallucinációk

63 ÖNBIZALOM NÉLKÜL ÖÖÖÖNISMERET HIÁNYA, TORZULÁSA KKKKISEBBRENDŰSÉG- ÉRZÉSE = NAGYKÉPŰSÉG BBBBEFELÉFORDULÁS TTTTORZ NARCIZMUS HHHHYPOHONDRIÁS, NIHILISZTIKUS MIKROMÁN DOXAZMÁK

64 AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS NÉLKÜLÖZÉSE  DEPRESSZIÓ  MÁNIÁK ÉS FÓBIÁK  ALKOHOLIZMUS  DROGOK  SZEXUÁLIS SZABADOSSÁG  TORZ ÍTÉLETALKOTÁS  TORZ ÖNKÉP: DEPERSZONALIZÁCIO, MIKRO-, MAKROMÁN EPIZODOK  KÉNYSZERGONDOLATOK  ORIENTÁCIOS ZAVAROK

65 HIT NÉLKÜL  HITETLENSÉG ÖNMAGAMBAN, MÁSOKBAN  RAGASZKODÁS ÁLSÁGOS SPIRITUÁLIS HELYZETEKHEZ  RELIGIOS KÉNYSZERKÉPZETEK  ÉN VAGYOK A….  ÉN-ÉLMÉNY EXPANZIVITÁSA  KOMPLEX HALLUCINÁLÁS  ZÁRT OSZTÁLY

66 LEHETŐSÉGEK NÉLKÜL  HIÁNYOS JÖVŐKÉP  PASSZIVITÁS  „ÉLJ A MÁNAK SZEMLÉLETE” „PERCEMBERKÉK”  DEPRESSZIÓ  KUDARCSZEMLÉLET=  NEGATÍVIZMUS  CÉLTALANSÁG, KATATONIA

67 LEHETŐSÉGEK NÉLKÜL  A FOGYATÉKKAL ÉLŐK EMBERI, TÁRGYI, KAPCSOLATI NÉLKÜLÖZÉSE  A segítség átkeresztelése és ennek megfelelő intézkedések

68 Amikor már…  Naponta 6 ember követ el öngyilkosságot  És mennyi kísérli meg?  És hányan gondolnak rá?  (KSH adat- Zonda Tamás)  Kép: Zichy Hídavatás (Arany János versére)

69 „EHESS, IHASS, ÖLELHESS, ALHASS! A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD!” (JOZSEF ATTILA) „EHESS, IHASS, ÖLELHESS, ALHASS! A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD!” A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD!” (JÓZSEF ATTILA)

70  Köszönöm szíves figyelmüket!  Bocsássanak meg !


Letölteni ppt "A NÉLKÜLÖZÉS ÁLARCAI, avagy „Nem csak kenyérrel él az ember…” TELEK ERVIN MISKOLC 2012. MÁJUS 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések