Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F oglalkoztatásba Á gyazott K épzés Az Országos Foglalkoztatási Alap (OFA) és az Országos Közoktatási Intézet (OKI) Iskolafejlesztési és Integrációs Központja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F oglalkoztatásba Á gyazott K épzés Az Országos Foglalkoztatási Alap (OFA) és az Országos Közoktatási Intézet (OKI) Iskolafejlesztési és Integrációs Központja."— Előadás másolata:

1 F oglalkoztatásba Á gyazott K épzés Az Országos Foglalkoztatási Alap (OFA) és az Országos Közoktatási Intézet (OKI) Iskolafejlesztési és Integrációs Központja (IIK) közös, OM támogatású programja Programvezető: Mayer József (mayerj@oki.hu) Egy előadás könnyen vitára ösztönözheti a hallgatóságot. A PowerPoint bemutatók használatával azonban megfelelő mederbe terelheti a hozzászólásokat. •Vetítés közben nyomja le a jobb oldali egérgombot •Válassza a Jegyzőkönyvvezetőt •Válassza a Műveletek lapot •Gépelje be a hozzászólásokat az elhangzás sorrendjében •Az OK gombbal a panel kikapcsolható A vetítés végén önműködően létrejön egy Műveletek című kocka, ami a beírt hozzászólásokat tartalmazza.

2 Singer Péter OKI IIK2 A problémák - közismertek  A hátrányos helyzetű térségek munkaerő- piaci helyzete  A kistelepülések munkaerő-piaci, szociális helyzete  A roma lakosság alulképzettsége (alacsony iskolai végezettség, korszerűtlen szakmai végzettség)  A fiatal felnőtt romák alulképzettsége  Munkaerő-piaci igények és a képzettség/képzetlenség közti diszharmónia

3 Singer Péter OKI IIK3 Egy program a problémák kezelésére  Az OFA és az OKI pályázata (2003)  Előzmény: az ún. „pedellus program”  Időtartam a képzéstől függően 1, 3, 4 vagy 5 év  Cél: javítani a roma fiatalok elhelyezkedési esélyeit képzettségük emelésével  Mód: a közoktatási intézmények roma munkanélkülieket foglalkoztatnak, akik egyidejűleg képzésben részesülnek, majd érettségi vizsgát tesznek és OKJ-s szakképesítést szereznek.

4 Singer Péter OKI IIK4 Egy program a problémák kezelésére  A programban sikeresen pályázó oktatási intézményekkel az OFA támogatási szerződést kötött a foglalkoztatás támogatására  A tanulás függvénye a foglalkoztatás  42 intézmény – 60 tanuló – 84 mentor/tanár

5 Singer Péter OKI IIK5 A résztvevők  OFA – OKI (a program létrehozói és működtetői)  A tanuló-munkavállaló  Közoktatási intézmény mint foglalkoztató és képző hely  A mentorok-tanárok  Vizsgaközpontok, vizsgáztatók

6 Singer Péter OKI IIK6 A tanuló-munkavállaló 1.  Feltétel: befejezett 8 általános iskolai osztály (46 fő többsége 8 általános, néhányan szakmunkás végzettséggel rendelkeznek)  A közoktatási intézmény és a tanuló- munkavállaló együttműködési képessége (az intézmény választása - közös pályázás)  60 főből 14 fő érettségizett (12 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ-s szakmára készül)

7 Singer Péter OKI IIK7 A tanuló-munkavállaló 2.  „Az alacsony iskolázottság felnőttkori kezelhetőségének korlátai vannak, amelyek legalább annyira pszichikus eredetűek, mint társadalmiak vagy gazdaságiak.” (Laki László, 1991 )  Motiváció? – kulcskérdés!  Szociális biztonság – hosszú távú foglalkoztatás  Karrier – család, környezet

8 Singer Péter OKI IIK8 A tanuló-munkavállaló 3.  Hiányok: kompetenciák, ismeretek  A tanulást gátló, hátráltató tényezők: - Időhiány (házi, ház körüli munkák; gyermeknevelés, munka) - korábbi tanulási kudarcok - több esetben a tanulási gyakorlat hiánya

9 Singer Péter OKI IIK9 A tanuló-munkavállaló 4.  Egyéni tanulási útvonalak kialakítása (az egyéni hiányosságok felmérése után a vizsgára felkészülés menet- rendjének kidolgozása)  „Tanulóbarát”-környezet  Mentális felkészítés, egyéni és csoportos foglalkozások, tréningek  Tanulást segítő útmutató

10 Singer Péter OKI IIK10 A tanuló-munkavállaló 5.  Tevékenységük: nem pedellusi!  Romakoordinátor  Munkaköri leírást kaptak  Minimálbér

11 Singer Péter OKI IIK11 Közoktatási intézmény mint foglalkoztató és képző hely 1.  42 intézmény (Alsózsolca, Báta, Bogád- mindszent, Bonyhád, Borsodbóta, Bőcs, Bu- ják, Csobánka, Darány, Dencsháza, Dor- mánd, Gyulaj, Hangony, Kajdacs, Kálló, Kázs- márk, Kiskőrös, Körösszakál, Mátraderecske, Miskolc, Nyírbogdány, Ózd, Ozora, Parád, Pécs, Pocsaj, Poroszló, Rudabánya, Sáta, Sátoraljaújhely, Szemere, Szendrőlád, Tereske, Tiszabecs, Tiszabura, Verpelét)  Tanulóik jelentős része roma tanuló (több romatöbbségű ált. isk.)  Mindennapi kapcsolatban a roma közösséggel

12 Singer Péter OKI IIK12 Közoktatási intézmény mint foglalkoztató és képző hely 2.  Érdekeltsége: hosszú távra fizetett (számára bérköltséggel nem terhelt) munkavállaló, aki egy kényesnek mondható területen tevékenykedik  Szakmai segítség: a tanítók munkáját segítik  Innováció

13 Singer Péter OKI IIK13 Mentorok-tanárok 1.  A mentor fogalmának tisztázása, tevékenységének leírása (nem tanítás!)  A tanárok felkészítése a mentorpedagógiai módszerek használatára  Iskolánként 2 mentor: egy a humán és egy a reál tárgyak mentorálására  Hetente 2 óra mentori foglalkozás, konzultáció, de nem tanóra! (nem csak időtartamában, hanem tartalmában és módszereiben sem)

14 Singer Péter OKI IIK14 Mentorok-tanárok 2.  Az önálló tanulás segítése  Az innovációra való nyitottság  A tanárok új szerepbe kerülnek, újfajta tevékenységre „kényszerülnek”  Folyamatos kommunikáció szakmai kérdésekben (vizsgaközpont, OKI)

15 Singer Péter OKI IIK15 Mentorok-tanárok 3.  Külön kihívás a felnőttekkel való foglalkozás  A felnőttoktatási kerettantervek tartalmaival, követelményeivel való megismerkedés  A tanítási szünetekben való mentorálási munka (kapcsolattartás)  A képzéseken való aktív részvétel  Segédlet: Útmutató a mentorálás pedagógiai gyakorlatához

16 Singer Péter OKI IIK16 Tantárgyak  A hangsúly az érettségi tárgyakon van  De cél a munkaerőpiacon közvetlenül értékesíthető tudás megszerzése is (idegen nyelv, informatika)  Kihívás az új, kétszintű érettségire való felkészülés

17 Singer Péter OKI IIK17 Vizsgaközpontok, vizsgáztatók  Budapest – Than Károly Gim.; Debrecen – Magiszter Felnőttoktatási Alapítványi Gim.; Miskolc – Hermann Ottó Gim.; Pécs – Gandhi Közalapítványi Gim.  Kiválasztási szempontok: megközelítési lehetőség, gyakorlat a felnőttoktatásban, a program iránti fogadókészség, innovációs „hajlam”  A vizsgák előtt kötelező konzultációt tartanak a vizsgaközpontok minden vizsgatárgyból

18 Singer Péter OKI IIK18 Kezdeti nehézségek, „gyerekbetegségek”  A program kezdetének csúszása (kb. félév)  Adminisztrációs nehézségek (pénzügyi, jogi)  Kommunikációs, infrastrukturális problémák (Internet, posta)  Előre nem várt anyagi jellegű problémák (tankönyvbeszerzés, útiköltség, helyettesítési költségek stb.)  Helyi szakmai kérdések, személyi problémák

19 Singer Péter OKI IIK19 Eddig tapasztalatok, tanulságok 2.  A tanulók és az iskola kapcsolata folyamatosan erősödik  Az iskolák fontosnak, hasznosnak és szükségesnek tartják tanulóik- munkavállalóik tevékenységét  A tanulók motivációja és önbizalma folyamatos támogatásra szorul  A mentorok tevékenysége, eredményessége igen széles skálán mozog, de folyamatos szakmai fejlődés  Szükséges a mentorok és a vizsgáztatók kapcsolatának erősítése (követelmények, elvárások összehangolása)

20 Singer Péter OKI IIK20 Eddig tapasztalatok, tanulságok 2.  Szükségesnek látszik a vizsgáztatók felkészítése  A középiskolai tankönyvek beszerzésében való segítség  A követelmények teljesen egyértelművé tétele  Az útiköltségek központi keretből való finanszírozása

21 Singer Péter OKI IIK21 Sikerkritériumaink  A programból való kimaradás minimalizálása  A program hosszú távú finanszírozhatósága (OFA, OM)  A program modellszerűsége, másolhatósága, terjeszthetősége  A mentorpedagógia módszertani leírása  A program dokumentálása (az első két kötet: a program leírása, a mentorálásra való felkészítés, interjúk a tanulókkal stb., a 3. kötet nyomdában)

22 Singer Péter OKI IIK22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! singerp@oki.hu


Letölteni ppt "F oglalkoztatásba Á gyazott K épzés Az Országos Foglalkoztatási Alap (OFA) és az Országos Közoktatási Intézet (OKI) Iskolafejlesztési és Integrációs Központja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések