Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Friedel Schreyögg Szegénység a nők körében Németországban „A szegénység női arca “ A munkavállaló nők 10. országos konferenciája Budapest, 2010. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Friedel Schreyögg Szegénység a nők körében Németországban „A szegénység női arca “ A munkavállaló nők 10. országos konferenciája Budapest, 2010. szeptember."— Előadás másolata:

1 Friedel Schreyögg Szegénység a nők körében Németországban „A szegénység női arca “ A munkavállaló nők 10. országos konferenciája Budapest, 2010. szeptember 29.

2 Friedel Schreyögg Társadalompolitikai háttér A 19. sz. polgári felfogása a férfiak és nők munkamegosztásáról a mai napig meghatározza a nemek közti viszonyt: •A nő feladata a ház körüli teendők elvégzése: gyermeknevelés, háztartás, családtagok ápolása, szociális feladatok •A férfi dolga a gazdaság és a közügyek, családfenntartás

3 Friedel Schreyögg

4 Házimunka –még mindig a nő dolga •Ennyi óra fizetetlen házimunka •Gyermektelen párok× ff/nőGyermeket nevelő párok×× ff/nő •× párok 60 év alatt •××15 év alatti gyermek •Az adatok Nyugat-Németországra vonatkoznak Friedel Schreyögg

5 Következmények •Nem kielégítő gyermek-elhelyezési infrastruktúra a nyugati területeken •Kisgyermekes anyák teljes munkaidejű foglalkoztatása társadalmilag nem elfogadott •A munkába való visszatérés gyakran csak részfoglalkoztatásban lehetséges és igényelt •A nők a férfiaknál gyakrabban dolgoznak bizonytalan munkaviszonyban (határozott idejű szerződés, kölcsönzött munkaerők, korlátozott foglalkoztatás) •Statisztikai diszkrimináció – nők kevesebb támogatást kapnak, mert a gyermek kockázatot jelent. A nők gyakran feladják a karriertervezést. •Nemek szerint szegregált munkaerőpiac

6 Friedel Schreyögg A nők munkavállalása gyermekük kora szerint 2005 Forrás : Szövetségi Statisztikai Hivatal, Mikrofelmérés Legkisebb gyermek kora Teljes foglalkoztatás %-ban Rész- foglalkoztatás %-ban Nincs állásban %- ban Összesen Gyermek(ek) 3 év alatt 122162100 Gyermek(ek) 6 év felett 174834100 Gyermek(ek) 15 év alatt 224828100

7 Következmények •A német adórendszer és társadalombiztosítási struktúra a házaspárokat és nem a gyermekeket támogatja –Házastársak közti megosztás –Együttes biztosítás a kötelező betegbiztosítási rendszerben –Származtatott nyugdíjbiztosítás •A gyermeket egyedül nevelők anyagi terhe magasabb a házaspárokénál a nagyobb szegénységi kockázat ellenére (40% alapbiztosítást kap) •A válás vagy különélés gyakran vezet a nők szegénységéhez

8 Friedel Schreyögg Következmények •Vezető pozíciókban döntően férfiak vannak –a gazdaság nem nyit a nők felé –a politikában lassú a változás –a közigazgatásban és szakszervezetekben emelkedik a nők aránya a támogatási programoknak köszönhetően •A munkaszervezés a teljes foglalkoztatású férfiak felé orientál – gyermekek nem kerülnek szóba •Munka és család összeegyeztethetősége – a vállalatok szükségletei felé orientál – a vállalati folyamatok nem változnak

9 Friedel Schreyögg

10 A vállalatok vezetése - szilárdan marad a férfiak kezében •Férfiak és nők aránya 160 Németországban tőzsdén jegyzett vállalat –igazgatótanácsában –felügyelőbizottságában Friedel Schreyögg

11 Különbségek Kelet- és Nyugat- Németország között •1945 után Nyugaton a hagyományos családképet támogatták: a férfi egyedül a családfenntartó, a nő mint háziasszony – Keleten a nőket teljes munkaidővel integrálták a munka világába – a nők szakmai orientációja Keleten nagyobb, alacsonyabb a részfoglalkoztatás aránya, rövidebb a szakmai élet megszakítása •Keleten - párhuzamosan kiépítik a gyermekgondozási intézményeket, Nyugaton ez csak a 90-es évek elején kezdődik el – az ellátás Keleten a mai napig lényegesen jobb •Keleten – jobban támogatják a nők műszaki pályákra való képzését, Nyugaton ez a 80-as években indul és csak lassan kezdi meghozni gyümölcseit

12 Friedel Schreyögg Bérkülönbség férfiak és nők között •A nők átlagosan –Nyugat-Németországban 24%-kal –Kelet-Németországban 6%-kal keresnek kevesebbet, mint a férfiak •A bérkülönbség a kor előrehaladtával nő –a különbség nő a családalapítás szakaszában –az 50 évesnél idősebb nőknél még érződik a korábbi képzés és szakképzésbeli diszkrimináció

13 Friedel Schreyögg Bérkülönbség férfiak és nők között a kor szerint (2008) 60 és idősebb 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 24 és fiatalabb 29,5 % 29,1 % 27,1 % 26,4 % 25,6 % 21,2 % 14,2 % 8,5 % 2,5 %

14 Friedel Schreyögg Bruttó órabérátlag Legalább tíz 15-64 év közötti alkalmazottat foglalkoztató vállalatok, 2006 Teljes munkaidő Részfoglal- koztatás Határozott idejű KorlátozottKölcsönmunka Nők 15,4014,8012,409,108,85 Férfiak 19,6016,8013,708,8010,00 Nyugat- Németo. 18,8015,2013,609,209,90 Kelet- Németo. 13,5013,3011,207,158,70

15 Friedel Schreyögg

16 Szegénységi küszöb A szegénységi küszöb a SOEP szerint 2005-ben a következőképpen alakult (havi nettó): •egyedülállók 880€ •egyedülálló gyermekkel ×1143€ •párok1319€ •pár egy gyermekkel × 1583€ •pár két gyermekkel × 1847€ •pár három gyermekkel × 2111€ × 14 évnél fiatalabb gyermek SOEP: Sozio-ökonomisches Panel, Hans Böckler Alapítvány, 2008 Friedel Schreyögg

17 Kiket fenyeget a nők körében a szegénység? •Női munkát végző •Alacsony képzettségű •Atipikus foglalkoztatású •Alacsony bérű •Munkanélküli •Nyugdíjas •Gyermekét egyedül nevelő •Elvált, vagy különélő egyedülálló nő

18 Női munka - alulértékelt •Szociális, oktatási és egészségügyi munkák •Asszisztensi munkakör –irodai munka –műszaki területek •Háztartásokhoz kapcsolódó szolgáltatások •Kiskereskedelem •Követelés: –a női munka felértékelése a KSZ-ben is –több lányt a férfi-munkakörökbe •Esélyek: növekvő kereslet esetében munkaerőhiánnyal küszködő területeken Friedel Schreyögg

19 Alacsonyan képzett nők és férfiak •Probléma: betanított munkát igénylő ipari munkahelyek áthelyezése az alacsony bérű országokba •Növekvő képzettségi igény az oktatásban és szakképzésben •Alacsonyan képzett munkanélkülieket nehéz kiközvetíteni (nagy arányban migrációs háttérrel rendelkeznek) •Követelés : –megelőzés, minden gyermek jobb támogatása az óvodás kortól kezdődően –továbbképzés/utólagos szakképzés •Esélyek: –a német oktatásügyben a szociális kirekesztés kritikája változásokhoz vezetett –félelem a társadalmi zavargásoktól –demográfiai átalakulás

20 Atipikus foglalkoztatási viszonyok Korlátozott foglalkoztatás •Korlátozott foglalkoztatás –400.- € jövedelemig, átalányban adózik –alacsonyszintű átalány-nyugdíjbiztosítás •Probléma: sok vállalatnak vonzó a teljes idős munkahelyek több korlátozott foglalkoztatású munkahellyé alakítása •Szakszervezetek követelése: ennek megszüntetése és a foglalkoztatás első órájától biztosítási kötelezettség •Kevés esély, mert a gazdasági lobbi erős és a nők kritika nélkül támogatják Friedel Schreyögg

21 Részfoglalkoztatás •Társadalmi elvárások a gondozást igénylő gyermekeket nevelő nőkkel szemben •Problémák: –korlátozott foglalkoztatási lehetőség –a szakmai fejlődés korlátozása vagy megszűnése –50 %-os nyugdíjbiztosítás •A DGB követelése –a részfoglalkoztatás és teljes idős foglalkoztatás szakmai egyenlősége –több részfoglalkoztatás szakképzett munkában –több teljes munkaidőt megközelítő részfoglalkoztatás szülők számára •Esély: demográfiai átalakulás Friedel Schreyögg

22

23 A részfoglalkoztatás nőnemű •Férfiak és nők átlagos heti munkaideje Friedel Schreyögg

24 Határozott idejű foglalkoztatás •Egyre több határozott idejű munkaviszony alacsonyan, közepesen vagy magasan kvalifikált munkavállalók körében –gyakoribb fiatalabb munkavállalók első szakmai évei során –nők magasabb aránya – terhességi és gyermeknevelési idő költségeinek kikerülése •A vállalatok a törvény rendelkezéseit nagyvonalúan értelmezik •A DGB követelése: a törvényes rendelkezések szigorú betartása, a határozott idő ténylegesen kivétel legyen •Kevés esély – a törvényeket az állami vállalatok is lazán kezelik Friedel Schreyögg

25 Kölcsönmunka •A 2008-as dereguláció óta lényegesen növekszik – a célt, a szabályos munkaerőpiacra való áttérést nem valósította meg •Helyette jelentős nyomást gyakorol a bérszintre –rosszabb fizetés, mint az állandó alkalmazottaknak –vállalaton belüli cégek alapítása a KSZ-szerinti bérszint alatti fizetések céljával •A kölcsönmunkás női munkavállalók ¾-a alacsony bért kap •A DGB követelése –kötelező minimálbér a kölcsönfoglalkoztatásban –az állandó alkalmazottakkal azonos bér –üzemenként kölcsönmunka-kvóta meghatározása –ne legyenek vállalaton belüli cégek •Amire van esély: minimálbér és a vállalaton belüli cégek tilalma Friedel Schreyögg

26 Alacsony bérek •KSZ-szerinti bérszint alatti fizetések jelentősen elterjedtek az elmúlt években –Kelet-Németországban a munkavállalók 12,8%-nak az órabére 6 € alatt van (2008) –Nyugaton a munkavállalók 5,4 % -nak az órabére 6 € alatt •A háttérben néhány németországi, különösen keleti régió jelentős munkanélkülisége, bevándorlók és néhány szakmában •gyakrabban érint nőket, mint férfiakat •A DGB követelése: mindenkire vonatkozóan törvényes kötelező 8,50 € minimál órabér •Kevés esély Friedel Schreyögg

27 Munkanélküliség •A munkanélküliség férfiaknak és nőknek egyaránt nagy szegénységi kockázat •A jelenlegi válságban a munkanélküliség kevésbé sújtja a nőket, mint a férfiakat, mert a munkahelyek elvesztése az iparban a „férfifoglalkozásokban” nagyobb, mint a szolgáltatásban •A gondozást igénylő (kis)gyermekes nők elhelyezkedési lehetősége korlátozottabb, mint a gyermektelen nőké vagy a férfiaké •idősebb női munkavállalók (45+) elhelyezkedési lehetősége rossz, a családalapítás után munkába visszatérőket is érinti •Követelés: differenciált támogatás Friedel Schreyögg

28 Öregkori szegénység •Vegyes kép –A nők (676 €) és a férfiak (1044 €) átlagnyugdíja Keleten magasabb, mint Nyugaton (nők 473 €, férfiak 970 €) a hosszabb megszakítás nélküli munkaviszony miatt –Nők és férfiak vállalti nyugdíjának mértékéről nincs adat –Az alacsony jövedelműek, különösen a szülők körében csekély az előtakarékossággal biztosított öregkori nyugdíj –hiányosságok a nőknél az aktív időskori ellátás terén •Jelenleg 65 év felett alapellátásban részesül –a bevándorló nők 17%-a és a férfiak 10%-a –az összes nő 2,2%-a és az összes férfi 1,4 %-a •Előrejelzés: a nők időskorú szegénységének alakulása inkább negatív irányú Friedel Schreyögg

29 A nők legnagyobb szegénységi kockázata a gyermek A nőpolitika több, mint családpolitika – de a hagyományos alakítású családpolitika és a gazdaságban a gyermekellenes munkaszervezés megváltoztatása nélkül a gyermekek Németországban a nők számára hatalmas szegénységi tényezőt jelentenek és ez botrány Friedel Schreyögg

30 Egy másfajta családpolitikához a nőknek nagyobb befolyásra van szükségük a politikában és a társadalomban - mik az esélyek? •A nők nem használták fel lényegesen megemelkedett képzettségi szintjüket arra, hogy növeljék társadalmi befolyásukat; a nők érdeklődése a politika és a szakszervezeti munka iránt még mindig kisebb, mint a férfiaké •Esélyek a kvótákkal: –pártpozíciók és választási listák paritásosak: SPD, Zöldek, Die Linke. A CDU kvótája 30%, a CSU-n belül még nics megegyezés –a DGB-tagszervezetek vezető testületeiben a nők aránya a taglétszámban lévő arányuknak megfelelő –a felügyelő bizottságokban a norvég modell szerinti kvótát az összes párt támogatja, a szövetségi kormányzat még vonakodik Friedel Schreyögg

31 Kilátások a jövőre nézve? Vegyes •A szakképzett nők több figyelmet és támogatást kapnak, mint az egyszerű és közepes szintű munkát végző nők •A családkép csak lassan modernizálódik, a gyermekellátó intézmények kiépítése politikai prioritás, de még sokáig megmarad a hagyományos házasság anyagi támogatása, mert abból túl sok befolyásos férfi profitál

32 Köszönöm


Letölteni ppt "Friedel Schreyögg Szegénység a nők körében Németországban „A szegénység női arca “ A munkavállaló nők 10. országos konferenciája Budapest, 2010. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések