Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ÉLET-TÉR” KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA A PÉCSI CSALÁDOK JÓLÉTÉÉRT TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322 „A családi közösségi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ÉLET-TÉR” KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA A PÉCSI CSALÁDOK JÓLÉTÉÉRT TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322 „A családi közösségi."— Előadás másolata:

1 „ÉLET-TÉR” KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA A PÉCSI CSALÁDOK JÓLÉTÉÉRT TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322 „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése”

2 Projektidőszak:2012. május 1. és 2014. április 30.

3 Konzorciumi partnerek: •Nevelők Háza Egyesület •Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza Együttműködő partnerek: Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata, Az Emberség Erejével Alapítvány, Baranya Megyei Önkéntes Centrum, Istenkúti Közösségért Egyesület, Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza, Kanga Egyesület, Murál Morál Mező, 3. Szektor, Alapítvány, Családi Fészek Tanácsadó, Egyensúlyban Élni Egyesület, Kicsikék Alapítvány, Mosolymanó Egyesület, Üres Tér Egyesület, Szín-Tér Egyesület, MásKépMás Esélyegyenlőségi Emberközpontú Szemlélettel Alapítvány

4 A projekt célja •A fiatalok ön-és társ ismeretének, felelős párválasztásának és gyermekvállalásának elősegítése, •A gyermeket váró és nevelő családok és a gyermeküket egyedül nevelő szülők információhoz való hozzájutásának elősegítése, •A gyermeket váró szülők felkészítése és segítése a szülői szerepeik megerősítésében, •A korai szülő-gyermek kapcsolat erősítése, •Kisgyermeket nevelő szülők segítése a gyermeknevelési problémák és a párkapcsolati, családi kríziseik feldolgozásában és a konstruktív problémamegoldásban,

5 A projekt célja •A kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, •A családok és a helyi kisközösségek kohéziójának erősítése, •Az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás erősítése, •A házasságkötéssel és a gyermekvállalással kapcsolatos társadalmi szemléletformálás, •Pécs városrészei közötti integráció támogatása, elősegítése •Széles partnerségi együttműködések generálása.

6 Közvetlen célcsoport •15 év feletti, párválasztás előtt álló fiatalok •A gyermeket váró párok •Kisgyermekes családok •A munkaerőpiacra a gyermekvállalás után visszatérni kívánó nők •A helyi kisközösségek Célcsoportunk körébe tartoznak a Pécsett életvitelszerűen tartózkodó, párválasztás előtt álló fiatalok és kisgyermekes családok, továbbá azok a potenciálisan érintettek is, akik Pécs szuburbanizációs övezetében élnek és életvitelük szorosan kapcsolódik a városhoz. Kiemelt figyelmet fordítunk Pécs keleti szolgáltatáshiányos, szegregálódó városrészén (Meszes, Györgytelep) élő halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokra és kisgyermekes családokra. A helyi kisközösség aktivizálására irányuló tevékenységeink a város egészét célozzák, a projekt megvalósítása során kerülnek kiválasztásra a mentorálandó szomszédsági, civil szerveződések.

7 Közvetett célcsoport •Célcsoportok jólétéért tevékenykedő és együttműködő partnerek •Helyi munkáltatók •A helyi társadalom A közös rendezvények, tapasztalatcserék és műhelyek lehetőséget teremtenek a közös gondolkodása és a jó gyakorlatok adaptálására. Szemléletformáló tevékenységünk kiemelt célcsoportja a helyi munkáltatók, akik humánerőforrás menedzsmentjük és munkahelyi környezetük formálása által nagymértékben segítik a nők munkaerő-piaci foglalkoztatását. Projektünk törekszik a széles nyilvánosság megteremtésére, ezáltal is hozzájárulva a társadalmi szemléletváltás előmozdításához.

8 Megvalósulási helyszínek •egyrészt a főpályázó által működtetett Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17., Belváros) • másrészt a konzorciumi partner által működtetett, a györgytelepi szegregátumban található Jelenlét Közösségi Ház (Pécs, Györgytelep 15. Keleti városrész), •harmadrészt Az Emberség Erejével Alapítvány által működtetett Menedék (Pécs, Felsővámház utca 27., Pécs, Álmos u. 1. ) •Az „Élet-Tér” Közösségi Önsegítő Hálózat tevékenység programelemeihez kapcsolódó helyszínek a mentorált kisközösségek területén valósulnak meg.

9 Projektelemek I. „Élet-tér” Családi Információs Pontok Ügyfélszolgálat és egyéni tanácsadás működtetése a 3 megvalósulási helyszínen Elemei: Családmenedzseri szolgáltatások: felvilágosítást nyújtunk az igénybe vehető családi kedvezményekről, és a családot támogató ellátásokról, tájékoztatást adunk a kisgyermekes családokat érintő szociális, oktatási, egészségügyi jogszabályokról, információt adunk a bölcsődei, óvodai, iskolai beíratással kapcsolatban. Családi tanácsadás: családi mentálhigiénés tanácsadás és mediáció Munkaerő-piaci tanácsadás: tanácsadást a GYES/GYED utáni munkavállaláshoz és a munkaerőpiacra visszatéréshez, önfoglalkoztatóvá váláshoz, Közösségfejlesztés és önkéntesek szakmai koordinációja: „Élet-Tér”– Közösségi Önsegítő Hálózat működtetése, Nagyit szeretnék! program, Szívességcsere központ működtetése az ingyenes szívességi felajánlások összegyűjtésére

10 Projektelemek II. Rendszeres és tematikus klubok a 3 megvalósulási helyszínen •Baba-Mama klub és Gyermekkuckó Beszélgetős foglalkozások, praktikus ötletekkel, tanácsokkal a várandóság, a babaápolás, gyermeknevelés témájában. Szülésfelkészítés, várandóság kísérése. •Menedék Ifjúsági klub Nemformális csoport módszerek, média eszközök: Ön- és társismeret, közösségi lét, párválasztás és családalapítás előítéletek kezelése, toleranciaerősítés •„ Mindennapi praktikáink” – kreatív klub Kreatív technikák elsajátítása, gyermekjátékok készítése, főzési tanácsadás, receptcserék, háztartási hulladékok újrahasznosítása, ajándékkészítés az ünnepkörök idején •Sansz Filmklub - tematikus filmvetítés Filmek az előítéletekről, a nyitottságról, az életet átható értékekről, párválasztásról, családi életről, a változásról és változtatás lehetőségéről.

11 Projektelemek III. A gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztetését segítő csoportfoglalkozások •„Újra dolgozunk, sok minden változott!” - csoportfoglalkozás • „Családi fészek” Házasságra felkészítő csoportfoglalkozás •Babaváró szüléstréning •Babusgató anyatréning (a szülésfelkészítő tréning folytatása) •„Bölcsődés leszek”- csoportfoglalkozás •„Az elég jó szülő”- csoportfoglalkozás •Apának lenni a 21. században- csoportfoglalkozás

12 Projektelemek IV. •„Élet-tér” Napok 7 kisközösség fejlesztése, közösségi programszervezés •„Szülő lettem” interaktív társasjáték fejlesztése és adaptálása •„Ti hogyan csináljátok” szakmai műhelyek •Belföldi tanulmányút •„Élet-tér” Közösségi falfestés •Civil Korzó „Élet-tér” rovatai •Bölcsibe, oviba, suliba megyek- Zsebibaba különszám •Családi ellátások és szolgáltatások kisokosa- szórólap •Családbarát munkahely - szórólap

13 Köszönöm a figyelmet! A projekt elérhetősége: Koska Éva projektmenedzser Nevelők Háza Egyesület (7624 Pécs, Szent István tér 17.) 0620/4334403, email:elet-ter.belvaros@ckh.hu Web:www.ckh.huelet-ter.belvaros@ckh.huwww.ckh.hu


Letölteni ppt "„ÉLET-TÉR” KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA A PÉCSI CSALÁDOK JÓLÉTÉÉRT TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322 „A családi közösségi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések