Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ÉLET-TÉR” KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ÉLET-TÉR” KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK"— Előadás másolata:

1 „ÉLET-TÉR” KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK
TÁMOGATÁSA A PÉCSI CSALÁDOK JÓLÉTÉÉRT TÁMOP B-11/ „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése”

2 Projektidőszak:2012. május 1. és 2014. április 30.

3 Konzorciumi partnerek:
Nevelők Háza Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza Együttműködő partnerek: Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata, Az Emberség Erejével Alapítvány, Baranya Megyei Önkéntes Centrum, Istenkúti Közösségért Egyesület, Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza, Kanga Egyesület, Murál Morál Mező, 3. Szektor, Alapítvány, Családi Fészek Tanácsadó, Egyensúlyban Élni Egyesület, Kicsikék Alapítvány, Mosolymanó Egyesület, Üres Tér Egyesület, Szín-Tér Egyesület, MásKépMás Esélyegyenlőségi Emberközpontú Szemlélettel Alapítvány

4 A projekt célja A fiatalok ön-és társ ismeretének, felelős párválasztásának és gyermekvállalásának elősegítése, A gyermeket váró és nevelő családok és a gyermeküket egyedül nevelő szülők információhoz való hozzájutásának elősegítése, A gyermeket váró szülők felkészítése és segítése a szülői szerepeik megerősítésében, A korai szülő-gyermek kapcsolat erősítése, Kisgyermeket nevelő szülők segítése a gyermeknevelési problémák és a párkapcsolati, családi kríziseik feldolgozásában és a konstruktív problémamegoldásban,

5 A projekt célja A kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, A családok és a helyi kisközösségek kohéziójának erősítése, Az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás erősítése, A házasságkötéssel és a gyermekvállalással kapcsolatos társadalmi szemléletformálás, Pécs városrészei közötti integráció támogatása, elősegítése Széles partnerségi együttműködések generálása.

6 Közvetlen célcsoport 15 év feletti, párválasztás előtt álló fiatalok
A gyermeket váró párok Kisgyermekes családok A munkaerőpiacra a gyermekvállalás után visszatérni kívánó nők A helyi kisközösségek Célcsoportunk körébe tartoznak a Pécsett életvitelszerűen tartózkodó, párválasztás előtt álló fiatalok és kisgyermekes családok, továbbá azok a potenciálisan érintettek is, akik Pécs szuburbanizációs övezetében élnek és életvitelük szorosan kapcsolódik a városhoz. Kiemelt figyelmet fordítunk Pécs keleti szolgáltatáshiányos, szegregálódó városrészén (Meszes, Györgytelep) élő halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokra és kisgyermekes családokra. A helyi kisközösség aktivizálására irányuló tevékenységeink a város egészét célozzák, a projekt megvalósítása során kerülnek kiválasztásra a mentorálandó szomszédsági, civil szerveződések.

7 Közvetett célcsoport Célcsoportok jólétéért tevékenykedő és együttműködő partnerek Helyi munkáltatók A helyi társadalom A közös rendezvények, tapasztalatcserék és műhelyek lehetőséget teremtenek a közös gondolkodása és a jó gyakorlatok adaptálására. Szemléletformáló tevékenységünk kiemelt célcsoportja a helyi munkáltatók, akik humánerőforrás menedzsmentjük és munkahelyi környezetük formálása által nagymértékben segítik a nők munkaerő-piaci foglalkoztatását. Projektünk törekszik a széles nyilvánosság megteremtésére, ezáltal is hozzájárulva a társadalmi szemléletváltás előmozdításához.

8 Megvalósulási helyszínek
egyrészt a főpályázó által működtetett Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17., Belváros) másrészt a konzorciumi partner által működtetett, a györgytelepi szegregátumban található Jelenlét Közösségi Ház (Pécs, Györgytelep 15. Keleti városrész), harmadrészt Az Emberség Erejével Alapítvány által működtetett Menedék (Pécs, Felsővámház utca 27., Pécs, Álmos u. 1. ) Az „Élet-Tér” Közösségi Önsegítő Hálózat tevékenység programelemeihez kapcsolódó helyszínek a mentorált kisközösségek területén valósulnak meg.

9 Projektelemek I. „Élet-tér” Családi Információs Pontok
Ügyfélszolgálat és egyéni tanácsadás működtetése a 3 megvalósulási helyszínen Elemei: Családmenedzseri szolgáltatások: felvilágosítást nyújtunk az igénybe vehető családi kedvezményekről, és a családot támogató ellátásokról, tájékoztatást adunk a kisgyermekes családokat érintő szociális, oktatási, egészségügyi jogszabályokról, információt adunk a bölcsődei, óvodai, iskolai beíratással kapcsolatban. Családi tanácsadás: családi mentálhigiénés tanácsadás és mediáció Munkaerő-piaci tanácsadás: tanácsadást a GYES/GYED utáni munkavállaláshoz és a munkaerőpiacra visszatéréshez, önfoglalkoztatóvá váláshoz, Közösségfejlesztés és önkéntesek szakmai koordinációja: „Élet-Tér”– Közösségi Önsegítő Hálózat működtetése, Nagyit szeretnék! program, Szívességcsere központ működtetése az ingyenes szívességi felajánlások összegyűjtésére

10 Projektelemek II. Rendszeres és tematikus klubok a 3 megvalósulási helyszínen Baba-Mama klub és Gyermekkuckó Beszélgetős foglalkozások, praktikus ötletekkel, tanácsokkal a várandóság, a babaápolás, gyermeknevelés témájában. Szülésfelkészítés, várandóság kísérése. Menedék Ifjúsági klub Nemformális csoport módszerek, média eszközök: Ön- és társismeret, közösségi lét, párválasztás és családalapítás előítéletek kezelése, toleranciaerősítés „Mindennapi praktikáink” – kreatív klub Kreatív technikák elsajátítása, gyermekjátékok készítése, főzési tanácsadás, receptcserék, háztartási hulladékok újrahasznosítása, ajándékkészítés az ünnepkörök idején Sansz Filmklub - tematikus filmvetítés Filmek az előítéletekről, a nyitottságról, az életet átható értékekről, párválasztásról, családi életről, a változásról és változtatás lehetőségéről.

11 Projektelemek III. A gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztetését segítő csoportfoglalkozások „Újra dolgozunk, sok minden változott!” - csoportfoglalkozás „Családi fészek” Házasságra felkészítő csoportfoglalkozás Babaváró szüléstréning Babusgató anyatréning (a szülésfelkészítő tréning folytatása) „Bölcsődés leszek”- csoportfoglalkozás „Az elég jó szülő”- csoportfoglalkozás Apának lenni a 21. században- csoportfoglalkozás

12 Projektelemek IV. „Élet-tér” Napok
7 kisközösség fejlesztése, közösségi programszervezés „Szülő lettem” interaktív társasjáték fejlesztése és adaptálása „Ti hogyan csináljátok” szakmai műhelyek Belföldi tanulmányút „Élet-tér” Közösségi falfestés Civil Korzó „Élet-tér” rovatai Bölcsibe, oviba, suliba megyek- Zsebibaba különszám Családi ellátások és szolgáltatások kisokosa-szórólap Családbarát munkahely - szórólap

13 A projekt elérhetősége: Koska Éva projektmenedzser
Köszönöm a figyelmet! A projekt elérhetősége: Koska Éva projektmenedzser Nevelők Háza Egyesület (7624 Pécs, Szent István tér 17.) 0620/ , Web:


Letölteni ppt "„ÉLET-TÉR” KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések