Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szeged Idegenvezetés modul 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szeged Idegenvezetés modul 2008."— Előadás másolata:

1 Szeged Idegenvezetés modul 2008

2 Városháza Vedres István tervei alapján épült 1799-1805
A nagy árvíz után Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján emeletet húztak rá Eklektikus neobarokk stílusban gondolták újra

3 Sóhajok hídja A velencei híd mintájára készült
Ferenc József tiszteletére létesült Az árvíz után újjászületett Szegedet meglátogató uralkodó így közvetlenül átjuthatott a Városházára a szomszédos Bérházból

4 Zsótér-ház Klasszicista stílusú palota
Névadója Zsótér János gazdag gabonakereskedő és hajótulajdonos Ebben a házban szállt meg Mikszáth Kálmán, aki a Szegedi Napló főmunkatársa volt A nagy árvíz éjjelén is itt tartózkodott Ő volt a tragédia első krónikása Híres mondata: „A hajnal nem találta meg többé Szegedet…”

5 Az áldást hozó és A romboló Tisza
Pásztor János munkája -1930 A romboló Tiszát pontyon száguldó haragos férfiú jelképezi, aki egy fiatal anyát ragad magával A nyugvó vizet kecsegén lovagló najádok ( vizeket őrző antik istennők) személyesítik meg

6 Klebelsberg Kunó szobra
Melocco Miklós alkotása -2000 A mészkőből készült szokatlan megformálású emlékmű elüt a tér többi egészalakos szobrától A szobor „testét” szellemi értékek megteremtésében bővelkedő életműve formálja meg

7 Szent István és Boldog Gizella szobra
Kligl Sándor műve -1996 A hatalmi harcok súlya alatt megtörtnek látszó király minden jellemző kelléket magán visel: korona, országalma, jogar, palást , kard Gizella bájos fiatalasszonyként tűnik fel, kezében kereszttel díszített rózsafüzért tart

8 Tisza Szálló Eklektikus stílusú palota A város legrégibb szállodája
Nevét Tisza Kálmán miniszterelnökről kapta Nagyterme a város legszebb koncertterme A szálló kávéházában törzsvendég volt Babits Mihály és Juhász Gyula

9 Deák Ferenc szobra Zala György alkotása -1914
Neobarokk pátosza jellemzi Az emlékmű alakja mögött a „nemzet testét” jelképező fatörzs látható újrasarjadó hajtásokkal A sziklaszirten a politikus jellemző mondata olvasható: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse visszahozhatják, de amiről a nemzet félve a szenvedésektől önmaga lemondott, annak visszaszerzése nehéz és mindig kétséges.”

10 Tisza Lajos szobra Fadrusz János és Rollinger Gál Rezső műve -1904
Tisza Lajos volt az árvíz utáni újjáépítés királyi biztosa Kora legjobb műszaki és városrendezési terveit valósította meg Tisza Lajos szobra a folyó rakodópartjáról szemléli, ahogy lejjebb a munkások egy hatalmas követ illesztenek a helyére

11 Vásárhelyi Pál szobra A mérnökszobor Mátrai Lajos alkotása – 1905
Vásárhelyit egy védgát tetején ábrázolja, amint parancsolóan mutatva a védelmet irányítja A mellékalakokat Pásztor János készítette A koszorúba bújtatott pálmaág a jó munkának állít emléket A búzakévén ülő parasztasszony gyermekkel a szabályozás által megteremtett jólétet szimbolizálja Balról egy felfordított talicska mellett pihenő kubikos, hátul egy árvédelmi ladik látható A talpazaton elhelyezett emléktábla a Tisza eddigi legmagasabb vízállását mutatja: 2006-ban 1009 cm-en tetőzött a folyó

12 Széchenyi István szobra
Stróbl Alajos -1914 Márványból faragta A legnagyobb magyart díszmagyarban, kezében süvegét tartva ábrázolja A talpazaton rakodópark részletei láthatók kikötőbójára tekeredő hajókötéllel A szürkemárvány dombormű Széchenyi sokrétű munkásságának állít emléket

13 Köszöntőszobrok Párkányi Raab Péter alkotásai – 2000
A reneszánsz karneváli jelmezbe öltöztetett bronz emberpár zászlóval a kezében üdvözli a sétálóutcába lépőt

14 Utcai zene Kligl Sándor alkotása -2001
A szoborpáros egyik tagja a hegedűjét pengető vándormuzsikus, akit csinos fiatalasszony és mackóját szorongató kislánya hallgat

15 Kossuth Lajos szobra Róna József alkotása -1902
Kossuth születésének 100. évfordulóján leplezték le Talpazatára szegedi toborzóbeszédének kezdő sorait vésték: „Szegednek népe, nemzetem büszkesége” A szobrász Kossuthot a szónoklás hevében ábrázolta A talpazaton Kossuth-szakállas, harcsabajuszú parasztgazda ül, vállán kiegyenesített kaszával. Tekintetét Kossuthra szegezi. Szemben ünnepi öltözetű honleány virágot nyújt át a szónoknak

16 Kárász-ház A tér legszebb műemléke
Klasszicista stílusban épült 1845-ben Kőkonzolos erkélyének kovácsoltvas rácsa iparművészeti remekmű Itt szállt meg Kossuth július 11-én, és mondta el majd hatvanezres tömeg előtt utolsó magyarországi beszédét

17 Millenniumi díszkút Tóbiás Klára alkotása – 2000
A medence közepén négy vízköpő szárnyas oroszlán tartja az országalmát. A négy szkíta oroszlán mindegyike gondolatot közvetít: a hit, a becsület, a bátorság, a fény üzenetét A művész szándéka szerint a kút vizével a test, magasztos eszmeiségével pedig a lélek szomjúságát csillapítja

18 Ungár-Mayer -palota Magyar Ede tervei alapján emelték -1911
Szegeden itt alkalmaztak először vasbetont lakóház építéséhez Az épület az eklektikához visszatérő szecesszió formajegyeit mutatja Saroktornya korának egyik legszebb alkotása a rajta körben egymásba kapaszkodó pléhhölgyekkel

19 Fekete-ház Mayer Ferdinánd vaskereskedő számára épült
Az angol gótika szellemében Nevét korábbi sötétszürke színéről kapta Figyelemre méltó tudoríves kapuja, zárt sarokerkélye Ma a Móra Ferenc Múzeum új- és legújabb kori kiállításainak ad otthont

20 Reök-palota Magyar Ede munkája – 1907
Reök Iván vízügyi mérnök ( Munkácsy Mihály unoklaöccse) számára készült Az épület formálása egyedülálló Hasonlít Gaudí barcelonai házaira, de felfedezhetők rajta a párizsi metróállomások és Victor Horta brüsszeli házainak hatása A homlokzaton alkalmazott növeényi ornamentika a lépcsőházban is folytatódik A kiugró párkányok alatti falmezőket eredetileg pucér vízitündéreket ábrázoló seccók díszítették, amelyeket azonban a család kérésére eltávolítottak

21 József Attila szobra Varga Imre alkotása -1964
A hatvanas évek elejének elnagyolt mintázási modorában készült Nem olyannak ábrázolja a költő alakját, amilyennek az emberek képzeletében él Alakjának dacos kiállása jól illeszkedik eltanácsolására írt híres válaszverséhez: „Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon taní- tani!” (Születésnapomra, 1937)

22 Zenélő szökőkút A nagy árvíz századik évfordulójára készült
Tarnai István alkotása -1979 A 2008-ban felújított térdísz új vízjátéka 12 méter magasra nyúlik fel. A kút 1200 köbméter vizet spriccel szét óránként, és 100 dallamot játszik le. A medence szegélyén Juhász Gyula Szonett Szegedhez című versének sorai olvashatók: „Állj boldogan és büszkén, ősi város Simulj szerelmes szívvel a Tiszához.”

23 Dugonics András szobra
Izsó Miklós alkotása, amit a művész korai halála után tanítványa Huszár Adolf fejezett be 1876-ban Szeged első nem egyházi jellegű köztéri szobra Dugonics András az első magyar regény , az Etelka írója, matematika professzor Matematikai műszavai közül ma is használatos a derékszög, az egyenlet, a gömb, hasáb, tétel stb.

24 II. Rákóczi Ferenc lovas szobra
Ifj. Vastagh György műve -1912 A neves állatszobrász a lovat egy csataménről, Rákóczit egy daliás bajszú szegediről készítette A talapzaton 1703-as kiáltványának sorai olvashatók latinul Cum Deo pro patria et libertate –”Istennel a hazáért és a szabadságért”

25 Hősök kapuja Városkapunak épült a vasúton érkezők számára 1936-ban
Az első világháborúban meghalt 12 ezer szegedi emlékére kapta a nevét A homlokzat honvédszobrai – az élő és a halott katona – Lőte Éva alkotása A kapu boltíveit Aba Novák Vilmos hatalmas freskói díszítik. Három témát jelenítenek meg: a háborús emlékezést, a hősi halottak dicsőítését és Horthy Miklós Szegedről való elindulását A freskót 1949-ben levakolták. A monumentális művet 2000-ben állították helyre

26 Sárkányölő Szent György szobra
A magyar gótikus szobrászat egyik legjelentősebb alkotásának másolata Eredetijét a Kolozsvári testvérek készítették 1373-ban A szobor a keresztesek, lovagok védőszentjét ábrázolja, aki 303-ban vértanúságot szenvedett Az ősi monda szerint egy sárkány egy várost sanyargatott mérges leheletével. A város polgárai engesztelésül sorra feláldozták előbb juhaikat, majd gyermekeiket. Már a király leányát is kisorsolták, amikor György lovag egyetlen lándzsadöfésével leterítette a fenevadat.

27 Az 1956-os forradalom emlékműve
Melocco Miklós – 1997 E szokatlan emlékmű azt ábrázolja amint a szabadság lepkéjét 19 ember hordozza a vállán, és igyekszik azt repülésre bírni A művész igazi portrékat faragott, amellyel azt kívánta hangsúlyozni, hogy a valóságos emberek valódi események részesei voltak

28 Fogadalmi templom Építését az újabb árvizektől való menekülésért fogadalomból határozták el Helyén a Demeter-templom volt Terveit Schulek Frigyes és Foerk Ernő készítette Az építkezés 1913-ban kezdődött, amelyet az első világháború félbeszakított. Végül 1930-ban szentelték fel A Dóm hazánk 4. legnagyobb temploma Neoromán stílusú

29 Dömötör-torony A város legrégibb műemléke
A Demeter templom bontásakor találták meg Alsó része román, felső része kora gótikus stílusú A szegediek többsége le akarta bontatni, többek között Móra Ferencnek köszönhető, hogy megmaradt 1931-ben falába ajtót vágtak, és keresztelőkápolnává képezték ki Az ajtó bélletébe beillesztették a város legrégibb szobrászati emlékét, a Kőbárányt.

30 Új zsinagóga Baumhorn Lipót tervei alapján emelték -1900-1903
Hazánk második legnagyobb zsidó temploma A mór-szecessziós stílusú építményen valamennyi építészeti stílus jegyei felismerhetők A zsinagóga legszebb része a kupolabelső, amely a világot szimbolizálja 1944-ben a zsinagóga volt a gettó központja.

31 Alsóvárosi ferences templom
Az Alföld egyik legjelentősebb középkori emléke Alsó része a középkorban, sisakja 1827-ben készült el. A templom berendezése Szeged barokk kori művészetének legragyogóbb teljesítménye

32 Móra Ferenc Múzeum Klasszicizáló, késő eklektikus stílusban épült
A múzeum –közművelődési palota tekintélyét több nagynevű vezetője – Móra Ferenc, Tömörkény István alapozta meg

33 Vár A 2. században a Vár utca sarkán egy római őrállás lehetett.
A népvándorlás során elpusztult épület helyén földvárat emeltek a honfoglaló magyarok. Miután ezt a tatárok pusztították el, helyébe IV. Béla építtetett hatalmas téglavárat A maradvány mellett létesített kőtárban kaptak helyet a vár bontása során előkerült román, gótikus, reneszánsz és barokk faragványok


Letölteni ppt "Szeged Idegenvezetés modul 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések