Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK Logos-Hungary Keresztény Főiskola Előadó: Abonyi Sándor Miskolc, 2009.05.02.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK Logos-Hungary Keresztény Főiskola Előadó: Abonyi Sándor Miskolc, 2009.05.02."— Előadás másolata:

1 1 KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK Logos-Hungary Keresztény Főiskola Előadó: Abonyi Sándor Miskolc, 2009.05.02.

2 2 I. Szellemi alapok

3 3 FUNDAMENTUM: ALAP A ház példája! Az alap határozza meg az épület terhelhetőségét!!! Az alapot szilárd talajra – Kősziklára – kell lerakni !!! Keresztény élet (egyén, gyülekezet) - Stabilitás, - Növekedés Ha jó az alap, akkor a ház terhelhető. Ha rossz az alap, akkor a ház összedől. ALAP = FUNDAMENTUM

4 4 Kiinduló gondolatok Melyek a keresztyénség alapjai? • A Teljes Szentírás (LOGOS) az alap, DE kell • a Szent Szellem kijelentése IS, DE kellenek • hitbeli alapok (alaptanítások) IS. Alapok •az egyén életében és • a közösség életében • JÉZUS mint tökéletes MINTA, DE kellenek • SZEMÉLYEK, mint HITELES PÉLDAKÉPEK IS.

5 5 Koncepció modell ISTEN - ATYA ISTEN SZELLEME SZENT SZELLEM BIBLIA TELJES ÍRÁS LOGOS JÉZUS KRISZTUS PÉLDAKÉPEK EGYÉNI HÍVŐ HÍVŐ KÖZÖSSÉG Szellemi valóság Fizikai valóság: Krisztus Teste FEJ

6 6 Jézus beszélgetése Péterrel – Máté 16.15-18. - Ti kinek mondotok engem? – kérdezi Jézus - Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. - mondja Péter - Nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem - az én mennyei Atyám. (mondja Jézus és) - - ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, és - a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Mit mond Jézus az alapról ?

7 7  Személyes kijelentés (nem test és vér)  Jézus Krisztusról  a Szent Szellem által  az Atyától Ez a KŐSZIKLA!  Ő (Jézus) az építési fővállalkozó  Ő a tulajdonos – az ÉN EGYHÁZAMAT  Garanciát vállal a gonosz szellemi hatalmak ellen  Ő így adja nekünk a MENNY KULCSAIT FUNDAMENTUM: ALAP

8 8 A SZENTÍRÁS és JÉZUS KRISZTUS viszonya Jézus Krisztus - a testté lett Ige ! „És az Ige testté lett és lakozik közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” Ján 1:1 -a törvény és próféták beteljesítője „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak (Írások) eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.” Máté 5:17-18

9 9 Az Szentírás a Szent Szellem által ihletett • A teljes írás Istentől IHLETETT „A teljes írás Istentől IHLETETT és HASZNOS tanításra, feddésre, jobbításra, igazságban való nevelésre!” 2Tim 3,16 • Isten Szellem „Az Isten Szellem : és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.” Ján 4:24 • SZSZ által szóltak Isten szent emberei „Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” 2 Pét. 1.20-21 ------------------------------------------------------------- Az egész Írás Isten szelleme által „BELEHELT” Nem „emberek írták”, hanem a Isten Szelleme! A Szentírás és Szent Szellem viszonya

10 10 II. Szentírásról

11 11 A Szentírás Isten írott Igéje. - A Szentírás Isten írott Igéje. - amit leírtak Isten kinyilatkoztatásából. •Isteni tekintélyű - abszolút igazság, •Isteni tekintélyű - abszolút igazság, ugyanakkor szelektív, nem tartalmazza Isten összes tudását •Isten üzenete - •Isten üzenete - az emberiséghez, nem tartalmazza az összes emberhez szóló kijelentést (ezért szükséges a SZSZ) •Isten akarata •Isten akarata - az ember (teremtett világ) jóléte, •a Krisztusba vetett hit által •a bűn alól felszabadulva lehetséges. ------------------------------------------------ nem történelem - vagy földrajzkönyv! A Biblia nem történelem - vagy földrajzkönyv! Történelmi időpontok, királyok – együtt uralkodók, földrajzi helyek gyakran kutatást igényelnek. Általános eligazodást ad! A Szentírás lényege A Szentírás lényege

12 12 •ISTENTŐL IHLETETT •ISTENTŐL IHLETETT 2Tim 3:16 •IGAZ •IGAZJán 17:17 •TISZTA •TISZTA Zsoltárok 12, 7 •ÖRÖKÉRVÉNYŰ Zsolt 119:89, 160 •BIZTOS, MEGBÍZHATÓ •BIZTOS, MEGBÍZHATÓ 2 Péter 1.19 •TELJES, FEL NEM BONTHATÓ Ján. 10:35 Életünket építhetjük rá, Isten bizonyságot tesz róla, hogy •PRÓFÉCIÁI, jövendölései BETELJESEDTEK - JÉZUS •a keresztény TAPASZTALATOK IGAZOLJÁK. A SZENTÍRÁS mint ALAP A SZENTÍRÁS mint ALAP

13 13 JÉZUS KRISZTUS bizonyságtétele a TÓRÁRÓL JÉZUS KRISZTUS bizonyságtétele a TÓRÁRÓL GYŐZELEM SÁTÁN FELETT a pusztában Máté 4.6-7 - „Mert meg van írva” – Sátán az Igét alkalmazza - „Viszont meg van írva” – Jézus Igével válaszol HEGYI BESZÉD ÜZENETE Máté 5:17-18 - Jézus nem a törvény és próféták eltörlésére jött - hanem, hogy betöltse azokat. Ige + Szent Szellem = Győzelem

14 14 Jézus Krisztus viszonya azÓszövetséghez Jézus Krisztus viszonya az Ószövetséghez : TÓRA (Törvény) + PRÓFÉTAI ÍRÁSOK A Törvény és próféták betöltésére jött Jézus Krisztus egész FÖLDI ÉLETE az Ószövetségi igék beteljesítése volt. TELJES TEKINTÉLYNEK fogadta el.

15 15 Jézus Krisztus viszonya azÚjszövetséghez Jézus Krisztus viszonya az Újszövetséghez EVANGÉLIUMOK LEVELEK, PRÓFÉTAI ÍRÁSOK JÉZUS EGYETLE N SZÓT SEM ÍRT DE üzenetének továbbadását megparancsolta tanítványainak (Máté 28,19-20) Az Újszövetség PONTOSSÁGA a Szent Szellem KONTROLLJA

16 16 KANONIZÁCIÓ 1. Kánon fogalma – zsinórmérték, norma, szabály 2. Az ÓSZ-i kánon összesen 39 könyv – Kr.u. 1. század - a szerzők - próféták 3. Az ÚSZ-i kánon kialakulása - a IV. század végén zárult le - ÚSZ-i Kánon összesen 27 irat - Valamennyi irat az apostoli korban keletkezett - a szerzők – apostolok és munkatársaik A Teljes Írás összesen 66 könyv. Sok az egyéb (apokrif) irat is van.

17 17 III. Az egyéni hívő élet alapja

18 18 KŐSZIKLA = JK Keresztyén = Krisztus követő Ház példája a hívő életében - bölcs ember kősziklára építi házát Máté 7:24-25  - a szegletkő Jézus Krisztus  - apostolok és próféták alapköve  Ef 2:20-22 - minden hívő egy élő kő 1Pét 2:5-6 Stabilitás, növekedés Szegletkő, JK, első apostol Apostolok, próféták alapkövei Alaptanítások (alapok lerakása) élő kövek Jézus Krisztus

19 19 Keresztyén = Tanítvány 1.Minden hívő tanítvány kell, hogy legyen! „….tegyetek tanítványokká minden népeket,…”Máté 28:19 „a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.” Apcs 11:25-26 2. Tanítvánnyá válás folyamata „Péter pedig monda nékik: Térjetek meg (1) és keresztelkedjetek „Péter pedig monda nékik: Térjetek meg (1) és keresztelkedjetek meg (2) mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Lélek ajándékát (3) ….. szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől (4),…akik azért megkeresztelkednek; és hozzájuk csatlakoznak (5)azon a napon…” Csel. 2.38-41 3. Ki a tanítvány? - a 12 Máté 10.5-8; - a 70Luk. 10.1-9

20 20 Elszakadás a világtól A tanítványság feltétele. Nem lehet tanítvány: •Ha valaki jobban szereti a családját, mint Jézust •Ha valaki nem veszi fel a keresztet minden nap Luk 14:26-27 •Ha valaki kényelmes „…A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani. Máté 8.20 •Ha valaki jobban szereti a pénzt, mint Jézust (gazdag ifjú példázata) Máté 19.16-23

21 21 Minden hívő papsága Nincs felszentelt pap - „laikus hívő”megkülönböztetés! 1. Felkenetés Istentől mindenkinek papi szolgálatra: - SZSZ kitöltetése minden testre Apcs 2:16-17 2. Mindenki kap szellemi ajándékokat szolgálatra: - Mindenkinek használni kell a SZSZ ajándékait 1Kor 12:7; 1Kor 14:26 - Békéltetés szolgálata2Kor. 5.18. - Szellemi áldozatokat áldozva megmenteni embereket 1Pét 2;9

22 22 Alapok lerakása - Alaptanítás Alaptanítás, amit a hívők életében le kell fektetni: - kellenek emberek, akik lerakják az alapot 1Kor 3:10-11 - hallani kell az Igét és megcselekedniLuk 6:47-48 Vannak Krisztusról szóló alap tanításokZsid 6:1-2 1.Megtérés a holt cselekedetekből 2.Hit Istenben 3.Keresztségek (bemerítés vízbe, SZSZ keresztség), 4.Kézrátétel 5. Halottak feltámadása 6.Örök (végső) ítélet Az alapokat egyszer, de alaposan kell lerakni!

23 23 Példaképek fontossága, szerepe Példakép az, akit követnek: • Jézus Krisztus a tökéletes példakép Márk 8:34 • hiteles személyek (vezetők), akik példaképek „Legyetek az ÉN (Pál) követőim, mint én is a KRISZTUSÉ. „ 1 Kor. 11.1. „A köztetek lévő presbitereket kérem én (Péter apostol), a presbitertárs, ….Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, ….mint példányképei a nyájnak.” 1Pét 5:1-3 • NEM (csak) tanításokat követünk „Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat,hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet,….. 2Tim 3:10-11 Hiteles személyek, keresztyén jellem fontossága!!!

24 24 IV. Az gyülekezet alapja Plántálni! A „palánta” a későbbi növény minden jellemző tulajdonsásával rendelkezik!!! Minden közösségnek kell, hogy legyen: - Célja (küldetése, elhívása), - Alaptevékenysége, - Működési rendje, fegyelmi szabályzata - Vezetősége és - tagjai

25 25 Mi nem gyülekezet? Mi a gyülekezet: - Kíhívottak közössége Csel.19 - Krisztus TesteEf. 1.22 Róma 12.5 Róma 12.5 - Az Ő (Jézus) alkotása vagyunkEf. 2.10 - Isten családja Ef.2.18-19 - Templom (amiben Isten lakik) Ef.2.20-21 - Krisztus menyasszonya Ef.5.25 - Isten Serege Ef. 6.13 Mi a gyülekezet

26 26 A gyülekezet elhívása 1.Nagy parancsolat (Szeretet parancsa): - Szeretni az Urat és - Szeretni felebarátainkat Mát. 22.36-40 Lukács 10.29- 2. Nagy küldetés (Missziós parancs): - Tanítvánnyá tenni mindenkit és - Megtanítani őket mindenre, amit Jézus parancsolt Mt. 28.18-20

27 27 A gyülekezet alap-tevékenysége Az első gyülekezet példája alapján Csel. 2.42 - az apostolok tudománya Csel. 1.1. - cselekedetek, - és tanítás. - a közösség (az Úrral és egymással), - a kenyérnek megtörése (Úrvacsora), - az ima

28 28 Hivatalos, többtagú vezetőség Helyi gyülekezet vezetősége - apostoli direktíva! Tit. 1.5; Csel. 20.17 - hivatalos (kirendelt) - több tagú vezetősége legyen! Egyszemélyes vezetés hátrányai, veszélyei 1 Sám 8.4-22 1 Sám 8.4-22 - uralkodás lehetősége, kontroll - szolgálati ajándékok kiszorulnak - tagok kiskorúak maradnak - a gyülekezet nem tud felépülni - apostol és próféta nem „szükségesek” presbiterek pásztor

29 29 Minősített vezetők - Példaképek Elvárások a helyi gyülekezet vezetői felé: 1 Tim. 3.1-7 Elvárások a helyi gyülekezet vezetői felé: 1 Tim. 3.1-7 - férfi - egy feleség Csel 6.3. - férfi - egy feleség Csel 6.3. - kegyes (szent) életű - SZSZ-el és bölcsességgel teljes - feddhetetlen - Jellembeli tulajdonságok - példamutató - józan, mértékletes, illedelmes, szelíd, - vendégszerető, - versengéstől mentes, - nem pénzsóvárgó - tanításra alkalmas - vezetőkészség - a maga házát jól igazgató, - gyermekeit engedelmességben tartja - jó bizonyság a hitetlenek felől - jó bizonyság a hitetlenek felől

30 30 Szent Szellem általi vezetés Döntés - Szent Szellem vezetése alapján, - egy értelemre jutni, - 100%-os egységben Véleményeltérés kezelése - várni Isten kijelentésére Egység a cselekvésbenFil. 3.15-16 Krisztus a Fej (Úr) a gyülekezet felett, a Szent Szellem Úr a gyülekezetben.

31 31 „Három szintű igazság-szolgáltatási rendszer” Gyülekezet bírói hatalma „Három szintű igazság-szolgáltatási rendszer” Ha az atyádfia vétkezik ellenedMt.18.15-17 1. szint: - menj oda - figyelmeztesd négy szem között, 2. szint (Ha nem hallgat rád): 2. szint (Ha nem hallgat rád): - végy magad mellé egy-két tanút - két vagy három tanú általi megerősítés 3. szint (Ha rájuk sem hallgat): - gyülekezet nyilvánossága elé vinni - ha a gyülekezetre sem hallgat, Kizárás a gyülekezetből! Úgy tekinteni, mint hitetlent!

32 32 Gyülekezet (min. 2-3 fő) szellemi hatalma A földről kormányozzuk a mennyet Máté 18.18-20 - Amit a földön megkötünk, kötve lesz a mennyben, - Amit a földön megkötünk, kötve lesz a mennyben, - amit a földön megoldunk, oldva lesz a mennyben. - amit a földön megoldunk, oldva lesz a mennyben. Két - három hívő egysége mindenben: - Ereje: Jézus Közöttük van - Ereje: Jézus Közöttük van - Az eredménye - Az eredménye - áldás és élete - bármit kérnek, megkapják

33 33 Az Egyház építése 5 fő szolgálat: Ajándékok a gyülekezet számára! CÉL: Ef 4:11-12 - a szentek szolgálatra való felkészítése, - Krisztus testének építése Az 5 fő szolgálat szerepe: - apostolok (alapok lerakói, építőmesterek) 1 Kor. 3.10 1 Kor. 3.10 - és próféták „alapkövek” Eféz.2.20-22 - evangélisták, pásztorok és tanítók „ráépítők” - építés folytatói 1 Kor. 3.10 „ráépítők” - építés folytatói 1 Kor. 3.10

34 34 Elhangzott kérdések Logos-Hungary Keresztény Főiskola 2009. 1.Miről lehet megismerni, hogy valaki Isten hármas személyéből melyikre (Atya, Fiú, SZSZ) helyezi a hangsúlyt? Mi jellemzi a prófétai szolgálatot? Miről lehet megkülönböztetni az apostol és az evangélista szolgálatát? …………………………………………………………..


Letölteni ppt "1 KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK Logos-Hungary Keresztény Főiskola Előadó: Abonyi Sándor Miskolc, 2009.05.02."

Hasonló előadás


Google Hirdetések