Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RUDOLF STEINER 150.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RUDOLF STEINER 150."— Előadás másolata:

1 RUDOLF STEINER 150

2 Kraljevec , 1861. febr. 27. Johann Steiner vasúti tisztviselő
Franziska Blie

3 Pottschach Neudötfl Neudörfl

4 Wienerneustadt 1872 – 79 Felix Kogutzki, a füvesember
Heinrich Schramm iskolaigazgató

5 Wien Technische Hochschule 1879 - 82
A bécsi Műszaki Főiskolán tanul. Fő tantárgyai: matematika, fizika (Reitlinger), botanika, állattan és kémia, emellett irodalom (Schröer), történelem és filozófia. K. J. Schröer – Goethe lelkes híve, a Főrév –i karácsonyi játékok feljegyzője. Ő ajánlja be Steinert a Weimar-i Archívumba. Karl JuliusSchröer Edmund Reitlinger Wien 1882 – 1890

6 Wien 1883 – 90 Attersee Otto Specht
1884-től házitanító a bécsi Specht-családnál. A nyarakat velük tölti az Atterseenél.

7 Wien Laurenz Müllner − az egyetem rektorának − házában, Marie Eugenie delle Grazie költőnő körül, szellemi társaság alakul ki. Az anti-goetheanista társaságban Steiner sok emberrel kerül kapcsolatba. Café Griensteidl - a baráti kör törzshelye 1886. Megjelenik könyve - A goetheanista világszemlélet alapvonalai. (GA 2) 1888. A Deutsche Wochenschrift szerkesztője.

8 Weimar Weimar Goethe-ház és Goethe Archívum 1890-től a Goethe-Schiller-Archívum állandó munkatársa 1891 A rostocki egyetemen a filozófia doktorává avatják (Heinrich von Stein professzornál) 1892-ben meg jelenik disszertációja: Igazság és tudomány címen (GA 3) 1892 A Goethe ház közelében lakik, az öt gyermekét egyedül nevelő özvegy Anna Eunike-nél. 1894 Megjelenik A szabadság filozófiája (GA 4) 1897 Megjelenik a Goethe világszemlélete (GA 6)

9 Berlin 1897 - 1912 1897-től a Das Magazin für Litteratur szerkesztője.
1898 Házasságot köt Anna Eunikével 1899 munkásképző iskola tanítója 1900-ban találkozik Marie Sivers-szel 1902 őszén megismerkedik Ita Wegmannal 1902-től a Teozófiai Társaság német szekciójának főtitkára 1903 Megalapítja,a Luzifer - később Luzifer-Gnosis - c. lapot. 1904 Elválik Anna Eunike-től. 1908 Philosophisch-Anthroposophischen Verlag megalapítása. 1910 – 13 München Misztérium drámák előadása Steiner és Annie Besant Marie von Siverssel együtt teozófus páholyokat létesítenek

10 1911 Euritmia, egy új mozdulatművészet kezdete
Stuttgart Euritmia-ház .

11 1912. december 28, Köln Az Antropozófiai Társaság megalapítása 1913
1912. december 28, Köln Az Antropozófiai Társaság megalapítása szeptember 20-án Dornachban lerakják az első Goetheanum, az antropozófia leendő központjának alapkövét. Alapítói és vezetői: Marie von Sivers, Michael Bauer, Carl Unger. A tagok száma kb. 3000

12 A Krisztus szobor 1914. április 1-én felavatják a Goetheanumot.
December 24-én Steiner és Maria Jakovlevna von Sivers (1867. Wlotzlawek – Beatenberg) házasságot kötnek. Edith Louisa Maryon 1872.febr.9. London – 1924.máj.2. Dornach Edith Maryon szobrásznővel elkezdi faragni szobrát, Az Emberiség Reprezentánsát.

13 1912 – 19 elöadó-körutak 1912. Helsingfors, Koppenhága,
Norrköping, Kristiania, München, 1913. Den Haag, Helsingfors, München, 1913. okt Kristiania, 1914. Nürnberg, München, Kassel, Stuttgart 1914. jún. Letelepedik Dornachban Berlinben tartott előadás-ciklusok 1915. nov dec. 21. 1915. dec. 2 – ápr. 15 1916. jan febr. 8. 1916. jún júl. 18. 1917. febr. 15 – márc. 31. 1917. febr máj. 8. 1917. máj. - szept. 1918. jan aug. 6. 1918. jan. 24 – ápr. 20 Különböző városokban jan jún febr dec nov. 29 – okt febr. 4 – nov aug dec. 29. Stuttgartban tartott előadás-ciklusok ápr. 21. – szept máj dec. 30. Ulm, Berlin, Stuttgart aug szept dec jan Zürich, Basel Bern 1912 – 19 elöadó-körutak

14 Waldorf iskola 1919 Strohschein, Walter J. Stein és Karl König,
a Camphill gyógypedagógiai mozgalom létrehívója 1919. szeptember 7. Stuttgartban megnyílik az Első Szabad Waldorf Iskola, a Waldorf Astoria cigarettagyár vezetője, Emil Molt kezdeményezésére és támogatásával, melyet haláláig Steiner vezet. Tanárai között van C. von Heydebrand, E. Kolisko, W. J. Stein és felesége Baditz Nóra euritmia tanár. CarolineHeydebrand NoraBaditz Eugen Kolisko

15 1920 – 1923 1922. június Bécs II. nemzetközi antropozófiai világkongresszus tavaszán Münchenben a nácik okkultizmussal foglalkozó Thule- csoportja merényletet tervez Steiner, mint Hitler legjelentősebb ellensége ellen. 1922. december 31. Steiner esti előadása után, szilveszter éjjelén gyújtogatás eredményeként leég a Goetheanum. 1923. december január 1. A Karácsonyi Ülés. Rudolf Steiner a megújult társaságban elvállalja az elnökséget. 1921 Das Goetheanum

16 Kristianiában 1921. nov. 25. - dec. 2
Kristianiában nov dec. 2. Kristiania Die Wirklichkeit der höheren Welten máj. 16. – 21. Kristiania Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwickelung máj Kristiania Das Künstlerische in seiner Weltmission Angliában júl aug. 9. Oxford London aug Oxford aug. 19. – 31. Penmaenmawr aug Ikley jan aug. 27. Arnheim, Torquay, London, Bern, Zürich, Stuttgart aug Torquay aug Torquay Elöadás-sorozatok Munkás-előadások Dornachban 1922. aug szept. 30. Az emberi test 1922. okt f ebr. 10 Egészségről és betegségről 1923. febr május. 9 Az ember és a Föld élete 1923. május szeptember 22. Ritmusok a kozmoszban és az emberben 1923. nov dec. 22. Ember és Világ 1924. jan febr. 27. A természet és az ember 1924. márc jún. 25. Az emberiség története 1924. jún szept. 24. A Világ és az ember teremtése

17 1923 Arlesheim-i klinika Ita Wegman
1923 Arlesheimben Ita Wegman vezetésével megkezdi munkáját az első antropozófiai elveken működő klinika. Steiner és Ita Wegman együtt írják könyvüket az antropozófiai gyógyászatról, amely 1925-ben jelenik meg. A gyógyító munkához később a Weleda gyógyszer-gyár is hozzájárult.

18 Biodinamikus mezögazdaság
Rudolf Steiner 1924-ben Koberwitzben, Sziléziában nyolc előadást tartott A mezőgazdaság gyarapodásának szellemtudományos alapjai címmel. Három évvel később antropozófiával foglalkozó nagyüzemi gazdák egy csoportja, Steiner útmutatásai nyomán létre hozott egy biodinamikus Szövetkezetet. A biodinamikus gazdálkodás elterjedt Európában, 1930-ban már közel 1000 gazdaság létezik: Németországban (Lily Kolisko és Ehrenfried Pfeiffer), Svédországban, Svájcban, Norvégiában, Angliában. Ausztriában és Magyarországon is jelentős fejlődésnek indul a mozgalom. Svédországban, Svájcban, Norvégiában, Angliában, Ausztriában és Magyarországon is jelentős A Maria Thun féle Vetési Naptár 1984 óta jelenik meg magyarul. Ehrenfried Pfeiffer Lily Kolisko

19 Christengemeinschaft 1921 - 22 és szociális kérdések 1918 - 24
Az első világháború után előtérbe kerülnek a szociális kérdések. Steiner előadásai nyomán létrejön „A szociálishármas tagozódás mozgalma” A Francia Forradalom eszméit – szabadság a szellem terén, egyenlőség a jog előtt, testvériség a gazdasági életben – új tartalommal tölti meg. 1921-ben Berlinben fiatal evangélikus teológusok fordulnak Steinerhez, a vallás megújulása érdekében. Stuttgartban és Dornachban tart nekik előadásokat, amelyeken később a jelentős hitszónok, Friedrich Rittelmeyer is részt vett őszén Dornachban Rittelmeyer vezetésével megalakul a Keresztény Közösség. Székhelyük Stuttgart lesz. Az egyházat a náci uralom idején betiltották, de az a háború után újraéledt.

20 Steiner Erdélyben és Magyarországon
1889‑ben kétszer is Erdélybe látogatott, ifjúkori barátja, Moritz Zitter Nagyszeben-i meghívására. 1906, 1907, 1908-ban Steiner ellátogatott Magyarországra, majd ismét ben a Teozófiai Társaság V. Nemzetközi Kongresszusa alkalmával (a Lloyd palotában). Göllner Mária április 18‑án, Nagypénteken találkozott először Steinerrel Svájcban. Magyarországra visszatértve tanulmányozta Steiner hatalmas életművét, és azt igyekezett magyarul is hozzáférhetővé tenni. 1926. február 20-án hetedmagával megalapította a Magyar Antropozófusok Baráti Körét, amely a magyar antropozófia születési dátumának tekinthető. Göllner Mária legjelentősebb hazai tevékenysége a Kissvábhegyi (Waldorf) Iskola és Internátus 1926-os alapítása, majd vezetése volt.

21 1924 – 25 Steiner halála márc. 30. 1923. december január 1. Karácsonyi Ülés. Rudolf Steiner a megújult Társaságban elvállalja az elnökséget. A Karácsonyi Gyűlés után elhagyta saját házát, ettől fogva a Schreinerei-ben (az asztalos- műhelyben) élt. ben a Dornach-i munkáselőadások mellett még külföldi előadásokat is tart. 1924 őszén már láthatóan, fizikailag is megbetegszik. Utolsó nyilvános szereplése Mihály-napi beszéde volt. 1925. jan aug. 10. között 18 levelet ír a tagokhoz, majd folytatásként a Vezérlő-elveket. 1925. február 8. összehívták a Bauverein közgyűlését, melyen Rudolf Steiner nem vett részt, és elfogadtak egy alapszabályzatot. 1925. március 22. A Vezetőségi Nyilatkozat az utolsó lépés a Társaság tagoltságának felszámolására. A helyébe egy egyre centralizáltabban igazgatott egyesület lépett. A Vezetőségi Nyilatkozat után Rudolf Steiner többé nem beszél a Társaságról. 1925. márc. 30. Steiner meghal.

22 Az Anthropozófiai társaság Steiner halála után
Az „Urvorstand” (a vezetőség) Albert Steffen (1884, Wynau – 1963, Dornach) Apja kívánságára medikus lesz,tanulmányait félbehagyva Berlinbe megy. Itt írni kezd, majd megismerkedik Steinerrel. 23/24-ben őt nevezi ki Steiner a társaság elnökévé, majd Steiner halála után is ő lesz az elnök. Marie Steiner ( ) ig Szentpéterváron élt, majd Párisba ment, ahol színészetet és teozófiát tanult. 1900-ban megismerkedik Steinerrel, akinek 1914–ben felesége lesz. A Sprachgestaltung und Dramatische Kunst megteremtője ban Rudolf Steinerrel megalapítják a Philosophisch-Anthroposophischer Verlag-ot, 1912-ben az Antropozófiai Társaságot tól vezetőségi tag. Haláluk után a szekciók vezetését mások vették át. Ita Wegman Gyógytornász, orvos Guenther Wachsmuth szakíró Elisabeth Vrede Matematika-csillagászati Szekció vezetője

23 A második Goetheanum Az új Goetheanum - Steiner tervei alapján – már halála után épül meg. 1928-ban veszik használatba. Mai napig folynak rajta munkálatok.

24 A Goetheanum üvegablakai

25 Életek sora Gilgames és Enkidu Aristoteles és Alexandros
Aquinói Tamás Albertus Magnus Marie Sivers Ita Wegman Rudolf Steiner

26 Sorsok összefonódása

27 Az összeállítás Rudolf Steiner születésének 150
Az összeállítás Rudolf Steiner születésének 150. évfordulójára készült 2010 decemberében. A képanyag az Google képkeresőből származik. A szöveghez Rudolf Steinerről, munkatársairól és az antropozófiáról szóló internetes oldalakat kerestem meg. Földesné Boskovitz Mária Magyar Anropozófiai Társaság 1026 Budapest, ll. Riadó u 2/b


Letölteni ppt "RUDOLF STEINER 150."

Hasonló előadás


Google Hirdetések