Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RUDOLF STEINER 150. Kraljevec, 1861. febr. 27. Johann Steiner vasúti tisztvisel ő Franziska Blie.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RUDOLF STEINER 150. Kraljevec, 1861. febr. 27. Johann Steiner vasúti tisztvisel ő Franziska Blie."— Előadás másolata:

1 RUDOLF STEINER 150

2 Kraljevec, 1861. febr. 27. Johann Steiner vasúti tisztvisel ő Franziska Blie

3 Pottschach 1862 - 69 Neudörfl 1869 - 72 Neudötfl

4 Wienerneustadt 1872 – 79 Felix Kogutzki, a füvesember Heinrich Schramm iskolaigazgató

5 Karl JuliusSchr ö er Wien 1882 – 1890 Wien Technische Hochschule 1879 - 82 A bécsi Műszaki Főiskolán tanul. Fő tantárgyai: matematika, fizika (Reitlinger), botanika, állattan és kémia, emellett irodalom (Schröer), történelem és filozófia. K. J. Schröer – Goethe lelkes híve, a Főrév –i karácsonyi játékok feljegyzője. Ő ajánlja be Steinert a Weimar-i Archívumba. Edmund Reitlinger

6 Wien 1883 – 90 Attersee 1884-től házitanító a bécsi Specht-családnál. A nyarakat velük tölti az Atterseenél. Otto Specht

7 Wien 1883 - 90 Café Griensteidl - a baráti kör törzshelye 1886. Megjelenik könyve - A goetheanista világszemlélet alapvonalai. (GA 2) 1888. A Deutsche Wochenschrift szerkesztője. Laurenz Müllner − az egyetem rektorának − házában, Marie Eugenie delle Grazie költőnő körül, szellemi társaság alakul ki. Az anti-goetheanista társaságban Steiner sok emberrel kerül kapcsolatba.

8 Weimar Goethe-h á z é s Goethe Arch í vum Weimar 1890 - 97 1890-től a Goethe-Schiller-Archívum állandó munkatársa 1891 A rostocki egyetemen a filozófia doktorává avatják (Heinrich von Stein professzornál) 1892-ben meg jelenik disszertációja: Igazság és tudomány címen (GA 3) 1892 A Goethe ház közelében lakik, az öt gyermekét egyedül nevelő özvegy Anna Eunike-nél. 1894 Megjelenik A szabadság filozófiája (GA 4) 1897 Megjelenik a Goethe világszemlélete (GA 6)

9 Berlin 1897 - 1912 1897-től a Das Magazin für Litteratur szerkesztője. 1898 Házasságot köt Anna Eunikével 1899 munkásképző iskola tanítója 1900-ban találkozik Marie Sivers-szel 1902 őszén megismerkedik Ita Wegmannal 1902-től a Teozófiai Társaság német szekciójának főtitkára 1903 Megalapítja,a Luzifer - később Luzifer-Gnosis - c. lapot. 1904 Elválik Anna Eunike-től. 1908 Philosophisch-Anthroposophischen Verlag megalapítása. 1910 – 13 München Misztérium drámák előadása Steiner és Annie Besant Marie von Siverssel együtt teozófus páholyokat létesítenek

10 Stuttgart Euritmia-ház 1911 Euritmia, egy új mozdulatm ű vészet kezdete.

11 1912. december 28, Köln Az Antropozófiai Társaság megalapítása 1913. szeptember 20-án Dornachban lerakják az els ő Goetheanum, az antropozófia leend ő központjának alapkövét. Alapítói és vezetői: Marie von Sivers, Michael Bauer, Carl Unger. A tagok száma kb. 3000

12 A Krisztus szobor 1914. április 1-én felavatják a Goetheanumot. December 24-én Steiner és Maria Jakovlevna von Sivers (1867. Wlotzlawek – 1948. Beatenberg) házasságot kötnek. Edith Louisa Maryon 1872.febr.9. London – 1924.máj.2. Dornach Edith Maryon szobrásznővel elkezdi faragni szobrát, Az Emberiség Reprezentánsát.

13 Különböző városokban 1915. jan. 31. - jún. 19 1916. febr. 16. - dec. 3. 1917. nov. 29 – 1918. okt. 16 1919. febr. 4 – nov. 4. 1919. aug. 24 - 1920. dec. 29. Stuttgart ban tartott előadás- ciklusok 1919. ápr. 21. – szept. 28. 1919. máj. 26. - dec. 30. Ulm, Berlin, Stuttgart 1919. aug. 21. - szept. 6. 1919. dec. 21. - 1920. jan. 3. 1919. Zürich, Basel Bern 1912. Helsingfors, Koppenhága, Norrköping, Kristiania, München, 1913. Den Haag, Helsingfors, München, 1913. okt. 1. - 6. Kristiania, 1914. Nürnberg, München, Kassel, Stuttgart 1914. jún. Letelepedik Dornachban Berlin ben tartott előadás-ciklusok 1915. nov. 16. - dec. 21. 1915. dec. 2 – 1916. ápr. 15 1916. jan. 25. - febr. 8. 1916. jún. 6. - júl. 18. 1917. febr. 15 – márc. 31. 1917. febr. 6. - máj. 8. 1917. máj. - szept. 1918. jan. 22. - aug. 6. 1918. jan. 24 – ápr. 20 1912 – 19 elöadó-körutak

14 Waldorf iskola 1919 1919. szeptember 7. Stuttgartban megnyílik az Első Szabad Waldorf Iskola, a Waldorf Astoria cigarettagyár vezetője, Emil Molt kezdeményezésére és támogatásával, melyet haláláig Steiner vezet. Tanárai között van C. von Heydebrand, E. Kolisko, W. J. Stein és felesége Baditz Nóra euritmia tanár. Strohschein, Walter J. Stein és Karl König, a Camphill gyógypedagógiai mozgalom létrehívója Eugen Kolisko CarolineHeydebrand NoraBaditz

15 1920 – 1923 1921 Das Goetheanum 1923. december 24 - 1924. január 1. A Karácsonyi Ülés. Rudolf Steiner a megújult társaságban elvállalja az elnökséget. 1922. június 1. - 12. Bécs II. nemzetközi antropozófiai világkongresszus 1922 tavaszán Münchenben a nácik okkultizmussal foglalkozó Thule- csoportja merényletet tervez Steiner, mint Hitler legjelentősebb ellensége ellen. 1922. december 31. Steiner esti előadása után, szilveszter éjjelén gyújtogatás eredményeként leég a Goetheanum.

16 Elöadás-sorozatok Kristianiában 1921. nov. 25. - dec. 2. Kristiania Die Wirklichkeit der höheren Welten 1923. máj. 16. – 21. Kristiania Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwickelung 1923. máj. 18.- 20. Kristiania Das Künstlerische in seiner Weltmission Angliában 1922. júl. 23. - aug. 9. Oxford London 1922. aug. 16. - 29. Oxford 1923. aug. 19. – 31. Penmaenmawr 1923. aug. 5. - 17. Ikley 1924. jan. 25. - aug. 27. Arnheim, Torquay, London, Bern, Zürich, Stuttgart 1924. aug. 11. - 22. Torquay 1924. aug. 12. - 20. Torquay Munkás-el ő adások Dornachban 1922. aug. 2. - szept. 30. Az emberi test 1922. okt. 29. - 1923.f ebr. 10 Egészségről és betegségről 1923. febr. 17. - május. 9 Az ember és a Föld élete 1923. május 30. - szeptember 22. Ritmusok a kozmoszban és az emberben 1923. nov. 8. - dec. 22. Ember és Világ 1924. jan. 8. - febr. 27. A természet és az ember 1924. márc. 1. - jún. 25. Az emberiség története 1924. jún. 30. - szept. 24. A Világ és az ember teremtése

17 1923 Arlesheim-i klinika Ita Wegman 1923 Arlesheimben Ita Wegman vezetésével megkezdi munkáját az első antropozófiai elveken működő klinika. Steiner és Ita Wegman együtt írják könyvüket az antropozófiai gyógyászatról, amely 1925-ben jelenik meg. A gyógyító munkához később a Weleda gyógyszer-gyár is hozzájárult.

18 Biodinamikus mezögazdaság Rudolf Steiner 1924-ben Koberwitzben, Sziléziában nyolc előadást tartott A mezőgazdaság gyarapodásának szellemtudományos alapjai címmel. Három évvel később antropozófiával foglalkozó nagyüzemi gazdák egy csoportja, Steiner útmutatásai nyomán létre hozott egy biodinamikus Szövetkezetet. A biodinamikus gazdálkodás elterjedt Európában, 1930-ban már közel 1000 gazdaság létezik: Németországban (Lily Kolisko és Ehrenfried Pfeiffer), Svédországban, Svájcban, Norvégiában, Angliában. Ausztriában és Magyarországon is jelentős fejlődésnek indul a mozgalom. Svédországban, Svájcban, Norvégiában, Angliában, Ausztriában és Magyarországon is jelentős fejlődésnek indul a mozgalom. A Maria Thun féle Vetési Naptár 1984 óta jelenik meg magyarul. Ehrenfried Pfeiffer Lily Kolisko

19 Christengemeinschaft 1921 - 22 és szociális kérdések 1918 - 24 1921-ben Berlinben fiatal evangélikus teológusok fordulnak Steinerhez, a vallás megújulása érdekében. Stuttgartban és Dornachban tart nekik előadásokat, amelyeken később a jelentős hitszónok, Friedrich Rittelmeyer is részt vett. 1922 őszén Dornachban Rittelmeyer vezetésével megalakul a Keresztény Közösség. Székhelyük Stuttgart lesz. Az egyházat a náci uralom idején betiltották, de az a háború után újraéledt. Az első világháború után előtérbe kerülnek a szociális kérdések. Steiner előadásai nyomán létrejön „A szociálishármas tagozódás mozgalma” A Francia Forradalom eszméit – szabadság a szellem terén, egyenlőség a jog előtt, testvériség a gazdasági életben – új tartalommal tölti meg.

20 Steiner Erdélyben és Magyarországon 1889 ‑ ben kétszer is Erdélybe látogatott, ifjúkori barátja, Moritz Zitter Nagyszeben-i meghívására. 1906, 1907, 1908-ban Steiner ellátogatott Magyarországra, majd ismét 1909-ben a Teozófiai Társaság V. Nemzetközi Kongresszusa alkalmával (a Lloyd palotában). Göllner Mária 1924. április 18 ‑ án, Nagypénteken találkozott először Steinerrel Svájcban. Magyarországra visszatértve tanulmányozta Steiner hatalmas életművét, és azt igyekezett magyarul is hozzáférhetővé tenni. 1926. február 20-án hetedmagával megalapította a Magyar Antropozófusok Baráti Körét, amely a magyar antropozófia születési dátumának tekinthető. Göllner Mária legjelentősebb hazai tevékenysége a Kissvábhegyi (Waldorf) Iskola és Internátus 1926-os alapítása, majd vezetése volt.

21 1924 – 25 Steiner halála 1925. márc. 30. 1923. december 24. - 1924. január 1. Karácsonyi Ülés. Rudolf Steiner a megújult Társaságban elvállalja az elnökséget. A Karácsonyi Gyűlés után elhagyta saját házát, ettől fogva a Schreinerei-ben (az asztalos- műhelyben) élt. 1923 - 24- ben a Dornach-i munkáselőadások mellett még külföldi előadásokat is tart. 1924 őszén már láthatóan, fizikailag is megbetegszik. Utolsó nyilvános szereplése Mihály-napi beszéde volt. 1925. jan. 20. - aug. 10. között 18 levelet ír a tagokhoz, majd folytatásként a Vezérlő-elveket. 1925. február 8. ö sszehívták a Bauverein közgyűlését, melyen Rudolf Steiner nem vett részt, és elfogadtak egy alapszabályzatot. 1925. március 22. A Vezetőségi Nyilatkozat az utolsó lépés a Társaság tagoltságának felszámolására. A helyébe egy egyre centralizáltabban igazgatott egyesület lépett. A Vezetőségi Nyilatkozat után Rudolf Steiner többé nem beszél a Társaságról. 1925. márc. 30. Steiner meghal.

22 Az Anthropozófiai társaság Steiner halála után Az „Urvorstand” (a vezetőség) Albert Steffen (1884, Wynau – 1963, Dornach) Apja kívánságára medikus lesz,tanulmányait félbehagyva Berlinbe megy. Itt írni kezd, majd megismerkedik Steinerrel. 23/24-ben őt nevezi ki Steiner a társaság elnökévé, majd Steiner halála után is ő lesz az elnök. Marie Steiner (1867 - 1948) 1895-ig Szentpéterváron élt, majd Párisba ment, ahol színészetet és teozófiát tanult. 1900-ban megismerkedik Steinerrel, akinek 1914–ben felesége lesz. A Sprachgestaltung und Dramatische Kunst megteremtője. 1908-ban Rudolf Steinerrel megalapítják a Philosophisch-Anthroposophischer Verlag-ot, 1912-ben az Antropozófiai Társaságot. 1923-tól vezetőségi tag. Haláluk után a szekciók vezetését mások vették át. Ita Wegman 1876-1943 Gyógytornász, orvos Guenther Wachsmuth 1893 -1963 szakíró Elisabeth Vrede 1879 - 1943 Matematika-csillagászati Szekció vezetője

23 A második Goetheanum Az új Goetheanum - Steiner tervei alapján – már halála után épül meg. 1928-ban veszik használatba. Mai napig folynak rajta munkálatok.

24 A Goetheanum üvegablakai

25 Életek sora Gilgames és Enkidu Aristoteles és Alexandros Aquinói Tamás Albertus Magnus Marie Sivers Ita Wegman Rudolf Steiner

26 Sorsok összefonódása

27 Az összeállítás Rudolf Steiner születésének 150. évfordulójára készült 2010 decemberében. A képanyag az Google képkeres ő b ő l származik. A szöveghez Rudolf Steinerr ő l, munkatársairól és az antropozófiáról szóló internetes oldalakat kerestem meg. Földesné Boskovitz Mária Magyar Anropozófiai Társaság 1026 Budapest, ll. Riadó u 2/b


Letölteni ppt "RUDOLF STEINER 150. Kraljevec, 1861. febr. 27. Johann Steiner vasúti tisztvisel ő Franziska Blie."

Hasonló előadás


Google Hirdetések