Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információval az élelmiszer-biztonságért

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információval az élelmiszer-biztonságért"— Előadás másolata:

1 Információval az élelmiszer-biztonságért
Orbán Éva - Szabóné Szávay Judit Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum Budapest Informatio Medicata, 2007

2 Az előadásban szereplő forrásokból készült linkgyűjtemény: Az előadáshoz felhasznált képek a SZIE Állatorvos-tudományi Levéltárból származnak.

3 Jellemző kérdések Élelmiszerlánc termelés, feldolgozás, (kereskedelem)
Kockázati tényezők biológiai/mikrobiológiai, kémiai

4 Portálok - gazdag kínálattal
Food safety/From farm to the fork – Európai Unió FAO (Food and Agricutlure Organisation, UN) WHO (World Health Organisation) OIE (World Organisation for Animal Health) International Food Information Service (az FSTA kiadója) – Food Science Central Rövid cikkek kurrens és örökzöld témákról: genetically modified foods, chilled foods stb. Számos anyag ingyenes regisztráció után érhető el. CABI Publishing Nutrition and Food Sciences Database – a linkgyűjtemény ingyenes. A CAB Abstracts egyik alsorozata, amely a klinikai táplálást, élelmiszer-tudományt, és -technológiát, táplálkozás-élettant, táplálási eljárásokat, és a táplálkozással kapcsolatos közegészségügy kérdéseket figyeli, kiegészítve teljes szöveges forrásokkal (szemletanulmányok, hírek stb.)

5 Takarmánybiztonság

6 Takarmánybiztonság Szakirodalmi adatbázisok
A CAB Abstracts hazánkban a mezőgazdasági és kapcsolódó felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek konzorciumában érhető el, kiadó: CABI Publishing, UK időszak: (1913-) 1990- szakterületek: mezőgazdaság, állattudomány és állatorvos-tudomány, takarmányozás, környezettudomány, emberi egészség, táplálék és táplálkozás, szabadidő és turisztika, mikrobiológia és parazitológia, növénytan, biotechnológia, növényvédelem, növénytermesztés stb. feldolgozott kiadványok: folyóirat 80%, könyv 2%, szakmai jelentések, belső kiadvány 7%, konferencia-anyag 9% rekordok száma: 4,5 millió+ éves gyarapodás:

7 Takarmánybiztonság Szakirodalmi adatbázisok
Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia (Országos Mezőgazdasági Könyvtár) Magyar Állatorvosi Bibliográfia (Állatorvos-tudományi Könyvtár) Agris (FAO) AGRICOLA (National Agricultural Library, USA) AFRIS (Animal Feed Resources Information System). Irodalom, ismertetés és képek mindenféle takarmányokhoz. Kereshető kategóriánként közhasznú és latin név alapján. Az egyes takarmányokról leírást, kísérleti eredményeket, irodalmi hivatkozásokat, összetételi adatokat ad.

8 Takarmánybiztonság Teljes szöveges források (hazai)
Magyar Takarmánykódex Bizottság hazai jogszabályok (FVM jogtár) Magyar Takarmánykódex Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző Intézet (Institute for Veterinary Medicinal Products (IVMP) a törzskönyvezett gyógyszerek jegyzéke (EU, hazai, törölt), a törzskönyvezett oltóanyagok, a takarmány-előállítók listája, a jogszabályok: gyógyszerek, takarmányok (Takarmány Kódex), törzskönyvezés stb., a Pharmacovigiliance (mellékhatás-bejelentő) rendszer, minőségi kifogás, a HACCP tájékoztató takarmány-ipari vállalkozások és hatósági szakemberek számára

9 Takarmánybiztonság Teljes szöveges források (külföldi)
Animal Feed Safety Az Európai Unió takarmánybiztonsággal kapcsolatos honlapjainak gyűjteménye. Animal Nutrition Az Európai Unió takarmányozással kapcsolatos szabályozása tematikus csoportosításban. FAO Waicent portal : Animal nutrition and feeds. Öt további gyűjtemény, pl. AFRIS. Feed Resources Group . Feed and Food Safety Gateway. Átjáró a takarmány- és élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos nemzetközi és FAO információkhoz. Utolsó frissítés: 2001. Animal feeding and food safety (FAO Food and nutrition paper 69) D'Mello, J.P.F.:Contaminants and toxins in animal feeds, Environmental contaminants. (bacterial, fungal, mycotoxins, plant toxins, weed seeds, animal toxins, undeclared additives) Speedy, A. W.: FAO and pre-harvest food safety in the livestock and animal feed industry WHO Consultation on Pre-Harvest Food Safety March 2001, Berlin, Germany

10 Állatgyógyászati készítmények

11 Állatgyógyászati készítmények Szakirodalmi adatbázisok, alapadatok
CAB Abstracts PubMed ÁOGYTI honlap

12 Állatgyógyászati készítmények Szakértői rendszerek, gyűjtemények
EURÓPAI UNIÓ EMEA (European Medicines Agency - Európai Gyógyszerügynökség) Veterinary Medicines – MRL-ek European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care (Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóság - EDQM) Tudásbázis, amely a gyógyszereket az Európai Gyógyszerkönyvhöz kapcsolva ismerteti. Veterinary Mutual Recognition Index az Európai Unió tagállamai között kölcsönösen elfogadott termékek leírását (Summary of Product Characteristics) adja Animal feedingstuffs Az EU takarmányokkal kapcsolatos jogi szabályozása. Community strategy against antimicrobial resistance Animal nutrition: use of additives

13 Állatgyógyászati készítmények Szakértői rendszerek, gyűjtemények
EGYESÜLT ÁLLAMOK Food and Drug Administration, Centre for Veterinary Medicine portál Green Book a forgalomban lévő állatgyógyászati készítmények könyve Effect of the use of antimicrobials in food-producing animals on pathogen load Szakirodalmi szemletanulmány, FDA, 2000. Animal Drugs and Medicated Feeds - Rövid összefoglaló és linkgyűjtemény az USA élelmiszerbiztonsági átjáróján néhány alapvető problémakör (Antimicrobial Resistance, Aquaculture Documents, Food Safety Initiative Activities, Monitoring for Residues in Food Animals, Use of Hormones for Growth Promotion in Food-Producing Animals , Use of Low-Level Antibiotics in Animal Feeds) takarmányozási vetületével kapcsolatban.

14 Állatgyógyászati készítmények Szakértői rendszerek, metakereső
Food Animal Residue Avoidance Databank (FARAD), North Carolina State University, University of California-Davis, University of Florida – szermaradványok (május 15-től nem biztosít online szolgáltatásokat). Toxnet - ToxSeek metakereső : adott szer toxikus-e valamilyen állatfajra

15 Állomány-egészségügy, állatjólét

16 Állomány-egészségügy, állatjólét
Korszerű, haccp elveken alapuló állatorvosi telepellátás az élelmiszer-biztonságért (KÁTÉ). A Magyar Állatorvosi Kamara ajánlása az állattartó telepekre, 2003. Fejezetei: Általános rész: A takarmányozás élelmiszer-biztonsági vonatkozásai, Élelmiszertermelő állatok gyógyszeres kezelésének szakmai alapelvei, A korszerű állatorvosi gyakorlat Részletes rész: Szarvasmarha telep, Sertés telep, Juh telep, Kecske telep, Baromfi telep , Étkezési tojástermelés,Pulyka telep, Futómadár, Nyúl telep

17 Állomány-egészségügy, állatjólét
Európai Unió Animal Welfare main Community legislative references A legfontosabb EU jogszabályok gyűjteménye – sajnos még nem magyarul. Animal welfare on the farm Állatok védelme a mezőgazdasági állattartásban. Animal welfare during transport A szállított állatok védelme. Animal welfare at slaughter or killing A vágóállatok védelme.

18 Állomány-egészségügy, állatjólét
Hasznos teljes szöveges dokumentumok Outline of an animal health and welfare strategy for Great Britain DEFRA, 2003 A brit állattartás és állatjólét átfogó stratégiája az élelmiszerbiztonságot is szem előtt tartva. Kvasnicka, B. -Bruce, B. - Torell, R.: Herd Health Plan. Quality Assurance Guidelines. Rushen, Jeffrey: The Welfare of the High Producing Animals. A Sustainable animal production honlapon található tanulmány.

19 Élelmiszer-termelés, élelmiszer-vizsgálat

20 Élelmiszer-termelés, élelmiszer-vizsgálat Szakirodalmi adatbázis
FSTA – Food Science and Technology Abstracts hazánkban a mezőgazdasági és kapcsolódó felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek konzorciumában érhető el szakterületek: élelmiszertudomány, -technológia, az emberi táplálkozásnak az élelmiszerekkel kapcsolatos vetülete kiadó: International Food Information System időszak: (1969-) feldolgozott kiadványok: könyvek, cikkek, szabadalmak, konferencia-anyagok, jelentések, disszertációk, szabványok, jogi szabályozás rekordok száma: 740,000+ éves gyarapodás: 35,000+

21 Élelmiszer-termelés, élelmiszer-vizsgálat Szakirodalmi adatbázis
FSTA – Food Science and Technology Abstracts – 2006-ban feldolgozott dokumentumok száma témakörök szerint FOOD SCIENCES 3605 BIOTECHNOLOGY 1716 HYGIENE AND TOXICOLOGY 2426 ECONOMICS 281 ENGINEERING 870 PACKAGING 856 CATERING, SPECIALITY AND MULTI-COMPONENT FOODS 1617 ALCOHOLIC AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES 4462 FRUITS, VEGETABLES AND NUTS 4884 COCOA, CHOCOLATE AND SUGAR CONFECTIONERY PRODUCTS 599 SUGARS, SYRUPS AND STARCHES 812 CEREALS AND BAKERY PRODUCTS 2934 FATS, OILS AND MARGARINE 1303 MILK AND DAIRY PRODUCTS 2859 EGGS AND EGG PRODUCTS 327 FISH AND MARINE PRODUCTS 1361 MEAT, POULTRY AND GAME 3118 ADDITIVES, SPICES AND CONDIMENTS 1816 PET FOODS 74

22 Élelmiszer-termelés, élelmiszer-vizsgálat
Élelmiszer-termelés, élelmiszer-vizsgálat Teljes szöveges alapdokumentumok MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV - Codex Alimentarius Hungaricus – a szabvány-együttes az Országos Mezőgazdasági Könyvtár portálján 1-2-18/1993 számú előírás - A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének alkalmazása HACCP kézikönyv – élelmiszer-forgalmazáshoz Codex Alimentarius A Codex Alimentarius Committee honlapja pl. Veterinary Drug Residues in Food (MRL, EMRL) General Standard for Food Additives Információ a WHO oldalán is található.

23 Élelmiszer-termelés, élelmiszer-vizsgálat Európai Uniós dokumentumok
EUR-lex jogszabály-keresés magyar nyelven SCADplus A legfontosabb Európai Uniós jogszabályok tematikus gyűjteménye. A FEED SAFETY – élelmiszer-biztonság fejezet, angol (esetleg magyar) jogszabályok Food safety: from the farm to the fork Élelmiszerbiztonsággal, takarmánybiztonsággal, állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos számos dokumentum. Az EU élelmiszer-biztonsági politikája jórészben magyarul.

24 Élelmiszer-termelés, élelmiszer-vizsgálat Európai Uniós dokumentumok
European Food Safety Authority EU White Paper on Food Safety Letölthető: az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos hivatalos bizottsági intézkedési javaslatok gyűjteménye, egyelőre csak idegen nyelveken. Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Magyarország és pl. paprika: 02/03/2007 Hungary ochratoxin A in red paprika powder SPAIN Pan-European Conference on Food Safety and Quality Budapest, Hungary, February 2002 (FAO Veterinary Public Health and Food and Feed Safety Programme: the Safety of Animal Products from Farm to Fork) A konferencia záródokumentumának szövege.

25 Élelmiszer-termelés, élelmiszer-vizsgálat Egyéb dokumentumok, szakértői és fogyasztói információ
The Food Safety Risk Analysis A Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition és a University of Maryland online élelmiszer-biztonsági és kockázatelemzési honlapja. Nutrition Assessment Tools (pl. kalória, koleszterin stb. számoló. )

26 Élelmiszer-termelés, élelmiszer-vizsgálat Mikrobiológiai eszköztár
Compendium of microbiological methods for the analysis of food and agricultural products : CD-ROM publ. by AOAC International. Washington, DC : AOAC International, kiadás. Több, mint 350 validált mikrobiológiai vizsgálómódszer rendszerezett, könnyen kereshető gyűjteménye az AOAC International mikrobiológiai szabványai, a fertőtlenítőszerek hatékonyság-vizsgálatának módszerei, mikrobiológiai gyorsmódszerek és berendezések leírása, a Health Products and Food Branch of Health Canada által kiadott analitikai módszerek, az FSIS által publikált mikrobiológiai módszerek, a Campden and Chorleywood Food and Drink Research Association tradicionális és gyors mikrobiológiai vizsgálati módszerei, az FDA Bacteriological Analytical Manual (BAM), a "Bad Bug Book" néven ismertté vált adatbázis. Élelmiszer- és takarmányvizsgálati ISO szabványok (többek között a Coliformok, Salmonella, S. aureus, B. cereus, C. perfringens, Vibrio spp., Y. enterocolitica, Campylobacter, élesztő- és penészgombák vizsgálati módszerei), a Nordic Committee on Food Analysis (NMKL) 30 módszere (pl. a Fusarium fajok kimutatása és a vízaktivitás meghatározása), a U. S. Environmental Protection Agency (EPA) vízvizsgálati szabványai, internet-hozzáférés az EPA mikrobiológiai módszergyűjteménye.

27 Összefoglalás A hagyományos szakirodalmi információkeresésen túl egyre nagyobb teret kapnak a tényszerű kérdések, amelyek újfajta szakértelmet, tájékozottságot igényelnek a könyvtárosoktól. ismeretrendszer (gyógyszertani, méregtani, mikrobiológiai alapfogalmak, kórokozók, szennyező anyagok stb.) szakzsargon, vizsgálati módszerek, szabályozás (hazai és EUs joganyag, szabványok stb.)

28 Egyebek az élelmiszer-tudós, a könyvtáros és a nagyközönség számára

29 Egyebek az élelmiszer-tudós, a könyvtáros és a nagyközönség számára
Selman, J.: Information for Food Scientists: The Road Map IFIS Publishing, IFT Student Division Symposium, July Prezentáció. FoodInfoQuest az IFIS portálján: Kiváló segédlet az élelmiszerekkel kapcsolatos információk világának megismeréséhez. University of California zenés tájékoztatói pl. a mikrobákról


Letölteni ppt "Információval az élelmiszer-biztonságért"

Hasonló előadás


Google Hirdetések