Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""— Előadás másolata:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Iskolánk Kollégium Gólyatábor Elérhetőség Programok EXIT

40 Tantárgyak Iskola Szakképzések Iskolánk története Tanárok visszalépés

41 Sport és szabadidő Kollégiumról visszalépés

42 Socrates Csereprogramra LEONARDO DA VINCI Etwinning visszalépés

43 Iskola Iskolánkban nincs felvételi és senkit nem tanácsolunk el a jelentkezők közül, hanem igyekszünk az érdeklődésüknek és képességüknek legjobban megfelelő képzési formát biztosítani. Aki hozzánk jelentkezik, négy világbanki modell alapján működő szakközépiskolai képzésből választhat. Ezek az informatikai, elektronikai, gépészeti valamint közgazdasági szakmacsoportos képzéseink. Első három szakcsoport bevezetésével sikeresen álltunk át a NAT-ra épülő szakközépiskolai modellre. Közös igazgatású közoktatási intézményünk iskolát és kollégiumot foglal magába. Az elmúlt időszakban kitűzött pedagógiai céljaink közül sikerült megvalósítanunk, hogy ma már valódi "Nyitott, befogadó nevelő iskola" vagyunk. Pedagógiai munkánk megvalósításának záloga iskolánk nevelőtestülete. visszalépés

44 Iskolánk története visszanyúlik Csepel történetéhez, amely összekapcsolódik Weiss Manfréd nevével. Ő teremtette meg az iparosodás feltételeit akkor, amikor ide telepítette vállalatát. Iskolánk, a MÜM I.sz Szakmunkásképző Intézete , az es tanévben indította első évfolyamait új épületében. Iskolánkban ekkor a nagyüzemi igényeket kiszolgáló gépész szakmákat oktattuk: géplakatos, marós, köszörűs, esztergályos, kovács, öntő, hengerész, acélolvasztár. Ezekben az években hozták létre az iskolarendszerű szakmunkásképzést.

45 Iskolánk története 1971-ben a MüM 33-as, 1975-ben a Bajáki Ferenc Szakközépiskola, 1993-ban a Sziget Közgazdasági Szakközépiskola olvadt be iskolánkba ben vettük fel a Csepel Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző nevet, amely a Fővárosi Önkormányzat döntése nyomán a 2002/2003-as tanévtől Csepel Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola lett.

46 Iskolánk története Az iskola kollégiuma 1993-ban Sziget Kollégium néven önállósodott, melyet a fenntartó Fővárosi Önkormányzat 2003-ban újra egyesített július elsejétől az iskola hivatalos neve Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.

47 Iskolánk története Az elmúlt 12 évben fenntartónk segítségével iskolánk teljes rekonstrukción esett át. A korszerű, megújult iskola még eredményesebben teljesítheti küldetésnyilatkozatában megfogalmazott céljait.

48 Szakképzések Elektronika Gépészet visszalépés Informatika Közgazdaság

49 Tantárgyak visszalépés
Iskolánk a szakiskolai kerettantervnek megfelelően az alábbi tantárgyakat tanítja kötelező óraszámban Magyar nyelv- és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika Ének – Zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Természetismeret – egészségtan Pályaorientáció Informatika Iskolánk a szakközépiskolai kerettantervnek megfelelően az alábbi tantárgyakat tanítja kötelező óraszámban Magyar nyelv és Irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Társadalomismeret és etika Idegen nyelv Matematika Ének – Zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk Biológia Kémia Informatika visszalépés

50 Elektronika Az elektronikai iparágnak szüksége van szakmailag és informatikailag egyaránt jól képzett szakemberekre. A széles szakmai alapozás sokirányú specializációt és rugalmas szakmaváltást tesz lehetővé, a számítástechnika tanulása és sokrétű alkalmazása, valamint a vállalkozási ismeretek tanítása jól hasznosítható képzést biztosít. Iskolánk tanműhelye egyre komolyabb, a kölcsönös érdekeket figyelembe vevő partnerévé válik a környező ipari üzemeknek. Iskolánkban jelenleg folyó elektronikai képzések az elektronikai műszerész, számítástechnikai műszerész valamint a villanyszerelő. vissza

51 Gépészet A hagyományos gépészeti és technológiai ismeretek elsajátítása mellett fontos a legkorszerűbb technikák-technológiák elsajátítása. Képzési programjainkban súlyponti helyet foglal el az alkalmazott számítástechnika, az automatika, az elektronika, a vállalkozási ismeretek, az idegen nyelvek oktatása. Képző központja lettünk a CADKEY CORPORATION-nak, régi, hasznos együttműködést ápolunk a Csepeli Erőmű Szak- és Átképző Kft-vel. Vannak munkáltatók, akik rendszeresen visszajárnak, és oktatóinkkal egyeztetve keresik tanulóink között leendő utánpótlásukat vállalkozásuk számára. Iskolánkban jelenleg folyó képzések a géplakatos, a gépipari számítástechnikai technikus valamint a CAD-CAM tervező informatikus. vissza

52 Informatika Az informatika közismert jellemzője, hogy meglehetősen szerteágazó és rendkívül gyorsan változó ismereteket követel meg a szakemberektől. Ennek megfelelően iskolánk különböző irányú és mélységű számítástechnikai tudás elsajátítását teszi lehetővé. A gyakorlati képzés az intézmény tíz számítástechnika termében folyik, melyek mindegyike internet kapcsolattal rendelkezik. Lehetőséget biztosítunk tanulóinknak az Európai Számítógép-használói Jogosítvány, vagyis az ECDL bizonyítvány megszerzésére, illetve a vizsgákra való felkészülésre, valamint érettségi után emeltszintű számítástechnikai szakmák szerzésére. Iskolánkban jelenleg folyó képzések a számítástechnikai programozó, a gazdasági informatikus, valamint a multimédiafejlesztő. vissza

53 Közgazdaság Iskolánk közgazdasági szakmacsoportjában tanulva, az érettségi után egy év alatt pénzügyi-számviteli szakképesítést lehet szerezni. Más szakmacsoportból a képzés nem választható, mert a évfolyamon beszámított alapozó tárgyakat tanulnak az ide jelentkezők vissza

54 Elérhetőség Iskola elérhetősége: Az iskola címe:
1211. Budapest, Posztógyár utca 10. Telefon:   Fax:   Kollégium elérhetősége: Telefon:   Fax: Elérhetőség Az iskola a csepeli HÉV végállomástól és a távolsági buszok megállójától, perces, kellemes reggeli, frissítő sétával megközelíthető visszalépés

55 Kollégium Kollégiumunk Budapest peremkerületén nyugodt, csendes környezetben biztosítja a tanulók számára a tanulás, pihenés, szabadidős tevékenységek tárgyi, személyi feltételrendszerét. Diákok érdekeik képviseletére diákönkormányzatot működtetnek. A diákönkormányzat évente különféle programok szervezésével, - gólyaavatás, nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések, kollégiumi napok, elődadások szervezése, műsoros estek, színházlátogatások - teszi színessé a diákok életét. Lehetőséget teremt a kulturált, tartalmas szabadidő eltöltésére. visszalépés

56 Gólyatábor Az iskolaváltás nagyon nagy változás egy tizennégy éves gyermek életében. Egy teljesen új közösség tagja lesz, harmincegynéhány vele egykorú ugyan, de többségében ismeretlen vele egy cipőben járó diákkal fog beülni a padba, egy új iskolában. Új tanárok és tanárnők, új szabályok és szokások, nehezebb tantárgyak, magasabb követelmények. A kezdeti nehézségek sikeresebb legyőzésének az egyik lehetőségét jelentheti a gólyatábor. Megismeri osztályfőnökét, aki négy éven keresztül kíséri figyelemmel munkáját, fejlődését, segíti gondjainak megoldásában. Sok-sok előzetes információhoz juthat az iskolával, a házirenddel, a leendő tanáraival és tantárgyaival kapcsolatban. Persze olyan apróságokban is előnyt jelenthet, hogy az iskolai évnyitón sem fog eltévedni, megtalálja az osztályát, osztályfőnökét.

57 Gólyatábor Nemkülönben az osztályfőnök számára is sok előnye lehet ennek a rendezvénynek. Megismeri osztályának tanulóit. Nemcsak a nevüket tanulja meg hamarabb - bár ez sem hátrány -, de sokkal több mindent megtudhat róluk ebben a három napban, mint a tanítási időszakban, bent az iskolában. Nemcsak azért, mert itt lényegesen több idő áll rendelkezésre, hanem azért is, mert itt a gyerekek sokkal nyitottabbak. Itt nem olyan szigorúak a szabályok, közvetlenebb lehet a hangvétel, mint az iskolaidőben. Az egy évfolyamon tanító kollégák is jobban megismerhetik egymást. Meg tudják beszélni az esetlegesen felmerülő problémákat, kérdéseket, hiszen miután mindannyian elsős osztályfőnökök, így a gondok is hasonlóak lesznek.

58 Gólyatábor 1996. nyarán rendeztünk első ízben gólyatábort iskolánk elsősei számára. A résztvevő tanárok és diákok visszajelzései alapján úgy éreztük, jól sikerült esemény volt. Azóta ez már hagyománnyá vált. A 2001-es tanévben a tanulóknak több mint 90 %-a jött el.

59 Tanárok   Kollár József igazgató Tóth Gábor igazgatóhelyettes
Szarvas László igazgatóhelyettes Csillagné T. Anna gazdasági igazgatóhelyettes Gebei Tiborné kollégiumi igazgatóhelyettes

60 Tanárok   Tanárok: Ale Zsuzsanna Baginé Kovács Katalin
Bak Ferenc Józsefné Baló Zoltán Bariné Besenyoi Gabriella Bencze Sára Bendó Tímea Boros István Bódis Barbara Böröczki Róbert Burián Ferenc Buzogányné Vermes Katalin Bükki Csaba Csekeyné Koós Gabriella Czibor Ildikó Csuti Emese Dulácska László Dr. Molnár Valéria Erdei Alex Fehér Ferenc Ferenczi Károly Fülöpné Várkonyi Ágnes Herczeg Mária Handel Géza

61 Tanárok   Horváth Emőke Horváth Márta Hrabovszky Béláné Igaz László
Kártyásné Keller Piroska Keppel Gyula Keszeics Marianna Kékesi Ferenc Kiss Gyula Zsolt Kiss Mazák Csilla Kortsmáros Zoltán Kovács László Kozma Rita Krasznahorkai László Laub Gábor László Virág Ledniczky Zsuzsanna Leskó János Lóth Istvánné Luty Johanna Nagy László Nagy Zsolt Nagy Zsuzsanna Németh Tamás

62 Tanárok   Németh Zsolt Szegediné Rózsahegyi Mária Paragi Ferenc
Pomázi Brigitta Rácz Olga Rózsa Mariann Schlett Zoltán Sike Szilvia Simkó Melinda Soltész Márk Mihály Surján Paula Szabó István (szám.tech.) Szabó István Szegediné Rózsahegyi Mária Szemán Krisztina Szováti Annamária Szoke Szilvia Tóth Gabriella Varga László Várkonyi Csaba Vonyigás István

63 Tanárok   Gulyás József Ésik István Kézér Imre Kovács László
Gyakorlati oktatásvezető: Szakoktatók Gulyás József Ésik István Kézér Imre Kovács László Márkus László Tájmel József Nyugdíjasok: Fazekas Rudolf Ficzere Istvánné Radnai Béla Rajcsányi István Üveges Imre Rendszergazda: Rózsa Jeromos Oktatástechnikus: Kollár Péter

64 Tanárok   Kollégiumi nevelők: Bacskai Ferenc Zsolt Besze Erzsébet
Bencze Marianna Csomós Miklós Erdei Sándor Frindik Emese Fórika Tibor Gregor Anita Kasza Béla Kovács György Leel-Ossy Sándor Levák István Magos Tibor Ménesi Anikó Mester Mihály Miklós Imre Ménesi Ildikó Nagy Gréta Ormos Gergely Pogonyi Attila Pomothy György Simon Eszter Szekér Csaba Székely Mária-Magdolna

65 Tanárok   Takács Gábor Gyula Tóth Józsefné Várady Jenő Zelei László
Mike Roland Hufnágel Erika Kollégiumi rendszergazda: Rozgonyi Krisztián

66 Sport és szabadidő Már szinte hagyomány, hogy iskolánkban évente megrendezésre kerül az osztályok közötti teremfoci-bajnokság. Ilyenkor megbolydul az egész suli! Majdnem 200 gyerek, több mint 150 meccset játszott 24 óra alatt. Eközben 244 gól esett. Azt hiszem ez nem rossz teljesítmény a csapatoktól. Ezek a számok maradnak meg. De ez a focibajnokság sokkal több volt ennél. Igazából arról szólt, hogy a foci még ma is népszerű a fiatalok között. A évfolyam szerepelt az "A" csoportban, a pedig a "B"-ben mérte össze tudását.

67 Sport és szabadidő Szabadidő hasznos eltöltését, illetve a sportoltás iránti igény kielégítését szolgálja, az intézményben rendelkezésére álló sportpálya, tornaterem és kondicionáló terem. A tárgyi feltételek lehetőséget biztosítanak a különböző sportágak gyakorlására, űzésére. A kollégiumban rendszeresen megrendezett kollégiumi bajnokságok, tanár-diák sportmérkőzések, sportdélutánok segítik a diákok mozgás iránti igényének kialakítását. Egészséges életmódra nevelést, esztétikai nevelést, környezeti nevelést szolgálják a szervezett túrák, kirándulások.

68 Sport és szabadidő Jól működő szakkörökben - kézműves szakkör, filmklub, főzőcske szakkör, honismereti szakkör, lovas szakkör, szabás-varrás szakkör - a tanulók fejleszthetik ismereteiket, képességeiket, készségeiket. Kollégiumunk nagy hangsúlyt fektet a diákok művelődésére, önművelésére. Ennek keretében szervezett színházlátogatások, filmvetítések, múzeumlátogatások, városnéző túrák, és közéleti eseményeken, rendezvényeken való rész vételek teszik színessé kulturális életünket. Célunk olyan intézményi légkör kialakítása, amelyben valamennyi vidéki, fővárosi és határon túli diákunk "második otthonaként" értékeli és szereti a kollégiumunkat. Szeretnénk elérni, hogy diákjaink megtanulják a közösségben élés szabályait. Legyenek képesek saját értékeik felismerésére, önképzésre, továbbtanulásra, és megfeleljenek a modern élet, a gazdaság kihívásainak.

69 Etwinning Twinning = ikrek Testvériskolák Európában
Iskolánk 2005 január óta vesz részt ebben a programban. Mára kialakult kapcsolat: Portugál, Lengyel, Lett, Litván, Német, Osztrák, Izlandi, Svéd, Norvég, Szlovák iskolákkal Témánk : Az iskolai élet . Szeretnénk megismerni egymást és egymás iskoláit. Bárkinek, bármikor lehet csatlakozni ! Nézd meg a honlapunkat : Válasz magadnak partnert és írj -t. Segítenek: Nagy László, Dr. Molnár Valéria tanárok és a nyelvtanáraid. vissza

70 Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja
COMENIUS: az óvodától a középiskoláig A Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást. Iskolánk a 2006/2007 – es tanévben kezdi a programot Német, Lengyel és Finn iskolával közösen. Témánk: A kihívás: Európai Unió - ahogy az ifjúság a jövőjét látja Nézd meg öt nyelvű munka honlapunkat: ahol Követheted munkánkat. Ha érdekel és szeretnél bekapcsolódni keresd meg Nagy László vagy Dr. Molnár Valéria tanárokat. vissza

71 FINNORSZÁGBAN - SZAKKÉPZÉSBEN
2005-ben Iskolánk eredményesen pályázott az Európai Unió által támogatott nemzetközi szakmai csereprogramra. Ennek keretében 8 tanuló egy kísérővel és 4 pedagógus utazhatott idén februárban Finnországba. Már ez év őszén megkezdődött a 14.D osztályból a résztvevők kiválasztása, novemberre összeállt a csapat. Megkezdődött az angol nyelvi felkészítés, melynek fókuszában a szakmai nyelv és mindennapi kommunikáció állt. A résztvevő pedagógusok sem „úszták meg” – nekik is hasonló módon kellett fejleszteni nyelvtudásukat.

72 FINNORSZÁGBAN - SZAKKÉPZÉSBEN
A kiutazó tanulók túlnyomó része még külföldön sem járt, repülőgépen sem utazott soha. Az emiatt fellépő stresszhelyzet feloldására, megelőzésére illetve a kapcsolatteremtő készség fejlesztése céljából a felkészítést három napos tréning zárta. 2006 egy napos februári délelőttjén indultunk Ferihegyről, hosszú repülőút és stockholmi átszállás után érkeztünk a 2300 km-re lévő Oulu városába. Vendéglátóink itt már vártak bennünket /éjjel kettőkor/, elvittek bennünket úti célunkra, a Botteni -öböl partján fekvő Raahéba. Itt azonnal megismerhettük milyen is a skandináv tél: érkezésünkkor -28C volt mérhető, ami a későbbiekben néha -24C-ra „enyhült”. Másnap a fogadó iskolát ismertük meg, ahol három héten át diákjaink együtt tanultak a finn tanulókkal.

73 FINNORSZÁGBAN - SZAKKÉPZÉSBEN
Az előzetesen közösen megtervezett és összeállított munkafeladat kivitelezésén kívül diákjaink elméleti órákon is részt vettek. A nyomtatott áramkörök gyártására ők a miénktől teljesen eltérő eljárást használnak. A nálunk még újdonságnak számító szoftverek használatában is rutinra tehettünk szert. A tervezett feladat elkészítésén kívül még egy másik – vevő - áramkört is elkészíthettünk. Megismertük az ottani módszereket, eszközöket, tankönyveket, s ami a legfontosabb: megismerhettük a finn embereket. A szabadidő eltöltése egész kinti tartózkodásunk alatt igen változatos volt. Ingyen használhattuk a városi uszodát, kirándulásokat tettünk a környéken, horgásztunk a befagyott tengeren. Szaunázni szinte „kötelező” volt majd minden nap.

74 FINNORSZÁGBAN - SZAKKÉPZÉSBEN
Érkezésünk másnapján, illetve utolsó előtti napon este tiszteletünkre vacsorát adtak - persze szintén a szaunában, ami nem csak magát a forró szauna-helyiséget, hanem jól felszerelt konyhával, étkezővel komfortosan ellátott nagy fagerenda – épületet is jelent. Hétvégeken egészen különleges programokon vehettünk részt: snowmobile túra, kirándulás a Télapóhoz Rovaniemibe, stb. A három hét sajnos hamar eltelt, egy ködös márciusi hajnalon hazaindultunk. Néhány óra elteltével mindannyian épen, egészségesen rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagabban érkeztünk haza. Handel Géza

75 LEONARDO DA VINCI PROGRAM
Modern vezeték nélküli vezérlési technikák gyakorlati elsajátítása projekt tapasztalatai Finnország-Magyarország Iskolánk már a korábbi években is keresett cserepartnert, hogy tanárainkat külföldi tapasztalatokkal vértezzük fel. Erre a tavalyi évben nyílt olyan lehetőség a Leonardo Da Vinci program keretén belül, amelyben kölcsönös kapcsolatot tudtunk kiépíteni. Partner intézményünk a Finnország északi részén, a Lappföld közelében elhelyezkedő iskolaközpont lett. Szerencsénk volt, mert egy nagyszerű partnerre akadtunk. Ők szintén érdekeltek abban, hogy tanáraik az EU más országaiban is tapasztalatot szerezzenek. A kapcsolatfelvétel után elsősorban -en keresztül rendszeres levélváltás után ismerkedtünk egymással.

76 LEONARDO DA VINCI PROGRAM
Kölcsönösen szimpatikusak lettünk, mivel azonos céljaink vannak, megismertetni tanárainkat más országok munkakultúrájával, nevezetességeivel, szokásaival. Meg kell ismernünk más országok oktatási rendszerét, hogy tovább tudjunk fejlődni. Tanáraink, kitekintve, alkalmazni tudják angol nyelvtudásukat, fejlődjenek a másfajta gyakorlati képzésben. Ezeknek a kívánságoknak a csereprogram teljesen megfelelt. A finn tanárok is voltak már nálunk, s mi is tudtunk számukra újat és érdekeset mutatni. Partnerünkkel közösen úgy értékeltük, hogy rendkívül hasznos és előremutató volt mindkettőnk számára az egymás országaiban végzett csereprogram, s folytatni fogjuk tovább kapcsolatunkat.

77 LEONARDO DA VINCI PROGRAM
Napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata az informatika és a hírközlés, s az egyik legfontosabb jellemzője a hihetetlen mennyiségű információ áramlása. Iskolánk tanárai a Raahe-i iskolában rengeteg új, hasznos - itthon is hasznosítható tapasztalatot szereztek. A finnországi oktatási rendszer a mienkénél jóval liberálisabb. Persze a tanulók kisiskolás koruktól kezdve az "én bízom benned, te is bízhatsz bennem" légkörben nőnek fel, így egészen más a hozzáállásuk, mint a mi diákjainknak. Jóval kevesebb lexikális tudást várnak el tőlük, sokkal fontosabb a probléma - megoldó képesség fejlesztése. A tanórán jóval nagyobb a szabadságuk, a tanár nem követeli meg a folyamatos figyelmet, a lényeg, hogy az órát ne zavarja, aki éppen mással foglalkozik.

78 LEONARDO DA VINCI PROGRAM
Erről persze megoszlanak kollégáink nézetei, de úgy tűnik, az eredmények a finn szisztémát támasztják alá. A vizsgáztatás is jóval kisebb egységekben kéri számon a tananyagot, mint a magyar. Moduláris rendszert alkalmaznak. Nagyon sok szakmai órát látogattunk meg, mind elméletit, mind gyakorlatit. Igazából a kettő között odakint kevés a különbség, jóval inkább érvényesül az elmélet és gyakorlat egysége, mint nálunk. A finn tanárok helyzete jóval könnyebb, mint a hazaiaké, "osztály" egyáltalán nem létezik, csak csoport, ennek létszáma ritkán éri el a 20 főt /inkább 10-15/. A tankönyvek részben angol nyelvűek, így a szakmai nyelv folyamatosan "beleívódik" a diákokba, az idegen nyelv nem csak heti néhány órás tantárgy, hanem a szakma része is. Ez természetesen meglátszik a finn diákok nyelvtudásában is, elsődleges a verbalitás, a megértés - megértetés.

79 LEONARDO DA VINCI PROGRAM
Tanáraink megismertek és megtanultak használni néhány új szoftvert is, amelyet nálunk még nem alkalmaznak. Újfajta áramkör-gyártási technológiát ismertek meg, a maratásos eljárás veszélyessége miatt a raahei iskolában mechanikus maratást alkalmaznak. Az ehhez szükséges CNC marógéppel kellett valamennyi tanulónknak saját áramkörét maratni. Ilyen módon igen jó minőségű és esztétikus panelek készültek, melyek készítési módját saját iskolánkban is szeretnénk bevezetni.

80 LEONARDO DA VINCI PROGRAM
Nagy örömünkre szolgált, hogy tanáraink részt vehettek ebben a programban. Ilyen időtartamra és ilyen környezetbe saját erőből nem jutottak volna el. A Lappföld Finnországnak is érdekes és különleges területe. A természet szeretete, a környezetvédelem igen nagy szerepet kapott kint tartózkodásuk alatt. Jelentős haszna volt a csereprogramnak, hogy tanáraink angol nyelvi kommunikációs készsége óriásit fejlődött. A csereprogram Europass bizonyítvánnyal lett elismerve.

81 Készítették Zaletnyik Adrienn Fehér Roland Baráth Barbara


Letölteni ppt ""

Hasonló előadás


Google Hirdetések