Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Budapesti Népoktatási Kör alapelvei, működése, rendszere, képzései.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Budapesti Népoktatási Kör alapelvei, működése, rendszere, képzései."— Előadás másolata:

1 A Budapesti Népoktatási Kör alapelvei, működése, rendszere, képzései

2 1.§ „Pesti Népoktatási Kör” - felnőttek oktatása 2.§ a. Nem, vallás, nemzetiség b. Tagság (alapítók, rendes tagok, pártolók + tiszteletbeli tagok) 4.§ Felolvasások, rendszeres tanfolyamok 5.§ Tárgyak 6.§ Díjmentesség, ellátás Fontosabb alapszabályok

3 Fontosabb alapszabályok (2) 7.§ a.Alkalmas férfiak keresése b.Tantermekről való gondoskodás c.Előre megegyezés d.Felügyelés e.Munkák bírálása, pályázatok hirdetése, terjesztés f.Jutalmak osztása (dicséretek, oklevelek, díjak, érmek, ajándékok) 8.§ Költségfedezés

4 Fontosabb alapszabályok (3) 10. § Évente tisztségválasztási közgyűlés  (elnök, alelnök, 1. és 2. jegyző, pénztárnok + 100 tagú központi bizottmány) 13. § Évente kétszer rendes közgyűlés tanév elején és végén (központi bizottmány működése) 15. § Mindig nyilvános közgyűlések  az általános szótöbbség határoz 16. § A kör feloszlásáról (tagok 2/3-a megjelenik, ¾-e nyilatkozik)

5 A felnőttek elemi oktatása • Békey Imre elnöklete (előzetes tapasztalat nélkül)  két fő tanítási kör – Az legelemibb tudás ismerete alapján – Nemek különválasztása – 1. kör: 3 alkalom hetente hétköznapokon este 7-9 – 2. kör: csak ünnep-és vasárnapokon du. 3-5 • Átjárhatóság • Elemi ismeretek tanítása  elemi iskolai oktatók  1 Ft/óra • Felnőtt nők tanítása  tanítónők

6 • 1. évben: tanítás: január/február – július • A fővárosi tanítókon kívül számos más segítő, felolvasó, előadó díjmentesen! (pl. Röser Miklós, Göndöcs Lajos, Aul Sándorné, Hajnal Adolf, …)  elismerés jegyzőkönyvileg, dicsérő oklevél • Oktatás felügyelete  igazgató-tanítók • Engedély a vallási és közoktatási minisztertől: államérvényes bizonyítvány kiadása  záróvizsga

7 • Iskolaév végén – a választmány kiküldött tagjainak iskolalátogatási körútja (oktatás eredményességének felmérése; buzdító hatás)  siker! • 1872 – külön olvasókönyv tervezete (Irányi, Zichy, Lederer, Péterfy)  használatba is lép • 1890 – a haladó felnőttek számára tan-és olvasókönyv • Kezdők számára is kellene  (Péterfy, Vajdafy)  „akadályozva voltak”, később: pótolhatóság  nem készült el

8 • Max 60 tanuló egy osztályban • Felvétel időkorláttal  később jelentkezők új osztályba kerültek

9 Tanterv és órarend 1.1874 – Bója Gergely  részletes tanterv és órarend készítése (Bója, Göndöcs, Lederer, Gyulay, …) 2.Olvasás, írás, számolás, hazai mértékismeretek, természettudományok, történelem, földrajz, fogalmazás, közgazdaság elemei, a polgári jogok és kötelességek ismertetése, rajz 3.Helyi igény szerint el lehet térni a tantárgyak súlyozottságában 4.Heti 6 óra (3 x 2) 6 hónapon át  3 órarend:

10 1. A kezdők és a haladók együttes oktatására NapokCsoport19:00-19:4519:45-20:3020:30- 21:00 I. napKezdőkFigyelésOlvasás, írásSzámolás HaladókOlvasás az olvasókönyv I. szakaszából Fogalmazás II. napKezdőkFigyelésOlvasás, írásSzámolás HaladókOlvasás a II. szakaszból Fogalmazás III. napKezdőkFigyelésOlvasás, írásSzámolás HaladókOlvasás a III. szakaszból Fogalmazás

11 • IV., V., VI. szakasz  haladóknál kikérdezés, kezdőknél egy-egy felel • Írás, olvasás, fogalmazás: – Eleinte: az olvasottak lemásolása, később tollbamondás – Ezután eleinte: számlák, szállítólevelek, nyugták írása könyvből (1 tanuló a táblánál), később maguktól – Házi feladat adása: néhány olvasmány elolvasása, kijegyzetelése • Számtan: – Mértékek ismerete – Alapműveletek tanítása alkalmazott példákon keresztül – Házi feladat adása: példák gyakorlása

12 2. Kezdő felnőttek külön oktatására Napok19:00-20:0020:00-20:3020:30-21:00 I. napOlvasás, írásIsmétlés, előadás a természetrajz köréből Számolás II. napOlvasás, írásIsmétlés, előadás a történelem és földrajz köréből Számolás III. napOlvasás, írásIsmétlés, előadás a természettan köréből Számolás

13 • Természetrajz: – Az országok főterményeinek, művelésüknek, használatuknak, hasznuknak ismerete • Földrajz – A föld, a nap, a hold, a csillagok alapvető ismerete, az égtájak, hazai és külföldi városok nevezetesebb helyeinek, városainak áttekintése; térképhasználat • Történelem – A földrajz tárgyához kapcsolódik, rendszeres, önálló tanítása kizárva • Természettan – Természeti jelenségek magyarázata, kísérletezés, babonák káros hatásainak elmagyarázása

14 3. Haladó felnőttek külön oktatására Napok19:00-20:0020:00-20:3020:30-21:00 I. napOlvasás a haladók könyve I. szakaszából FogalmazásSzámolás II. napII. szakaszból FogalmazásSzámolás II. napIII. szakaszból FogalmazásSzámolás

15 • Fogalmazás – Másolás, majd tollbamondás, majd emlékezetből – Nyelvtan tanítása csak helyesírás szintjén, gyakorlat közben – Tanítói felolvasás  „értelem szerinti olvasás” – Írásfüzetek kicserélése  kül. kézírások olvasása • Számtan – Római számjegyek, tízes számrendszer, törtek – Mértékrendszer – Kamatszámítás • Olvasás – Olvasókönyv + más művek a tanító ajánlásával • Külön előadás tartása pl. embertanból, egészségtanból, nemzetgazdaságtanból

16 Részletes tanmenet

17

18

19

20

21 • Csoportos tanulás a hatékonyabb • Október/november – április vége/május/június • Dr. Reich Ádám  dr. Kresz Géza „Balesetekben való rögtöni segítségnyújtásról” c. könyve • A mentő-egyesület külön előadása • Ünnepélyek, hangversenyek rendezése a hallgatóknak, színházi ingyen-jegyek biztosítása

22 Adatok, megoszlások, arányok

23 • 46 év alatt: 50000 felnőtt tanult meg írni, olvasni, számolni • 1915/16 – a rokkantképzés megindulása (több mint 2000 rokkant és lábadozó katona tanult) • Az egyesület tanulóinak száma: IskolaévekTanulószám 1870/711870 1880/81787 1890/91659 1900/01484 1909/10451 1910/11375 1911/122098 1912/138818 (A szabadelőadások hallgatóit is beleszámítva)

24 • Hallgatók adatai: – Főként helybeliek – Főként magyar anyanyelvűek – <20; 20-30 – Főként munkanélküliek (állami segélyezés)

25

26 Egyéb tanfolyamok, képzések

27 • Magyar nyelvi tanfolyamok – 1877 – Irányi Dániel – idegen ajkúak számára – Heti 2 x 2 óra – Tanulók: katonák, vasúti és gyári dolgozók, gépészek, iparossegédek • Üzleti tanfolyamok – 1890 – dr. Verédy Károly – A nők között népszerű – Felvétel  15 évnél idősebb, és már elvégezte a VI. elemi, vagy a II. polgári osztályt

28 • Vasárnapi tanfolyamok – Munkások vasárnapi szabadidejének hasznos eltöltése végett (újbóli kiterjesztés) – Vasárnap délután 2-4-ig – Tudás, ismeretek kiszélesítése (feltétel: írni-, olvasni- tudás) – Nem volt hosszú életű (szabadidő…)ű • A honvédség oktatása – 1872 (Zichy Antal kérvénye)  honvédelmi miniszter utasítása – Szigorú parancsnoki ellenőrzés – Olvasás, írás, számolás

29 • Raboktatás – Cél: erkölcsi nevelés és elhelyezkedési lehetőségek – Alkalmatlan helyiségek  Irányi intézkedése – 1872 – az Állami Fegyházban is – Eleinte: naponta  heti 3-szor  1881 – dologház megszűnése  1882 – Rabsegélyező Egyesület • Népkönyvtárak – 1871 – Maár Péter indítványa: – Közhasznú könyvek, alsó-és középréteg, könyvtár – Városi könyvtár  anyagi gondok miatt nem jött létre – 1895 – Gyulay Béla indítványa: a Kör maga bocsássa a tanulók rendelkezésére a könyveket

30 • Művelődési csarnokok – 1873 – Lederer Ábrahám felvetése – a fizikai munkát végzők is részesüljenek szellemi oktatásban (munka + műveltség)  szükséges: felolvasási csarnokok építése – Alapismereteken túli képzés – Kritériumok: hallgatóság, előadók-felolvasók, helyiség – 1895 – A Magyar Iskolaegyesület  népkaszinók a népkonyhák helyiségeiben  felolvasások, előadások otthona

31 • Háztartási tanfolyamok – 1895 – Gyulay Béla – fiatal lányokat a háztartás vezetésére oktatni (sok munka miatt nem tanulják meg) – Megvalósulás: nők számára tartott tanfolyamok vasárnap délutánonként

32 Köszönjük a figyelmet!

33 Felhasznált irodalom Áfra Nagy János: Az írástudatlanok Budapesten, Statisztikai Közlemények, 63. kötet, 1. szám A "Pesti Népoktatási Kör" alapszabályai, Pest, 1871 Bajusz Klára – Filó Csilla – Németh Balázs: A magyar felnőttoktatás története a XX. század közepéig, Pécs, TTK FEEFI, 2004, 97-106. p. Gyulay Béla: A felnőttek oktatása és a Budapesti Népoktatási kör története (reprint) Budapest, 1891

34 Felhasznált irodalom Novák József: A magyar népművelés története I. 1772-1919, Budapest, ELTE BTK, 1986, 79-90. p. Pesti Népoktatási Kör: Kivonatos jelentés az Országos Népoktatási Kör negyvenhat esztendős tevékenységéről 1870-1916, Budapest, Róvó, 1916 Tar Károly: A magyar népművelés története, Budapest, KLTE Bölcsészettudományi Kar, 1978


Letölteni ppt "A Budapesti Népoktatási Kör alapelvei, működése, rendszere, képzései."

Hasonló előadás


Google Hirdetések