Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. Tel: (42) 599–415 Fax: (42) 444–113 e-mail:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. Tel: (42) 599–415 Fax: (42) 444–113 e-mail:"— Előadás másolata:

1 Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. Tel: (42) 599–415 Fax: (42) 444–113

2 Iskolánk típusa A gyakorlóiskolánk szerepe, funkciója kettős: részben általános és középiskola, részben, illetve egyidejűleg, a gyakorlati képzés színtereként gyakorló intézmény, „műhely” is. A jelenlegi oktatási struktúrában olyan 12 évfolyamos iskola, ahol alap- és középfokú oktató-nevelő munka folyik.

3 Hitvallás a minőségről
(Ars poeticánk) „Annak, ki nemzetét igazán szereti, műveltség dolgában alkudozni, annak egy alacsonyabb fokával megelégedni nem szabad.” Eötvös József Eötvös József 1868-ban rendelte el, hogy a felállítandó tanítóképzők mellett a tanítójelöltek gyakorlati felkészítését szolgáló „mintaiskolák is szerveztessenek”. Olyan intézménytípus kialakítása és fejlesztésének gondolata fogalmazódott meg, ahol a leendő tanítókat, tanárokat készítik majd fel az oktatás-nevelés mindennapjaira, olyan minták nyújtásával, melyek a legnehezebb körülmények közé kerülő pedagógusnak is kapaszkodót jelenthetnek. A mintaiskolával – gyakorlóiskolával – szemben ezért követelmény, hogy minden téren a legjobbnak kell lennie. A tanárok, a körülmények, a felszerelés tekintetében.

4 Hitvallás a minőségről
(Ars poeticánk) Pedagógiai tevékenységünkben fontosnak tartjuk mindazoknak az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek a kialakítását tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. Ennek érdekében célunk az, hogy: minden tevékenységünket a gyerekek okos szeretete hassa át. meglássuk és továbbfejlesszük minden gyermekben személyiségének saját értékeit. a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások számára hasznosítani tudja. alakítsuk önbizalmát, a megmérettetés igényét és bátorságát, a versenyszellemet, amely azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési képességet. elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. lehetőleg minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat. a 8. osztály elvégzése után minden tanuló valamelyik középiskolában folytathassa tanulmányait, illetve érettségi után minél több diákunk bejusson valamelyik felsőoktatási intézménybe. olyan színvonalon biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi feltételeket, hogy a gyerek és a szülő egyaránt érezze: minden esély megvan az értelmi és érzelmi fejlődésre.

5 Hitvallás a minőségről
(Ars poeticánk) Céljaink elérése érdekében folyamatosan törekszünk arra, hogy: pedagógiai tevékenységünk középpontjában mindig a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatásának igénye és szándéka álljon, mindezt egy stabil – életkorát, végzettségét és innovatív szellemiségét tekintve is – aktív, alkotó pedagógus közösség végezze, s mindezt egy olyan intézmény falai között tudjuk megvalósítani, amely biztosítja a tárgyi feltételek folyamatos korszerűsítését és a környezet esztétikumát. Felelősek vagyunk azért, hogy vállalt céljaink megvalósítását hosszú távon tudjuk garantálni partnereink számára.

6 Iskolánk képzési profilja és szerkezete I
Iskolánk képzési profilja és szerkezete I. (Alapképzés + orientáció vagy tagozat) Általános iskola 1–4. osztály (6-10 éves korosztály) Anyanyelvi programok  hagyományos (1.A és C), illetve NYIK (1.B) Idegen-nyelvi programok  korai francia (1.A az első osztály első félévétől), illetve angol és német (1.B és C az első osztály második félévétől) Tagozatos vagy emelt szintű programok  ének-zene tagozat (1.B), illetve matematika orientáció (1.C) Választható – 4. osztálytól kötelező – idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz és orosz

7 Iskolánk képzési profilja és szerkezete II
Iskolánk képzési profilja és szerkezete II. (Alapképzés + orientáció vagy tagozat) Általános iskola 5–8. osztály és nyolcosztályos gimnázium (10–14 éves korosztály) Nyolcosztályos gimnáziumi program (5.A) Matematika–számítástechnika tagozatos program (5.B) Tagozatos művészeti – ének-zene és/vagy rajz és vizuális kommunikáció – program (5.D) Általános program (5.C) Választható idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz és orosz

8 Iskolánk képzési profilja és szerkezete III
Iskolánk képzési profilja és szerkezete III. (Alapképzés + orientáció vagy tagozat) Nyolc- és négyosztályos gimnázium (14–19 éves korosztály) Nyolcosztályos gimnáziumi program (9.A) Négyosztályos gimnáziumi program (9.B) „0.” évfolyam, emelt szintű idegen nyelvi és számítástechnikai programmal Magyar, történelem, matematika, informatika, biológia, kémia, környezetvédelem orientáció (9.B) Választható idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz és orosz

9 Iskola az iskolában I. (Alapfokú művészetoktatás)
zongora népi hangszerek néptánc média és grafika

10 Iskola az iskolában II. (Lovas-iskolai képzés)
1-4. o. – ismerkedés a lóval az iskolában (bemutatás, etetés, ápolás) 5. o. – lovardai lovas-oktatás a testnevelésórák keretében 9. o. – lovardai lovas-oktatás a testnevelésórák keretében fakultatív lovardai lovas-oktatás nyári lovas-iskolai tábor

11 Iskola az iskolában III. (Erdei iskola – Napkor)
4., 6. és 10 évfolyamokon a szorgalmi időszakban fakultatív erdei iskola a nyári szünidőben

12 Iskolánk mint szolgáltató iskolamodell I
Iskolánk mint szolgáltató iskolamodell I. (Közoktatási alaptevékenység + részvétel a felsőoktatásban) Általános iskolai oktatás és nevelés Emelt szintű programok (tagozatok és orientáció) Tehetséggondozás és felzárkóztató programok + integrált oktatás Napközis oktató-nevelő munka

13 Iskolánk mint szolgáltató iskolamodell II
Iskolánk mint szolgáltató iskolamodell II. (Közoktatási alaptevékenység + részvétel a felsőoktatásban) Középfokú iskolai oktatás és nevelés 8 és 4 osztályos gimnáziumi képzés Nyelvi előkészítő osztály („0” évfolyam) Emelt szintű programok (orientáció) Főiskolai hallgatók képzése Tanító- és tanárjelöltek gyakorlati képzése Nem tanító- és tanár szakosok gyakorlati képzése (szociálpedagógia) hospitálások

14 Iskolánk mint szolgáltató iskolamodell III
Iskolánk mint szolgáltató iskolamodell III. (Szakszolgálati tevékenység az intézményen belül) Iskolaorvosi ellátás + védőnői gondozás Logopédiai és iskolapszichológusi ellátás Szabadidő-szervezés Rekreáció (lovas-iskola) és gyógytestnevelés (vendégtanulói státusz) Ifjúságvédelem és prevenciós tevékenység

15 Iskolánk nemzetközi kapcsolatai
Finnország (Kajaani és Ristijärvi) Franciaország (Alençon és Toulouse) Románia (Szatmárnémeti) Ukrajna (Ungvár) Németország, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország és Spanyolország (Comenius 1 program)

16 Sport- kulturális és szabadidős tevékenység az iskolánkban
Verseny- és szabadidős sportcsoportok működtetése (torna, atlétika, úszás-vízilabda, labdarúgás, kosárlabda) Természetjárás és turisztika a DE keretein belül (táborozás, gyalogos-, kerékpár és sítúrák) Önálló „kulcsos-ház” működtetése – évközi és nyári tematikus táborok szervezése (Boldogkőváralja) Hagyományőrző kulturális programok (Bereznai Gyula regionális matematikaverseny, „Erős várunk a nyelv” megyei anyanyelvi verseny, az ének-zene tagozatosok hangversenyei, a rajz tagozatosok kiállításai) A napközi otthon programjai

17 Iskolai szervezeti hagyományaink
A tanulóközösségek szervezeti hagyományai: A diákönkormányzatok szervezetei és programjai A Diák Egyesület szervezete és programjai Az iskolaújság és az iskolarádió tevékenysége A szülők közösségének szervezeti hagyományai: A szülői munkaközösségek és választmánya Az iskolaszék szervezete Az „Íme a gyermek” alapítvány A nevelőtestület szervezeti hagyományai: A nevelőtestület és adminisztratív- és technikai dolgozók közössége A szakmai munkaközösségek Az iskolatanács és az iskolavezetés testülete

18 Ilyen környezetben élünk
Előtér Aula

19 Ilyen környezetben élünk
Számítástechnika-terem Idegen nyelvi terem Könyvtár Könyvtár

20 Ilyen környezetben élünk
Alsó tagozat

21 Ilyen környezetben élünk
Szaktantermek

22 Ilyen környezetben élünk
Szaktantermek

23 Ilyen környezetben élünk
Háztartástan terem Nyelvi labor Diákcentrum Táncterem

24 Ilyen környezetben élünk
Tornacsarnok

25 Ilyen környezetben élünk
Főépület felújított vizesblokk

26 Ilyen környezetben élünk
Udvar

27 Tanulmányi eredmények 1996/97
Alsó tagozat (296 fő) 4,60 Felső tagozat (257 fő) 4,03 Gimnáziumi képzés (100 fő) 4,43 ÖSSZESEN: 653 fő 4,35

28 Tanulmányi eredmények 1996/97
Iskolafok Tanulmányi Eredmény Kitűnők Nevelőtestületi dícséret Alsó tagozat 4,6 93 59 Felső tagozat 4,03 28 Gimnázium 4,43 14 8 Összesen 4,35 166 95

29 Tanulmányi eredmények 1997/98
Alsó tagozat (300 fő) 4,50 Felső tagozat (264 fő) 4,05 Gimnáziumi képzés (122 fő) 4,38 ÖSSZESEN: 686 fő 4,33

30 Tanulmányi eredmények 1997/98
Iskolafok Tanulmányi Eredmény Kitűnők Nevelőtestületi dícséret Alsó tagozat 4,56 77 61 Felső tagozat 4,05 66 49 Gimnázium 4,38 19 10 Összesen 4,33 162 120

31 Tanulmányi eredmények 1998/99
Alsó tagozat (316 fő) 4,58 Felső tagozat (255 fő) 4,23 Gimnáziumi képzés (146 fő-8 osztályos) 4,37 Gimnáziumi képzés (18 fő-4 osztályos) 4,26 ÖSSZESEN: 686 fő 4,36

32 Tanulmányi eredmények 1998/99
Iskolafok Tanulmányi Eredmény Kitűnők Nevelőtestületi dícséret Alsó tagozat 4,58 94 38 Felső tagozat 4,23 74 48 Gimnázium 8. osztályos 4,37 13 10 Gimnázium 4. osztályos 4,26 Összesen 4,36 181 96

33 Tanulmányi eredmények 1999/2000
Alsó tagozat (330 fő) 4,56 Felső tagozat (247 fő) 4,1 Gimnáziumi képzés (163 fő-8 osztályos) 4,3 Gimnáziumi képzés (42 fő-4 osztályos) 3,97 ÖSSZESEN: 782 fő 4,2

34 Tanulmányi eredmények 1999/2000
Iskolafok Tanulmányi Eredmény Kitűnők Nevelőtestületi dícséret Alsó tagozat 4,56 82 48 Felső tagozat 4,1 65 Gimnázium 8. osztályos 4,3 19 13 Gimnázium 4. osztályos 3,97 1 Összesen 4,23 167 110

35 Tanulmányi eredmények 2000/2001
Alsó tagozat (313 fő) 4,63 Felső tagozat (274 fő) 4,2 Gimnáziumi képzés (178 fő-8 osztályos) 4,3 Gimnáziumi képzés (73 fő-4 osztályos) 3,8 ÖSSZESEN: 782 fő

36 Tanulmányi eredmények 2000/2001
Iskolafok Tanulmányi Eredmény Kitűnők Nevelőtestületi dícséret Alsó tagozat 4,63 112 47 Felső tagozat 4,2 62 36 Gimnázium 8. osztályos 4,3 34 17 Gimnázium 4. osztályos 3,8 5 6 Összesen 4,23 213 106

37 Tanulmányi eredmények 2001/2002
Alsó tagozat (333 fő) 4,4 Felső tagozat (273 fő) 4,2 Gimnáziumi képzés (178 fő-8 osztályos) 4,24 Gimnáziumi képzés (90 fő-4 osztályos) 3,9 ÖSSZESEN: 874 fő 4,1

38 Tanulmányi eredmények 2001/2002
Iskolafok Tanulmányi Eredmény Kitűnők Nevelőtestületi dícséret Alsó tagozat 4,4 107 68 Felső tagozat 4,2 56 85 Gimnázium 8. osztályos 4,24 19 21 Gimnázium 4. osztályos 3,9 1 Összesen 4,19 183 175

39 Tanulmányi eredmények 2002/2003
Alsó tagozat (341 fő) 4,5 Felső tagozat (256 fő) 4,16 Gimnáziumi képzés (209 fő-8 osztályos) 4,3 Gimnáziumi képzés (99 fő-4 osztályos) 3,89 ÖSSZESEN: 874 fő 4,22

40 Tanulmányi eredmények 2002/2003
Iskolafok Tanulmányi Eredmény Kitűnők Nevelőtestületi dicséret Alsó tagozat 4,5 133 88 Felső tagozat 4,16 39 19 Gimnázium 8. osztályos 4,3 29 27 Gimnázium 4. osztályos 3,89 2 5 Összesen 4,21 203 139

41 Tanulmányi eredmények 2003/2004
Alsó tagozat (332 fő) 4,51 Felső tagozat (278 fő) 4,1 Gimnáziumi képzés (232 fő-8 osztályos) 4,3 Gimnáziumi képzés (112 fő-4 osztályos) 4,02 ÖSSZESEN: 874 fő 4,2

42 Tanulmányi eredmények 2003/2004
Iskolafok Tanulmányi eredmény Kitűnők Nevelőtestületi dicséret Alsó tagozat 4,51 126 71 Felső tagozat 4,1 47 18 Gimnázium 8. osztályos 4,3 48 30 Gimnázium 4. osztályos 4,02 5 Összesen 4,2 226 124

43 Tanulmányi eredmények 2004/2005
Alsó tagozat (330 fő) 4,55 Felső tagozat (260 fő) 4,09 Gimnáziumi képzés (268 fő-8 osztályos) 4,46 Gimnáziumi képzés (110 fő-4 osztályos) 4,3 „0” évfolyam (28) 4,48 ÖSSZESEN: 996 fő 4,38

44 Tanulmányi eredmények 2004/2005
Iskolafok Tanulmányi eredmény Kitűnők Nevelőtestületi dicséret Alsó tagozat 4,55 138 76 Felső tagozat 4,1 42 21 Gimnázium 8. osztályos 4,46 54 24 Gimnázium 4. osztályos 4,3 7 5 „0” évfolyam 4,48 3 2 Összesen 244 128

45 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 1996/97
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium 39 fő (60%) szakközépiskola 15 fő (23%) szakiskola 9 fő (14%) nem tanult tovább 1 fő (1,5%) Összesen: 64 fő

46 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 1997/98
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium 35 fő (54%) szakközépiskola 15 fő (23%) szakiskola 13 fő (20%) nem tanult tovább 1 fő 1,5%) Összesen: 64 fő

47 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 1998/99
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium 42 fő (60%) szakközépiskola 20 fő (28%) szakiskola 8 fő 11%) nem tanult tovább - Összesen: 70 fő

48 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 1999/2000
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium 32 fő (51%) szakközépiskola 17 fő (27%) szakiskola 13 fő (20%) nem tanult tovább - Összesen: 62 fő

49 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2000/01
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium 49 fő (69%) szakközépiskola 19 fő (26%) szakiskola 1 fő (1,4%) nem tanult tovább 2 fő (2,8%) Összesen: 71 fő

50 Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2000/01
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA egyetem, főiskola 20 fő (90%) felsőfokú szakképző 1 fő 4,5%) nem tanult tovább 1 fő (4,5%) Összesen: 22 fő

51 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2001/02
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium 45 fő (61%) szakközépiskola 21 fő (28%) szakiskola 6 fő (8,2%) nem tanult tovább 1 fő (1,3%) Összesen: 73 fő

52 Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2001/02
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA egyetem, főiskola 35 fő (94%) nem tanult tovább 2 fő (5.4%) Összesen: 37 fő

53 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2002/03
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium 41 fő (64%) szakközépiskola 17 fő (26%) szakiskola 5 fő (7,8%) nem tanult tovább 1 fő (1,5%) Összesen: 64 fő

54 Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2002/03
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA egyetem, főiskola 32 fő (84%) felsőfokú szakképzés 4 fő (10%) nem tanult tovább 2 fő (5%) Összesen: 38 fő

55 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2003/04
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium 39 fő (49,3%) szakközépiskola 38 fő (48,2%) szakiskola 2 fő (2,5%) nem tanult tovább 0 fő (0%) Összesen: 79 fő

56 Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2003/04
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA egyetem, főiskola 43 fő (94%) felsőfokú szakképzés 3 fő (6%) nem tanult tovább 0 fő (0%) Összesen: 46 fő

57 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2004/05
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium 54 fő (68%) szakközépiskola 14fő (17%) szakiskola 11 fő (13%) nem tanult tovább 0 fő (0%) Összesen: 79 fő

58 Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2004/05
ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUS A TOVÁBBTANULÓK SZÁMA egyetem 22 fő (51%) főiskola 19 fő (44%) felsőfokú szakképző 1 fő (2,3%) nem tanult tovább 1 (2,3%) Összesen: 43 fő

59 Tanulói létszámok és Tanulócsoportok
TANÉV TANULÓI LÉTSZÁM TANULÓCSOPORTOK 1996/1997. 653 fő 28 db 1997/1998. 686 fő 29 db 1998/1999. 735 fő 31 db 1999/2000. 782 fő 33 db 2000/2001. 838 fő 35 db 2001/2002. 874 fő 36 db 2002/2003. 904 fő 2003/2004. 954 fő 37 db 2004/2005. 996fő 38 db

60 Tanulói létszámok és Tanulócsoportok
TANÉV TANULÓI LÉTSZÁM TANULÓCSOPORTOK 1996/1997. 653 fő 28 db 1997/1998. 686 fő 29 db 1998/1999. 735 fő 31 db 1999/2000. 782 fő 33 db 2000/2001. 838 fő 35 db 2001/2002. 874 fő 36 db 2002/2003. 904 fő 2003/2004. 954 fő 37 db 2004/2005. 996fő 38 db


Letölteni ppt "Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. Tel: (42) 599–415 Fax: (42) 444–113 e-mail:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések