Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK - FENNTARTÓI FELADATOK 2006/2007 TURBÓK ARNOLD BERTALAN MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET, IGAZGATÓ Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK - FENNTARTÓI FELADATOK 2006/2007 TURBÓK ARNOLD BERTALAN MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET, IGAZGATÓ Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet."— Előadás másolata:

1 TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK - FENNTARTÓI FELADATOK 2006/2007 TURBÓK ARNOLD BERTALAN MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET, IGAZGATÓ Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

2 FENNTARTÓI FELADATOK •MEGYEI KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI TERV –INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA •MAXIMÁLIS OSZTÁLYLÉTSZÁM TÚLLÉPÉSE •ÖMIP FELÜLVIZSGÁLATA –MFT, INTÉZKEDÉSI TERV, KISTÉRSÉGI FELADATELLÁTÁS, KIRENDELÉS –INTÉZMÉNYI MINŐSÉG •INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK –IMIP, SZMSZ, TIK, ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI

3 MEGYEI FT CÉLJAI •FELADATELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG •ÓVODA, 1-4. ÉVFOLYAM HELYBEN •5-8. ÉVFOLYAM –SZAKMAISÁG, SZAKOS LEFEDETTSÉG –KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG –TAGINTÉZMÉNY, MIKROTÉRSÉGI VAGY KISTÉRSÉGI FENNTARTÁS •A GYERMEKEK, TANULÓK MINDENEK FELETT ÁLLÓ ÉRDEKE •KISTELEPÜLÉSEK VÉDELME

4 KÖZOKTATÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY •SZEMÉLYRE SZABOTT ÉRTÉKELÉS •EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE •ÚJ FINANSZÍROZÁSI RENDSZER –KÖZOKTATÁS CSÖKKENŐ KORMÁNYZATI FINANASZÍROZÁSA –INFLÁCIÓ –CSOPORTALAPÚ FINANSZÍROZÁS ? –NEM VÁLTOZÓ VAGY CSÖKKENŐ NORMATÍVÁK

5 NORMATÍVÁK VÁLTOZÁSA (3. MELLÉKLET) GYERMEK, TANULÓ2007. IX. 1-IG2007. IX. 1-TŐL ÓVODA (EZER FORINT) KISCSOPORT199177 KÖZÉPSŐ, NAGY 208 ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVF.204146 2-3. ÉVF.173 4. ÉVF.197 5. ÉVF.212171 6. ÉVF.197 7-8. ÉVF.225 KÖZÉPFOK 9. ÉVF.262212 10. ÉVF.229 11-13. ÉVF.270

6 NORMATÍVÁK VÁLTOZÁSA (3. MELLÉKLET) •SNI – GYÓGYPEDAGÓGIA –464e HELYETT 240e •MŰVÉSZETOKTATÁS - VITÁK •720 FT HELYETT MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS •BEJÁRÓK UTÁN –15 e, INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSNÁL 45e, de városiak után nem •KISTELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS –MEGSZŰNIK 2007. SZEPT. - (EDDIG 1500 ALATT 45e, 3000-IG 25e VOLT)

7 ÖNHIKI (6. melléklet) •KIZÁRÓ OKOK –HA A TELEPÜLÉS 1000 FŐ ALATTI ÉS NEM TARTOZIK KÖRJEGYZŐSÉGHEZ –HA A POLGM. HIVATALON TÚL NEM TART FENN INTÉZMÉNYT, KIVÉVE HA KÜLÖN JOGSZABÁLYOK SZERINT LÉTREHOZOTT TÁRSULÁSOKBAN VESZ RÉSZT –MEGFELEL A KAPACITÁS-KIHASZNÁLTSÁGI FELTÉTELEKNEK –KÖZIG. HIVATAL FELMENTÉST ADHAT

8 ÖNHIKI KAPACITÁS-KIHASZNÁLTSÁG •NÖVEKVŐ LÉTSZÁMHATÁROK •500 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEKNÉL LEGALÁBB 5 TÁRSULÁSA 3000 FŐIG •10 000 FŐNÉL NAGYOBB TELEPÜLÉS •2008-2010 KÖZÖTT NEM IGÉNYELHETI AZ A 3500 FŐ ALATTI TELEPÜLÉS, AMELYIK 2007. SZEPTEMBERÉTŐL KÖZOKTATÁSI FELADATAIT ÖNÁLLÓAN LÁTJA EL, EZEN INTÉZMÉNYEIT ÖNÁLLÓAN TARTJA FENN

9 TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK (8. MELLÉKLET) BEJÁRÓK UTÁN20062007 fő/év TKT által fenntartott intézményben65e100e Intézményi társulás által fenntartott intézményben ÓVODA, 1-8. OSZTÁLY65e73e Székhelyen lakó gyerek, bejárói számmal egyezően 32,5e36,5e ISKOLABUSZ65e73e Egység. isk. (TKT fenntartásában)40e Tagintézm. tám. (óvoda, 1-4 isk)60e Tagintézm. támogatás igénylése: ha legfeljebb 1-6. évf. műk.

10 ÓVODAI LÉTSZÁMOK (8. sz. melléklethez) 2007/2008 TANÉVBEN ÖNÁLLÓAN TARTJA FENN 75 % 15 FŐ TÖBBCÉLÚ VAGY INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 75 % - 2 fő 13 FŐ LEGALÁBB 3 ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSÁBAN 50 % 10 FŐ

11 ISKOLAI LÉTSZÁMOK (8. sz. melléklethez) 2007/20 08. TANÉV 1-3. osztály 4. osztály 5-7. osztály 8. osztály ÖNÁLLÓ AN 16 fő11 fő18 fő12 fő TÁRSUL ÁSBAN 16-2= 14 fő 11 fő18-2= 16 fő 12 fő 3 ÖNK.11 fő12 fő, DE: 5-8. EGY ELLÁTÁSI HELYEN

12 8. melléklet – KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK •Ha egyedül tart fenn –Bejáró nem igényelhető! –minden létszámhatárt maximálisan teljesítenie kell –nem vonhatja le a 2-2 főt •Egy OM azonosító = egy intézmény •Fenntartói és többcélú társulás esetén egyes csoportoknál 2-2 fő levonható a rögzített létszámhatárból

13 MEGOLDÁSOK •TELEPÜLÉSEK EGYMÁSKÖZTI MEGEGYEZÉSE –MINDEHOVA KERÜLJÖN FEJLESZTÉS –MŰVELŐDÉS, CIVIL EGYESÜLETEK –DÉLUTÁNI ELLÁTÁS - OTTHONTEREMTÉS •TÁRSULÁSI FELADATELLÁTÁS •KISTÉRSÉG: INTÉZMÉNYFENNTARTÓ •MI A TELEPÜLÉS ÉRDEKE: FENNTARTHATÓSÁG ÉS FEJLŐDÉS

14 TAGINTÉZMÉNNYÉ VÁLÁS Kt. 26. § (1) és (3) •A 8 ÉVFOLYAMNÁL KEVESEBB ÉVFOLYAMMAL MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA –8 ÉVFOLYAMOS ÁLTALÁNOS ISKOLA –LEGALÁBB 6 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM –EGYSÉGES ISKOLA (12 VAGY 13 ÉVFOLYAMOS) •TAGISKOLÁJAKÉNT LÁTJA EL FELADATÁT (2008 szeptemberétől) •EGYSÉGES ISKOLA – TELEPÜLÉSI, KISTÉRSÉGI FENNTARTÁS LEHETŐSÉGE

15 8 ÉVF. KEVESEBB ÉVF. MŰKÖDŐ ISKOLA •ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT NEM NYOLC ÉVFOLYAMOS •AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZAB. ELLENÉRE EGYMÁST KÖVETŐ KÉT ÉVBEN NEM INDULT OSZTÁLY A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMOKON –FELTÉTEL: HA A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMON ELÉRTE A MAXIMÁLIS OSZTÁLYLÉTSZÁM (30 FŐ) 50%-ÁT: JELENLEG 15 FŐ •A TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAPJÁN

16 IDŐPONTOK Kt. 133. § (3) •HOGY INDULT-E 7. ÉS 8. ÉVF., A 2006/2007- ES TANÉVTŐL KELL VIZSGÁLNI •A TAGINTÉZMÉNNYÉ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁS VÉGSŐ IDŐPONTJA: 2008. AUGUSZTUS 31. •FENNTARTÓI KÉRELEMRE OKÉV ENGEDÉLY (www.OKEV.hu)www.OKEV.hu –KÉRELEM: 2007. JANUÁR 31. •OKÉV NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG

17 TAGINTÉZMÉNNYÉ VÁLÁS •EGYEZTETÉS A BEFOGADÓ ISKOLÁVAL –KISTELEPÜLÉS – NAGYOBB TELEPÜLÉS –KISTELEPÜLÉS – VÁROS •KISTÉRSÉGI VÉLEMÉNY –KISTÉRSÉG, MINT ISKOLAFENNTARTÓ –KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS •FENNTARTHATÓSÁGI ÉS KÖLTSÉG- HATÉKONYSÁGI KÉRDÉSEK

18 HA AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM TUDJA TAGINTÉZMÉNNYÉ ÁTALAKÍTANI ISKOLÁJÁT •HELYI ÉS KISTÉRSÉGI EGYEZTETÉSEK •A TOVÁBBMŰKÖDÉS INDOKAINAK, KÖLTSÉGEINEK ÉS SZAKMAISÁGÁNAK FENNTARTÓI SZÁMBAVÉTELE •VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSOK BESZERZÉSE [Kt. 102. § (3)] •A KÉRELEM BENYÚJTÁSA •A KÉRELEM INDOKLÁSA

19 DÖNTÉS •AZ OKM HONLAPJÁN KÖZZÉTESZI •OKÉV DÖNT –FENNTARTÓI KÉRÉS, HATÁRIDŐ –MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL NYILATKOZATA –TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKÉNEK NYILATKOZATA (VÉLHETŐEN A TÁRSULÁSI ÜLÉS JÓVÁHAGYÁSÁVAL)

20 AMIRE ÉRDEMES FIGYELNI •TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV •DEMOGRÁFIAI ADATOK, LÉTSZÁMADATOK (PL. 7. ÉS 8.-BAN) •KORÁBBI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KÖZÖS FENNTARTÁS (HÁNYAN TÁRSULTAK?) •SPECIALITÁSOK (NEMZETISÉGI ISKOLA, ZSÁKTELEPÜLÉS, APRÓFALVAK, UTAZÁSI LEHETŐSÉG ÉS TÁVOLSÁG STB.) •MÉRÉSI EREDMÉNYEK, TOVÁBBTANULÁS

21 ÖMIP FELÜLVIZSGÁLATA •MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSOK AZ INTÉZMÉNYEKTŐL (CÉLOK, INDIKÁTOROK) •HATÉKONYSÁG, TÖRVÉNYESSÉG, FEJLESZTÉS –SZAKMAI, PÉNZÜGYI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS (4 ÉVENTE KÖTELEZŐ) –NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS, ÓRASZÁM- VÁLTOZÁS •VEZETŐK ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMAI •EREDMÉNYEK NYILVÁNOSSÁGA •AZ ELLENŐRZÉSEK ÉS BESZÁMOLÓK FŐBB SZEMPONTJAI •IMIP JÓVÁHAGYÁS (2007. III. 31.)

22 IMIP ELEMEK •TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI •ORSZÁGOS MÉRÉSEK – INTÉZMÉNYI EREDMÉNYEK •EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE –TANULÓ, OSZTÁLY, PEDAGÓGUS –ORSZÁGOS SZINT, HOZZÁADOTT ÉRTÉK –INTÉZKEDÉSI JAVASLAT, HA NEM MEGFELELŐ AZ EREDMÉNY •TELJES KÖRŰ INTÉZM. ÖNÉRTÉKELÉS

23 MIT KELL FINANSZÍROZNI AZ ÖNKORMÁNYZATNAK? •Kt. 52., 53. §; Kt. I. sz. melléklet Harmadik rész II. •TANTÁRGYFELOSZTÁS –Félévenkénti bontásban rögzíteni azt az óraszámot, amit a Kt. alapján a fenntartó köteles finanszírozni –Aminél többet az intézmény nem igényelhet •PEDAGÓGUSOK LÉTSZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA – Kt. I. sz. melléklet Első rész

24 VÁLTOZÁS A PEDAGÓGUSOK FOGLALKOZTATÁSÁBAN •ÓRASZÁMVÁLTOZÁSOK, KIRENDELÉS •40 ÓRÁS FOGLALKOZTATÁS –MUNKAIDŐKERET •KÖTELEZŐ ÓRA •KÖTELEZŐ ÓRÁVAL LE NEM FEDETT FELADATOK –NYILVÁNTARTÁS –AZ INTÉZMÉNYBEN ÉS AZON KÍVÜL (PP ALAPJÁN) –FELKÉSZÜLÉSRE •TANÍTÁSI IDŐKERET NYILVÁNTARTÁSA

25 KÖTELEZŐ ÓRASZÁMOK 2007. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL MUNKAKÖRJELEN- LEGI 2007. IX. 1. ÓVODAPED.32 TANÍTÓ (nem szaktanítás) 2122 TANÁR (szaktanítás) 2022 KONDUKTOR, LOGOPÉDUS 1922

26 40 ÓRÁS MUNKAHÉT •MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS (2006 szeptemberétől) •TÖBBLETTANÍTÁS ELRENDELÉSE –TÚLÓRÁÉRT A MUNKÁLTATÓ ÓRADÍJAT KÖTELES FIZETNI (ERRŐL A MUNKAVÁLLALÓ NEM MONDHAT LE!) –KÜLÖN DÍJAZÁS NÉLKÜLI HETI KÉT ÓRA ELRENDELÉSE •CSAK EZT KÖVETŐEN LEHET TÚLÓRÁT ELSZÁMOLNI

27 KÜLÖN DÍJAZÁS NÉLKÜLI KÉT ÓRA ELRENDELÉSE •INTÉZMÉNYVEZETŐI HATÁSKÖR •ÁTMENETI: Kt. 133. § (8) •EGYÉNI FOGLALKOZÁS, SZABADIDŐS FOGLALKOZÁS, TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁS [Kt. 53. § (2)] –NAPKÖZI, TANULÓSZOBA, SZAKKÖRÖK, SPORTKÖRÖK, ÉNEKKAR, VERSENYEK, RENDEZVÉNYEK, PP-BEN RÖGZÍTETT FELADATOK

28 KÜLÖN DÍJAZÁS NÉLKÜLI KÉT ÓRA ELRENDELÉSE •MI SZÁMÍTHATÓ BE A KÖTELEZŐ ÓRASZÁMBA? –MIT BIZTOSÍTSON A FENNTARTÓ? –A GYERMEK, A TANULÓ SZÁMÁRA BIZTOSÍTJA AZ ÓRASZÁMOT, EHHEZ KERES PEDAGÓGUST •ÜGYELET, EBÉDELTETÉS •TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS, ERDEI ISKOLA STB.

29 Kt. 1. sz. mell. Harmadik rész II. 18. A munkáltató elrendeli, hogy a pedagógus – a rendes munkaidőn belül, a munkakörére, beosztására megállapított kötelező órájánál, munkaköri feladatként,külön díjazás nélkül – többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség van. Az így elrendelt órák száma egy héten a két órát nem haladhatja meg. A munkáltató, ha szükséges, óradíj fizetése mellett is elrendelhet további tanítást. Egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása óradíj fizetése mellett akkor rendelhető el, ha előtte a díjazás nélküli foglalkozást elrendelték. Az óradíj összege nem lehet kevesebb a Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidőben végzett munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számítható óradíj összegénél. A Kormány rendeletben állapítja meg a további tanítás elrendelésének feltételeit, valamint az óradíj megállapításának szabályait. Az elrendelés adott tanévre szólhat.”

30 Kt. 1. sz. mell. Harmadik rész II. 9. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként – a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján – ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat, így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében, az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. § (2) bekezdés e) pontja] megtartásában, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében …”

31 TANÍTÁSI IDŐKERET = TIK •KÉTHAVI ELSZÁMOLÁS •A VEZETŐNEK A PEDAGÓGUS FELÉ BIZTOSÍTANI KELL A KÉTHAVI IDŐKERETET •A TÉNYLEGESEN MEGTARTOTT ÓRÁKÉRT •TÚLÓRA, HELYETTESÍTÉS ÉS TIK •LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS – HIÁNYZÓ, FELESLEGES STÁTUSZOK HELYZETE

32 ÓVODÁK •KETTES ÓVÓNŐI NORMA •NEM VÁLTOZOTT A KÖTELEZŐ (32) ÓRASZÁM •AZ ELRENDELHETŐ KÉT ÓRA AZ ÓVODÁKAT NEM ÉRINTI •KELL MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS •A TÚLMUNKÁÉRT ITT IS ÓRADÍJ JÁR (EZ NEM VONHATÓ EL, RÓLA A MUNKAVÁLLALÓ NEM MONDHAT LE)

33 MPI TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSA •ÚJ TÍPUSÚ INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS –WWW.MPIGYOR.HUWWW.MPIGYOR.HU •TIK NYILVÁNTARTÁS –SZÁMOLÓTÁBLA VEZETŐKNEK ÉS PEDAGÓGUSOKNAK –INFORMATIKAI FELKÉSZÜLTSÉG –FELKÉSZÍTÉS, KONZULTÁCIÓ –26 HELYSZÍNEN 652 FŐ RÉSZVÉTELÉVEL

34 MPI TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSA •MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS ELJÁRÁSRENDJE AZ SZMSZ-BEN •ÖMIP ÉS IMIP FELÜLVIZSGÁLATA –KÖTELEZŐ ELEMEK RÉSZBEN INGYENES, RÉSZBEN ÖNKÖLTSÉGI ÁR •SEGÉDANYAGOK A VÁLTOZÁSOK ALKALMAZÁSÁHOZ –SEGÉDANYAG, FELKÉSZÍTÉS, KONZULTÁCIÓ

35 MPI TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSA •TAGINTÉZMÉNNYÉ VÁLÁS –OKÉV KÉRVÉNY –SZERZŐDÉS A „NAGYTESTVÉRREL” •ŐSZI ÉS TAVASZI KISTÉRSÉGI PEDAGÓGIAI NAPOK •INTÉZKEDÉSI TERVEK •ELLENŐRZÉSEK SZERVEZÉSE, PREZENTÁLÁSA, HELYTÁLLÁS •ON-LINE SZOLGÁLTATÁS


Letölteni ppt "TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK - FENNTARTÓI FELADATOK 2006/2007 TURBÓK ARNOLD BERTALAN MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET, IGAZGATÓ Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések