Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zRt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zRt."— Előadás másolata:

1 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zRt.

2 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 Programozási környezet TERÜLETPOLITIKA Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) Irányelvek, átfogó célok - 2020 Középtávú országos fejlesztési stratégia (NFT II.) 2007-2013 Kormány Regionális operatív programok EU + HU Ágazati operatív programok EU + HU Hazai fejlesztési Programok HU EU szakpolitikák, keretstratégia OTK

3 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés „Foglalkoztatás és növekedés” Gazdaságfejlesztési OP Közlekedési OP Környezet és Energia OP Társadalmi megújulás OP Társadalmi Infrastruktúra OP Elektronikus közigazgatás OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Végre- hajtás OP ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

4 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 Operatív Programok (OP) 2007-2013 között •Gazdaságfejlesztés OP (GOP) •Közlekedés OP (KözOP) •Társadalmi megújulás OP (TAMOP) •Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) •Környezet és energia OP (KEOP) •Államreform OP (ÁROP) •Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) •Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) •Dél-alföldi OP (DAOP) •Észak-alföldi OP (EAOP) •Közép-magyarországi OP (KMOP) •Észak-magyarországi OP (EMOP) •Közép-dunántúli OP (KDOP) •Dél-dunántúli OP (DDOP) •Végrehajtás OP (VOP)

5 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010

6 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 JÖVŐKÉP INNOVÁCIÓ-ORIENTÁLT GAZDASÁGI ERŐCENTRUM ALAPCÉL DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ VÁROS, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSSEL, KIVÁLÓ ÉLETMINŐSÉGGEL KIVÁLÓ ÉLETLEHETŐSÉGEKET BIZTOSÍTÓ VÁROS

7 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 CÉLTERÜLETEK GAZDASÁGFEJLESZTÉS KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS, ENERGIAGAZDÁLKODÁS MINŐSÉGI ÉLETKÖRÜLMÉNYEK

8 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép

9 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 Innovatív gazdasági környezet kialakítása Közvetlen célok Verseny- képesség növelése A környezet- védelem, és az energia- gazdálkodás megújítása Vonzó városkép megteremtése, turizmus- fejlesztés Lakó- környezeti infrastruktúra fejlesztése Alba Innovációs Park, Technológiai Inkubátorház Klaszter- hálózatok kiépülésének elősegítése A város logisztikai értékének a növelése Munkaerő- piaci és humán erőforrás fejlesztések Együtt- működések, a város regionális szerepének növelése Szolgáltató Önkormány- zat – e- önkormány- zat fejlesztése Sóstó rehabilitáció - Vadaspark Zöldterület- fejlesztés Közép- duna vidéki hulladék- gazdál- kodási program megvalósí- tása Környezet- tudatosság fejlesztése Belvárosi rehabilitá- ció A volt vidámpark területének rehabilitá- ciója Bregyó-köz rehabilitá- ció A városi uszoda felújítása, élmény- fürdő kialakítása Lakás- viszonyok fejlesztése, panelprog- ram Kommuná- lis ellátás fejlesztése Forgalom- szervezés, a modern városi közlekedés megterem- tése Egészségügyi ellátás fejlesztése Szociális ellátás fejlesztése Kulturális fejlesztés, fesztiválváros koncepció Közrend, közbiztonság fejlesztése Stratégiai programok Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Szabadidő- sport Fehérvár EXPO Befektetés- ösztönzés, KKV-k erősítése Megújuló energia- források felhaszná- lásának elősegítése Bőrgyár épületének komplex átalakítása Oktatás fejlesztése

10 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép

11 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A.1 Innovatív gazdasági környezet kialakítása A.1.1. Alba Innovációs Park, Technológiai Inkubátorház Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 1.1. A régió gazdasági vonzerejének növelése • GOP Célkitűzések:  Korszerű innovációs park és tudásközpont kiépítése a meglévő intézmények, működő integrációk továbbfejlesztésével, újak kialakításával (Magyar Tudományos Akadémia)  Technológiai Inkubátorház létrehozása az induló high-tech vállalkozások támogatására Javasolt legfontosabb akciók:  Alba Innovációs Park és Tudásközpont projekt megvalósítása (terület kármentesítése, innovációs szolgáltató iroda létrehozása, létesítmények kialakítása)  Technológiai Inkubátorház létrehozása (technológiai transzfer iroda, laborok, műhelyek, létesítmények)

12 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A.1 Innovatív gazdasági környezet kialakítása A.1.2. Befektetés ösztönzés, KKV-k erősítése Célkitűzések:  Székesfehérvár tőkevonzó szerepének további növelése, a már letelepült vállalatok itt tartása Javasolt legfontosabb akciók:  Befektetés- és innováció-ösztönző szervezet létrejöttének segítése  Befektetői marketing  Folyamatos konzultáció működő és letelepedni kívánó vállalatokkal a képzési igényeket illetően Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 1.1. A régió gazdasági vonzerejének növelése • KDOP 1.3. A gazdaság innovációs miliőjének javítása • GOP

13 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A.1 Innovatív gazdasági környezet kialakítása A.1.3. Fehérvár EXPO Célkitűzések:  „Vásárváros koncepció” megvalósítása  Multifunkcionális csarnok létrehozása, mely helyet biztosít kiállítások, konferenciák, vásárok rendezésének, valamint a kulturális és sporteseményeknek Javasolt legfontosabb akciók:  A megfelelő terület kiválasztása, ezzel kapcsolatosan a tulajdoni viszonyok rendezése  Infrastruktúra, szolgáltatások kiépítése Vonatkozó Operatív Programok: • GOP

14 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A.1 Innovatív gazdasági környezet kialakítása A.1.4. Klaszterhálózatok kiépülésének elősegítése Célkitűzések:  A húzóágazatokban termelés mellett tudás-intenzív, magas hozzáadott értéket igénylő tevékenységek letelepedése  A vállalatok között regionális szinten a klaszterképződés támogatása Javasolt legfontosabb akciók:  Aktív részvétel a klaszterek kialakulásának előmozdításában (vállalatok feltérképezése, megkeresése, koordináció)  Klaszterközpontok számára működési feltételek biztosítása az Alba Innovációs Parkban Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 1.2. Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása • GOP

15 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép Versenyképesség növelése Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

16 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A.2 Versenyképesség növelése A.2.1. Munkaerő-piaci és humán erőforrások fejlesztése Célkitűzések:  Humánerőforrás-fejlesztés, különös tekintettel a munkaerő-állomány foglalkoztathatóságának javítására, a képzési struktúra gazdasági igényekhez való igazítására és az esélyegyenlőség növelésére Javasolt legfontosabb akciók:  A.2.1.1. Foglalkoztatási Programok, kezdeményezések: „Munkaerő-piaci Partnerség Székesfehérvár” Program továbbfejlesztése  A.2.1.2. Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozása, fejlesztése Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.1. A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése • TÁMOP

17 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A.2 Versenyképesség növelése A.2.2. A város logisztikai értékének növelése Célkitűzések:  Város megközelíthetőségének, elérhetőségének javítása, nemzetközi szintű közlekedési alapcéloknak való megfelelés Javasolt legfontosabb akciók:  A.2.2.1. Székesfehérvári Regionális Közlekedési Központ  A.2.2.2. Alba Airport külső infrastruktúra fejlesztése  A.2.2.3. Közúti fejlesztések Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.6. Az elérhetőség fejlesztése • KÖZOP

18 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A.2 Versenyképesség növelése A.2.3. Együttműködések, a város regionális szerepének növelése Célkitűzések:  Régióközponti szerepkör megerősítése  Korszerű, széles körű szolgáltatások a régió minden lakosa számára Javasolt legfontosabb akciók:  Regionális kommunikációs csatornák támogatása  Regionális központi szerepkörhöz kapcsolódó háttér-infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása  Integráció szorosabbra fűzése a megye és a kistérség településeivel Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 2.2. A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése • EKOP

19 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A.2 Versenyképesség növelése A.2.4. Szolgáltató Önkormányzat – e-önkormányzat fejlesztése Célkitűzések:  Önkormányzati ügyintézés interaktív szolgáltatási alapon történő működtetése  Modern informatikai háttér megteremtése Javasolt legfontosabb akciók:  A közigazgatási szolgáltatások folyamatának egyszerűsítése és elektronizálása  Nyilvántartási rendszerek, adatbázisok átalakítása, fejlesztése  Szolgáltatás szemléletű közigazgatás kiszélesítése  A Közép-dunántúli régióban található igazgatási szervek elektronikus fejlesztése Vonatkozó Operatív Programok: • EKOP

20 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel Társadalmi szolgáltatások fejlesztése A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

21 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 B.1 A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása B.1.1. Sóstó rehabilitáció – Vadaspark Célkitűzések:  A Sóstó-projekt indítása, amely magába foglalja a Vadaspark létesítését, a tanösvények tovább fejlesztését és a Sóstó északi részén történő összekötését, valamint az Oktatóház felújítását. Javasolt legfontosabb akciók:  Parkerdős zóna megteremtése  Nádas rehabilitációja, vízfelület növelése  Oktatási-kutatóbázis létrehozása  Tanösvény Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése • KEOP

22 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 B.1 A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása B.1.2. Zöldterület fejlesztése Célkitűzések:  A közkertek, közparkok és az egyéb gondozott zöldterületek nagyságának növelése  A város közigazgatási területén lévő, közel 201 ha kiterjedésű közhasználatú erdőterület növelése Javasolt legfontosabb akciók:  Meglévő fák állapotfelmérése, utcai fasorok rekonstrukciója  A Környezetvédelmi programban szereplő véderdők, erdősávok megtervezése és területeinek előkészítése  Palotavárosi tavak fejlesztése  Vadex parkerdő és szabadidőpark létesítése az Új Csóri úton  Rácbánya területén park kialakítása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése • KEOP

23 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 B.1 A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása B.1.3. Környezettudatosság fejlesztése és támogatása Célkitűzések:  Környezettudatosság növelése  Alternatív energiaforrások népszerűsítése Javasolt legfontosabb akciók:  Környezetvédelmi vetélkedők, akció programok megszervezése a média tájékoztatásával  Akciók a városi környezet minőségét legjobban rontó gépjárműforgalom csökkentésére, alternatív közlekedési szokások népszerűsítésére, a közterületek közösségi élet terévé alakítására irányulva Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése • KEOP

24 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 B.1 A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása B.1.4. Közép-Duna vidéki hulladékgazdálkodási program megvalósítása Célkitűzések:  A közös hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozása és fenntartása, az Unió követelményeinek megfelelő regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, működtetése. Javasolt legfontosabb akciók:  Gyűjtési rendszer fejlesztése  Hulladékok előkezelésének fejlesztése Vonatkozó Operatív Programok: • KEOP

25 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 B.1 A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása B.1.5. Megújuló energiaforrások felhasználásának elősegítése Célkitűzések:  Az EU irányelvekhez igazodó városi intézkedési terv kidolgozása  Megújuló energiák felhasználási arányának növelése (Alba Innovációs Park) Javasolt legfontosabb akciók:  Adottságok és a jelenleg felhasznált energiaforrások számbavétele  A város természeti adottságainak, gazdálkodási környezetének és kultúrájának leginkább megfelelő megújuló energiaforrások megtalálása  Azon feltételek megteremtése, melyek környezetkímélő technológiák, és a megújuló energiaforrások alkalmazására ösztönzik a vállalkozókat. Vonatkozó Operatív Programok: • KEOP

26 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

27 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 B.2 Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés B.2.1. Belvárosi rehabilitáció Célkitűzések:  Belváros egységes esztétikai megjelenése  Vonzó környezet kiépítése, történelmi belváros gyalogos zónává alakítása Javasolt legfontosabb akciók:  B.2.1.1. Az épített környezet fejlesztése (Hiemer-ház, Török udvar)  B.2.1.2. A városmag komplex szerkezeti rekonstrukciója (Fő utca közműfelújítás, burkolatcsere, utcabútorok)  B.2.1.3. Nemzeti Emlékhely fejlesztése,Prépostsági múzeum létrehozása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP II. prioritás: Regionális turizmusfejlesztés • KDOP II. prioritás: Integrált városfejlesztés

28 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 B.2.2. A volt vidámpark területének rehabilitációja Célkitűzések:  A magántőkéből kialakításra kerülő Sport és wellness hotel mellett lehetőség nyílik a terület további hasznosítására, történelmi kalandpark, valamint a középkori várost illusztráló makett létesítésére, illetve e létesítményeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztésekre Javasolt legfontosabb akciók:  Történelmi kalandpark kerül kialakításra a volt vidámpark önkormányzati területére  XVI. századi városmakett, történelmi oktatópark kialakítása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése B.2 Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

29 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 B.2.3. Bregyó-köz rehabilitáció Célkitűzések:  Kor igényeinek megfelelő „népliget” kialakítása, mely biztosítja a városlakók egészséges életmód, a természet közeli környezetben eltöltött szabadidős, sport és kulturális élmény iránt meglévő és egyre növekvő igényeinek a kiszolgálását Javasolt legfontosabb akciók:  6 ha parkerdő rehabilitációja  Kiegészítő létesítmények (öltözők) fejlesztése  Kemping bővítése 60 férőhellyel Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség fejlesztése B.2 Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

30 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 B.2.4. A városi uszoda felújítása, élményfürdő kialakítása Célkitűzések:  Csitáry G. Emil Uszoda és Strand felújítása és modern élményfürdővel történő bővítése Javasolt legfontosabb akciók:  Uszoda felújítása, bővítése, „szaunasziget” létrehozása  Élményfürdő kialakításához befektetések feltételeinek megteremtése  A magántőke bevonásával tervezett fejlesztés kitörési pontjainak maghatározása, az önkormányzati tulajdon és a magántőke hatékony együttműködésének biztosítása a közfunkciók biztosítása érdekében. Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség fejlesztése B.2 Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

31 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 B.2.5. Bőrgyár épületének komplex felújítása Célkitűzések:  Pezsgő művésznegyed létrehozása, amely nemcsak mint turisztikai látványosság, hanem mint művészeti centrum is jelentős szerepet tud betölteni a város életében Javasolt legfontosabb akciók:  Régi Bőrgyár épületének komplex felújítása, és alkalmassá tétele műtermek, műhelyek, klubhelyiségek és vendéglátóhelyek befogadására  Látványterv és megvalósíthatósági tanulmány elkészítését követően pályázati lehetőségek felkutatása és felhasználásuk feltételeinek megteremtése, szükség esetén egyes elemeihez magántőke bevonás Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 3.2. Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek fejlesztése B.2 Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

32 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép

33 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 C.1 Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése C.1.1. Lakásviszonyok fejlesztése, panelprogram Célkitűzések:  Önkormányzati bérlakások építésének folytatása  Továbbra is biztosítani kell a meglevő lakásállomány felújítását, a társasházak utólagos hőszigetelésének és a termofor kémények felújítását Javasolt legfontosabb akciók:  a szociálisan rászoruló rétegek lakásgondjainak megoldása (Lakásalap)  „Otthonteremtő Program” folytatása  Vállalkozói alapon történő lakásépítések támogatása  Város tulajdonában lévő lakásállomány felújítása  Társasházak energiatakarékos felújításának folytatása, valamint a termofor kémények felújítása  Lakótelkek kialakítása, fejlesztése

34 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 C.1 Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése C.1.2. Kommunális ellátás fejlesztése Célkitűzések:  Székesfehérvár még szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkező beépített belterületi lakóterületeinek szennyvízcsatornázása  Csapadékvíz-elvezetés rendszerének fejlesztése Javasolt legfontosabb akciók:  Mártírok útja szennyvízcsatornázása, majd Budai úti befogadó építése  Mártírok út, Seregélyesi út, Béla út és Budai út átépítése  Felszíni víz elvezetése, főgyűjtő rendszerek fejlesztése Vonatkozó Operatív Programok: • KEOP

35 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 C.1 Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése C.1.3. Forgalomszervezés, a modern városi közlekedés megteremtése Célkitűzések:  A városi közlekedés komplex átalakításának folytatása további fejlesztések szükségesek.  A belvárosi közlekedés átprogramozásán keresztül a várost elkerülő úthálózat fejlesztésének folytatása, a külső városrészek közlekedési rendjének megváltoztatása  Helytakarékos parkolási rendszerek meghonosítása Javasolt legfontosabb akciók:  C.1.3.1. Élő utcák, élő terek – avagy a Belváros környezete közlekedésének rehabilitációja  C.1.3.2. Parkolási helyzet átalakítása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.6. Elérhetőség fejlesztése • KÖZOP

36 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

37 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.1. Egészségügyi ellátás fejlesztése Célkitűzések:  Alapellátás szolgáltatási színvonalának fejlesztése  Egészségtudatosság növelése a lakosság körében Javasolt legfontosabb akciók:  Önkormányzat tulajdonában lévő rendelők akadálymentesítése  Háziorvosi, gyermekorvosi, és fogorvosi rendelők felújítása, rendelők felszereltségének javítása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.3. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése • TIOP

38 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.2. Szociális ellátás fejlesztése Célkitűzések:  Szociális ellátórendszer továbbfejlesztése, jogszabályi követelményeknek való megfelelés  Kistérségi szintű szolgáltatások megszervezése Javasolt legfontosabb akciók:  A személyes gondoskodást nyújtó intézmények elhelyezési körülményeinek javítása  Házigondozói hálózat bővítése  Kistérségi Gyermekjóléti Központ létrehozása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.3. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése • TÁMOP, TIOP

39 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.3. Oktatás fejlesztése Célkitűzések:  Székesfehérvár kiemelt szerepet kíván betölteni a térség, a régió közoktatási feladatainak ellátásában.  Kor követelményeinek megfelelő színvonalú oktatás, tehetséggondozás biztosítása. Javasolt legfontosabb akciók:  Óvodai férőhelyek számának növelése  Akadálymentesítés és energiaracionalizálási program az intézményekben  A város a humán és műszaki értelmiség számára a főiskolai és egyetemi szintű képzés megteremtésével, a K+F szélesítésével több lehetőséget biztosít Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.2. A közoktatás infrastrukturális fejlesztése • TIOP

40 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.4. Kulturális fejlesztés, fesztiválváros koncepció Célkitűzések:  A város kulturális életének koordinálása, a sokféle fenntartású és működtetésű intézmény által szervezett programok integrálása a város közművelődési életébe  Folytatni szükséges a „Királyi napok” rendezvénysorozatot, valamint a többi, hagyományossá vált fesztivált Javasolt legfontosabb akciók:  Fesztiválprogram fenntartása, új fesztiválok, programok meghonosítása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 2.2. A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése

41 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.5. Szabadidő – sport Célkitűzések:  Tömegsport támogatása és ösztönzése  Tömegsport területén cél a fiatal korosztály sportolási lehetőségeinek biztosítása és népszerűsítése Javasolt legfontosabb akciók:  Versenysport területén: világszínvonalú sportrendezvények megtartása  Tömegsport támogatása (nyitva tartó tornatermek)  A szabadidősport anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztése

42 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.6. Közrend, közbiztonság fejlesztése Célkitűzések:  Biztonságos lakóhelyhez való jog megvalósítása, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése Javasolt legfontosabb akciók:  Városi Rendőrkapitányság és a Polgárőrség támogatása  Rendőri jelenlét növelése a közterületeken, körzeti megbízotti rendszer  További lakótelepi rendőrőrsök megalakítása.  Térfigyelő kamerák számának növelése  A közterület-felügyelők számának növelése

43 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 ÖSSZEGZÉS Az új kihívásokból következően az önkormányzat gazdasági- gazdálkodási tevékenységének új hangsúlyokat kell adni –az „anyagi-technikai” infrastruktúra folyamatos fejlesztése mellett intenzíven kell fejleszteni a gazdasági környezet (gazdasági infrastruktúra) minőségi elemeit, mindenek előtt a humán erőforrásokat –racionális és szigorú pénzgazdálkodással biztosítani kell a mindenkori költségvetésben a szabadon felhasználható források arányának a növekedését, a fejlesztéseknél a szükséges saját erő biztosítása –erősíteni kell az önkormányzat, a gazdasági és a civil szféra együttműködését

44 GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.szekesfehervar.hu


Letölteni ppt "GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zRt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések