Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zRt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zRt."— Előadás másolata:

1 GAZDASÁGI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zRt.

2 GAZDASÁGI PROGRAM Programozási környezet TERÜLETPOLITIKA Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) Irányelvek, átfogó célok Középtávú országos fejlesztési stratégia (NFT II.) Kormány Regionális operatív programok EU + HU Ágazati operatív programok EU + HU Hazai fejlesztési Programok HU EU szakpolitikák, keretstratégia OTK

3 GAZDASÁGI PROGRAM Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés „Foglalkoztatás és növekedés” Gazdaságfejlesztési OP Közlekedési OP Környezet és Energia OP Társadalmi megújulás OP Társadalmi Infrastruktúra OP Elektronikus közigazgatás OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Végre- hajtás OP ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

4 GAZDASÁGI PROGRAM Operatív Programok (OP) között •Gazdaságfejlesztés OP (GOP) •Közlekedés OP (KözOP) •Társadalmi megújulás OP (TAMOP) •Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) •Környezet és energia OP (KEOP) •Államreform OP (ÁROP) •Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) •Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) •Dél-alföldi OP (DAOP) •Észak-alföldi OP (EAOP) •Közép-magyarországi OP (KMOP) •Észak-magyarországi OP (EMOP) •Közép-dunántúli OP (KDOP) •Dél-dunántúli OP (DDOP) •Végrehajtás OP (VOP)

5 GAZDASÁGI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁR GAZDASÁGI PROGRAM

6 GAZDASÁGI PROGRAM JÖVŐKÉP INNOVÁCIÓ-ORIENTÁLT GAZDASÁGI ERŐCENTRUM ALAPCÉL DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ VÁROS, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSSEL, KIVÁLÓ ÉLETMINŐSÉGGEL KIVÁLÓ ÉLETLEHETŐSÉGEKET BIZTOSÍTÓ VÁROS

7 GAZDASÁGI PROGRAM CÉLTERÜLETEK GAZDASÁGFEJLESZTÉS KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS, ENERGIAGAZDÁLKODÁS MINŐSÉGI ÉLETKÖRÜLMÉNYEK

8 GAZDASÁGI PROGRAM A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép

9 GAZDASÁGI PROGRAM Innovatív gazdasági környezet kialakítása Közvetlen célok Verseny- képesség növelése A környezet- védelem, és az energia- gazdálkodás megújítása Vonzó városkép megteremtése, turizmus- fejlesztés Lakó- környezeti infrastruktúra fejlesztése Alba Innovációs Park, Technológiai Inkubátorház Klaszter- hálózatok kiépülésének elősegítése A város logisztikai értékének a növelése Munkaerő- piaci és humán erőforrás fejlesztések Együtt- működések, a város regionális szerepének növelése Szolgáltató Önkormány- zat – e- önkormány- zat fejlesztése Sóstó rehabilitáció - Vadaspark Zöldterület- fejlesztés Közép- duna vidéki hulladék- gazdál- kodási program megvalósí- tása Környezet- tudatosság fejlesztése Belvárosi rehabilitá- ció A volt vidámpark területének rehabilitá- ciója Bregyó-köz rehabilitá- ció A városi uszoda felújítása, élmény- fürdő kialakítása Lakás- viszonyok fejlesztése, panelprog- ram Kommuná- lis ellátás fejlesztése Forgalom- szervezés, a modern városi közlekedés megterem- tése Egészségügyi ellátás fejlesztése Szociális ellátás fejlesztése Kulturális fejlesztés, fesztiválváros koncepció Közrend, közbiztonság fejlesztése Stratégiai programok Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Szabadidő- sport Fehérvár EXPO Befektetés- ösztönzés, KKV-k erősítése Megújuló energia- források felhaszná- lásának elősegítése Bőrgyár épületének komplex átalakítása Oktatás fejlesztése

10 GAZDASÁGI PROGRAM A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép

11 GAZDASÁGI PROGRAM A.1 Innovatív gazdasági környezet kialakítása A.1.1. Alba Innovációs Park, Technológiai Inkubátorház Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 1.1. A régió gazdasági vonzerejének növelése • GOP Célkitűzések:  Korszerű innovációs park és tudásközpont kiépítése a meglévő intézmények, működő integrációk továbbfejlesztésével, újak kialakításával (Magyar Tudományos Akadémia)  Technológiai Inkubátorház létrehozása az induló high-tech vállalkozások támogatására Javasolt legfontosabb akciók:  Alba Innovációs Park és Tudásközpont projekt megvalósítása (terület kármentesítése, innovációs szolgáltató iroda létrehozása, létesítmények kialakítása)  Technológiai Inkubátorház létrehozása (technológiai transzfer iroda, laborok, műhelyek, létesítmények)

12 GAZDASÁGI PROGRAM A.1 Innovatív gazdasági környezet kialakítása A.1.2. Befektetés ösztönzés, KKV-k erősítése Célkitűzések:  Székesfehérvár tőkevonzó szerepének további növelése, a már letelepült vállalatok itt tartása Javasolt legfontosabb akciók:  Befektetés- és innováció-ösztönző szervezet létrejöttének segítése  Befektetői marketing  Folyamatos konzultáció működő és letelepedni kívánó vállalatokkal a képzési igényeket illetően Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 1.1. A régió gazdasági vonzerejének növelése • KDOP 1.3. A gazdaság innovációs miliőjének javítása • GOP

13 GAZDASÁGI PROGRAM A.1 Innovatív gazdasági környezet kialakítása A.1.3. Fehérvár EXPO Célkitűzések:  „Vásárváros koncepció” megvalósítása  Multifunkcionális csarnok létrehozása, mely helyet biztosít kiállítások, konferenciák, vásárok rendezésének, valamint a kulturális és sporteseményeknek Javasolt legfontosabb akciók:  A megfelelő terület kiválasztása, ezzel kapcsolatosan a tulajdoni viszonyok rendezése  Infrastruktúra, szolgáltatások kiépítése Vonatkozó Operatív Programok: • GOP

14 GAZDASÁGI PROGRAM A.1 Innovatív gazdasági környezet kialakítása A.1.4. Klaszterhálózatok kiépülésének elősegítése Célkitűzések:  A húzóágazatokban termelés mellett tudás-intenzív, magas hozzáadott értéket igénylő tevékenységek letelepedése  A vállalatok között regionális szinten a klaszterképződés támogatása Javasolt legfontosabb akciók:  Aktív részvétel a klaszterek kialakulásának előmozdításában (vállalatok feltérképezése, megkeresése, koordináció)  Klaszterközpontok számára működési feltételek biztosítása az Alba Innovációs Parkban Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 1.2. Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása • GOP

15 GAZDASÁGI PROGRAM A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép Versenyképesség növelése Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

16 GAZDASÁGI PROGRAM A.2 Versenyképesség növelése A.2.1. Munkaerő-piaci és humán erőforrások fejlesztése Célkitűzések:  Humánerőforrás-fejlesztés, különös tekintettel a munkaerő-állomány foglalkoztathatóságának javítására, a képzési struktúra gazdasági igényekhez való igazítására és az esélyegyenlőség növelésére Javasolt legfontosabb akciók:  A Foglalkoztatási Programok, kezdeményezések: „Munkaerő-piaci Partnerség Székesfehérvár” Program továbbfejlesztése  A Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozása, fejlesztése Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.1. A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése • TÁMOP

17 GAZDASÁGI PROGRAM A.2 Versenyképesség növelése A.2.2. A város logisztikai értékének növelése Célkitűzések:  Város megközelíthetőségének, elérhetőségének javítása, nemzetközi szintű közlekedési alapcéloknak való megfelelés Javasolt legfontosabb akciók:  A Székesfehérvári Regionális Közlekedési Központ  A Alba Airport külső infrastruktúra fejlesztése  A Közúti fejlesztések Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.6. Az elérhetőség fejlesztése • KÖZOP

18 GAZDASÁGI PROGRAM A.2 Versenyképesség növelése A.2.3. Együttműködések, a város regionális szerepének növelése Célkitűzések:  Régióközponti szerepkör megerősítése  Korszerű, széles körű szolgáltatások a régió minden lakosa számára Javasolt legfontosabb akciók:  Regionális kommunikációs csatornák támogatása  Regionális központi szerepkörhöz kapcsolódó háttér-infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása  Integráció szorosabbra fűzése a megye és a kistérség településeivel Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 2.2. A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése • EKOP

19 GAZDASÁGI PROGRAM A.2 Versenyképesség növelése A.2.4. Szolgáltató Önkormányzat – e-önkormányzat fejlesztése Célkitűzések:  Önkormányzati ügyintézés interaktív szolgáltatási alapon történő működtetése  Modern informatikai háttér megteremtése Javasolt legfontosabb akciók:  A közigazgatási szolgáltatások folyamatának egyszerűsítése és elektronizálása  Nyilvántartási rendszerek, adatbázisok átalakítása, fejlesztése  Szolgáltatás szemléletű közigazgatás kiszélesítése  A Közép-dunántúli régióban található igazgatási szervek elektronikus fejlesztése Vonatkozó Operatív Programok: • EKOP

20 GAZDASÁGI PROGRAM A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel Társadalmi szolgáltatások fejlesztése A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

21 GAZDASÁGI PROGRAM B.1 A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása B.1.1. Sóstó rehabilitáció – Vadaspark Célkitűzések:  A Sóstó-projekt indítása, amely magába foglalja a Vadaspark létesítését, a tanösvények tovább fejlesztését és a Sóstó északi részén történő összekötését, valamint az Oktatóház felújítását. Javasolt legfontosabb akciók:  Parkerdős zóna megteremtése  Nádas rehabilitációja, vízfelület növelése  Oktatási-kutatóbázis létrehozása  Tanösvény Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése • KEOP

22 GAZDASÁGI PROGRAM B.1 A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása B.1.2. Zöldterület fejlesztése Célkitűzések:  A közkertek, közparkok és az egyéb gondozott zöldterületek nagyságának növelése  A város közigazgatási területén lévő, közel 201 ha kiterjedésű közhasználatú erdőterület növelése Javasolt legfontosabb akciók:  Meglévő fák állapotfelmérése, utcai fasorok rekonstrukciója  A Környezetvédelmi programban szereplő véderdők, erdősávok megtervezése és területeinek előkészítése  Palotavárosi tavak fejlesztése  Vadex parkerdő és szabadidőpark létesítése az Új Csóri úton  Rácbánya területén park kialakítása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése • KEOP

23 GAZDASÁGI PROGRAM B.1 A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása B.1.3. Környezettudatosság fejlesztése és támogatása Célkitűzések:  Környezettudatosság növelése  Alternatív energiaforrások népszerűsítése Javasolt legfontosabb akciók:  Környezetvédelmi vetélkedők, akció programok megszervezése a média tájékoztatásával  Akciók a városi környezet minőségét legjobban rontó gépjárműforgalom csökkentésére, alternatív közlekedési szokások népszerűsítésére, a közterületek közösségi élet terévé alakítására irányulva Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése • KEOP

24 GAZDASÁGI PROGRAM B.1 A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása B.1.4. Közép-Duna vidéki hulladékgazdálkodási program megvalósítása Célkitűzések:  A közös hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozása és fenntartása, az Unió követelményeinek megfelelő regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, működtetése. Javasolt legfontosabb akciók:  Gyűjtési rendszer fejlesztése  Hulladékok előkezelésének fejlesztése Vonatkozó Operatív Programok: • KEOP

25 GAZDASÁGI PROGRAM B.1 A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása B.1.5. Megújuló energiaforrások felhasználásának elősegítése Célkitűzések:  Az EU irányelvekhez igazodó városi intézkedési terv kidolgozása  Megújuló energiák felhasználási arányának növelése (Alba Innovációs Park) Javasolt legfontosabb akciók:  Adottságok és a jelenleg felhasznált energiaforrások számbavétele  A város természeti adottságainak, gazdálkodási környezetének és kultúrájának leginkább megfelelő megújuló energiaforrások megtalálása  Azon feltételek megteremtése, melyek környezetkímélő technológiák, és a megújuló energiaforrások alkalmazására ösztönzik a vállalkozókat. Vonatkozó Operatív Programok: • KEOP

26 GAZDASÁGI PROGRAM A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

27 GAZDASÁGI PROGRAM B.2 Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés B.2.1. Belvárosi rehabilitáció Célkitűzések:  Belváros egységes esztétikai megjelenése  Vonzó környezet kiépítése, történelmi belváros gyalogos zónává alakítása Javasolt legfontosabb akciók:  B Az épített környezet fejlesztése (Hiemer-ház, Török udvar)  B A városmag komplex szerkezeti rekonstrukciója (Fő utca közműfelújítás, burkolatcsere, utcabútorok)  B Nemzeti Emlékhely fejlesztése,Prépostsági múzeum létrehozása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP II. prioritás: Regionális turizmusfejlesztés • KDOP II. prioritás: Integrált városfejlesztés

28 GAZDASÁGI PROGRAM B.2.2. A volt vidámpark területének rehabilitációja Célkitűzések:  A magántőkéből kialakításra kerülő Sport és wellness hotel mellett lehetőség nyílik a terület további hasznosítására, történelmi kalandpark, valamint a középkori várost illusztráló makett létesítésére, illetve e létesítményeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztésekre Javasolt legfontosabb akciók:  Történelmi kalandpark kerül kialakításra a volt vidámpark önkormányzati területére  XVI. századi városmakett, történelmi oktatópark kialakítása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése B.2 Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

29 GAZDASÁGI PROGRAM B.2.3. Bregyó-köz rehabilitáció Célkitűzések:  Kor igényeinek megfelelő „népliget” kialakítása, mely biztosítja a városlakók egészséges életmód, a természet közeli környezetben eltöltött szabadidős, sport és kulturális élmény iránt meglévő és egyre növekvő igényeinek a kiszolgálását Javasolt legfontosabb akciók:  6 ha parkerdő rehabilitációja  Kiegészítő létesítmények (öltözők) fejlesztése  Kemping bővítése 60 férőhellyel Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség fejlesztése B.2 Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

30 GAZDASÁGI PROGRAM B.2.4. A városi uszoda felújítása, élményfürdő kialakítása Célkitűzések:  Csitáry G. Emil Uszoda és Strand felújítása és modern élményfürdővel történő bővítése Javasolt legfontosabb akciók:  Uszoda felújítása, bővítése, „szaunasziget” létrehozása  Élményfürdő kialakításához befektetések feltételeinek megteremtése  A magántőke bevonásával tervezett fejlesztés kitörési pontjainak maghatározása, az önkormányzati tulajdon és a magántőke hatékony együttműködésének biztosítása a közfunkciók biztosítása érdekében. Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség fejlesztése B.2 Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

31 GAZDASÁGI PROGRAM B.2.5. Bőrgyár épületének komplex felújítása Célkitűzések:  Pezsgő művésznegyed létrehozása, amely nemcsak mint turisztikai látványosság, hanem mint művészeti centrum is jelentős szerepet tud betölteni a város életében Javasolt legfontosabb akciók:  Régi Bőrgyár épületének komplex felújítása, és alkalmassá tétele műtermek, műhelyek, klubhelyiségek és vendéglátóhelyek befogadására  Látványterv és megvalósíthatósági tanulmány elkészítését követően pályázati lehetőségek felkutatása és felhasználásuk feltételeinek megteremtése, szükség esetén egyes elemeihez magántőke bevonás Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 3.2. Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek fejlesztése B.2 Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

32 GAZDASÁGI PROGRAM A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép

33 GAZDASÁGI PROGRAM C.1 Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése C.1.1. Lakásviszonyok fejlesztése, panelprogram Célkitűzések:  Önkormányzati bérlakások építésének folytatása  Továbbra is biztosítani kell a meglevő lakásállomány felújítását, a társasházak utólagos hőszigetelésének és a termofor kémények felújítását Javasolt legfontosabb akciók:  a szociálisan rászoruló rétegek lakásgondjainak megoldása (Lakásalap)  „Otthonteremtő Program” folytatása  Vállalkozói alapon történő lakásépítések támogatása  Város tulajdonában lévő lakásállomány felújítása  Társasházak energiatakarékos felújításának folytatása, valamint a termofor kémények felújítása  Lakótelkek kialakítása, fejlesztése

34 GAZDASÁGI PROGRAM C.1 Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése C.1.2. Kommunális ellátás fejlesztése Célkitűzések:  Székesfehérvár még szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkező beépített belterületi lakóterületeinek szennyvízcsatornázása  Csapadékvíz-elvezetés rendszerének fejlesztése Javasolt legfontosabb akciók:  Mártírok útja szennyvízcsatornázása, majd Budai úti befogadó építése  Mártírok út, Seregélyesi út, Béla út és Budai út átépítése  Felszíni víz elvezetése, főgyűjtő rendszerek fejlesztése Vonatkozó Operatív Programok: • KEOP

35 GAZDASÁGI PROGRAM C.1 Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése C.1.3. Forgalomszervezés, a modern városi közlekedés megteremtése Célkitűzések:  A városi közlekedés komplex átalakításának folytatása további fejlesztések szükségesek.  A belvárosi közlekedés átprogramozásán keresztül a várost elkerülő úthálózat fejlesztésének folytatása, a külső városrészek közlekedési rendjének megváltoztatása  Helytakarékos parkolási rendszerek meghonosítása Javasolt legfontosabb akciók:  C Élő utcák, élő terek – avagy a Belváros környezete közlekedésének rehabilitációja  C Parkolási helyzet átalakítása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.6. Elérhetőség fejlesztése • KÖZOP

36 GAZDASÁGI PROGRAM A KONCEPCIÓ Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel A környezetvédelem, és az energiagazdálkodás megújítása Társadalmi szolgáltatások fejlesztése Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése Versenyképesség növelése Innovatív gazdasági környezet kialakítása Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás Minőségi életkörülmények Alapcél Általános célok Közvetlen célok Innováció-orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város Jövőkép Vonzó városkép megteremtése, turizmusfejlesztés

37 GAZDASÁGI PROGRAM C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.1. Egészségügyi ellátás fejlesztése Célkitűzések:  Alapellátás szolgáltatási színvonalának fejlesztése  Egészségtudatosság növelése a lakosság körében Javasolt legfontosabb akciók:  Önkormányzat tulajdonában lévő rendelők akadálymentesítése  Háziorvosi, gyermekorvosi, és fogorvosi rendelők felújítása, rendelők felszereltségének javítása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.3. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése • TIOP

38 GAZDASÁGI PROGRAM C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.2. Szociális ellátás fejlesztése Célkitűzések:  Szociális ellátórendszer továbbfejlesztése, jogszabályi követelményeknek való megfelelés  Kistérségi szintű szolgáltatások megszervezése Javasolt legfontosabb akciók:  A személyes gondoskodást nyújtó intézmények elhelyezési körülményeinek javítása  Házigondozói hálózat bővítése  Kistérségi Gyermekjóléti Központ létrehozása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.3. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése • TÁMOP, TIOP

39 GAZDASÁGI PROGRAM C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.3. Oktatás fejlesztése Célkitűzések:  Székesfehérvár kiemelt szerepet kíván betölteni a térség, a régió közoktatási feladatainak ellátásában.  Kor követelményeinek megfelelő színvonalú oktatás, tehetséggondozás biztosítása. Javasolt legfontosabb akciók:  Óvodai férőhelyek számának növelése  Akadálymentesítés és energiaracionalizálási program az intézményekben  A város a humán és műszaki értelmiség számára a főiskolai és egyetemi szintű képzés megteremtésével, a K+F szélesítésével több lehetőséget biztosít Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 4.2. A közoktatás infrastrukturális fejlesztése • TIOP

40 GAZDASÁGI PROGRAM C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.4. Kulturális fejlesztés, fesztiválváros koncepció Célkitűzések:  A város kulturális életének koordinálása, a sokféle fenntartású és működtetésű intézmény által szervezett programok integrálása a város közművelődési életébe  Folytatni szükséges a „Királyi napok” rendezvénysorozatot, valamint a többi, hagyományossá vált fesztivált Javasolt legfontosabb akciók:  Fesztiválprogram fenntartása, új fesztiválok, programok meghonosítása Vonatkozó Operatív Programok: • KDOP 2.2. A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése

41 GAZDASÁGI PROGRAM C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.5. Szabadidő – sport Célkitűzések:  Tömegsport támogatása és ösztönzése  Tömegsport területén cél a fiatal korosztály sportolási lehetőségeinek biztosítása és népszerűsítése Javasolt legfontosabb akciók:  Versenysport területén: világszínvonalú sportrendezvények megtartása  Tömegsport támogatása (nyitva tartó tornatermek)  A szabadidősport anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztése

42 GAZDASÁGI PROGRAM C.2 Társadalmi szolgáltatások fejlesztése C.2.6. Közrend, közbiztonság fejlesztése Célkitűzések:  Biztonságos lakóhelyhez való jog megvalósítása, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése Javasolt legfontosabb akciók:  Városi Rendőrkapitányság és a Polgárőrség támogatása  Rendőri jelenlét növelése a közterületeken, körzeti megbízotti rendszer  További lakótelepi rendőrőrsök megalakítása.  Térfigyelő kamerák számának növelése  A közterület-felügyelők számának növelése

43 GAZDASÁGI PROGRAM ÖSSZEGZÉS Az új kihívásokból következően az önkormányzat gazdasági- gazdálkodási tevékenységének új hangsúlyokat kell adni –az „anyagi-technikai” infrastruktúra folyamatos fejlesztése mellett intenzíven kell fejleszteni a gazdasági környezet (gazdasági infrastruktúra) minőségi elemeit, mindenek előtt a humán erőforrásokat –racionális és szigorú pénzgazdálkodással biztosítani kell a mindenkori költségvetésben a szabadon felhasználható források arányának a növekedését, a fejlesztéseknél a szükséges saját erő biztosítása –erősíteni kell az önkormányzat, a gazdasági és a civil szféra együttműködését

44 GAZDASÁGI PROGRAM Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "GAZDASÁGI PROGRAM 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zRt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések