Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z ÖNHATÉKONYSÁG HATÁSA A MATEMATIKÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBTANULÁSRA VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOKNÁL Készítette: Takács Hilda 1 Témavezető: Dr. Lábadi Beatrix.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z ÖNHATÉKONYSÁG HATÁSA A MATEMATIKÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBTANULÁSRA VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOKNÁL Készítette: Takács Hilda 1 Témavezető: Dr. Lábadi Beatrix."— Előadás másolata:

1 A Z ÖNHATÉKONYSÁG HATÁSA A MATEMATIKÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBTANULÁSRA VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOKNÁL Készítette: Takács Hilda 1 Témavezető: Dr. Lábadi Beatrix 2 1 PTE BTK, Pszichológia szak, III. évfolyam 2 PTE BTK, Pszichológia Intézet, Általános és Evolúciós Pszichológiai Tanszék

2 ÖNHATÉKONYSÁG (SELF-EFFICACY ) A fogalmat Albert Bandura (1977) vezette be a szakirodalomba a következő definícióval: az emberek vélekedése arról, hogy milyen képességekkel rendelkeznek ahhoz, hogy olyan meghatározott szintű teljesítményt produkáljanak, amely kihat életükre. Az ilyen önhatékonyság- vélekedések meghatározzák, hogy az emberek hogyan éreznek, gondolkodnak, viselkednek, valamint hogy milyen módon motiválják magukat.

3 Ö NHATÉKONYSÁG ( FOLYT.) Az önhatékonyság a következő forrásokból táplálkozhat: tényleges teljesítmény, vikariáló tapasztalatok, verbális meggyőzés, érzelmi arousal. (Bandura, 1994) Az önhatékonyság jelentősége: meghatározza, hogy  belekezdünk-e egy adott tevékenységbe,  mekkora erőt fektetünk be,  mennyi ideig tartunk ki,  mennyire tudjuk kontrollálni emocionális reakcióinkat (Bandura, 1994).

4 A Z ÖNHATÉKONYSÁG OKTATÁSBELI KUTATÁSA E témában az önhatékonyság kutatói (Lent és Hackett, 1987; Ashton és Webb, 1986) három területre fókuszáltak: 1. kapcsolat az önhatékonyság- vélekedések és a pályaválasztás között, 2. a tanárok önhatékonyságának összefüggése tanítási gyakorlataikkal és a különböző tanulói eredményekkel, 3. összefüggés az alábbi tényezők között: tanulók önhatékonysága, más motivációs faktorok, egyetemi/főiskolai eredmények.

5 A MATEMATIKAI ÖNHATÉKONYSÁG ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁS KAPCSOLATA Collins (1982) : az alacsony-, a közepes-, és a magas fokú matematikai képességekhez különböző szintű önhatékonyság járulhat. A magas önhatékonysággal rendelkező gyerekek több problémát oldanak meg helyesen, és újra dolgozni kezdenek azokon a feladatokon, amelyeket kihagytak. Ez fokozza hatékonyságukat. Schunk (1984): a matematikai önhatékonyság hatással van a matematikai teljesítményre közvetlenül, valamint közvetve a kitartáson keresztül.

6 A M ATEMATIKAI ÖNHATÉKONYSÁG ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁS KAPCSOLATA ( FOLYT.) Pajares és Kranzler (1994,1995): olyan magas az önhatékonyságnak a teljesítményre való közvetlen hatása, mint az általános mentális képességé. De a képességre is szükség van: nem elég a „will” ; a „skill” is szükséges a jó teljesítményhez. (Pajares, 2002). Számos kutatás (Hackett.,1995; Lent és Hackett, 1987) megerősítette, hogy az önhatékonyság hatással van a karrier-választásra is. Végzős tanulók leginkább azt a pályát választják, amelyben a legkompetensebbnek érzik magukat, és legkevésbé azt, amiben nem. (Pajares, 1995)

7 A MATEMATIKAI ÖNHATÉKONYSÁG ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁS KAPCSOLATA (FOLYT.) Több kutatás is alátámasztja, hogy a matematikai önhatékonyság jobban előrejelzi a matematikai érdeklődést és a matematikával kapcsolatos pályaválasztást, mint akár a korábbi matematikai teljesítmény, akár az elvárt matematikai eredmény. Mindemellett megállapították: a végzős fiúk matematikai önhatékonysága szignifikánsan nagyobb, mint a lányoké (Hackett, 1985; Hackett és Betz, 1989; Lent, Lopez és Bieschke, 1991, 1993; Pajares és Miller, 1994, 1995). Rouxel (2001): nemi különbségek a matematikai önhatékonyságban csak serdülőkorban vannak jelen.

8 VIZSGÁLAT Hipotézis :  A matematikai önhatékonyság jelentős befolyással bír a középiskolában végző tanulók matematikával kapcsolatos pályaválasztására: az önhatékonyság nagyobb mértékben van hatással a pályaválasztásra, mint a korábbi matematika tantárgyból szerzett érdemjegy.  Meghatározóak a nemi különbségek ebben a kérdésben: a lányok alacsonyabb matematikai önhatékonysággal rendelkeznek, s ez a matematikával kapcsolatos továbbtanulásukra is kihat; nem képességbeli elmaradásuk következménye, hogy kevésbé szeretnének matematikával továbbtanulni.

9 Módszer  Vizsgálati személyek: 77 (55 lány, 22 fiú) végzős gimnazista, átlag életkoruk 19,24 év (szórás. 79).  Vizsgálati eszközök és anyagok 1. Próba-érettségi eredmény matematikából 2. Általános kérdőív: a) Demográfiai adat,(nem, születési év) b) Iskolai eredmény, (átlag, matematika jegy) c) Érdeklődési kör (fakultáció, jövőbeli terv a matematikával,pályaorientáció) 3. Matematikai Önhatékonyság Kérdőív: Deepa Marat 2005-ben angol nyelven készített Új- Zélandon felvett kérdőíve

10 Módszer (folyt.) Matematikai Önhatékonyság Kérdőív : Négy matematika i önhatékonyság faktor ( később együtt lásd: Matematikai Önhatékonyság ):  számtan/mérés,  geometria,  algebra,  statisztika Egy általános matematikai műveletekre vonatkozó önhatékonyság faktor Egy összetett faktor, ami a következő elemeket foglalja magába:  motivációs stratégiák,  kognitív stratégiák,  erőforrás irányító stratégiák,  önszabályozó tanulás  szabadidős készségek és iskolán kívüli elfoglaltság  megfelelés mások elvárásainak,  magabiztosság.

11 Eredmények :  A kérdőív pszichometriai vizsgálata A kérdőív reliabilitásának megállapítása.

12  A Matematikai Önhatékonyság Kérdőív faktorainak összefüggései Pearson-féle korrelációs vizsgálatok: a Matematikai Önhatékonyság faktor valamennyi faktorral korrelál, kivételt képez ez alól a szabadidő.

13 Tanulók 2 csoportra bontva: 1) „jó tanulók ”(2007-ben 4-es, 5-ös matematika jegy): • A Matematikai Önhatékonyság faktor nem korrelál a szabadidővel • A Matematikai Önhatékonyság faktor korrelál a megfelelés mások elvárásainak faktorral (r=.42**) • korreláció a próbaérettségi összpontszáma és a motiváció között (r=.40**) 2) „rossz tanulók” (2007- ben 1-es, 2-es, 3-as matematika jegy): • A Matematikai Önhatékonyság faktor korrelál a szabadidővel (r=.43**) • A Matematikai Önhatékonyság faktor nem korrelál a megfelelés mások elvárásainak faktorral • a motiváció nem korrelál a próba- érettségi összpontszámával

14 Önhatékonyság és nemi különbségek Varianciaanalízis: NINCS szignifikáns nemi különbség:  a próbaérettségi eredmények,  az átlag,  a matematika jegy terén. VAN szignifikáns nemi különbség:  Matematikai Önhatékonyság  Jövőbeni matematikával kapcsolatos továbbtanulás szándéka

15 A PRÓBAÉRETTSÉGI ÖSSZPONTSZÁMOK NEMI KÜLÖNBSÉGEI

16 AZ ÁTLAG ÉS A MATEMATIKA JEGY NEMI KÜLÖNBSÉGEI

17 A M ATEMATIKAI Ö NHATÉKONYSÁG NEMI KÜLÖNBSÉGEI A fiúk magasabb önhatékonysággal rendelkeztek a Matematikai Önhatékonyság faktorát illetően.

18 A MATEMATIKÁVAL VALÓ TOVÁBBTANULÁS SZÁNDÉKÁNAK NEMI KÜLÖNBSÉGEI A jövőbeni matematikával való foglalkozás faktora szintén szignifikáns nemi különbséget árult el: a lányok kisebb mértékben szeretnének a jövőben matematikával foglalkozni.

19 Milyen tényezők határozzák meg a jövőbeni matematikával való foglalkozást? Logisztikus regresszió alkalmazásával modell építése: A vizsgálatba bevont független változók:  nem,  múlt év végi matematika jegy,  félév végi matematika jegy,  Matematikai Önhatékonyság faktor,  matematikai műveletek,  önszabályozott tanulás,  erőforrás irányító stratégiák,  magabiztosság,  megfelelés mások elvárásainak,  kognitív stratégiák,  motivációs stratégiák

20

21 Ö SSZEGZÉS 1. Az önhatékonyság nagyobb mértékben van hatással a pályaválasztásra, mint a korábbi matematika tantárgyból szerzett érdemjegy. 2. a lányok alacsonyabb matematikai önhatékonysággal rendelkeznek, s ez a matematikával kapcsolatos továbbtanulásukra is kihat: nem képességbeli elmaradásuk következménye, hogy kevésbé szeretnének matematikával továbbtanulni

22 A MATEMATIKAI ÖNHATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSÉNEK FONTOSSÁGA A vizsgálat rámutat a matematikai önhatékonyság fontosságára a matematikával kapcsolatos továbbtanulásban. Jövőbeni implikáció: stratégiák kidolgozásának fontossága a serdülők önhatékonyságának megerősítésére

23 Dr. Lábadi Beatrix Dr. Járai Róbert K ÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET !

24 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "A Z ÖNHATÉKONYSÁG HATÁSA A MATEMATIKÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBTANULÁSRA VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOKNÁL Készítette: Takács Hilda 1 Témavezető: Dr. Lábadi Beatrix."

Hasonló előadás


Google Hirdetések