Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Koppány Krisztián, SZE 2005 Mikröokonómia 1. konzultáció Széchenyi István Egyetem, Győr gazdálkodási szak e-learning képzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Koppány Krisztián, SZE 2005 Mikröokonómia 1. konzultáció Széchenyi István Egyetem, Győr gazdálkodási szak e-learning képzés."— Előadás másolata:

1 Koppány Krisztián, SZE 2005 Mikröokonómia 1. konzultáció Széchenyi István Egyetem, Győr gazdálkodási szak e-learning képzés

2 Koppány Krisztián, SZE 2005 A tárgy oktatója Koppány Krisztián, egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Közgazdaságtan Tanszék e-mail: koppanyk@sze.hu Igazgatási épület, 616. szoba 96/503-400 31-64 mellék Személyes és telefonos konzultáció: csütörtök 10:30-11:30, péntek 9:45-10:45 Az oktatóval való kapcsolattartás elsődleges eszköze az elektronikus oktatási keretrendszer!

3 Koppány Krisztián, SZE 2005 A tananyag feldolgozása az oktatási keretrendszer segítségével  a tananyag felépítése  átfogó tanulási útmutató !!!  modulok, leckék  tanulási útmutató, tevékenységek, önellenőrző feladatok, modulzáró feladatok  eddigi kérdések tapasztalatai  a tanulási útmutatóban és a tevékenységekben megjelölt anyagrészek áttekintése (Tk. és Ms. is!), majd a kijelölt feladatok elvégzése  csak a kijelölt irodalmat és a kijelölt feladatokat kell elolvasni és megoldani (kérdések is ehhez kapcsolódjanak!)

4 Koppány Krisztián, SZE 2005 A tutor tevékenysége  a hallgatói kérdések megválaszolása  általános kérdések esetén a tananyag kapcsolódó részére való utalás  közérdeklődésre számot tartó részletes magyarázatok (képletek) feltöltésre kerülnek az oktató webmappájába  oktatástechnikai problémák/kérdések nem tartoznak a tutor feladatkörébe, pl.  mikor lesznek a vizsgák?  hogyan lehet hozzájutni a jegyzethez? stb.  ezekkel a kérdésekkel a Felnőttképzési Központhoz kell fordulni  személyes konzultációk  a teljes tananyag áttekintésére nincs mód  az oktatók elsősorban a módszertani szempontból nehezebb témakörökhöz nyújtanak segítséget

5 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az oktatók webmappái  Koppány Krisztián  www.sze.hu → Tanszékek → Általános Közgazdaságtan Tanszék → Koppány Krisztián → E-learning képzés  http://rs1.szif.hu/~koppanyk/web/ → E-learning képzés  Farkas Péter  www.sze.hu → Tanszékek → Általános Közgazdaságtan Tanszék → Farkas Péter  http://rs1.szif.hu/~farkasp/web/

6 Koppány Krisztián, SZE 2005 A vizsgatesztekről  minden dolgozat három feladatcsoportból áll  alapfogalmak, definíciók, ábrák - szókitöltős feladatok, egyszerű tesztek  kisebb/nagyobb számpélda  optimalizációs számpélda (4 típus) + kapcsolódó állítások, ábrák  minden dolgozat 50 perces  minden dolgozat összesen 30 pontos  ponthatárok: 0-14 elégtelen, 15-18 elégséges, 19-21 közepes, 22-24 jó, 25- 30 jeles

7 Koppány Krisztián, SZE 2005 Bevezető alapmodell: a Marshall- kereszt A piac modellje: a keresleti és kínálati függvény egy koordináta rendszerben ábrázolva Price Quantity Supply Demand

8 Koppány Krisztián, SZE 2005 A mikroökonómia tárgya háztartás(ok)(fogyasztók)vállalat(ok)(termelők) fogyasztási javak piaca termelési tényezők piaca SxSx DxDx pxpx x LDLD LSLS pLpL L L S, K S L D, K D D x, D y S x, S y FOGYASZTÁSELMÉLETTERMELÉSELMÉLET

9 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az 1. konzultáció témái  a fogyasztói döntés alapmodellje, a háztartások (fogyasztók) optimális fogyasztási szerkezetének meghatározása  az optimális munkavállalói döntés  az optimális intertemporális fogyasztási szerkezet meghatározása

10 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az optimális fogyasztási szerkezet meghatározása A fogyasztói modell feltevései és adottságai. Az optimumfeladat elemei: a korlátozó feltétel és a célfüggvény. Az optimumfeladat megoldásához szükséges módszertani építőkövek: U, MU mint differencia- és differenciálhányados, alapvető deriválási szabályok, MRS, parciális deriválás. Példamegoldás.

11 Koppány Krisztián, SZE 2005 A fogyasztói modell feltevései és adottságai  kéttermékes modell: x és y termék  korlátozó feltétel  adott a két termékre költhető pénzmennyiség (I, income)  adott mindkét termék ára (p x, p y )  a költségvetési halmaz és a költségvetési egyenes (elviekben mindkét termék végtelenül osztható)  célfüggvény  a fogyasztó célja a két termék fogyasztásából származó hasznosságérzet maximalizálása  a hasznossági függvény, U (utility)

12 Koppány Krisztián, SZE 2005 A fogyasztási lehetőséghalmaz és annak határa  példa: I = 4800, p x = 1200, p y = 150  maximális fogyasztás x és y termékből a konkrét példában és paraméteresen  a költségvetési halmaz a konkrét példában és paraméteresen  a költségvetési egyenes egyenlete a konkrét példában és paraméteresen  a költségvetési egyenes meredeksége: az árak aránya  a költségvetési egyenes helyzetének módosulása az árváltozások és a két termékre szánt pénzmennyiség változása következtében

13 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az optimumfeladat megoldásához szükséges fogalmak  hasznossági függvény U(x,y)  az egyváltozós hasznossági függvény U(x) és annak deriváltja  a kétváltozós hasznossági függvény U(x,y) és annak szintvonalai  a helyettesítési ráta és határráta, a hasznossági függvény parciális deriváltjai  az optimális megoldás grafikus ábrázolása  az optimumkritérium megfogalmazása és alkalmazása számítási feladatban

14 Koppány Krisztián, SZE 2005 Egy egyváltozós hasznossági függvény és annak ábrázolása Az hasznossági függvény néhány pontja és grafikonja

15 Koppány Krisztián, SZE 2005 A teljes hasznosság és a határhaszon kapcsolata Total Utility Marginal Utility

16 A határhaszon mint differenciahányados

17 A határhaszon mint differenciálhányados

18 Alapvető deriválási szabályok (1)

19 Koppány Krisztián, SZE 2005 Alapvető deriválási szabályok (2)

20 A TU és az MU függvény kapcsolata Gossen I. törvénye: a csökkenő határhaszon elve

21 Koppány Krisztián, SZE 2005 A telítődési pont meghatározása a deriválás segítségével

22 Koppány Krisztián, SZE 2005 Egy kétváltozós hasznossági függvény diagramja és szintvonalai

23 Koppány Krisztián, SZE 2005 Közömbösségi görbék, helyettesítési ráta x y A B 6 2 15 U0U0 U1U1 ∆x ∆y

24 Koppány Krisztián, SZE 2005 A helyettesítési ráta és a határhasznok közötti összefüggés

25 Koppány Krisztián, SZE 2005 A helyettesítési határráta

26 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az optimális választás meghatározása geometriai úton x y U0U0 U1U1 y opt x opt U2U2 B D C A E

27 Koppány Krisztián, SZE 2005 A fogyasztói optimumfeladat analitikus megoldása  három megoldási módszer  parciális deriválással MU x és MU y meghatározása, MRS = árarány, majd egyik változó kifejezése és behelyettesítése a költségevetési egyenesbe  a költségvetési egyenes képletéből egyik változót kifejezzük és beírjuk a kétváltozós hasznossági függvénybe, egyváltozós függvény szélsőértékét megkeressük deriválással  Lagrange-eljárás (módszertani segédlet és a matek tananyag is tartalmazza, de inkább az első két módszer alkalmazását javasoljuk)  példamegoldás különféle hasznossági függvényekkel

28 Koppány Krisztián, SZE 2005 A fogyasztó optimális választására épülő további témakörök  ICC (Income-Consumption Curve) és Engel-görbe  PCC (Price-Consumption Curve) és egyéni keresleti görbe  piaci keresleti görbe  a kereslet rugalmassága  árrugalmasság  jövedelem-rugalmasság  kereszt-árrugalmasság  fogyasztói többlet

29 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az egyéni keresleti görbe levezetése a fogyasztói modell alapján Forrás: Kopányi Mihály (szerk) [1993]: Mikroökonómia. Budapest, AULA Kiadó x termék egyéni keresleti görbéje

30 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az optimális munkavállalói döntés A munkavállalói döntés elemzésének alapvető eszközei. A munkavállaló optimális választása csak munkából származó jövedelem, valamint munkából és nem munkából származó jövedelem esetén. Az egyéni munkakínálati függvény levezetése.

31 Koppány Krisztián, SZE 2005 A munkavállalói döntés elemzéséhez kapcsolódó alapfogalmak  munkaidő, szabadidő (sz)  órabér (p L ), napi bérjövedelem (j)  az életminőség ráfordítási korlátja, költségvetési egyenese, például p L = 500 esetén  az életminőség közömbösségi görbéi, U(sz,j) szintvonalai  az optimális választás, MRS = p L, példamegoldás különféle hasznossági függvényekkel  speciális eset: nem munkából származó jövedelem jelenléte, pl. napi 2000 Ft  az egyéni munkakínálati függvény levezetése

32 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az életminőség költségvetési egyenese Forrás: Kopányi [1993] 377. old. s s

33 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az életminőség közömbösségi görbéi Forrás: Solt [2001] 187. old.

34 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az optimális választás és az egyéni munkakínálati függvény Forrás: Kopányi [1993] 378. old. 500 1000 1500 2000 2500 12000 24000 36000 48000 60000

35 Koppány Krisztián, SZE 2005 Optimális döntés a fogyasztás időbeli szerkezetéről Az intertemporális választás elemzésének jellemzői és eszközei. Megtakarítás és befektetés, valamint hitelfelvétel a tőkepiaci egyenes mentén. Az optimális intertemporális allokáció meghatározása.

36 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az intertemporális választás elemzésének jellemzői és eszközei  kétperiódusú elemzés  jelenbeli jövedelem(I 1 ), jövőbeli jövedelem (I 2 )  megtakarítás és befektetés, illetve hitelfelvétel adott kamatláb mellett (az intertemporális választás meghatározza a háztartás tőkepiaci magatartását)  az intertemporális költségvetési egyenes (tőkepiaci egyenes)  intertemporális hasznossági függvény U(C 1,C 2 ) és közömbösségi görbék  az optimális intertemporális választás: megtakarítás vagy hitelfelvétel  példamegoldás különféle hasznossági függvényekkel

37 Koppány Krisztián, SZE 2005 Jelenbeli és jövőbeli jövedelem – az induló allokáció  külön ábrán  1 Ft megtakarítás az első időszak jövedelméből  csak az első időszakban van jövedelem, s megtakarítás ebből a jövedelemből  az intertemporális fogyasztási lehetőségek egyenesének meredeksége

38 Megtakarítás és befektetés  külön ábrán  1 Ft megtakarítás és befektetés  csak az első időszakban van jövedelem  megtakarítás és befektetés ilyen esetben  az intertemporális költségvetési egyenes meredeksége

39 Hitelfelvétel

40 Az intertemporális választás költségvetési egyenese konstans, függőleges tengelymetszet meredekség - (1 + i)

41 Koppány Krisztián, SZE 2005 Az optimális intertemporális választás: megtakarítás, hitelfelvétel I1I1 I1I1 I2I2 I2I2 C2*C2* C2*C2* C1*C1* C1*C1*

42 Köszönöm a figyelmet! Eredményes felkészülést!


Letölteni ppt "Koppány Krisztián, SZE 2005 Mikröokonómia 1. konzultáció Széchenyi István Egyetem, Győr gazdálkodási szak e-learning képzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések