Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mikröokonómia 1. konzultáció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mikröokonómia 1. konzultáció"— Előadás másolata:

1 Mikröokonómia 1. konzultáció
Széchenyi István Egyetem, Győr gazdálkodási szak e-learning képzés Koppány Krisztián, SZE 2005

2 A tárgy oktatója Az oktatóval való kapcsolattartás elsődleges eszköze
Koppány Krisztián, egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Közgazdaságtan Tanszék Igazgatási épület, 616. szoba 96/ mellék Személyes és telefonos konzultáció: csütörtök 10:30-11:30, péntek 9:45-10:45 Az oktatóval való kapcsolattartás elsődleges eszköze az elektronikus oktatási keretrendszer! Koppány Krisztián, SZE 2005

3 A tananyag feldolgozása az oktatási keretrendszer segítségével
a tananyag felépítése átfogó tanulási útmutató !!! modulok, leckék tanulási útmutató, tevékenységek, önellenőrző feladatok, modulzáró feladatok eddigi kérdések tapasztalatai a tanulási útmutatóban és a tevékenységekben megjelölt anyagrészek áttekintése (Tk. és Ms. is!), majd a kijelölt feladatok elvégzése csak a kijelölt irodalmat és a kijelölt feladatokat kell elolvasni és megoldani (kérdések is ehhez kapcsolódjanak!) Koppány Krisztián, SZE 2005

4 A tutor tevékenysége a hallgatói kérdések megválaszolása
általános kérdések esetén a tananyag kapcsolódó részére való utalás közérdeklődésre számot tartó részletes magyarázatok (képletek) feltöltésre kerülnek az oktató webmappájába oktatástechnikai problémák/kérdések nem tartoznak a tutor feladatkörébe, pl. mikor lesznek a vizsgák? hogyan lehet hozzájutni a jegyzethez? stb. ezekkel a kérdésekkel a Felnőttképzési Központhoz kell fordulni személyes konzultációk a teljes tananyag áttekintésére nincs mód az oktatók elsősorban a módszertani szempontból nehezebb témakörökhöz nyújtanak segítséget Koppány Krisztián, SZE 2005

5 Az oktatók webmappái Koppány Krisztián Farkas Péter
→ Tanszékek → Általános Közgazdaságtan Tanszék → Koppány Krisztián → E-learning képzés → E-learning képzés Farkas Péter → Tanszékek → Általános Közgazdaságtan Tanszék → Farkas Péter Koppány Krisztián, SZE 2005

6 A vizsgatesztekről minden dolgozat három feladatcsoportból áll
alapfogalmak, definíciók, ábrák - szókitöltős feladatok, egyszerű tesztek kisebb/nagyobb számpélda optimalizációs számpélda (4 típus) + kapcsolódó állítások, ábrák minden dolgozat 50 perces minden dolgozat összesen 30 pontos ponthatárok: 0-14 elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles Koppány Krisztián, SZE 2005

7 Bevezető alapmodell: a Marshall-kereszt
A piac modellje: a keresleti és kínálati függvény egy koordináta rendszerben ábrázolva Price Supply Demand Quantity Koppány Krisztián, SZE 2005

8 A mikroökonómia tárgya
px Sx FOGYASZTÁSELMÉLET TERMELÉSELMÉLET Dx fogyasztási javak piaca Dx, Dy x Sx, Sy háztartás(ok) (fogyasztók) vállalat(ok) (termelők) pL LS LD termelési tényezők piaca L LD, KD LS, KS Koppány Krisztián, SZE 2005

9 Az 1. konzultáció témái a fogyasztói döntés alapmodellje, a háztartások (fogyasztók) optimális fogyasztási szerkezetének meghatározása az optimális munkavállalói döntés az optimális intertemporális fogyasztási szerkezet meghatározása Koppány Krisztián, SZE 2005

10 Az optimális fogyasztási szerkezet meghatározása
A fogyasztói modell feltevései és adottságai. Az optimumfeladat elemei: a korlátozó feltétel és a célfüggvény. Az optimumfeladat megoldásához szükséges módszertani építőkövek: U, MU mint differencia- és differenciálhányados, alapvető deriválási szabályok, MRS, parciális deriválás. Példamegoldás. Koppány Krisztián, SZE 2005

11 A fogyasztói modell feltevései és adottságai
kéttermékes modell: x és y termék korlátozó feltétel adott a két termékre költhető pénzmennyiség (I, income) adott mindkét termék ára (px, py) a költségvetési halmaz és a költségvetési egyenes (elviekben mindkét termék végtelenül osztható) célfüggvény a fogyasztó célja a két termék fogyasztásából származó hasznosságérzet maximalizálása a hasznossági függvény, U (utility) Koppány Krisztián, SZE 2005

12 A fogyasztási lehetőséghalmaz és annak határa
példa: I = 4800, px = 1200, py = 150 maximális fogyasztás x és y termékből a konkrét példában és paraméteresen a költségvetési halmaz a konkrét példában és paraméteresen a költségvetési egyenes egyenlete a konkrét példában és paraméteresen a költségvetési egyenes meredeksége: az árak aránya a költségvetési egyenes helyzetének módosulása az árváltozások és a két termékre szánt pénzmennyiség változása következtében Koppány Krisztián, SZE 2005

13 Az optimumfeladat megoldásához szükséges fogalmak
hasznossági függvény U(x,y) az egyváltozós hasznossági függvény U(x) és annak deriváltja a kétváltozós hasznossági függvény U(x,y) és annak szintvonalai a helyettesítési ráta és határráta, a hasznossági függvény parciális deriváltjai az optimális megoldás grafikus ábrázolása az optimumkritérium megfogalmazása és alkalmazása számítási feladatban Koppány Krisztián, SZE 2005

14 Egy egyváltozós hasznossági függvény és annak ábrázolása
Az hasznossági függvény néhány pontja és grafikonja Koppány Krisztián, SZE 2005

15 A teljes hasznosság és a határhaszon kapcsolata
Total Utility Marginal Utility Koppány Krisztián, SZE 2005

16 A határhaszon mint differenciahányados

17 A határhaszon mint differenciálhányados

18 Alapvető deriválási szabályok (1)

19 Alapvető deriválási szabályok (2)
Koppány Krisztián, SZE 2005

20 A TU és az MU függvény kapcsolata
Gossen I. törvénye: a csökkenő határhaszon elve

21 A telítődési pont meghatározása a deriválás segítségével
Koppány Krisztián, SZE 2005

22 Egy kétváltozós hasznossági függvény diagramja és szintvonalai
Koppány Krisztián, SZE 2005

23 Közömbösségi görbék, helyettesítési ráta
6 ∆y B 2 U1 ∆x U0 1 5 x Koppány Krisztián, SZE 2005

24 A helyettesítési ráta és a határhasznok közötti összefüggés
Koppány Krisztián, SZE 2005

25 A helyettesítési határráta
Koppány Krisztián, SZE 2005

26 Az optimális választás meghatározása geometriai úton
y D E A yopt B U2 U1 C U0 xopt x Koppány Krisztián, SZE 2005

27 A fogyasztói optimumfeladat analitikus megoldása
három megoldási módszer parciális deriválással MUx és MUy meghatározása, MRS = árarány, majd egyik változó kifejezése és behelyettesítése a költségevetési egyenesbe a költségvetési egyenes képletéből egyik változót kifejezzük és beírjuk a kétváltozós hasznossági függvénybe, egyváltozós függvény szélsőértékét megkeressük deriválással Lagrange-eljárás (módszertani segédlet és a matek tananyag is tartalmazza, de inkább az első két módszer alkalmazását javasoljuk) példamegoldás különféle hasznossági függvényekkel Koppány Krisztián, SZE 2005

28 A fogyasztó optimális választására épülő további témakörök
ICC (Income-Consumption Curve) és Engel-görbe PCC (Price-Consumption Curve) és egyéni keresleti görbe piaci keresleti görbe a kereslet rugalmassága árrugalmasság jövedelem-rugalmasság kereszt-árrugalmasság fogyasztói többlet Koppány Krisztián, SZE 2005

29 Az egyéni keresleti görbe levezetése a fogyasztói modell alapján
x termék egyéni keresleti görbéje Koppány Krisztián, SZE 2005 Forrás: Kopányi Mihály (szerk) [1993]: Mikroökonómia. Budapest, AULA Kiadó

30 Az optimális munkavállalói döntés
A munkavállalói döntés elemzésének alapvető eszközei. A munkavállaló optimális választása csak munkából származó jövedelem, valamint munkából és nem munkából származó jövedelem esetén. Az egyéni munkakínálati függvény levezetése. Koppány Krisztián, SZE 2005

31 A munkavállalói döntés elemzéséhez kapcsolódó alapfogalmak
munkaidő, szabadidő (sz) órabér (pL) , napi bérjövedelem (j) az életminőség ráfordítási korlátja, költségvetési egyenese, például pL = 500 esetén az életminőség közömbösségi görbéi, U(sz,j) szintvonalai az optimális választás, MRS = pL, példamegoldás különféle hasznossági függvényekkel speciális eset: nem munkából származó jövedelem jelenléte, pl. napi 2000 Ft az egyéni munkakínálati függvény levezetése Koppány Krisztián, SZE 2005

32 Az életminőség költségvetési egyenese
Forrás: Kopányi [1993] 377. old. Koppány Krisztián, SZE 2005

33 Az életminőség közömbösségi görbéi
Forrás: Solt [2001] 187. old. Koppány Krisztián, SZE 2005

34 Az optimális választás és az egyéni munkakínálati függvény
60000 2500 48000 2000 36000 1500 24000 1000 12000 500 Forrás: Kopányi [1993] 378. old. Koppány Krisztián, SZE 2005

35 Optimális döntés a fogyasztás időbeli szerkezetéről
Az intertemporális választás elemzésének jellemzői és eszközei. Megtakarítás és befektetés, valamint hitelfelvétel a tőkepiaci egyenes mentén. Az optimális intertemporális allokáció meghatározása. Koppány Krisztián, SZE 2005

36 Az intertemporális választás elemzésének jellemzői és eszközei
kétperiódusú elemzés jelenbeli jövedelem(I1), jövőbeli jövedelem (I2) megtakarítás és befektetés, illetve hitelfelvétel adott kamatláb mellett (az intertemporális választás meghatározza a háztartás tőkepiaci magatartását) az intertemporális költségvetési egyenes (tőkepiaci egyenes) intertemporális hasznossági függvény U(C1,C2) és közömbösségi görbék az optimális intertemporális választás: megtakarítás vagy hitelfelvétel példamegoldás különféle hasznossági függvényekkel Koppány Krisztián, SZE 2005

37 Jelenbeli és jövőbeli jövedelem – az induló allokáció
külön ábrán 1 Ft megtakarítás az első időszak jövedelméből csak az első időszakban van jövedelem, s megtakarítás ebből a jövedelemből az intertemporális fogyasztási lehetőségek egyenesének meredeksége Koppány Krisztián, SZE 2005

38 Megtakarítás és befektetés
külön ábrán 1 Ft megtakarítás és befektetés csak az első időszakban van jövedelem megtakarítás és befektetés ilyen esetben az intertemporális költségvetési egyenes meredeksége

39 Hitelfelvétel

40 Az intertemporális választás költségvetési egyenese
konstans, függőleges tengelymetszet meredekség - (1 + i)

41 Az optimális intertemporális választás: megtakarítás, hitelfelvétel
C2* I2 I2 C2* C1* I1 I1 C1* Koppány Krisztián, SZE 2005

42 Köszönöm a figyelmet! Eredményes felkészülést!


Letölteni ppt "Mikröokonómia 1. konzultáció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések