Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közművelődéssel kapcsolatos lakossági elvárások és szabadidős szokások változása az elmúlt 3 évben falun Longitudinális vizsgálat 5 településen Magyar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közművelődéssel kapcsolatos lakossági elvárások és szabadidős szokások változása az elmúlt 3 évben falun Longitudinális vizsgálat 5 településen Magyar."— Előadás másolata:

1 A közművelődéssel kapcsolatos lakossági elvárások és szabadidős szokások változása az elmúlt 3 évben falun Longitudinális vizsgálat 5 településen Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus – MTA Szociológiai Kutatóintézet

2 •Az adatfelvétel időpontja: 2004 és 2007 •A települések: Alsóvadász ( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Bugyi ( Pest megye) Becsvölgye (Zala megye) Jászszentlászló (Bács-Kiskun megye) Nemesnádudvar (Bács-Kiskun megye ) •A települések kiválasztása : közművelődési feladat ellátási tipológia alapján

3 •A minta: - korcsoport és nem szerint rétegzett - 15 és 78 év közöttiek - falvanként 200 – 200 fő mindkét esetben ∑ = 1000 - 1000 fő •A módszer: kérdőíves adatfelvétel, 2004-ben kérdezőbiztosokkal, 2007-ben önkitöltős. •A kutatás jellege : trendvizsgálat (ugyanazt a problémát, ugyanolyan mintán, de nem azonos személyekkel)

4 •A vizsgált probléma: 1.a közművelődéssel kapcsolatos attitűdök és a szabadidős igények összefüggései 2.A települési szabadidős lehetőségek és a lakossági igények összefüggése

5 A közművelődéssel kapcsolatos attitűdök változása Az elvárokra két területet érintve kérdeztünk rá: 1.az intézményként megfogalmazott és épületben realizálódó közművelődésre; 2.A tágabb, települési szintű, programként felfogott közművelődésre, melyben indifferens a szervezet és a tér

6 1./A Fontosnak tartják-e, hogy a lakóhelyükön az önkormányzat külön erre a célra szolgáló művelődési házat tartson fenn? A válaszolók aránya 99, ill. 96%-os Fontos-e2004 % 2007 % Nem (0 pont)1,34,3 Kicsit (1-5 pont)11,517,5 Nagyon (6-9 pont)34,629,1 Maximálisan (10 pont)52,649,2

7 ∑ A művelődési ház léte falun közügy, a lakosság •4/5-e számára nagyon fontos, •95%-a számára valamilyen szinten fontos, hogy legyen helyben intézményként működtetett kultúrház.

8 I/A. a. Mennyire fontos, hogy legyen helyben kultúrház – korcsoport

9

10 I/A. b. Mennyire fontos, hogy legyen helyben kultúrház – kulturális mutatók: iskolai végzettség

11

12 Mennyire tartja fontosnak, hogy legyen helyben kultúrház – kulturális aktivitás: programokon való részvétel •2004: nincs összefüggés •2007: erős összefüggés a programokon való részvétel csökkenő tendenciájú

13 Mennyire fontos, hogy legyen helyben kultúrház – helyi programokon való részvétel

14 Mennyire tartja fontosnak, hogy legyen helyben kultúrház – intézmény látogatás: művház

15 Mennyire tartja fontosnak – művház látogatás: összehasonlítás 2004 - 2007

16 Mennyire tartja fontosnak – Kulturális intézmény látogatás Színház Múzeum

17

18 Van-e valamilyen kitüntetett érdeklődési köre: összehasonlítás 2004 - 2007

19 Mennyire fontos, hogy legyen helyben kultúrház – érdeklődési kör megléte vagy hiánya

20 Mennyire fontos, hogy legyen helyben kultúrház – érdeklődési kör megléte vagy hiánya: összehasonlítás 2004 - 2007

21 1. B. A művelődési házzal kapcsolatos elvárások Hogy milyennek gondolják a művelődési házat, egy 17 szempontból álló elváráslistával vizsgáltuk. („Kérjük, húzza alá azt az öt szempontot, ami szükséges ahhoz, hogy a művelődési ház az Ön számára vonzó legyen!”)

22 A művelődési házakkal kapcsolatos elvárás lista logikája I. Hogyan I/A a professzionalizmussal kapcs. I/B a közösségi jelleggel kapcs. A. Professzionalitás B. Közösségi szempontok II/A a programokkal kapcs. II/B a kult. Infrastruktúrával kapcs. II. Mit

23 I/B. Milyennek gondolják a számukra vonzó művelődési házat I/A A rendezettséggel, professzionalizmussal kapcsolatosak: •Mérjék föl a lakosság érdeklődését és aszerint szervezzenek programokat •Hozzáértő, erre a feladatra képzett szakember irányítsa •Legyen nyitva tartási idő, álljoon a lakosság rendelkezésére akkor is, ha nincs program •Szervezetileg önálló legyen, ne más intézmény része I/B A közösségi szervezeti jelleggel kapcsolatosak: •Legyen lehetőségük az embereknek arra, hogy bemutathassák és másoknak átadhassák a tudásukat •Minél több helyi lakos vegyen részt aktívan a kulturális élet szervezésében •Adjon helyet minden egyéni és közösségi kezdeményezésnek

24 II/A A programokkal kapcsolatosak: •Segítsen az embereknek a mindennapi problémák megoldásában •Legyenek olyan programok, amelyekből tanulni lehet, amelyek új ismeretek megszerzését segítik •Olyan programokat szervezzenek, amelyek hasznosak és a megélhetést segítik •Legyen benne pezsgő élet, sokféle program, amelyekből választani lehet •Legyenek szórakoztató programok, bálok, mulatságok •Legyenek nagyrendezvények, emlékezetes ünnepi alkalmak II/B A kulturális infrastruktúrával kapcsolatosak: •Legyenek mindenki számára hozzáférhetőek olyan technikai eszközök, amelyek nem állnak rendelkezésre otthon •Lehessen kötetlenül összejönni, beszélgetni, legyen kulturált társasági hely •Segítsen az embereknek a szabadidejük megszervezésében, informáljon más településeken lévő programokról •A megjelenése és a berendezése legyen kulturált, esztétius

25 Az átrendeződés nem nagy, de lényegkiemelően mutatja a kutatás egésze által jelzett trendet: Az elvárások a közösségi intézményi jellegtől a megbízható szolgáltatást nyújtó professzionális intézmény irányába mozdulnak el.

26

27 Elvárások a művelődési házzal szemben Két alapvető elváráscsoport látszik kikristályosodni: 1.Legyen képes a művelődési ház az egyre jobban kibontakozó és színesedő egyéni érdeklődést kielégíteni és inspirálni (érdeklődés felmérés, a változások nyomon követése és pozitív irányú elő-mozdítása). Ez a trend 2.Segítsen az embereknek a mindennapi problémák megoldásában ∑ a két elvárt alapfunkció: •az érdeklődés alapú művelődés és •az élet megkönnyítése kulturális eszközökkel, mely lakossági elképzelések szerint (is) szakembert és szakszerű intézményi működést igényel.

28 A művelődési házzal kapcsolatos elvárás alakzatok •2004: inkoherens, sokszor egymásnak ellentmondó választások nincsenek elkülöníthető profilok •2007: koherensebbek, tisztábbak az elvárások, differenciáltabbak az igények

29 Elvárásalakzatok I.Professzionalitás : szakember igény, érdeklődés-felmérés II.Hasznosság: technika, mindennapi problémákra való reagálás. megélhetés segítése, tanulás III.Kötetlen társasági tér és ünnepi alkalmak tere: nagyrendezvények, emlékezetes ünnepi alkalmak, kötetlenül együtt lenni IV. Társasági- és szórakozóhely: bál, pezsgő élet, kulturált berendezés, közösségi és egyéni kezdeményezések nyitva tartási idő V.Kulturális központ: szervezeti önállóság, amatőr művészeti tevékenységek, aktív lakossági kulturális részvétel, szabadidő-szervezés

30 A művelődési házzal kapcsolatos elvárások: sokdimenziós skálázás, 2007

31 A művelődési házzal kapcsolatos elvárásalakzatok %-os megoszlása, 2007

32 Elvárásalakzatok korcsoportonként és iskolai végzettségekként I. Professzionális

33 II. Hasznos – korcsoport és iskolai végzettség

34 Kötetlen és ünnepi tér – korcsoport és iskolai végzettség

35 Társasági- és szórakozóhely – korcsoport és iskolai végzettség

36 Kulturális központ – korcsoport és iskolai végzettség

37 2. A tágabb, települési szintű, programként felfogott közművelődéshez való viszony 17 szempontból álló motívum lista („Az alábbi szempontok milyen mértékben játszanak szerepet abban, ha a lakóhelyén nem vesz részt egy programon”)

38 A motívum lista logikája I.A program kínálatra és a tárgyi körülményekre vonatkozók: •Nem felel meg az érdeklődésének •Nem tartja elég komolynak •Nem tartja elég színvonalasnak •Nem elég kulturált, esztétikus a környezet •Kényelmetlenek a körülmények II.A társadalmi/társas környezetre vonatkozók: •Nem hívják személyre szólóan •A számára fontos emberek nem mennek el •Nem megfelelő szociális klíma •Megszólnák érte

39 III. a) A belső motiváltság hiányára vonatkozó okok: •Nem szeret ilyen helyekre járni •Idegenül érezné magát •Nehezen mozdul ki •Fáradtság, lustaság b) Kényszer jellegű motívumok: •Betegség •Nincs rá ideje •Költségesnek artja

40 A programlátogatási motívumcsoportortok megoszlása

41

42 A helyi programokon való részvételre vonatkozó attitűdcsoportok megoszlása

43 Összegzés •A művelődési ház léte falun közügy, a lakosság 4/5-e számára nagyon fontos, hogy legyen. •A program alapú közművelődés képzetéhez kevésbé tapadnak érzelmek, mint az épületben megfogalmazódó, intézményként megjelenő közművelődéshez. •Az elvárások a közösségi intézmény jellegtől a megbízható szolgáltatást nyújtó professzionális kulturális intézmény irányába mozdulnak el.

44 •A közművelődési igények tendenciájukban egyre inkább individuálisan differenciáltan és a szakszerűséget értékelő módon jelennek meg. •Az érdeklődés és a minőség iránti igény növekvő szerepet kap. Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A közművelődéssel kapcsolatos lakossági elvárások és szabadidős szokások változása az elmúlt 3 évben falun Longitudinális vizsgálat 5 településen Magyar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések