Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában Bocsi Veronika DE GyFK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában Bocsi Veronika DE GyFK"— Előadás másolata:

1 A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában Bocsi Veronika DE GyFK bocsiveron@gmail.com

2 Az előadás vázlata  Elméleti keretek, kapcsolódó kutatások  Kutatás bemutatása, hipotézisek  Eredmények ismertetése  Összegzés

3 Elméleti alapok  Az életmód kategóriájába mind a napi rutin, mind pedig az értékek világa beletartozik (Losonczi Ágnes) – kutatások esetében ez mégis ritkán esik egybe.  D. Riesman embertípusai (tradicionális, belülről irányított, belülről irányított)

4 Értékcsoportok és beállítódások Schwartz modelljében (Perényi 2010)

5

6 Felekezeti hovatartozás és szabadidő – Kamarás István, 2010

7

8 Az elemzés célja…  Érték-klaszterek megrajzolása  Szocio-kulturális hátterük felvázolása  Ezek szabadidős szokásainak feltérképezése

9 Az elemzés hipotézisei  A hallgatói értékklaszterekben a vallás és a hatalom központi szerepét feltételeztük.  A vallásos-tradicionális klasztert alacsonyabb szocio-ökológiai státusz és magasabb magaskulturális beállítottság jellemzi.  Az egyhangú-érdektelen értékvilág passzív szabadidő-eltöltéssel fog járni.  A hatalomcentrikus klaszter modern, a vallásos- tradicionális csoport praktikus szabadidő- orientációval fog bírni.

10 A Regionális Egyetem Kutatócsoport vizsgálatának legfontosabb jellemzői  A lekérdezés helyszínei: Debreceni Egyetem Agrártudományi Kar, BTK, TTK, Orvosi Kar, Jogi és Államtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar) Nyíregyházi Főiskola, DE Egészségügyi Kar - Nyíregyháza, DE Pedagógiai Főiskolai Kar -Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, PKE - Nagyvárad, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola,  N = 952  A DE karaira reprezentatív, kvótás mintavétel  lekérdezés időpontja: 2005 tavasza  végzés előtt álló évfolyamok lekérdezése  a kérdésblokk a szabadidős tevékenységek gyakoriságára vonatkozott (naponta, hetente párszor, hetente, havonta, ritkábban soha válaszlehetőségekkel)  kérdezett tevékenységek köre: szörfözés, letöltés, film számítógépen, televízió, játék számítógépen, mail, chat, szépirodalom, szakirodalom, hangverseny, művészeti tevékenység, nyelvtanulás, sport, sportversenyek, színház, mozi, múzeum, könyvtár, koncert, hangverseny, könyvesbolt, művelődési ház, pláza, kocsma, fesztivál  Gazdasági tőke: tartós fogyasztási cikkek alapján elkülönített kategóriák. Kulturális tőke: Objektivált és intézményesített mutatók alapján.

11  Értékek vizsgálata: egytől négyig kellett rangsorolni a következő értékeket: belső harmónia, hatalom, ellenőrzés mások felett, szabadság, társadalmi rend - stabilitás, érdekes élet - élmények, anyagi javak - pénz, a haza és a nemzet védelme, eredetiség - fantázia, békés világ, tiszteletreméltó szokások megőrzése, vallásos hit, család biztonsága, változatos élet, barátság, szerelem-boldogság.  Felhasználtuk az egy korábbi elemzésünk során kialakított modern-, praktikus illetve tévéző szabadidős csoportokat is.

12 Az értékek rangsora a hallgatói mintában

13 Értékklaszterek a hallgatói mintában Hatalom- centrikus Ateista – nem kontrolláló Vallásos- tradicionális Egyhangú - érdektelen Belső harmónia 3,5493,7933,9113,607 Hatalom, ellenőrzés mások felett 3,2551,5161,6491,654 Szabadság 3,7353,6833,5913,238 Társadalmi rend, stabilitás 3,6083,0893,3952,883 Érdekes élet, élmények 3,7843,7853,5402,963 Anyagi javak, pénz 3,7163,1383,1823,084 A haza a nemzet védelme 3,0982,4673,1722,313

14 Hatalom- centrikus Ateista – nem kontrolláló Vallásos- tradicionális Egyhangú - érdektelen Eredetiség, fantázia 3,4903,4153,4122,678 Békés világ 3,6273,6383,8283,294 Tiszteletreméltó szokások megőrzése 3,1672,9023,5362,724 Vallásos hit 2,2651,4313,4742,336 Család biztonsága 3,8823,9113,9663,804 Változatos élet 3,7163,5283,3022,804 Barátság 3,8633,8823,8693,565 Szerelem- boldogság 3,9313,9473,9623,804 N= 102246291214

15 Értékklaszterek nemi bontásban (sig.: 0,000)

16 Értékklaszterek településtípus szerinti bontásban (sig.: 0,000)

17 Értékklaszterek a kulturális tőke függvényében (sig.: 0,015)

18 Az értékklaszterek a szabadidő-orientációk függvényében (sig.: 0,000)

19 A szabadidős tevékenységek móduszai Hallgatói minta Hatalom- centrikus Ateista – nem kontrollá ló Vallásos - tradicion ális Egyhangú érdektelen Szörfözés56555 Letöltés35333 Film sz.gépen33333 Televízió66666 Játék11111 Mail65565 Chat11111 Szépirodalom31333 Szakirodalom33333 Hangszeres zene 11111 Művészeti tevékenység 11111 Nyelvtanulás11111 Sport35334 Sportverseny11111

20 Hallgatói minta Hatalom- centrikus Ateista – nem kontrolláló Vallásos - tradicionális Egyhangú érdektelen Színház22222 Művészmozi22222 Mozi21222 Múzeum22222 Könyvtár32333 Koncert22222 Hangverseny11111 Könyvesbolt32333 Művelődési ház 11121 Pláza23223 Kocsma11111 Fesztivál22222

21 Szabadidős tevékenységek napi gyakoriságának százalékos arányai (piros – 1., zöld – 2., kék – 3., lila – 4.) Legalacsonyabb érték (soha) Legmagasabb érték (naponta) Szörfözés16, 235,5 Letöltés18,718,6 Film sz.gépen26,19,8 Televízió-61,8 Játék40,513,7 Mail13,127,6 Chat70,18,8 Szépirodalom36,38,8 Szakirodalom13,719,6 Hangszeres zene80,4 Művészeti tevékenység82,2 Nyelvtanulás40,220,6 Sport17,320,6

22 Sportverseny72,4 Színház17,8 Művészmozi24,7 Mozi30,1 Múzeum20,6 Könyvtár5,18,9 Koncert31,3 Hangverseny70,6 Könyvesbolt15,7 Művelődési ház48,8 Pláza12,2 Kocsma46,3 Fesztivál33,6

23 A hipotézisek vizsgálata  A klaszterek kialakításakor a hatalom és a vallás valóban rátelepedett egy-egy klaszterre, de társadalmi rend és az érdekes élet is fontos különbségeket képezett.  A vallásos-tradicionális csoport csupán a kisebb településeken volt felülreprezentálva - a hipotézis nem bizonyítható.  Az egyhangú-érdektelen csoport szabadidő- felhasználása tekinthető a leginkább egysíkúnak – valószínűsíthető.  A vallásos-tradicionális szabadidőklaszter leginkább klasszikus szabadidővel bír, de a modern csoportban az ateista-nem kontrollálók képezik a legnagyobb hányadot – a hipotézis pontosításra szorul.

24 Összegzés…  Az értékek és a szabadidő-felhasználás szoros kapcsolata a hallgatói életmódban kimutatható.  Szükséges – a szabadidős tevékenységek frissítése.  Elméleti alapok, hasonló kutatások feltérképezése.

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában Bocsi Veronika DE GyFK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések