Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tudományos rektorhelyettes beszámolója a 2010. évben végzett munkáról Dr. habil. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tudományos rektorhelyettes beszámolója a 2010. évben végzett munkáról Dr. habil. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes."— Előadás másolata:

1 A tudományos rektorhelyettes beszámolója a évben végzett munkáról Dr. habil. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes

2 A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE –A működés jogi és szervezeti keretei –A évben végzett feladatok –A évre tervezett feladatok –A végrehajtást befolyásoló tényezők –A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakításával kapcsolatos feladatok

3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR – évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról; – évi XCV. tv. a Magyar Honvédség hivatásos és szer- ződéses állományú katonák jogállásáról (Hjt); – ZMNE Szervezeti és Működési Szabályzat; – Doktori Szabályzat; – Habilitációs Szabályzat. – 33/2007. (III.7.) Korm. rend. a doktori iskola létesítésének el- járási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének felté- teleiről; – 2008/8/II/2. sz. MAB határozat a doktori iskolák létesítésé- nek és működésének akkreditációs követelményeiről; – ODT irányelvek

4 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, IRÁNYÍTÁS- VEZETÉS TRH EKKTKSVKIKI Olvasószolgálati, Tájékoztató és Tartalomszolg. O. Állománygyarapító és Minősített Dokumentumszolg. O. Strat. Véd. Kcs. Nk.-i Bizt. Kcs. Olvasószolgálati Alo. Tájékoztató és Tartalomszolg. Alo. Kat. Szabvány Könyvtár és Tankönyvtár Alo. Állománygyarapító és Feldolgozó Alo. Főea

5 ELVÉGZETT FELADATOK Doktori képzés MegnevezésKMDIHDI PhD képzésben résztvevő hallgatók83111 Abszolutóriumot szerzett hallgatók1938 PhD fokozatot szerzett hallgatók1031 Felvételi eredmények MegnevezésKMDIHDI Tavaszi és pótfelvételi eljárásra benyújtott pályázat 3454 Felvételre javasolt2236

6 Fokozatszerzés adatai MegnevezésÖsszesen Hadtudomány tudományszak31 Katonai műszaki tudományok tudományszak10 Habilitáció adatai ELVÉGZETT FELADATOK MegnevezésÖsszesen Habilitációs oklevél kiadása7

7 Tudományos kiadványokban megjelent publikációk MegnevezésÖsszesen Hadmérnök125 Hadtudományi Szemle51 AARMS34 Repüléstudományi Közlemények14 Bolyai Szemle54 ELVÉGZETT FELADATOK

8 Tudományos rendezvények -Kutatók Éjszakája; -Internet Fiesta; -„Hazafiság, hazaszeretet, honvédelem” rendezvénysorozat; -Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat; -Ünnepi Szenátus Ülés (március, november); -„New Challenges in the Field of Military Sciences” konferen- cia; -„Haditechnika 2010” konferencia; -Nemzetközi Sakk konferencia; -Katonai alapismeretek konferencia; -Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (tavasz, ősz); -Hadtudományi Doktorandusz Fórum. ELVÉGZETT FELADATOK

9 Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia tavasz MegnevezésFő Résztvevők száma24 OTDK-ra javasolva18 Tagozatok Alkalmazott társadalomtudomány6 Biztonság és védelempolitika I.6 Biztonság és védelempolitika II.6 Honvédelem, rendvédelem és katasztrófavédelem6 ELVÉGZETT FELADATOK

10 Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia ősz MegnevezésFő Résztvevők száma39 OTDK-ra javasolva18 Tagozatok Biztonságpolitika I.5 Biztonságpolitika II.5 Alkalmazott társadalomtudomány5 Hadművészet, NATO, Hadtörténelem6 Légierő, logisztikai támogatás6 Katasztrófavédelem és környezetbiztonság7 Harctámogatás, információs műveletek5 ELVÉGZETT FELADATOK

11 Biztonságpolitikai Szakkollégium MegnevezésÖsszesen Létszám (fő)52 Nyílt előadói délutánok17 Programok62 Jelentkezési határidő:2011. január 28. Felvételi eljárás:2011. február ELVÉGZETT FELADATOK Műszaki Szakkollégium

12 Tartalomszolgáltatás, könyvtári fejlesztések: -Hadtudományi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer (HSZIIR) online hadtudományi adatbázis; -Web2 szolgáltatások; -Jane’s online katonai szakadatbázis; -Proquest Military adatbázis; -Digitális Tudástár; -Hírlevelek, fórumok indítása; ELVÉGZETT FELADATOK

13 Pályázati támogatás: ELVÉGZETT FELADATOK PályázatElnyert támogatás „Tudásexpo-Expressz” ,- Ft Az Egyetemi Könyvtár hadtudományi archív gyűjteményének állományvédelme ,- Ft Az Egyetemi Könyvtár hadtudományi könyvritkaságainak restaurálása ,- Ft Military Balance és a SIPRI Yearbook angol nyelvű hadtudományi kézkönyvek beszerzése ,- Ft

14 Tudományos kutatások Kutatások KLHTKBJKMKÖsszesen Hazai külső együttműködésben Külföldi együttműködésben Megrendelt kutatások Egyetemi Összesen ELVÉGZETT FELADATOK

15 Tudományos kutatások témakörei – SVKI ELVÉGZETT FELADATOK Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájának válto- zásai; - A NATO stratégia célkitűzésének alakulása; - Az ENSZ, a NATO és az EU missziói; - A közép-európai térség biztonság- és védelempolitikája; - A közel-keleti térség biztonság- és védelempolitikája; - A mediterráneum biztonság- és védelempolitikája; - A magyar biztonság- és védelempolitika változásai; - A magyar haderő szervezeti változásai.

16 A ÉVRE TERVEZETT FELADATOK Tudományos rendezvények, konferenciák - „Merre tovább magyar tüzérség” konferencia; - Ünnepi Szenátus Ülés; - OTDK - „Kommunikáció 2011”. konferencia; - „Robothadviselés 11” nemzetközi tudományos konferencia; - „Repüléstudományi Konferencia 2011.” - „8 th International Conference New Chalenges in Field of Military Sciences 2011” - „Geoinformációs támogatás” konferencia; - „Hivatás és etika” konferencia - „Magyar Tudomány Ünnepe 2011.” rendezvénysorozat

17 A tudományos fokozattal rendelkező oktatói állomány létszámának és arányának növelése; Eseti tudományos kiadványok és periodikák megjelentetése: - Hadtudományi Szemle; - Hadmérnök; - AARMS; - Repüléstudományi Közlemények; - Bolyai Szemle; - Társadalom és Honvédelem; - Nemzet és biztonság. Csatlakozás a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázishoz; Kutatási eredmények bemutatása (disszemináció, tudományos portál adta lehetőségek); A ÉVRE TERVEZETT FELADATOK

18 Hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése Hazai kutatások Kutatási témaCélPartnerEredmény „Jövő internete” kritikus információs infrastruktúrák védelme A kritikus információs infrastruktúrák védel- mének lehetséges megoldásai MTA SZTAKITanulmány, rendszerterv NATO és Magyarország A NATO szerepvállalá- sának és a transzatlan- ti kapcsolatok alakulá- sának értelmezése Magyar Külügyi Intézet, ELTE Nemzetközi Jogi Tanszék, NATO ACT Elemzések, publikáció Válsággócok egészségügyi biztosításának problematikája Naprakész ismeretek biztosítása MH HEK, MH KEKK Feladatok konkretizálása A ÉVRE TERVEZETT FELADATOK

19 Nemzetközi kutatások Kutatási témaCélPartnerEredmény Katonai kommuni- kációs rendszerek kölcsönös vizsgá- lata Alkalmazhatósági adaptációk kidolgozása Rennesi Híradó Főiskola (F) Jelentés Innovatív módsze- rek a katonai ké- pességek fejleszté- sében Kialakítani és felkutat- ni a tisztképzés haté- konyságának javítását biztosító módszereket SVKI Osztrák Katonai Akadémia Elméleti és konferencia kiadvány Védelmi képessé- gek csoportosítása és megosztása, annak társadalmi támogatása Közép- Európában A szubregionális vé- delmi képességek lehetséges fejlesztésé- nek meghatározása ZMNE NBT Intézet, HM VPF, Közép-európai straté- giai és védelmi kutatóintézetek Angol nyelvű tanulmánykötet A ÉVRE TERVEZETT FELADATOK

20 A VÉGREHAJTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Humán erőforrás: - oktatói-kutatói utánpótlás biztosítása (magas követelmények – kis merítési bázis); - kutatói kapacitások fejlesztésének erős korlátai; - oktatói, kutatói, hallgatói támogatási rendszer fejletlensége, ösztöndíjak hiánya; - lassú pályáztatási rendszer; Anyagi- és technikai feltételek: - elavult számítás- és irodatechnika; Pénzügyi feltételek: - csökkenő fejlesztési költségkeretek: - könyvtári állománygyarapítás; - publikációs költségek; - kutatási infrastruktúra fejlesztése;

21 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MEGALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK –A szükséges egyeztetések lefolytatása az egyesülésben érintett szervezetekkel; –Az NKE megalakításával kapcsolatos törvényjavaslatok kidolgozásában való részvétel; –A jelenlegi két kar kutatási profiljainak „újrarendezése”; –A Doktori Iskolák „profiltisztítása; –A tudományos és kutatási tevékenységgel összefüggő új dokumentumok, belső szabályozók tervezeteinek kidolgozása, szükség szerinti módosítása; –A szüksége szervezeti változtatások előkészítése;

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! KÉRDÉSEK?


Letölteni ppt "A tudományos rektorhelyettes beszámolója a 2010. évben végzett munkáról Dr. habil. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések