Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K ÖNYVTÁRINFORMATIKA K ÖNYVTÁRINFORMATIKA. Könyvtárinformatika témakör A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K ÖNYVTÁRINFORMATIKA K ÖNYVTÁRINFORMATIKA. Könyvtárinformatika témakör A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI."— Előadás másolata:

1 K ÖNYVTÁRINFORMATIKA K ÖNYVTÁRINFORMATIKA

2 Könyvtárinformatika témakör A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI

3 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA Szinte az élet minden területén találkozunk különböző szövegekkel, mindennapjainkban folyamatosan feltűnnek a szöveges dokumentumok. S ZÖVEGEK ELŐFORDULÁSA

4 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S ZÖVEGEK TÍPUSAI : I. Hagyományos, nyomtatott formában létező szövegek II. Elektronikus formában létező szövegek

5  Könyvek  Sajtótermékek  Térképek  Kották  Szabadalmak  Tervdokumentáció  Kisnyomtatványok  Adminisztratív anyagok stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F IZIKAI MEGJELENÉS SZERINT :I.

6 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F IZIKAI MEGJELENÉS SZERINT :II.  Levelek  Iratok  Tájékoztatók  Útmutatók  Szabályzatok  Prospektusok  Jelentések  Plakátok stb.  Eligazító táblák

7 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F IZIKAI MEGJELENÉS SZERINT :III.  Feliratok (pl. film)  SMS üzenetek  E-mail-ek, Hírlevelek  Honlapok  E-book-ok  Kivetített reklámok  Hívószámok  Stb. E szövegek olvasásához szükség van valamilyen elektronikus eszközre!

8 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA E LŐFORDULÁS HELYSZÍNE SZERINT :  Könyvtár  Könyvesbolt  Újságárus  Nyomda  Hivatalok  Intézmények  Üzletek, irodák  Internet stb.  Államháztartás  Törvényhozás  Szolgáltatások  Kereskedelem  Oktatás  Egészségügy  Ügyfélszolgálat  Szórakozás

9 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S ZÖVEGEKET LÉTREHOZÓ ESZKÖZÖK :I.

10 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S ZÖVEGEKET LÉTREHOZÓ E - ESZKÖZÖK :II.

11 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S ZÖVEGEK FŐBB HORDOZÓI :I. agyagtábla pergamen papirusz papír

12 A GYAGTÁBLA : ókorbanagyagtáblára írtak képírás  Az ókorban sok helyütt agyagtáblára írtak (rajzoltak). Akkoriban még képírás volt jellemző, olyan betűk, melyek a korábbi rajzokból, képekből egyszerűsödtek le. vésőeszközzel belevésték az agyagba a szövegetkiégették az agyagot  Valamilyen vésőeszközzel belevésték az agyagba a szöveget, majd miután kész lett kiégették az agyagot és ezáltal maradandó „dokumentumot” kaptak. feladata volt rögzíteni a meglévő ismerete- ket  Az agyagtábla feladata volt rögzíteni a meglévő ismerete- ket, összegyűjteni, megőrizni a kor tudásanyagát. el lehetett tárolni a szövegeket törékeny  Ebben a formában el lehetett tárolni a szövegeket. Vigyázni kellett viszont rájuk a törékenység miatt.

13 E BLAI AGYAGTÁBLAKÖNYVTÁR : Észak-szíriai Ebla Kr. e. 2500–2250 Királyi levéltár, könyvtár volt.  A legrégebbi agyagtáblakönyvtár az Észak-szíriai Ebla városában jött létre Kr. e. 2500–2250 között. Királyi levéltár, könyvtár volt. 6 ezer tábla épen megmaradt  Feltárások során 16 ezer agyagtáblát találtak benne a régészek, melyek közül 6 ezer tábla épen megmaradt.  Az eblai könyvtár anyagának 90%-a gazdasági és adminisztratív dokumentum, a többi 10%-a tudományos anyag: az eblai, sumér tudomány termékei, lexikális szövegek, állatok listái, szótárak, illetve eblai nyelven írt költői alkotások (versek, varázsszövegek, istenekhez szóló himnuszok és közmondás gyűjtemények).

14 P APIRUSZ, PAPIRUSZTEKERCS : egyiptomiak  Az egyiptomiak eleinte kőbe, fába, elefántcsontba vésték írásukat. nádpapirusz sás  A Nílus mentén sok nád és papirusz sás volt, ezt kihasznál- ták és ez terjedt el a mindennapi életben az íráshoz. világmonopólium volt Egyiptom  Csak itt termett a papirusznövény ezért világmonopólium volt Egyiptom, igen megkérték a papirusz árát. papirusztekercs Kr. e. 3. század  Az egyiptomiak papirusztekercsekre írták a könyveket is. (Kr. e. 3. század)

15 A LEXANDRIAI K ÖNYVTÁR : papirusztekercs könyvtár Alexandriá PtolemaioszKr. e. 3. század  A legnagyobb papirusztekercs könyvtár Alexandriában volt, Ptolemaiosz alapította Kr. e. 3. században. ókori világ legnagyobb könyvtára  A görög műveltség minden irodalmi és tudományos értéke együtt volt itt, több százezer tekercsből állt a könyvtár, ez volt az ókori világ legnagyobb könyvtára. Kr. e. 43-ban kigyul- ladt  Az állomány 250 éven át gyarapodott, Kr. e. 43-ban kigyul- ladt, ezután még sok értékes könyv megmaradt, később viszont ezek is elpusztultak, a keresztények pusztították el. 1750-től az ásatások alkalmával sok papirusztekercset találtak meg  Jóval később, 1750-től az ásatások alkalmával sok papirusztekercset találtak meg.

16 P ERGAMEN : Kr. e. 2. századgörögök pergamen  A papirusz mellett Kr. e. 2. században a görögöknél feltűnt az írás újabb hordozó anyaga, a pergamen.  Az egyiptomi kormány betiltotta a papiruszkivitelt, ezután kezdtek a görögök pergament használni az íráshoz.  A kikészítés módját nem a görögök találták ki, viszont a pergament ők alkalmazták először nagyobb mennyiségben az írás anyagául. juh- és kecskebőrből készítették  A pergament főleg juh- és kecskebőrből készítették. Cserzetlen, szőrtelenített állati bőrből készült fehérített, vékonyított, kétoldalas írásra is alkalmas lap.

17 P ERGAMONI K ÖNYVTÁR :  A görög városok és a Közel-Kelet kereskedelmének nagy része ekkor a Pergamon nevű görög városon keresztül bonyolódott le.  II. Eumenész könyvtárat alapított Pergamon városban  II. Eumenész könyvtárat alapított Pergamon városban és versengeni kezdett a könyvgyűjtésben Alexandriával.  Gyorsan meggazdagodott a város és az uralkodó nagy hévvel gyűjtötte a kéziratokat. Úgy akart felülkerekedni, hogy több pénzt kínált egy műért, mint az Alexandriai Könyvtár. Az egyiptomiak emiatt tiltották be a papiruszkivitelt, így a görögöknek más hordozóanyagot kellett kifejleszteni.

18 P APÍR : kínaiak  A kínaiak kezdetben csontokat, bambuszrudakat használták az íráshoz, majd pedig selymet.  Kr. u. 105-ben kezdtek papírt készíteni. faháncsból, kenderből és rongyból készült  A papír faháncsból, kenderből és rongyból készült. Soká- ig kézzel készítették, rongyokból préselték, majd kitették száradni, száradás után enyvvel vagy keményítővel kezelték. kiszorított minden más írásra, szöveg megjelenítésre használt anyagot  A papír rövid idő alatt kiszorított minden más írásra, szöveg megjelenítésre használt anyagot, de sok idő telt el, míg más népek tudomást szereztek a papír feltalálásáról.

19 A PAPÍR TERJEDÉSE :1.  750 körül mongolokarabok  750 körül a mongolok és az arabok ellesték a papírgyár- tást, ettől kezdve terjedt tovább más népekhez is:  1272 - Olaszország  XIV. század - Franciaország  1390 - Németország és a többi nyugati állam  Magyarország1520 körül nagyszebeni, a brassói és a kolozsvári papírmalom  Magyarországról csak 1520 körül van hiteles adat, ismert a nagyszebeni, a brassói és a kolozsvári papírmalom.  Az európaiak először kételkedtek a papír tartósságában.

20 A PAPÍR ELŐÁLLÍTÁSA :2. pótanyagot kellett találni  A papírszükséglet emelkedett, hulladékrongy egyre kevesebb volt, ezért pótanyagot kellett találni.  1840fácellulóz előállítása a papír legfontosabb nyersanyaga lett  1840-ben jutottak el a fához (cellulóz előállítása), mely a papír legfontosabb nyersanyaga lett. gépesítették  A papírgyártást is gépesítették: első síkszitás papírgyártó gép1799  Az első síkszitás papírgyártó gépet 1799-ben találták fel, ezzel már vég nélküli papír jön létre.  1820szárítóhengerma gépóriások  1820-ban szárítóhengert is építettek, ma meg már gépóriások készítik a papírt.

21 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S ZÖVEGEK FŐBB E - HORDOZÓI :II. monitorok, kijelzők háttértárak „Internet felhő”

22 22 A SZÖVEGEK VESZÉLYEI :  V IGYÁZZ ! N EHOGY ÍGY JÁRJ T E IS ! V IGYÁZZ ! N EHOGY ÍGY JÁRJ T E IS !

23 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI  S ZÖVEGEK ELŐFORDULÁSA  S ZÖVEGEK TÍPUSAI  S ZÖVEGEK FIZIKAI MEGJELENÉS SZERINT  S ZÖVEGEK AZ ELŐFORDULÁS HELYSZÍNE SZERINT  S ZÖVEGEKET LÉTREHOZÓ ESZKÖZÖK  S ZÖVEGEKET LÉTREHOZÓ E - ESZKÖZÖK  S ZÖVEGEK FŐBB HORDOZÓI  S ZÖVEGEK FŐBB E - HORDOZÓI A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

24 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA  S ZÖVEGEK FŐBB HORDOZÓI  Agyagtábla - Eblai agyagkönyvtár  Papirusz, papirusztekercs - Alexandriai Könyvtár  Pergamen - Pergamoni Könyvtár  Papír - A papír terjedése - A papír előállítása A MIT MEGTANULTUNK …A LRÉSZEK

25 Könyvtárinformatika témakör K ÖNYVTÁR K ÖNYVTÁR

26 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA A könyvtár nagyobb mennyiségű dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, egy meghatározott gyűjtőkörnek megfelelően gyűjti a dokumentumokat. K ÖNYVTÁR FOGALMI MEGHATÁROZÁSA I.

27 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA A könyvtár kulturális felhalmozó és közvetítő intézmény, feladata az eddig felhalmozott tudásanyagot továbbítani az utókornak. Tudományos, kulturális és közhasznú ismeretek anyagát fogadja magába. K ÖNYVTÁR FOGALMI MEGHATÁROZÁSA II.

28 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA Könyvtár csak a dokumentumok, a felhaszná- lók és a könyvtárosok hármas egységében létezhet; nem önmagában, hanem bonyolult nemzeti és nemzetközi rendszer részeként. K ÖNYVTÁR FOGALMI MEGHATÁROZÁSA III.

29  Különböző dokumentumokból gyűjteményt hoz létre (fontos a célszerűség).  A beszerzett dokumentumokat (formailag és tartalmilag) feldolgozzák.  Elhelyezik a dokumentumokat és megfelelően tárolják azokat.  Rendelkezésre bocsátják a könyvtár állományát, elérhetővé teszik, közreadják.  Különböző szolgáltatásokat nyújtanak. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA A KÖNYVTÁR FŐ FUNKCIÓI, FELADATAI

30 Könyvtárinformatika témakör K ÖNYVTÁRTÍPUSOK K ÖNYVTÁRTÍPUSOK

31  Nemzeti Könyvtár  Szakkönyvtár  Felsőoktatási Könyvtár  Közkönyvtár  Megyei Könyvtár  Városi Könyvtár  Települési Könyvtár  Iskolai Könyvtár S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK  (Egyházi könyvtár)

32 Magyar Nemzeti Könyvtár Országos Széchényi Könyvtár - OSZK S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

33 Második Nemzeti Könyvtárunk Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár DEENK S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

34  Országos Széchényi Könyvtár (1802)  Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (1826)  Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár (1867)  Országgyűlési Könyvtár (1869)  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (1876) Országos szakkönyvtárak:I. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

35 Országos szakkönyvtárak:II. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL  BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (1883)  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1902)  Országos Idegen Nyelvű Könyvtár (1947)  Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (1948)

36 Felsőoktatási könyvtárak fajtái: S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK  Tudományegyetemi könyvtár  Szakegyetemi könyvtár  Főiskolai könyvtár  Kari könyvtár  Tanszéki, intézeti könyvtár

37 Főbb hazai felsőoktatási könyvtárak: S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL  Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálat  Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár  Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár  Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár  Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár  Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtárastb.

38 Megyei könyvtárak:  Méliusz Juhász Péter Könyvtár (Debrecen) www.hbmk.hu www.hbmk.hu  Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) www.mzsk.hu www.mzsk.hu  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet (Szolnok) www.vfmk.hu www.vfmk.hu  Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba) http://konyvtar.bmk.hustb. http://konyvtar.bmk.hu Közkönyvtárak:I. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

39 Városi könyvtárak:  Méliusz Juhász Péter Könyvtár (Városi Könyvtári Hálózat - Debrecen) www.dbvk.hu www.dbvk.hu  Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Hajdúszoboszló) www.szoboszlokultura.hu www.szoboszlokultura.hu  Gonda Ferenc Városi Könyvtár (Kaba) http://kabakonyvtar.hu http://kabakonyvtar.hu  Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár (Nádudvar) www.adyamk.hustb. www.adyamk.hu Közkönyvtárak:II. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

40 Települési könyvtárak:  Diószegi Lajos Általános Iskola és Községi Könyvtár (Hajdúszovát)  Községi Könyvtár (Ebes)  Községi Könyvtár (Nagyhegyes) stb. Közkönyvtárak:III. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

41 Könyvtárlátogatás… Iskolai könyvtár: S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK Könyvtártípusok témakörben bővebb információ itt: www.tudasbazis.sulinet.hu

42 Hozzáférhetőség szerint:  Nyilvános könyvtár  Korlátozottan nyilvános könyvtár  Zárt könyvtár Tulajdonjog szerint:  Magánkönyvtár  Közkönyvtár  Egyházi könyvtár Nagyságrend szerint:  Kiskönyvtár - 10 ezer állományegységig  Közepes könyvtár - 10 ezer-100 ezer között  Nagykönyvtár - 100 ezer felett S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK CSOPORTOSÍTÁSA

43 Könyvtárinformatika témakör K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

44  Olvashatunk…  Könyveket, napi- és hetilapokat, folyóiratokat  Számítógépezhetünk…  Játék, tanulás, csevegés, netezés, szórakozás  Tanulhatunk…  Iskolába, tanfolyamra, munkához, önszorgalomból  Szórakozhatunk…  Előadáson, kiállításon, barátokkal…  Informálódhatunk, tájékozódhatunk…  Adattárakból, közérdekű adatokrólstb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA M IT CSINÁLHATUNK A KÖNYVTÁRBAN ?

45  Regisztrációhoz kötött:  Beiratkozás  Kölcsönzés, hosszabbítás  Előjegyzés, előkészítés  Felhasználóképzés  Helyben olvasás  Számítógép-, Internet használat  Irodalomkutatás, témafigyelés  Programok szervezése (versenyek, vetélkedők, előadások, foglalkozások) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

46  Regisztrációhoz nem kötött:  Tájékoztatás  Fénymásolás, nyomtatás (ált. fizetős)  WebOPAC használata  Adatbázisok használata  Helybenhasználat  Számítógép-, Internet használat  Programok szervezése (könyvbemutatók, kiállítá- sok, Író-olvasó találkozók, kézműves foglalkozás) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

47 Könyvtárinformatika témakör K ÖNYVTÁRAK GYŰJTŐKÖRE K ÖNYVTÁRAK GYŰJTŐKÖRE

48  Nemzeti könyvtár: Hungarikumok gyűjtése:  Magyarország területén megjelent dokumentumok,  külföldön, magyar nyelven megjelent dok.-ok,  magyar szerzőtől megjelent dokumentumok,  magyar vonatkozású dokumentumok. További anyagok gyűjtése:  Magyar irodalomtudomány, történelemtudomány, könyvtártörténet, könyvtárügy dokumentumai.  Magyarországon keletkezett sajtótermékek kötelespéldány gyűjtése. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK FŐ GYŰJTŐKÖRE I.

49  Szakkönyvtárak: gyűjteményüket az adott tudo- mányterület vagy tudományág irodalma adja. Céljuk az adott témában a legkorszerűbb, legfrissebb információs anyagokat összegyűjteni.  Felsőoktatási könyvtárak: az adott egyetemen, főiskolán oktatott tárgyak tanulmányozásához és kutatásához szükséges irodalmat gyűjtik, van, hogy szakkönyvtári funkciót is ellátnak. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK FŐ GYŰJTŐKÖRE II.

50  Közkönyvtárak: sokoldalú szerepkörük van - mindenkit ki kell tudniuk szolgálni, minden felmerülő igényt. (Oktatás, továbbképzés, tudományos-, gazdasági- és közérdekű információszolgáltatás, helytörténeti gyűjtés, etnikai kisebbségi ellátás, kórházi ellátás, szórakozás, hobbi stb.)  Iskolai könyvtárak: gyűjteményük elsősorban az iskolában oktatott tananyaghoz kapcsolódik. Kiszolgálja az iskola diákjait és pedagógusait. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK FŐ GYŰJTŐKÖRE III.

51 Könyvtárinformatika témakör K ÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK K ÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK

52  Katalógus: görög eredetű szó, jelentése felsorolás, jegyzék.  A katalógus segítségével a könyvtár állományá- ban lévő dokumentumokat tárjuk fel formai és tartalmi ismérvek szerint.  A könyvtári katalógus egy eszköz, mely a könyvtár állományáról tájékoztat, a könyvtárban lévő dokumentumok sokoldalú visszakeresését teszi lehetővé. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMOK FELTÁRÁSA I.

53  A könyvtári katalógus egyidős a könyvtárak kialakulásával.  A katalógusok tartalma, adataik mennyisége folyamatosan változott az idők folyamán. Kezdetben a dokumentum kezdőszavait, majd címét tartalmazta a katalógus, de idővel egyre több adatot kívántak rögzíteni. Ez szükségessé tette az adatok sorrendjének és formájának meghatározását, ami szabványokban valósul meg. (ISBD, MSZ, MARC) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMOK FELTÁRÁSA II.

54 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA  Hagyományos katalógus 54 K ÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK TÍPUSAI  Elektronikus katalógus

55  Leíró katalógus: Formai jegyek alapján szerzői és cím szerinti betűrendben felsorolja a könyvtárban található dokumentumokat, feladata a szerző és cím szerinti tájékoztatás.  Tárgyszókatalógus: Tartalmi jegyek alapján, a dokumentumokhoz rendelt tárgyszavak betűrendjében sorolja fel a könyvtárban található dokumentumokat, feladata a tartalom, téma szerinti tájékoztatás.  Szakkatalógus: mesterséges információkereső nyelv (ETO – Egyetemes Tizedes Osztályozás) segítségével valósítja meg a dokumentumok tartalmi feltárását, feladata a tartalom, téma szerinti tájékoztatás. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H AGYOMÁNYOS KATALÓGUSOK TÍPUSAI

56  Keresd meg az interneten az ETO főosztályait (0-9) és írd le a füzetedbe azokat az alábbi minta szerint: ETO főosztályai: 0 – Általános összefoglaló művek 1 – Filozófia. Pszichológia stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ELADAT Segítség itt: www.tudasbazis.sulinet.hu

57  Nemzetközi szabványra épül, mérete 125 x 75 mm. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA C ÉDULAKATALÓGUS

58  OPAC: Nyilvános elérésű elektronikus katalógus, amelyben a felhasználó egy terminálon (pl. számítógépen) keresztül keres. (Online Public Access Catalog)  Napjainkban a könyvtárak állományát az eddigieknél jóval korszerűbben, nagyobb mélységben kell feltárni, az információkat gyorsabban kell eljuttatni a felhasználókhoz. Ebben segítenek az integrált könyvtári rendszerek. Az IKR egy számítógépes program, mely automatizálja a könyvtári munkafolyamatokat.  IKR moduljai:  gyarapító modul  katalógus modul (OPAC)  katalogizáló modul  időszaki kiadványok modulja  kölcsönzési modul S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA E LEKTRONIKUS KATALÓGUSOK

59 További információ itt: http://tudasbazis.sulinet.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZEREK Évfolyamonkénti bontásban, 7. osztály, azon belül Könyvtárinformatika téma!  Amicus  Corvina  HunTéka  Szikla  Szirén stb.

60  Keressünk különböző katalógusokban!  OSZK OSZK  DEENK DEENK  Méliusz Méliusz  Iskolai OPAC  Stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I SMERKEDÉS WEB OPAC- OKKAL Feladat: Keresd meg a 7. osztályos ajánlott irodalmakat a különböző e-katalógusokban! Tanulmányozd a találati halmazokat!

61 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁR  K ÖNYVTÁR FOGALMI MEGHATÁROZÁSAI  A KÖNYVTÁR FŐ FUNKCIÓI, FELADATAI K ÖNYVTÁRTÍPUSOK  K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL  K ÖNYVTÁRAK CSOPORTOSÍTÁSA K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK  M IT CSINÁLHATUNK A KÖNYVTÁRBAN ?  K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

62 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK GYŰJTŐKÖRE  A Z EGYES KÖNYVTÁRTÍPUSOK FŐ GYŰJTŐKÖRE K ÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK  K ATALÓGUS JELENTÉSE, FUNKCIÓJA  A HAGYOMÁNYOS ÉS AZ ELEKTRONIKUS KATALÓGUSOK  H AGYOMÁNYOS KATALÓGUSOK TÍPUSAI  A CÉDULAKATALÓGUS FELÉPÍTÉSE  E LEKTRONIKUS KATALÓGUSOK ÉS AZ IKR  K ERESÉS WEB OPAC- OKBAN A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

63 Könyvtárinformatika témakör D OKUMENTUM D OKUMENTUM

64 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA  A dokumentum szó a latin docere (tanítani, oktatni) szóból származik.  A dokumentum önálló információ egység vagy önálló szellemi termék, célja az információ közlése, a tudás átadása, továbbadása.  A dokumentumokat több szempont szerint feloszthatjuk. D OKUMENTUM FOGALMA

65 Megjelenési forma szerint:  Nyomtatással készült dokumentumok  Nyomtatással készült dokumentumok (nyomdai úton sokszorosítják, nem változtatható, kézzelfogható)  Elektronikus úton előállított dokumentumok  Elektronikus úton előállított dokumentumok (számítógépen tárolt, könnyen átalakítható, rengeteg másolat készíthető, nem kötődik egy megjelenési formához; különböző elemekből tevődnek össze: szövegek, képek, hangok, videók) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMOK FELOSZTÁSA I.

66 Formai sajátosságok szerint:  Látható (vizuális) dokumentumok  Írásos (írásjelekkel, jelrendszerrel rögzített szövegek, kották)  Ikonográfiai (képek, fotók, térképek, filmek stb.)  Plasztikus (háromdimenziós alkotások: szobrok, érmék stb.)  Hallható (auditív) dokumentumok (hangszalag, hanglemez, kazetta, CD stb.)  Tapintható (taktilis) dok.-ok (Braille-írással készült könyvek) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMOK FELOSZTÁSA II.

67 Megjelenés gyakorisága szerint:  Eseti (egyszeri megjelenésű, befejezett, lezárt dokumentumok, egy vagy több kötetből állnak)  Monográfiák  Monográfiák (egykötetes könyv, pl. regény, szótár stb.)  Poligráfiák  Poligráfiák (többkötetes könyv, pl. húszkötetes lexikon)  Folytatódó (periodikusan megjelenő dokumentum, egymást követő részegységekből állnak)  Időszaki kiadványok  Időszaki kiadványok (pl. hírlapok, folyóiratok)  Sorozatok  Sorozatok (pl. Diákkönyvtár sorozat) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMOK FELOSZTÁSA III.

68 Könyvtárinformatika témakör D OKUMENTUMTÍPUSOK D OKUMENTUMTÍPUSOK

69 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA P ÉLDA DOKUMENTUMTÍPUSOKRA

70  Írásos dokumentumok  Könyvek  Időszaki kiadványok  Egyéb szöveges dokumentumok  Kép-, hangrögzítéses dok.-ok, mikroformák  Térképek  Hangdokumentumok  Kották  Videodokumentumok  Képek, fotók  Mikroformátumú dok.-ok  Digitális (elektronikus) dokumentumok  Hipertext  Multimédia S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

71  Írásos dokumentumok:  Könyvek - 48 oldalnál nagyobb terjedelmű nyomdatermék, mely két fedőlapból és rögzített belső lapokból áll.  Időszaki kiadványok - Előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, mely egymást követő részegységekből áll, számozásuk vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg őket egymástól.  Egyéb szöveges dokumentumok - Azon írásos dokumentumok, melyek nem könyvek és nem időszaki kiadványok. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

72  Könyvek: - Szépirodalmi könyvek: o Regények o Novelláskötetek o Verseskötetek o Mesekönyvek stb. -Szakirodalmi könyvek: o Ismeretterjesztő könyvek o Tankönyvek o Kézikönyvek o Lexikonok o Enciklopédiák o Szótárak S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

73  Időszaki kiadványok: - Hírlap (naponta, hetente megjelenő kiadványok, céljuk az aktuális esemé- nyekről való tájékoztatás) Pl.: Népszabadság, Hajdú-Bihari Napló, Blikk (napi), HVG, 168 óra, Nők lapja, Képes sport (heti) -Folyóirat (részegységeik meghatározott időközönként - havonta, negyed- évente - jelennek meg, céljuk az adott szakterület legújabb eredményeinek a közlése) Pl.: Természet Világa, Süni, Abacus, Auto-motor sport, Bravo stb. -Évkönyv (intézmények, testületek adják ki az adott időszakban végzett mun- kájuk eredményeiről) Pl.: Hőgyes Évkönyv, Meteor Csillagászati Évkönyv stb. -Sorozat (valamilyen szempont miatt összetartozó dokumentumok, például egy szerző művei sorozatként kiadva, vagy folytatásban megjelenő történetek) Pl.: Jókai összes művei, Harry Potter, Gergő, Mi micsoda?, Fiúk kizárva stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

74 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ELADAT Tudj konkrét példákat az alábbiakra!  Lexikon  Enciklopédia  Egynyelvű szótár  Többnyelvű szótár  Napilap  Hetilap  Folyóirat  Sorozat

75  Kép-, hangrögzítéses dok.-ok, mikroformák:  Térképek  Térképek (a föld vagy más égitest ábrázolása jelekkel)  Kották  Kották (zeneművek hangjegyírással készült formája)  Képek, fotók, reprodukciók  Képek, fotók, reprodukciók (valamilyen képi megjelenés)  Hangdokumentumok  Hangdokumentumok (valamilyen hang, zene)  Videodokumentumok  Videodokumentumok (valamilyen mozgókép és hang)  Mikroformátumú dokumentumok  Mikroformátumú dokumentumok (szöveges vagy képi információkat tartalmazó dokumentumok, melyek erős kicsinyítéssel készülnek, szabad szemmel nem olvashatók, speciális olvasókészülék szükséges hozzájuk) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

76  Digitális dokumentumok:  Hipertext:  Hipertext: Kapcsolat van az egyes elemek között (link). Az összekapcsolt információk lehetnek szövegek, képek, hangok, videók is. A hipertext rendszer egy enciklopédiához hasonlít, több irányban lehet benne közlekedni, nincs előre meghatározott útvonal.  Multimédia:  Multimédia: Latin eredetű szó, jelentése multi=sok, média=valami között. A multimédia képek, hangok, szövegek együttese, számítógép vagy valamilyen e-eszköz kezeli őket a felhasználó irányításával, interaktív kezelőfelületeken. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

77 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUM  D OKUMENTUM FOGALMA  D OKUMENTUMOK FELOSZTÁSA (megjelenési forma-, formai sajátosságok-, megjelenés gyakorisága szerint) D OKUMENTUMTÍPUSOK  D OKUMENTUMTÍPUSOK MEGHATÁROZÁSA ÉS JELLEMZŐI  Í RÁSOS DOKUMENTUMOK  K ÉP -, HANGRÖGZÍTÉSES DOKUMENTUMOK, MIKROFORMÁK  D IGITÁLIS DOKUMENTUMOK A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

78 Könyvtárinformatika témakör I NFORMÁCIÓKERESÉS I NFORMÁCIÓKERESÉS

79 Az információkeresés hagyományos- és elektronikus dokumentumokban, illetve adattárakban végzett keresés, amelynek célja általában a felmerülő kérdések megválaszolása. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓKERESÉS Az információkeresés egyik első lépése a megfelelő információkereső eszköz kiválasztása. Ez igen fontos lépés, mert már itt eldőlhet, hogy a keresésünk sikeres lesz-e, illetve, hogy mennyire pontos választ tudunk adni a feltett kérdésre.

80 A keresőkérdés alapvetően háromféle irányultságú lehet, vonatkozhat:  bibliográfiai adatra (pl. szerző, cím, sorozat stb.) •Ki írta a Harry Potter könyveket? Ki fordította magyarra a Micimackó című mesét? •Milyen művei vannak Fekete Istvánnak? Miket írt Petőfi Sándor? •Mely részei vannak a Mi micsoda? sorozatnak?Stb.  tényszerű adatra (pl.: névre, időpontra, földrajzi helyre, életrajzi adatra, jelentéstartalomra utaló) •Kik voltak az Árpád házi királyaink? Mikor és hol született Mikszáth Kálmán? •Hol található Ópusztaszer? Mit jelent a korvina kifejezés?Stb.  egy adott témára (pl.: természettudomány, azon belül biológia, azon belül az emberi test részei, Nobel-díjas magyarok, ‘56-os forradalom stb.) •Mit tudunk Mátyás király könyvtáráról? Mi jellemző a számítógép generációkra?Stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ERESŐKÉRDÉS I.

81 I. Direkt eszközök: a közvetlen tájékozódást segítik, választ adnak a feltett kérdéseinkre. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓKERESÉS ESZKÖZEI  Lexikonok  Enciklopédiák  Szótárak  Adattárak  Egy-egy szakterület kézikönyvei  Teljes szövegű adatbázisok II. Indirekt eszközök: a közvetett tájékozódás eszközei, megmutatják, hogy milyen dokumentumokban keressük a választ a felvetődő kérdéseinkre.  Bibliográfiák  Katalógusok  Repertóriumok  Elektronikus katalógusok, adatbázisok

82  Lexikonok: betűrendbe rendezett szócikkek alapján kereshetünk bennük.  Enciklopédiák: általában tematikus, téma szerinti elrendezés- ben tartalmazzák az ismereteket.  Szótárak: a szavak, kifejezések betűrendje szerint rendezettek.  Adattárak: belső elrendezésük az adattár funkciójától és a feldolgozott anyagtól függ. (Lehet pl. időrend, név szerint abc)  Egy-egy szakterület kézikönyvei: változatos szerkezetűek, de a tematikus, téma szerinti elrendezés a leggyakoribb. Téma részletesen itt: www.tudasbazis.sulinet.hu www.tudasbazis.sulinet.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D IREKT KERESÉSI ESZKÖZÖK

83  Bibliográfiák: rendszerezett jegyzék. Szerkezetük változatos lehet, a betűrendtől a téma szerinti elrendezésig. (A hangleme- zekről, audió CD-kről készült bibliográfiát diszkográfiának nevezzük.)  Katalógusok: a könyvtár gyűjteményéről tájékoztatnak. Az állományt alkotó dokumentumok adatait közlik és lehetővé teszik a dokumentumok visszakereshetőségét.  Repertóriumok: időszaki kiadvány tartalmi feltárása. Általában időrendi sorrendben tárja fel a sajtótermékeket. Adott lapban megjelent cikkek, tanulmányok adatait közli. Téma részletesen itt: www.tudasbazis.sulinet.hu www.tudasbazis.sulinet.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NDIREKT KERESÉSI ESZKÖZÖK

84 Feladat: téma áttanulmányozása itt:  Keresés direkt eszközökben • Keresés lexikonokban… • Keresés enciklopédiákban… • Keresés szótárakban… • Keresés adattárakban…  Keresés indirekt eszközökben • Keresés katalógusban… • Keresés bibliográfiában… • Referáló lapok… S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ERESÉS DIREKT ÉS INDIREKT ESZKÖZÖKBEN

85 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓKERESÉS  I NFORMÁCIÓKERESÉS FOGALMA  I NFORMÁCIÓKERESÉS ESZKÖZEI  D IREKT KERESÉSI ESZKÖZÖK  I NDIREKT KERESÉSI ESZKÖZÖK  K ERESÉS DIREKT ÉS INDIREKT ESZKÖZÖKBEN A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

86 Könyvtárinformatika témakör K ERESÉS AZ INTERNETEN K ERESÉS AZ INTERNETEN

87  Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK mek.oszk.hu mek.oszk.hu  OSZK Digitális Könyvtár - OSZK DK oszkdk.oszk.hu oszkdk.oszk.hu  E-korvinák www.corvina.oszk.hu www.corvina.oszk.hu  Jeles Napok (ünnepek, évfordulók) jelesnapok.oszk.hu jelesnapok.oszk.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN I.

88  Petőfi Irodalmi Múzeum - PIM www.pim.hu www.pim.hu  Névtér, irodalmi adattárak  Irodalmi évfordulók  Digitális Irodalmi Akadémia - DIA www.pim.hu/dia www.pim.hu/dia S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN II.

89  Virtuális Kiállítások mek.oszk.hu/html/kiallitas.html mek.oszk.hu/html/kiallitas.html  Digitális Képarchívum keptar.oszk.hu keptar.oszk.hu  Magyar Digitális Képkönyvtár www.kepkonyvtar.hu www.kepkonyvtar.hu  Képzőművészet Magyarországon www.hung-art.hu www.hung-art.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN III.

90  Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Film- intézet: központi online felületen teszik közzé az összegyűjtött, digitalizált és feldolgozott értékeket www.mandarchiv.hu www.mandarchiv.hu  Kultúrkincs digitalizálva: bemutatja a magyar kulturális örökséget egységes formában www.kulturkincs.hu www.kulturkincs.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN IV.

91  Nemzeti Audiovizuális Archívum: célja a magyar közszolgálati csatornák, és a két legnagyobb kereskedelmi csatorna magyar gyártású és magyar vonatkozású televíziós, illetve rádiós műsorszámainak összegyűjtése, megőrzése és kezelése. www.nava.hu www.nava.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN V.

92 www.sulinet.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T ANULÁST SEGÍTŐ ANYAGOK A NETEN I.

93 www.mozaik.info.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T ANULÁST SEGÍTŐ ANYAGOK A NETEN II.

94 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ERESÉS AZ INTERNETEN  K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN : • OSZK SZOLGÁLTATÁSAI • PIM SZOLGÁLTATÁSAI • V IRTUÁLIS K IÁLLÍTÁSOK A NETEN • D IGITÁLIS K ÉPARCHÍVUMOK A WEBEN • M AGYAR D IGITÁLIS K ÉPKÖNYVTÁR • K ÉPZŐMŰVÉSZET M AGYARORSZÁGON PORTÁL • MANDA, NAVA  T ANULÁST SEGÍTŐ OLDALAK : • S ULINET, M OZAIK A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

95 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ORMA ÉS IDŐPONT :  A számonkérés írásban történik teszt formájában számítógépes megoldással az őszi szünet után. T ANANYAG :  A könyvtárinformatika témakörben az órákon elhangzot- tak, továbbá az ebben a prezentációban lévő anyagok, illetve az internetes hivatkozásokon elérhető tartalmak.  További információk: http://heg-info.webnode.hu http://heg-info.webnode.hu  Gyakorlásnak: sulinet tudásbázisában az Informatika tantárgy Könyvtárinformatika témakör tesztkérdései! S ZÁMONKÉRÉS

96 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S EGÉDESZKÖZ :  Semmilyen segédeszköz (jegyzet, puska, padszomszéd, stb.) NEM használható! Kizárólag az egyéni tudás számít!!! É RTÉKELÉS :  Az elért pontszám alapján a százalékos arány szerint: 80% felett 5, 60% felett 4, 40% felett 3, 25% felett 2, alatta 1  Meg nem engedett eszköz használata esetén elégtelen kerül beírásra a naplóba a számonkérés eredményeként!  Meglévő kis ötös felhasználható a jobb jegyért 1-5 pontérték hiányzása esetén. S ZÁMONKÉRÉS

97 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA E REDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST M INDENKINEK !!! Jó jegyet szeretnék adni a csoport minden tagjának, így taaaaannuuuljaaatooook!  Kérdés esetén elértek a heginfo2013@gmail.com címen. heginfo2013@gmail.com Összeállította: Sándor Judit (HEG)

98  Kokas Károly, Dr.: Könyvtárhasználat 5-10. : tankönyv, Szeged, Mozaik Kiadó, 2007, 64 p., azonosító MS-2153 Könyvtárhasználat 5-10. Könyvtárhasználat 5-10.  Kokas Károly Dr., Rozgonyi-Borus Ferenc: Informatika 7. : tankönyv - számítástechnika és könyvtárhasználat, Szeged, Mozaik Kiadó, 2013, 120 oldal, azonosító MS-2147 Informatika 7. Informatika 7.  konyvtar.hu oldalon lévő wiki témához kapcsolódó szócikkei (2013. október 22.) http://konyvtar.hu/wiki/Könywiki:Témajavaslatok http://konyvtar.hu/wiki/Könywiki:Témajavaslatok  Könyvtárhasználat tananyag az Öveges Oktatási Portálon (2013. október 22.) http://oktatas.oveges-szi.hu/mod/resource/index.php?id=3 http://oktatas.oveges-szi.hu/mod/resource/index.php?id=3  Könyvtárinformatika tananyag a sulinet tudástárában (2013. október 22.) http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-7-evfolyam http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-7-evfolyam S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ELHASZNÁLT IRODALOM I.

99  Méliusz Juhász Péter Könyvtár honlapon a Városi könyvtár részen belül a Gyerekeknek készült Könyvtári ismeretek oldalak (2013. október 22.) http://www.dbvk.hu/index.php?do=gyerek-kvism http://www.dbvk.hu/index.php?do=gyerek-kvism  Wikipédia – A szabad enciklopédia: Könyvtár szócikk (2013. október 22.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Könyvtár http://hu.wikipedia.org/wiki/Könyvtár  Wikipédia – A szabad enciklopédia: Agyagtábla-könyvtárak szócikk (2013. október 22.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Agyagtála-könyvtárak http://hu.wikipedia.org/wiki/Agyagtála-könyvtárak  Wikipédia – A szabad enciklopédia: Papirusz szócikk (2013. október 22.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Papirusz http://hu.wikipedia.org/wiki/Papirusz  Wikipédia – A szabad enciklopédia: Pergamen szócikk (2013. október 22.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Pergamen http://hu.wikipedia.org/wiki/Pergamen S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ELHASZNÁLT IRODALOM II.


Letölteni ppt "K ÖNYVTÁRINFORMATIKA K ÖNYVTÁRINFORMATIKA. Könyvtárinformatika témakör A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések